Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

П’ята перспектива: вихід за межі простору та часу

Планетарне послання Хаторів через Тома Кеньона

Вихід у вищі виміри свідомості вимагає фундаментального зсуву сприйняття часу та простору.

Цей зсув у сприйнятті є дійсно важливим. Тому ми розглянемо його з теоретичної точки зору, а також запропонуємо вам практичний метод для його здійснення, – з використанням звукової медитації, створеної нами для цієї мети.

Теорія

Існує багато способів розгляду вищих вимірів. Ми хочемо поділитися з вами основами нашого бачення вимірів та проблем, з якими ви стикаєтеся, коли переходите у реальність вищої вимірності.

На наш погляд, ваша втілена біологічна реальність (тобто, ваше фізичне тіло) є вкоріненою у третьому та четвертому вимірах свідомості.

Ви добре знайомі з тривимірністю вашого світу. Ваша нервова система чітко налаштована на цю реальність. Ваш комплекс мозок/розум/тіло синхронізується з фізичною реальністю вашого світу. Ваше біологічне виживання безпосередньо залежить від вашого вміння вірно прокладати свій шлях у просторі навколо вас. Більше того, ваші тіло, розум і свідомість міцно вкорінені у вашому сприйнятті часу.

Однак, ці обмеження не діють на ваші рівні свідомості вищої вимірності. Вони вільні від просторових і часових обмежень, – через те, що ваші тіла вищих вимірів не мають маси (тобто, не є матеріальними), і тому не залежать від гравітаційних полів.

Час сильно залежить від гравітаційного поля. Крім того, ваше сприйняття часу залежить від умов. Через поєднання гравітаційних полів і соціальної обумовленості більшість людських істот відчувають себе спійманими в обмеженнях простору і часу.

З прагматичної точки зору, ваш досвід “реальності” є результатом вашого віднесення себе до певного вібраційного рівня. Коли ви ототожнюєте себе з більш високими вимірами свідомості, – ви звільняєтесь із обмежень простору і часу, і ви дієте в більш плинній реальності.

Коли ви ототожнюєте себе лише з вашою біологічною реальністю, – ви, що б ви не прагнули зробити, спіймані у пастку простору та часу.

У цьому посланні ми пропонуємо вам метод перенесення вашої особистісної ідентичності з обмежень часу та простору, які ви сприймаєте,  – до свободи більш високих вимірів. При цьому ви продовжуєте ваше щоденне життя в соціумі та у чотиривимірній реальності, на яку діють ці обмеження (тобто, у просторі та часі).

Але, перш ніж передати вам цей метод, ми маємо заглибитися в теорію трохи далі.

На наш погляд, час є четвертим виміром. Для нас простір і час тісно пов’язані між собою. Ваші вчені підтвердили теорію Ейнштейна, –  великі об’єкти, що мають масу, створюють гравітаційні поля. І ці поля змінюють як простір, так і час.

Для нас п’ятий вимір є першим виміром свідомості поза обмеженнями простору і часу (тобто, третього та четвертого вимірів). Істоти у п’ятому вимірі не мають маси, – і тому не зазнають впливу гравітаційних полів.

Хоча п’ятий вимір не має фізичної природи, як такої, – він має форму, або об’єкти. Але, з вашої точки зору, форми в п’ятому вимірі здаються ефемерними – такими, що не складаються з речовини і не є реальними.

Коли ви входите в п’ятий вимір, – ви все ще відчуваєте, що маєте форму (тобто, тіло). І предмети в п’ятому вимірі будуть для вас твердими, – як ті, з якими ви маєте справу у вашій поточної реальності. Але ваше відчуття простору буде набагато більш плинним, – і час (в якості точки відліку) не існуватиме.

Дехто говорить, що всі ваші проблеми будуть чарівним чином і миттєво вирішені, коли ви увійдете в більш високі виміри. Наш досвід цього не підтверджує. Просто проблеми відрізняються. Можливості також відрізняються, – тому що обмеження простору і часу вашої поточної втіленої реальності на вас більше не діють. Це дає вам більше можливостей для творчості і для того, що ми називаємо “багатовимірною еволюцією.

Багатовимірна еволюція є розвитком здатності одночасно усвідомлювати кілька вимірів, – і діяти у них. Шлях до такого рівня майстерності, насправді, може бути довгим і заплутаним, – оскільки він включає в себе безпосередній досвід життя в реальності певної вимірності. Наприклад, – з точки зору багатовимірної еволюції, – ваше теперішнє втілене життя є можливістю освоїти третій і четвертий виміри. Це також можливість здобути досвід більш високих вимірів, одночасно проживаючи втілене життя. Такий спосіб життя значно прискорює багатовимірну еволюцію. Це повідомлення кодується на багатьох рівнях інформації, – для тих з вас, хто обрав цей радикальний спосіб буття.

