Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Fukushima

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

We zullen onze boodschap in tweeën delen. Het eerste deel zal over de escalatie van jullie huidige Chaotische Knooppunt gaan en het tweede deel over de nucleaire faciliteit bij Fukushima, Japan.

De escalatie van jullie huidige Chaotische Knooppunt

Met betrekking tot eerdere Chaotische Knooppunten is dit zeer vluchtig.

Vanuit ons perspectief is de primaire reden hiervoor gerelateerd aan veranderingen in het magnetische veld van jullie Zon. De escalatie van dit Chaotische Knooppunt is daadwerkelijk direct gekoppeld aan de magnetische veldverschuiving, die jullie Zon ingaat.

Er zijn afwijkingen aanwezig in deze fase van de verschuiving van het magnetische veld van jullie Zon, en jullie wetenschappers zijn onzeker over de redenen van dit vreemde gedrag. Als de zon een meer dynamischer fase van magnetische omkering ingaat, met inbegrip van de periode direct na de verschuiving van de magnetische polen van de Zon, verwachten wij verdere escalaties van jullie huidige Chaotische Knooppunt. Elk technologische apparaat of biologisch systeem dat elektromagnetische velden gebruikt, is onderhevig aan aberraties gedurende deze fase van de omkering van de magnetische polen van de Zon.

Wees niet verrast als jullie computers en telecommunicatie apparaten afwijkend gedrag vertonen. Als biologische organismen worden jullie voortdurend belast door dit bepaalde Chaotische Knooppunt, en afhankelijk van je niveau van gevoeligheid kunnen jullie slaapstoornissen ervaren, emotionele wispelturigheid, cognitieve dissonantie, geheugen stoornissen en een onvermogen om mentaal de samenhang te behouden – op de manier waaraan jullie gewend zijn.

Hoewel we deze afwijkingen in ons vorige bericht noemden, denken wij dat jullie een toename van deze verschijnselen zullen zien als jullie Zon een meer dynamische verschuiving in haar magnetische velden ingaat – met inbegrip van de periode na de feitelijke omkering van de magnetische polen.
Ter referentie raden wij jullie onze vorige boodschap aan, Cognitieve en emotionele uitdagingen tijdens Chaotische Knooppunten, als eenvoudige methode die jullie zou kunnen assisteren terwijl jullie je door de escalatie fasen van dit huidige Chaotische Knooppunt verplaatsen.

Fukushima

De nucleaire faciliteit in Fukushima, Japan, is in een kritieke fase van zijn ontmanteling. Dit betreft het verwijderen van hoog radioactieve staven van een van zijn beschadigde reactoren. Het is zeer betreurenswaardig dat dit plaatsvindt tijdens de escalatie fase van jullie huidige Chaotische Knooppunt, maar dat is de aard van dualiteit.

Fukushima vormt een belangrijke ecologische bedreiging voor het gehele Stille Oceaan bekken en als de radioactiviteit niet binnen de perken wordt gehouden, zal deze uiteindelijk het ecosysteem van de hele planeet bedreigen.

Dit is een zeer complexe situatie.

Drie van de reactoren maakten een kernsmelting [core meltdown, vert.] mee tijdens de Aardbeving in 2011. Er is geen huidige technologie beschikbaar om met dit niveau van radioactiviteit om te gaan. Naast lekkage uit opslagfaciliteiten in Fukushima waar radioactief water wordt opgeslagen, worden er ondergrondse stromen die onder Fukushima door de Stille Oceaan in stromen, verontreinigd door de drie kernsmeltingen [core meltdowns, vert.].

Vanuit ons perspectief gezien heeft dit ijzingwekkende gevolgen.

Wij stellen het gebruik van een specifieke geluid meditatie voor, met als doel van de natuurgeesten van deze regio te steunen, om de mensen die betrokken zijn bij de gevaarlijke en kritische ontmanteling van deze faciliteit te steunen en ter inspiratie voor nieuwe technologieën om met de crisis om te gaan. Deze geluid meditatie is voor diegenen onder jullie die geëngageerd zijn met de planetaire dienst op “lange afstand”, zoals jullie het noemen.

De situatie bij Fukushima zal in verschillende vormen tenminste de komende twee tot drie decennia in stand blijven, tenzij tot nu toe onbekende nieuwe technologieën ontstaan ​​om met de kernsmeltingen [core meltdowns, vert.] en de vervuiling van de ondergrondse stromen die uitmonden in de Stille Oceaan, om te gaan.

