Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Over de aard van engelen

Een Hathor planetaire boodschap middels Tom Kenyon

In deze boodschap willen we ons perspectief aangaande de aard van engelen bespreken.

Dit heeft niets met religie te maken. In plaats daarvan heeft het te maken met inter-dimensionale werkelijkheid.

Voor onze doeleinden zullen de het onderwerp ‘engelen’ in drie brede categorieën verdelen.

Engelen van de geestelijke domeinen

Deze efemere wezens zijn elektromagnetische intelligentievelden, waarvan sommige een herkenbare vorm hebben en andere niet. Deze elektromagnetische intelligentievelden werken op een unieke manier in op mensen, en de verwachtingen en overtuigingen van welke mens dan ook hebben veel te maken met de aard van de ervaring. Met andere woorden, het overtuiging-stelsel van de mens heeft grote invloed op wat wordt ervaren.

Engelen van de geestelijke domeinen nemen veel verschillende vormen aan en waar enkele van hen energievelden hebben die de indruk geven dat zij vleugels hebben, hebben velen van hen dat niet.

Dit type engelen zijn gecreëerde wezens. Zij zijn krachtvelden van intelligentie die uitgestuurd worden in de ethers, in de kosmos, om het gebod of de actie van hun schepper uit te voeren.

Deze schepper kan de vorm aannemen van iets waaraan gerefereerd kan worden als een god, godin, halfgod of halfgodin, een inter-dimensionaal wezen, een buitenaardse intelligentie, of ook een mens. Dit type engelen heeft zelf geen vrije wil. Zij worden uitsluitend geschapen met een specifieke intentie als doel.

Meestal zal een engel eenduidig zijn missie blijven uitvoeren, totdat de energie die hem creëerde hem niet meer kan onderhouden. In enkele, zeer zeldzame gevallen kunnen deze engelen een niveau van zelf-gewaarzijn verwerven en het vermogen om persoonlijke keuzes te maken, gescheiden van het wezen dat hen creëerde of hen geboren deed worden. Dit is een zeer zeldzame gebeurtenis, maar het bestaat wel.

Binnen deze categorie engelen heb je een groot aantal wezens met verschillende intenties.

De aandacht van dit bericht ligt bij engelen die een leven-bekrachtigende en positieve intentie hebben.

Innerlijke engelen

Een tweede categorie engelen kan het best omschreven worden als elektromagnetische intelligentievelden die uitsluitend in het menselijk lichaam bestaan. Dit zijn door de emoties en overtuigingen van de individuele mens gecreëerde krachtvelden van intelligentie. Het zijn subtiele energetische krachten die door het menselijk lichaam bewegen, in reactie op overtuigingen en emoties.

Een van de grote vermogens die je als mens bezit, is om engelachtige krachten in je lichaam te creëren middels het gebruik van positieve intentie en positieve emotie. We zullen over enkele ogenblikken terugkomen op dit zeer belangrijke onderwerp.

Buitenaardse intelligenties

Deze derde categorie engelen zijn helemaal niet engelachtig, en dit is een verkeerde interpretatie

Het gebeurt wanneer een mens een buitenaardse intelligentie tegenkomt. Dit type ontmoeting kan abusievelijk worden geïnterpreteerd als een interactie met een engel. Veel van jullie geestelijke en religieuze tradities hebben verhalen over ontmoetingen met engelachtige wezens, of goden/godinnen die in werkelijkheid gewoon verder geavanceerde buitenaardse beschavingen waren.

Onze reden om het onderwerp ‘engelen’ te bespreken, is tweeledig.

Gedachte, angst en verandering

De eerste reden is een praktische die te maken heeft met jullie geestelijk overleven van de enorme veranderingen die op jullie Aarde plaatsvinden. In zijn meest eenvoudige vorm zouden we zeggen dat de snelle veranderingen op jullie Aarde een reflexieve angst creëren.

Op een paar uitzonderingen na wantrouwt de mens, door zijn aard, verandering. En als er zoveel verandering optreedt als op jullie planeet plaatsvindt, escaleert deze natuurlijke angstrespons en dit maakt schadelijke elektromagnetische intelligentievelden in jullie lichaam los.

Dus om dit tegen te gaan zullen we het creëren van positieve consequenties in jullie menselijke biologie middels het scheppen van subatomaire, engelachtige vormen, bespreken.

Jullie wetenschap van psychoneuroimmunologie, ofwel het bestuderen van hoe gedachten en emoties jullie immuunsysteem beïnvloeden—alsmede de opkomende wetenschap van epigenetica, welke bestudeert hoe gedachten en emoties jullie DNA beïnvloeden—verduidelijken in toenemende mate de verantwoordelijke chemische en moleculaire middelen.

