Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

O Naturze Aniołów

W tym przesłaniu chcielibyśmy przedstawić nasz punkt widzenia odnośnie natury aniołów.

Nie ma to nic wspólnego z podejściem religijnym. Ma to raczej związek z rzeczywistością międzywymiarową.

W celu wyjaśnienia tego zagadnienia podzielimy temat aniołów na trzy zasadnicze kategorie.

Anioły Światów Duchowych

Te efemeryczne byty są elektromagnetycznymi polami inteligencji. Niektóre z nich przybierają formy pozwalające na ich identyfikację a inne nie. Takie elektromagnetyczne pola inteligencji wchodzą w interakcję z istotami ludzkimi w pewnych sytuacjach, natomiast trzeba wiedzieć, że oczekiwania i wierzenia danego człowieka mają bardzo duże znaczenie podczas tego rodzaju doświadczeń. Innymi słowy, ludzki system wierzeń wpływa bardzo na to, co jest doświadczane.

Anioły ze światów duchowych przybierają wiele różnorodnych form, pośród których są takie kształty pól energii, które dają wrażenie posiadania przez nie skrzydeł, ale nie zawsze tak jest.

Te typy aniołów są istotami stworzonymi. Są siłami pól inteligencji, wysłanymi w eter, w kosmos, aby wykonać zadanie lub też podjąć jakąś akcję wyznaczoną przez swojego twórcę.

Twórca taki może przybrać formę, którą możemy określić, jako bóg, bogini, półbóg czy półbogini, istota międzywymiarowa, obca inteligencja lub nawet istota ludzka. Te typy aniołów nie posiadają wolnej woli. Są stworzone wyłącznie dla wypełnienia konkretnej intencji.

W większości przypadków anioł będzie kontynuował swoja misję z determinacją aż energia, która go stworzyła nie będzie w stanie go podtrzymywać. W niektórych bardzo rzadkich przypadkach takie byty anielskie mogą osiągnąć poziom samoświadomości oraz zdolność do podejmowania własnych wyborów niezależnie od swojego źródła lub twórcy. Jest to bardzo rzadki przypadek, ale czasem się wydarza.

W tej kategorii aniołów jest zbiór istot posiadających wiele różnych intencji.

W tym przesłaniu skupiamy się na aniołach, których intencje mają na celu podtrzymanie życia i są w swej naturze pozytywne.

Anioły Wcielone

Druga kategoria aniołów może zostać opisana, jako pola elektromagnetyczne inteligencji, które istnieją wyłącznie wewnątrz ludzkiego ciała. Są to pola siłowe inteligencji utworzonej poprzez emocje i wierzenia pojedynczego człowieka. Są to subtelne siły energetyczne przemieszczające się wewnątrz ludzkiego ciała w odpowiedzi na wierzenia i emocje.

Jedną z wielkich umiejętności, którą posiadacie, jako istoty ludzkie, to tworzenie sił anielskich w swoim wnętrzu poprzez użycie pozytywnych intencji i pozytywnych emocji. Wrócimy do tego najważniejszego wątku za chwilę.

Obce Inteligencje

Trzecia kategoria aniołów nie jest wcale anielska i powstała w wyniku błędnej interpretacji.

Kategoria ta powstała z powodu sytuacji, kiedy człowiek napotyka obcą inteligencję. Tego typu spotkania bywają mylnie interpretowane, jako kontakt z aniołami. Wiele spośród waszych duchowych i religijnych tradycji opartych jest na opowieściach związanych ze spotkaniami z istotami anielskimi czy też bogami/boginiami, którzy byli prawdę mówiąc po prostu przedstawicielami bardziej zaawansowanych cywilizacji.

Powód naszej dyskusji na temat aniołów ma dwojakie podłoże.

