Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Chaotische Knooppunten

Een energetisch systeem dat opschuift naar een hogere of lagere mate van samenhang gaat door chaotische gebeurtenissen heen op zijn reis naar een nieuwe rustige energiestaat. Jullie aarde vormt hierop geen uitzondering.

Met dit in gedachten anticiperen we een planetaire toename van chaotische gebeurtenissen. Hiermee bedoelen we dat (een) chaotische gebeurtenis(sen) op grote schaal nabij zijn. Wij noemen zulke gebeurtenissen “Chaotische Knooppunten”. Ze zijn een voorloper op geometrische progressies van chaotische gebeurtenissen en jullie staan op de drempel van een dergelijk knooppunt.

Chaotische knooppunten zijn eigenlijk golfkoppen van quantum golf potentieel, opgestuwd door de wisselwerking van veel gelijktijdige energetische domeinen.

Laten we kijken naar water als metafoor voor wat we bespreken en daarna willen we dat extrapoleren naar jullie wereldsituatie.

Wanneer je water kookt, versnellen de moleculen die het water bevat (die gemaakt zijn van een binding van waterstof en zuurstof atomen). Dit zien jullie niet, omdat dit domein voor jullie te klein is om te zien. Maar als jullie de pot aanraken, zullen jullie de warmte voelen. Als de hitte toeneemt, bewegen de watermoleculen nog sneller in de rondte, botsen tegen elkaar op en creëren meer wrijving. Een deel van het water beweegt naar een snellere trillingsfrequentie en verandert van water in stoom. Als jullie op dit moment de pot aanraken, zou je deze als heet beschrijven. Je zou je zelfs branden als je je hand te lang op de pot met kokend water houdt.

Voorafgaand aan het verhitten van het water zou men kunnen zeggen dat het water zetelde in een bepaald energie domein dat je kunt meten via de temperatuur. Terwijl de temperatuur stijgt door de verhitting neemt de chaos toe naarmate de watermoleculen sneller bewegen.

Welnu, als watermoleculen het menselijke kenmerk van weerstand tegen verandering zouden hebben, zouden ze de toenemende hitte en de erop volgende chaos moeilijk vinden om mee te worstelen.

Als het water het kookpunt bereikt, gaat het wat we noemen een Chaotisch Knooppunt binnen. Dit is een verschuiven van energiestaat. Als je in de pot met water kijkt net voordat het begint te koken, kun je dit zien.

Eerst is er een stroompje belletjes naar het oppervlak en wanneer deze het wateroppervlak bereiken, wordt er stoom afgegeven. In het begin zie je maar een klein beetje stoom, maar wanneer de hele pot het kookpunt bereikt, zie je een “bubbelend borrelkoken”. Op dat moment is het water heel turbulent en begint veel ervan zijn energietoestand te veranderen van vloeibaar (water) naar een gas (stoom).

Wat we duidelijk willen maken, is dat een Chaotisch Knooppunt hetzelfde is als water dat gaat van gewoon heet naar bubbelend borrelkoken in de zin dat het een plotselinge en impliciet wispelturige verschuiving is. En wanneer een Chaotisch Knooppunt zich eenmaal manifesteert, is het heel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren.

Als je een enkele watermolecuul zou zijn in dit bubbelende borrelkoken dat zojuist een Chaotisch Knooppunt binnen was gegaan, dan zou je in je piepzak zitten om te weten waar je het volgende moment zou kunnen zijn. Je kunt op de bodem van de pot zitten en je plots bevinden in een snelle stroom die je naar de oppervlakte drijft. En op een onverwacht snel moment zou je energietoestand van water naar damp (stoom) kunnen veranderen.

Dit is natuurlijk een metafoor. En we willen niet suggereren dat jullie zo simpel zijn als water. Maar de principes van een Chaotisch Knooppunt zijn van toepassing op alle energiesystemen, inclusief jullie energiesystemen én die van de aarde.

