Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

Просторові Знання 

Планетарне послання Хаторів через Тома Кеньона

Ваш світ знаходиться в епіцентрі процесу докорінного перетворення.

Це схоже на скидання старої шкіри гігантською рептилією. Нові реальності відкриваються, в той час як старі скидаються геть. Ви, як втілені істоти, посеред цієї докорінної трансформації стикаєтеся з труднощами, – і ці труднощі можуть інколи здаватися вам неподоланними.

Ми раніше говорили про цей процес у своїх повідомленнях. Для того, щоб зрозуміти це послання у ширшому контексті, ми радимо вам прочитати чотири наших попередніх послання: Посилення Хаотичних Вузлів та руйнування тривимірної реальності, Перехідні стани свідомості, П’ята перспектива: вихід за межі простору та часу, та Відновлення. (Примітка: Натисніть на підкреслені посилання вище, або перейдіть сторінку Hathors (Хатори) сайту www.tomkenyon.com)

З нашої точки зору, шосте масове вимирання, про яке ми згадували у попередніх посланнях, відбувається з усе більшою швидкістю. Посилюються – і будуть посилюватися – погодні аномалії, створюючи проблеми для ведення сільського господарства та забезпечення людства їжею. Зіткнення культур з різними цінностями, конфлікти у міжнародних стосунках, у соціальній та економічній сферах, продовжуватимуть дестабілізувати світ. Ця дестабілізація спричинена посиленням Хаотичних Вузлів, про які ми теж багато говорили у попередніх посланнях.

Хаотичні Вузли є наслідком багатьох взаємопов’язаних явищ. Прояви цих взаємопов’язаних Хаотичних Вузлів посилюються через сукупність чинників, – деякі з них мають космічне походження, деякі є випадковими, а деякі спричинені діяльністю людини.

Ваше колективне сприйняття часу прискорюються з небувалою швидкістю. “Хвилі тиску” цього прискореного сприйняття часу спричинені зростаючим темпом появи нових технологій і посиленням вашої залежності від них.

Вам доводиться обробляти все більшу кількість даних, і їх обсяг значно перевищує можливості вашого біологічного організму. Тому ви – як культура – зсуваєтесь до реальності, основою якої є технології.

Внаслідок цієї залежності від технологій ви потрапляєте у своєрідне техно-рабство. І, як і всі новітні технології, ця реальність має як позитивні, так і негативні сторони.

Якби ви були дійсно доброзичливим  видом, прискорений розвиток вашої технологічної культури міг би сприяти покращенню якості життя для всіх його форм. Але колективно ви не є доброзичливим видом. Окрім того, деякі з нещодавно створених технологій, здатних покращити життя на планеті, нині захоплені силами, які прагнуть контролювати й поневолювати.

Водночас, є доброзичливі сили, які також працюють з цими новітніми технологіями, – для поліпшення якості життя. Через одночасне втілення цих протилежних планів, майбутній вплив технологій на Землю та вашу колективну долю ще буде визначатися.

Повертаючись до метафори змії, яка скидає стару шкіру, – як вам їхати на такій істоті?  Як вам діяти у світі, де кілька реальностей конфліктують одна з одною? Як вам пережити неушкодженими наростаючий потік змін, і хто має пережити це – тобто, якою є ваша істинна природа?

З нашої точки зору, те, що ви переживаєте у своєму світі є катастрофічним за своєю природою. З іншої точки зору, – це дуже потужний еволюційний каталізатор. Іншими словами, перетворення вашого світу може зруйнувати вас, – або підштовхнути вас до вищих станів свідомості. Персональний вибір між особистим знищенням і піднесенням до реальності вищої мірності, – за вами.

Мета цього послання, – не розгляд проблем планетарного масштабу, які постають перед людством та іншими формами життя на вашій Землі. Насамперед, ми зосереджуємося на тому, що ви особисто можете зробити посеред таких потужних змін.

