Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Non-Dualiteit en de Matrix van het Creëren

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

In deze boodschap willen we de paradox bespreken van hoe je positieve uitkomsten creëert die zich ontvouwen in tijd en ruimte vanuit non-duale bewustzijnstoestanden,  die naar hun eigen aard zowel tijd als ruimte transcenderen zoals je hen waarneemt.

Non-duale bewustzijnstoestanden, die wij de Moeder van Alle Dingen noemen (i.e., de Leegte),  zijn de oorsprong en de oorzaak van manifeste realiteit. Wij hebben ontdekt dat het gebruik van non-duale bewustzijnstoestanden als springplank om positieve uitkomsten te creëren, meer meesterlijke scheppingen genereert.

Een van de bij de perceptie van non-duale toestanden betrokken paradoxen is het feit dat je deze toestanden waarneemt via je zenuwstelsel,  dat stevig geworteld is in de dualiteit. Als je deze woorden leest, of ze uitgesproken hoort worden,  zijn de bio-elektrische schommelingen in je hersenen en zenuwstelsel werkelijk werkzaam vanuit een dualistisch sjabloon.

Als zenuwimpulsen door je neuronen reizen, bestaan de kleine biochemische en elektrische gebeurtenissen, verantwoordelijk voor het denken en mentale/emotionele indrukken, naast elkaar ​​in een dynamische, dualistische matrix. Maar non-dualiteit, zelf, bestaat buiten de dualistische realiteit van je zenuwstelsel.

Functioneel gezien ga je een bewustzijn van non-dualiteit binnen wanneer je brein/geest in een hogere dimensionale trance bewustzijnstoestand komt. In deze unieke trancetoestand is er een geleiding, of verschuiving in gewaarzijn, middels welk je jouw eigen non-duale aard kunt ervaren.

In verder geavanceerde bewustzijnstoestanden kun je tegelijkertijd in zowel de relatieve zintuiglijke ervaring als de non-duale ervaring werkzaam zijn. Met andere woorden, je kunt op hetzelfde moment de zintuiglijke wereld ervaren met haar meervoudige complexe dualiteit, als de diepe rust en gecentreerdheid van je non-duale aard.

Maar dit is een vaardigheid van een zeer geavanceerd brein en de meeste mensen neigen ertoe om, bij het naderen van dit territorium van lichaam en geest, in het ene of de andere werkzaam te zijn. Als je al in een geavanceerde bewustzijnstoestand werkzaam bent en in staat bent om zowel in dualiteit (i.e., je belichaamde leven) als non-dualiteit (i.e., non-gelokaliseerd gewaarzijn) werkzaam te zijn, dan kun je de volgende sectie overslaan en verder gaan naar de sectie die wij “De Paradox van het Creëren” zullen noemen.

Het Aethos

Wij introduceerden het Aethos in onze vorige boodschap omdat de trillingsaard van de geluidspatronen in De Aethos Geluid Meditatie  de meeste individuen in staat stelt om non-duale bewustzijnstoestanden binnen te gaan.

Wanneer je met de Aethos Geluid Meditatie werkt of rechtstreeks contact maakt met het Aethos, is het belangrijk om te begrijpen dat je bewustzijn en het Aethos bij verschillende frequentie domeinen oscilleren. Voor de meeste, thans belichaamde personen is de frequentie van het Aethos op een zeer hoog niveau en daardoor is er soms een verheldering of purificatie van emotioneel materiaal van een lagere frequentie. Je moet gewoon leren om in gelijke tred met de Geluid Meditatie te komen, wat de reden is dat we je aanraden met de versie van vijf minuten te werken totdat je de passages door je eigen bewustzijn, die het Aethos produceert, duidelijk begrijpt.

Als je verder gaat met het werken met de Aethos Geluid Meditatie zal zij je uiteindelijk een hogere dimensionale trance bewustzijnstoestand binnen doen gaan, waarin je glimpen van je eigen non-duale werkelijkheid kunt opvangen.

Dan zul je, als je er verder mee werkt, in staat zijn om gedurende langere perioden in non-duale bewustzijnstoestanden te blijven. Wanneer je rechtstreeks met het Aethos en/of met de Aethos Geluid Meditatie dit niveau van meesterschap hebt verworven, ben je gereed het te gebruiken als springplank naar het manifesteren van positieve uitkomsten.