Als je je verbonden voelt met dit doel en een resonantie met de geluiden, waaruit deze meditatie bestaat, ​​nodigen wij je uit om je bij dit planetaire werk aan te sluiten.

Om volledig deel te nemen aan deze geluid meditatie en een positieve invloed op de situatie te hebben, moet je duidelijkheid, vibratie standvastigheid en volharding hebben. Dit is een roeping tot hoog spiritueel meesterschap onder ijzingwekkende omstandigheden.

Laten we het hebben over de drie benodigde eigenschappen.

Duidelijkheid

De hier vereiste duidelijkheid is de (h)erkenning dat jullie, als schepper-wezens, de capaciteit hebben en het recht, als menselijke wezens die op deze planeet leven, om in het bijzonder als collectief resultaten te veranderen. Dit wordt gedaan door middel van duidelijkheid van doelstelling en duidelijkheid van emotie. Het is het verenigen van denken en doel, zich verenigend met coherente emotie, wat de meest positieve inwerking zal produceren.

Vibratie standvastigheid

Metaforisch gezien zwemmen jullie in het puinveld van een wereldwijde energetische tsunami.

Jullie zijn getuige van de ineenstorting van de beschaving, zoals jullie die hebben gekend, en de geboorte van een nieuwe beschaving. Maar een van de gevolgen van een dergelijke radicale verschuiving in een zo korte tijd is het opkomen ​​van angst.

Om deel te nemen aan deze wereldwijde meditatie, deze vorm van planetaire dienst, moeten jullie tijdelijk jullie angstreacties overstijgen. Jullie moeten een zeer coherente toestand van emotionele trillingen ingaan om in deze doeltreffend te zijn.

Volharding

Omdat de situatie bij Fukushima vele jaren in verschillende vormen zal blijven bestaan, is dit niet een korte termijn toepassing van geestelijk meesterschap. Het vereist dat jullie in meditatie de situatie vele, vele malen opnieuw bezoeken. De taak van het op je nemen van de huidige opdracht, dat wil zeggen, de transformatie van de situatie bij Fukushima door middel van zeer coherente staten van emotie en duidelijkheid van doel, vereist jullie aandacht meermaals. Met andere woorden, nadat je een gevoel voor de meditatie krijgt, ga je die opnieuw in wanneer je je daartoe ook maar geroepen voelt en totdat de situatie bij Fukushima volledig is opgelost.

De meditatie

De geluiden, waaruit deze meditatie bestaat, ​​verlenen genezende energieën aan de natuurgeesten van de regio rondom Fukushima. Zij verlenen ook steun aan de mensen die bezig zijn met de taak van het ontmantelen van de faciliteit.

Wanneer je naar deze geluid meditatie luistert, ga je idealiter een staat van vibratie resonantie in, die je zou kunnen beschrijven als extase, onpersoonlijke liefde, waardering of dankbaarheid. Terwijl je in een, of al deze coherente toestanden blijft gedurende de hele meditatie, stel je je positieve resultaten voor, op welke manier die zich dan ook maar aan je presenteren.

Als je niet weet hoe je extase in kunt gaan en met deze coherente staat van zijn wilt experimenteren, raden wij je aan om een vorige boodschap, getiteld Extase en het Hart, te lezen, die een eenvoudige methode voor het genereren van deze staat van bewustzijn presenteert.

Het is niet zo belangrijk welke coherente staat van bewustzijn je gebruikt, dat wil zeggen, extase, onpersoonlijke liefde, waardering of dankbaarheid. Maar het is absoluut noodzakelijk dat je een zeer coherente, angst overstijgende staat bereikt, om doeltreffend te zijn gedurende deze meditatie.

Zonder te weten hoe het tot stand zal worden gebracht behoud je de duidelijke intentie dat de situatie in Fukushima wordt opgelost voor het heil van het leven op deze planeet.

Collectief zal deze intentie een quantumveld-effect in beweging zetten. Het doel van deze energiek is om nieuwe technologieën en nieuwe manieren van omgaan met de situatie te inspireren.

De meditatie zelf duurt 3 minuten en 28 seconden.

