Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Stări de tranziție în noi realități

Un mesaj planetar hathor prin Tom Kenyon

Partea întâi

Povestea anterioară

În data de 20 aprilie 2011, hathorii au lansat un Mesaj planetar intitulat Stări de conștiință din procesul de tranziție, ce aborda natura multidimensională a tranzițiilor personale și colective. Comparativ cu multe mesaje hathor anterioare, acesta conținea o abundență de înțelegeri profunde și sugestii detaliate cu privire la cum să ne orientăm pe durata stărilor de tranziție personală, precum și colectivă, prin care treceam (și încă trecem).

În ziua de 16 august a acestui an (2020), pe la miezul nopții, hathorii m-au rugat să citesc din nou mesajul întreg, înainte să merg la culcare. Mi-au spus că în timpul stării de vis vor veni la mine cu mai multe informații.

Hathorii transmit informații într-o serie de modalități, toate caracterizându-se prin stări de conștiință modificată. Ocazional, ei au venit și în timp ce mă aflam în starea de vis, dar când făceau asta în trecut, era un indiciu că e ceva pe care ei îl considerau de importanță crucială.

La finalul acestui mesaj vă voi împărtăși visul meu. El este însă informat de mesajul original al hathorilor, așa că vă îndemn să citiți întreg mesajul, înainte să treceți direct la final.

Mai jos urmează mesajul din 2011 întocmai cum a fost dat.


Stări de conștiință din procesul de tranziție

Un mesaj planetar hathor prin Tom Kenyon

Definiţii

Nodurile de Haos sunt aglomerări de evenimente haotice. Conform hathorilor, Pământul a intrat într-un nod de haos şi, ca rezultat, ne putem aştepta la niveluri şi mai ridicate de haos – inclusiv, dar nu numai, cutremure, activităţi vulcanice, tipare climatice anormale, dezastre ecologice, dar şi tulburări economice, sociale şi politice.

Stările tranzitorii de conştiinţă sunt ceea ce hathorii numesc situaţiile intermediare, în care a apărut o pierdere majoră, iar noi ne aflăm temporar între vechea realitate, care a trecut, şi o nouă realitate, care nu s-a format încă pe deplin.

Markerii perceptuali constituie un termen pe care îl folosesc hathorii pentru a descrie cum percepem noi lumea şi cum navigăm prin propria viaţă, folosindu-ne cele cinci simţuri.

Mesajul

Prin însăşi natura lor, Nodurile de haos tind să genereze stări tranzitorii ale conştiinţei. Aceste stări ies la suprafaţă atunci când dispar markerii perceptuali. Iar atunci când se întâmplă acest lucru, intraţi într-o zonă zero, în care vechea realitate nu mai există sau s-a schimbat radical, în timp ce noua voastră realitate încă nu a luat naştere.

Datorită faptului că aţi intrat într-o fază şi mai intensă a Nodului de haos, dorim să vă împărtăşim părerile noastre legate de stările de tranziţie, cu speranţa că veţi folosi această cunoaştere în folosul vostru.

În acest scop, putem împărţi stările de tranziţie în trei categorii principale: 1) stări tranzitorii personale, 2) stări tranzitorii colective şi 3) moartea fizică.

Stări tranzitorii personale

Mai întâi, să ne îndreptăm atenţia asupra stărilor tranzitorii personale, întrucât percepţia voastră este punctul central în jurul căruia acţionează realitatea pe care o percepeţi.

În mod fundamental, percepţia voastră asupra realităţii este o creaţie personală. Ea este influenţată de percepţia colectivă a culturii, timpului, locului şi circumstanţelor – dar, în esenţă, ceea ce voi percepeţi ca fiind real şi nereal este o creaţie: creaţia voastră.

Modul în care percepeţi realitatea depinde de tipul vostru de percepţie, în cazul în care sunteţi o persoană obişnuită. În viaţa voastră, sunteţi obişnuiţi să trăiţi anumite realităţi şi, ca să zicem aşa, acestea vă spun unde vă aflaţi. Vă treziţi dimineaţa şi vă uitaţi la ceas, iar percepţia colectivă asupra timpului apare imediat. Alegerea voastră de a vă lăsa antrenaţi sau nu în această iluzie este absolut personală. Într-adevăr, unul dintre semnele măiestriei spirituale este îndemânarea de a trece cu succes prin iluziile culturale, în timp ce înţelegeţi, în mod clar, natura lor.

Atunci când, în viaţa personală, o situaţie se modifică dramatic, există o tendinţă ca markerii perceptuali să dispară sau să se reorganizeze.

Să vă prezentăm un posibil scenariu. Dacă aţi avut acelaşi serviciu timp de mulţi ani, v-aţi organizat viaţa în funcţie de cerinţele acestuia. Mâncaţi masa de prânz la o anumită oră. Vă întoarceţi acasă la o anumită oră. Interacţionaţi cu ceilalţi într-un anumit mod, adaptat cerinţelor serviciului vostru.

