Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Het Aethos en Non-duale Toestanden van Bewustzijn

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

In dit bericht willen we een aantal van de significante relaties tussen manifeste werkelijkheid en non-duale bewustzijnstoestanden bespreken.

Geest en Bewustzijn

Echter, voor we verder gaan willen we een onderscheid maken tussen de begrippen bewustzijn en geest zoals wij de woorden gebruiken.

Voor ons overstijgt bewustzijn alle verschijnselen en is niet gebonden door de neurologische activiteit in je zenuwstelsel. Bovendien overstijgt bewustzijn tijd en ruimte, zoals jij ze waarneemt. En het is middels het voertuig van je bewustzijn dat je door energetische wervelingen kunt reizen die leiden naar buiten de beperkingen van het belichaamde bestaan​​.

Geest, zoals wij het begrip gebruiken, verwijst naar de zintuiglijke, mentale en emotionele ervaringen die je hebt ten gevolge van onmiskenbare veranderingen in je zenuwstelsel. Sterker nog, terwijl je deze woorden leest, ben je hun betekenis aan het creëren door toedoen van je fysieke brein en het zenuwstelsel. Je creëert de betekenis van onze woorden middels het venster van je geest, maar dit venster wordt zowel gecreëerd als ingeperkt door de beperkingen van je zenuwstelsel.

Onze berichten zijn taalkundig gecodeerd, en op diverse locaties in de syntaxis (volgorde) van onze communicaties zijn er wervelingen – wormgaten – waardoor je tijdelijk je geest kunt overstijgen en het oneindige mysterie van bewustzijn kunt binnengaan.

Hoe we Hogere Dimensies bezien

In onze ervaring van onszelf bestaan ​​we in meervoudige bewustzijnsdimensies, en afhankelijk van ons persoonlijke evolutieniveau manifesteren we in de vierde tot en met de twaalfde dimensie. Tot en met de negende dimensie kunnen we afwisselen tussen onze antropomorfe vorm, die mensachtig is in voorkomen, en ons licht lichaam.

Als we naar de 10e dimensie verschuiven lossen alle verbindingen met onze antropomorfe vorm op. We worden geometrische lichtvormen voor alle intenties en doeleinden. Als we progressie maken in onze eigen persoonlijke evolutie kunnen we ons op velerlei wijzen uiten in de 10e, 11e en 12e dimensie.

Elke progressie omhoog in bewustzijn brengt een beter begrip van de onderlinge verbondenheid van alle wezens en alle aspecten van de kosmos met zich mee. De vreemde paradox van het bestaan ​​wordt duidelijk zichtbaar als we de 10e dimensie binnengaan.

Onderlinge verbondenheid en Non-dualiteit

We delen deze informatie omdat zich iets dergelijks voor jou voordoet als je de naar hogere dimensies van je eigen wezen gaat. In de 10e tot en met de 12e Dimensie expandeert het gewaarzijn van onderlinge verbondenheid, zoals ook het geval is met een gewaarzijn van non-dualiteit – de Moeder van Alle Dingen. Dit is inderdaad de paradox van het bewustzijn die we eerder hebben genoemd, en het is er een die is besproken door een aantal van uw Eeuwige filosofieën.

Voor ons is het verwerven van non-dualiteit niet de eindbestemming, maar een cantilever naar een groter meesterschap en een begrip van hoe goedgunstige uitkomsten te creëren.

Hoe we Non-dualiteit bezien

In een niet-duale toestand van bewustzijn ervaren we, net als jullie, een verdwijnen van tegenstand. In de niet-duale bewustzijnstoestanden verdwijnt dualiteit – zoals het wordt ervaren in het relatieve bestaan​​ – en gaan we een grote gewaarwording van gecentreerd gewaarzijn en sereniteit binnen.

In de diepste toestanden van non-dualiteit is er enkel zuiver bewustzijn dat zichzelf ervaart.

