Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

Аітос та Не-дуальні Стани Свідомості

Планетарне Послання Хаторів через Тома Кеньона

У цьому посланні ми хочемо обговорити деякі важливі взаємозв’язки між проявленою реальністю та не-дуальними станами Свідомості.

Розум та  Свідомість

Перед тим як продовжити, ми б хотіли пояснити різницю між термінами свідомість та розум, – як ми використовуємо ці слова.

Для нас, – свідомість виходить за межі усіх явищ. Вона не зводиться до нейроактивністі вашої нервової системи. Більше того, свідомість виходить за межі як часу, так і простору, – як ви їх сприймаєте. І саме завдяки вашій свідомості ви можете мандрувати через енергетичні вихори, які виводять з обмежень тілесного існування.

Розум, – як ми використовуємо цей термін, – пов’язаний з вашим досвідом: сенсорним, розумовим та емоційним. Ви набуваєте його завдяки змінам станів вашої нервової системи. Насправді, читаючи ці слова, ви створюєте їх значення, – через діяльність вашого фізичного мозку та нервової системи.  Ви створюєте образне значення слів через вікно вашого розуму, але це вікно і створюється і обмежується можливостями вашої нервової системи.

Наші інформаційні послання лінгвістично кодовані: у сутнісних образах слів та порядку їх сполучення є вихори-портали. Через них ви можете тимчасово вийти за обмеження вашого розуму та увійти в нескінчену Таїну Свідомості.

Як Ми Бачимо Вищі Виміри

Ми проживаємо власний досвід у багатьох вимірах свідомості. В залежності від нашого рівня особистісного розвитку, ми проявляємося у вимірах з четвертого по дванадцятий. Через дев’ятий вимір ми можемо здійснювати переходи між нашою людиноподібною формою та  нашим тілом світла.

Коли ми переміщуємося в 10-й вимір, – усі зв’язки з людиноподібною формою руйнуються. Для здійснення усіх намірів та цілей ми стаємо геометричними світловими формами. Рухаючись вперед в особистісній еволюції, ми можемо проявляти себе через 10-й, 11-й та 12-й виміри багатьма способами.

Кожне підвищення рівня свідомості приносить з собою більше розуміння взаємопов’язаності усіх істот та усіх аспектів Космосу. Дивина буттєвості стає ясно видимою, коли ми входимо в 10-й Вимір.

Взаємопов’язаність  та Не-дуальність

Ми ділимося цією інформацією, бо щось подібне відбувається з вами, – коли ви переходите у вищі виміри вашої буттєвості. У вимірах з 10-го до 12-й, усвідомлення взаємопов’язаності розширюється, як і усвідомлення не-дуальності — Матері усіх речей. Це і є той парадокс, та таїна свідомості, яку ми згадували раніше, — і яку було розглянуто деякими з ваших Прадавніх Філософій.

Для нас, – досягнення не-дуальності  є не метою, а швидше мостом до більшої майстерності у створенні доброзичливих результатів, та кращого розуміння того, як їх творити.

Як Ми Бачимо Не-дуальність

В не-дуальних станах свідомості, ми, як і ви, відчуваємо зникнення протистояння. В не-дуальних станах свідомості, дуальність — така, як вона відчувається у відносному існуванні — зникає. Ми входимо у величне відчуття центрованого усвідомлення та спокою.

В найглибших станах не-дуальності  існує тільки чиста свідомість, що споглядає себе.

Важливо розуміти, що не-дуальні  стани свідомості можуть відчуватися по-різному — в залежності від того, хто і як їх проживає. Так, якщо ви сприймаєте не-дуальність через вашу серцеву чакру, ви можете дуже добре відчути безособову любов — глибоке відчуття космічного єднання.

У цьому стані єднання не-дуальності та серця ви сповнюєтесь Любов’ю. Для здійснення усіх намірів та цілей ви поєднуєтесь в любові з Космосом. І в тій дивині серця ви починаєте відчувати, що вас Люблять, — і ви Любите усе, що ви бачите, та чому ви є Свідком.

