Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.

De Bol van Alle Mogelijkheden

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

In dit bericht zullen we trachten met jullie een methode te delen voor het manifesteren van uitkomsten, zowel in jullie 3-D realiteit als in andere dimensies van je wezen. Deze methode is gebaseerd op een fundamenteel begrip betreffende geometrie en de aard van het bewustzijn. Er zijn veel geometrieën beschikbaar om te gebruiken als vehikels voor manifestatie. Wij willen een van de meest eenvoudige en, ironisch genoeg, meest werkzame delen.

Wat er ten eerste moet worden begrepen aangaande manifestatie is dat er voor iedere actie een tegenactie is. Dit komt door de aard van dualiteit totdat je de hogere dimensies van bewustzijn bereikt waarin dualiteit niet langer bestaat. Aangezien dit een methode is voor het manifesteren van nieuwe realiteiten in uw 3-D leven, is dualiteit een factor.

Een ander belangrijk aspect dat moet worden begrepen is de aanroep om geen kwaad te doen. Dit principe is om je te beschermen tegen negatieve gevolgen, en de eenvoudigste manier van dit te zeggen is dat je scheppingen jou of een ander geen kwaad zouden moeten doen.

Vanwege de aard van dit materiaal zullen we de informatie in drie delen geven. Dit eerste deel behandelt de geometrie van manifestatie.

Het tweede deel zal zich bezighouden met non-duale bewustzijnstoestanden en hoe met deze hogere gebieden van je wezen te communiceren. Deze twee delen van de informatie zullen zijn voltooid op de eerste dag van oktober, dit jaar. Dit ter voorbereiding van een Wereld Geluid Meditatie die zal plaatsvinden op zondag 4 november gedurende een Hathor Intensive getiteld De kunst van het Zaaien van Nieuwe Realiteiten.

Het derde deel van deze informatie betreft de vereniging van non-duale bewustzijnstoestanden met meesterschap van het creëren van uitkomsten in tijd en ruimte. Deze verenigende hoeveelheid kennis zal worden verstrekt vóór 1 december van dit jaar.

Jullie zijn collectief en individueel bij een kosmische kruising. Het op een lijn komen op 21 december 2012 luidt een passage in naar een nieuwe trillingsrealiteit. Voor de goede orde, wij geloven niet dat de wereld op deze datum zal eindigen. Echter, de wereld, zoals jullie haar hebben gekend, is aan het veranderen.

De informatie die we hier in deze boodschap geven, is bedoeld om jullie te helpen bij het ​​manifesteren van nieuwe realiteiten voor jezelf en voor de mensheid. Deze methode versnelt het manifesterende proces aanzienlijk en aangezien de tijd, zoals jullie die waarnemen, versnelt geloven wij dat een methode die snel werkt van groot nut zal zijn.

De Methode

Bij deze methode gebruik je een van je chakra’s als brandpunt om je intentie aan te sturen. Sterker nog, vanuit het standpunt van manifesteren, zit het geheim in de vereniging van intentie, bewustzijn en energie.

In het algemeen zullen de meeste mensen de grootste resultaten verkrijgen door het gebruik van de zonnevlecht, die wordt geassocieerd met wil en persoonlijke kracht, als brandpunt voor energie.

Wij moedigen jullie ook aan om met de andere chakra’s te experimenteren, met inbegrip van het hart, de keel, het derde oog, en de kruin. De meeste mensen vinden dat het manifesteren van nieuwe realiteiten vanuit de kruinchakra wezenlijk paradoxaal is, omdat het bewustzijn op deze locatie alle verschijnselen als illusie ziet en de neiging bestaat om alle fenomenen te overstijgen, dus is er geen wezenlijk verlangen om wat dan ook te creëren wanneer je vanuit die chakra werkt.

Voor ons doel, hetgeen het manifesteren van uitkomsten in jullie 3-D realiteit is, zullen de meeste mensen de zonnevlecht het meest effectief vinden.

Met je gewaarzijn in je zonnevlecht – die achter je maagkuil is gelokaliseerd – stel je je een bol, of bal voor, ter grootte van het universum om je heen, waarvan je zonnevlecht het middelpunt is. Wanneer je je deze bal voorstelt, deze bol, realiseer je dan dat er een oneindig aantal punten op het oppervlak van de bol is en dat je dat wat wij de Bol van Alle Mogelijkheden noemen, activeert.