Het is belangrijk je te realiseren dat niet-duale bewustzijnstoestanden relatief zijn voor de waarnemer. Aldus kun je, indien je non-dualiteit middels je hartchakra ervaart, zeer zeker onpersoonlijke liefde ervaren – een diepe gewaarwording van kosmische verbinding.

Sterker nog, in deze toestand van vereniging tussen non-dualiteit en het hart, word je dolverliefd, en wordt je verliefd op de kosmos voor alle intenties en doeleinden. En in die paradox van het hart word je de Geliefde, en is alles wat je ziet en waar je getuige van bent ook de Geliefde.

Hoewel dit is een prachtige bewustzijnstoestand is, is dit niet de zuivere non-dualiteit. Naarmate je verder omhoog gaat naar de hogere chakra’s veranderen ervaringen van non-dualiteit. Wanneer je in de kruinchakra verblijft wordt non-dualiteit ervaren in zijn zuivere vorm – zuiver bewustzijn gewaar van zichzelf. Er is geen gewaarwording van een persoonlijk zelf in deze hogere dimensies van non-dualiteit.

De paradox van het creëren is dat het zich ontvouwt vanuit de zuiverste toestanden van non-dualiteit naar de meest gepolariseerde toestanden van het bestaan. Aldus zijn er in je bewustzijn twee schijnbaar tegenstrijdige toestanden van relatief bestaan ​​(i.e., je belichaamde leven in tijd en ruimte) en niet-duale bewustzijnstoestanden waarin alle polariteiten en conflicten verdwijnen.

Ons perspectief is, zoals eerder gezegd, dat niet-duale bewustzijnstaten cantilevers zijn naar een groter meesterschap van creëren en niet het eindpunt of het doel van de evolutie.

Onderlinge verbondenheid versus Eenzijn

Hier voelen we de noodzaak om een belangrijk onderscheid tussen onderlinge verbondenheid en het concept van “eenzijn” te bespreken. We zien deze twee begrippen niet als zijnde onderling uitwisselbaar. Er zijn veel verschillende definities van “eenzijn” op Aarde en het is dus niet mogelijk om alle subtiliteiten en onderscheid te bespreken.

In plaats daarvan zullen we onze aandacht richten op wat wij beschouwen als het fundamentele onderscheid. Sommige personen geloven dat onderlinge verbondenheid hetzelfde is als “eenzijn” en dat je, wanneer je een hogere toestanden van bewustzijn en hogere dimensies van zijn binnengaat, versmelt in een klont licht, waarin alle onderscheid verdwijnt. Dit is niet onze visie.

Interconnectie of onderlinge verbondenheid is de (h)erkenning dat alle wezens en alle aspecten van de kosmos met elkaar verbonden zijn en dat wezens tegelijkertijd unieke verschillen hebben. Deze verschillen zijn fascinerend en uniek. Soms zijn ze vervelend en soms zijn ze verrijkend. Maar deze verschillen maken deel uit van het weefsel van gemanifesteerde werkelijkheid en ze zijn niet overbodig.

Een van de moeilijkheden die wij zien met het concept van “eenzijn”, zoals momenteel gepropageerd door sommige personen in de New Age en in Persoonlijke Groei gemeenschappen, is dat de unieke verschillen tussen mensen worden gekleineerd of dat op de een of andere manier, omdat alles “een” is, toepasselijke energetische grenzen tussen individuen kunnen worden veronachtzaamd en vaak worden veronachtzaamd. Bovendien gebruiken sommige individuen dit geloofsysteem (i.e., “eenzijn”) als een excuus om persoonlijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te vermijden. In ons ervaren van onszelf door alle dimensies heen blijven we unieke individuen en de hogere dimensies van ons wezen wissen onze uniciteit niet uit, maar presenteren veeleer meer mogelijkheden om te creëren.