Dacă acel serviciu ar dispărea brusc, pe neaşteptate, acei markeri perceptuali ar dispărea şi ei. Nu ar mai fi nevoie să vă treziţi la o anumită oră, să mâncaţi la o anumită oră sau să veniţi acasă la o anumită oră, iar oamenii cu care aţi interacţionat în timpul serviciului nu ar mai exista nici ei.

În mod firesc, această situaţie este derutantă pentru majoritatea oamenilor şi, pe de altă parte, markerii perceptuali dispar.

Acelaşi fenomen se produce atunci când în viaţa personală apare orice fel de schimbare radicală. Dacă o relaţie importantă pentru voi se încheie brusc, markerii perceptuali ai acelei relaţii dispar, iar voi intraţi într-o stare tranzitorie de conştiinţă.

Dacă aveţi o problemă de sănătate, iar starea fizică vă este grav afectată, markerii perceptuali dispar, iar acest lucru poate fi derutant. Aţi intrat într-o stare tranzitorie de conştiinţă.

Pe măsură ce Nodul de haos creşte în intensitate, din ce în ce mai multe persoane vor trece prin şocul că veche lor realitate se face scrum în faţa ochilor lor. Ceea ce era sigur în viaţa lor, acum este nesigur. Ceea ce era teren solid sub picioare, nu mai este solid. Vorbim atât la modul figurat, cât şi la propriu.

Mai există un alt val de stări tranzitorii, care apare din acest Nod de haos. El afectează deja multe persoane, dar influenţele lui se vor răspândi în conştiinţă asemenea unui tsunami.

Această stare tranzitorie particulară este legată de destrămarea minciunilor colective ale culturii voastre. Tot mai mulţi dintre voi vor vedea dincolo de jocul umbrei; vă veţi da seama cine sunt maeştrii păpuşari şi, chiar dacă identitatea lor ar putea să vă scape, veţi înţelege tot mai clar că există aspecte în cultura voastră care constituie o manipulare, o limitare şi, în multe cazuri, nimic altceva decât minciuni.

Minciuna despre care vorbim aici nu e cea legată de economie, de războaie sau de religiile care limitează, ci minciuna despre identitatea voastră – o minciună care vă face să trăiţi într-o închisoare. Această minciună este credinţa şi afirmaţia culturală că voi nu sunteţi altceva decât o fiinţă umană fizică şi că, de fapt, nu există alte tărâmuri de existenţă, dincolo de cel pământesc.

Recunoaşterea acestei minciuni prevesteşte libertatea personală, dar la început ea poate fi destul de derutantă. Aceasta deoarece experienţele multidimensionale diferă foarte mult de experienţele voastre pământeşti de zi cu zi. Dacă vă simţiţi prinşi între viaţa pământească şi cea multidimensională, înseamnă că aţi intrat într-o stare tranzitorie de conştiinţă.

Vă împărtăşim aceste informaţii cu scopul de a vă sugera o cale practică de acţiune, în timpul stărilor tranzitorii de conştiinţă.

Atunci când intraţi voi înşivă într-o stare tranzitorie şi intensă de conştiinţă, e posibil ca, asemenea altor fiinţe umane, să rămâneţi absolut copleşiţi. Multe persoane sunt şocate atunci când îşi dau seama că markerii lor perceptuali au dispărut, împreună cu realitatea pe care o credeau a fi reală.

Datorită faptului că timpul se accelerează – iar prin asta vrem să spunem că mai multe evenimente se produc într-un interval mai scurt de timp – a rămâne într-o stare de şoc sau a vă simţi copleşiţi este un lucru pe care nu vi-l puteţi permite, psihologic vorbind. Ideea esenţială pe care vrem să o subliniem aici este că, indiferent de natura stării de tranziţie – fie că are un caracter personal, având de-a face cu schimbările din viaţa voastră personală, fie că apare ca urmare a recunoaşterii manipulării voastre culturale –, voi sunteţi creatorii propriei realităţi.

S-ar putea să aveţi poveşti care să explice de ce, dintr-odată, viaţa voastră este afectată – dar acestea sunt numai poveşti. Aţi putea da vina pe alte persoane, situaţii sau instituţii, dar asta înseamnă o fugă de responsabilitate. Se poate ca poveştile voastre să fie adevărate, şi e posibil să existe alte persoane, situaţii sau instituţii care să poarte vina, dar atunci când aţi intrat într-o stare tranzitorie de conştiinţă, vă aflaţi în vortexul unui proces creator puternic. Nu există niciun motiv sau nevoie de a plânge după ce aţi pierdut. Ce s-a pierdut, s-a pierdut! Ce s-a dus, s-a dus!

Acum, întrebarea principală devine: „Ce veţi face?”

Veţi rămâne uluiţi, şocaţi, copleşiţi, furioşi şi trişti? Sau vă veţi prelua identitatea de creator al propriei voastre vieţi?