Myśl, Strach i Zmiana

Pierwszy powód jest bardzo praktyczny i ma związek z waszymi duchowymi przejściami spowodowanymi przez aktualne, ogromne zmiany zachodzące na Ziemi. W najprostszy sposób możemy to określić tak, że gwałtowne zmiany na Ziemi powodują refleksje związane ze strachem, obawą.

Z nielicznymi wyjątkami istoty ludzkie ze swej natury są nieufne wobec zmian. I kiedy zmian jest tak dużo jak objawia się to teraz na waszej planecie, te naturalne obawy narastają uwalniając w waszych ciałach destrukcyjne elektromagnetyczne pola inteligencji.

Jako obronę przed tym, omówimy kreację pozytywnych efektów wewnątrz ludzkiej biologii poprzez tworzenie subatomowych form anielskich.

Wasza nauka psychoneuroimmunologii, czy też studia nad poznaniem jak myśli i emocje wpływają na system odpornościowy – podobnie jak nowo rozwijające się naukowe dziedziny epigenetyki zajmujące się tym, w jaki sposób myśl i emocja wpływa na wasze DNA – w coraz jaśniejszy sposób wskazują na odpowiedzialność za to czynników chemicznych i molekularnych.

Ale my chcielibyśmy pójść dalej poprzez wyjaśnienie, że tworzycie efekty pola kwantowego we wszechświecie własnych ciał, poprzez generowane przez siebie myśli i uczuć.

I tu dochodzimy do czegoś w rodzaju rozwidlenia dróg.

Przez nasilanie się węzłów chaosu w waszym świecie coraz większa liczba istot ludzkich odczuwa narastający strach, obawy, lęki i zubożenie. Lista jest długa i z pewnością łatwo byłoby uzasadnić przekonanie, że żyjecie pośród coraz większych niebezpieczeństw w przerażającym świecie.

Patrząc na to z boku jest to prawidłowa ocena, ale jeśli pozostaniecie na tej wyspie percepcyjnej rzeczywistości wytworzycie szkodliwe efekty w waszej biologii, wewnątrz swoich ciał.

Sztuczka, jeśli tak to można określić, polega na przeciwstawieniu tej percepcji okresami osobistej odnowy i ulgi. Rozumiemy przez to tworzenie własnych dróg uwolnienia biologicznie pozytywnych efektów, dzięki kreacji subatomowych form anielskich.

Sposób, w jaki uzyskuje się taki efekt jest dość złożony. Ale najprościej wyjaśnić to tak, że kiedykolwiek tworzycie pozytywne myśli i pozytywne uczucia, kreujecie biologicznie pozytywne subatomowe anioły poruszające się poprzez wszechświat waszych ciał. Te pola siłowe przyczyniają się do powstawania efektów pola kwantowego, które pozytywnie przełącza biologiczne reakcje redukując wpływ stresu.

Ponadto, do celowego tworzenia pozytywnych myśli i uczuć, jak wierzymy, korzystne dla was będzie odsłuchiwanie przekazanej ostatnio medytacji dźwiękowej zatytułowanej Most pomiędzy Światami. Proste odsłuchiwanie tej medytacji dźwiękowej przez 12 minut, to jest tyle ile ona trwa, raz lub dwa razy w ciągu dnia może sprawić dużą różnicę w tym, jak się czujecie.  (Uwaga: link do tej medytacji dźwiękowej znajduje się na końcu tego przekazu)

Uważamy, że to niezwykle ważne, aby świadomie w sposób systematyczny, uwalniać biologicznie pozytywne pola siłowe w swoim ciele, przeciwstawiając się eskalacji szaleństwa krążącego wokół.

Chcemy odwołać się do naszego wcześniejszego przekazu (z 18 kwietnia 2005 roku) zatytułowanego Ekstaza i Serce (Ecstasy and the Heart), jako, że informacje tam zawarte mogą być wam bardzo przydatne.
Drugi powód, dla którego rozważamy temat aniołów ma naturę planetarną.