Зміст цього послання йде з Аітос, – Десятого, Одинадцятого та Дванадцятого вимірів нашої Хаторійської реальності. За баченням Хаторів, які перебувають в Аітос, ваш космос (так само, як і наш) є лише одним із багатьох, – і всі ці незчисленні “всесвіти”, так само, як істоти, що перебувають у них, сприймаються як ілюзорні, схожі на сни голографічні проекції світла.

Іншими словами, ваша реальність, так само як і наша, є, по суті, тимчасовою ілюзією, створеною голографічною проекцією світла, – скороминущою, ефемерною та магічною за своєю природою.

Істоти, які перебувають в Аітос, є нашими духовними вчителями, – тому що вони звільнилися від створених голографічними проекціями світла ілюзій, які більшості істот здаються реальністю. Натомість, Аітос, повністю занурилися в саму основу свідомості.

Вам також притаманна ця вроджена основа свідомості, але вона завуальована вашим втіленням у часі та просторі. Ваша нервова система жорстко зав’язана на ваші п’ять почуттів. Це є біологічним імперативом і необхідністю для вашого фізичного виживання, – але основа вашої свідомості виходить за межі всіх сенсорних явищ.

В момент вашої біологічної смерті ви зустрічаєтесь з нескінченністю, – точніше, з нескінченною природою власної просторової (безмежної, як сам простір) свідомості.

У цьому посланні Аітос передають звукову медитацію і метод, який дасть вам можливість безпосередньо встановити зв’язок з власною просторовою свідомістю, і подолати обмеження реальності, основаної на сенсорному досвіді, а також вашого сприйняття часу та простору.

Ми ділимо це послання на дві частини.

У нинішньому повідомленні ми передаємо базову звукову медитацію й базовий метод встановлення зв’язку з власною просторовою свідомістю, ми називаємо її Просторовими Знаннями. У наступному посланні ми передамо більш складну гармонійно звукову медитацію, а також розглянемо деякі вдосконалені способи застосування цього методу.

Як ми казали раніше, усі технології, незалежно від їхньої природи, є двосічними мечами. Способи їх використання можуть бути як позитивними, так і негативними. Раніше ми розглядали це питання на прикладі зовнішніх технологій, від яких ви стаєте все більш залежними.

Але зараз ми ділимося внутрішньою технологією роботи зі свідомістю.

Це також двосічний меч.

Єдиною причиною передачі вам цього методу є бажання допомогти вам вийти за межі множинних реальностей, з якими ви стикаєтесь, – і трансформувати їх. Це досягається тимчасовим видаленням з вашого розуму перешкод, які відділяють вас від безмежної природи вашої власної свідомості. Через єднання з нескінченною природою вашого власного Розуму (тобто, вашою трансцендентною природою), ви можете відчувати свободу, задоволення, блаженство та щастя навіть посеред складних та важких випробувань.

Хоча частина з тих, хто це читає, вже встановили зв’язок з основою свідомості, більшість людей спіймані в тенета свого сенсорного досвіду.

Коли ви встановлюєте зв’язок з вашою власною просторовою свідомістю, тобто, Просторовими Знаннями, ви набуваєте здатності справлятися зі складними ситуаціями більш ефективно. Це відбувається тому, що ви припиняєте вважати себе обмеженим будь-якою ситуацією. Точніше, ви перебуваєте у розширеному стані Розуму, в якому ви не відчуваєте тиску чуттєвого досвіду, як звичайно.

Коли ви досягаєте більшої майстерності у використанні Просторових Знань, ви починаєте розуміти, що ситуації, з якими ви стикаєтесь, є не такими, якими вони виглядають. Вони не є такими сталими чи незмінними, якими ви їх сприймаєте, – вони є тимчасовими стоячими хвилями голографічного світла. І ви бачите магічну природу всіх явищ, – незалежно від того, вважаються вони “хорошими” чи “поганими.”

