Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

NODURI DE HAOS

Un mesaj planetar de la Hathori, transmis prin Tom Kenyon
27 Aprilie 2009

Orice sistem energetic care atinge grade de coerenţă mai înalte sau mai joase, trece prin evenimente haotice, în drumul său către o nouă stare energetică mai stabilă. Pământul vostru nu face excepţie.

Ţinând cont de acest lucru, anticipăm o creştere a evenimentelor haotice la nivel planetar. Prin aceasta ne referim la faptul că un eveniment(e) haotic la scară mare este aproape. Noi numim astfel de evenimente „Noduri de Haos”. Acestea anticipează creşterea în ritm exponenţial a evenimentelor haotice, iar voi sunteţi în pragul unui astfel de nod.

Nodurile de Haos sunt, de fapt, punctele maxime ale undei cuantice de potenţial, undă pusă în mişcare de interacţiunea simultană a mai multor domenii energetice.

Să luăm exemplul apei, ca metaforă a ceea ce vrem să vă transmitem. Apoi vom extrapola acest model, la situaţia din lumea voastră.

Atunci când fierbeţi apa, moleculele care o alcătuiesc (formate prin unirea atomilor de hidrogen şi oxigen) îşi accelerează mişcarea. Nu vedeţi asta, deoarece acest nivel este prea mic. Dar dacă atingeţi vasul, veţi simţi căldura. Continuând încălzirea, moleculele de apă se mişcă şi mai rapid, ciocnindu-se mai des, creând o frecare şi mai mare. O parte din apă trece la o frecvenţă de vibraţie mai rapidă, schimbându-şi starea, de la apă la vapori. Dacă atingeţi acum vasul, veţi simţi că frige. Într-adevăr, vă va arde dacă menţineţi prea mult timp mâna pe vasul cu apă.

Înainte de a încălzi apa, se poate spune că ea era la un anumit nivel energetic, care poate fi măsurat prin temperatura sa. Pe măsură ce temperatura creşte (datorită încălzirii), moleculele de apă încep să se mişte mai rapid, iar haosul ansamblului se măreşte.

Dacă moleculele de apă ar avea caracteristica umană de rezistenţă la schimbare, ele ar considera căldura crescută şi haosul rezultat ca fiind greu de suportat.

În momentul în care apa atinge punctul de fierbere, ea intră în ceea ce noi numim un Nod de Haos. Acesta este o schimbare a stării energetice şi, dacă priviţi vasul cu apă, chiar înainte să înceapă să fiarbă, puteţi vedea schimbarea.

La început există un firicel de bule ce urcă, iar atunci când ajunge la suprafaţa apei, apare aburul. Iniţial veţi vedea doar puţin abur, dar, pe măsură ce întregul vas ajunge la punctul de fierbere, observaţi „o fierbere tumultoasă”. În acest moment, apa este foarte agitată şi o mare parte din ea începe să-şi schimbe starea de energie, de la lichid (apă) la gaz (abur).

Ceea ce vrem să subliniem aici este că un Nod de Haos este similar cu cel al apei care trece de la a fi fierbinte, la a fierbe tumultos, în sensul că este o schimbare bruscă, inerent volatilă. De îndată ce se manifestă un Nod de Haos, este foarte dificil de anticipat ce se va întâmpla în continuare.

Dacă aţi fi o singură moleculă de apă în această fierbere tumultoasă, ce abia a intrat într-un Nod de Haos, aţi fi puternic agitaţi şi v-ar fi greu să ştiţi unde vă aflaţi în fiecare moment. Poate că sunteţi pe fundul vasului şi brusc vă treziţi că sunteţi împinşi spre suprafaţă, de curenţii rapizi de convecţie. Şi într-un moment neaşteptat, vă puteţi schimba starea de energie, de la apă la vapori (abur).

Este o metaforă, bineînţeles. Şi nu vrem să insinuăm că sunteţi la fel de simpli ca apa. Dar principiile Nodurilor de Haos se aplică tuturor sistemelor energetice, inclusiv sistemului energetic personal şi celui planetar.