De moeilijkheid bij het manifesteren van nieuwe realiteiten is de menselijke neiging om te geloven dat de huidige realiteit alles is wat er is. Er is een tendens om perceptie “af te sluiten” en het pad te volgen dat voor jou is uitgelegd middels jouw eigen perceptie en de conditionering van externe krachten. Door je een bol van oneindige mogelijkheden voor te stellen creëer je als het ware een barst in het ei van je perceptie. Nieuwe mogelijkheden en nieuwe realiteiten worden mogelijk.

De volgende stap is om jezelf voor te stellen, levend in de toekomst in de realiteit die jij hebt gekozen. Als je ervoor kiest om een object of een situatie te manifesteren, stel je jezelf in de toekomst voor met dit object of situatie. Als het een kwaliteit of een vermogen in jezelf is dat je wenst te manifesteren, stel je jezelf in de toekomst voor met deze kwaliteit of dit vermogen in je bezit.

Plaats dit denkbeeldige toekomstige zelf voor je op een afstand die als prettig aanvoelt. De meeste mensen vinden dit gebied, deze afstand, tussen drie en negen meter, maar hoe dichtbij of ver weg je dit Toekomstige Zelf plaatst, is niet van belang. Plaats het in een zone die voor jou comfortabel voelt.

Vervolgens stel je je een rechte lijn voor die van jouw zonnevlecht naar de zonnevlecht van dit Toekomstige Zelf loopt. Terwijl je deze lijn van jouw zonnevlecht naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf houdt, doe je een beroep op de Bol van Oneindige Mogelijkheden om je intentie middels stille intentie in werking te stellen.

Met stille intentie bedoelen we een beweging van je wil. Er is geen noodzaak om iets hardop of zelfs in stilte te zeggen. Er is geen noodzaak voor woorden. Dit is geen affirmatie.

Het is de beweging van je persoonlijke wil die ervoor zorgt dat kosmische krachten op een lijn komen te liggen met je intentie.

Het komt vanuit de kennis en de verwachting dat, door de aard van je bewustzijn, alle mogelijkheden beschikbaar zijn voor jou.

Dus, als je je Toekomstige Zelf voor je gewaar wordt en je gewaar bent van de lijn vanuit jouw zonnevlecht naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf, beweeg je gewoon je wil. Door je wil te bewegen suggereren we niet dat hij ergens heen gaat. Het is als een stationaire generator die begint te draaien, de energieën aantrekkend vanaf het oppervlak van de Bol. Deze stille beweging van je wil behoeft geen woorden. Het is gewoon zowel een intentie als een verwachting dat de Bol van Alle Mogelijkheden jou deze energielijnen stuurt, deze nieuwe mogelijkheden, middels de eenvoudige handeling van het op een lijn komen met je Toekomstige Zelf (degene die de manifeste realiteit leeft die jij wilt creëren).

Terwijl je dit doet, zullen veel lichtpunten op het oppervlak van de bol energieën emaneren die op een lijn komen met je intentie, en er zullen krachtlijnen tussen deze lichtpunten op het oppervlak van de bol en je zonnevlecht zijn. Er kunnen tientallen of duizenden lijnen vanaf het oppervlak van de bol naar je zonnevlecht zijn. De toename van energie zal dan langs de lijn die je hebt gecreëerd naar je Toekomstige Zelf vloeien.

Dit zal de nieuwe realiteit in gang zetten. Dit Toekomstige Zelf wordt dan wat wij een “magneet” noemen Als je doorgaat hier iedere dag mee te werken verhoog je de magnetische aantrekking van je Toekomstige zelf. Het resultaat hiervan is multi-dimensionaal. Allereerst begin je nieuwe neurologische netwerken in je brein te creëren die je in staat zullen stellen ​​om deze nieuwe realiteit te manifesteren middels jouw neurologie. Deze magneet zal ook de gave om bij toeval waardevolle dingen te ontdekken doen toenemen, onverwachte personen, situaties en kansen die het manifesteren van deze realiteit zullen versnellen naar jou toetrekkend.

Versterking van de Magneet/Toekomstige Zelf

Je kunt het manifesteren van deze nieuwe realiteit in je leven versnellen en versterken als je het element van waardering toevoegt aan je handeling van manifesteren. Hiermee bedoelen we dat jij het gevoel van waardering voor de toekomstige realiteit toevoegt wanneer jij de energiestroom vanuit jouw zonnevlecht naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf gewaar wordt. Als je jezelf in de toekomst ervaart, deze realiteit (die jij creëert) levend, ervaar je waardering voor het feit dat je deze in je leven hebt. De toevoeging van waardering in de matrix het creëren is een krachtige versterker voor je intentie.