Хоча це гарний стан, він не є чистою не-дуальністю. В міру того, як ваша свідомість підіймається у вищі чакри, сприйняття не-дуальності  змінюється. Коли ви знаходитесь в коронній чакрі, не-дуальність проживається в її чистій формі — чиста свідомість усвідомлює себе. Відчуття особистого Я відсутнє в цих вищих вимірах не-дуальності.

Парадокс творення полягає у тому, що воно розгортається з найчистіших станів не-дуальності  в найбільш поляризовані стани існування. Ваша свідомість має є два, на вигляд, конфліктуючі стани. Перший — стан відносного існування (тобто, усвідомлення вашого втіленого життя,  обмеженого у часі та просторі). Також ваша свідомість має не-дуальні стани, в яких усі полярності та конфлікти зникають.

Ми вважаємо, – як ми вже казали раніше, – що не-дуальні  стани свідомості є мостами до більшої майстерності творення, а не кінцевою точкою чи метою еволюції.

Взаємопов’язаність чи Єдність

У цьому місці ми відчуваємо потребу обговорити важливу відмінність між взаємопов’язаністю та концепцією  “Єдності.” Ми не вважаємо ці два терміни взаємозамінними. Існує багато різних визначень “Єдності” на Землі, – і тому неможливо розглянути усі тонкощі та відмінності.

Замість цього, ми звернемо вашу увагу на те, що ми вважаємо основною відмінністю. Деякі люди вірять, що взаємопов’язаність є тим самим, що і “Єдність”. Вони вірять, що, коли ви входите у вищі стани cвідомості та вищі виміри буття, – ви зливаєтесь у кулю світла, в якій усі відмінності щезають. Ми не поділяємо таку думку.

Взаємозв’язок чи взаємопов’язаність є визнанням того, що всі істоти та всі аспекти   Космосу  взаємопов’язані, – і в той же час істоти мають унікальні відмінності. Ці відмінності є дивовижними та неповторними. Інколи вони дратують, інколи – збагачують. Але ці відмінності є частиною багатобарвної тканини проявленої реальності, – і вони не є зайвими.

Як ми бачимо, – однією з проблем, пов’язаних з концепцією “єдності,” є те, що про унікальні відмінності між людьми висловлюються негативно, – тому що все є “одне”. Такі погляди зараз пропагуються деякими особами в спільнотах Нью Ейдж та Особистісного Росту. Належні енергетичні границі між індивідуумами можуть ігноруватися – і часто вони дійсно ігноруються. Більше того, деякі індивідууми використовують цю систему вірувань (тобто, “єдність”), як вибачення для уникнення особистої підзвітності та відповідальності. В нашому відчутті себе через усі виміри ми залишаємося унікальними  індивідуумами. Вищі виміри нашої буттєвості не відміняють нашу унікальність, а швидше надають більших можливостей для творення.

Аітос

Зараз ми хочемо поділитися з вами способом доступу до одного з наших найбільших культурних скарбів, який ми називаємо Аітос (вимова англійською – AH-EE-THOS). Аітос є інтервалом частот свідомості, що має витоки в чистій не-дуальністі.

Коли Хатор входить у 10-й вимір, – для нього існує багато можливостей та шляхів прояву. Деякі з нас вибирають тимчасово приєднатися до спільноти вібрацій. Ця спільнота складається з індивідуальних Хаторів в 10-му, 11-му та 12-му Вимірах. Ці індивідууми входять у не-дуальність за власним бажанням і вибирають залишитися в цих вібраціях свідомості на деякий час, – для користі інших істот.