З нашої точки зору, ви маєте форму, яка є антропоморфною у вимірах по дев’ятий включно. Кожен наступний вимір свідомості є тоншим (менш щільним), ніж попередній. Для тих, хто входить у десятий вимір, форма, яку ви знаєте, зникає повністю, – і ви станете більш геометричними за своєю природою.

Коли ми входимо в десятий вимір, – ми стаємо сферами. Ми не ті сфери, які з’являються на фотографіях, і які деякі люди називають орбами. Справжні орби, – на відміну від фотографічних артефактів або містифікацій, – є міжпросторовими істотами, що мають сферичну геометрію. Якщо ви подивитеся на ці сфери уважніше, ви побачите складні лабіринти всередині. Сферична форма є звичайною для міжпросторових істот, – і багато різних видів істот мають цю геометричну форму.

Коли ми входимо в десятий вимір, деякі з нас стають тими, кого ми називаємо Аітос (ми розповідали про них у попередніх повідомленнях).

Але давайте спрямуємо нашу увагу знову на вас. Людство колективно стрімко втягується в п’ятий вимір. Це неминуче еволюційне зрушення, яке несе як небезпеки, так і можливості. Тому ми хочемо зараз обговорити деякі з проблем, які постають перед вами, коли ви робите цей перехід.

Для цілей цієї дискусії, ми хотіли б розділити ці проблеми на три категорії: 1) проблеми переходів у свідомості природного походження, 2) антропогенного  впливу і 3) втручання інших цивілізацій.

Проблеми природного походження

Переходи у більш високі виміри є складними через радикальні відмінностей у сприйнятті, – між істотами, обмеженими силою тяжіння, і тими, на кого вона не діє. Іншими словами, – на порозі між вашою три- і чотиривимірною реальністю та п’ятивимірною реальністю ви стикаєтеся зі “стіною” відмінностей сприйняття.

Дійсно, деякі люди, які відчувають п’ятивимірну реальність, думають, що вони втрачають свій розум. Це тому, що сприйняття простору та часу тимчасово призупиняється. Сприйняття є більш плинним у вищих вимірах. Коли ви входите у ці виміри, – ви опиняєтесь за межами вашого власного життя. Це схоже на ваше від’єднання від реалій і вимог вашого земного існування, яке може викликати відчуття величезного полегшення, – або величезного страждання (залежно від психологічних особливостей особистості).

Коли ваша свідомість переходить у п’ятий вимір, ваш персональний код змінюється. Ви просто не може ідентифікувати себе з вашим земним буттям так, як ви звикли це робити. З нашої точки зору, – насправді, найскладніше здійснити перший вихід у п’ятий вимір. Переходи з п’ятого виміру у вищі є легшими за своєю природою, – тому що ви вже пережили зникнення простору і часу в якості обмеження.

Для переходів у п’ятий вимір (і вищі) від вас потрібна майстерність, – якщо ви хочете навчитися жити повсякденним  життям, одночасно пристосовуючись до розширеної реальності.

Однією з майбутніх колективних здібностей людства буде можливість жити в третьому і четвертому вимірах, (тобто, у просторі та часі, які ви знаєте зараз) – і одночасно жити у п’ятому вимірі, де простір і час не відчуваються як обмеження.

Ця подвійна реальність надає людству величезні можливості та творчі осяяння, але люди осягають їх з різною швидкістю  (ця прогресія, як і більшість інших, є дзвоноподібною гаусовою кривою). І, швидше за все, – багато з тих, хто читає це повідомлення, просунулися в цьому переході значно далі, ніж основна маса людства. Через це ви можете відчувати себе чужинцем, що живе на чужині.

Антропогенний вплив

Ваш перехід з третього та четвертого вимірів реальності в п’ятий і вищі виміри стає все більш складним, – через  антропогенний, або цивілізаційний вплив.

З точки зору багатовимірної еволюції, –  фундаментом всієї вашої цивілізації є ілюзія. Ілюзія, що ваш світ є твердим, і що простір і час є невблаганною реальністю, на яку ваша свідомість не може впливати.

Хоча ви біологічно змушені приділяти увагу вимогам третього та четвертого вимірів у вашому повсякденному житті, – увага до простору і часу, які ви сприймаєте, відрізняється від віри в те, що вони є єдиною реальністю.

Ваші місцеві філософські, релігійні та політичні системи процвітають на основі цієї ілюзії та залежать від її увічнення. Але, на наш погляд, картковий будиночок, який ви називаєте людською цивілізацією, зрештою завалиться і радикально еволюціонує, – тому що все більше і більше людей звільнятиметься від життя, обмеженого здобуттям засобів до існування, орієнтованого лише на реальності нижчої вимірності.

