Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Overdracht van Licht: De Dimensionale Hypofyse Afstemming

Een planetaire Hathor boodschap via Tom Kenyon

Vanuit ons perspectief kan het ascensie proces gezien worden als twee convergerende energiestromen.

De eerste betreft je KA lichaam, je subtiele energie lichaam (i.e. je etherische tweeling of spirituele dubbel). Elke methode die de trilling van de KA omhoog brengt, is een methode voor ascensie.

De tweede stroom betreft het fysieke lichaam en de transformatie van materie naar licht. De volledige metamorfose van materie naar licht is een heel geavanceerde vorm van ascensie en wordt over het algemeen alleen gezien bij hoog ontwikkelde Ingewijden.

De zaadvormen van deze metamorfose kunnen zichzelf echter presenteren in verschillende stadia van het ascensie proces en dat doen ze ook.

De klankmeditatie die we willen delen met jullie is een voertuig om de instroom van spiritueel licht (i.e. interdimensionaal licht) in je endocriene stelsel te versterken. Tijdens het ascensie proces gaan de hormonen die je biologische zee bevatten en de innerlijke werkelijkheden van je lichaam door een  loutering. Deze klankmeditatie is een zacht maar krachtig middel om deze opwaartse beweging te faciliteren.

De Meditatie

We willen twee methodes delen om met deze Afstemming te werken.

De eerste methode is voor beginners, diegenen onder jullie die niet bekend zijn met de innerlijke gebieden van je eigen bewustzijn. De tweede methode is voor diegenen van jullie die meer gevorderd zijn.

Beide methodes werken heel goed. Herken waar je bent in je eigen ontwikkeling en kies overeenkomstig.

De Eerste Methode

In deze benadering breng je simpelweg je gefocuste aandacht in het gebied van je hypofyse, de meester regelaar van je endocriene stelsel. Zoals bij alle eerdere Dimensionale Afstemmingen die we hebben doorgegeven, zijn de klanken die je zult horen parallellen van fluctuaties in de licht gebieden en deze zullen een beweging van energieën in de hypofyse creëren zo lang jullie je aandacht houden in het gebied rond de hypofyse. Dit gebied bevindt zich ongeveer 2 cm. achter de neusbrug.

Je hoeft je alleen maar op dit gebied te focussen. Het is niet nodig om precies te zijn. Het eenvoudigweg in dit gebied laten rusten van je bewustzijn doet het werk. Het meest relevante woord is hier het ‘laten rusten’ van je bewustzijn. Dit is niet concentratie. Je laat eenvoudigweg je aandacht rusten in het gebied rond de hypofyse en staat toe dat de klanken die je hoort inwerken op het gebied. Als je gedachten afdwalen, breng je ze simpelweg terug naar gefocuste aandacht op de hypofyse.

De Tweede Methode

Aan degenen onder jullie die meer bekend zijn met je innerlijke gebieden doen we de suggestie dat je je voorstelt dat het gebied van je hypofyse een witte lotusbloem is, drijvend op een stille en eindeloze massa van zuiver water. Deze mentale impressie doet je geest verschuiven naar een hogere staat van ontvankelijkheid en brengt een kwaliteit van bewustzijn die erg bijdraagt aan deze specifieke soort van transformatiewerk. We doen de suggestie van de witte lotus, omdat deze alle kleuren en alle frequenties in zich draagt. Je kunt je deze lotus voorstellen als een deels of geheel geopende bloesem of, als je dat liever hebt, als een dichte knop.

Houd de mentale impressie van deze witte lotus in het gebied van je hypofyse en net als bij de eerste methode breng je, wanneer je gedachten afdwalen, deze weer terug naar de lotus en het gebied van je hypofyse.

Of je nu de eerste of tweede methode gebruikt, de katalytische klanken zullen een beweging van subtiele energie in de hypofyse veroorzaken die een cascade van energetische effecten creëert door alle klieren die je endocriene stelsel bevat. Terwijl je deze Afstemming langer ervaart, zul je bekender worden met de subtiele en kracht effecten ervan.