Jullie neurowetenschappen zien trancetoestanden anders dan wij. Voor ons zijn niet alle bewustzijnstoestanden van trance hetzelfde. Hogere dimensionale trancetoestanden zijn niet gewoon expressies van een functie van het brein; ze zijn een inherent menselijk vermogen dat je in staat stelt om een buis binnen te gaan die je aansluit op andere aspecten van jouw wezen, buiten de beperkingen van waargenomen tijd en ruimte.

Met andere woorden, wanneer je in een hogere dimensionale trancetoestand komt, transcendeer je functioneel aspecten van neurologische activiteit in je zenuwstelsel. Terwijl je brein/geest nog altijd is gebonden door de neurologische realiteit van je zenuwstelsel, is een aspect van je bewustzijn niet langer gebonden door deze beperkingen. We noemen dit de buis, en in sommige opzichten is het een metafoor terwijl het in andere opzichten een toepasselijke beschrijving is, want het lijkt erg op een wormgat dat jou verbindt met uitgestrektere aspecten van je aard.

Wanneer je naar de Aethos Geluid Meditatie luistert verbind je je met deze buis. Een van de tekenen dat je dit kanaal bent binnengegaan, dat buiten tijd en ruimte voert, is de sensatie van zweven. Het is alsof je op de een of andere manier gescheiden bent van je zintuiglijke ervaringen en van je eigen mentale en emotionele processen – je bent ze nog steeds gewaar, maar je wordt niet met hen geïdentificeerd. Terwijl dit soms wordt aangeduid met dissociatie leidt deze geestestoestand je in de context van hoger vibrerende energieën naar de buis, het kanaal waardoorheen je een meer geëxpandeerd gewaarzijn van jezelf binnen kunt gaan, dat uitstijgt boven tijd en ruimte.

In wezen houdt de taak van het creëren van positieve uitkomsten in dat je buiten het kader van perceptie gaat, buiten de beperkingen van geloof die je ertoe hebben gebracht om te concluderen dat je gevangen zit in een lineaire stroom van tijd.

Deze perceptie van tijd kan waar zijn voor je fysieke lichaam op je huidige evolutieniveau, maar het is niet waar voor je bewustzijn. Het enige dat moet gebeuren is dat je de buis vindt, of het kanaal, dat leidt naar een geëxpandeerde toestand van gewaarzijn en zijn. Vanuit dit standpunt is de Aethos Geluid Meditatie een middel om een ​​hogere dimensionale trance bewustzijnstoestand te genereren, die je toegang tot de buis of het kanaal geeft.

Wij raden je aan om in stappen van steeds vijf minuten meer met de Aethos Geluid Meditatie te werken, zodat je deze trance bewustzijnstoestand zelf kunt ervaren. Het in een toestand van trance gaan is een vaardigheid van het brein, en net als bij alle vaardigheden zijn sommige mensen er meer in bedreven dan anderen. Echter, alle personen kunnen deze vaardigheid ontwikkelen

Wanneer je er zeker van bent dat je deze trance bewustzijnstoestand binnen kunt gaan, en als je weet hoe je de buis binnen kunt gaan, ben je gereed voor een dieper manifestatieniveau.

Hier, bij deze drempel, tussen ingekaderde tijd en ruimte en een geëxpandeerd gevoel van jezelf, boven tijd en ruimte uitstijgend, begint de magie.

En ook hier, bij deze drempel, verschijnt een vreemde paradox.

De Paradox van het Creëren

Je bent wellicht de drempel binnengegaan met als doel om een specifieke uitkomst te creëren, maar als je de meer geëxpandeerde toestanden van je wezen binnengaat wordt de noodzaak om specifieke uitkomsten te manifesteren minder urgent. Sterker nog, in de meest geëxpandeerde bewustzijnstoestanden is er nauwelijks wat voor wil dan ook om wat dan ook te creëren. Dit komt omdat je in de meest geëxpandeerde toestanden van je wezen in contact bent met je eigen aard, die alle fenomenen overstijgt, en in deze geestestoestand heb je niets nodig.

De paradox is dat je in beide realiteiten leeft – de transcendente realiteit van je eigen aard, die niets nodig heeft, en je belichaamde bestaan ​​als een mens die, inderdaad, het optreden van bepaalde uitkomsten nodig heeft.

