Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Odnowienie

Planetarna Wiadomość od Hatorów przez Toma Kenyona

W lutym, ubiegłego roku, przekazaliśmy wiadomość zatytułowaną Destabilizacja (Destabilization). Od chwili wejścia w rok 2017, globalna destabilizacja, którą omawialiśmy w tamtej wiadomości, przyspieszyła w stopniu jeszcze bardziej gwałtownym.

Wiadomość ta nie skupia się jednak na procesie destabilizacji, tylko raczej na nowej medytacji dźwiękowej, którą chcielibyśmy wam przekazać. Jest to energetyczne antidotum, które może pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom destabilizacji waszych ciał/umysłów i ducha.

Ta nowa medytacja dźwiękowa została zatytułowana Odnowienie. Jest to w rzeczywistości anielski chór z wyższych sfer światła, mogący udostępnić wam, głęboko kojące i odnawiające energie.

W celu uzyskania jak największej korzyści z Odnowienia, chcielibyśmy  krótko wspomnieć o  holograficznej naturze Waszego wszechświata, uwzględniając w tym Wasze ciała fizyczne.

Z naszego punktu widzenia cały fizyczny wszechświat jest w swej naturze iluzoryczną, holograficzną projekcją światła.

Ciało fizyczne jest także projekcją holograficzną i jest nieodłączną częścią większego hologramu, który nazywacie kosmosem. Tak więc istnieją strumienie energii łączące was zarówno z wszechświatem jak i wyższymi sferami światła. Te połączenia pomiędzy wami, kosmosem a sferami światła są częścią waszej wrodzonej natury.

Po osiągnięciu wyższych stanów świadomości, iluzoryczna natura fizycznej egzystencji i bycia w tej rzeczywistości jako istoty światła, staje się bardziej jasna. Będąc jednak wcieloną istotą, wasza świadomość jest zakotwiczona w percepcji zmysłowej.  Tak więc żyjecie jednocześnie w dwóch światach – w świecie doskonałej wolności, nieograniczonym przez czas i przestrzeń, i w świecie wcielonej egzystencji wiążącej was do Ziemi.

Jako, że Ziemia zmienia się w nowej rzeczywistości i wkracza w bardziej chaotyczne stany, wasz kompleks – ciało/umysł wystawiany jest na ciężką próbę.

Nawet ci spośród was, którzy kierują się ku wyższym stanom świadomości, mogą czasem napotkać wyzwania globalnej destabilizacji, wydające się nie do ogarnięcia.

Dźwiękowa medytacja Odnowienie, może pomóc odnowić siebie w obliczu osobistych i globalnych wyzwań. Jednak abyście głębiej skorzystali z tych medytacyjnych dźwięków, chcielibyśmy wyjaśnić to, co dzieje się podczas słuchania.

Dźwięki, które składają się na tą medytację są kodami. Pulsują one witalnością wyższych sfer światła. Podczas słuchania tej medytacji w sposób właściwy, witalność tych kodów dźwiękowych jest przenoszona do waszego ciała fizycznego – do każdej cząsteczki jego matrycy komórkowej.

Proponujemy trzy różne sposoby słuchania. Każdy kolejny sposób odsłuchu odsłoni przed wami głębszą magię i moc tej medytacji dźwiękowej. Zacznij z poziomem, który jest najbardziej komfortowy dla was, a w miarę postępów możecie eksperymentować z poziomem kolejnym.

Poziom Podstawowy

Zdecydowanie polecamy abyście słuchali tego przez słuchawki, dzięki czemu kody dźwiękowe będą podstawowym bodźcem słuchowym. Zalecamy również słuchanie z zamkniętymi oczami aby dźwięk był waszym najważniejszym, zmysłowym doświadczeniem.

Ze zrelaksowanym skupieniem uwagi, wkraczajcie w architekturę dźwięków.  Podążajcie za postępem energii wibracji i odczuwajcie jak one na was wpływają. Na tym poziomie odsłuchiwania cała uwaga skupia się na przepływie dźwięków. Jeśli wasza uwaga w którymś momencie odpłynie, po prostu przywróćcie ją do dźwięków medytacji.

Poziom Średni

Słuchać należy tak aby wasze skupienie utrzymywało się na przepływie dźwięków ale jednocześnie obejmowało wasze ciało fizyczne. To tak, jakby całe wasze ciało wsłuchiwało się w kody dźwiękowe tego niebiańskiego chóru. Kiedy słuchacie medytacji dźwiękowej w ten sposób, transfer witalności i odnowienia postępuje w głębsze warstwy ciała.