Pentru aceia dintre voi care aleg să rămână într-o stare mai joasă de conştiinţă, nu avem nimic de zis.

Comentariile noastre se adresează acelora dintre voi care sunt suficient de curajoşi şi de îndrăzneţi ca să-şi preia identitatea de creatori. Dacă sunteţi unul dintre ei, iată ce vă sugerăm.

Atunci când totul dispare – adică markerii perceptuali ai fostei voastre realităţi – înţelegeţi că aţi intrat într-un punct de vid.

Un punct de vid reprezintă o tranziţie decisivă de la o realitate veche la una nouă. Ceea ce a fost, s-a sfârşit. În loc să regretaţi pierderea, voi acceptaţi vidul. Pentru multe persoane, aceasta este o acţiune grea, deoarece în punctul de vid nu e nimic de făcut. Trebuie să  fiţi pur şi simplu martorii momentului, să vă observaţi pe voi înşivă, deoarece în această zonă de tranziţie [no man’s land] nu există markeri perceptuali.

Fiţi atenţi la ce markeri puneţi în loc, întrucât aceste idei şi credinţe vor fi stelele de pe noul cer al minţii voastre, iar în aceste timpuri vă veţi găsi drumul urmând aceste stele (gânduri şi credinţe) pe care le-aţi aşezat pe cerul noii voastre conştiinţe. Prin urmare, camarazii noştri în explorarea misterului, fiţi înţelepţi atunci când creaţi stele noi.

Stări tranzitorii colective de conștiință

Din perspectiva noastră, omenirea este în prezent asemenea unui imens şarpe cosmic, care îşi leapădă pielea cea veche, zvârcolindu-se, răsucindu-se şi debarasându-se de vechile poveri. Unele iau forma problemelor economice. Unele sunt de natură politică. Unele provin din prăbuşirea şi transformarea instituţiilor culturale. Iar unele dintre aceste zvârcoliri şi răsuciri sunt legate de activitatea vulcanică şi de cutremure, ca şi de tiparele meteorologice anormale.

Pe măsură ce dezastrele naturale şi cele făcute de mâna omului sunt tot mai numeroase, veţi descoperi că intraţi în stări tranzitorii de conştiinţă. Este clar că cei care trăiesc direct experienţa unui cutremur, a unei erupţii vulcanice sau a manifestărilor meteorologice distructive sunt cei mai înclinaţi să intre în stări de tranziţie, dar aceia dintre voi care au o natură empatică pot trăi aceste experienţe ca şi când s-ar afla în toiul evenimentelor.

Într-adevăr, pe măsură ce vălul care separă conştiinţele umane se destramă, tot mai mulţi dintre voi vor trăi, la nivel visceral, schimbările care au loc în lume.

Dorim acum să abordăm problema unei noi creaţii, pentru aceia dintre voi care suportă consecinţele unui dezastru natural sau provocat de mâna omului, cum ar fi un cutremur, o erupţie vulcanică sau tipare meteorologice anormale.

Dacă forţa distructivă este suficient de puternică, e posibil ca markerii perceptuali ai fostei voastre realităţi să nu mai existe. Casa sau locul vostru de muncă pot să nu mai fie acolo. Vă puteţi confrunta cu lipsa hranei şi a apei, şi există un număr nedefinit de variabile ce se pot reuni pentru a crea o stare de şoc copleşitoare.

Ne dorim să fim foarte clari în ceea ce urmează să vă spunem. Şocul şi starea de copleşire în faţa dezastrelor reprezintă o reacţie naturală, specifică mamiferelor, iar dacă e să transcendeţi şi să transformaţi momentul, trebuie să vă înălţaţi spre dimensiuni mai înalte ale existenţei voastre, ale propriei fiinţe – spre acele dimensiuni ale conştiinţei ce se află dincolo de timp şi spaţiu.

În măsura în care puteţi încorpora aspectele transcendente ale fiinţei voastre, ca parte a formulei voastre de supravieţuire, veţi reuşi să atenuaţi şocul şi senzaţia de copleşire.

Aspectul central care trebuie identificat, în mijlocul haosului – a oricărei forme de haos –, este portalul oportunităţii.

Oportunitatea de a supravieţui sau de a avea o nouă viaţă poate apărea în moduri la care nu vă aşteptaţi. Şi aceasta deoarece nu mai există markerii perceptuali, iar conştiinţa voastră poate să nu o recunoască ca pe o oportunitate, atunci când ea apare.

Există un obicei omenesc adânc înrădăcinat – sau o tendinţă – care doreşte să adapteze realităţile noi la cele ale trecutului. În astfel de situaţii, ar fi un obicei neindicat.