Більшість індивідуумів залишаються в Аітос тимчасово, хоча деякі не виявляють бажання вийти звідти. Коли істота входить в Аітос, усі особисті відмінності відставляються в сторону. Істота, яка знаходиться в Аітос, не має імені. Уся особиста ідентичність замінюється повним зануренням у не-дуальність. Ці істоти “підтримують” вібрацію не-дуальності для користі інших, – тому що не-дуальність є Матір’ю усіх речей і тканиною-основою всього існування.

Перебувати в присутності Аітос – означає бути піднятим уверх, у не-дуальність.

Ваш досвід співбуття з Аітос буде відрізнятися від досвіду інших, – в залежності від вашого власного рівня еволюції та проблем в дуальності, з якими ви зустрічаєтесь.

Але, незалежно від того, наскільки складними та важкими можуть бути ваші особисті проблеми, – перебування в присутності Аітос піднесе вас. Тому ми зараз ділимося цією інформацією з вами.

Просто почути назву Аітос та зрозуміти їх не-дуальну природу, – для тих з вас, хто є високорозвиненими, цього буде достатньо,  щоб увійти в контакт з не-дуальністю.

Однак, для багатьох людей, такий спосіб  виявиться складним. Тому ми пропонуємо звуковий скарб, – щоб допомогти вам. Ця Звукова Медитація є аналогом Сфер Світла, де знаходяться Аітос.

Аітос випромінюють вібрації світла, і ці вібрації можуть бути знижені до діапазону, який сприймається людським слухом. Таким чином, те, що ви почуєте, слухаючи Звукову Медитацію Аітос, є перекладом світла в звук. Це є гармонійна сутність Аітос, – якою вона проявляється в 10-му Вимірі.

Ми пропонуємо вам експериментувати з прослуховуванням цього унікального звукового скарбу різними способами. Перший спосіб:  слухати його, зосередивши усю вашу увагу на звуці. Дозвольте звуку бути головним фокусом вашої уваги. Коли ваш розум блукає, – поверніть його назад, до звуку.

Другий спосіб: слухати, концентруючи увагу у вашій серцевій чакрі, – в центрі вашої грудної клітки.

Далі слухайте звукову медитацію зосередивши увагу у вашій горловій чакрі.

Потім слухайте її, концентруючи увагу у глибині вашого Третього Ока (Аджни), розташованого на вашому переніссі, між  очима.

І, наостанок, слухайте Звукову Медитацію Аітос зосередивши увагу у вашій коронній чакрі, – на маківці вашої голови.

Відчувайте та усвідомлюйте відмінності, які виникають, коли ви слухаєте Звукову Медитацію Аітос одним з цих способів. Для більшості з вас одна з цих чакр буде відчуватися, як більш природний фокус уваги при прослуховуванні Звукової Медитації Аітос. Ця чакра є фокусом, який ми пропонуємо вам використовувати при слуханні, – в підготовці до звукової медитації, що відбудеться під час Світової Медитації.

Еволюційний Тест на Розумність

З нашої точки зору, однією з ознак розвиненої свідомості є визнання взаємопов’язаності. Це визнання є еволюційним тестом на розумність, – і ваш вид знаходиться посередині його. Людство не може продовжувати жити колективно, так, як воно це робило — перебуваючи в ілюзії, що люди можуть плюндрувати Землю – без наслідків для Землі, для її міріадів форм життя, або для самого людства.

Світова Медитація

Метою Світової Медитації є додати вібраційну якість до емоційної атмосфери вашої планети.

Ви маєте вроджене право робити так, тому що ви є втілені у часі та просторі, і тому, що ви тимчасово живете на цій Землі. Як житель планети, ви маєте право підтримувати доброзичливі результати.

Особливою метою цієї Світової Медитації є прискорити колективне визнання людьми  взаємопов’язаності а також перехід від міазмів та ілюзій колективної історії людства до нового сузір’я культурних вірувань, що буде служити розгортанню вищої долі людства. Це буде зроблено за допомогою вашої уяви — енергії вашої волі та наміру — поєднаних з творчим потенціалом, притаманним не-дуальним станам свідомості.