Dit is het punt dat er een andere paradox verschijnt. Indien je in staat bent om een uitkomst met ware onthechting te creëren, in de betekenis van de ten volste gevoelde gewaarwording van je transcendente aard, je meest geëxpandeerde gewaarwording van zijn, zul je het creëren van specifieke uitkomsten meer meester zijn.

Dit is te wijten aan het feit dat je in geëxpandeerde zijnstoestanden geen spanning creëert. Spanning creëert krachtlijnen die je creaties beperken. En toch, als het iets is waarvan je voelt dat je het werkelijk nodig hebt, dan zal er natuurlijkerwijs spanning omheen zijn. Dit is enkel menselijk. Maar hier wringt de schoen en is er een van de geheimen. Zelfs indien je dringend behoefte hebt aan iets om in je leven op te treden zul je het meer waarschijnlijk ervaren middels de handeling van het creëren van uitkomsten indien je het gevoel binnengaat dat er niets hoeft te gebeuren. Dit is werkelijk een vreemde paradox.

Wij realiseren ons dat sommigen van jullie, die dit lezen, een hoog niveau van zelfbewustzijn hebben verworven en jullie hebben misschien de kern van deze waarheid al ontdekt, de kern van de zaak aangaande non-dualiteit en de kunst van het creëren van uitkomsten.

Wanneer je in het centrale punt van gewaarzijn bent (i.e., non-dualiteit) is er wijsheid in het wachten alvorens specifieke uitkomsten te creëren. We hebben hierover gesproken in een andere context in een vorige boodschap, die wij Transitie Toestanden van Bewustzijn hebben genoemd.

In die boodschap hebben we besproken hoe het is om in de Leegte te zijn na het overlijden en wezen we erop dat veel mensen zich door het wachten ongemakkelijk voelen en overhaast de Leegte, of non-dualiteit,  uit gaan, naar het creëren van een nieuw leven, of het nu een fysiek leven is of een ervaring in een andere dimensie.

We hebben het hier over twee zeer verschillende ervaringen, die toch ongewoon op elkaar lijken. Na de dood, in de transitie toestanden, wanneer je contact maakt met de Leegte, of non-dualiteit, zijn er veel keuzes. Eén optie is om overhaast een nieuw leven of een nieuwe manifestatie in te gaan, of het nu in het fysieke rijk is of wat voor ander rijk van bewustzijn dan ook. Een andere optie is om te wachten, in de Leegte, of non-dualiteit, blijven om een geëxpandeerde gewaarwording van jezelf te krijgen alvorens naar een nieuwe cyclus van bestaan te verhuizen.

Er bestaat een resonantie tussen deze toestand van na-de-dood en de toestand van behoefte hebben aan het optreden van een uitkomst. Wij stellen voor dat je, in plaats van je te haasten om nieuwe uitkomsten te creëren, leert hoe je middels de buis de geëxpandeerde toestanden van je wezen binnengaat en je in deze geëxpandeerde toestanden, als het ware, de door jouw gewenste uitkomst bepeinst.

Overhaast je niet in het manifesteren, maar blijf een poosje in deze geëxpandeerde toestand. Wanneer je in deze geëxpandeerde zijnstoestanden bent zul je waarnemen hoe de door jouw gewenste uitkomst zichzelf in een energetische relatie houdt met ongeziene krachten en met de situaties in je leven waar je de uitkomst tevoorschijn wilt zien komen. Met andere woorden, er is wijsheid in het door de buis gaan, in geestestoestanden die tijd en ruimte transcenderen, en in deze geëxpandeerde toestanden zul je een dieper inzicht en begrip hebben met betrekking tot wat er moet optreden om jouw gewenste uitkomst als een realiteit naar buiten te laten komen.

Een andere reden om de buis en de geëxpandeerde toestanden van je wezen binnen te gaan als strategie voor het manifesteren heeft betrekking op de polariteit van tegengestelden. Aangezien jouw uitkomst zich zal manifesteren in de wereld van dualiteit is zij onderworpen aan het principe van polariteit. Er is altijd een tegenkracht op iedere handeling die wordt uitgevoerd en hoe radicaler de verandering hoe krachtiger de tegenkracht.