Тепер давайте розглянемо інші впливи, які можуть негативно впливати (і дійсно впливають) на ваш перехід у реальності більш високої вимірності.

Ваш екосистема знаходиться на низхідній спіралі, що робить виживання все складнішим для біологічних організмів. Це створює величезну напругу для всіх видів тваринного і рослинного життя, включаючи людину. Деякі з загроз для екосистеми мають космічний характер, – наприклад, сонячна активність, а також гамма та інші види випромінювання з глибокого космосу. Деякі  загрози пов’язані зі змінами в самій Землі, але основною причиною деградації вашої екосистеми є антропогенний вплив. Ця деградація включає викиди вуглекислого газу в атмосферу та закислення ваших океанів, але, звичайно, не обмежується ними.

Ми не витрачатимемо час чи простір (жарт), на обговорення цього питання, оскільки воно є дуже складним. Але кожен, хто вважає, що все гаразд з екологічною реальністю вашої планети, – не визнає очевидного.

Це приводить нас до влади брокерів, – тих, хто розширює свої можливості, обмежуючи можливості інших людей. Ми маємо на увазі корпорації, які поширюють дезінформацію про екосистему, – щоб увічнити своє збагачення за рахунок живих істот вашої планети.

Це тест на розумність людства. І, якщо ви разом не прокинетеся, і не побачите, що вами маніпулюють і користуються представники влади брокерів – як видимі, так і тіньові, – екосистема буде продовжувати деградувати. І перед вами постане майбутнє, в якому не варто жити.

Втручання інших цивілізацій

Частина того, що ми називаємо втручанням інших цивілізацій, має генетичний характер і пов’язана з ранніми генетичними експериментами аннунаків. Ця інопланетна цивілізація створила, по суті, расу рабів, – щоб видобувати золото, якого вони конче потребували для збереження атмосфери їх планети. Був проведений генетичний експеримент, у якому ранні земні примати були генетично модифіковані аннунаками, – щоб в якості робітників чи рабів видобувати корисні копалини. Таким чином, у самому генетичному коді вашого фізичного тіла існує глибоко вкорінена схильність підкорятися та поклонятися тим, кого ви сприймаєте як “божественні істоти.”

Ранні люди сприймали Аннунаків (а також багатьох інших галактичних і міжгалактичних мандрівників), як богів, –але ці істоти були просто настільки  технологічно розвиненими, що сама їх присутність і дії здавалися магічними для менш розвинених розумів.

У точці переходу від обмежень буття у третьому і четвертому вимірах до більшої свободи п’ятого та вищих вимірів можуть виникнути емоційні проблеми. Це пов’язано з тим, що відчуття величезної свободи, пережите в реальності більш високої розмірності, може тимчасово дезорієнтувати. Цей вид дезорієнтації спричиняється двома чинниками: 1) зникненням звичних простору і часу в якості опорних точок та 2) генетичними маніпуляціями Аннунаків.

Якщо ви ще не звільнилися від чіпу підпорядкування і поклоніння, внесеного у ваші гени Аннунаками, – у вищих вимірах ви будете вразливими.

Це пов’язано з простої істиною, – існує безліч міжпросторових істот, інопланетних  та інших, які будуть раді заповнити прогалину. Ці істоти охоче скористаються вашим підпорядкуванням їх волі та поживляться вашою енергією, – коли ви славитимете їх у поклонінні.

Якщо ви зробите такий вибір, – то це буде вашою реальністю. У нас немає ніякого судження щодо того, виберете ви це чи ні, – але ми вважаємо, що такий вибір буде невдалим.

Наше послання спрямоване на збільшення особистих можливостей і свободи. Тому ми попереджаємо вас, – коли ви входите у п’ятий і більш високі виміри реальності, позбавтеся чужорідних імплантованих оман, начебто там є інші істоти, перед якими ви повинні схилятися. Шануйте їх, якщо вони благородні, так. Кланятися кожному? Ніколи!

Смерть і п’ятий вимір

Коли ви переносите вашу ідентичність у п’ятий вимір, ваша особиста історія у цьому житті стає схожою на сон. Це тому, що ви вийшли за межі сенсорних якорів вашого втіленого життя, – і всі ваші історії, і всі історії цього всесвіту переживаються як сни.

Під час деяких станів сильно розширеної свідомості, ця сноподібна природа життя може проживатися безпосередньо. Але для більшості людей цей досвід стає доступним лише через перехід, який ви називаєте смертю.