Sunt multe de spus despre realităţile hiperdimensionale care influenţează alegerile făcute în timpul evenimentelor haotice – dar noi dorim să nu lungim vorba şi să vi le dăm pe cele mai practice. Poate că, altădată, vă vom putea împărtăşi filosofia noastră despre natura voastră infinită şi posibilităţile nelimitate ce se află în voi. Totuşi, pentru moment, haideţi să simplificăm un pic lucrurile şi să vă dăm o formulă pentru a recunoaşte şi a crea oportunităţi pentru o viaţă nouă şi un destin nou, atunci când ele vă apar în faţă.

Presupunând că aţi intrat într-o stare tranzitorie de conştiinţă, că v-aţi împrietenit cu punctul de vid şi că vă simţiţi mai mult sau mai puţin în largul vostru cu nesiguranţa considerabilă a situaţiei în care vă aflaţi, iată ce vă sugerăm.

Fiţi curioşi şi aşteptaţi-vă la miracole.

Intrând într-o stare de curiozitate, activaţi un aspect al minţii care e liber să se mişte neîmpovărat de aşteptări. El devine foarte asemănător cu mintea unui copil, iar această inocenţă – care nu e acelaşi lucru cu a fi copilăros – vă permite să intraţi într-o stare vibraţională de conştiinţă care vă este extrem de benefică.

Fiind în aşteptarea miracolelor, eliberaţi din voi puterea creaţiei, iar în măsura în care reuşiţi să faceţi acest lucru, veţi descoperi tot mai multe momente de serendipitate, coincidenţe benefice şi comori neaşteptate – fie ele de natură fizică, mentală sau emoţională.

Această combinaţie între curiozitatea legată de ceea ce se va întâmpla în continuare şi aşteptarea miracolelor vă va conduce rapid din punctul de vid la  o nouă viaţă, la o nouă creaţie, indiferent de ceea ce li s-ar întâmpla celor din jurul vostru.

În timpul stărilor tranzitorii de conştiinţă e util să vă amintiţi că fiecare persoană este creatoarea propriei realităţi, iar în mijlocul haosului oamenii vor face alegeri diferite şi vor fi angrenaţi în realităţi personale diferite.

Nu vă lăsaţi influenţaţi de cei care intră în tărâmuri de vibraţii mai joase. Nu îi puteţi salva de ei înşişi. Priviţi în sus şi trăiţi la înălţime, având o stare de curiozitate şi de aşteptare a miracolelor – şi, chiar şi în cele mai grave situaţii, miracolele pot apărea şi chiar vor apărea.

Moartea fizică

Pentru fiinţele întrupate, una din cele mai mari dificultăţi o constituie starea tranzitorie de conştiinţă pe care voi o numiţi moarte. Acest lucru se datorează faptului că dispar toţi markerii perceptuali, inclusiv cele cinci simţuri. Dacă o persoană se identifică doar cu existenţa sa materială, ea va constata că această stare tranzitorie de conştiinţă este foarte dificilă. Şi aceasta deoarece nu mai există starea cu care se identifica.

Chiar dacă lumea fizică continuă să existe, cele cinci simţuri nu îi mai furnizează conştiinţei informaţii. E ca şi când lumea a dispărut odată cu trupul. Esenţa Eu Sunt, caracteristica centrală a conştiinţei transcendente, nu mai primeşte informaţii de la corp, de la cele cinci simţuri sau din lumea exterioară. Pentru cineva care nu a trăit experienţa directă a celorlalte tărâmuri ale fiinţei sale, acest lucru poate fi profund de tulburător şi de derutant.

Metaforic vorbind, voi sunteţi asemenea unui arbore imens – un Arbore al vieţii care are multe ramuri şi nenumărate frunze şi flori, existenţa voastră fizică actuală fiind doar una dintre aceste frunze şi flori.

Atunci când o persoană trece prin starea tranzitorie de conştiinţă pe care o numiţi moarte, există câteva opţiuni. Dacă aparţineţi unei tradiţii spirituale în care figura centrală este un guru, un avatar sau un mântuitor, puteţi urma calea acestei fiinţe, ca să ajungeţi în tărâmul de vibraţie al conştiinţei sale. În unele religii acesta este cunoscut sub numele de rai.

Dacă urmaţi calea unui guru, avatar sau mântuitor, aflaţi că păşiţi în raiul lui, în vibraţia pe care acesta a atins-o, şi că, în mod inevitabil, păşiţi şi în limitările conştiinţei sale.

Din perspectiva noastră, universul are o natură infinită, iar prin asta ne referim nu la spaţiul exterior, ci la realităţile interdimensionale ale universului vostru; iar din experienţa noastră, la ora actuală nu există nicio fiinţă care să înţeleagă şi să cuprindă tot ceea ce este.

Dacă, totuşi, doriţi să vă regăsiţi gurul/avatarul/mântuitorul vostru în tărâmurile morţii, avem câteva sugestii. Una dintre ele este să îi invocaţi numele. Aceasta este o înţelegere străveche sintetizată în termenul egiptean Ren, care înseamnă nume. Atunci când invocaţi numele unei fiinţe spirituale, un aspect al acesteia e obligat să se îndrepte spre voi.