Ci z was, którzy rozwinęli w sobie zmysł kinestetyczny, intuicyjnie będą wiedzieli jak tego dokonać. Dla osób mniej obeznanych ze świadomością ciała mamy kilka rad.

Działajcie tak jakby wasze ciała fizyczne faktycznie słuchały dźwięków. Nawet jeśli wiecie, że dźwięki odbierane są przez uszy i dalej przez kanały dźwiękowe mózgu, wyobraźcie sobie i poczujcie, że wasze ciała także słuchają tych dźwięków.

Poczujcie jak te kody dźwiękowe wibrują i rezonują z różnymi obszarami waszych ciał. U niektórych spośród was, kody dźwiękowe rozwibrują także pola energii, które już starożytni określali jako aurę.

Poziom Zaawansowany

W tym sposobie słuchania, poczujcie wasze ciała jako plejadę gwiazd.

Każda komórka waszego ciała jest gwiazdą emitującą światło. Źródłem tego rodzaju, opartego na biologii światła, są Biofotony, zidentyfikowano je dzięki nowej dziedzinie nauki nazwanej Biofotoniką. To nie metafora. Jest to fizyczna rzeczywistość waszej cielesnej natury.

Podobnie jak w poprzednich sposobach słuchania, koncentrujcie się na przestrzeni płynącego dźwięku i na waszym ciele fizycznym. Dodajcie tylko jeden element – czyste odczucie tego, że wasze ciało jest gwiezdną galaktyką.

Kiedy osiągniecie to odczucie swojego ciała jako galaktyki światła, każda gwiazda czy też komórka, odbierze pulsującą witalność z kodów dźwiękowych, na bardzo głębokim poziomie.

Należy to jasno zrozumieć, że ta medytacja dźwiękowa jest darem ze sfer niebiańskich. Ten niebiański chór i wszystkie głosy zebrano razem, by stworzyć pulsujące wiry energii.

Dźwięki, które słyszycie są analogią do wibracyjnych zmian w sferach światła.

Podczas słuchania tej medytacji dźwiękowej w sposób właśnie opisany, matryca komórkowa waszego ciała wchodzi w wyższy stan wibracyjnej wrażliwości.

Dzieje się tak do tego stopnia, że możecie wejść w stan mentalnej i cielesnej świadomości, w którym medytacja dźwiękowa jest w stanie przekazać wam niezwykłe, odnawiające energie.

Medytacja trwa około dziewięć minut. Mamy nadzieję, że pozwoli to nawet tym z was, którzy są bardzo zajęci, by znaleźli chwilę w swoim harmonogramie zajęć i usiedli na tak krótki czas dla osobistej odnowy.

Jeśli uzyskasz łaskę zdobycia dodatkowego czasu, sugerujemy poeksperymentowanie z wielokrotnym odsłuchiwaniem medytacji podczas jednej sesji. Pozwoli to wam na odkrycie głębszych pokładów regeneracji i odnowienia, znajdujących się w kodach dźwiękowych.

Jako, że świat coraz bardziej doświadcza destabilizacji i stanów chaosu, mamy nadzieję, że ta medytacja dźwiękowa okaże się dobrym środkiem do pokonywania zdradzieckich wód globalnych zmian.

Wysyłamy do was z najgłębszego miejsca wewnątrz naszego Zbiorowego Serca impuls dla nowej kreacji w samym środku destrukcji.

Hatorowie
18 Lutego 2017


Obserwacje i Przemyślenia Toma

W tej medytacji dźwiękowej jest prawdziwa magia transformacyjna, ale prawdopodobnie ujawni się ona wam tylko wtedy, kiedy poświęcicie jej swoje całe mentalne skupienie.  Innymi słowy nie działajcie podczas jej odsłuchiwania multizadaniowo.

Hatorowie stworzyli tą medytację dźwiękową w jednym celu, którym jest wniesienie odnawiających energii do waszych ciał, umysłów i ducha.

