Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Destabilizacja

Planetarny przekaz Hatorów przez Toma Kenyona

Wasz świat wkracza w okres ogromnej destabilizacji.

W ostatnich wiadomościach odnosiliśmy się do Węzłów Chaosu jako niespodziewanych, katalitycznych i chaotycznych zmian. Zwracaliśmy też uwagę na pojawienie się zwielokrotnionych Węzłów Chaosu i możliwość ich wpływu na to co określamy w tym przekazie jako destabilizacja.

(zobacz wcześniejszą wiadomość od Hatorów zatytułowaną Eskalacja węzłów chaosu i rozkład trójwymiarowej rzeczywistości).

Ta destabilizacja waszego świata przejawia się na ekologicznym, społecznym i indywidualnym poziomie życia.

Zacznijmy od spraw związanych z ekologią.

Środowisko waszej planety, w istocie, jest zatrute. Zakwaszenie oceanów, nadużywanie pestycydów, środków chemicznych i paliw kopalnych współtworzą ekologiczny Węzeł Chaosu o ogromnych proporcjach. Z pewnością rośnie liczba naukowców zauważających, że Ziemia wchodzi w początkowe etapy “6 masowego wymierania”.

Za chwilę zwrócimy uwagę na konsekwencje związane z wystąpieniem tych problemów, ale pozwólcie nam przedstawić jeszcze pozostałe dwa poziomy.

Na poziomie społecznym wasz świat wkracza w stan wysoce niestały i destabilizujący.  Sytuacja jest skomplikowana ale wskazująca, jakbyśmy to mogli określić, na najbardziej elementarne poziomy starcia wartości kulturowych, których jesteście świadkami, jak również na wpływ zarówno zmian klimatycznych i wojny na migracje populacji ludzkich, z których niektóre są spowodowane przez okoliczności, a niektóre są zmanipulowane przez brokerów energetycznych pozostających za kulisami sceny.

Trzeci, to poziom indywidualny – to ty – czytający tą wiadomość.

Jest to także skomplikowana sytuacja, w której wyodrębnić można kilka poziomów. Jeden z tych poziomów ma związek z zatruciem środowiska tej planety, o czym wspomnieliśmy wcześniej. A w wyniku zmian klimatycznych i utraty wielkich obszarów leśnych, nowe formy bakterii i wirusów rozprzestrzeniają się po całym świecie.

Te mikro-formy życia nie są obojętne. Stanowią żywą inteligencję, która ewoluuje i robi to niezwykle szybko w sposób, który sprawi, że obecna metodologia medyczna radzenia sobie z nimi będzie nieskuteczna.

Drugie wyzwanie dla osobistej stabilizacji ma związek z ruchem pola magnetycznego i zmianami wymiarowymi rozgrywającymi się na waszej planecie. Ponieważ wasz system nerwowy działa zgodnie z zasadami bio-elektromagnetyzmu, sieci neuronowe waszych systemów nerwowych są wystawiane na próbę przez te przesunięcia i zmiany. Niektórzy z was, szczególnie ci wrażliwi energetycznie, będą podatni na to bardziej niż inni. Jednak z pewnością nikogo wpływ tych zjawisk nie ominie.

Komunikacja między ludźmi stanie się trudniejsza – określając to łagodnie.

Co może być zaskakujące to fakt, że niektóre z tych wyzwań, pojawią się między osobami będącymi ze sobą w bliskiej przyjaźni lub intymnych relacjach. Może się okazać, że pozornie nieznaczące wydarzenia zewnętrzne poruszą prawdziwe tsunami reakcji emocjonalnych.

Są dwa główne powody wystąpienia takiego zjawiska.

Pierwszy ma związek z destabilizacją systemu nerwowego, co czyni go bardziej podatnym na utratę łączności ze swoim ośrodkiem sterowania. Drugi poziom związany jest z procesem katalitycznej ewolucji, który przechodzicie w tym momencie jako istoty ludzkie. Rozumiemy przez to, że to co było przed wami ukryte jest ujawniane. Najgłębsze katakumby podświadomości ulegają przeoraniu jak po przejściu pługa przez pole. Jest to w zasadzie bardzo niepokojący stan, z którym trzeba sobie poradzić, zwłaszcza dla tych, którzy myślą o sobie jako istotach duchowych.