Je kunt dit principe in werking zien op alle niveaus, van de subatomaire rijken tot persoonlijke creaties, interacties met anderen en in sociale en culturele situaties. Indien je de geëxpandeerde aard van je wezen binnengaat die tijd en ruimte overstijgt, en je daar de door jou gewenste uitkomst bepeinst, zul je, zoals we eerder zeiden, de energetische aard van de door jou gewenste uitkomst begrijpen en haar relatie met de situaties in je leven waarin jij wilt dat de uitkomst zich manifesteert.

Bovendien kun je de tegenreacties bepeinzen die zullen optreden als je uitkomst naar de 3D werkelijkheid verhuist. Je zult een beter inzicht en begrip verwerven over de gevolgen van het brengen van dit verlangen tot manifestatie, en met dit diepere inzicht kun je, met meer gratie, de tegenkrachten voorkomen die zullen opkomen rondom de manifestatie van wat voor uitkomst dan ook.

In onze boodschap De Bol van Alle Mogelijkheden, presenteerden wij een methode om uitkomsten in je leven te manifesteren en hoe je tot jezelf krachten en middelen kunt aantrekken die buiten je tijdlijn verblijven.

In onze laatste bodschap, Het Aethos en Non-Duale bewustzijnstoestanden, bespraken we de middelen van non-dualiteit, en onthulden we hoe een gewaarzijn van non-dualiteit binnen te gaan, het Aethos als brug gebruikend.

In deze communicatie slaan we een brug tussen de twee boodschappen om positieve uitkomsten te creëren door non-dualiteit als springplank te gebruiken. Daarom dien je, om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van deze informatie de twee eerder gegeven boodschappen te lezen en te begrijpen. Je zou moeten werken met De Bol van Alle Mogelijkheden zoals beschreven en met de Aethos Geluid Meditatie zoals aangeraden in Het Aethos en Non-Duale bewustzijnstoestanden. Wanneer je deze twee taken hebt volbracht ben je gereed om de derde kracht toe te passen, welke de vereniging van de twee is om een drie-enige kracht te produceren.

Als je eenmaal hebt geleerd hoe je de Bol in kunt nemen, en als je eenmaal hebt geleerd hoe middels de Aethos Geluid Meditatie de buis binnen te gaan die leidt naar geëxpandeerde zijnstoestanden, ben je gereed voor dit niveau van creëren.

Laten we direct en eenvoudig zijn in onze beschrijving.

Stap Een. In deze toepassing ga je eerst non-dualiteit binnen. Indien je de Aethos Geluid Meditatie niet nodig hebt heb je die niet nodig. Indien je de Geluid Meditatie als energetische bondgenoot nodig hebt dan moet je die gebruiken. Maar, hoe je ook op je bestemming komt, het doel is hetzelfde – om middels de buis een hogere dimensionale trance bewustzijnstoestand binnen te gaan waarbij je geëxpandeerde toestanden van je wezen ervaart.

Stap Twee. Neem de Bol in zoals werd beschreven in onze eerdere boodschap (De Bol van Alle Mogelijkheden). Dit is de korte versie, maar we raden je sterk aan de hele boodschap te lezen.

In de geëxpandeerde gewaarwording van je wezen blijvend wordt je je gewaar van je zonnevlecht. Dan krijg je een gewaarwording van de Bol, die het volledige universum omvat. Dan stel je je Toekomstige Zelf voor je voor.

Dit Toekomstige Zelf is de belichaming van de toekomstige uitkomst die jij wenst. Als je eenmaal de verbinding tussen je zonnevlecht en de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf vestigt, is de Bol ingenomen en zullen lijnen van energetische kracht vanuit de Bol naar jouw zonnevlecht stromen en deze energetische middelen zullen vanuit jouw zonnevlecht naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf vloeien.

Onder deze omstandigheden ben je gereed voor de volgende stap, die het proces van creëren sterk verbetert en versnelt. We noemden het kort in de boodschap De Bol van Alle Mogelijkheden, maar we willen er hier dieper op in gaan. Het toepassen van deze emotionele kracht is een van de sleutels om positieve uitkomsten te manifesteren en hierop willen we nu onze aandacht richten.

Stap Drie.

Dankbaarheid en het Construeren van Nieuwe Realiteiten

In ons begrip van het creëren van uitkomsten zijn er drie harmonieën die kunnen worden toegepast op de taak. De eerste is neutraliteit en dat het inderdaad mogelijk is om uitkomsten te creëren vanuit een volledige mentale ruimte zonder enige emotionele tonaliteit.