Aşa cum am mai spus, anticipăm faptul că sunteţi în punctul de inflexiune al unui astfel de Nod de Haos. Şi există un număr de factori care pot declanşa procesul. Nodurile de Haos sunt puse în mişcare de interacţiunea simultană a mai multor domenii energetice. Şi există un mare număr de posibili catalizatori, inclusiv – dar cu siguranţă nelimitându-se la – creşterea activităţii erupţiilor solare, mutaţiile bacteriene şi virale, epuizarea ecosistemului, fluctuaţiile severe ale tiparelor climatice care afectează disponibilitatea de alimente şi apă, schimbările Pământului, care includ cutremure şi erupţii vulcanice, instabilitatea financiară şi incompetenţa politică în gestionarea evenimentelor din lume.

Atunci când un Nod de Haos ajunge pe linia voastră temporală, este probabil ca mai mulţi dintre aceşti factori să se amplifice şi să interacţioneze între ei, în moduri ce nu pot fi anticipate.

Aşa cum vedem noi, există o mare probabilitate ca, în următorii 10 ani, să vă confruntaţi cu alte Noduri de Haos, având o frecvenţă şi intensitate crescânde (în sensul că va exista o creştere a numărului lor).
Din punctul de vedere al unei fiinţe care doreşte să se afle în stări energetice mai joase – deci, în stări mai joase de conştiinţă (de exemplu omul obişnuit) – apariţia unui Nod de Haos nu este un lucru cu care să fie uşor de luptat. Şi aceasta deoarece se vor ivi tot felul de evenimente şi relaţii imprevizibile, pe măsură ce haosul ajunge în punctul culminant. Mulţi oameni vor avea tendinţe de instabilitate emoţională şi mentală în faţa unui Nod de Haos, urmare a destrămării realităţii percepute de ei.

Într-adevăr, în anii ce vin, multe faţete ale realităţii voastre individuale şi colective vor fi puse la încercare.

Din punctul nostru de vedere, această creştere a Nodurilor de Haos este atât un aspect inevitabil al stării energetice fizice, cât şi o cerinţă pentru trecerea voastră în dimensiuni mai înalte de conştiinţă.
Aceasta va fi o perioadă de mari încercări pentru mulţi, pe măsură ce lumea, pe care ei credeau că o cunosc, se va transforma sub ochii lor. Dar este şi o perioadă cu un imens potenţial de evoluţie accelerată (adică o trecere în dimensiuni mai înalte de conştiinţă). Prin „dimensiuni mai înalte de conştiinţă” noi înţelegem, în mod precis, o conştienţă şi o conştiinţă a spaţiului şi timpului, care nu este limitată simultan de aceste percepţii. În prezent, omenirea este conştientă de existenţa sa materială, dar nu atât de conştientă de existenţa ei în alte tărâmuri de energie (dimensiuni). Atunci când marea majoritate a omenirii va percepe, la nivel colectiv, existenţa altor niveluri de energie, ea va intra în Epoca de Aur.

Dar, din păcate, vă aflaţi încă în procesul de naştere şi încă nu v-aţi născut, în mod colectiv, în această realitate.

Unele persoane fac această schimbare chiar şi în mijlocul haosului crescut. De fapt, dacă sunteţi pregătiţi, aceste Noduri de Haos vă pot ajuta să vă transformaţi starea energetică în altele de ordin mai înalt. Rezultatul acestei schimbări în conştiinţă este că veţi deveni mai creativi atunci când vă confruntaţi cu situaţii noi, neobişnuite. Iar trecerea la un nivel de energie de un ordin mai înalt (coerenţă crescută), vă va permite să vă cunoaşteţi direct natura transcendentă, care există dincolo de constrângerile timpului şi spaţiului, chiar şi atunci când trăiţi o viaţă întrupată.