Zoals we zeiden verwachten we dat jullie op de rand staan van een dergelijk Chaotisch Knooppunt. En er is een aantal factoren, dat het proces kan laten beginnen. Zoals we eerder zeiden worden Chaotische Knooppunten gelijktijdig opgestuwd door de wisselwerking van veel energetische domeinen. En er is een groot aantal mogelijke versnellende factoren, inclusief en zeker niet beperkt tot toenemende activiteit van zonnevlammen, bacteriële en virale mutaties, schade aan het ecosysteem, ernstige schommelingen in weerpatronen met effect op de beschikbaarheid van voedsel en water, veranderingen aan de aarde inclusief vulkanische activiteit en aardbevingen, financiële instabiliteit en politiek onzinnigheid om gebeurtenissen op de wereld het hoofd te bieden.

Wanneer een Chaotisch Knooppunt op jullie tijdlijn aankomt, is het waarschijnlijk dat verscheidene van deze factoren zullen escaleren en een wisselwerking met elkaar aangaan, die niet te anticiperen was.

Zoals wij het zien is het zeer waarschijnlijk dat jullie in de komende tien jaar meer Chaotische Knooppunten zullen beleven van een toenemende intensiteit en frequentie (wat betekent dat ze meer zullen voorkomen).

Vanuit de gunstige positie van een wezen dat in de lagere energiestaten en de bijbehorende lagere staten van bewustzijn wil verblijven (i.e. een gemiddeld mens) is de aankomst van een Chaotisch Knooppunt niet gemakkelijk om mee van doen te hebben. Dit is omdat zich alle mogelijke soorten onvoorspelbare gebeurtenissen en relaties zullen voordoen wanneer de chaos tot een crescendo komt. Veel mensen zullen geneigd zijn tot mentale en emotionele instabiliteit in de confrontatie met een Chaotisch Knooppunt. Dit is het resultaat van het ineenstorten van de werkelijkheid zoals zij die zagen. In de komende jaren zullen vele facetten van jullie individuele en collectieve werkelijkheden worden uitgedaagd.

Vanuit ons perspectief is deze toename van Chaotische Knooppunten zowel een niet te ontvluchten aspect van de fysica van deze energietoestand als een vereiste voor jullie verschuiving naar hogere dimensies van bewustzijn.

Dit zal voor velen een uitdagende tijd zijn doordat de wereld die ze dachten te kennen zich voor hun neus omvormt. Maar het is ook een periode van immens potentieel voor versnelde groei (wat betekent een verschuiving naar hogere dimensies van bewustzijn). Met hogere dimensies van bewustzijn bedoelen we in het bijzonder een bewustzijn van tijd en ruimte dat tegelijkertijd niet door deze percepties beperkt is. Momenteel is de mensheid zich scherp bewust van zijn materiële bestaan, maar niet zo bewust van zijn bestaan in andere gebieden van energie (dimensies). Als het merendeel van de mensheid collectief het bestaan van andere rijken van energie ervaart, zal deze het Gouden Tijdperk binnengaan.

Maar helaas zitten jullie nog steeds in het geboorteproces en zijn jullie nog niet collectief geboren in deze nieuwe werkelijkheid.

Sommigen individuen maken deze verschuiving door, zelfs te midden van een toegenomen chaos. Het is zelfs zo dat, als je voorbereid bent, deze Chaotische Knooppunten je kunnen helpen om je eigen energietoestand naar een hogere orde te op te schuiven. Het resultaat van zo’n verschuiving in bewustzijn is dat je creatiever wordt als je te maken hebt met nieuwe en ongewone situaties. En opschuiven naar een energietoestand van een hogere orde (toegenomen samenhang) zal je in staat stellen om onmiddellijk je voortreffelijke aard te ervaren, die voorbij gaat aan de beperkingen van tijd en ruimte zelfs terwijl je nog een belichaamd leven leeft.

Ons advies is om tijden Chaotische Knooppunten zo vaak mogelijk de Holon van Ascensie te doen. Dit zal je energietoestand laten verschuiven en je in staat stellen om met meer gratie en vloeibaarheid door de chaotische elementen van je werkelijkheid heen te gaan, waardoor je waarschijnlijker “op het juiste moment op de juiste plaats” bent in plaats van “op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”. Feitelijk is er vanuit onze kijk geen juiste of verkeerde plaats. Het gaat erom wat je doet met wat zich aan je voordoet.