Є два типи смерті, які ми хочемо розглянути. Перший тип смерті, – це психологічне та духовне перетворення, яке відбувається, коли ви переходите у п’ятивимірну реальність. Цей перехід часто може відчуватися як різновид смерті, – тому що ваша звична орієнтація на основані на відчуттях реалії вашого життя зникає. Хто ти? Що є сенсом твого життя? Відповіді на ці фундаментальні екзистенційні питання суттєво змінюються після переходів в п’ятий і більш високі виміри реальності.

Тому ми говоримо тим з читачів цього тексту, хто переходить у п’ятий або вищі виміри, – не тривожтеся через відчуття вашої кончини. Внутрішнє відчуття вашої неминучої смерті може виникати внаслідок вашого переходу в реальність більш високої вимірності, – і не є провісником вашої фізичної смерті.

Другий тип смерті, який ми хочемо розглянути, – це смерть вашої біологічної реальності (тобто, вашого фізичного тіла). Коли процес смерті завершиться, ви більше не будете отримувати сенсорну інформацію від зовнішнього світу. Ваш досвід простору і часу (як ви їх зараз відчуваєте) буде повністю стертим з пам’яті. Це може сильно дезорієнтувати, – якщо ви не готові. Цей досвід також може бути дуже хвилюючим, – якщо ви розумієте природу того, що відбувається.

Якщо ви цілком і повністю сприймали себе лише як біологічний організм, – момент вашої смерті може бути страшним. Проте, – якщо ви вже спробували свободу реальності п’ятого виміру або вищих, – ваш перехід через смерть буде легшим.

Після завершення вашої біологічної смерті, – згідно нашого досвіду і бачення, – ви постанете перед трьома порталами. Перший з них є тунелем світла. Другий портал відкривається через енергетику наставника чи спасителя. Третій є порталом, або тунелем, який веде в темряву.

Тунель світла утворюється з трубки прани, яка проходить через центр вашого тіла, – від промежини до маківки. Цей канал схожий на тунель, або трубу. У момент смерті ваша свідомість рухається вгору через цей тунель, який відкривається в іншому вимірі свідомості, через вашу коронну чакру.

На протилежному кінці цього тунелю сяє яскраве світло. Ви можете побачити, що знаходитесь на мосту через струмок або річку. На іншій стороні моста стоятимуть люди з попереднього життя, – з життя, яке ви щойно завершили. Ви можете побачити тих, хто помер до вас, і людей, і домашніх тварин, які у вас були (тому що духи тварин також проводять деякий час у цій сфері буття). Якщо у вас є незавершені стосунки або питання, які мають бути вирішеними з цими людьми або істотами, ви можете відчути сильне бажання увійти в це світло, – і, таким чином, ви знову увійдете в колесо народження і смерті. Ви перевтілитеся, – швидше за все, на Землі.

Другий портал створюється особистою волею наставника чи спасителя. Входження у цей портал приведе вас у вібраційне поле наставника чи спасителя, з яким у вас є глибокий особистісний зв’язок. Для тих з вас, хто йде по цьому шляху, – вхід у цей вимір свідомості буде реалізацією глибокого бажання бути з цією істотою. Наше застереження: ви увійдете у сферу буття, яка визначається не лише еволюційними досягненнями вашого наставника чи спасителя, але і його чи її обмеженнями.

Третій портал відкривається в темряву. Вхід у цей портал веде в Порожнечу, у Творчиню, з якої з’являються всі речі. Якщо ви обираєте цей портал і підготувалися до того, щоб мати справу з таким рівнем свободи, – ви будете звільнені, щоб досліджувати інші виміри цього Всесвіту і світи за його межами (тобто стани буття, які виходять за межі всіх фізичних явищ). У цій сфері буття ви можете стати дослідником інших реальностей, – якщо ви зробите такий вибір.

Деякі люди непритомніють, коли стикаються з безмежним простором Порожнечі. Вони кидаються у вибір нової реальності, – замість того, щоб використати час для відпочинку в Потенціалі всіх речей. Ми зверталися до цієї теми в попередньому повідомленні під назвою Перехідні Стани (Transition States).

У нас немає ніякого судження щодо того, у який портал ви увійдете через зсув вимірів, який ви називаєте смертю. Але ми думаємо, що для вас корисно заздалегідь знати, що на вас чекає, – щоб ви змогли підготуватися до виборів, які ви будете змушені зробити на іншій стороні вашого земного досвіду.

Смерть – не кінець. Це лише завершення однієї мандрівки через простір і час. Смерть  передвіщає нові потенційні реальності. І ви створюватимете ці реальності, – через вибори, зроблені вами протягом вашого життя, а також через вибори, зроблені вами в момент вашої смерті.