Jako zbiorowość wspólnie przechodzicie przez bardzo trudny i niebezpieczny punkt. Następuje wzrost destrukcyjnych sił na waszej planecie w zakresie fanatyzmu religijnego, inżynierii klimatycznej, chciwości korporacyjnej i manipulacji a także poważnych zagrożeń dla podstaw ekosystemu.

Obserwując to z naszej perspektywy, wkraczacie teraz w masywny Węzeł Chaosu (Chaotic Node), jakiego wasza planeta nie widziała od długiego czasu. Gdyby się to potwierdziło, to ten Węzeł Chaosu mógłby spowodować masowe wymieranie różnych form życia w tym także wielu ludzi.

Wzywamy w związku z tym do podjęcia działań wszystkie pozytywne anielskie formy ze wszystkich możliwych duchowych tradycji, wszelkie opowiadające się za życiem, wielowymiarowe istoty, przedstawicieli wszystkich obcych cywilizacji mających pozytywne intencje i wszystkie istoty ludzkie popierające nasze zamiary.

5 września 2015, utworzymy „punkt splotu wydarzeń” (w org.: a nexus point). Poprzez globalną medytację wezwiemy wiele różnorodnych, działających na rzecz życia form anielskich, do aliansu chroniącego życie i jego wzrost na tej planecie.

Jasno przedstawmy, co przez to rozumiemy.

Jeśli ludzka świadomość wznosi się do wyższego poziomu niż ten manifestujący się obecnie, wówczas zasługuje na przetrwanie. Jeśli nie wznosi się, wówczas ludzkość, jaką znacie nie pokona tego przejścia. Jest to zbiorowy test kosmicznej inteligencji, któremu aktualnie stawiacie czoła na wielu poziomach.

Utworzenie przez nas tego „punktu splotu wydarzeń”, wokół którego pozytywne pola elektromagnetyczne inteligencji będą mogły ruszyć razem, jako spójna siła, jest dość niezwykłą propozycją.

To dlatego, że kreatorzy tych aniołów pochodzą z wielu różnych, duchowych, obcych i wielowymiarowych przestrzeni, te „anielskie istoty” rzadko ze sobą współdziałają a właśnie teraz wezwiemy je do Stołu Przeznaczenia, dla dobra ludzkości i całego życia na tej planecie.

Ten punkt zwrotny nastąpi 5 września 2015 roku, w ostatniej półgodzinie wydarzenia, jakie odbędzie się na Manhattanie, nazwanego W towarzystwie Aniołów (In the Company of Angels). Medytacja rozpocznie się o 17:30 i zakończy się o 18:00 EST (USA) (czyli 21:30 – 22:00 GMT). (Dla wyznaczenia czasu dla swojej lokalizacji możecie skorzystać z konwertera czasu lub Zegara Światowego: World Time Clock.)

Ta dźwiękowa medytacja zostanie nagrana i umieszczona na naszej stronie internetowej po całym wydarzeniu, i jeśli te nagrania będą z wami rezonowały zalecamy jej częste słuchanie. Innymi słowy, nie jest to jednorazowa medytacja a stworzona została, aby stać się spójnym polem jednolitej energii wzmacniającej was za każdym razem, kiedy jej odsłuchujecie.

Jeśli jest to niemożliwe, abyście byli fizycznie w Nowym Jorku żeby przyłączyć się do medytacji a chcielibyście dostroić się do tego punktu splotu wydarzeń, który będzie tworzony podczas jej trwania, sugerujemy odsłuchiwanie Mostu Pomiędzy Światami (A Bridge Between the Worlds) w podanym przedziale czasowym. Podczas tej pół godziny umieśćcie swoją uwagę na czakrze korony, na szczycie głowy. Odsłuchajcie medytację trzykrotnie i zróbcie trzydziestominutowa przerwę na odpoczynek przed powrotem do innych aktywności. (Uwaga: Link do tej medytacji znajdziecie na końcu tego przekazu. Proszę lepiej ściągnijcie ten plik dźwiękowy na swój komputer przed wydarzeniem 5 września, zamiast odsłuchiwać go bezpośrednio z naszego serwera).