Verwacht, terwijl de mensheid dit naderende Chaotische Knooppunt collectief begint door te gaan, meer onverwachts dan je je ooit zou kunnen voorstellen in je wildste science fiction films. Doe de Holon van Ascensie vaak. Verschuif je eigen energie. Klim de ladder van je bewustzijn op.

De Hathors, 27 april 2009


Gedachten en observaties van Tom

Hoewel deze boodschap gaat over de fysica denk ik dat ‘ie zichzelf uitlegt. Ik denk zeker dat de watermetafoor geschikt is, omdat –zo al niets anders- de “hitte” flink opgeschroefd wordt bij wijze van spreken.

Na het ontvangen van deze specifieke boodschap vroeg ik de Hathors om hun stelling te verduidelijken dat dit Chaotische Knooppunt nadert. Mijn ervaring met hogerdimensionele wezens is dat ze een heel andere tijdsbesef hebben dan wij. Wat voor ons een eeuwigheid kan lijken, is slechts een kosmische oogwenk voor hen. En toen ik ze dus om verduidelijking vroeg, zeiden ze dat zoals zij het nu zien er een veelvoud van domeinen van toenemende chaos is, die op nieuwe en ongewone manieren met elkaar in wisselwerking zijn. Daardoor is het voorspellen wanneer het precieze moment is dat een Chaotisch Knooppunt op onze tijdlijn manifest zal zijn noodzakelijkerwijs variabel.

Laten we kijken naar dit Hathoriaanse concept door drie arbitraire domeinen uit te kiezen. De eerste is onze biosfeer. Door opwarming van de aarde, door welke redenen ook, worden wilde dieren bedreigd met het verlies van hun leefgebied en voedselbronnen. Deze dreiging omvat een hele menigte van soorten, van de lemuren (of maki’s, een primaat, vert.) op Madagascar tot aan de ijsberen die het ijs kwijtraken dat hun leefgebied was, walvissen die hun voedselbronnen verliezen en zelfs bepaalde soorten bomen die gestopt zijn met de productie van zuurstof. Dit is maar één domein dat we onnauwkeurig ons ecosysteem kunnen noemen.

Daarnaast zijn er voortdurend toenemende weersafwijkingen die vreselijk huishouden op de hele aardbol.

Wat wij, de menselijke soort, lijken te vergeten, is dat we onderdeel zijn van het ecosysteem. We kunnen ons aan de top van de voedselketen bevinden en we kunnen de dominante soort zijn in termen van het kunnen beïnvloeden van het milieu om ons heen. Maar als de krachten die andere soorten beïnvloeden zo intens zijn dat ze effect hebben op hun voortplanting, zijn wij dan de volgenden?

Een aantal krasse studies uit Canada geeft zelfs aan dat het gebruik van bepaalde plastics, zoals toegepast in plastic babyflessen, het voortplantingsvermogen van jongensbaby’s kan beïnvloeden. Er is groeiend bewijs dat wanneer sommige van deze baby’s volwassen worden hun voortplantingssystemen niet werken. Volgen wij in de voetsporen van de lemuren (of maki’s, een primaat, vert.)?

We hebben hier dus, ter wille van de discussie, drie domeinen met een onderlinge wisselwerking: 1) het ecosysteem zelf, 2) onregelmatige weerspatronen die het planten- en dierenleven onder druk zetten en 3) onze technologische beschaving die de andere twee domeinen van ecologie en weer (om het mogelijke voortplantingsvermogen van onze eigen kinderen -tenminste in Westerse geïndustrialiseerde naties- maar niet te noemen) radicaal lijken te beïnvloeden.

Terwijl de veranderingen in deze domeinen steeds sneller toenemen, zullen chaotische elementen op natuurlijke wijze opkomen.

Neem bijvoorbeeld de recente uitglijder van een grotere universiteit (in de VS, vert.) die toelatingsbrieven verstuurde naar duizenden studenten, die feitelijk afgewezen waren; een chaotisch element in actie zij het administratief van aard.