Sfatul nostru este ca, în timpul Nodurilor de Haos, să activaţi cât mai des Holonul Înălţării. Acesta vă va schimba starea de energie şi vă va permite să treceţi prin elementele haotice ale realităţii voastre, cu mai multă graţie şi fluiditate. Veţi fi mai degrabă „în locul potrivit, la momentul potrivit”, decât „în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit”. În realitate, din punctul nostru de vedere, nu există un loc bun sau rău. Lucrul care contează este ce faceţi cu ceea ce vă apare în faţă.

Pe măsură ce omenirea, în mod colectiv, începe să treacă în acest iminent Nod de Haos, aşteptaţi-vă la lucruri pe care nu vi le-aţi fi putut imagina vreodată nici în cele mai tari filme de SF. Activaţi adesea Holonul Înălţării. Transformaţi-vă propria energie. Urcaţi pe scara conştiinţei.

Hathorii
27 aprilie 2009


Gânduri şi observaţii de la Tom

Deşi acest mesaj conţine noţiuni din fizică, cred că este suficient de explicit. Şi cred în mod cert că metafora cu apa e potrivită, deoarece „căldura” pare că se măreşte, ca să spunem aşa.

După ce am primit acest mesaj, i-am rugat pe Hathori să clarifice afirmaţia lor că acest Nod de Haos este iminent. Experienţa mea cu fiinţe dintr-o dimensiune mai înaltă este că ei au un simţ al timpului foarte diferit de al nostru şi ceea ce ar putea să pară o eternitate pentru noi, pentru ei să fie doar o clipire a ochiului cosmic.

Atunci când am cerut lămuriri, mi-au răspuns că, aşa cum văd ei acum, există multiple domenii în care haosul creşte si interacţionează în moduri noi, neaşteptate. Astfel, prezicerea momentului exact când se va manifesta Nodul de Haos pe linia noastră temporala este, în mod necesar, schimbătoare.

Să analizăm acest concept al Hathorilor, alegând trei domenii arbitrare. Primul este biosfera. Din cauza încălzirii globale (indiferent de motiv), viaţa animalelor sălbatice este în pericol, întrucât îşi pierd habitatul şi sursele de hrană. Această situaţie ameninţă o mulţime de specii, de la lemurienii din Madagascar care sunt supuşi unui asemenea stres încât unii dintre ei nu se mai reproduc, la urşii polari care îşi pierd teritoriile de gheaţă, la balenele care îşi pierd sursele de hrană, chiar până la anumite specii de arbori care au încetat să mai producă oxigen. Acesta este doar un domeniu pe care l-am putea lesne numi ecosistemul nostru.

Apoi există tot mai multe anomali ale vremii, care fac ravagii pe tot globul.

Ceea ce noi, specia umană, părem a uita, este că facem parte din ecosistem. Poate că suntem în vârful lanţului trofic şi suntem specia dominantă, în sensul că suntem capabili să influenţăm mediul înconjurător. Dar dacă stresul ce afectează alte specii este atât de intens încât le afectează reproducerea, atunci urmăm noi?

Într-adevăr, unele studii din Canada indică faptul că folosirea unui anumit tip de plastic, similar cu cel folosit pentru biberoanele copiilor, pare să afecteze capacitatea de reproducere a băieţilor. Există tot mai multe dovezi că, pe măsură ce aceşti copii cresc, sistemul lor de reproducere cedează. Vom urma noi, oare, calea deschisă de lemurienii din Madagascar?

Ca exemplu, iată trei domenii care interacţionează: 1) ecosistemul, 2) tiparele vremii instabile care stresează viaţa plantelor şi a animalelor şi 3) civilizaţia noastră tehnologică, ce pare că afectează, în mod radical, celelalte două domenii, ecologia şi vremea (fără să mai menţionăm şi efectul ei asupra capacităţii de reproducere a propriei specii – cel puţin în ţările industrializate din Occident).

Pe măsură ce schimbările în aceste domenii se intensifică într-un ritm accelerat, apar, în mod natural, elemente haotice.

Un exemplu de element haotic de natură administrativă: o universitate importantă din Statele Unite a trimis din greşeală e-mailuri de acceptare către mii de studenţi, care de fapt erau respinşi.