Jeżeli jesteś zdania, że bycie istotą duchową wymaga, aby zawsze być w stanie błogości i szczęścia, to stwierdzisz, że ten proces oczyszczania jest głęboko niepokojący, ale to jest – szczerze mówiąc – potrzebne do indywidualnego rozwoju i wyzwolenia z ograniczeń nałożonych przez wasze religie i ograniczającą historię. Konieczne jest także dla całej ludzkości, by zmierzyć się i przetransformować swój własny materiał cienia (tj. nierozwiązane problemy emocjonalne i destrukcyjne wzorce przekonań) jeśli ludzkość ma przetrwać.

W ostatnich wiadomościach mówiliśmy, że kurs wydarzeń może być zmieniony podczas „godziny jedenastej”. Odwoływaliśmy się do metafory oznaczającej, że w ciągu ostatniej godziny przed nieodwołalnym przejściem, możliwa jest zmiana jego wyniku.

Ciągle jeszcze mamy to samo zdanie chociaż godzina jedenasta już dawno minęła. Teraz znajdujecie się na minutę przed północą, ujmując to również metaforycznie.

Znaczy to, że wielka zmiana musi nastąpić w bardzo krótkim czasie aby kolektywnie zapobiec „szóstemu masowemu wymieraniu”.

Jako że ekologiczne i społeczne aspekty procesu destabilizacji są bardzo skomplikowane, chcemy ograniczyć nasze komentarze do praktycznych sugestii dla was.

Jeden z markerów, to ewolucyjnie mówiąc o stanach przejścia między wymiarami jako istota ludzka, jest rosnące przekonanie, że życie jest snem. Jeśli ten przypadek dotyczy ciebie, będziesz doświadczać swojego życia i wydarzeń zachodzących w nim, jako zjawiskowych o niematerialnej jakości. Nadal będziesz mieć do czynienia z realiami swojej fizycznej egzystencji, ale wzrośnie poczucie, że fizyczna obecność wyzbyła się swojej realności z tym związanej.

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu naszych przekazach brzmimy jak zdarta płyta, powtarzając w kółko to samo, zwłaszcza w odniesieniu do spójnych stanów emocjonalnych, takich jak szczęście, radość i/lub uznanie. Ma to związek z fizyką i neuropsychologią. Spójny (koherentny) stan emocjonalny jest antidotum na destabilizację waszego układu nerwowego powodowanego przez różne czynniki, o których wspomnieliśmy wcześniej.

Jest wiele sposobów na to aby osiągnąć stan spójności systemu nerwowego. Z jednej strony, proponujemy pracować z dźwiękową medytacją zatytułowaną Most Pomiędzy Światami (A Bridge Between the Worlds – patrz na komentarze Toma poniżej) zgodnie z regularnym schematem wprowadzającym ten typ spójnej emocji do swojego systemu nerwowego.

Inną drogą tworzenia większej spójności to wprowadzenie w większym stopniu radości do swojego życia, co dla wielu z was może wydaje się paradoksalne. Bardzo niewiele kultur widzi konieczność pielęgnowania radości jako wartości samej w sobie.  Ofiara, męczeństwo, cierpienie wydają się być najbardziej cenione w wielu społecznościach ale z naszej perspektywy są to największe błędy przynajmniej z punktu widzenia ewolucji duchowej.

Uznajemy też fakt, że wielu z was, którzy czytają ten komunikat może mieć do czynienia z tym paradoksem (czyli jak stworzyć więcej radości swoim życiu) w bardzo bezpośredni i wyzywający sposób.