Maar we willen een stap verder gaan door de suggestie te doen dat jullie in feite kwantumveld-effecten in het universum van jullie lichaam creëren middels de gedachten en gevoelens die jullie genereren.

Hier komen we bij een vork in de weg.

Vanwege de escalatie van chaotische krachten in jullie wereld, ondervindt een groeiend aantal mensen een toename van gevoelens van angst, ongerustheid, vijandigheid en verarming. De lijst is langer en het zou, indien je daartoe geneigd bent, gemakkelijk zijn om je geloof met bewijzen te staven dat je in een steeds gevaarlijker en bedreigender wereld leeft.

Aan de ene kant is dit een juiste beoordeling, maar indien je op dit eiland van perceptuele werkelijkheid blijft, zul je, biologisch gezien, schadelijke effecten in je lichaam creëren.

De truc, indien er een is, is om deze perceptie met persoonlijke periodes van vernieuwing en troost tegen te gaan. Hiermee bedoelen we het creëren van manieren om biologische, positieve consequenties los te maken middels het scheppen van subatomaire, engelachtige vormen.

Hoe dit teweeg wordt gebracht, is zeer complex. Maar in zijn meest eenvoudige vorm creëer je, wanneer je positieve gedachten en positieve gevoelens creëert, biologische, positieve, subatomaire engelen die door het universum van je lichaam bewegen. Deze krachtvelden creëren kwantumveld-effecten die positieve, biologische reacties aandoen, waardoor de invloed van stress gereduceerd wordt.

Afgezien van doelgericht positieve gedachten en gevoelens te creëren, geloven we dat een gunstige toevlucht voor jullie kan worden gevonden in de laatste geluid-meditatie die we hebben gegeven, Een brug tussen de werelden genaamd. Gewoon een of twee keer per dag twaalf minuten naar deze geluid-meditatie luisteren, dat is de lengte ervan, kan een groot verschil maken in hoe je je voelt (notitie: een link naar deze geluid-meditatie verschijnt aan het einde van dit bericht).

Wij vinden het van groot belang dat jullie op regelmatige basis bewust biologische, positieve krachtvelden in jullie lichaam los laat om de toenemende waanzin die rondom jullie wervelt, tegen te gaan.

Wij verwijzen jullie hier naar een eerder bericht, genaamd Extase en het Hart, aangezien deze informatie nuttig voor jullie zou kunnen zijn.

Onze tweede reden om het onderwerp ‘engelen’ te bespreken is planetair van aard.

Jullie gaan gezamenlijk door een zeer moeilijk en gevaarlijk punt. De destructieve krachten op jullie planeet in termen van religieus fanatisme, klimaatverandering, collectieve hebzucht en manipulatie, alsmede een verschrikkelijke bedreiging van de fundamenten van jullie ecosysteem, nemen toe.

Jullie gaan, vanuit ons perspectief bezien, een enorm Chaotisch Knooppunt in, waarvan jullie de gelijke al enige tijd niet meer hebben gezien. Indien niet verzacht, kan dit Chaotische Knooppunt resulteren in het massaal uitsterven van talrijke levensvormen, veel mensen inbegrepen.

Daarom roepen wij alle positieve, engelachtige vormen van alle geestelijke tradities, van alle leven-bekrachtigende inter-dimensionale wezens, van alle buitenaardse beschavingen met positieve intentie en van alle menselijke wezens die op één lijn zitten met onze intentie, op tot actie.

We zullen op 5 september 2015 een nexuspunt creëren. En door middel van een wereldwijde meditatie zullen we deze vele, uiteenlopende en leven-bekrachtigende engelachtige vormen oproepen tot een alliantie ter bescherming van het leven en zijn verheffing op deze planeet.

Laat ons duidelijk zijn aangaande wat we hiermee bedoelen.

Indien menselijk bewustzijn zichzelf naar een hoger niveau verheft dan waarop het zich momenteel manifesteert, dan verdient het te overleven. Indien het zichzelf niet verheft, dan zal de mensheid, zoals jullie haar kennen, deze doorgang niet overleven. Het is een collectieve, kosmische intelligentietest waarmee jullie nu op veel niveaus worden geconfronteerd.

Ons creëren van dit nexuspunt, waar deze positieve elektromagnetische intelligentievelden samen omheen kunnen bewegen als een coherente kracht, is een ongewoon voorstel.