Persoonlijke bescherming

Als je in of in de buurt van het Stille Oceaan bekken woont, raden we je ter referentie een eerdere boodschap aan, getiteld Medicijnen van Licht. Dit is een verstand/lichaam/geest-proces dat jouw hogere dimensionale aspecten in werking zet om je biologische expressie, dat wil zeggen, je fysieke lichaam te beschermen.

Conclusie

Deze boodschap is een roeping tot een specifieke en zeer veeleisende vorm van planetair werk en dienstverlening. Je zult het weten of jij bent geroepen om deel te nemen aan deze vorm van Planetaire Dienst, want je zult een reactie in je hart/verstand voelen en een verlevendiging van je wezen.

We hebben het eerder gezegd en we zullen het nogmaals zeggen: “De reis van een Ingewijde is de kunst van het toepassen van bewustzijn op het leven.” Het is middels deze toepassing dat je groter meesterschap verwerft.

Diegenen onder jullie die zich geroepen voelen om aan deze bijzondere vorm van planetaire dienst deel te nemen, bieden wij onze meest oprechte waardering aan.

De Hathoren

26 november, 2013

Tom’s gedachten en observaties

Kort na de Japanse aardbeving van 2011, die de Daiichi Nucleaire Faciliteit in Fukushima zwaar beschadigde, was ik in meditatie toen ik mijzelf onverwacht terugvond op een imaginaire klif met uitzicht op het eiland Japan.

Een Tibetaanse boeddhistische lama met de naam Yabsong Rinpoche zat aan mijn zijde. Hij wees naar beneden en zei: “Binnenkort zal de hele wereld lijden zoals Japan.”

Het lijkt er helaas op dat zijn woorden profetisch blijken te zijn.

Het past niet in deze boodschap en is niet het doel ervan, om de vele ecologische signalen van gevaar, die naar Fukushima wijzen, te bespreken. Iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen van de steeds grotere depot van gegevens, voorbij de oppervlakkige behandeling van de crisis door onze heersende media, kan veel op het internet vinden door een zoekopdracht in te voeren met de woorden “Fukushima straling”, “Fukushima kernsmelting” en “Fukushima puinveld”.

Ik dring er wel op aan om jullie “verstand” erbij te houden, omdat er daar veel foutieve en overdreven informatie over de ramp rondzwerft. De feiten zijn al griezelig genoeg zonder ongefundeerde speculatie. Voor de duidelijkheid raad ik aan de rapporten van gerenommeerde wetenschappers te lezen – in het bijzonder die op het gebied van kernenergie, ecologie en de mariene wetenschappen, evenals die welke werken in de gebieden van epidemiologisch onderzoek (bedoelend waar ziekten, gerelateerd aan kanker en straling, in diverse bevolkingsgroepen toenemen, waaronder Japan en Noord-Amerika). Ik zou ook meer gewicht toekennen aan gerespecteerde alternatieve nieuwsbronnen. Naar mijn mening omvatten deze, maar zijn daar zeker niet toe beperkt, The Huffington Post (www.huffingtonpost.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian.com) en Greenpeace (www.greenpeace.org).

Achtergrond van de Fukushima Geluid Meditatie

Nadat de Hathoren mij vroegen deze geluid meditatie te kanaliseren om met de crisis te helpen, vroeg ik hen – als altijd de scepticus – uit te leggen hoe deze meditatie ooit het verloop van een dergelijk waarlijk debacle zou kunnen veranderen. Immers, straling van het type, afgegeven door Fukushima, is zeer giftig en schadelijk voor de meeste biologische levensvormen, met inbegrip van ons mensen, die zichzelf op de hoogste trede van de evolutionaire ladder hebben geplaatst, een positie die ik als zeer zwak beschouw.

Ze legden uit dat de geluid meditatie zich zou concentreren op de drie gebieden, genoemd in hun bovenstaande boodschap – 1) om de natuurgeesten van het gebied ​​bij te staan, 2) om de mensen bij te staan, die een dergelijke kritieke taak onder de meest ijzingwekkende omstandigheden op zich nemen, en 3) om andere mensen in de wetenschappen en de technologische sectoren te inspireren tot het creëren van nieuwe technologieën, die in staat zijn om te gaan met de ongekende uitdagingen, die Fukushima presenteert.

Interessant genoeg zijn de Hathoren van mening dat, behalve de nieuwe straling management-technologieën, enkele van deze nieuwe technologieën “gebaseerd in de biologie” zullen zijn en ontwikkeld zullen worden door celbiologen, evenals door onderzoekers die met paddestoelen en schimmels werken.