Тепер ми пропонуємо вашій увазі простий метод навчання вашої свідомості мистецтву входження у вищі виміри та у свободу вашої трансцендентної реальності – не обмежену простором та часом, які ви  сприймаєте. Цей метод оснований на використанні простої звукової медитації. Він дає можливість дослідити свободу свідомості, яка виникає, коли ви переносите свою самоідентифікацію у вищі виміри.

Коли ви почнете експериментувати з цим порогом свідомості, який ми називаємо П’ята Перспектива, – ми попереджаємо вас: уникайте спокуси втечі від дійсності. Ми пропонуємо цей метод не для звільнення від реалій вашого втіленого існування. Швидше, ми пропонуємо його як засіб підвищення ефективності та збагачення свого життєвого досвіду, – через надання вам доступу до п’ятого і вищих вимірів.

Реальності вищих вимірів (не обмежені простором і часом, які ви сприймаєте) у поєднанні з реаліями вашої біологічного існування створюють потужний каталізатор для багатовимірної еволюції. На наш погляд, таку можливість слід вітати, – а не уникати її.

Для тих з читачів цього послання, хто справді знаходиться на межі фізичної смерті, – ця звукова медитація може допомогти вам увійти у більш милостивий перехід між світами.

П’ята Перспектива

П’ята Перспектива є просто визнанням того, що ви не обмежені простором чи часом. Це фойє, або вхід до п’ятого виміру, а звідти і до більш високих вимірів.

Це пряме сприйняття, а не лише думка чи ідея. Це інтуїтивний досвід, здобутий за допомогою активації здібності вашої правої півкулі мозку до просторової майстерності.

Коли ви безпосередньо переживаєте входження у розширене відчуття простору, – відбувається зсув у свідомості. Ви стаєте свідком подібної до сну природи вашого життя, подій вашого минулого і всіх явищ навколо вас. Це почуття свободи, це подолання простору і часу, обмеженого вашим сприйняттям, дозволяє вам справлятися з реаліями вашої втіленого існування більш творчо та винахідливо, – і саме тому ми передаємо вам цей метод.

Як ми попередили вас раніше, це не має бути формою втечі від дійсності. Але, насправді, у П’ятій Перспективі існує спокуса, яку ми маємо окреслити більш чітко, перш ніж продовжити.

Коли ви входите у П’яту Перспективу, ви виходите з обмежень простору та часу, які ви сприймаєте. Все, що стосується вашого життя та світу навколо вас, починає здаватися схожим на сон чи казку. Ви відокремлені від усього цього. Вам може здаватися, що ваше щоденне  життя є танцем, зовсім нецікавим для вас.

Якщо ви залишитеся у П’ятій Перспективі відокремленим від реалій вашого втіленого життя, ви втечете від дійсності – “увійдете у бульбашку”. Але, з точки зору багатовимірної еволюції, – ви не будете мати користі від такої втечі.

Ми можемо уявити собі, що залишатися у “бульбашці” П’ятої Перспективи буде кращим вибором для деяких людей, – у дуже рідкісних випадках. Але більшості людей краще використовувати П’яту Перспективу як трамплін для нових осяянь та творчості.

Працюючи зі звуковою медитацією, ви навчатимете  ваш мозок/розум входити у П’яту Перспективу. Просторова природа повторюваних послідовностей звуків спричинить у вашому мозку/розумі/тілі реакцію, яка відкриває двері в П’яту Перспективу. І, зрештою, ви опинитеся в розширеному стані свідомості. Чим більше ви працюєте зі звуковою медитацією, тим сильнішою стає ця здатність. У підсумку, ви набудете здатності входити у П’яту Перспективу посеред вашої повсякденної діяльності, і саме це є метою.

Коли у вашому житті трапляється складна ситуація, а ви здатні одночасно перебувати у П’ятій Перспективі, – тиск ситуації зменшується. Це пов’язано з тим, що ваша свідомість стає менш обмеженою обставинами. У вас з’являється трохи, так би мовити, “простору для маневру”, – і в тій внутрішній свободі нові творчі ідеї та здатність вирішувати проблеми спонтанно виникають всередині вас.

Медитація

Ми називаємо цю медитацію Міст між Світами. Вона стимулює стан свідомості, який дозволяє відчути свободу П’ятої Перспективи.

Ми пропонуємо вам слухати цю звукову медитацію з навушниками або вкладишами, – щоб акустична інформація направлялася безпосередньо у ваш мозок, без присутності інших звуків у навколишньому середовищі.

Як тільки ви почнете слухати, – просто згадайте відчуття перебування у величезному просторі. Саме відчуття того, що ви оточені простором, активує можливості правої півкулі вашого мозку. Думки про перебування посеред великого простору не будуть активувати цей потенціал. Ви повинні кінестетично відчувати себе оточеним великим простором.