Echter, een van je grootste onopgeeiste krachten als mens is het vermogen van je hart om harmonische velden te produceren. Dit zijn echte krachten die de realiteiten beïnvloeden van je eigen lichaam-geest systeem, de realiteiten van de lokale omgeving om je heen, en het gelokaliseerde kwantum veld.

De twee primaire emotionele trillingsvelden, gebruikt voor het creëren van uitkomsten, staan lijnrecht tegenover elkaar. Dit is nogmaals het principe van dualiteit in werking.

De eerste emotionele harmonie is angst. Het is inderdaad mogelijk om uitkomsten te creëren vanuit een begrip, gebaseerd op angst, en veel van jullie cultureel-sociale creaties zijn gebaseerd op angst voor andere culturen, andere samenlevingen. Jullie oorlogswapens zijn een perfect voorbeeld. Zij zijn vanuit angst gecreëerd.

Wij zeggen niet dat er geen reden is om bepaalde typen ontmoetingen of situaties te vrezen. We zeggen echter dat uitkomsten welke vanuit een op angst gebaseerd begrip zijn gecreëerd, zeer verschillen van die welke vanuit liefde zijn gecreëerd.

Dat brengt ons bij het tweede emotionele trillingsveld, hetgeen jullie onpersoonlijke liefde zouden noemen. Dit heeft niets te maken met de liefdesaantrekking tussen mensen. Het is al met al een volslagen andere categorie en het is de expressie van een ontwikkeld hart dat in resonantie trilt met het grotere veld van onpersoonlijke liefde dat deel uitmaakt en een pakket is van de ongeziene krachten die zich door jullie universum bewegen. Zoals wij het zien is het universum waarin jullie wonen een conglomeratie van de drie trillingsvelden – neutraliteit, angst en/of liefde. Dit is een zeer ingewikkeld onderwerp, en een waarvoor we in deze boodschap geen tijd hebben om het te onderzoeken.

De Tuiers

Wanneer je emotionele trillingsvelden toepast op je creaties creëer je een werkelijke kleine, ronde bal van energie vanuit je hart. Dit is geen mentaal fenomeen: het is een werkelijke energie, een golfvorm die vanuit je hart naar buiten beweegt, zowel vanuit het fysieke hart als je hart chakra, door je hele lichaam heen en in de lokale omgeving.

Deze emotionele harmonie creëert een soort van energetische tuier die letterlijk de expressie van je intentie beïnvloedt door de golfvormen van intentie middels de trillingskwaliteit van je primaire emotie vorm te geven – angst of liefde.

In onze methode van het creëren van positieve uitkomsten gebruiken we nooit angst. We gebruiken altijd liefde. Dit is gewoon een pragmatische keuze. Sinds onheugelijke tijden hebben we ontdekt dat liefde de hogere kracht is die leidt tot positievere uitkomsten.

Praktisch gezien ga je, nadat je je Toekomstige Zelf hebt gecreëerd, verder met Stap Drie, wat inhoudt dat je de emotionele trilling van liefde toevoegt die zal worden ervaren als waardering of dankbaarheid.

Dankbaarheid is gewoon een versterkte vorm van waardering. Als je de emotie van dankbaarheid of waardering voor je Toekomstige Zelf ervaart, zul je die magnetiseren met de krachten van je hart, en de krachten van je Toekomstige Zelf als magneet zullen exponentieel toenemen.

Je Toekomstige Zelf wordt dan een magneet die vanuit de kosmos middelen en energieën die buiten je tijdlijn liggen, tot je huidige tijdlijn aantrekt.

Wat je ook maar kunt doen om de kracht van de magneet te doen toenemen zal een goede zaak zijn, en in onze ervaring is de meest efficiënte en effectieve wijze om de krachten van je magneet te doen toenemen, het toepassen van het emotionele trillingsveld van dankbaarheid. Wanneer je je magneet versterkt, i.e., je Toekomstige Zelf, middels de toepassing van dankbaarheid, zul je de snelheid waarmee jouw magneet die realiteit naar je toe trekt, toe doen nemen. Sterker nog, het is zo effectief dat je een toename van onverwachte voorvallen kunt verwachten van de gave om bij toeval waardevolle dingen te ontdekken. We kunnen dit laatste stadium niet sterk genoeg benadrukken.