De Hathoren beweren dat, wanneer de meditatie zelf goed in werking wordt gezet, diegenen die ermee werken, in werkelijkheid, een quantumveld-effect zullen creëren, dat invloed kan hebben op toekomstige mogelijke uitkomsten rondom Fukushima. In essentie zullen diegenen die met de meditatie werken, Tijdlijn Springen, zoals de Hathoren het noemen.

Dit is naar mijn mening zeer belangrijke informatie, omdat het een theoretisch begrip van hoe zoiets kortstondigs als deze meditatie zo’n vreselijke situatie in de driedimensionale realiteit zou kunnen beïnvloeden. Ik stel daarom voor om een eerder gegeven Hathor boodschap, getiteld De Kunst van het Tijdlijn Springen, te lezen, indien je dat nog niet gedaan hebt. (Let op: klik op bovenstaande link of ga naar www.tomkenyon.com en klik op het tabblad Hathor. Je zult naar de Hathor Archieven worden geleid. Rol gewoon omlaag naar de boodschap met de titel De Kunst van het Tijdlijn Springen).

Ik stel me voor dat sommige lezers misschien willen weten wat er zich voor mij voordeed tijdens het proces van het opnemen en ik zal mijn best doen om mijn ervaringen te beschrijven, hoewel ik eerlijk gezegd vind dat woorden tekort schieten om de duizelingwekkende reikwijdte van energieën en kosmische hulp te vangen, de mensheid geboden in deze meest precaire der doorgangen. Als dergelijke zaken je niet interesseren, sla het dan gewoon over en ga verder omlaag naar de ondertitel De Meditatie, waar ik de moeren en bouten verduidelijk van hoe dit te doen.

Een afdaling van Licht

Bij de eerste tonen van de eerste kanalisering die het fundament van de opname werd, voelde ik psychisch een toren van wit licht vanuit de ruimte afdalen tot in de Fukushima reactoren en de omliggende omgeving.

Terwijl ik andere gekanaliseerde geluiden opnam, veranderde het licht vaak in een soort violette vlam, wat ik interpreteerde als een inspanning om de zeer moeilijke energetische omstandigheden te transmuteren. Ik voelde ook duidelijk andere kleuren uit het lichtspectrum – vooral goud, zilver, blauw en paars – die mij aangaven dat er vele geesteswezens uit de domeinen van licht ook hun assitentie bijdroegen.

Op een gegeven moment tijdens het opnameproces, waarvan een klein gedeelte plaatsvond in de kleine uurtjes van de morgen, werd ik overweldigd door pathos toen de gekanaliseerd geluiden vanuit het Devische Koninkrijk begonnen te stromen naar de natuurgeesten rondom Fukushima. Een ogenblik lang werd ik overspoeld door een gevoel van uiterste wanhoop dat van de natuurgeesten in de regio afkomstig was, zozeer zelfs dat ik moest stoppen met opnemen en mijzelf moest herpakken om een staat van emotioneel evenwicht te vinden, zodat ik door kon gaan met de kanalisering.

Op ongeveer een derde van de opname kun je waarschijnlijk drie aparte stemmen horen op de verste  linker stereo, de verste rechter stereo en de stereo in het midden. Dit zijn de stemmen van drie Hoge Deva’s (in mijn taal is dat hoog op de vibratie-ladder bij de verbinding tussen het Hoge Astrale en het Etherische). Voor mij dragen deze stemmen een gevoel van geestelijke standvastigheid en kracht, vermengd met een zacht en vriendelijk mededogen.
Deze buitengewone wezens richtten hun energie en volledige intentie om zowel de natuurgeesten van de regio te steunen als de mensen, geconfronteerd met de afschrikwekkende taak van de ontmanteling van de faciliteit.

De Meditatie

De opname duurt 3:28 minuten.