Nasza rada, jak zresztą wszystkie, powinna zostać przyjęta z dystansem. To jest po prostu nasz punkt widzenia wobec tego szczególnego wyzwania. Przyjmując to zastrzeżenie, proponujemy odciąć od swojego życia wszelkie formy myślowego poświęcenia i męczeństwa. Znajdźcie więcej sposobów, aby odkryć radość nawet w najdrobniejszych sprawach. I nie ma znaczenia, jak małe one są.

I wreszcie, znajdźcie odwagę by głosić swoją prawdę swoim bliskim. Ten rodzaj wyrażania prawdy i własnego objawienia ma, naszym zdaniem, kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia przez obecny i zbliżający się okres globalnej destabilizacji.

Hatorowie
7 Lutego, 2016

 

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Po pierwsze sądzę, że pierwsza część przekazu nie powinna stanowić zaskoczenia dla nikogo, kto nie poddał się hipnotycznemu urokowi mediów masowych i przyjrzał się uważniej ostatnim wydarzeniom na świecie.

Tych czytelników, którzy nie są zaznajomieni z koncepcją szóstego, masowego wymierania życia na tej planecie, odsyłam do materiału przekazanego podczas przeszłych warsztatów zatytułowanych Biofotoniczny Człowiek – The Biophotonic Human. Materiał ten zawiera zarówno naukowe jak i zrozumiałe dla laika źródła dotyczące dowodów na to, że znaleźliśmy się dosłownie na zakręcie historii prowadzącym do masowego wymierania życia.

https://tomkenyon.com/the-spiral-of-ascension-class-handouts

Powodem, dla którego dzielę się tymi informacjami jest chęć wprowadzenia tej koncepcji w sposób zrównoważony – bez sensacji – wraz z ugruntowanymi podstawami naukowymi. To wy zdecydujecie co zrobić lub czego nie zrobić z tymi informacjami.

Pomimo, że jest to relatywnie krótki przekaz, posiada jednak ukryte poziomy.

Jednym z poziomów, który mnie zaintrygował było stwierdzenie dotyczące postrzegania życia jako snu. Jest to bardzo złożony temat ale w swojej najprostszej formie Hatorowie mówią, że kiedy się wznosimy w rozwoju swojej świadomości wzrasta percepcja życia jako doświadczenia sennego. Zaczynamy postrzegać poprzez „iluzję” tego świata wyczuwając rzeczywistość którą sami kreujemy swoim unikalnym postrzeganiem. Co więcej, wyraźniej odbieramy to, że nasza wcielona egzystencja jest tuż obok ogromnej, wielowymiarowej sfery świadomości.

Postrzeganie życia jako sennego mirażu na co wskazują Hatorowie, wprowadza do tego pocieszające i wzajemne odniesienia. Innymi słowy kiedy ten stan percepcji narasta masz pogłębiające się poczucie połączenia z sobą samym, bardziej niż to ma miejsce podczas normalnego doświadczania. Jednocześnie też doświadczasz rzeczywistości fizycznej swojej egzystencji, czego nie staraj się unikać. Prowadzi to do pewnego rodzaju rozrywki gdy jednocześnie zlokalizowany jesteś w czasie i przestrzeni a w tym samym momencie rozpoznajesz siebie (swoją wielowymiarową rzeczywistość) wykraczającego poza czas i przestrzeń, jak również wszelkie zjawiska (np. sytuacje, osoby czy miejsca) z których składa się twoje życie.

Myślę że wypada tutaj dokonać rozróżnienia pomiędzy tym co Hatorowie opisują jako senną naturę życia z perspektywy wyższych wymiarów świadomości a odcięciem od życia co stanowi aberrację umysłową.

Jeśli wyczuwasz odłączenie od życia, które prowadzi do obniżenia twojego połączenia z sobą samym i jeśli odczuwasz emocjonalny stan, który jest raczej związany z dyskomfortem niż komfortem, wówczas powiedziałbym, że nie doświadczasz tego typu ruchu w górę o jakim Hatorowie mówią w swoim przekazie. Doświadczasz raczej skutków stresu wpływającego szkodliwie na twoje emocjonalne samopoczucie. To dlatego Hatorowie omawiają spójność emocji osiąganą zarówno przez medytację i/lub przez odsłuchiwanie nagrań wyciszających i uspakajających, takich jak Most pomiędzy Światami (A Bridge Between the Worlds) – patrz link do medytacji poniżej –  jak również poprzez świadome utrzymywanie spójnych emocji takich jak – choć nie limitowanych do: – szczęście, radość i/lub wdzięczność.