We doen je de suggestie dat je voordat je begint een moment neemt om je los te maken van de aangelegenheden van je dagelijks leven. Trek een streep tussen dit soort meditatie en de rest van je leven. De meditatie is ongeveer vijf minuten lang en nadat je deze beluisterd hebt, stellen we voor dat je een aantal momenten stil bent en het gebied rond je hypofyse voelt. Als je energetisch gevoelig en bewust bent, kun je de subtiele effecten voelen in al je klieren.

Zoals we eerder zeiden, is deze Afstemming subtiel maar krachtig. En deze gekke paradox is gebaseerd op een ingewikkelde relatie tussen materie en energie.

Naarmate je je beweegt binnen de subtielere niveaus van materie (i.e. subatomisch deeltjes), is er meer potentiële energie. Zo is er ook, naarmate je je beweegt in de subtielere niveaus van je eigen bewustzijn, een toename van energie (i.e. de krachten van bewustzijn).

De patronen die deze Afstemming bevatten, zijn precies en ze vormen complexe relaties in de subtiele gebieden van bewustzijn.

Vergis je niet in de eenvoud. De Afstemming is een krachtige transformator van bewustzijn.

Daarom doen we jullie de suggestie dat jullie experimenteren en je eigen comfort zone vinden met deze specifieke Afstemming.

Wanneer je een toename van licht-stromen in de hypofyse en het endocriene stelsel genereert, maak je een krachtige en machtige zuivering vrij. Ieder van jullie heeft hierin zijn eigen comfort zone.

Voor sommigen van jullie zal het één keer per dag beluisteren van de Afstemming alles zijn wat je op een prettige manier aankunt. Anderen zullen zich ertoe aangetrokken voelen om er veelvuldig naar te luisteren.

Terwijl je voortgaat naar deze Afstemming te luisteren op regelmatige basis zul je merken dat je energetische nesteling of comfort zone zich uitbreidt en je zult in staat zijn om er veelvuldig naar te luisteren. Maar het leidende principe is je comfort zone.

Als je uitgaande van je eigen energetische realiteit te vaak naar deze Afstemming luistert, zul je weten dat je over de streep bent gegaan. Je zul herkennen dat je meer energieën in je vrijmaakt dan je prettig het hoofd kunt bieden. Het eenvoudige feit is dat, naarmate deze klieren die je endocriene stelsel bevat fluctuaties van licht ontvangen via de hypofyse, ze remmende patronen van energie en bewustzijn vrijmaken.

De enige leiddraad is hier om voort te gaan op een manier die prettig voor je is. Degenen van jullie die meer de aard van een strijder hebben, kunnen de stroom bij wijze van spreken opduwen. Maar besef wel dat je de energetische transformatie van je endocriene stelsel grotelijks versnelt. En als je perceptie, je gedachten en gevoelens te veel versnellen, vertraag dan. Luister dan minder vaak naar de Afstemming en vind je comfort zone.

Overdracht van Licht

De Wereld Meditatie van 11/11/11

Aan degenen van jullie die ervoor kiezen om energetisch met ons samen te komen, waar je ook bent, tijdens de Wereld Meditatie op 11 november 2011 vragen we om op regelmatige basis met deze Afstemming te werken. Hoe bekender je met deze Afstemming bent en hoe prettiger je je voelt met de subtiele effecten ervan, des te meer zul je baat hebben bij de Wereld Meditatie op het moment dat deze plaatsvindt.

Tijdens deze Wereld Meditatie zal de Afstemmingsreeks zeven maal worden herhaald voor de groep die in Seattle bijeenkomt voor deze gebeurtenis. Deze zullen de fysieke focus voor deze Wereld Meditatie vasthouden, maar de energie van de Meditatie zal evenals de driedaagse bijeenkomst in Seattle zowel tijd als ruimte te boven gaan. Met andere woorden, je kunt tijdens de gebeurtenis diepgaande staten van innerlijk bewustzijn binnengaan, ongeacht van waar je fysiek zou zijn.

