Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

Посилення Хаотичних Вузлів та руйнування тривимірної реальності

Планетарне послання Хаторів через Тома Кеньона

Через прискорення часу та дію потужних космічних сил, які ви не в змозі контролювати, – ви знаходитесь в розпалі крещендо взаємопов’язаних Хаотичних Вузлів.

У минулих посланнях ми називали взаємодію хаотичних подій Хаотичним Вузлом, – в однині. А в цьому випадку ми маємо на увазі більш складне явище, яке ми називаємо Хаотичними Вузлами, – у множині.

Ви зазнаєте впливу хаотичних подій. Це відбудеться в унікальний спосіб, – залежно від вашого вібраційного резонансу. І цей потік хаотичних подій посилюватиметься. Ті з вас, хто чутливий до екосистеми своєї планети, можуть відчувати сильний стрес, – через те, що ви є свідками деградації екосистеми та загибелі багатьох видів життя.

На додаток до Хаотичного Вузла для екосистеми, існує ще один Хаотичний Вузол,
проявом якого є напруга в міжособистісному спілкуванні. Це дуже складна ситуація, однією з причин якої є зсув магнітних полів вашої планети. Цей зсув ускладнює роботу короткотермінової пам’яті та послідовності пізнавальних процесів під час енергетичних зрушень – а зараз енергетичні зрушення прискорюються. Прояви нераціональної поведінки, відчуття відчаю та повної безнадії посилюються. Через порушення як екосистемних, так і міжособистісних зв’язків, масштаби якого зростають, – ми очікуємо ще більшої культурної та соціальної нестабільності.

Серед людей поширюється відчуття, що відбувається щось жахливо неправильне, – і поряд з цим є відчуття, що немає ніякого рішення. У цьому випадку ми згодні з тим, що сказав колись Альберт Ейнштейн: вирішення проблеми не може бути знайдено на рівні самої проблеми.

З нашої точки зору, посилення Хаотичних Вузлів створює приливні хвилі інтенсивних хаотичних енергій, з якими багатьом з вас складно боротися. Крім того, зростає неефективність ваших автоматичних, рефлекторних способів боротьби зі змінами.

Можна сказати, що ви, – як індивідуально, так і колективно, – прийшли до роздоріжжя. Один шлях від нього приведе вас до різновиду божевілля, – та до нездатності діяти практично. Для тих, хто приймає цей шлях, прагнення втекти від дійсності буде зростати. Прагнення до самознищення, – як індивідуальне, так і колективне – також зросте в цей період.

Багато з вас, – з тих, хто має можливість переходу з третього виміру реальності в інші виміри, – здійснять цей перехід.

Без зайвих слів, – використовуючи одну з ваших фраз, – ми хочемо сказати: ви входите в один з найскладніших етапів планетарної трансформації.

Від цього роздоріжжя один шлях веде до саморуйнування, божевілля, відчаю та безнадії, а інший – до глибокого зв’язку з вашою міжпросторовою, або духовною природою. Саме це роздоріжжя ми хочемо дослідити.

Це не є одноразовим вибором або/або. Багато хто з вас вже володіє трансцендентним і міжпросторовим, тобто, – духовним відчуттям себе. І навіть такі люди можуть, – час від часу, – відчувати, що вони знаходяться на шляху до божевілля та саморуйнування. Це відбувається, незважаючи на весь їх досвід самопізнання.

Причина цього – коливання вашої 3-вимірної реальності. Зміни у вашому тривимірному існуванні прискорюються настільки, що ваш біологічний організм не завжди встигає до них пристосовуватися. З дією надмірного навантаженням на вашу біологічну природу потрібно справлятися, – якщо ви хочете уникнути шляху до божевілля та самознищення.

Простіше кажучи, – для того, щоб успішно пройти через посилення хаотичних вузлів, потрібен глибокий, справжній контакт з вашою міжпросторовою, або духовною природою, потрібне самооновлення, яке виникає з такого контакту.

Для досягнення цієї мети ми ділимося з вами звуковою медитацією. В ній не задіяні складні геометрії свідомості. Для застосування цієї звукової медитації не потрібно нічого робити, – лише зосередити увагу в своєму фізичному тілі, сприймаючи його як ціле.