Het onderwerp van waardering en de handeling van creëren is zeer rijk, en is iets wat we in de toekomst hopen te onderzoeken, maar te complex om hier op in te gaan.

Het volstaat te zeggen dat in termen van menselijk bewustzijn de twee krachtigste katalysatoren voor het inprenten van neurologische realiteiten en het creëren van nieuwe externe realiteiten, angst en liefde zijn. Binnen jullie collectieve mensheid is angst gebruikt en wordt nog steeds gebruikt als een middel om huidige en toekomstige uitkomsten onder controle te houden en aan te sturen. Liefde, of in dit geval waardering, is ook een krachtig middel voor het creëren van externe realiteiten. Deze dualiteit, zoals zij zich heeft uitgedrukt in uw collectieve geschiedenis, is zeker een gebied het ontdekken waard.

Wij willen nu onze aandacht richten op een geavanceerd stadium van de methode. Als je niet in staat bent om de geavanceerde techniek in werking te zetten, maak je er dan geen zorgen over. De basismethode is een zeer snelle manier om uitkomsten te creëren. De geavanceerde techniek versnelt dit proces gewoon nog meer.

Als je lang genoeg met de basistechniek werkt zul je het meesterschap verwerven dat benodigd is om de geavanceerde techniek in gang te zetten.

Er is een laatste fase die we onder je aandacht willen brengen alvorens de geavanceerde techniek te bespreken. Deze cruciale fase is vereist voor zowel de basis- als de geavanceerde techniek. Het is eenvoudig, en toch ontgaat eenvoud de mensen vaak.

Je moet iets doen in het gebied dat je wenst te manifesteren. Je moet een actie ondernemen. Als er iets is dat je in je 3-D leven wilt veranderen dan doe je iets nadat je hebt gewerkt met de methode – je onderneemt een actie in je leven die in lijn is met de uitkomst die je wilt creëren. Misschien houdt het in om informatie te verkrijgen over wat je wilt, of misschien is het een feitelijke verandering van hoe je de dingen doet in je leven om in lijn te komen met de realiteit die je wilt creëren.

Als het iets is in een ander gebied van bewustzijn dan moet je de actie ondernemen in dat gebied. We zullen in een toekomstig bericht bespreken hoe je dit doet, maar niet nu. De fundamentele waarheid is dat om een ​​nieuwe realiteit te creëren in wat voor gebied van bewustzijn of bestaan​​ dan ook, je actie moet ondernemen in dat gebied.

De Geavanceerde Techniek

Nadat je je Toekomstige Zelf in werking hebt gezet, zoals hierboven beschreven, verschuif je je eigen identiteit vanuit je huidige zelf naar je Toekomstige Zelf. Dit betekent dat je je gewaarzijn, of om exacter te zijn een deel van je gewaarzijn verplaatst, vanuit je fysieke lichaam het lichaam van je Toekomstige Zelf in. Je ervaart nu belichaming in je toekomstige realiteit. Als je de gewaarwording hebt dat je volledig belichaamd bent in deze realiteit, “kijk” je terug naar je fysieke lichaam vanuit het gezichtspunt van de toekomst. Als je deze taak volbrengt zul je een oscillatie of een trilling gewaar worden als de twee realiteiten convergeren. Het is alsof golven van energie vanuit je Toekomstige Zelf, waarmee je nu bent geïdentificeerd, botsen met de golven van je huidige zelf, waarmee je op dit moment niet bent geïdentificeerd.

Het energetische punt waar de golven vanuit de toekomst botsen op de golven van jouw heden creëert een punt van leegte (of beter gezegd een “regio van leegte “), en het is middels deze punt van leegte (regio) dat jullie huidige realiteit snel kan schakelen naar je toekomstige realiteit. Voor alle intenties en doeleinden zul je over tijdlijnen zijn gesprongen.

Wij raden je sterk aan om een eerder bericht dat we hebben gegeven, genaamd De Kunst van het Tijdlijn Springen te lezen om een grotere context te creëren voor de geavanceerde techniek. Terwijl deze methode kan worden gebruikt voor persoonlijke verlangens, delen wij haar in de hoop dat je haar zult gebruiken gedurende de Wereld Meditatie op 4 november 2012 om nieuwe goedgunstige realiteiten voor de mensheid te zaaien.