Датою та часом цієї Світової Медитації буде 4-те листопада між 3:00 та 4:00 після полудня ТСЧ (Тихоокеанський Стандартний Час). Хоча медитація буде глобальною, точкою, що об’єднує енергетику, буде Сіетл, Вашингтон, — під час останньої години Інтенсиву Хаторів, який ми називаємо Мистецтвом Засівання Нових Реальностей.

На період цієї медитації, Аітос увійдуть у простір, що буде створено тими, хто буде присутній на Інтенсиві. І з цієї вузлової точки Аітос розширять свою енергетику по всьому світу, до усіх тих, хто вибрав приєднатися до нас у цьому починанні (у Світовій Медитації).

Не має значення, де саме на Землі ви фізично знаходитесь. Більше того, хоча фактична медитація в Сіетлі почнеться о 3:00 після полудня та закінчиться о 4:00 після полудня, енергетика породжена Аітос буде продовжуватися двадцять п’ять годин. Іншими словами, Аітос будуть продовжувати випромінювати їх енергетику з 10-го виміру до тих індивідуумів, хто прийняти участь у Світовій Медитації з 4-го листопада 2012 3:00 після полудня ТСЧ до 5-го листопада 2012 4:00 після полудня ТСЧ.

Ви можете приєднатися до Світової Медитації у будь-який час протягом цього двадцяти п’ятигодинного періоду.

Насправді, ви зможете входити у цю особливу медитацію завжди, коли захочете “транслювати” мислеформу взаємопов’язаності до людства. Коли ви колективно входите в більш інтенсивні фази планетарної трансформації, ті з вас, хто налаштований на реальність взаємопов’язаності будуть “знати” коли є сприятливим посилати цю мислеформу до ваших друзів серед людей за допомогою цієї особливої медитації.

При проведенні цієї медитації, важливо розуміти, що ви не впливаєте прямо на результат подій, але швидше ви  “транслюєте” доброзичливу  мислеформу до людського колективу. Що окремі люди виберуть робити, чи не робити відносно  реалізації взаємопов’язаності, однак, є сувереннимпровидінням кожного індивідуума.

Більше того, Аітос не втручаються у людську свідомість і, фактично, не здатні це робити. Людина має вибрати налаштуватися на вібрації Аітос. Іншими словами, Аітос не здійснюють дій. Вони просто випромінюють свою сутність, яка є не-дуальною свідомістю.

Зміст Медитації

Під час медитації ми пропонуємо вам починати з прослуховування Звукової Медитації Аітос протягом тридцяти хвилин. Під час цієї фази ви фокусуєте вашу увагу в вашій серцевій чакрі, – якщо не відчуваєте інтуїтивно, що вам краще зосередити свою увагу в іншій чакрі.

Після прослуховування Звукової Медитації Аітос, просто побудьте в тиші, зосередивши вашу увагу в серцевій чакрі (або в іншій чакрі, з якою ви обрали працювати). Після приблизно хвилинного зосередження на вибраній вами чакрі, уявіть, що якась частина вас (тобто ваша KA чи “ефірний дубль”) піднімається над вами – де б ви не були фізично розташовані на Землі. Уявіть та відчуйте, що це Друге Я, – яке виглядає точно так само як ваше фізичне Я, – спливає до положення в шістдесяти милях над планетою, де ви через усю Землю з’єднуєте руки з іншими учасниками медитації.

Це з’єднання рук символічно представляє мислеформу,  яку ми називаємо “взаємопов’язаністю.” Це є визнанням та підтвердженням того, що все  людство  взаємопов’язане, – і що ця взаємопов’язаність існує одночасно, разом з унікальними відмінностями усіх людей.