Звукові образи медитації є прямою передачею зі світлових сфер на мову вашої біології. Це – протидія хаосу і плутанині, які створюють напругу у вашій біологічній основі. Вона є короткотривалою, – тому що багато хто з вас переживає стрес нестачі часу. Вам потрібно дуже багато зробити, маючи надто мало часу. Це тому, що ви намагаєтеся втримати цілісність старого світу, – коли час прискорюється. Все, що ми, – з нашої точки зору, – можемо сказати вам про утримання цілісності старого світу: “Місія нездійсненна”. Щоб прийняти вищий шлях, ви маєте відпустити старий світ, а також ваші звичні думки про те, якими ви маєте бути. Але це – лише частина того, що вам потрібно зробити.

Ми пропонуємо вам слухати цю звукову медитацію так часто, як ви захочете. Коли ви слухаєте звукові образи, зосереджуйте свою увагу на фізичній реальності вашого буття (вашому фізичному тілі).

Все, що потрібно, для успішно використання цієї звукової медитації, – слухати її, зосередивши увагу у вашому фізичному тілі та клітинній структурі вашого тіла. Це допоможе вам розслабитися, зняти стрес та вийти зі станів неадекватного сприйняття дійсності. І, завдяки цьому, – ви зможете перейти на вищій шлях.

Ми називаємо цю звукову медитацію Піднесення, тому що корінь слова означає піднести, – і це також стосується електричної природи вашої біологічної реальності. Ця звукова медитація – пряма передача енергії від сфер світла до біоелектричної, біохімічної та квантової реальності вашого тіла. Її мета – піднесення вашого вібраційного рівня свідомості.

У кінцевому рахунку, ваш особистий досвід проживання посилення взаємопов’язаних Хаотичних Вузлів буде залежати виключно від вібраційного резонансу, якого ви досягли – або не досягли. Відповідальність за цей етап індивідуального буття, втіленого в часі і просторі, – виключно і повністю ваша відповідальність.

Ми бажаємо вам щасливої дороги, – на високому шляху.

Хатори
14 жовтня, 2014


Думки та коментарі Тома

На мою думку, це одне з найтерміновіших послань, переданих мені Хаторами, – через природу змін, які вони “бачать” в нашому найближчому майбутньому.

Коли я запитав Хаторів про заголовок, обраний ними для послання, – вони відповіли, що ми увійшли в прискорену фазу планетарного хаосу. Тому ми одночасно спостерігаємо і проживаємо руйнування тривимірної реальності, – такої, якою ми її знали.

Сталося так, що я отримав це послання, коли в Сполучених Штатах починалася епідемія лихоманки Ебола. Вона виникла в західній Африці, але, наразі, – хвороба поширюється, незважаючи на політичні кордони. Я запитав про неї Хаторів. Вони відповіли, – вірус Ебола є лише верхівкою того, що має прийти до нас внаслідок змін у довкіллі. Точніше, вони сказали, – нові віруси та бактерії, досі невідомі західній медицині, з’являються у довкіллі через знищення лісів та багатопланові зміни в екосистемі, які нашим вченим ще потрібно дослідити. Більше того, Хатори сказали, що багато вірусів та бактерій зазнають мутацій, – і надалі будуть мутувати з усе більшою швидкістю. Деякі з цих мутацій зроблять медичне лікування у майбутні роки проблематичним і складним.

Хоча це може викликати страх, Хатори нагадали мені: метою життя, – принаймні, з їх перспективи, – є не фізичне виживання саме по собі. Насамперед, метою життя є еволюція та піднесення міжвимірної свідомості – того, що хтось може назвати душею, Атманом чи Незнищенною Краплею.

Хатори могли б детальніше розглянути деградацію нашої екосистеми та труднощі в міжособистісному спілкуванні (як між окремими людьми, так і між націями), – але вони обрали звернутися до особистих проблем, що постають перед кожним з нас.