Het Aethos

We willen nu met jullie een manier delen om een van onze grootste culturele schatten te openen, die wij het Aethos (uitgesproken, AH-EE-THOS) noemen. Het Aethos is een bandbreedte van bewustzijn verankerd in zuivere non-dualiteit.

Wanneer een Hathor de 10e Dimensie binnengaat zijn er vele mogelijkheden en manieren van manifesteren. Sommigen van ons kiezen ervoor zich tijdelijk aan te sluiten bij een gemeenschap van trillingen. Deze gemeenschap bestaat uit individuele Hathors in de 10e, 11e en 12e Dimensie. Deze individuen gaan non-dualiteit binnen door hun eigen wil en kiezen ervoor om gedurende een periode van tijd in deze vibratie van bewustzijn te blijven voor het welzijn van andere wezens.

De meeste individuen blijven tijdelijk in het Aethos, terwijl enkelen geen tekenen van weggaan vertonen. Wanneer een wezen in het Aethos komt wordt al het persoonlijke onderscheid terzijde geplaatst. Een wezen dat in het Aethos is, heeft geen naam. Alle persoonlijke identiteit is vervangen door een totale onderdompeling in non-dualiteit. Deze wezens “behouden” deze trilling van non-dualiteit voor het welzijn van anderen, omdat non-dualiteit de Moeder van Alle Dingen is en het onderliggende weefsel van al dat bestaan.

Zijn in de aanwezigheid van een Aethos is omhoog te zijn getild naar non-dualiteit.

Jouw ervaring van het zijn met een Aethos zal verschillen van de ervaring van een ander, gebaseerd op je eigen evolutieniveau en de kwesties in dualiteit waarmee je wordt geconfronteerd.

Maar ongeacht hoe complex of moeilijk je persoonlijke kwesties ook zijn, het zijn in de aanwezigheid van een Aethos zal je verheffen en dat is de reden waarom wij deze informatie in deze tijd delen.

Voor sommigen van jullie die ver gevorderd zijn, zal gewoon het horen van de naam Aethos, en het begrijpen van zijn niet-duale karakter, voldoende zijn om zich één te voelen met non-dualiteit middels deze wijze.

Echter, veel mensen zouden een dergelijk pad, of methode wezenlijk moeilijk vinden. En dus bieden we een schat van geluid aan om jullie te helpen. Deze Geluid Meditatie is een analogon van de gebieden van licht waar het Aethos verblijft.

Het Aethos zendt trillingen van licht uit en deze trillingen kunnen naar beneden worden bijgesteld tot het hoorbare bereik van het menselijk gehoor. Aldus is wat je zult horen, wanneer je luistert naar de Aethos geluid Meditatie, een vertaling van licht in geluid. Het is de harmonische essentie van het Aethos zoals het zich manifesteert in de 10e Dimensie.

We raden u aan te experimenteren met het op diverse wijzen beluisteren van deze unieke schat van geluid. De eerste wijze is om ernaar te luisteren met je volle aandacht bij het geluid. Sta toe dat het geluid de primaire focus van je aandacht is, en wanneer je geest afdwaalt breng je hem terug naar het geluid.

De tweede manier om te luisteren is met je aandacht op je hartchakra, in het midden van je borstkas.

Luister er dan naar met gewaarzijn in je keelchakra.

Luister er vervolgens naar met je focus van aandacht in je Derde Oog (Ajna), gelokaliseerd tussen je ogen bij je neusbrug.

En luister dan uiteindelijk naar De Aethos geluid Meditatie met je aandacht in je kruinchakra, bovenop je hoofd.

Voel de verschillen en wordt ze gewaar, die ontstaan ​​wanneer je vanuit deze verschillende chakra’s luistert naar De Aethos geluid Meditatie. De meeste van jullie zullen merken dat het natuurlijker aanvoelt om met je focus van aandacht in een van je chakra’s naar De Aethos geluid Meditatie te luisteren. Deze chakra is de focus die we je aanraden te gebruiken bij het luisteren, ter voorbereiding van de geluid meditatie die zal plaatsvinden gedurende de komende Wereld Meditatie.