Laat ons nogmaals terugkeren naar de transitie fase die we eerder hebben genoemd. Deze fase treedt op nadat je de hogere dimensionale trancetoestand bent binnengegaan en de buis bent ingegaan naar een geëxpandeerde gewaarwording van jezelf die tijd en ruimte transcendeert.

Neem in deze geëxpandeerde gewaarzijnstoestand de tijd om je gewenste uitkomst te bepeinzen. Niet alleen zul je in staat zijn om de implicaties van deze uitkomst als  zij de 3D realiteit binnengaat te begrijpen, je kunt ook de vervulling van die uitkomst onderzoeken. Op vele momenten kun je de realiteit onderzoeken van het hebben van je gewenste uitkomst zonder haar daadwerkelijk in 3D te creëren.

We delen deze informatie omdat vanuit ons perspectief onvervulde wensen een mens vaak terugleiden, een ander leven in, de cyclus van leven en dood.

Het kan zijn dat je in je huidige omstandigheden bepaalde uitkomsten van wensen niet kunt ervaren, maar je kunt deze ervaren in de geëxpandeerde zijnstoestanden buiten tijd en ruimte. Door je gewenste uitkomst in detail te onderzoeken in deze geëxpandeerde toestanden zul je bij de conclusie uitkomen dat je “ja” deze wens in je 3D leven wilt brengen of dat je het misschien niet langer nodig hebt om die uitkomst te manifesteren. Er ligt kracht in het maken van een keuze, en hoe dieper je inzicht hoe meer gedegen je keuzes zullen zijn.

Dus we moedigen je aan om je geëxpandeerde aard die tijd en ruimte transcendeert middels de buis binnen te gaan met als doel te bepeinzen. Bepeins alvorens te handelen. Deze pauze zal je zeer dienen.

Als een creërend wezen is er wijsheid in wachten en in dat wachten zul je weten wanneer het de juiste tijd is en wanneer de omstandigheden juist zijn voor het verschijnen van je gewenste uitkomst binnen jouw tijdlijn. Het is onze hoop, onze wens en onze verwachting dat je deze methode zult gebruiken om positieve uitkomsten te creëren voor jezelf, voor je geliefden en voor de wereld.

Deze boodschap voltooit onze huidige communicatie betreffende De Bol van Alle Mogelijkheden en het Aethos (Non-Duale Bewustzijnstoestanden) als een middel om positieve uitkomsten in je leven te creëren.

De Hathors
15 november, 2012

Tom’s Gedachten and Observaties

Een van de dingen die mij onmiddellijk raakte in deze boodschap was het concept van hogere dimensionale trancetoestanden.

Een toestand van trance treedt op wanneer breingolf activiteit op een zodanige wijze verandert dat er een toename van theta en/of delta activiteit is, en de concentratie van aandacht zich verplaatst zodat er minder aandacht is voor de zintuiglijke buitenwereld en meer voor de innerlijke werelden van perceptie.

Als therapeut van Erickson’s Medische Hypnose gedurende meer dan twintig jaar heb ik vele keren trancetoestanden toegepast om mijn cliënten (en mijzelf) te helpen om vindingrijkere toestanden van gewaarzijn te bereiken.

De vloeibaarheid van gewaarzijn die optreedt gedurende trance geeft vaak toegang tot ongebruikelijke toestanden van lichaam en geest. En ik heb gemerkt dat deze ongewone inzichten en energieën rijkelijk belonend kunnen zijn wanneer ze met succes zijn geïntegreerd in iemands leven. De werkzame frase hier is – wanneer ze met succes zijn geïntegreerd in iemands leven.

Een fenomeen van trancetoestanden is wat de mistoepassing van tijd genoemd zou kunnen worden, hetgeen betekent dat we de tijd anders bijhouden in trancetoestanden dan in een normaal waakbewustzijn.

Meditatie genereert trancetoestanden van de geest, dus als je veel hebt gemediteerd heb je waarschijnlijk momenten meegemaakt waarin de kloktijd langzamer of sneller leek te gaan dan jouw subjectieve tijdsbeleving. Tijd kan inderdaad in trancetoestanden van de geest, zoals meditatie, mythische proporties aannemen waarin je welzeker de geboorte en dood van de kosmos kunt meemaken of de perceptie van tijd als geheel kunt transcenderen.