Hoewel de Hathoren de meditatie heel goed hebben beschreven zijn hier, voor de duidelijkheid, de stappen:

1) Ga een coherente staat van emotie in, zoals waardering, dankbaarheid, onpersoonlijke liefde en/of extase. Ga bewust een staat in van waardering, dankbaarheid, onpersoonlijke liefde en/of extase volgens jouw eigen vermogen om coherente staten van bewustzijn in te gaan. De meest eenvoudige coherente staat om naar believen binnen te gaan is voor de meeste mensen gewoon waardering. Als je meer bedreven bent in deze dingen, kun je naar wens een van de meer complexe coherente emotionele toestanden kiezen. Maar om duidelijk te zijn, gewone waardering is als coherente staat voldoende om de meditatie doeltreffend te maken. Zoals de Hathoren duidelijk stellen moet je in een coherente, angst overstijgende staat van verstand en emotie zijn, om in deze doeltreffend te zijn.

2) Luister naar de geluid meditatie, terwijl je in deze coherente emotionele toestand blijft.

3) Stel je voor, op wat voor manier jou dan ook maar natuurlijk toeschijnt, dat de situatie in Fukushima wordt opgelost op manieren, welwillend naar het leven.

Dit soort wetendheid is niet slechts ijdele hoop of louter fantasie van onze kant. Het is het construeren van intentie middels de vereniging van coherente emotie en mentale duidelijkheid.

Deze energieke duidelijkheid is wat het quantumveld-effect schept dat de Hathoren aan mij beschreven toen ik hen vroeg hoe een dergelijke meditatie nu werkelijk zou kunnen bijdragen aan de situatie.

Met andere woorden, als diegenen van ons over de hele wereld de meditatie doen, zullen we een beweging van energieën in beweging zetten die zich in nieuwe en positieve resultaten kunnen groeperen. Hoe dit te voorschijn zal komen zal voor iedereen een raadsel zijn. Maar als de meditatie succesvol is door al onze gezamenlijke inspanningen, verwacht ik een toename te zien van zowel de gave om toevallig waardevolle dingen te ontdekken als van nieuwe vormen van het creatief oplossen van problemen in verband met Fukushima.

Ik vermoed dat er in onze wereld sangha vele variaties van de meditatie zullen zijn. Het belangrijkste is om er op een manier mee te werken die jou natuurlijk en plausibel toeschijnt. Degenen onder jullie die ervaring hebben in het construeren van resultaten middels meditatieve staten van het verstand, zullen ongetwijfeld weten wat ze moeten doen. Voor degenen onder jullie voor wie dit soort meditatie nieuw is, is het mijn eerste suggestie om jezelf te nestelen in en je te laten omhullen door de coherente emotie die je hebt gekozen. Als je “laat gaan” en werkelijk de coherentie van de door jou gekozen emotie ervaart, zul je uiteindelijk merken dat er een diep intuïtief gevoel opkomt. Dit soort intuïtie komt van jouw eigen hart/verstand en zij zal aan jou ontsluieren hoe verder te gaan via je creatieve verbeelding. Met andere woorden, als je eenmaal diep genoeg in coherentie bent gegaan en je intentie van het bedenken van een oplossing in beweging hebt gezet, zullen ideeën spontaan in je verstand opkomen.

Een van de vele dingen die ik waardeer aan deze geluid meditatie, is dat het kort en effectief is. Het verschuift mijn brein-toestand heel snel naar een zeer ontvankelijke staat, en vanwege zijn duur merk ik dat ik de meditatie gemakkelijk in mijn dagelijkse schema kan inpassen.

Deze meditatie moet in je eentje worden gedaan wanneer je er maar voor kiest om het te doen. Er bestaan geen plannen op dit punt om een wereldwijde wereld meditatie te doen, waar we allemaal op hetzelfde moment mediteren.

Een belangrijk ding om te onthouden is dat dit niet een eenmalige overeenkomst is. Als dit experiment in bewustzijn doeltreffend moet zijn, zal de meditatie door velen wereldwijd meermaals gedurende vele jaren, zo niet decennia moeten worden gedaan. Werkelijk, voor degenen onder jullie die ervoor kiezen om deze vorm van planetaire dienstbaarheid op zich te nemen, is de meditatie een diepgaande roeping tot aanwezigheid. Bovendien zal dit niveau van werken een niveau van geestelijk doorzettingsvermogen en volharding vereisen, dat voor de meesten van ons ongekend is.

Een laatste gedachte

“Geen enkel probleem kan worden opgelost vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het creëerde.”