Dacă, în momentul în care vă întâlniţi cu gurul/avatarul/mântuitorul vostru, acesta vă consideră vrednic, veţi fi conduşi de el în tărâmul lui ceresc.

Pentru aceia dintre voi care aparţin tradiţiilor spirituale orientale, există mantre ce corespund zeităţilor menţionate. Incantarea mentală a acestor mantre în timpul morţii sau în tărâmurile morţii are acelaşi efect.

Acelora dintre voi care nu fac parte dintr-o tradiţie spirituală ce urmează un guru, avatar sau mântuitor, stările tranzitorii ale conştiinţei – numite moarte – le oferă alte posibilităţi.

Ca şi în cazul celorlalte două stări tranzitorii ale conştiinţei, tărâmul morţii are un punct de vid, ale cărui trăsături dominante sunt liniştea (tăcerea) şi întunericul. În interiorul Neantului există toate posibilităţile, însă nicio realitate care să existe. Este o situaţie analoagă cu ghinda unui stejar. Stejarul, copacul falnic în sine, există ca potenţial în interiorul ghindei, dar el încă nu există.

Aşadar, atunci când vă aflaţi în Neant, pe care îl veţi recunoaşte prin faptul că sunteţi extrem de singuri, în întuneric şi linişte absolută, aflaţi că sunteţi în punctul central al puterilor voastre de creaţie.

Ceea ce alegeţi să creaţi în continuare vă va determina cursul destinului şi lumile în care veţi locui sau tărâmurile de existenţă de care veţi aparţine. Acesta e un moment hotărâtor.

Multe persoane temătoare de întuneric se îndreaptă în mod prematur spre lumină. Iar ceea ce ele nu înţeleg este faptul că, prin aspiraţia lor, ele creează lumina. Înaintea lor se deschide un portal, asemenea unui tunel, iar ele pot intra în acest tunel de lumină, întâlnindu-se cu cei pe care i-au cunoscut înainte, iar în felul acesta ei revin la întrupare sau pătrund în alte tărâmuri vibraţionale de existenţă, fără să fi înţeles pe deplin consecinţele. În mod cert, aceasta este o opţiune care vă este disponibilă – și care este aleasă frecvent.

Totuşi, o altă opţiune este să rămâneţi în punctul de neant, să staţi în Neantul în sine, devenind conştienţi de Sinele vostru ca pură conştiinţă – care transcende toate fenomenele.

Dacă rămâneţi îndeajuns de mult în această stare de conştienţă, fără a avea nevoia de a crea ceva, vă veţi descoperi identitatea, ca fiind esenţa Eu Sunt. Iar din acest punct de conştienţă vă puteţi alege circumstanţele în care să vă întrupaţi. Puteţi alege lumile în care veţi locui sau tărâmurile de conştiinţă în care veţi exista.

Această metodă din urmă vă oferă cele mai mari oportunitaţi, însă, pentru majoritatea oamenilor, ea este cel mai dificil de aplicat. Iar motivul acestei dificultăţi este legat de faptul că majoritatea oamenilor consideră că este incomod să nu aibă un corp. Dorinţa arzătoarea de a avea un corp şi experienţa lumii materiale o determină deseori pe o persoană să plece înainte de vreme din Neant.

În concluzie, datorită intensificării fazelor Nodului de haos, mulţi dintre voi vă veţi afla în  stări tranzitorii ale conştiinţei. Oricare ar fi nivelul în care simţiţi că sunteţi implicaţi, fie că e vorba de viaţa voastră personală, de experienţa colectivă sau de starea tranzitorie pe care o numiţi moarte, să ştiţi că voi sunteţi creatorii realităţii voastre.

Hathorii
20 aprilie 2011


Gândurile și remarcile lui Tom

Eu, unul, consider că acest mesaj este impresionant de elocvent şi că el constituie o sursă bogată de informaţii. Am citit şi recitit mesajul de câteva ori şi de fiecare dată am mai descoperit ceva nou. La drept vorbind, în acest mesaj există multe lucruri de citit printre rânduri.

Mi-a plăcut mai ales această expunere făcută de hathori…

„Fiţi atenţi la ce markeri noi (perceptuali) puneţi în loc, întrucât aceste idei şi credinţe vor fi stelele de pe noul cer al minţii voastre, iar în aceste timpuri vă veţi găsi drumul urmând aceste stele (gânduri şi credinţe) pe care le-aţi aşezat pe cerul noii voastre conştiinţe. Prin urmare, camarazi ai noştri în explorarea misterului, fiţi înţelepţi atunci când creaţi stele noi.”

Eu cred că, la nivelul minţii noastre colective, realităţile noastre mitice se schimbă. În prezent, vechii aştri – acele gânduri, crezuri şi presupuneri despre realitate, care ne-au călăuzit ca şi cultură, timp de milenii – par că se sting. În plus, ei ne-au condus în direcţii în care mulţi dintre noi nu mai vor să se îndrepte.