Deze verandering van waargenomen tijd is redelijk normaal als het op trance aankomt. Echter, de Hathors staan er nogal op dat trancetoestanden niet allemaal gelijk zijn. Als een trance wordt gegenereerd door, of voor, de bedoeling om zijnstoestanden binnen te gaan die waargenomen tijd en ruimte overstijgen, zijn we een ander domein binnengegaan.

Waar de neurologische activiteit in het brein (i.e.,  de verandering van de breintoestand) sterk gelijkt in zowel normale trancetoestanden als in hogere dimensionale trancetoestanden, is er volgens de Hathors een significant verschil.

In hogere dimensionale trancetoestanden wordt je geleid naar zeer geëxpandeerde zijnstoestanden die, naar hun aard zowel tijd als ruimte transcenderen. Het is in de geëxpandeerde non-gelokaliseerde gewaarwording van jezelf dat de magie van het manifesteren een hogere orde van expressie binnengaat.

De Aethos Geluid Meditatie is een akoestische methode om hogere dimensionale trancetoestanden binnen te gaan. En ik moet zeggen dat ik haar voor dit doel zeer effectief vind.

Echter, zoals de Hathors uitleggen is deze Geluid meditatie gewoon een middel om een doel te bereiken. Wat hier van belang is is het binnengaan van non-duale geestestoestanden, niet hoe je er komt.

Volgens de Hathors kunnen non-duale bewustzijnstoestanden zeer effectief worden toegepast als springplank naar het creëren van positieve uitkomsten. En daar gaat het merendeel van de boodschap over.

Non-dualiteit

De Hathors hebben het concept van non-dualiteit niet gedefinieerd, aangezien zij het in hun vorige bericht hebben besproken (Het Aethos en Non-duale Bewustzijnstoestanden). In zijn meest eenvoudige vorm is non-dualiteit een toestand van gewaarzijn waarin de differentiatie tussen onderwerp en lijdend voorwerp verdwijnt. Er is geen jij (degene die waarneemt), separaat van dat wat wordt waargenomen. Dit is een hoogst ongebruikelijke toestand van gewaarzijn, en wanneer je er diep in doordringt verschuift je gewaarwording van het zelf zodat je, voor alle intenties en doeleinden, zuiver bewustzijn wordt, enkel gewaar van zichzelf – zonder spoor van lichamelijk of zintuiglijk gewaarzijn.

In enkele westerse mystieke tradities wordt aan deze transcendente toestand soms gerefereerd met de raadselachtige zin Ik Ben Dat Ik Ben. In de normale toestand van het waak bewustzijn, waarbij het ​​onderwerp (jij) en het lijdend voorwerp helder worden gezien als zijnde duidelijk verschillend, lijkt deze verklaring op zijn zachtst gezegd vreemd. Echter, in toestanden van mystieke overpeinzing spreekt het voor zich en beschrijft het accuraat het gewaarwording van Zelf dat opkomt in non-dualiteit.

Waar de methode voor het binnengaan van non-dualiteit via het Aethos exclusief mag zijn voor de Hathors, is het idee van non-dualiteit en het belang ervan zeker niet uniek Hathorisch. Eeuwige filosofieën zoals die van het oude India, het Taoïsme en het Boeddhisme, met inbegrip van de Dozgchen afstamming van het Tibetaanse Boeddhisme, evenals de Bon Po, een sjamanistisch afstamming die voorafgaat aan het Boeddhisme in Tibet, alle spreken over dit gebied van de geest, zij het in andere woorden.

De Buis

De buis waar de Hathors steeds weer aan refereren als zijnde de drempel van normaal 3D gewaarzijn naar een geëxpandeerde niet-gelokaliseerde gewaarwording van het zelf, is eerder een metafoor om een verschuiving in bewustzijn te beschrijven.

Ik gebruik de methode nu gedurende vele maanden en ik heb nooit een echte buis of tunnel ervaren die me naar geëxpandeerde bewustzijnstoestanden leidde. Maar na het werken met de methode die zij in deze boodschap deelden, ervaar ik nu soms momenten dat de verschuiving van het normale 3D gewaarzijn naar niet-gelokaliseerd gewaarzijn de vorm van een wormgat aan lijkt te nemen. Ik vind het interessant dat ik de verschuiving niet als een buis of wormgat ervoer voordat de Hathors het op deze wijze beschreven.