Voor degenen die wensen deel te nemen aan de Wereld Meditatie – van waar zij zich fysiek ook maar mogen bevinden op de eerste zondag van november 2012 – zullen voorbereidende instructies worden geplaatst op 1 oktober.

Jullie zijn zaaiers van nieuwe realiteiten, of je het nu leuk vindt of niet, of je er nu bewust van bent of niet. Onze intentie in het delen van deze informatie is de kans op een goedgunstige toekomst voor de mensheid te vergroten. Aan degenen onder jullie die ervoor kiezen om zich bij ons aan te sluiten in de Wereld Meditatie, hetzij persoonlijk bij de workshop in Seattle, of op afstand, vragen we om voor het evenement met deze methode te experimenteren. Kies iets in je leven dat je wilt veranderen. Gebruik de methode elke dag.

Eenmaal per dag is al wat nodig is. Test het. Zie hoe het werkt. Begrijp vanuit directe ervaring hoe effectief deze methode is. Dan zul je in staat zijn om de opstap te maken in dienst van de mensheid, deze methode meester geworden zijnde. Wij doen een beroep op diegenen onder jullie die gedisciplineerd genoeg zijn om de opstap te maken naar dit niveau van meesterschap.

De Hathors
18 augustus, 2012

Tom’s Gedachten and Observaties

Ik vind de Bol van Alle Mogelijkheden een fascinerende mentale constructie. En meteen toen mijn mentoren begonnen mij de techniek te leren (ongeveer een week voordat de boodschap werd gegeven), ben ik er intensief mee gaan werken.

Ik denk dat de boodschap vrij vanzelfsprekend is, maar ik zou graag verder ingaan op een paar punten die betrekking hebben op de methode.

In de basistechniek, stel je je een Bol om je heen voor ter grootte van het universum met je zonnevlecht in het middelpunt van de bol. Voor degenen onder jullie die visualiseren, moet dit vrij gemakkelijk zijn om je voor te stellen. Voor degenen onder jullie die niet visualiseren, houd je niet bezig met visuele beelden. Stel je de Bol en de oneindige lichtpunten op zijn oppervlak voor en wordt deze gewaar middels welke sensorische voorstelling met betrekking tot de werkelijkheid je ook maar vertrouwd bent.

Voor sommige mensen betekent dit dat ze een gevoelde-gewaarwording van de Bol en de lichtpunten zullen hebben. Voor anderen zal een innerlijke stem de Bol en de lichtpunten voor hen beschrijven. Sommige mensen zullen de Bol in meer dan een sensorische voorstelling met betrekking tot de werkelijkheid ervaren, i.e., hem zien en er een gevoelde-gewaarwording van hebben, etc.

Het is hier van belang om de sensorische voorstelling/voorstellingen met betrekking tot de werkelijkheid die je natuurlijkerwijs gebruikt in werking te zetten en je tijd niet te verspillen door te proberen de Bol, de lichtpunten of je Toekomstige Zelf te “zien”.

Een ander punt heeft te maken met de grootte van de bol. De Hathors raden een Bol aan ter grootte van het universum, zodat je subtiele energieën vanuit alle aspecten van de kosmos aan kunt trekken.

Dit is een interessant idee, aangezien sommige natuurkundigen naar voren hebben gebracht dat het universum oneindig groot zou kunnen zijn. De huidige afmetingen van het waarneembare universum plaatst zijn straal op ongeveer 46 miljard lichtjaar. Dit is een enorm volume aan ruimte dat, praktisch gezien, waarschijnlijk onvoorstelbaar is voor de meeste van ons. Toen ik naar mijn mentoren ging om hen te vragen naar deze uitdaging van waarneming, zeiden ze …

“De realiteit is veel onmetelijker dan jullie je voor kunnen stellen; maar toch, werken alsof je je mentale perceptie feitelijk naar het oneindige kunt expanderen heeft duidelijke voordelen inzake multidimensionaal bewustzijn/evolutie.”

Met andere woorden, doe je best om jezelf in een werkelijk werkelijke GROTE ruimte voor te stellen, een die zoveel van het universum omvat als jij je maar voor kunt stellen.

Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij het creëren van grote mentale expansies van ruimte. Als jij een van deze personen bent, maak je er geen zorgen over – maak de Bol gewoon kleiner – zo klein als je wilt, zolang je maar volledig omringd bent door de Bol.