Завдяки вашому перебуванню в розширеному стані свідомості, ви можете впливати на ситуацію з більшою майстерністю, – наче ви знаходитесь над ситуацією, а не спіймані в її пастку. Ця здатність буде надзвичайно корисною для вас, тому що ваш світ все швидше поринає у множинні Хаотичні вузли. Ці вузли з’єднуються, створюючи потужні цунамі фізичних, ментальних, духовних та планетарних змін.

Діяти у своєму внутрішньому й зовнішньому світах із розширених станів свідомості є правильним використанням Просторових Знань.

Але існує небезпека того, що дехто з вас може використати Просторові Знання, як засіб для звільнення з 3-вимірної реальності вашого життя. Це друга сторона меча, – образно кажучи.

Дійсно, як ми бачимо, все більше і більше людей входять у квазі-психотичні стани розуму. Свідченням цього є зростання ірраціональної руйнівної поведінки по всьому світу. Така деструктивна поведінка, як це не дивно, є різновидом звільнення через безглузде руйнування. Другий вид втечі від дійсності, – жити у бульбашці псевдо-вдоволення, щастя та блаженства, не звертаючи уваги на ні на що і ні на кого навколо. Це не є духовною майстерністю; це втеча в ілюзії.

Однак, якщо ви дійсно встановите зв’язок із Просторовими Знаннями, і зустрінете мінливі реальності вашого світу в цьому стані Розуму, – ви здобудете безмежну трансформаційну силу, яка принесе вам найрізноманітнішу користь.

Природа Просторових Знань

Основа свідомості, (тобто, Просторові Знання) є найглибшим простором всередині вас; вона виходить за межі всіх явищ, – а значить, і за межі того світу, який ви сприймаєте через органи чуття.

За самою своєю природою, Просторові Знання сповнені якостями задоволення, щастя та блаженства. Ці якості є невід’ємними, вони присутні незалежно від того, що може відбуватися у чуттєвій та/або ментальній/емоційній сферах вашого існування. Іншими словами, незважаючи на те, що ви можете бути сердитим, сумним,  чи зав’язнути у інших “негативних” думках, почуттях чи ситуаціях, основа свідомості залишається незмінною. Це одна з причин, чому Просторові Знання можуть стати безцінним помічником, який допоможе вам справлятися з прискоренням темпу змін у вашому світі.

Також, Просторові Знання за своєю природою є просторими (мається на увазі, що вони є нескінченними і необмеженими, як сам простір), і їм притаманне самоусвідомлення. Їх можна назвати чистою свідомістю – свідомістю, яка усвідомлює сама себе.

Коли ви повністю занурюєтесь у Просторові Знання, у вашій душі панує мир, – і ви маєте ясне відчуття, що ви не обмежені ситуацією навколо вас, що ви звільнені. Це інша цінна якість Просторових Знань (тобто, основи свідомості).

Для людей найбільш ефективним способом входження у Просторові Знання є використання просторових здібностей правої півкулі вашого мозку. Ця складова вашої  нервової системи відповідає за сприйняття простору. Використовуючи цю вашу вроджену здатність, ви легше увійдете у пряме відчуття Просторових Знань.

Звукова медитація

Базова звукова медитація Просторові Знання триває 5:56 хвилин. Ви можете, за бажанням, слухати її багато разів підряд, – особливо, коли глибше пізнаєте її можливості.

Найкраще слухати її у стереонавушниках чи у “вкладишах”, – щоб звукові коди були єдиними звуками, які ви чуєте. Під час медитації ви спрямовуєте свою увагу у внутрішній простір, – тому не слухайте її в ситуаціях, які вимагають вашої пильності. Медитація має бути основним центром зосередження вашої уваги.

Почувши перші звуки чаші, відтворіть відчуття великого простору. Неважливо, які розміри має цей простір, доки він відчувається великим і привільним для вас. Це може бути вершина гори, великий відкритий простір, або будь-яке просторове оточення за вашим вибором. Тип простору, який ви обираєте для роботи, є несуттєвим. Важливим є відчуття його великого розміру.