Het komt erop neer dat je al dat niet een buis of kanaal/tunnel zou kunnen ervaren die je naar geëxpandeerde toestanden van jouw wezen leidt wanneer je je bezig houdt met de methode. Hoe je er komt is niet zo belangrijk als het bereiken van je bestemming, dus ik raad aan om verder te gaan met hoe de verschuiving jou voorkomt – met of zonder een werkelijke buis.

De Aethos Geluid Meditatie

De laatste paar maanden bij vele gelegenheden en in vele vormen gewerkt hebbende met de Aethos Geluid Meditatie denk ik dat het belangrijk is om een van de commentaren van de Hathors in deze boodschap te onderstrepen:

Voor de meeste, thans belichaamde personen is de Aethos frequentie op een zeer hoog niveau en daardoor is er soms een verheldering of purificatie van emotioneel materiaal van een lagere frequentie. Je moet gewoon leren om in gelijke tred met de Geluid Meditatie te komen, wat de reden is dat we je aanraden met de versie van vijf minuten te werken totdat je de passages door je eigen bewustzijn die het Aethos produceert, duidelijk begrijpt.

Ik sta achter deze notitie van de Hathors. De Aethos Geluid Meditatie is een krachtige evolutionaire katalysator die de poorten van waarneming naar geëxpandeerde zijnstoestanden opent, met inbegrip van niet-duale bewustzijnstoestanden. Afhankelijk van je geschiedenis en je huidige trillingsniveau kan de reis naar non-dualiteit echter aanhoudend zijn, of niet. De richtlijn in deze is om de Geluid meditatie te beluisteren binnen de grenzen van de zone waarin je je comfortabel voelt, wat de reden is dat ze aanraden er in stappen van steeds vijf minuten meer naar te luisteren totdat je begrijpt hoe deze Geluid meditatie je beïnvloedt.

Notitie: je vindt links naar de Aethos Geluid Meditatie aan het einde van de Hathor Planetaire Boodschap, getiteld Het Aethos en de Non-Duale Bewustzijnstoestanden, en in de Luister sectie van onze website.

Afsluitende Gedachten

De focus even verschuivend wil ik jullie allemaal, in onze wereld sangha (onze geestelijke gemeenschap) bedanken die zich gedurende deze vele jaren in hun Wereld Meditaties hebben verenigd met de Hathors. De vereniging van onze harten en geesten in dienst van de planeet zijn op zijn zachtst gezegd inspirerend geweest.

Ik wil ook de vele vertalers erkenning geven die hun waardevolle tijd hebben gegeven om de Hathor boodschappen te vertalen in hun moedertaal. Dit is waarlijk een werk van liefde van jullie kant geweest en is dat nog steeds. En ik wil jullie de erkenning geven voor je werk en jullie danken voor je voortgezette inspanningen.

Moge ieder van ons een genadige doortocht door de Grote Verschuiving vinden die ons wacht. Mogen wij getuige zijn in onszelf, en in degenen om ons heen, van het ontstaan ​​van moed om het leven op nieuwe wijzen te leven. Mogen wij worden verrijkt door het mysterie van de gave van het bij toeval ontdekken van waardevolle dingen, waar onverwachte wonderen overvloedig worden. Mogen wij nooit ons gevoel voor humor verliezen, want soms zal dit onze grootste bondgenoot zijn. En mogen wij gezegend worden door de realisatie dat wij het zijn op wie wij hebben gewacht, de welkomsmat uitleggen en een plaats voor onszelf dekken aan de tafel van het Grote Mysterie.

Tom Kenyon

 

© 2012 Tom Kenyon Alle Rechten Gereserveerd www.tomkenyon.com

Je mag deze boodschap kopiëren en distribueren in elk medium dat je wenst zolang je er op geen enkele wijze veranderingen in aanbrengt, er geen geld voor vraagt, de schrijver noemt en deze hele notitie van copyright toevoegt. Je mag echter mijn muziek niet gebruiken bij wat voor video,

grafisch werk, meditatie dan ook of een kopie die daaroverheen is gezet. Je mag mijn muziek niet op YouTube zetten of op andere vergelijkbare media. De boodschap zelf mag worden gekopieerd en gedeeld, maar mijn muziek niet. Ik houd het copyright van al mijn muziek en die mag op geen enkele wijze in wat voor medium dan ook worden gebruikt, gedistribueerd of gekopieerd.