De Evolutionaire Intelligentie Test

Vanuit ons perspectief is een van de handtekeningen van een geëvolueerd bewustzijn de (h)erkenning van onderlinge verbondenheid. Deze (h)erkenning is een evolutionaire intelligentie test en uw soort zit er middenin. De mensheid kan niet collectief voort blijven leven, zoals zij heeft gedaan, in de waan dat mensen de aarde kunnen plunderen zonder consequenties voor de Aarde, voor haar ontelbare levensvormen of voor de mensheid zelve.

De Wereld Meditatie

Het doel van de Wereld Meditatie is om een ​​trillingskwaliteit toe te voegen aan de emotionele atmosfeer van jullie planeet.

Jullie hebben een wezenlijk recht om dit te doen omdat jullie in tijd en ruimte zijn belichaamd en omdat jullie tijdelijk op deze Aarde leven. Als bewoners van deze planeet hebben jullie het recht om goedgunstige uitkomsten aan te moedigen.

Het specifieke doel van deze Wereld Meditatie is het versnellen van de collectieve menselijke (h)erkenning van onderlinge verbondenheid en een passage vanuit de moerasdampen en wanen van de collectieve geschiedenis van de mensheid naar een nieuwe constellatie van culturele overtuigingen die zal dienen om de hogere bestemming van de mensheid te ontvouwen. Dit zal worden gedaan middels de tussenkomst van jullie verbeelding – de kracht van jullie wil en intentie – gepaard aan het creatieve potentieel dat in non-duale bewustzijnstoestanden verblijft.

De datum en tijd van deze Wereld Meditatie zal 4 november zijn, tussen 15:00u en 16:00u PST (Pacifische Standaard Tijd). Terwijl de meditatie mondiaal zal zijn zal het verbindende punt van de energie in Seattle, Washington zijn gedurende het laatste uur van een Hathor Intensive die wij De Kunst van het Zaaien van Nieuwe Realiteiten noemen.

Voor de duur van deze meditatie zal het Aethos de ruimte binnengaan die zal worden gecreëerd door de deelnemers aan de Intensive. En vanuit dit verbindende punt zal het Aethos haar energie over de hele wereld laten uitgaan naar allen die ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan deze onderneming (De Wereld Meditatie).

Het maakt niet uit waar je je fysiek op Aarde bevindt. Bovendien zal, terwijl de formele meditatie in Seattle begint om 15:00u en eindigt om 16:00u, de door het Aethos gegenereerde energie gedurende vijfentwintig uur doorgaan. Met andere woorden, het Aethos zal doorgaan zijn energetische vorm vanuit de 10e dimensie, van 4 november, 2012,15:00u PST tot 5 november 2012 16:00u PST, naar die individuen te emaneren die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan de Wereld Meditatie.

Je kunt op elk moment gedurende deze periode van vijfentwintig uur gaan deelnemen aan de Wereld Meditatie.

In feite kun je deze specifieke meditatie ook ingaan wanneer je de gedachtevorm van onderlinge verbondenheid maar naar de mensheid wilt “uitzenden”. Als jullie de meer intensieve fasen van planetaire transformatie collectief binnengaan, zullen diegenen van jullie die afgestemd zijn op de realiteit van onderlinge verbondenheid “weten” wanneer het gunstig is om deze gedachtevorm naar jullie medemensen te sturen middels toedoen van deze specifieke meditatie.

Bij het uitvoeren van deze meditatie is het belangrijk om te begrijpen dat je niet direct de uitkomst van gebeurtenissen beïnvloedt, maar dat je eerder een welwillende gedachtevorm naar het menselijk collectief “uitzendt”. Wat individuele mensen verkiezen te doen, of niet te doen, met betrekking tot de realisatie van onderlinge verbondenheid is echter aan de soevereine voorzienigheid van iedere individu.