W ostatnim akapicie tego przekazu mówią:

„I wreszcie, znajdźcie odwagę by głosić swoją prawdę swoim bliskim. Ten rodzaj wyrażania prawdy i własnego objawienia ma, naszym zdaniem, kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia przez obecny i zbliżający się okres globalnej destabilizacji”.

Podczas pracy nad moją częścią, spytałem ich co rozumieją przez to stwierdzenie, a oni powiedzieli, że prawdziwa duchowa ewolucja i wolność wspierają się na dwóch filarach: mówieniu swojej prawdy innym i ujawnianiu się w taki sposób, aby otwierać drogi wewnętrzne (w sobie) i drogi zewnętrzne (w bliskich wokół siebie) dla dokonywania się zmiany. Jeśli trzymasz światło ukryte przed sobą samym i innymi, twoje wewnętrzne światło nie przyczyni się do wyzwolenia świata. Jednocześnie, jeśli będzie się represjonować i zachowywać swój strach i negatywne reakcje na to, co dzieje się wokół, ukrywając to przed sobą i innymi (utrwalając zapominanie i rozproszenie) można stworzyć sferę cienia, która wyklucza i przyćmiewa każde prawdziwe duchowe światło które mogłoby emanować z Twojej istoty.

Tom Kenyon

Kliknij tutaj aby odsłuchac i/lub pobrać A Bridge Between the Worlds (Most pomiędzy Światami). Ten link zabierze ciebie do sekcji Listening (Odsłuchiwanie) na stronie (www.tomkenyon.com). Po zaakceptowaniu Warunków (Terms and Conditions) odnajdziesz wybór medytacji i wykładów z których możesz korzystać na własny użytek.

Informacje nie bezpośrednio związane z tym przekazem:

Mój aktualny kalendarz na rok 2016 został wstawiony na stronie internetowej. Kliknij tutaj  aby wejść tam od razu albo odwiedź naszą stronę www.tomkenyon.com.

Nowa medytacja dźwiękowa  Kuan Yin’s Enlightenment Sound Meditation została umieszczona na stronie  w sekcji Odsłuchiwanie (Listening). Ta wysoce niezwykła medytacja dźwiękowa  oparta o własną ścieżkę, służy osiągnięciu Oświecenia. Po zaakceptowaniu Warunków (Terms and Conditions) odnajdziesz wybór medytacji i wykładów z których możesz korzystać na własny użytek.

Fałszywe przekazy Hatorów

Ostatnio dowiedziałem się że ktoś, prawdopodobnie w Holandii napisał i opublikował przekaz Hatorów przypisując materiał mojej osobie. Uważam, że tego rodzaju zachowanie jest wysoce irytujące i nieetyczne, nie wspominając o tym że nielegalne.

Każdy jest uprawniony do chanelowania z kimkolwiek czy czymkolwiek chce ale nie ma prawa podpisywać się pod tym moim imieniem. Jeśli otrzymacie materiały Hatorów przypisane mojej osobie, namawiam do odwiedzenia mojej strony internetowej i sprawdzenia archiwum. Jeśli tej wiadomości nie ma w archiwum, wiadomość ta nie jest mojego autorstwa.

Jeśli cenicie sobie przekazy Hatorów otrzymywane ode mnie, to jeśli otrzymacie fałszywe przesłanie jak to wysyłane aktualnie z Holandii powiadomcie swoich przyjaciół o tym fakcie i odeślijcie ich do Archiwum Hatorów na stronie www.tomkenyon.com

 

©2016  Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While the text of this message may be shared, no audio files including lectures, music and/or sound meditations may be posted on any site for any reason without the author’s written permission.