Dit komt omdat de scheppers van deze engelen van veel verschillende geestelijke, buitenaardse en inter-dimensionale bronnen komen. Deze “engelachtige wezens” gaan zelden met elkaar om, en toch roepen wij hen naar de Tafel van Bestemming in het belang van de mensheid en al het leven op deze planeet.

Dit nexuspunt zal plaatsvinden op 5 september 2015, gedurende het laatste half uur van een evenement in Manhattan, genoemd In the Company of Angels. De meditatie begint om 17:30 uur en eindigt om 06:00 uur Eastern Standard Time (VS) of 21:30-10:00 GMT (voor de juiste tijd in jouw tijdzone kun je online een Time Converter of de World Time Clock gebruiken).

Deze geluid-meditatie zal worden opgenomen en na het evenement op onze website worden gezet, en als dit geluid-stuk met jou resoneert vragen wij je ernaar te luisteren op een permanente basis. Met andere woorden, dit is geen eenmalige meditatie, maar wordt gecreëerd om continu een coherent energieveld te zijn, wat jullie iedere keer dat jullie ernaar luisteren, zullen versterken.

Als je fysiek niet in New York kunt zijn voor de workshop en jezelf af wilt stemmen op het nexuspunt dat wordt gevormd, raden wij je aan om naar A Bridge Between the Worlds te luisteren gedurende de meditatie in New York. Plaats je bewustzijn gedurende deze periode op je kruin-chakra op je hoofd. Luister drie keer naar de meditatie en geef jezelf vervolgens tenminste 30 minuten rust alvorens naar uiterlijk handelen te gaan (notitie: een link naar dit geluidstuk verschijnt aan het eind van dit bericht. Download dit geluidstuk voor het evenement naar je computer, in plaats van ernaar te luisteren via onze server).

Indien je ervoor kiest om ons van verre te vergezellen in deze nexuspunt meditatie, verwelkomen wij je. En weet dat op dit niveau van bewustzijn, scheiding door fysieke afstand geen beperking is.

De Hathoren
21 juni, 2015

Tom’s gedachten en observeringen

Toen ik er oorspronkelijk aan dacht om In the Company of Angels als een eendaags evenement in Manhattan te presenteren, had ik nooit kunnen denken dat de Hathoren te hulp zouden schieten en naar de mogelijkheid zouden vragen om een wereldmeditatie te creëren.

De dag na het ontvangen van deze specifieke boodschap, lazen Judi en ik een artikel in de Huffington Post over een onderzoek, gezamenlijk uitgevoerd door Stanford, Princeton en de Universiteit van Californië in Berkeley. De conclusie van het onderzoek, in Science Advances, Vol. 1 No. 5, 5 juni 2015 gepubliceerd, was dat het ecosysteem van de Aarde in feite een zesde fase van massa-extinctie is ingegaan.

Voor degenen onder jullie die het onderzoek zelf willen lezen, is hier een link naar het artikel: http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.

In navolging van dit onderzoek lijkt een hoorn des overvloeds aan ander onderzoek en anekdotische rapporten alle een snellere achteruitgang van ons ecosysteem dan aanvankelijk werd gedacht, te bevestigen.

Op een pragmatisch niveau denk ik dat er een wereldwijde alle-hens-aan-dek inspanning nodig is om de achteruitgang van ons ecosysteem te vertragen, en dat dit een niveau van planetaire samenwerking zal vereisen dat, momenteel, onvoorstelbaar is.

Zoals de astrofysicus Carl Sagan eens heeft gezegd: “Extinctie is de regel. Overleven is de uitzondering.”

Ik zou zeggen dat we een exceptioneel moment in de geschiedenis van onze planeet zijn ingegaan en dat er uitzonderlijke oplossingen benodigd zijn, willen we door dit groeiende Chaotisch Knooppunt heenkomen.

Al die jaren dat ik de Hathoren heb gekanaliseerd, heb ik hen nooit als zijnde zo direct gekend aangaande de mogelijkheid van een dreigende ramp, noch heb ik hen zo’n immense taak op zich zien nemen als het creëren van een nexuspunt voor de mede-schepping van oplossingen voor de mensheid en onze planeet middels een engelachtige alliantie.

Dit is het spul van science fiction, mythische helden en heldinnen. Maar vanuit het perspectief van de Hathoren zijn de engelachtige rijken aangesloten op de oerkracht van de kosmos—tenminste vanuit een inter-dimensionaal perspectief. En dus doen ze een beroep op hen en ons om gezamenlijk een coherentie van intentie te creëren met als doel een nieuwe vorm van internationale samenwerking te scheppen, evenals een nieuwe werkelijkheid waar alle levensvormen op deze planeet worden (h)erkend als zijnde onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor degenen onder jullie die zich geroepen voelen tot dit grootse experiment in bewustzijn, maar het evenement niet fysiek bij kunnen wonen, wil ik weer iets parafraseren wat de Hathoren helemaal aan het einde van deze boodschap zeiden:

Indien je ervoor kiest om ons van verre te vergezellen in deze nexuspunt meditatie, verwelkomen wij je. En weet dat op dit niveau van bewustzijn, scheiding door fysieke afstand geen beperking is. 