W kontekście tej medytacji, czuję się w obowiązku powiedzieć, że słowo „duch” nie ma tu religijnej konotacji. Bardziej jest to związane z łacińskim spiritus. Jak wiele słów ze starych języków, słowo spiritus ma współcześnie wiele znaczeń, wliczając w to, w tym przypadku: oddech, odwaga i żywotność/wigor.  Kiedy czujemy się zainspirowani przez coś, często spontanicznie nabieramy głęboko powietrze – co jest fizjologicznym wyrazem relacji pomiędzy naszym oddechem a silną emocją

Hatorowie wskazali na głęboki związek pomiędzy tą medytacją i cielesną, Biofotoniczną siecią światła. Tych, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z Biofotoniką, odsyłam do prac Alfreda Popp’a Więcej informacji o Biofotonice możecie znaleźć w sekcji Artykuły (Articles – od tłum.: niestety tylko w języku angielskim) na naszej stronie (www.tomkenyon.com) klikając na Biophotonics-Class Handout.

https://tomkenyon.com/biophotonics-class-handout

Wędrowałem ostatnio przez wąwóz Runyan w Los Angeles i wykonałem tą fotografię. Ze względu na poważny stan rzeczy jakie mają miejsce na świecie, myślę, że ta fotografia w sposób bardzo wymowny przedstawia moje uczucia związane z ostatnią medytacją dźwiękową Hatorów i naszą ludzką rodziną.

(c)2016 Tom Kenyon All Rights Reserved

Rozbłysk światła poprzez gałęzie drzew jest jak odnawiająca energia, dostępna nam ze światów niebiańskich – ale tylko wtedy kiedy sami zdecydujemy się na skorzystanie z niej.

Garstka ludzi wchodzi pod górę w kierunku światła Odnowienia. Samotna postać po prawej stronie  spogląda na widoki, jakie już wyraźnie rozpościerają się przed nim/nią poprzez psycho-duchową odbudowę łaski Odnowy.

Kiedy zdecydowałem się zamieścić tą fotografię w swoich komentarzach, z powodów estetycznych pomyślałem o usunięciu płotu znajdującego się po lewej stronie. Ale wtedy zdałem sobie sprawę, że jest on doskonałą metaforą naszej sytuacji.

Wiele takich płotów odgradza nas od łaski Odnowy. Niektóre z nich to zasady społeczne czy wierzenia inne stanowią rezultat stresu społecznego, tworzonego przez obecny wzrost polaryzacji politycznej,  jeszcze inne są ukryte pod płaszczykiem religijnych czy duchowych dogmatów a jeszcze inne to wewnętrzne czynniki trzymające nas przed otrzymaniem łaski Odnowy płynącej z naszej własnej wewnętrznej natury.

Częścią zadania dla otrzymania prawdziwej Odnowy jest znalezienie drogi pomiędzy tymi wewnętrznymi i zewnętrznymi płotami, postawionymi właśnie po to by nas oddzielać od łaski odnowienia.

W rzeczywistości istnieje wiele dróg do odnalezienia prawdziwej Odnowy. Ostatnia medytacja dźwiękowa Hatorów jest tylko jedną z nich. Jeśli ona rezonuje z wami, to myślę, że zostaniecie pobłogosławieni jej skutecznością.

A jeśli dokonacie wyboru innej drogi, to nie ma to znaczenia byle byście zdołali odnaleźć psycho-duchowe wsparcie na ten pełen wyzwań czas.

Którąkolwiek drogę do Odnowy wybierzecie niech będzie ona szybka, niech będzie  ona błogosławieństwem dla was, dla waszych bliskich i dla wszystkich czujących istot.

Tom Kenyon

 

Uwaga: Medytacja Dźwiękowa Odnowienia jest wyedytowanym wyjątkiem ze Star Song (Pieśni Gwiazdy), którą Hatorowie śpiewali przeze mnie podczas warsztatów „Hathor Intensive” w 2015 roku, nazwanych Spirala Wzniesienia (The Spiral of Ascension).  Wyjściowym nagraniem do tej medytacji dźwiękowej Hatorów było wcześniejsze nagranie pieśni zatytułowanej Głosy Iony, która ukazała się na płycie CD: Głosy z Innych Światów (Voices from Other Worlds).

Dźwiękowa medytacja Odnowienia

Po kliknięciu w poniższy link, zostaniesz przeniesiony do Warunków Sekcji Odsłuchiwania (the Listening Section’s Terms and Agreements). Po zaakceptowaniu warunków, otrzymasz wolny dostęp do większej liczby medytacji dźwiękowych, wykładów i plików video. Proszę zauważ, że pliki te są wyłącznie do osobistego użytku. Są one chronione prawami autorskimi i nie mogą być przesyłane lub wykorzystywane do innych kreacji.

Kliknij tutaj żeby wysłuchać i/lub zachować Medytację Dźwiękową Odnowienia (Restoration Sound Meditation).

 

©2017 Tom Kenyon   All Rights Reserved   www.tomkenyon.com