Продовжуючи слухати звуки, впевніться, що ви відчуваєте простір. Ви не візуалізуєте простір, не думаєте про нього. Ви відтворюєте відчуття перебування посеред дуже великого простору. Ні візуалізація, ні думки про простір не активують тієї частини вашого мозку/розуму, яка дає вам можливість безпосередньо відчути Просторові Знання. Лише відчуття перебування посеред великого простору активує нейронні ланцюги, які дадуть вам можливість пізнати вашу власну нескінченну природу.

Після того, як ви створили відчуття перебування посеред великого простору, почніть усвідомлювати себе, – як ви усвідомлюєте відчуття просторості. Ця проста дія, – усвідомлення того, як ви усвідомлюєте простір, – є зерном, з якого проростуть величні осяяння та майстерність. Не піддавайтесь омані її показової повсякденної простоти.

Як тільки ви навчитеся утримувати внутрішнє відчуття просторості, водночас усвідомлюючи, як ви усвідомлюєте простір, – ви, образно кажучи, входите у фойє до величезного палацу Просторових Знань.

Існує ще один крок, останній, але визначальний для входження у цей процес – додавання дуже гармонійного почуття вдячності. Додавання цієї емоційної якості дасть вам можливість увійти у вищий вимір Просторових Знань.

Насправді, вдячність є ознакою всіх реальностей вищої вимірності, доброзичливих за своєю природою.

Ми радимо тим з вас, кому складно відчути вдячність за власним бажанням: подумайте про те, що ваша здатність усвідомлювати себе є одним з найбільших ваших дарів. Це зерно самоусвідомлення залишається з вами, коли ви помираєте, і дає вам можливість отримувати досвід у нематеріальних світах. Незалежно від того, у якому світі ви реінкарнуєте, – і, навіть, якщо ви втілитесь як енергія, або дух, – ваша вроджена здатність усвідомлювати себе залишиться з вами. Тому розвиток самоусвідомлення і набуття майстерності в цій сфері є величезним благом, необхідним для вашої самореалізації.

Вдосконалений метод і використання звукової медитації

Для тих з вас, хто знайомий з мистецтвом психонавігації: ви можете посилити своє відчуття просторості таким чином: уявіть, що ви не просто перебуваєте посеред великого простору, – уявіть, що відсутні границі між вашим внутрішнім простором і зовнішнім простором навколо вас. Іншими словами, механізм вашої свідомості, який встановлює границі, тимчасово відключається. Це дає вашій свідомості можливість розширитися і ототожнити себе зі значно більшим простором, ніж звичайно. Таким чином активуються більш глибокі потенціали вашої правої півкулі та її здатності відчувати простір.

Здійснюючи наступний кроком у застосуванні цього принципу, ви розширюєте ваше відчуття простору до усього всесвіту й усіх світів, – а також до усіх багатовимірних реальностей, які складають ваш космос. Для більшості людей таке злиття з нескінченністю створює найбільш сприятливий зсув у сприйнятті простору.

Якщо ви використовуєте ці розширені методи входження у просторість, – важливо повернутися до вашого звичайного відчуття ідентичності після завершення медитації. Цього найлегше досягти простим відкриттям очей і активацією периферичної частини вашої нервової системи. М’яко потріть ваші вушні раковини, – тому що через вуха та ступні проходить більшість енергетичних меридіанів, пов’язаних із системами органів вашого тіла. Якщо вам складно повертатися до 3-вимірної реальності після глибокого занурення у просторову свідомість, ви можете також розтерти ваші ноги, руки та торс, – це спонукає ваш комплекс мозок/розум до обробки зовнішніх стимулів та повертає вас до звичайної сенсорної реальності.