Bovendien intervenieert het Aethos niet in menselijk bewustzijn en is daar in feite niet toe in staat. Een mens moet ervoor kiezen om een trillingsverbond met het Aethos binnen te gaan. Met andere woorden, het Aethos onderneemt geen handelingen. Het emaneert gewoon zijn aard, hetgeen niet-duaal bewustzijn is.

De Feitelijke Meditatie

Tijdens de meditatie raden we je aan te beginnen door dertig minuten te luisteren naar De Aethos geluid Meditatie. Tijdens deze fase is je focus van aandacht in je hartchakra, tenzij je intuïtief voelt dat het beter voor je zou zijn om je aandacht in een andere chakra te plaatsen.

Wees na het beluisteren van de Aethos geluid Meditatie gewoon in stilte met je gewaarzijn in je hartchakra (of een andere chakra waarmee je hebt verkozen te werken). Stel je, na een paar minuten geconcentreerd te hebben op de gekozen chakra, voor dat een deel van jou (i.e., je KA of “etherische dubbel”) boven je uitstijgt waar je ook maar fysiek gelokaliseerd bent op de Aarde. Stel je voor en word je gewaar dat deze tweede jij, die er precies zo uitziet als de fysieke jij, naar een positie drijft, negentig kilometer boven de aarde, waar je de handen ineenslaat met anderen over de hele aarde die aan de meditatie mee zijn gaan doen.

Dit ineenslaan van handen is een symbolische weergave van de gedachtevorm die wij “onderlinge verbondenheid” noemen. Dit is de herkenning en de erkenning dat de hele mensheid mensen onderling is verbonden en dat deze onderlinge verbondenheid simultaan naast de unieke verschillen van alle individuen bestaat.

Degene waarmee je de handen ineenslaat zou zeer goed kunnen leven in een gebied op de Aarde, ver weg van jou. Hij of zij kan een andere kijk op de realiteit hebben. Hij of zij kan een andere godsdienst dan jij volgen of geen enkele godsdienst. De persoon wiens hand je vasthoudt kan zijn geconfronteerd met heel andere uitdagingen dan die waarmee jij wordt geconfronteerd, vanwege zijn of haar locatie op de Aarde en de cultuur waaraan hij of zij zich moet conformeren. En toch, ondanks al deze verschillen zijn jullie onderling verbonden.

In deze zee van onderlinge verbondenheid zullen de Devische rijken zich bij jullie aansluiten, de geesten van de Aarde, de elementalen, en de talloze levensvormen op jullie Aarde, evenals de Aarde zelf. Degenen onder jullie die zich bewust zijn van meerdere dimensies kunnen zeer wel een aansluiting ervaren met intergalactische intelligenties en met kosmische lichamen, met inbegrip van de Zon en de Centrale Zon – het zwarte gat dat het centrum van jullie melkwegstelsel vormt.

We realiseren ons dat sommige van jullie die dit lezen zo ontmoedigd zijn door de kwaliteit en de toestand van de mensheid dat je het moeilijk, zo niet onmogelijk, zou kunnen vinden om de handen ineen te slaan met medemensen. Als jij een van deze personen bent raden wij je aan de handen ineen te slaan met de natuurgeesten en zul je door deze handeling aan de potentie van de transformatie bijdragen.

Voorbereiding op de Wereld Meditatie

Als je ervoor kiest om je bij ons te voegen in de wereld Meditatie, vragen we je te beginnen om regelmatig te werken met De Aethos geluid Meditatie. Het doel van dit voorbereidende werk is dat je vertrouwd raakt met de in jou door het Aethos geproduceerde bewustzijntoestanden.

Indien je te maken hebt met moeilijke kwesties in je leven, raden wij aan dat je ten minste eenmaal per dag luistert naar De Aethos geluid Meditatie. Dit is om je te helpen in een andere bewustzijntoestand te gaan, en vanuit dit perspectief zullen je problemen minder worden en/of zal je vermogen om ermee om te gaan toenemen.