Якщо ви є досвідченим дослідником свідомості, – ви можете поглибити досвід, відчуваючи відсутність границі між зовнішнім простором навколо вас і внутрішнім простором вашого тіла. Іншими словами, межі вашого тіла тимчасово зникають, – і не існує нічого, крім простору. Ви просто утримуєте цей стан розуму, коли слухаєте звукову медитацію. Коли ваш розум відволікається, – ви повертаєте його назад, до усвідомлення простору і звуків, які ви чуєте. Після завершення медитації, ми пропонуємо вам кілька хвилин повідчувати, що відбувається всередині вас.

Коли ви опанували вміння входити у П’яту Перспективу з використанням цієї звукової медитації, – ви готові завершити цей етап навчання і почати використовувати цю здатність посеред ваших життєвих обставин. Поєднання обмежень вашого втіленого життя зі свободою багатовимірних реальностей створює найбільш цікавий парадокс, – і через входження у цей парадокс ви значно прискорите свою багатовимірну еволюцію.

Хатори
20 квітня 2015

 

Думки та спостереження Тома

Ця звукова медитація (Міст між Світами) триває близько 12 хвилин. Але, коли ви почнете експериментувати зі способами  прослуховування звуків під час входження в П’яту Перспективу (тобто, у відчуття простору), – не вважайте, що ви повинні медитувати на цей звуковий фрагмент протягом його повної тривалості. Деякі люди виявлять, що декілька хвилин, – це все, з чим вони можуть “впоратися”. І, якщо ви один з цих людей, – я б вам порадив просто повільно збільшувати час прослуховування медитації, відповідно до вашої зони комфорту.

Як це не парадоксально, деякі люди захочуть, щоб звукова медитація тривала довше. Якщо ви один з цих людей, просто натискайте кнопку повтору стільки раз, скільки захочете – доки не відчуєте, що вам достатньо. Якщо ж ви припините робити те, що має бути зробленим у вашому житті, наприклад, прати та мити посуд, – я думаю, що ви, можливо, надто захопилися, і вам потрібно трохи збавити оберти. Все має бути збалансовано.

Посилання на цей звуковий файл знаходиться наприкінці моїх коментарів.

Не рекомендується слухати цей звуковий фрагмент, або експериментувати з П’ятою Перспективою в ситуаціях, що вимагають уваги (таких, як водіння автомобіля або управління механізмами), – оскільки поєднання аудіозапису та медитації має здатність цілком змінювати свідомість.

Ті з вас, хто слухав The Elevatron  (Піднесення) помітять велику схожість. І я пропоную вам прочитати попереднє повідомлення Хаторів, – Посилення Хаотичних Вузлів та руйнування тривимірної реальності, – щоб відчути тему основної гармоніки.

Технічна примітка: Для тих з вас, кого цікавлять технічні відмінності між двома звуковими медитаціями, – Міст між Світами є розширеною версією Піднесення, еквалізованою для посилення притаманного їй заспокійливого ефекту. Я працював з медитацією в різних умовах, і вважаю цей звуковий фрагмент досить ефективним засобом досягнення П’ятої Перспективи.

У цьому повідомленні Хатори посилаються на два свої попередні послання, Аітос та не-дуальні стани свідомості та Transition States (Перехідні стани). Я думаю, що корисно прочитати їх обидва, особливо Transition States (Перехідні стани). Якщо ви натиснете на назви, підкреслені вище, ви перейдете до цих послань. Також ви можете перейти в розділ Hathors (Хатори) сайту (www.tomkenyon.com) і шукати їх за назвами.

Досвідчені Дослідники Свідомості зможуть увійти у П’яту Перспективу досить легко. Якщо ви новачок у дослідженні ваших внутрішніх світів, П’ята Перспектива може здатися деякою мірою “іноземною”, – оскільки вона різко контрастує з повсякденним сприйняттям реальності більшості людей. Але П’ята Перспектива є, по суті, вмінням мозку, – способом активувати просторовий інтелект правої півкулі вашого мозку.

І за допомогою правої півкулі мозку ви зможете дослідити безмежність внутрішнього простору. Хоча результатом цього вміння мозку є стан розуму, який здається дуже незвичайним, – як і будь-яку майстерність мозку, його можна розвивати. Для цього потрібен лише час та досвід роботи з методом.

Кожен раз, коли ви будете працювати зі звуковою медитацією, запропонованою Хаторами, ви будуватимете нові нейрологічні схеми у вашому мозку. Це, зрештою, дозволить вам увійти у П’яту Перспективу і вийти за межі часу та простору з істинною майстерністю, – навіть якщо ви ніколи раніше не пробували чогось подібного.