Data en Tijden

De feitelijke Wereld Meditatie zelf zal duren van 21.00 tot 22.00 u. op 11 november. (Let op: dit is van 5.00 – 6.00 op 12 november GMT, Nederlandse tijd.)

Als je ervoor kiest mee te rijden op deze energie tijdens deze specifieke uurlange meditatie doen we jullie de suggestie om zeven keer naar de Afstemming te luisteren en dan twintig of dertig minuten in stilte te zitten met je aandacht in het gebied van de hypofyse. Als het mogelijk is, stellen we je voor dat je daarna gaat liggen en rust.

De transformerende energieën rond deze Meditatie zullen een periode van drie dagen duren, die zal beginnen om 19.00 PST op 11 november en doorgaan tot 13 november om 16.00 u. PST. (Nederlandse tijd: zaterdag 12 november om 4.00 u. tot maandag 14 november om 1.00 u.). Meditatie op de Dimensionale Hypofyse Afstemming zal bijzonder krachtig zijn in deze periode. (Om je eigen corresponderende tijd te vinden kun je kijken op www.timeandate.com.)

We geven deze Dimensionale Hypofyse Afstemming vrij op een gunstig en precair moment in de verheffing van menselijk bewustzijn. We doen dit in de hoop dat het jullie zal helpen om je soevereine wil als co-creatoren terug te winnen. Het is ook onze visie dat deze specifieke Afstemming jullie zal dienen als een transformationeel instrument voor vele jaren jullie toekomst in.

Van alle Dimensionale Afstemmingen die we jullie gegeven hebben is deze ons het meest dierbaar.

Gedurende het scheppen ervan werd de Afstemming geboren uit en bezield met transformationele energieën uit de 5e tot en met de 12e dimensie van onze interdimensionale werkelijkheid.

Door zijn aard draagt deze Afstemming een subtiele maar krachtige evolutionaire energie. Velen van ons zullen deze Afstemming gebruiken om het mysterie van hoe jullie je werkelijkheid co-creëren duidelijker te zien. En terwijl de sluiers die de fysieke realiteit scheiden van de subtiele werkelijkheden opschuiven, zullen jullie ontwaken  tot een nieuwe visie van jezelf evenals een nieuw begrip van jullie plaats in de kosmos.

De Hathors
27 september 2011


Gedachten en observaties van Tom

Je kunt het beste naar deze specifieke Afstemming luisteren met een stereo koptelefoon. Dit komt door het feit dat de stereo klankpatronen van deze geluidsopname complex bewegende vortexen van subtiele energie scheppen. En deze vortexen roteren en draaien waar je maar de focus van je aandacht op richt. Als je ervoor kiest om naar de Afstemming te luisteren zonder stereo koptelefoon zou het helpen om je linker en rechter geluidsbox te scheiden, zodat je een beter stereo effect krijgt.

Luister niet naar deze Afstemming terwijl je auto rijdt of in situaties die je volle aandacht vereisen.

Ik heb met deze Afstemming gewerkt, waarbij ik zowel de eerste als de meer geavanceerde methode gebruikte die de Hathors noemen. En zoals ze zeiden, werken beide methodes heel goed.

Deze methodes leggen zichzelf uit met uitzondering van één detail aangaande de witte lotus methode. Wanneer je je ‘een witte lotus drijvend op een stille en eindeloze massa van zuiver water’ voorstelt, stel je de lotus en de watermassa dan voor op manieren die prettig voor je voelen. Met andere woorden, dit is geen visualisatie oefening. Als je geneigd bent dingen te verbeelden voor je geestesoog, zou je heel goed een visuele indruk van de lotus en het water kunnen hebben. Maar als je niet geneigd bent dingen voor je geestesoog te zien, zul je de lotus en het water ervaren in een andere gevoelsmodaliteit waarbij jij je het prettigst voelt.