Het netto resultaat hiervan is dat je zult worden opgetild, en we hebben zoveel mogelijk verheven individuen nodig om zich bij de Wereld Meditatie aan te sluiten. Laten we dit op een andere manier stellen … indien je ernstig beschadigd bent door persoonlijke toxiciteit, werk dan iedere dag met De Aethos geluid Meditatie, ten eerste voor je eigen heil en, ten tweede, voor de wereld sangha (gemeenschap).

Het staat je trouwens vrij om naar De Aethos geluid Meditatie te luisteren en haar te gebruiken als een persoonlijk transformerend gereedschap, ook als je niet van plan bent mee te doen met de Wereld Meditatie.

De Aethos geluid Meditatie: Laatste Overpeinzingen

Het is met plezier en grote verwachting dat wij aan jullie De Aethos geluid Meditatie presenteren. Wij vertrouwen erop dat zij jullie een gewaarwording van sereniteit zal brengen en een grotere capaciteit om om te gaan met de chaotische gebeurtenissen van jullie wereld.

Het is ook onze verwachting dat het Aethos een pad zal openen naar je eigen non-dualiteit, en dat jij, als manifest schepper-wezen, de twee samen zult brengen – de uniciteit van jouw leven en de kracht van non-dualiteit.

Moge deze vereniging een zegen zijn voor jou en voor al je relaties.

De Hathors
20 september, 2012

Tom’s Gedachten en Observaties

Ik vind in het bijzonder deze Hathor boodschap een van hun dichter op elkaar gepakte hoeveelheden informatie, en zelfs na haar meerdere keren gelezen te hebben vind ik nog steeds nieuwe niveaus van inzicht.

Er worden meerdere terreinen besproken, maar ik zal mijn opmerkingen beperken tot het Aethos en de Geluid Meditatie die het eerste deel van de Wereld Meditatie op 4 november zal vormen.

Het Aethos

Mijn eerste ontmoeting met het Aethos vond ongeveer een jaar geleden plaats in de voorbereiding van een Hathor Intensive, Transmissies van Licht genaamd. Een paar maanden voor het evenement was ik in een van mijn periodieke existentiële Angstaanvallen toen een van mijn mentoren mij door de gebieden heen naar de 10de dimensie loodste waar hij mij instrueerde om gewoon te “zitten” met het Aethos.

Ik was onmiddellijk gekalmeerd en ging al snel een wat ik herkende als een soort van Samadhi (yogi trance) in, waarin ik dieper en dieper begon weg te zinken in een niet-duale bewustzijnstoestand. De agitatie die zo duidelijk mijn geest gedurende enkele uren had gevorderd verdween plotseling in een kwestie van enkele minuten. En dit, geen geringe prestatie, had zich alleen voorgedaan door mijn “zitten” in de aanwezigheid van het Aethos.

Zoals de Hathors in dit bericht aansnijden, duikt het idee van non-dualiteit op in diverse Eeuwige Filosofieën, waarvan enkelen teruggevoerd kunnen worden naar de Upanishaden en de Bhagavad Gita van het oude India, de non-dualistische leringen van diverse mystici en wijzen evenals de essentiële leringen van het Boeddhisme, om er maar een paar te noemen.

Het Aethos met wie ik “zat” was, zoals ik al eerder zei, een 10e dimensionale Hathor, en wanneer ik ook maar dit wezen helderziende gewaar word, zie ik “het” duidelijk als een bal van licht samengesteld uit dertien contraroterende bollen, ingebed in elkaar. Mijn gewaarwording is dat het de verhoudingen zijn die deze contraroterende bollen samen combineren om een non-duale energie te creëren, die me zo sterk beïnvloedden.