Хатори стурбовані тим, що стрес, якого зазнають живі істоти через докорінні зміни тривимірної реальності, спричиняє, – і надалі спричинятиме те, що вони називають дезадаптивним божевіллям. Вони мають на увазі розумову/емоційну нестабільність, яка знижує нашу здатність відповідати на зміни у реальності творчо. При більш сильних проявах дезадаптації, – люди будуть геть втрачати розум та демонструватимуть усі види неприродної саморуйнівної поведінки. Пізніше я запитав про це Хаторів. Вони сказали, що ми, насправді, знаходимося лише на початку періоду взаємопов’язаних Хаотичних Вузлів. Також, – на додачу до дії непередбачуваних сил, – ми близькі до глобального вільного падіння. І зараз ми навіть не можемо уявити, на що воно буде схоже.

Під глобальним вільним падінням, вони мають на увазі не кінець світу, – вони говорять про кінець того світу, який ми знали. І це перетворення у нову реальність відбувається всюди навколо нас, – на багатьох рівнях і зі швидкістю, яка приголомшує.

Це вільне падіння вони згадували, – коли говорили, що ми, індивідуально та колективно, знаходимося на роздоріжжі. Вони мали на увазі точку вибору. Ми обираємо: чи піддаватися дії хаотичних сил, що може привести нас до загибелі, – чи підніматися вгору, до більшої цілісності – незважаючи на те, що, здається, відбувається всередині нас та навколо.

Піднесення

Звукова медитація Піднесення створена для того, щоб допомогти нам пройти нинішню ділянку нашого шляху, яка є, – за власним висловом Хаторів, – однією з найскладніших фаз планетарної трансформації.

Розповідаючи про дію цієї особливої звукової медитації, вони сказали: “клітинна структура ваших тіл звільниться від стресу та від неадекватного сприйняття дійсності.” У цьому дещо загадковому твердженні вони мали на увазі, що Піднесення зменшує стресові реакції в тілі, – і що, у їх баченні, надмірні стресові реакції спричиняють стани розуму, в яких сприйняття дійсності є неадекватним. Іншими словами, – в умовах надмірного стресу наше розумове/емоційне сприйняття стає неадекватним. Внаслідок цього, – ми реагуємо на ситуації у нашому житті з менш творчого стану, ніж тоді, коли ми не знаходимося під надмірним тиском.

Я вважаю наданий Хаторами опис роботи з цією звуковою медитацією зрозумілим. Тому я не буду більше нічого пояснювати, – лише додам, що, на мою думку, найкраще слухати цю звукову медитацію через стерео навушники чи “вкладиші”. Більше того, чути, значить вірити. І якщо ця медитація “говорить” з вами, я раджу вам додати її до вашої щоденної програми зняття стресу. Якщо медитація не резонує з вами, – я не раджу вам з нею працювати. Але, незалежно від того, обрали ви працювати з цією звуковою медитацією, чи ні, – я вважаю доцільним щоденне використання якихось методів для відновлення власного центрування, – як розумово/емоційного, так і духовного.

Коли я отримував це послання, я відчував дуже потужний потік енергії від Хаторів, – і згадав улюблений вислів свого вчителя алгебри. Перед початком вивчення складнішого розділу математики, він попереджав наш 9-й клас: “Має стати гірше, перш ніж стане краще.”

Зрештою, те, як ви і я відповідаємо на виклики взаємопов’язаних Хаотичних Вузлів та докорінної зміни нашої тривимірної реальності є – і буде надалі – цілком і повністю нашою особистою відповідальністю. Ніхто не збирається рятувати нас від себе.

Хоча тон цього послання дійсно тривожний, я вважаю, – нам варто зберігати власну цілісність та почуття гумору. Як колись пошуткував американський письменник Maрк Твен, – деякі речі у житті настільки серйозні, що все, що ми можемо зробити, це сміятися.

З мого досвіду, цей тип гумору виникає з усвідомлення того, що цей світ, є, – багато в чому, – ілюзорним. І, хоча наші аспекти, втілені, як людські істоти, мають боротися з реаліями мінливої тривимірної реальності,- трансцендентна, або духовна частина нас знаходиться поза битвою, – тому що існує у вимірі, який виходить за межі часу/простору та земної гравітації.