Albert Einstein

Klik hier om naar de Fukushima Geluid Meditatie te luisteren of die te downloaden (3:28 minuten)

©2013  Tom Kenyon  Alle rechten voorbehouden  www.tomkenyon.com

Je mag deze boodschap kopiëren en haar delen in welk medium je maar wilt, zolang je er niets aan verandert, er niets voor in rekening brengt, de auteur het krediet geeft en er deze hele copyrightvermelding bij plaatst. De Fukushima Geluid Meditatie is enkel voor jouw persoonlijk gebruik en mag niet op andere sites op het Internet worden gezet.

Informatie die niet direct iets te maken heeft met deze boodschap:
Uitgebreide speelversie van de Fukushima Geluid Meditatie

Nadat ik meerdere keren met de Fukushima geluid meditatie had gewerkt, besefte ik dat ik naar een langere versie wilde luisteren. Dit kwam omdat ik deze bijzondere geluid meditatie zo’n grote toegangspoort naar de Devische en Engelen domeinen van het licht vond. Daarom heb ik een ​​versie van het geluidsspoor gemaakt die iets langer dan een uur duurt, en die ik Passage Into the Devic en Angelic Realms noem.

Ik wil duidelijk maken dat de 3:28 minuten durende versie, die kosteloos op de website wordt aangeboden, alles is wat nodig is voor u om doeltreffend met de meditatie te werken. U hebt qua geluid niets anders nodig.

Passage Into the Devic and Angelic Realms is momenteel alleen beschikbaar als mp3 audio download.

Klik hier om Passage Into the Devic and Angelic Realms te bestellen of ga naar The Store op de website (www.tomkenyon.com).

The Arcturian Anthology

De tweede druk van The Arcturian Anthology is aangekomen en klaar voor verzending. Bij het boek zit een begeleidende CD van Arcturiaanse geluid meditaties, met geluiden vanuit de Arcturiaanse Hergenese Kamer. Je kunt op de link hieronder klikken of naar de winkel gaan om The Arcturian Anthology te bestellen.

Klik hier om The Arcturian Anthology with Companion CD te bestellen.

Nieuwe Magdalen(a) sectie toegevoegd aan de website:

We zijn blij een ​​nieuwe sectie op de website aan te kondigen, gebaseerd op ons werk met Maria Magdalena. Naast links naar The Magdalen Manuscript en andere middelen, hebben we de Conversations with Magdalen geladen, die bestaat uit nieuw, nooit eerder gepubliceerd materiaal. Dit materiaal wordt gratis aangeboden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gedeeld of op andere sites worden geplaatst. U kunt klikken op de link hieronder of naar de home page op www.tomkenyon.com gaan en op het tabblad Maria Magdalena klikken. (Let op: wij spellen de naam op het tabblad van de website zoals de meeste mensen dat doen omwille van zoekmachines. Het wezen waarmee we werken heeft ons gevraagd haar naam als Magdalen te spellen, om de informatie die we van haar middels Tom krijgen te differentiëren van ander gekanaliseerd materiaal. Omdat de meeste mensen haar naam als ‘Magdalena’ spellen zullen we dat in het tabblad menu alleen doen omwille van zoekmachines.)

Klik hier om de nieuwe Magdalene sectie van de website te zien.

Nieuwe toevoeging aan de luistersectie

We hebben ook twee nieuwe audio-bestanden toegevoegd aan de sectie Luisteren van de website. Dit zijn live opnames van een lezing die Tom voor The Association for Higher Awareness (AHA) in Morristown, New Jersey, heeft gegeven in 2011. De lezing richt zich op The Neuropsychology of Mystical States and Self-healing en bevat verscheidene geluid sessies. De opname is verdeeld in twee delen voor het gemak van het downloaden, omdat elk audiobestand bijna een uur duurt. Houd er rekening mee dat deze audio-bestanden, net als alle mp3’s in de sectie Luisteren, kosteloos worden aangeboden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zij mogen niet worden gedeeld of op andere sites geplaatst.

Klik hier om de lezing af te spelen of te downloaden.

Opmerking: Je zult eerst worden doorverwezen naar de Agreemen201t pagina. Na akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden, heeft u toegang tot alle audio bestanden in de Luister sectie. Gewoon omlaag rollen naar The Neuropsychology of Mystical States and Self-Healing.

Opmerking: Als u deze Planetaire Boodschap niet rechtstreeks heeft ontvangen en u wilt toekomstige berichten ontvangen, klik dan hier of ga naar de website en klik op Contact en “opt-in” om ze te ontvangen. Wij zullen uw e-mailadres niet delen.