Jeżeli będąc daleko, przyłączycie się do nas podczas medytacji, serdecznie Was powitamy. Wiedzcie, że na tym poziomie świadomości, oddzielenie fizycznym dystansem nie jest żadnym ograniczeniem.

Hatorowie
21 czerwca 2015

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Kiedy powstał pomysł aby W towarzystwie Aniołów (In the Company of Angels) został zaprezentowany podczas jednodniowego wydarzenia na Manhattanie, nie przypuszczałem, że pojawią się Hatorowie z propozycją przeprowadzenia medytacji światowej.

Już nazajutrz po otrzymaniu tej szczególnej wiadomości, przeczytaliśmy z Judi artykuł w gazecie „Huffington Post” o wspólnych badaniach prowadzonych przez Stanford, Princeton i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Wnioski z badań, które zostały opublikowane w Science Advances, Vol. 1 No. 5, z 5 czerwca 2015 są takie, że Ziemski ekosystem wszedł właśnie w szóstą masową fazę wymierania.

Dla tych, którzy chcieliby przeczytać o tym sami podaję link do artykułu: http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253

W ślad za tymi badaniami i całą obfitością innych, również takich niepotwierdzonych naukowo doniesień, zdaje się potwierdzać bardziej gwałtowne pogorszenie naszego ekosystemu, niż pierwotnie sądzono.

Na poziomie pragmatycznym myślę, że musiałoby dojść globalnego wysiłku, aby spowolnić proces degradacji ekosystemu a wymagałoby to współpracy na poziomie całej planety, co w tej chwili jest po prostu nie do pomyślenia.

Jak powiedział kiedyś astrofizyk Carl Sagan: “Zagłada jest regułą. Przeżycie jest wyjątkiem”

Muszę stwierdzić, że wkroczyliśmy w wyjątkowy moment historii naszej planety i wymaga to podjęcia wyjątkowych rozwiązań, jeśli chcemy prześlizgnąć się przez ten narastający Węzeł Chaosu.

Przez wszystkie te lata, kiedy odbierałem przekazy Hatorów, nigdy nie doświadczyłem z ich strony tak bardzo zdecydowanego określenia możliwości zbliżającej się katastrofy czy też próby podjęcia tak dużego wysiłku jak utworzenie „punktu splotu wydarzeń” w celu współkreacji rozwiązań na rzecz ludzkości i naszej planety poprzez anielski alians.

To raczej ociera się o „science fiction” czy też mity o starożytnych herosach. Z perspektywy Hatorów jednak, królestwa anielskie są powiązane z pierwotną siłą kosmosu – przynajmniej z punktu widzenia międzywymiarowości. Więc wołają poprzez nich i nas by połączyć się w kreacji spójnej intencji mającej na celu stworzenie nowego standardu międzynarodowej współpracy jak również nowej rzeczywistości, gdzie różne formy życia na tej planecie będą rozpoznawane, jako nierozerwalnie ze sobą powiązane.

Dla tych z was, którzy czują się wezwani do udziału w tym wielkim eksperymencie w świadomości, ale nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w tym wydarzeniu, pragnę powtórzyć to, co Hatorowie powiedzieli na końcu przekazu:

Jeżeli będąc daleko, przyłączycie się do nas podczas medytacji, serdecznie Was powitamy. Wiedzcie, że na tym poziomie świadomości, oddzielenie fizycznym dystansem nie jest żadnym ograniczeniem.”

Prowadząc z Hatorami wiele medytacji światowych przez te wszystkie lata, mogę uczciwie powiedzieć, że spełniły one swój cel. Stwierdzam to w oparciu o informacje zwrotne, jakie otrzymuję od osób z całego świata, o tym, czego doświadczały, kiedy „dostrajały się” do globalnych medytacji. Powiedzieć, że działy się rzeczy magiczne, gdziekolwiek te osoby były, to za mało.