Десь між цими двома полярностями – людським втіленням та трансцендентною свободою – є дуже цікаве місце у свідомості. На мій погляд, вміння знаходити цей дивовижний простір є незамінним помічником для тих з нас, хто шукає високого шляху.

Бажаю вам і тим, кого ви любите, а також усім істотам у всіх світах, – якнайшвидше
знайти дорогу до високого шляху.

Том Кеньон
Посилання на звукову медитацію Піднесення

Коли ви натиснете на посилання нижче, ви потрапите на сторінку Угоди про Прослуховування. Після того, як ви погоджуєтеся з умовами, ви будете мати доступ до всіх звукових файлів в розділі Прослуховування. Ви можете слухати та/або завантажувати їх для свого особистого користування. Звукова медитація Піднесення (Elevatron) буде першим звуковим файлом у списку.

Натисніть тут, щоб прослухати/чи завантажити Піднесення.

 

Інформація, безпосередньо не пов’язана з цим посланням:

Я збираюся робити перерву у проведенні семінарів до кінця 2014-го року та на більшу частину 2015-го. Зараз я думаю, що поновлю свою викладацьку роботу в жовтні 2015-го року. Протягом цього періоду я планую продовжувати розміщення Планетарних Послань Хаторів на своєму сайті, – одразу після їх отримання.

Інтуїтивний курс зцілення звуком

Для тих з вас, хто хоче вивчати зцілення звуком під час моєї відпустки, – я радий повідомити, що моя прийомна донька, Дженніфер Посада, буде проводити шеститижневий он-лайн курс Інтуїтивного зцілення звуком (Intuitive Sound Healing Course). Його можна буде пройти практично з будь-якої точки світу. Для отримання додаткової інформації про цей унікальний курс, – натисніть на назву, наведену вище, або відвідайте її веб-сайт www.jenniferposada.com).

Я закликаю тих з вас, хто бажає вивчати зцілення звуком, – подумайте про можливість пройти цей курс. Дженніфер – надзвичайний звуковий цілитель. Вона змінює на краще життя багатьох людей за допомогою свого унікального методу зцілення звуком.

Доступні нові CD диски з записами семінарів:

Ми додали дві нових добірки записів з семінарів до Магазину (The Store): Мистецтво Єгипетської Високої Алхімії (The Art of Egyptian High Alchemy) та Входження в Мандалу: тантричний рітрит Чітананди (Entering the Mandala: A Chitananada Tantra Retreat). Ці записи зараз доступні, – як CD диски та/або звукові завантаження в форматі mp3.

Мистецтво Єгипетської Високої Алхімії

Я радий запропонувати ці записи з семінару Мистецтво Єгипетської Високої Алхімії, – тому що вони надають можливість отримати нові особисті осяяння, а також містять незвичайні вчення про використання духовної алхімії для досягнення піднесених станів свідомості. Цей унікальний підхід до стародавнього мистецтва Єгипетської Високої Алхімії містить BAROD (психо-акустичну медитацію, яка активує ваш зв’язок з вашою власною Небесною Душею – BA) та міфічну подорож в світ жіночих та відновлювальних таємниць богині нічного неба, Нут. Поєднання цих двох практик робить семінар дуже потужним активатором особистої трансформації за допомогою системи Єгипетської Високої Алхімії. Цей диск містить сімнадцять звукових медитацій для розширення свідомості. Натисніть тут

Входження в Мандалу: тантричний рітрит Чітананди

Тантра Чітананди є кульмінацією мого багаторічного вивчення та дослідження БонПо шаманізму, тибетського буддизму, даосизму та йоги стародавньої Індії. Це система внутрішньої тантри (енергетичних практик для розуму),- елегантний та дуже ефективний метод самозвільнення, або Просвітління, – без необхідності використання будь-якої конкретної філософії чи духовної традиції.

Тантра Чітананди досягає цієї надзвичайно високої мети, – вона вчить ваш мозок/розум мистецтву входження в стани свідомості, сповнені благодаті та здатності до самозвільнення. Ці незвичайні стану тіла/розуму надають вам безпосереднього доступу до власної трансцендентної природи (або Бодхічітти), яка не обмежена часом, місцем або обставинам. Чотирнадцять потужних звукових медитацій, які складають цей унікальний вид тантри нададуть можливість здійснення глибоких перетворень, – як новачкам, так і просунутим практикам.

