Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Ekstaza i Serce

Chcielibyśmy w tym przekazie porozmawiać z wami o wzbudzaniu stanu ekstazy poprzez skupianie się na sercu.  Nie mówimy w tym przypadku o czakrze serca, lecz raczej o fizycznym sercu, o sercu jako mięśniu.

Technika ta oparta jest na połączeniu waszego skupienia uwagi z uczuciem wdzięczności lub doceniania {w oryginale appreciation, które oznacza: uświadamianie sobie, zrozumienie, akceptację, uznanie/docenianie, wdzięczność, podziw, upodobanie/przyjemność} – któregokolwiek z nich wolicie użyć.

Gdy tylko skupicie uwagę na swoim sercu, możecie dostrzec przepływ subtelnej energii.

Z naszej perspektywy wasze skupienie uwagi funkcjonuje bardzo podobnie do centralnego punktu wiru energii.  Jest to prawdą zwłaszcza w odniesieniu do waszego ciała fizycznego oraz otaczającego go pola energii – waszego pola energetycznego – które starożytni nazwali „aurą”.

Wasza zdolność do skupienia uwagi nie jest wyłącznie aktywnością mózgu.  Jest to działanie zachodzące na wielu poziomach świadomości.  Kiedykolwiek skupicie uwagę na miejscu znajdującym się wewnątrz waszego ciała lub wewnątrz jego pola energetycznego, do tego punktu czy obszaru natychmiast zaczyna napływać subtelna energia, co ma ożywczy wpływ na komórki waszego ciała oraz/lub na lśniące włókna świetlne, które tworzą wasze ciało energetyczne.  W rzeczy samej wasza koncentracja uwagi stwarza efekt zakrzywienia (warping effect) na poziomach subatomowych, co moglibyście określić jako efekty pola kwantowego.  Te efekty pola tworzą w was wyraźne przepływy energii, geometrii i harmoniki .

Nakłaniamy was, abyście opanowali ważną umiejętność zmiany pola kwantowego dzięki sile skupienia swej uwagi.  Zastosowania tej umiejętności są rozliczne, a wzbudzanie ekstazy jest tylko jednym z nich.

W tej metodzie używacie zdolności do utrzymania uwagi połączonej z uczuciem wdzięczności lub doceniania.  Te dwie emocje wywierają spójny wpływ na wasze pole energii i na rytmiczne magnetyczne emanacje waszego fizycznego serca.  To połączenie skupienia uwagi oraz spójnej emocji może być wykorzystywane do wytwarzania wysokich stanów ekstazy.

Jak już powiedzieliśmy, generowanie ekstatycznych stanów świadomości jest ważnym katalizatorem ewolucji.  Usilnie was zachęcamy, abyście się nauczyli wytwarzać stan ekstazy wielokrotnie w ciągu każdego dnia.

Rozumiemy, że codzienne życie wielu z was nie sprzyja wzbudzaniu i pielęgnacji takich stanów, ale nakłaniamy was, byście w ciągu każdego dnia znaleźli chwile, gdy możecie poćwiczyć osiąganie tych stanów przynajmniej przez kilka minut za każdym razem. Odrobina czasu spędzona w stanie ekstazy to lepsze niż nic.

Ćwiczenia te ustanowią waszą harmonikę czy też relację z Ziemią jako świadomą żywą istotą, oraz z falami harmonicznymi przyspieszonej ewolucji, które przepływają przez waszą galaktykę.

Używając tej metody skupiacie swoją uwagę na sercu fizycznym.  Gdy skoncentrujecie się na tym obszarze, wytwarzacie uczucie doceniania lub wdzięczności.  Ma to być raczej emocja, a nie sama tylko myśl o wdzięczności bądź docenianiu.  W tej metodzie myśl nie pobudzi subtelnych energii, potrzebnych do wytworzenia ekstazy – tylko uczucie zdolne jest uruchomić w was wiry energii.

Gdy skupiacie się na fizycznym sercu i wywołujecie uczucie doceniania lub wdzięczności, falowa forma energii zaczyna płynąć przez wasze ciało, unoszona przez pole magnetyczne serca, które wyemanowuje z fizycznego serca i obejmuje całe wasze ciało. Gdy przepływ energii ogarnia całe ciało, ekstaza powstaje w sposób spontaniczny, i jest to ekstaza komórkowa.

Poeksperymentujcie z tą techniką.  Wyczuwajcie co się dzieje w waszym ciele, gdy skupiacie się na sercu i generujecie uczucia doceniania i wdzięczności.  Fizycznie poczujcie, co się dzieje na poziomie komórkowym, gdy bilion komórek (albo coś koło tego) waszego ciała przyjmuje tę spójną energię wdzięczności lub doceniania.