Wat de Hathors zeggen, is dat er zoveel domeinen tegelijkertijd met elkaar in wisselwerking zijn dat de mate van chaos toeneemt.

Als gevolg hiervan spelen en wisselwerken kleine chaotische elementen met elkaar om grotere chaotische elementen te creëren. Als er voldoende grote chaotische elementen in wisselwerking zijn, krijg je een Chaotisch Knooppunt. En dat is waarvoor de Hathors ons waarschuwen.

Dus terug naar hun woord “naderend”. Toen ik hen met nadruk vroeg om een tijdlijn, zeiden zij een grote waarschijnlijkheid voor het manifesteren van een Chaotisch Knooppunt te zien van een periode van ergens tussen meerdere weken vanaf de dag dat zij deze boodschap gaven (27 april 2009) tot iets rond negen maanden. Maar ze waren er heel duidelijk over dat dit slechts gissen op basis van wat kennis is. De wispelturigheid van onze tijden maken het onmogelijk om met zekerheid te zeggen wanneer de pot begint met “bubbelend borrelkoken”. Wat ze duidelijk proberen te maken, is dat chaos een natuurlijk deel van het groeiproces is. Niets om bang voor te zijn, maar juist iets om te gebruiken, omdat het bedoeld is om onze eigen persoonlijke ontwikkeling verder te versnellen, ongeacht wat mensen om ons heen wel of niet zouden doen.

Er is nog iets anders in hun boodschap dat voor mij niet duidelijk was. Wat bedoelden ze met hun uitspraak “politieke onzinnigheid om gebeurtenissen op de wereld het hoofd te bieden”? Het blijkt dat de term voor hen een ruimere context heeft dan ik dacht. Voor hen omvat politieke onzinnigheid de gebruikelijke menselijk domheid, hebzucht en onwetendheid. Wanneer je dit toevoegt aan de mix van chaotische wereld gebeurtenissen heb je een combinatie die dingen waarschijnlijk erger zou (kunnen) maken.

Maar onzinnigheid houdt voor de Hathors ook boosaardige en kwaadaardige bedoelingen in van de “schaduw regeringen” van sommige landen die het volk met opzet misleiden en in sommige gevallen het lot van de mensheid feitelijk manipuleren en controleren. De Hathors gebruikten het woord onzinnigheid heel specifiek zinspelend op de schaduw regeringen, niet omdat ze onhandig of onbekwaam zijn, maar omdat de gedragingen waarvoor ze momenteel kiezen (bijv. controleren en manipuleren) juist leiden tot de overdracht van hun rechten en bezit. Ondanks hun slimheid zitten ze op een doodlopend pad.

Dit alles is dus onderdeel van de mix die een melange is van het goede en het slechte, het mooie en het lelijke. De soep staat op, het gas staat duidelijk hoog.

Wat elk van ons doet in onze collectieve kookpot is zeker een show die de moeite van het kijken waard is.

Tenslotte, wat er ook –bij wijze van spreken- uit de kosmische keuken komt; ik kan persoonlijk instaan voor de opmerkingen van de Hathors over het Holon van Ascensie als krachtige manier om je bewustzijn op te schuiven.

Sinds ze mij het Holon van Ascensie gaven, heb ik er in allerlei situaties mee geëxperimenteerd. Ik moet zeggen dat het opvallend effectief is om mijn eigen energietoestand en perceptie te verschuiven, zelfs als ik me angstig, fatalistisch en algemeen negatief voel over de wereld, mijn leven en de gesteldheid van de mensheid.

De enige manier om voor jouzelf vast te stellen of de Holon van Ascensie voor jou net zo krachtig werkt als voor mij is om die zelf te proberen.

Klik voor een volledige beschrijving over hoe de Holon van Ascensie te doen.

Ik stel voor dat je een rondje probeert en kijkt wat er gebeurt.

Je kunt een gratis audio opname van de Planetaire Holon Meditatie van 5 april 2009 in Seatlle hier downloaden; we hebben bij voorkeur dat je die afspeelt op je eigen computer en niet via onze server i.v.m. mogelijke overbelasting. Klik op de knop met ‘Planetary Holon Meditation’ in het hoofdmenu links.