Той, з ким ви, можливо, з’єднаєте руки,  цілком може жити в дуже віддаленому від вас куточку Землі. Він чи вона може мати інше бачення реальності. Він чи вона може сповідувати іншу релігію, ніж ви, – або не сповідувати ніякої релігії зовсім. Людина,  з якою ви тримаєтесь за руки, може зіткнутися з проблемами, дуже відмінними від тих, з якими стикаєтесь ви, – завдяки його чи її місцезнаходженню на Землі та культурі, до якої він чи вона належать. Та, незважаючи на усі ці відмінності, –  ви взаємопов’язані.

У цьому морі взаємопов’язаності з вами з‘єднаються Божественні царства, духи Землі, елементалі та міріади форм життя на вашій Землі, – так само, як і сама Земля. Для тих з вас, хто усвідомлює багато вимірів: ви можете дуже добре відчути єднання з міжгалактичними розумами, а також з космічними тілами, включаючи Сонце та Центральне Сонце — чорну діру в центрі вашої Галактики.

Ми розуміємо, що деякі з тих, хто читає це, настільки засмучені якістю і станом людства, що з’єднати руки з іншими людьми для вас складно, — чи взагалі неможливо. Якщо ви належите до цих людей, ми пропонуємо вам з’єднати руки з духами природи. Цією дією ви  приєднаєтеся до спільної трансформації.

Підготовка до Світової Медитації  

Якщо ви обрали приєднатися до нас у Світовій Медитації, – ми просимо, вас почати працювати зі Звуковою Медитацією Аітос регулярно. Ця підготовча робота потрібна, щоб ви звикли до станів свідомості, створеним у вас Аітос.

Якщо ви маєте справу зі складними проблемами у вашому житті, – ми радимо вам слухати Звукову Медитацію Аітос щонайменше раз на день. Це допоможе вам перейти в інші стани свідомості, – і з цієї перспективи ваші проблеми стануть меншими, та/або ваша здатність справлятися з ними зросте.

Кінцевим результатом буде ваше  піднесення. І ми потребуємо, щоб якомога більше піднесених людей приєдналося до Світової Медитації. Давайте висловимо це інакше… якщо ви страждаєте від внутрішньої токсичності, працюйте зі Звуковою Медитацією Аітос кожен день, – спершу для вашої власної користі, а потім і для світової сангхи (спільноти).

Крім того, ми радимо вам слухати Звукову Медитацію Аітос та використовувати її, як інструмент особистої трансформації, – навіть якщо ви не плануєте приєднуватися до Світової Медитації.

Звукова Медитація Аітос: Завершальні Роздуми

З радістю та з великими очікуваннями ми представляємо вам Звукову Медитацію Аітос. Ми віримо, що вона принесе вам відчуття спокою, а також підвищить вашу здатність справлятися з хаотичними подіями вашого світу.

Ми сподіваємося, що Аітос відкриють вам шлях до власної не-дуальності, що ви, – як проявлена творча істота, – поєднаєте унікальність вашого життя та силу не-дуальності.

Хай цей союз буде благом для вас і для усіх ваших стосунків.

Хатори 
20 вересня, 2012


Думки та Спостереження Тома

Я виявив, що це особливе послання Хаторів є одним з найбільш щільно упакованих масивів інформації. І, навіть прочитавши його багато разів, я досі знаходжу нові рівні розуміння.

У ньому обговорено декілька сфер, але я обмежу мій коментар Аітос та Звуковою Медитацією, яка буде проведена на початку  Світової Медитації 4-го листопада.Аітос

Моя перша зустріч з Аітос відбулася близько року тому, – при підготовці до Інтенсиву Хаторів, названого Передача Світла. За кілька місяців до цієї події я був у одному з моїх періодичних екзистенціальних страхів. І тоді  один з моїх наставників провів мене через Сфери до 10-го виміру. Там він проінструктурував  мене просто  “посидіти” з Аітос.