Als mens (met multidimensionale aspecten) heb je het wezenlijkje vermogen om het volledige potentieel van de Bol van Alle Mogelijkheden in te schakelen. Maar de succesvolle inschakeling van de Bol is afhankelijk van twee onmisbare mentale houdingen: je intentie en je verwachting.

Met andere woorden, je moet een duidelijk idee hebben over de nieuwe realiteit (i.e., uitkomst) die je in je leven wilt brengen. Zonder specifiek te zijn kun je je krachten van intentie niet in gang zetten. Wees specifiek en duidelijk over wat je in manifeste realiteit wilt brengen.

De Hathors vermeldden ook dat wanneer er een uitkomst wordt gecreëerd in een dualistisch universum, er tegenreacties zijn op de nieuwe schepping. Hoe drastischer de verandering in de nieuwe realiteit, hoe drastischer de reacties kunnen zijn. Ben je dit bewust.

De Hathors dringen er sterk op aan dat je uitkomsten creëert die onschadelijk zijn voor jezelf en anderen. Dit is om jou (en anderen) te beschermen tegen miscreaties.

Je moet ook duidelijk zijn dat jij zowel de mogelijkheid als het recht hebt om multidimensionale hulp naar je toe te halen als je nieuwe realiteiten creëert. Dit soort verwachting is cruciaal voor de download van energie vanuit de Bol naar je zonnevlecht.

Gevorderde beoefenaars die met subtiele energie werken zullen hier geen probleem mee hebben. Als jij hier een van bent zul je er je toevlucht zoeken “zoals een eend toevlucht zoekt in water”, zoals het gezegde luidt. Maar als je geen ervaring hebt met de aard van subtiele energie en haar relatie tot intentie, dan kan dit misschien een struikelblok zijn.

De Hathors beweren stellig dat de Bol van Alle Mogelijkheden multidimensionale mogelijkheden opent, en de methode is een manier voor jullie om deze realiteit met vele facetten aan te boren.

Velen, zo niet de meeste van ons, denken op een lineaire manier aan het creëren van een nieuwe realiteit (uitkomst) voor onszelf. Het is alsof ons leven zich uitsluitend langs een rechte lijn ontvouwt, en we doen specifieke dingen op onze 3D tijdlijn die bijdragen aan wat we willen creëren.

Maar de Hathors zeggen dat we, in aanvulling op het werken op de manieren waaraan we gewend zijn, uit multidimensionale mogelijkheden kunnen putten. Deze nieuwe mogelijkheden, die ​​in potentie bestaan (maar nog niet in de 3D realiteit) kunnen de door ons gewenste uitkomst in gang zetten en deze in een hoger tempo tot manifestatie brengen dan wanneer we gewoon doorploeteren, de gebruikelijke 3D-dingen doend die we doen om dingen te laten gebeuren.

Als je eenmaal de duidelijke intentie van wat je wilt creëren vormt, plaats je je gewaarzijn in je zonnevlecht en stel je je een versie van jezelf in de toekomst voor. Vervolgens krijg je de gewaarwording van een lijn tussen jouw zonnevlecht en de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf. Deze lijn zal de buis voor multidimensionale energieën worden en zal je in staat stellen om jouw ingebeelde Toekomstige Zelf in een magneet om te vormen, die je de uitkomst die je in de realiteit wilt creëren in een veel hoger tempo brengt.

De Hathors zijn er zeer duidelijk in dat het eenmaal daags werken met deze methode de tijd die benodigd is voor het manifesteren van een nieuwe realiteit sterk zal doen afnemen. Ik heb persoonlijk gemerkt dat het maar 5 minuten duurt om door het hele proces te gaan, waardoor dit een zeer tijdefficiënte methode is.

De Hathors benadrukken ook het feit dat je iets moet doen wat de toekomstige realiteit uitdrukt. Met andere woorden, doe iets in 3D, dat is afgestemd op jouw gewenste uitkomst. Het gebruiken van de methode zonder daadwerkelijk iets te doen in de realiteit van je leven is veel minder effectief dan het in werking zetten van zowel je innerlijke als uiterlijke werelden.

Hoewel de Hathors’ bespreking van de methode duidelijk en ter zake is, zal ik het stap voor stap uitleggen voor degenen die er nog vragen over hebben. Voel je , als de te doorlopen stappen helder voor je zijn, vrij om omlaag te springen naar de sectie Geavanceerde Techniek waarin ik een aantal fijnere details met betrekking tot het onderwerp zal bespreken.