Nava comună a culturii noastre pare să cârmească printre valurile Marelui Mister, ţinând prea puţin cont de sacralitatea acestei planete sau a formelor ei de viaţă. Însă, chiar pe măsură ce vasul nostru comun navighează – aparent fără conştienţă – prin Marele Mister, ea (nava) şi cu noi ne datorăm însăşi existenţa noastră Misterului în sine. Această dualitate foarte ciudată mi se pare uneori amuzantă, alteori tragică, în funcţie de starea mea sufletească, de cât de conectat sunt sau de cât de mult m-am îndepărtat de Misterul însuşi.

Unul din paradoxurile situaţiei noastre este acela că echipajul acestui vas, cei care îl fac să navigheze – prin investirea forţei lor vitale, a creativităţii şi, în unele cazuri, a eforturilor şi sacrificiilor lor – nu suntem decât voi, eu şi toate celelalte aproape şapte miliarde de oameni ce trăiesc pe această planetă minunată. Suntem — noi, toţi—echipajul de pe acest vas, indiferent de situaţia noastră personală, de statutul nostru social sau de credinţele noastre.

În comunitatea New Age există unii care spun – şi care o zic deja de ani de zile – că suntem aproape de Unime şi că Epoca de Aur e chiar după colţ. Eu nu împărtăşesc această percepţie.

Fie că ne place sau nu, ne aflăm cu toţii în aceeaşi barcă, iar mie mi se pare că echipajul nostru e polarizat. Sunt mulţi care susţin că paradigmele lăcomiei, aroganţei şi uzurpării sunt adevăratele puncte de reper pentru sextantele noastre.

În orice caz, unii dintre noi simt că suntem orientaţi în direcţia greşită — că nu mai putem devasta această planetă şi viaţa de pe ea (atât cea umană, cât şi celelalte forme de viaţă). Pe cerul minţilor noastre există noi stele. Iar noi bineînţeles că ne reglăm sextantele după aceste faruri cosmice.

Nimeni nu ştie cum se vor încheia toate acestea. Dar sunt încurajat de această revoltă tăcută, pe care o văd petrecându-se peste tot în jurul meu.

Mulţi dintre membrii echipajului nostru – şi bănuiesc că, dacă aţi ajuns cu lectura până în acest punct, e posibil să faceţi parte din echipaj – întreprind acţiuni în tăcere, pentru a întoarce nava noastră colectivă (adică nebunia culturii noastre) sau măcar pentru a-i reduce viteza cu care înaintează.

Unii dintre noi îşi scot sextantele şi le arată stele noi celor din jurul lor. Facem acest lucru prin faptul că trăim schimbarea pe care vrem să o vedem. Facem acest lucru prin faptul că avem curajul să trăim aproape de o nouă realitate a Pământului, pe care o simţim că este posibilă. Facem acest lucru prin faptul că ne mărim bunăvoinţa faţă de ceilalţi.

Iar atunci când e nevoie, facem acest lucru prin faptul că ne menţinem fermi pe poziţie. În acest sens, îmi amintesc de o mişcare grass roots, apărută în una dintre cele mai sărace ţări din lume, pentru a apăra cauza utilizării seminţelor nehibride —seminţe care produc noi seminţe, atunci când culturile sunt recoltate —, în loc să cedeze în faţa intereselor economice internaţionale, care vor să îi înrobească pe cei mai nevoiaşi de pe Pământ, ca aceştia să cumpere noi seminţe ori de câte ori doresc să aibă hrană pentru ei şi familiile lor.

În timp ce scriu aceste rânduri, aproape îmi dau lacrimile gândindu-mă la curajul lor de a se ridica împotriva Titanilor care au stabilit ruta de navigare a vasului nostru prin apele lăcomiei, aroganţei şi nepăsării absolute faţă de sacralitatea vieţii.

Oricât de grele şi de provocatoare sunt aceste vremuri, atât pentru indivizi, cât şi pentru omenire, eu cred că există speranţă în nesiguranţa prin care trecem. Spun acest lucru întrucât, atunci când s-a confruntat cu vremuri îngrozitor de nesigure, spiritul uman s-a avântat spre înalturi.

Dacă hathorii au dreptate, cu toţii ne vom confrunta cu numeroase stări tranzitorii de  conştiinţă, înainte ca viaţa pe Pământ să ni se încheie. Markerii perceptuali ai realităţii noastre vechi sunt dislocaţi. Felul în care ne ocupăm de pierderea realităţii noastre percepute şi a vechii lumi va determina ciclul următor al existenţei pământeşti a omenirii.

Iar pentru noi, în plan individual, ceea ce alegem să creăm în stările tranzitorii din viaţa noastră va determina tărâmurile de conştiinţă la care avem acces.