Ce spun Hathorii este că există atâtea domenii care interacţionează între ele în acelaşi timp, încât haosul creşte.

Ca rezultat, mici elemente haotice intră în joc şi interacţionează pentru a crea elemente haotice mai mari. Când interacţionează suficiente elemente haotice mari, avem un Nod de Haos. Hathorii ne atrag atenţia asupra acestui fenomen.

Deci, să ne întoarcem la cuvântul „iminent”. Când am insistat pentru a clarifica acest lucru, mi-au răspuns că ei văd că există o mare probabilitate ca un Nod de Haos să se manifeste oricând într-un interval de la câteva săptămâni de la ziua transmiterii mesajului (27 aprilie 2009) şi până la aproape nouă luni. Dar au insistat că aceasta este doar o aproximaţie. Volatilitatea timpului face imposibilă precizarea cu certitudine a momentului în care „vasul va începe să dea în foc”.

Ceea ce încearcă ei să sublinieze este că haosul este o parte naturală a procesului evolutiv şi că nu trebuie să ne temem de el, ci mai degrabă să-l folosim ca pe un mijloc de accelerare a evoluţiei noastre personale – indiferent de ceea ce ar putea să facă sau să nu facă cei din jurul nostru.

Mai există un alt aspect din mesajul lor care a fost neclar pentru mine. Ce au vrut să spună cu „prostia (incompetenţa) politică în gestionarea evenimentelor lumii”? Ei bine, se pare că pentru ei acest termen are un sens mai larg decât am crezut.

Pentru ei, incompetenţa politică include obişnuita prostie, lăcomie şi ignoranţă omenească, iar când o adaugi la amestecul de evenimente haotice de la nivel planetar, avem o combinaţie care ar putea face ca lucrurile să stea mai rău, iar cel mai probabil aşa se întâmplă.

Dar incompetenţa, pentru Hathori, include şi reaua-intenţie şi infamia din partea „guvernelor secrete” din unele ţări, de a induce în eroare în mod intenţionat şi, în unele cazuri, de a manipula şi controla, de fapt, destinul uman. Hathorii au folosit acest cuvânt, referindu-se la „guvernele secrete”, nu pentru că acestea sunt stângace sau incapabile, ci pentru că aceste comportamente alese de ei (de ex. de a controla şi manipula) duc la propria lor degenerare. Şi în ciuda isteţimii lor, ei se află pe un drum care nu duce nicăieri.

Deci, toate acestea fac parte din amestec, care – ca să folosesc un cuvânt din franceză – este ca un melanj între bine şi rău, urât şi frumos. Supa este pe aragaz, iar focul a fost aprins!

Ce face fiecare dintre noi, în oala noastră colectivă, este cu siguranţă un spectacol ce merită văzut!

În final, indiferent ce ar ieşi din bucătăria cosmică (ca să spunem aşa), eu personal susţin afirmaţiile Hathorilor cum că Holonul Înălţării este o modalitate puternică de schimbare a conştiinţei.

De când mi-au dat această tehnică, fac experienţe cu el în tot felul de situaţii. Şi trebuie să spun că este uimitor de eficientă în a-mi schimba starea energetică şi percepţiile, chiar şi atunci când mă simt înspăimântat, fatalist şi negativist in privinţa lumii, a vieţii mele şi a condiţiei umane.

Dar singura modalitate de a evalua dacă Holonul Înălţării este la fel de puternic pentru voi, aşa cum este pentru mine, este să-l încercaţi.

Accesati linkul ca să cititi o descriere completă despre cum sa practicaţi Holonul Înălţării.

Vă sugerez să-l luaţi la învârtit şi să vedeţi ce se întâmplă!

Puteţi asculta şi/sau descărca gratuit o înregistrare audio a Meditaţiei Holonului Planetar /Planetary Holon Meditation, care a avut loc pe 5 aprilie 2009 în Seattle, Washington. În meniul principal din partea stangă, accesaţi fila pe care scrie Planetary Holon Meditation.

Tom Kenyon