Я був негайно заспокоєний і скоро увійшов у те, що розпізнав як вид Самадхі (йогічного трансу). Я почав занурюватися все глибше і глибше в не-дуальні стани свідомості. Збудження, що цілком керувало моїм розумом протягом декількох годин, несподівано розсіялося – буквально за декілька хвилин. І це – чимале досягнення! – відбулося просто через моє “сидіння” в присутності Аітос.

Як Хатори згадують у цьому посланні,  ідея не-дуальності проявляється в різних Правічних Філософіях. Деякі з яких можуть бути простежені до Упанішад та Бгахавад Гіти давньої Індії, не-дуальних вчень різних містиків та саг, а також до сутнісних учень Буддизму, – тут названо лише декілька з багатьох прикладів.

Аітос, з яким я “сидів”, був, – як я сказав раніше, – 10-ти вимірним Хатором. Кожного разу, коли я сприймав цю істоту за допомогою ясновидіння, – я ясно бачив “її” як кулю світла, що складалася з тринадцяти сфер, вставлених одна в другу. Сфери оберталися у протилежні сторони. Наскільки я розумію, – протилежно направлені обертання сфер поєднуються у співвідношеннях, що створюють не-дуальну енергетику, – яка так сильно вплинула на мене.

До цієї істоти точніше було б вживати займенник “воно”, – тому що вона не мала ознак статі. Хатори, з якими я зустрічався у вимірах з 4-го до 9-го, мали як тіло світла, так і антропоморфну форму, – яка мала стать. Однак, Хатори, яких я зустрічав в 10-му, 11-му та 12-му вимірах, проявляли  себе лише як геометричні світлові форми.

Звукова Медитація Аітос

Коли я записував Звукову Медитацію Аітос, саме цей 10-ти вимірний Хатор направляв мене. З інженерної точки зору це був дивовижний досвід. Коли я записував кожну з восьми доріжок, що складають цей запис, – ця істота змінювала мій голос певним чином, та в певних співвідношеннях до попередньо записаних звуків. Після запису основних треків я просто нашаровував їх, та робив з них петлі, відповідно до “його” керівництва, щоб передати коливання світла, що охоплювали “його” істоту. Електронне маніпулювання звуком було відсутнє — це значить, що я ніяким чином не вносив змін через еквалайзер, також не було ніякого штучної луни чи інших ефектів, застосованих до мого голосу. Звуки, які ви чуєте в Звуковій Медитації Аітос, є повністю природними та позбавленими будь-яких ефектів, – хоча в це складно повірити після  прослуховування.

В кінці цього послання ви знайдете два посилання на цю звукову медитацію. Вона триває 5 хвилин та 4 секунди.

Працюйте з цим п’ятихвилинним звуковим файлом, – способами, які запропонували Хатори. Спершу просто слухайте його, – зосередивши усю вашу увагу на звуці. Далі слухайте його, зосередивши увагу у вашій Серцевій Чакрі (нижче вашої грудини  в центрі вашої грудної клітки). Потім слухайте його з вашою увагою у вашій Горловій Чакрі. Наступного разу слухайте його, зосередивши увагу у вашому Третьому Оці (між вашими очима на вашому переніссі). І, наостанок, – слухайте його, зосередивши вашу увагу у вашій коронній чакрі (на маківці вашої голови). Щоб уникнути “енергетичного перевантаження”, ви можете протягом одного прослуховування концентруватися лише на одній з чакр.

Друга версія для тих, хто вибирає приєднатися до Світової Медитації 4-го листопада та/або для тих, хто бажає увійти в присутність Аітос на більш тривалі періоди часу. Тривалість другого звукового файлу 30 хвилин, – це проміжок часу, який Хатори проведуть з Аітос перед символічним з’єднанням рук в завершальній стадії Світової Медитації.

Якщо ви плануєте приєднатися до нас у Світовій Медитації, – я закликаю вас почати слухати цю розширену версію задовго до 4-го листопада. Це потрібно, щоб ви познайомилися з тими станами розуму, які звукова медитація створює у вас.