Door de jaren heen veel Hathor wereldmeditaties gefaciliteerd hebbende, kan ik eerlijk zeggen dat ze correct zijn. Ik zeg dit op basis van terugkoppeling die we van mensen van over de hele wereld hebben ontvangen aangaande wat zij ervoeren toen ze “zich afstemden” op een wereldwijde meditatie. Te zeggen dat hen magie overkwam, waar ook maar ter wereld ze waren, zou een understatement zijn.

Voor degenen onder jullie die zich op 5 september 2015 in de geest bij ons aan willen sluiten, download dan de geluid-meditatie A Bridge Between the Worlds in plaats van er vanaf onze server naar te luisteren. Ik doe dit verzoek, omdat wanneer er op hetzelfde moment teveel mensen via onze site naar proberen te luisteren, de server niet aan de vraag zal kunnen voldoen; hij zal crashen en dan kan niemand het horen.

Voor degenen onder jullie die van ver op de wereldwijde meditatie afstemmen, geven de Hathoren de suggestie om drie keer met je bewustzijn in je kruin naar de geluid-meditatie (A Bridge Between the Worlds) te luisteren. Ze geven ook de suggestie om naderhand dertig minuten of zoiets te nemen om je ervaring te integreren.

Als je flexibel bent om dat te doen, dan zou ik meer tijd nemen voor deze integratie-periode omdat de Hathoren aangaven dat het maken van zo’n diep contact met de engelachtige rijken het gewaarzijn ingrijpend zou kunnen veranderen en sommige mensen er goed aan zouden doen om naderhand een lang dutje te doen.

Voor meer informatie over het evenement in Manhattan op 5 september, In the Company of Angels genoemd, klik hier.

Klik op onderstaande link om naar A Bridge Between the Worlds te luisteren en/of die te downloaden. Het zal je naar de Listening Agreement pagina brengen. Nadat je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, krijg je onbeperkt toegang tot alle audio-bestanden in deze sectie. Er zijn tal van geluid-meditaties, lezingen en voordrachten in deze sectie en deze worden je allemaal gratis, alleen voor persoonlijk gebruik aangeboden.

Klik hier om naar A Bridge Between the Worlds te luisteren of die te downloaden.

Notitie: als je dit bericht werd doorgestuurd en je toekomstige Hathor post rechtstreeks wilt ontvangen, ga dan naar www.tomkenyon.com en klik op Contact.

©2015 Tom Kenyon       Alle rechten voorbehouden www.tomkenyon.com

Je mag dit bericht kopiëren en verspreiden, zolang je er niets voor in rekening brengt, het op generlei wijze wijzigt en deze hele notitie van copyright bijvoegt. De geluid-meditatie, A Bridge Between the Worlds, mag niet worden gepost of gedeeld. Hij is alleen voor persoonlijk gebruik.

 

Informatie die niet direct gerelateerd is aan deze boodschap.
Music of the Inner Spheres

Het doet me veel genoegen om aan te kondigen dat Music of the Inner Spheres nu beschikbaar is via onze online winkel. Deze opname is een verzameling van mijn persoonlijk favoriete toon-sessies, verzameld van verschillende workshops en een aantal die speciaal door mij in mijn studio gemaakt zijn voor innerlijke verkenning. Ik heb gemerkt dat de zeven geluid-stukken, waaruit deze cd bestaat, krachtige bondgenoten zijn voor het verkennen van de innerlijke rijken van mijn eigen bewustzijn en ik vertrouw erop dat ze hetzelfde voor jullie zullen doen.

Klik hier om Music of the Inner Spheres in the winkel te zien.

Engelen en devas

Dit is een uitgebreide versie van de Fukushima geluid-meditatie die je gratis in de Listening sectie van de website kunt horen. Veel mensen vroegen me om een langere vorm van de geluid-meditatie te creëren, zodat ze zich kunnen onderdompelen in de harmonieën van de engelachtige en devische koninkrijken. Ga voor informatie over de originele geluid-meditatie, waaronder de Hathor boodschap die deze introduceerde, naar Fukushima.

Klik hier om Angels and Devas in the winkel te zien.