Секрет у повторенні. Чим більше ви працюєте з П’ятою Перспективою в поєднанні зі звуковою медитацією, – тим більш ефективним стане ваш мозок при створенні цього незвичайного та продуктивного стану свідомості.

Натисніть тут, щоб прослухати та/або завантажити звукову медитацію Міст між Світами

 

Інформація, безпосередньо не пов’язана з цим повідомленням

Пісня Нової Землі: Том Кеньон і сила звуку

Саундтрек цього фільму тепер доступний через нашу інтернет-крамницю, – як компакт-диск або mp3. Він містить сім звукових медитацій, які є більш тривалими версіями звукових фрагментів з фільму. Для отримання більш детальної інформації, натисніть_тут або перейдіть до the Store (Крамниця) на www.tomkenyon.com.

Зверніть увагу: Цей компакт-диск містить п’ятнадцятихвилинну версію Пісні для Гайї, – більш, ніж вдвічі тривалішу, ніж та, що звучить наприкінці фільму. Якщо вам цікаво прослухати цю зворушливу звукову медитацію у всій її повноті, – ви можете знайти її на окремому CD Aethos (Аітос), або в наборі компакт-дисків  з матеріалами семінару The Sphere of All Possibilities (Сфера усіх можливостей).

Делюкс DVD-версія документального фільму з розширеними навчальними сесіями та дослідженнями процесу зцілення звуком, – також доступна через нашу Інтернет-крамницю (Store).

Публічні покази

Фільм Пісня Нової Землі був схвалений критиками після його показів по всьому світу. Ось один з численних відгуків глядачів і критиків: кореспондент The Huffington Post назвав його третім з найбільш зворушливих фільмів 2014 року.

Такі відгуки аудиторії є дійсно зворушливими, – але не зворушливим  для мене є те, що кіностудії Sophia Films/Woody Creek Pictures позбавили мене будь-якого впливу на публічні перегляди фільму.

Для того, щоб зробити дуже довгі та виснажливі зйомки фільму менш тривалими, учасники моїх семінарів та прихильники моєї роботи з понад двадцяти країн фінансували цей фільм. Вони хотіли подивитися фільм про мене і мою роботу,  – присвячену звуку, науці про мозок та духовній трансформації. Режисер фільму сказав нам, що цей тип низового фінансування був безпрецедентним для документального фільму. Але, незважаючи на це, Sophia Films/Woody Creek Pictures відмовилися зважати на мою думку стосовно того, як цей фільм про мене і мою роботу використовується іншими людьми на публічних показах.

Тому я зараз перебуваю в незручній і неприємній ситуації, – і маю захистити свою роботу, публічно заявивши про свої побоювання.

Пісня Нової Землі є повним трансформаційним досвідом сама по собі.

Звукові сесії протягом усього фільму створюють короткі змінені стани свідомості, які змінюють сприйняття тих, хто дивиться цей фільм. Після перегляду фільму глядачі стають більш відкритими до зовнішніх впливів. Тому до них слід поставитись бережно та з повагою, – і надати їм можливість об’єднати свої переживання насамоті, без участі інших звукових цілителів чи виконавців.

Тим не менш, Sophia Films/Woody Creek Pictures просувають фільм, вітаючи звукові виступи, які відбуваються іноді перед показом фільму, а іноді і після нього. Я знаю свої наміри, передані через звук, використаний у фільмі, – але я не можу знати наміри людей, яких я ніколи не зустрічав.

Крім того, творці фільму знають мою давню політику не схвалювати інших людей або їх роботу. Я хочу зробити абсолютно ясним: я не підтримую будь-якого звукового цілителя або виконавця, який провів, або буде проводити, звукові сесії до або після фільму. І я вважаю, цей аспект публічних показів образою для цілісності моєї роботи.

Я офіційно заявляю, що я категорично заперечую проти проведення будь-яких звукових сесій для глядачів, – до чи після перегляду фільму. Таке ставлення основане на власному 30+ річному досвіді роботи в галузі психоакустики.

Я маю дві причини для такої позиції: 1) тонким енергіям, породженим цим фільмом, потрібен час, щоб об’єднатися в серцях і розумах глядачів. Додавання іншої  енергетики або звучання, незалежно від того, з якими добрими намірами воно здійснюється, заважає тим, хто хоче мати чистий досвід Роботи. 2) Друга причина: я погодився зробити цей фільм, насамперед тому, що побачив у кінематографічному мистецтві потенціал для створення потужного трансформаційного каталізатора через відкриття сердець та розумів глядачів фільму. Цим відкритим простором не мають скористалися люди, чиї наміри мені невідомі.

Якби я знав, що творці фільму будуть поводитися з аудиторією в манері, яка так порушує моє особисте відчуття етики у тому, що стосується Роботи, я б ніколи не погодився вкласти майже чотири роки мого життя та енергії у спільне творення цього фільму.