Вказівки для Світової Медитації

Почніть Медитацію з прослуховування Звукової Медитації Аітос протягом 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб підняти стан вашої свідомості та щоб активувати творення, – оскільки Хатори стверджують, що не-дуальні стани свідомості є  мостами до творчих станів.

Далі ви уявляєте, що ваша КА (ваш ефірний дубль), чи якась частина вас, спливає до положення в 60 милях (~100 км) вище вашого розташування на планеті. Тоді ви уявляєте, що тримаєтесь за руки з іншими – навколо світу. Цим уявленням з’єднання рук ви  висловлюєте визнання взаємопов’язаності. Як пояснюють Хатори, цей тип взаємопов’язаності не заперечує наших відмінностей. Він включає їх. Це тримання за руки над Землею підтверджує, що ми всі є взаємопов’язані, –  включаючи інші форми життя та навіть розуми, які не мають фізичного тіла.

Як довго ви залишитесь у цьому уявному стані є вашим вибором. Я би порадив щонайменше 5 – 10 хвилин. Коли ваш розум блукає, (і, дуже імовірно, він буде блукати), – просто поверніть ваш фокус уваги назад – до “вас”, що плаває в 60 милях над Землею.

Після того, як ви завершите Світову Медитацію, настане ідеальний час, щоб практикувати Сферу Усіх Можливостей. Це дасть вам можливість наповнити енергією будь-які особисті  результати, які ви бажаєте проявити. Якщо ви не читали це Планетарне Послання Хаторів, було б добре зробити це до Світової Медитації.Якщо це буде схоже на минулі Світові Медитації Хаторів, – це може бути енергетично насичений досвід. Оскільки під час медитації ви взаємодіятимете з потужними потоками енергії, – було б добре потім відпочити, можливо, навіть лежачи.

За бажанням, ви можете неодноразово, входити в цю Медитацію протягом двадцятип’ятигодинного періоду – стільки разів, скільки ви захочете. Ваша зона комфорту буде тут керівництвом.

Важлива примітка: Не слухайте Звукову Медитацію Аітос в ситуаціях, які вимагають  уваги: коли ви ведете автомобіль, чи керуєте обладнанням.

Натисніть тут для завантаження Звукової медитації Аітос (5 хв 4 с)

©2012 Том Кеньон   Усі Права  Збережені www.tomkenyon.com

Ви можете робити копії цього послання та розповсюджувати його будь-якими засобами, якими ви хочете, поки ви не берете за нього плату, не змінюєте його зміст будь-яким чином, вказуєте автора та включаєте повністю цю примітку про авторські права. Аудіофайл Звукова Медитація Аітос не частиною цього послання і не може бути розміщеним на будь-якому іншому сайті. Вони призначені лише для вашого особистого прослуховування.

Інформація, що безпосередньо не стосується цього послання  

Давно очікуване нове видання «Матеріалів Хаторів» – зараз доступне. Це виправлене та значно розширене видання містить початковий текст «Матеріалів Хаторів» та нові матеріали, раніше не опубліковані. Останні містять знання про Геометрію Свідомості, – надані мені моїми наставниками Хаторами на початку нашої співпраці. Цей масив знань включає розуміння того, як можна використовувати геометрію для розширення свідомості та підвищення креативності, – а також для зростання багатовимірного усвідомлення та можливостей. До книги додаються два компакт-диска. Перший компакт-диск є збіркою активуючих звукових медитацій, взятих з різних Інтенсивів Хаторів. Другий компакт-диск містить вправи по самовладанню з керівництвом по їх виконанню, а також медитацій, що базуються на Геометрії Свідомості – з керівництвом по їх проведенню.

Ви можете переглянути Виправлені та Розширені “Матеріали Хаторів у Крамниці (The Store) на нашому сайті.

Переклала: Наталія Стусь

Редагування: Оксана Біленька