Ik refereerde aan dit wezen als “het” omdat het geen teken van geslacht vertoont. Waar de Hathors die heb ik in de 4e tot en met de 9e dimensie heb ontmoet zowel een lichtlichaam als een geslachtelijke antropomorfe vorm hebben, presenteren de Hathors die ik ben tegengekomen in de 10e, 11e en 12e dimensies zich uitsluitend als geometrische lichtvormen.

De Aethos geluid Meditatie

Toen ik de Aethos geluid Meditatie opnam was het deze 10e dimensionale Hathor, die mij begeleidde. Vanuit een technisch oogpunt was het een fascinerende ervaring. Terwijl ik elk van de acht sporen die de opname bevat opnam, veranderde dit wezen mijn stem te veranderen in onmiskenbare wijzen en in onmiskenbare verhoudingen tot eerder opgenomen geluiden. Na het vastleggen van de fundamentele sporen, heb ik ze gewoon gelaagd en gelust, volgens “zijn” begeleiding, om de lichtschommelingen waaruit “zijn” wezen bestond, te benaderen. Er was geen elektronische manipulatie van het geluid – wat wil zeggen dat ik de EQ op geen enkele wijze heb veranderd, noch werd er ook maar enige weerkaatsing of ander effect op mijn stem toegepast. De geluiden die je hoort in De Aethos geluid Meditatie zijn volledig natuurlijk en zonder enig effect, hoe moeilijk dat ook te begrijpen kan zijn na het beluisteren ervan.

Onderaan deze boodschap zul je twee links vinden naar twee verschillende versies van deze geluid meditatie. De eerste duurt 5 minuten en 4 seconden. Het is een manier voor jou om zogezegd het water te testen en ik raad je aan om met deze te beginnen. Zie wat zich voor je ontvouwt in de korte vijf minuten die het duurt om te luisteren.

Werk met dit vijf minuten durende audiobestand op de manier waarop de Hathors het voorstelden. Luister er eerst maar eens naar met je volle aandacht bij de geluiden. Luister er dan naar met je aandacht in je Hartchakra (onder je sternum en in het midden van je borstkas). Luister er dan naar met je aandacht in je Keelchakra. Luister er vervolgens naar met je aandacht in je Derde Oog (tussen je ogen bij je neusbrug), en luister er dan tenslotte naar met je aandacht in je Kruinchakra (bovenop je hoofd). Je wilt dit mogelijk in separate luistersessies doen om “energetische overbelasting” te voorkomen.

De tweede versie is voor diegenen die ervoor kiezen om mee te doen aan de Wereld Meditatie op 4 november en/of voor diegenen die wensen om gedurende langere tijd de aanwezigheid van het Aethos binnen te gaan. Dit tweede audiobestand is 30 minuten lang, de tijdsduur die de Hathors met het Aethos door zullen brengen, voorafgaand aan het symbolische vasthouden van de handen in de laatste fase van de Wereld Meditatie.

Indien je van plan bent om samen met ons deel te nemen aan de Wereld Meditatie, raad ik je ten zeerste aan om ruim voor 4 november te beginnen met luisteren naar deze uitgebreide versie. Dit, opdat je ervaring hebt met de diverse geestestoestanden die de geluid meditatie in je produceert.

Aanwijzingen voor De Wereld Meditatie

Zoals de Hathors aansneden, zal de energie van het Aethos worden uitgebreid naar alle deelnemers aan de Wereld Meditatie gedurende een periode van vijfentwintig uur, te beginnen om 15:00u PST (Pacifische Standaard Tijd) op 4 november en eindigend om 16:00 u PST op 5 november. Dit betekent dat je op elk moment gedurende die vijfentwintig uur in meditatie kunt gaan en mee kunt gaan doen met de wereld sangha (gemeenschap). Voor het precieze tijdstip van de Meditatie in Seattle in jouw tijdzone kun je terecht op diverse wereldtijd sites, waaronder http://www.timeanddate.com/worldclock/.