На мій погляд, використання відкритості внутрішніх просторів глядачів завдає їм шкоди. Вони повинні мати можливість інтегрувати свій досвід з фільмом самостійно. Мені не вистачає слів, щоб передати повною мірою, як я турбуюся про захист внутрішнього простору глядачів.

Спосіб показу фільму дає можливість використовувати його, як частину вистави невідомих мені людей. Я не знаю намірів, з якими вони роблять свої  вистави, і це створює величезні проблеми для мене.

Оскільки я не маю ніякого впливу на те, як організовують покази цього фільму, я прошу тих з вас, хто вважає мою роботу цінною, – будь ласка, поширюйте мою думку стосовно цього питання. Поділіться нею з друзями та вашою сангхою (духовною спільнотою). Якщо ви використовуєте соціальні мережі, – будь ласка, нехай ваша інтернет-спільнота дізнається про мої почуття. І якщо вам відомо про покази фільму у вашому районі, – будь ласка, повідомте мої почуття організатору(ам).

Нове доповнення до розділу Прослуховування

Особиста сила перед обличчям смерті – моя розповідь про те, як у 2014 році я був свідком перебування на межі смерті мого батька. Того разу батько зміг реабілітуватися і витягти себе з щелеп смерті, – силою свого особистого наміру.

Розповідь триває 12:00 хвилин. Ви можете натиснути на посилання нижче, або перейти до розділу Listening (Прослуховування) на сайті (www.tomkenyon.com). Якщо ви натиснете на посилання нижче, ви потрапите на сторінку Listening Agreement page (Угода про прослуховування). Після погодження з умовами ви отримаєте доступ до всіх звукових медитацій та лекцій в цьому розділі, які ви можете прослухати та/або скачати, – за вашим бажанням. Все це пропонується вам безкоштовно для особистого використання. Просто прокручуйте список назв вниз, – поки не знайдете Personal Power In the Face of Death (Особиста сила перед обличчям смерті).

Натисніть тут, щоб прослухати та/або завантажити Personal Power In the Face of Death (Особиста сила перед обличчям смерті).

Розклад моїх семінарів

Я проводитиму три семінари наприкінці цього року, – коли завершиться моя перерва у викладанні. Якщо ви хочете подивитися мій розклад, натисніть тут, або перейдіть до Calendar (Календар) на нашому сайті (www.tomkenyon.com).

Я хотів би виділити одну з цих майбутніх подій У Спільноті Ангелів   одноденний інтенсив у Манхеттені у мистецькому центрі Symphony Space (Симфонічний Простір). Це буде рідкісне занурення в духовні пісні та тонкі енергії  ангельських сфер. Ці енергії з інших світів будуть передаватися через безліч доброзичливих істот з духовних світів, з багатьох різних духовних традицій, а не лише з традиції західної. Я особисто очікую, що ця разова подія принесе потужну трансформацію та глибоке зцілення, – завдяки природі цих незвичайних істот, які живуть в сферах духовного світла та їх різноманітності. Це мій єдиний семінар на східному узбережжі протягом року.

Місця на моїх семінарах, зазвичай, швидко заповнюються. Через це, якщо ви хочете дізнаватися про мої семінари одразу після першого оголошення про них, – будь ласка, перейдіть на іконку “Contact” (Контакти) на веб-сайті та виберіть “opt in” (підписатися), щоб отримувати мій розклад чи планетарні послання Хаторів (або і те і друге). Ми ніколи не передаємо адреси електронної пошти іншим особам.

Переклала Наталія Стусь

©2014 Том Кеньон. Усі права збережені www.tomkenyon.com

Ви можете робити копії цього послання та розповсюджувати його будь-яким способом, поки ви не берете за нього плату, ніяким чином не змінюєте його зміст, вказуєте автора та включаєте повністю цю примітку про авторські права. Зверніть увагу, що звукова медитація, Міст між світами, так само, як і всі аудіофайли в розділі Прослуховування (Listening), призначена лише для особистого використання. Ці аудіо файли не можуть бути розміщені на будь-якому іншому веб-сайті, або використані для будь-яких цілей без письмового дозволу автора.

© 2015 Том Кеньон. Всі права збережені www.tomkenyon.com

Ви не можете використовувати мою музику з будь-яким відео, графікою, медитацією або копією, накладеною на неї. Ви не можете розміщати мою музику на You Tube, або в будь-яких подібних інформаційних середовищах. Саме повідомлення може бути скопійоване і розповсюджене, але не моя музика. Я зберігаю авторські права на всю мою музику, і вона не може бути використана, поширена, або скопійована, – будь-яким способом і в будь-якому інформаційному середовищі.