Proszę lepiej ściągnijcie ten plik dźwiękowy na swój komputer przed wydarzeniem 5 września, zamiast odsłuchiwać go bezpośrednio z naszego serwera). Przekazuję tą wiadomość, ponieważ gdy zbyt wiele osób próbuje korzystać z naszej strony w tym samym czasie, serwer nie jest w stanie nadążyć i może się zawiesić a wówczas nikt nie skorzysta nagrania.

Dla tych, którzy będą uczestniczyli w globalnej medytacji na odległość, Hatorowie zalecają odsłuchanie medytacji dźwiękowej (Most pomiędzy Światami – A Bridge Between the Worlds) trzykrotnie ze świadomością na czakrze korony. Sugerują również, aby poświęcić około 30 minut na późniejszy odpoczynek by zintegrować swoje doznania.

Jeśli czas na to pozwala, poświęciłbym więcej niż 30 minut na integrację swoich doświadczeń z uwagi na to, że jak twierdzą Hatorowie, dokonanie tak głębokiego kontaktu ze światami anielskimi może głęboko zmienić świadomość, więc niektórzy z Was będą potrzebowali nawet długiej drzemki.

Po większą ilość informacji o wydarzeniu na Manhattanie 5 września, nazwanego W Towarzystwie Aniołów (In the Company of Angels), kliknij tutaj.

Aby wysłuchać i/lub ściągnąć Most Pomiędzy ŚwiatamiA Bridge Between the Worlds, kliknij na link poniżej. Przeniesie to ciebie do strony z Zasadą Odsłuchiwania (Listening Agreement). Po zaakceptowaniu warunków otrzymasz dostęp do plików audio w tej sekcji. Jest tam duża ilość medytacji, wykładów i wszystkie są oferowane nieodpłatnie do własnego użytku.

Kliknij tu, aby odsłuchać i/lub ściągnąć Most Pomiędzy ŚwiatamiA Bridge Between the Worlds.

Uwaga: Gdybyś chciał otrzymywać kolejne posty Hatorów bezpośrednio, idź do strony www.tomkenyon.com i kliknij na Contact.

©2015 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this entire copyright notice. Please note that the sound meditation, A Bridge Between the Worlds, may not be posted or shared. It is for you personal use only.

Informacje Nie Wprost Związane Z Tym Przekazem
Music of the Inner Spheres (Muzyka Wewnętrznych Sfer)

Z przyjemnością mogę poinformować, że Music of the Inner Spheres jest już dostępna w naszym Sklepie on-line. Te nagrania są zbiorem moich ulubionych sesji dźwiękowych zebranych z różnych warsztatów oraz niezależnych sesji nagranych przeze mnie w studio na potrzeby wewnętrznych eksploracji. Wybrałem siedem kawałków dźwiękowych składających się na jeden CD będących silnym wsparciem podczas wewnętrznych eksploracji własnej świadomości i wierzę, że i wam w tym pomogą.

Kliknij tu aby zobaczyć Music of the Inner Spheres w Sklepie / Store.

Angels and Devas (Anioły i Devy)

To rozszerzona wersja Dźwiękowej Medytacji Fukushima, która możecie odsłuchać bezpłatnie na naszej stronie w sekcji „Listening”. Wiele osób prosiło mnie o dłuższą wersję, aby mogli zanurzyć się w harmonii królestw Aniołów i Dev. W celu uzyskania informacji o oryginalnej medytacji dźwiękowej zawierającej też przekaz Hatorów, wejdź na naszej stronie w Sekcję „Hathors” i wybierz tytuł: Fukushima.

Kliknij tu aby zobaczyć Angels and Devas w Sklepie / Store.

© 2015 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used, distributed, or copied in any way in any medium.