Сама звукова медитація створена, щоб допомогти правій півкулі вашого мозку, щоб змістити фокус вашої уваги у відчуття розширеного простору. Найпростіший спосіб використання медитації: просто сидіти, слухаючи її й виконуючи кроки, які ми описали, – доки, нарешті, ви усвідомите, що усвідомлюєте простір, водночас відчуваючи вдячність.

Потім ви можете, за бажанням, працювати з нею, як зі звуковою медитацією, до якої ви повертаєтесь час від часу, – як до засобу звільнити ваше сприйняття і увійти у сприймання основи свідомості, яка виходить за межі вашого сенсорного досвіду в цьому світі.

Однак, основна мета цієї звукової медитації, – навчити ваш мозок/розум входити у Просторові знання за власною волею. Коли ви досягнете цього, – входьте у Просторові Знання без використання звукової медитації. Виконання цієї простої дії навчатиме ваш мозок/розум бути присутнім одночасно у двох реальностях, – перебувати у реальності Просторових Знань (і у свободі просторової свідомості, яку вона приносить), одночасно маючи справу з реаліями вашого 3-вимірного життя.

Це, зрештою, дасть вам більшу майстерність у ситуаціях, з якими ви стикаєтесь у вашому житті, – тому що ви перестанете ототожнювати себе з павутиною реальності, основаної на чуттєвому досвіді. Натомість, ви будете ототожнювати себе з вашою першоосновою (тобто, трансцендентною свідомістю).

Ваше відчуття власного Я розшириться далеко за межі вашої особистої ідентичності, – воно охопить нескінченну просторість основи свідомості. Такі Просторові Знання одночасно долають обмеження вашої особистої ідентичності, – і, як це не дивно, містять її. Маючи такий розширений діапазон самоідентичності, ви зможете краще справлятися з труднощами світу, який швидко змінюється. І, на момент вашої смерті, ви, певно, матимете розвинену здатність вирішувати, куди вас занесе далі, – тобто, в яке втілене життя, чи в інше існування у просторі ви потрапите.

Це один з найбільших дарів Аітос. Він передається вам у той час, коли ваш світ входить у найбільш небезпечний  перехід. Незалежно від того, як ви сприймаєте те, що відбувається навколо вас, ми радимо вам встановити зв’язок з вашими власними Просторовими Знаннями, – тому що вони є чудовим помічником, змінюють долю і приносять з собою безліч незвичайних здібностей, які будуть корисними і вам, і вашому світу, який змінюється.

Хатори
12 листопада, 2017

Думки та спостереження Тома

У цьому особливому посланні Хаторів мою увагу привернули два моменти.

Першим є їх бачення нинішньої нестабільної ситуації на Землі. Вони згадували зростаючі планетарні складнощі у кількох попередніх посланнях, але у цьому висловлюються значно жорсткіше. Я маю на увазі абзац, у якому написано:

З нашої точки зору, те, що ви переживаєте у своєму світі є катастрофічним за своєю природою. З іншої точки зору, це дуже потужний еволюційний каталізатор. Іншими словами, перетворення вашого світу може зруйнувати вас, або підштовхнути вас до вищих станів свідомості. Персональний вибір між особистим знищенням і піднесенням до реальності вищої мірності, за вами.

Я думаю, що ця ідея, – руйнування або піднесення до реальностей вищих мірностей, – дійсно є вузловою, чи визначальною точкою послання.

На мою думку, Хатори називають речі своїми іменами. І вони говорять, що усім формам життя на Землі загрожує небезпека.

Для протистояння небезпекам цьому переходу вони пропонують незвичайний засіб, який вони називають Просторовими знаннями. Хатори говорять, що, поєднуючи цей метод з однойменною звуковою медитацією, ви можете безпосередньо відчути просторову (тобто, нескінченну) природу вашої власної свідомості.