Vă doresc vouă, camarazii mei de echipaj, şi celor pe care îi iubiţi, să treceţi teferi prin aceste vremuri furtunoase. Însă, indiferent de ce anume se întâmplă, indiferent de locul sau de situaţiile în care ne aflăm în această călătorie primejdioasă, haideţi să ne amintim că noi suntem – mai presus de orice — creatorii propriei realităţi.

Sunt noi stele pe firmament şi noi lumi de descoperit. Fiţi îndrăzneţi. Să aveţi o călătorie plăcută.

Partea a doua


Iar acum să revenim în prezent…

Comunicarea mea în stare de vis cu hathorii s-a petrecut undeva în jurul orei cinci dimineața. În timp ce se desfășura visul lucid, am simțit fizic o senzație delicată dar eIectrică în chakra coroanei și am perceput deasupra capului o sferă rotitoare de lumină albă scânteietoare.

Am recunoscut-o ca fiind ceea ce hathorii numesc Sfera tuturor posibilităților. Sfera este un mijloc de a transmite un câmp vast de informații într-o manieră foarte eficientă. Ea conține un număr aproape infinit de puncte de lumină radiantă, fiecare punct reprezentând un rezultat posibil/probabil pentru orice situație.

În cazul acesta, Sfera era un gestalt complex de tranziții personale, colective și planetare.

Hathorii au cerut ca mesajul din august 2020 să se intituleze Stări de tranziție în noi realități deoarece facem tranziții în numeroase realități, simultan.

În Sfera din creștetul capului, am văzut ceea ce amintește de visul lui Iacov din Vechiul Testament, în care el a văzut îngeri coborând și urcând pe o scară din cer.

Dar în imaginea din visul meu tot felul de ființe simțitoare (nu doar umane) se mișcau în sus și în jos în interiorul Sferei. Sentimentul meu clar legat de această imagine era că ea ilustra un exod în masă al unor ființe (corporale și acorporale) din tărâmurile de existență de vibrație inferioară spre tărâmurile mai înalte, având loc, concomitent, un alt exod al unor ființe ce coborau în tărâmurile de vibrație mai joasă.

Iar apoi mi-au răsunat în mintea care visa următoarele cuvinte: „Ești un factor de atracție magnetic al propriului destin. Nu fii influențat de cei care se mișcă descendent. Nu fii hipnotizat de frica și contractarea lor în tărâmurile inferioare. Ridică-te și ia-ți zborul în lumile de sus.”

Dată fiind starea actuală de lucruri, am considerat aceste cuvinte ca fiind foarte relevante și oportune. Această comunicare de la hathori primită în stare de vis este o chemare la prezență. Pentru aceia dintre noi care se străduie să trăiască pe spirala ascendentă, visul e plin de informații despre bucuria și în același timp dificultatea de a trăi în tărâmurile mai înalte, în timp ce mulți din jurul nostru par să țină morțiș să meargă în jos, în expresiile inferioare ale spiritului uman. Ultimele cuvinte din visul meu exprimă foarte multe lucruri… Ridică-te și ia-ți zborul în lumile de sus.

În mijlocului carnajului global în creștere legat de pandemia actuală, precum și a tulburărilor sociale ce se intensifică, avem în fața noastră o ocazie favorabilă fără precedent (eu le numesc de fapt OND-uri sau Ocazii Nenorocite de Dezvoltare) de a ne întinde aripile, metaforic vorbind, și de a zbura în sus, chiar în mijlocul haosului.

Gânduri de final

După ce s-a terminat visul, hathorii mi-au recomandat călduros să ascult Meditația acustică Conștiență spațială [Spatial Cognizance Sound Meditation], care a fost dată în timpul ultimului meu atelier de lucru Hathor Intensiv public, ce s-a intitulat Multiverse, înainte ca pandemia să oprească desfășurarea tuturor reuniunilor publice.

Această meditație acustică este un mijloc puternic de a avea acces la deschiderea sinelui transpersonal și la propria natură transcendentă înnăscută, care nu e constrânsă de limitările legate de timp, loc și circumstanțe. În timpul meditației mele de după vis, hathorii m-au pus să-mi fixez atenția în centrul coroanei în timp ce-mi imaginam deasupra capului Sfera tuturor posibilităților, ca pe o sferă de lumină albă.

Dacă doriți să explorați mai în profunzime viziunile hathorilor despre Stările de tranziție, mă gândesc că e posibil să constatați că această meditație acustică este deopotrivă fascinantă și edificatoare. Puteți găsi meditația acustică la secțiunea Listening de pe pagina de internet (www.tomkenyon.com), gratuit și pentru uz personal, sub titlul Spatial Cognizance Meditation.