Нове доповнення до розділу сайту Прослуховування:

Нова звукова медитація, звана Плач за китами була розміщена в розділі Прослуховування на сайті. Ви можете знайти звукову медитацію, якщо перейдете в розділ Прослуховування (Listening) на www.tomkenyon.com. Просто прокрутіть заголовки униз, – доки ви не знайдете Плач за китами (Lament For Whales).

Фільм “Пісня Нової Землі”

Як ви, можливо, знаєте, – я дозволив знімальній групі протягом більше, ніж трьох років супроводжувати мене по всьому світу та брати у мене інтерв’ю. Багато хто з вас підтримав зйомки цього фільму своїми благодійним внескам, – тому що ви хотіли подивитися фільм про мою роботу, яка є звуком та навчанням інших. Наразі зйомки фільму завершено, – і багато з вас, можливо, вже встигли подивитися його. З невідомої причини з версії фільму, що йде на екранах, було вилучено більшість матеріалу, присвяченого моїй викладацькій роботі. Однак, розширена DVD-версія містить повний фільм, – у ньому є багато записів з моїх семінарів, а також триваліші звукові сесії, відсутні в першому фільмі. З моєї точки зору, – це відмінний вступ до знайомства з моєю роботою та силою звуку. Справді, фільм називається “Пісня Нової Землі, Том Кеньон і сила звуку.”

Я не отримую ніякої плати за сам фільм, але я отримую частку від продажу DVD-дисків через магазин на нашому власному сайті. Якщо ви хочете підтримати мене, – я пропоную вам купувати DVD безпосередньо у нас. Нам сказали, що він буде доступним десь у листопаді, – і ми розмістимо його в магазині, як тільки він з’явиться у нас в продажу. Якщо ви зареєструвалися для отримання повідомлень від мене, – ви отримаєте лист електронною поштою, як тільки DVD стане доступним для нас. Якщо ви хочете підписатися на повідомлення та/або розклад моїх майбутніх семінарів, перейдіть на вкладку Контакти (Contact) на нашому сайті (www.tomkenyon.com).

І, на закінчення, – я мав намір написати особистого листа з подякою усім численним доброчинцям. Фільм став можливим завдяки їх благодійним внескам до кіностудій Вуді Крік Пікчерз і Софія Філмз. Через те, що режисер і продюсер відмовилися дати мені доступ до ваших імен і адрес електронної пошти, – я хотів би скористатися цією можливістю, щоб щиро подякувати вам за вашу щедрість. Я вірю, що фільм відкриє багато сердець та розумів.

©2014 Том Кеньон. Усі права збережені www.tomkenyon.com
Ви можете робити копії цього послання та розповсюджувати його будь-яким способом, поки ви не берете за нього плату, ніяким чином не змінюєте його зміст, вказуєте автора та включаєте повністю цю примітку про авторські права. Однак, звукові медитації не можуть бути розміщеними на будь-якому іншому сайті, розповсюджуватися або використовуватися в будь-якому записі без письмового дозволу автора.

Примітка: Якщо це планетарне послання було переслане вам, і якщо ви бажаєте отримувати наші наступні листи, – натисніть тут. Також, для отримання нашої розсилки і/або розкладу семінарів Тома та інформаційного бюлетеню – ви можете перейти на головну сторінку сайту, натиснути кнопку Контакти (Contact) та “підписатися” (“opt in”). Ми не передаємо вашу адресу електронної пошти іншим.

Переклала Наталія Стусь

© 2015 Том Кеньон. Всі права збережені www.tomkenyon.com

Ви також не можете використовувати мою музику з будь-яким відео, графікою, медитацією або копією, накладеною на неї. Ви не можете розміщати мою музику на You Tube, або в будь-яких подібних інформаційних середовищах. Саме повідомлення може бути скопійоване і розповсюджене, але не моя музика. Я зберігаю авторські права на всю мою музику, і вона не може бути використана, поширена, або скопійована, – будь-яким способом і в будь-якому інформаційному середовищі.