Вони говорять, що ця здатність відчувати себе як просторову свідомість, дасть вам можливість з більшою майстерністю прокласти свій курс через величезні зміни, з якими ми всі стикаємося, – тому що ви не відчуватиме тиску реальності, основаної на відчуттях, як звичайно. Ми сповнюємося радістю і щастям, коли проживаємо ситуації з внутрішнього простору, більшого, ніж звичайне самоусвідомлення.

Хатори також говорять, що у вищих фазах Просторових знань ви будете “бачити” крізь ілюзію, що цей світ є твердою й непорушною реальністю. Натомість, ви будете сприймати всі речі, як справді мінливі проекції голографічного світла, а усі мультивсесвіти, -як магічні за своєю природою.

Я працював і зі звуковою медитацією, і з методом, який вони описали. І я можу підтвердити, що вони працюють, створюючи відчуття внутрішнього простору, більшого,  ніж самоусвідомлення. І це дозволяє мені бути більш винахідливим, коли – ключовим словом тут є коли – я застосовую Просторові знання у своєму щоденному житті. Іншими словами, якщо я не застосовую цей метод свідомо, – я можу легко потрапити під вплив стресу, спричиненого моїми власними відчуттями, думками/почуттями, так само, як і під тиск часової лінії, яка прискорюється.

Другий момент, який привернув мою увагу в цьому посланні: Просторові знання є, за своєю суттю, незвичним шляхом до входження у йогічний транс, – змінений стан ментального сприйняття, який називають Самадхі (або свідомістю, спрямованою всередину). У своїх глибших станах, Самадхі (тобто, Просторові знання) відкриває безмежний, розширений стан свідомості, якому притаманні почуття блаженства та самоусвідомлення.

Хоча метод Просторові знання, як і його контекст є, насправді, унікальним, – він, безсумнівно, має дещо спільне з філософськими концепціями, переданими різними традиціями йоги прадавньої Індії. Коріння цих концепцій сягає Упанішад і вчення Дзогчен, або Великої Досконалості, яке досягло свого найбільшого розквіту в Тибеті.

Завершальні роздуми

Просторові знання як звукова медитація, так і метод роботи з цим станом просторової свідомості – безсумнівно, не для всіх. Якщо ви не відчуваєте резонансу зі звуковою медитацією, або з методом, – просто пропустіть їх.

Якщо ви відчуваєте зв’язок з цим підходом, – можливо, причиною є Схильність до певних вимірів. Хатори побіжно згадували Схильність до певних вимірів у одному зі своїх попередніх послань. Коли я попросив їх докладніше розповісти про значення цього терміну, вони сказали, що Схильності до певних вимірів є вібраційними смугами частот тонкої енергії, які впливають на свідомість.

Джерелом цих характерних частот тонких енергій є наш особистий досвід, – особливо, найбільш значимий для нас. Ці характерні частоти можуть виникати під дією набутого життєвого досвіду, а також досвіду попередніх життів, – як втілених, так і в інших, нематеріальних вимірах свідомості. Зрештою, ці тонкі енергії впливають на те, як ми реагуємо на події нашого життя, й на те, як ми діємо у цьому світі.

Якщо вас приваблюють концепція та метод Просторові знання, представлені Хаторами, – можливо, ви вже досліджували ілюзорну природу “сенсорної реальності” у попередніх втіленнях та/або у інших вимірах свідомості. Іншими словами, ви створили Схильність до певних вимірів, яка буде спонукати вас до пізнання цього виду езотеричних знань у наступних втіленнях.

На мою думку, докладання зусиль для опанування Просторовими знаннями дійсно того вартує. І, якщо ви обрали пізнавати цей незвичайний стан Розуму, – я бажаю вам величних інтуїтивних осяянь на вашому шляху.

І, наостанок: хай незчисленні знання та вміння, які ви отримаєте, опановуючи Просторові знання, принесуть користь вам, усім вашим рідним і усім живим істотам.