Begin de Meditatie met het gedurende dertig minuten luisteren naar De Aethos Geluid Meditatie. Dit is om je bewustzijntoestand te verhogen en om de scheppingspomp te laden, aangezien de Hathors staande houden dat non-duale bewustzijntoestanden cantilevers zijn naar creërende toestanden.

Stel je dan voor dat je KA (je etherische dubbelganger), of een versie van jou, naar een positie van 90 kilometer boven jouw locatie op de planeet drijft. Stel je dan voor dat je de handen van anderen over de hele wereld vasthoudt. Dit vasthouden van elkaars handen is een handeling van verbeelding, een uitbeelding van erkenning van onderlinge verbondenheid . Zoals de Hathors uitlegden ontkent dit type van onderlinge verbondenheid onze verschillen niet. Het omvat deze. De handeling van het vasthouden van elkaars handen boven de Aarde erkent dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, met inbegrip van andere levensvormen en ook zelfs energetische intelligenties.

Hoe lang je in deze toestand van verbeelding blijft is aan jou. Ik stel tenminste 5 – 10 minuten voor. Als je gedachten afdwalen, en dat zullen ze zeer waarschijnlijk doen, breng dan je aandacht gewoon terug naar de “jij”, die 90 kilometer boven de aarde zweeft.

Na het voltooien van de Wereld Meditatie, zou het een ideale tijd zijn om je bezig te houden met De Bol van Alle Mogelijkheden om wat voor persoonlijke uitkomsten je ook maar wilt manifesteren te bekrachtigen. Indien je deze Hathor Planetaire Boodschap niet hebt gelezen, zou het goed zijn om dit voor de wereld Meditatie te doen.

Als dit net als andere Hathor Wereld Meditaties in het verleden gaat, zou het een energetisch geladen ervaring kunnen worden. Indien je veel intensiteit tegenkomt tijdens de meditatie, zou het goed kunnen zijn om daarna uit te rusten, zelfs liggend indien mogelijk.

Indien je daartoe geneigd bent kun je de Meditatie herhaaldelijk en zo vaak je maar wilt ingaan gedurende de periode van vijfentwintig uur. De zone waarin je je comfortabel voelt zal in deze de leidraad zijn.

Notitie: Indien je ervoor kiest om met de Aethos geluid Meditatie van 30 minuten te werken, download deze dan alsjeblieft naar je computer en weerhoud je ervan om ernaar te luisteren op onze server. Als er teveel mensen luisteren naar De Aethos geluid Meditatie op onze server kan de server op ieder moment crashen – waardoor anderen niet in staat om het te horen of down te loaden. Gelieve niet afhankelijk te zijn van het luisteren naar deze geluid meditatie op onze website op de dag van de meditatie. De server zal niet in staat zijn om iedereen “te bedienen”. Download het voor de dag van de meditatie.

Belangrijke notitie: Luister niet naar De Aethos geluid Meditatie in situaties waarbij alertheid vereist is, zoals autorijden of tijdens het bedienen van machines.

Vat het plan niet op om dit te beluisteren op onze site op de dag van de meditatie. Je moet het van tevoren downloaden en gereed zijn.

Klik hier voor De Aethos geluid Meditatie (5 minuten, 4 seconden)

Opmerking: de 30 minuten versie is niet meer beschikbaar.

Tom Kenyon

 

©2012 Tom Kenyon   Alle Rechten Gereserveerd   www.tomkenyon.com

Je mag kopieën van dit bericht maken en verspreiden naar welke media je maar wilt, zolang je er niet voor laat betalen, de inhoud ervan op geen enkele wijze verandert, de de auteur noemt en er dit hele copyright aan toevoegt. De Aethos geluid Meditatie audiobestanden maken geen deel uit van dit bericht en mogen op geen enkele andere site worden gezet. Zij zijn uitsluitend voor je persoonlijke luisterervaring.

Informatie die niet direct verband houdt met dit bericht