Iar în final, hathorii m-au rugat să menționez Meditația acustică portalul inimii pe care au oferit-o în mesajul lor planetar precedent. Potrivit lor, ea este un aliat extraordinar pentru aceia dintre noi care caută să se miște ascendent în timpul vremurilor haotice ce se abat asupra noastră (și care vor continua pentru câtva timp). Ei recomandă această meditație deoarece are un scop dublu, fiind un mijloc de purificare spirituală și o cale de a accesa alte tărâmuri din lumile de sus. O puteți accesa și pe ea, gratuit și pentru uz personal, la secțiunea Listening de pe pagina de internet.

Binecuvântări vouă, celor iubiți și tuturor relațiilor voastre.

Fie să zburați în sus, să fiți norocoși în a face descoperiri neașteptate și plini de un har ce nu cunoaște limite.

Tom Kenyon
17 august 2020


Informații care nu au legătură directă cu acest mesaj

Miniatelierul de lucru Multiversul

Ca răspuns la numeroasele provocări pe care le cunoaștem colectiv, am decis să postez pe această pagină de internet fragmente transformatoare din diverse ateliere de lucru, sub forma unor fișiere audio ce se pot descărca. Primul dintre ele provine din ultimul meu atelier de lucru Hathor, intitulat Multiverse, pe care personal îl consider a constitui una din culmile învățăturilor lor. Extrasul din acest eveniment se numește The Multiverse Mini-workshop/Miniatelierul de lucru Multiversul.

Ca urmare a dificultăților financiare prin care trec foarte multe persoane din lumea întreagă, ofer această înregistrare la un preț redus. Iar pentru cei care nu își pot permite taxa de descărcare, există opțiunea de a o primi gratuit. Pentru mai multe informații despre acest Miniatelier de lucru și achiziționarea/obținerea lui, faceți click aici.

Puteți de asemenea să intrați pe pagina principală și să selectați din bara de meniu Mini-workshops.

Noutăți adăugate la secțiunea Articole

Am adăugat un articol nou în Secțiunea Articles, intitulat The Upper Rooms/Încăperile de sus. În el este explorată o zonă a performanței creierului numită nivelul cuantic. Ea are de-a face cu aptitudini neobișnuite precum intuiție profundă, sentimente de interconectivitate cu cosmosul și alte potențiale umane neobișnuite ce constituie o parte înnăscută a naturii noastre. În articol e împărtășit un exercițiu mental simplu pentru accesarea nivelului cuantic al creierului și e dat un link către o meditație acustică gratuită ce susține acest gen de explorare interioară. Pentru a vedea articolul, mergeți la Secțiunea Articles de pe pagina de internet (www.tomkenyon.com) sau faceți click aici.

Noutăți adăugate la secțiunea Listening/Ascultare

Am adăugat trei piese audio noi la secțiunea Listening.

The Heart Portal Sound Meditation/Meditația acustică Portalul Inimii
Aceasta e o meditație acustică pur hathoriană care utilizează cu eficiență trasee energetice ce se extind din inima fizică, atât în scopul de a vă „vindeca”, cât și de a psihonaviga prin Multivers. Eu o folosesc adesea, în special în mijlocul acestui Nod de haos în continuă creștere.

Buddha albastru tămăduitorul
Această meditație acustică este blândă dar profund purificatoare și vindecătoare. Personal, consider că structura sonică a acestei piese acustice constituie un mijloc foarte puternic de a psihonaviga și de a veni în contact cu tărâmurile pure de lumină și sunet, cunoscute în budismul tibetan sub numele de Sambhogakaya.

Songs from the Precipice/Cântece de pe buza prăpastiei
Ele constau în două cântece pe care le-am compus pe un Grand Piano Steinway 1928, atunci când Judi și eu am fost nevoiți să intrăm în carantină în sudul Californiei. Ele nu sunt caracteristice lucrărilor acustice pe care le veți întâlni în restul secțiunii Listening. Nu au fost transmise prin channeling din tărâmurile de lumină, ci sunt mai degrabă expresii personale ale lumii mele interioare, în timp ce începeau să se dezvăluie ororile pandemiei. Cele două cântece se numesc Rip Van Winkle and I/Rip Van Winkle și eu și The Bardo Sea/Marea Bardo.

Pentru a asculta și/sau descărca oricare din aceste fișiere audio, intrați pe secțiunea Listening sau faceți click aici.

După ce vă veți da acordul cu privire la termenii și condițiile de Ascultare, veți avea acces la o multitudine de meditații, fragmente din prelegeri precum și interviuri – toate fiindu-vă oferite gratuit, pentru uz personal. Derulați în josul paginii pentru a găsi titlul pe care îl căutați.

 

©2020 Tom Kenyon Toate drepturile rezervate

Este permis să împărtășiți acest mesaj în orice format doriți, atât timp cât nu cereți bani pentru el, nu îl modificați în niciun fel și includeți această notiță de drepturi de autor. Notă: Permisiunea acordată pentru postarea mesajului nu se aplică meditațiilor acustice și/sau cântecelor.

Traducere: Ana Nicolai