Ik kan persoonlijk getuigen van de subtiele kracht van deze Afstemming. En gebaseerd op mijn eigen  ervaring ermee, ben ik het eens met de herhaalde suggestie van de Hathors om onze comfort zone te vinden. Dit kleine klankstukje kan inderdaad een subtiele energetische loutering genereren.

Na een tijdje met deze Afstemming gewerkt te hebben, is mijn indruk dat deze ontegenzeggelijk bewegende vortexen van subtiele energie in mijn hypofyse teweeg brengt. En van daar bewegen deze subtiele energieën spontaan door mijn hele endocriene stelsel.

De Afstemming heeft in het algemeen een kalmerende, voedende en herstellende kwaliteit. Maar als ik er te lang naar luister, creëert het een zuiveringsactie. In dit geval voel ik me prikkelbaar en geïrriteerd. Dit zegt me dat ik over de streep en uit mijn comfort zone ben gegaan of zoals de Hathors zeggen, uit mijn energetische nesteling.

Wanneer ik maar luister naar deze Afstemming voel ik me alsof ik mezelf openstel voor de verlevendigende kwaliteiten van interdimensionaal licht. Ik heb ook waargenomen dat deze verlevendigende energieën soms dingen in beroering brengen in me. En als dit zich voordoet, denk ik erover als een innerlijke huis schoonmaak. Ik stop niet met schoonmaken als er wat ‘stof’ in de lucht zweeft. Ik pas gewoon mijn tempo aan. En ik probeer geduldig te zijn, omdat er tenslotte vele kamers in mijn innerlijk huis zijn en in veel ervan is schoonmaken nodig.

Ik vind en blijf vinden dat deze Afstemming diep transformerend is.

Ik vind het ook heel fascinerend om de verstrengeling van bewustzijn en materie te onderzoeken, vooral mijn bewustzijn en de materie die mijn lichaam bevat. Ik voel immense mogelijkheden voor zelfonderzoek en zelfontdekking in deze Afstemming.

Deze Afstemming is naar mijn mening een elegant en uitgelezen (bloed-)vat om een aantal van de diepten die in ons zetelen, te exploreren.

En in deze ader wens ik jullie, mijn mede Argonauten van de Geest, diepe en lonende reizen.

Tom Kenyon

Klik hier om de Pituitary Dimensional Attunement (Dimensionale Hypofyse Afstemming) te downloaden of te beluisteren. Let op: Nadat je op deze link klikt, zul je naar de Listening Agreement (Beluister Overeenkomst) in de Sound Gifts (Geluid Cadeaus) sectie worden gebracht. Nadat je akkoord bent gegaan met de voorwaarden kun je het geluidsbestand beluisteren en/of downloaden al naar gelang je wens.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp energetische zuivering vinden mogelijk het volgende artikel behulpzaam: Psycho-spirituele ontgifting.

Voor wie het concept van ascensie nieuw is, is mogelijk de volgende Hathor Boodschap behulpzaam: De Kunst van het Tijdlijn Springen.

_________________________________________________________________________________

© 2010 Tom Kenyon All Rights Reserved

Je mag kopieën maken van deze boodschap en deze verspreiden in alle media zolang je niets verandert, er geen geld voor vraagt, de auteur noemt en het copyright en webadres vermeldt.

Als je deze boodschap doorgestuurd hebt ontvangen en je wilt gratis toekomstige Hathor Planetaire Boodschappen ontvangen, ga dan naar de website en klik of op ‘contact’ of op ‘Hathors’ en kies de optie om ze per e-mail te ontvangen. Als je wilt, kun je ook kiezen voor de optie op overzichten van workshops, updates en andere informatie van Tom te ontvangen, zoals artikelen en nieuw op de site gezette Klank Cadeaus (Sound Gifts). We geven je informatie niet door aan anderen.