Натисніть тут, щоб послухати та/або завантажити звукову медитацію Просторові знання (Spatial Cognizance Sound Meditation). (Примітка: коли ви натиснете на посилання, ви будете переадресовані до сторінки Угоди про прослуховування (Listening Agreement) розділу Прослуховування (Listening). Після того, як ви погодитесь з умовами, ви одразу отримаєте доступ до звукових медитацій, уривків з лекцій, цілих семінарів, присвячених зціленню звуком, а також аудіо- та відеоінтерв’ю. Все це надається вам безкоштовно для особистого використання.)

Інформація, безпосередньо не пов’язана з цим посланням.

Окрім звукової медитації Просторові знання, у розділі прослуховування є два нових аудіозаписи:

Перехід до лона Нут (Passage into the Womb of Nut), уривок з лекції Тома на триденному семінарі під назвою Мистецтво єгипетської високої алхімії (The Art of Egyptian High Alchemy). У цій 34:59 хв. бесіді Том досліджує давньоєгипетський міф про богиню Нут з точки зору нейропсихології та нейрофізіології, а також розкриває взаємозв’язки міфічних реальностей і глибинної психології людини.

Міф про Язона і Орфея (The Myth of Jason and Orpheus)

У цьому уривку з лекції, яку Том прочитав під час семінару по зціленню звуком, він досліджує, як давньогрецький міф про Язона та Орфея передає численні істини про природу звуку і про мандри свідомості. (31:38 хв.)

Нові надходження

Шаманське дерево (The Shamanic Tree) є записом наживо шаманської мандрівки, яка вводить у змінені стани розуму. Вона є входженням у сферу “духовних співців”, – Том передає їх рідкісні цілющі й трансформаційні енергії через свій майже чотирьох-октавний голос. Цей незвичайний акустичний каталізатор доступний лише як mp3 завантаження. Натисніть тут, щоб перейти до Крамниці (The Store).

Звукові занурення: Дослідження сили звуку (Sound Immersions: Explorations into the Power of Sound)
На цьому унікальному одноденному звуковому інтенсиві, записаному наживо, Том спонтанно відчув запит групової енергії на передачу різних звукових кодів: піднесення до небесних сфер, вінцевої чакри (Сахасрари, Лотоса з тисячею пелюсток), потоків життєдайної ци у нирках і надниркових залозах, шаманської мандрівки всередину костей та дослідження матриці ДНК/РНК. Це великий і дійсно вражаючий твір, надзвичайно потужний, завдяки майже чотирьох-октавному голосу Тома. Цей запис доступний лише як mp3 завантаження. Натисніть тут, щоб перейти до Крамниці (the Store).

Розклад семінарів Тома на 2018 рік

Насьогодні Том ще не запланував жодного семінару чи публічного виступу. Як тільки він складе свій розклад на 2018 рік, цей розклад буде розміщено на сторінці сайту Calendar (Календар).

Ви також можете отримати листа електронною поштою, як тільки Том розмістить свій Розклад семінарів на 2018 рік на сайті (www.tomkenyon.com). Щоб отримати це автоматичне повідомлення про семінари та виступи Тома, перейдіть до кнопки Contact (Контакти) в нижній частині панелі меню головної сторінки. Просто натисніть на кнопку, обравши, який вид інформації ви бажаєте отримувати. Ми не передаємо вашу особисту інформацію іншим.

Переклала Наталія Стусь

© 2017 Том Кеньон Всі права захищені www.tomkenyon.com

Ви можете ділитися цією письмовою інформацією з будь-ким, – поки ви ніяким чином не змінюєте її зміст, не берете за неї плату, вказуєте автора та включаєте повністю цю примітку про авторські права. Зверніть увагу: поширення цього послання стосується лише його текстової частини. Звукові медитації, доступні на сайті, призначені виключно для особистого використання і не можуть передаватися іншим особам чи організаціям у будь-який спосіб. Якщо ви бажаєте запропонувати звукову медитацію до уваги своїх друзів чи колег, – спрямовуйте їх до нашого сайту.