Gdy już nauczycie się wywoływać ekstazę w opisany sposób, i gdy będziecie to umieli robić na życzenie czy na zawołanie, zacznijcie eksperymentować ze swoim polem energii, czyli tym, co niektórzy nazywają „ciałem subtelnym”.

Gdy używacie tej metody, skupiacie znów uwagę na swoim sercu, stwarzając uczucia wdzięczności i doceniania.  A gdy wyczuwacie, jak ekstaza zaczyna się budzić w waszym ciele, przenosicie swoją uwagę do obszaru wokół ciała.  To pole energii widziane oczami jasnowidzów wygląda bardzo podobnie do świetlistego jaja.  Szersza część tego jaja otacza ramiona, a węższa jest wokół stóp. Przez środek tego pola biegnie centralna linia lub oś, i tak się składa, że jest to ta sama oś, która biegnie również przez środek waszego fizycznego ciała – wchodzi przez czubek waszej głowy, a wychodzi przez krocze (perineum).   Ta linia jest centralną osią pola magnetycznego, które obejmuje ciało subtelne. Ciało to, czy też pole, rozciąga się ponad głową i pod stopami na kilkanaście centymetrów do paru metrów.   W pewnych stanach wysokiego naładowania energetycznego oś i ciało subtelne mogą się rozciągnąć również o wiele dalej.

Przełączając swoją uwagę na tę centralną oś oraz na pole otaczające wasze ciało umożliwiacie odczuciu ekstazy przedostanie się z waszego ciała fizycznego do ciała subtelnego. Jest to bardzo pozytywne i tworzy potężne wzorce harmoniczne, które wprowadzają was w rezonans z formami falowymi przyspieszonej ewolucji, które przepływają przez waszą galaktykę.

Nie lekceważcie mocy tej techniki.  Choć jest bardzo prosta, jest też bardzo głęboka i skuteczna. Wprowadzi was ona w wyższe stany rezonansu i wibracji.  A to, z naszej perspektywy, jest dla was kluczowym czynnikiem, umożliwiającym wam przejście przez portale energetyczne i energie transformacji, których oddziaływania wasza Ziemia doświadcza teraz i będzie doświadczać w przyszłości.

Chcielibyśmy opowiedzieć wam różne rzeczy o waszej naturze i waszym przeznaczeniu, ale najprawdopodobniej nie zrozumielibyście ich, chyba że znajdowalibyście się akurat w stanie, co najmniej, ekstazy…

Dzieje się tak dlatego, że punkt odniesienia świadomości jest określany nie tylko poprzez przekonania, ale i poprzez harmonikę emocjonalną danej osoby. A jeśli nie znajdujecie się w stanie ekstazy, opowiadanie wam tych rzeczy byłoby podobne do prób opisania wschodu słońca osobie niewidomej, która nie ma możliwości w bezpośredni sposób postrzec tego, o czym mówicie. Dla takiej osoby wasz opis byłby tylko rodzajem świata stworzonego z fantazji. Ale gdyby ten ktoś nagle zaczął widzieć, mógłby doświadczyć słońca bezpośrednio i potwierdzić, że wasz opis świata był trafny. I wtedy to, co przedtem należało do sfery mitu, stałoby się dla tej osoby czymś realnym.

W tym momencie pozostawiamy was z czymś, co może wydawać się mitem, ale co dla nas jest oczywiste i zrozumiałe samo przez się. Jesteście stwórcami, tworzącymi właśnie swoją przyszłość oraz przyszłość kolejnych pokoleń, które nadejdą po was. W swym sercu skrywacie klucz do Tajemnicy Tajemnic. A wejście do tej tajemnicy wiedzie przez waszą zdolność do odczuwania ekstazy. Bądźcie odważni i odnajdźcie swą drogę, swój sposób życia wiodący wzwyż ku temu podniosłemu stanowi istnienia. Jednakże wiedzcie też, że ekstaza nie jest końcem tej drogi, lecz zaledwie jej początkiem.

Wypróbujcie metodę, którą wam tu przedstawiliśmy. Eksperymentujcie z technikami, które daliśmy wam wcześniej i które damy wam w niedalekiej przyszłości. Wchodźcie w stan ekstazy kiedykolwiek tylko możecie. Wiedzcie o tym, że kiedy to robicie, wchodzicie w komunię ze wszystkimi wzniosłymi istotami i mistrzami, którzy służyli i wciąż służą ludzkości. Wiedzcie, że kiedy to robicie, wchodzicie w komunię ze swoją Jaźnią.

18 kwietnia 2005

Przetłumaczyła Wika

http://krystal28.wordpress.com/2011/05/12/ekstaza-i-serce/