De Basis Techniek

Stap 1: Wees duidelijk over de details van wat je wilt creëren. Die zullen de fundering vormen voor het Toekomstige Zelf dat jij zult creëren. Er zit kracht in de details, dus wees specifiek.

Stap 2: Plaats je gewaarzijn in je zonnevlecht, gelegen achter je maagkuil.

Stap 3: Stel jezelf binnenin een Bol voor ter grootte van het universum (of kleiner als je je ongemakkelijk voelt met zo’n geëxpandeerde gewaarwording van ruimte). Je zonnevlecht zit precies in het midden van deze Bol.

Stap 4: Stel je je Toekomstige Zelf voor je voor. Voor de meeste mensen zal dit ongeveer 3+ – 9+ meter van je af zijn, maar plaats dit Zelf zo dichtbij of zo ver van je af als goed voelt voor jou. Dit ingebeelde Toekomstige Zelf is de “jij” die de uitkomst zal ervaren die jij wilt creëren. Het is de belichaming van die toekomstige realiteit. Zodra je een duidelijke gewaarwording van dit denkbeeldige Toekomstige Zelf hebt, ben je klaar om verder te gaan met stap 5.

Stap 5: Stel je een lijn voor die loopt van jouw zonnevlecht naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf.

Stap 6: Zet het downloaden van energie vanuit de Bol van Alle Mogelijkheden naar je zonnevlecht in werking. Van hieruit stroomt de energie naar buiten naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf. Het downloaden begint zodra je je realiseert dat de Bol van Alle Mogelijkheden voor jou beschikbaar is op grond van je bestaan ​​als multidimensionaal mens. Dan activeer je de Bol door een daad van stille intentie.

Stap 7: Sta de Bol, zolang je de ervaring prettig vindt, toe om energieën naar je zonnevlecht en naar de zonnevlecht van je Toekomstige Zelf te downloaden.

Stap 8: Voeg, indien je de neiging hebt, het gevoel van waardering aan de ervaring toe om de magneet die je Toekomstige Zelf is, te versterken.

Notitie: Het is normaal voor de mentale aandacht van de meeste mensen om af te dwalen tijdens dit soort energie werk. Breng, indien en wanneer je focus van aandacht afdwaalt, deze voorzichtig terug naar het terrein waarmee je werkte. Geen oordeel, geen ongeduld, breng jezelf gewoon terug naar de taak waar je mee bezig bent.

Stap 9: Wanneer je compleet bent, neem dan een paar minuten om gewoon bij jezelf te zijn nadat je dit hebt doorlopen. Het is het beste om in stilte te zijn gedurende deze tijd, zodat je de subtiele energieën kunt integreren die zijn losgemaakt door het proces.

De Geavanceerde Techniek

Ik vind dit gedeelte van de methode het meest intrigerend. Misschien komt dit omdat ik de botsing van twee golfvormen gedurende de laatste fase kan voelen. Het is alsof de staande golven van mijn huidige realiteit en de staande golven van mijn Toekomstige Zelf elkaar overlappen. De botsing van deze twee golven creëert, inderdaad, een punt van leegte of zoals de Hathor verduidelijkte – een regio van leegte. Dit gebied van interacties van golfvormen lijkt mij een krachtige transformatie matrix te zijn.

Daarnaast lijkt de download van energieën en mogelijkheden vanuit de Bol voor mij veel intensiever te zijn gedurende de Geavanceerde techniek.

Tot slot heb ik ook een interessante anomalie bemerkt rond de ruimtelijke verschuiving die de Hathors voorstellen gedurende de laatste fasen van de techniek. Jij zou een vergelijkbaar fenomeen tegen kunnen komen, hetgeen de reden is dat ik het noem.

In het begin vond ik het enigszins desoriënterend om terug te “kijken” naar mijn huidige zelf vanuit het gezichtspunt en het ruimtelijke perspectief van mijn Toekomstige Zelf. Uiteindelijk was ik in staat om de verschuiving te maken, en wanneer dit gebeurde gingen de energieën van de Bol alle metingen te buiten. De ervaring werd zeer intens, en ik kon krachtig geladen energiegolven vanuit mijn Toekomstige Zelf naar mijn huidige zelf voelen stromen.

Als ik me volledig naar een gewaarwording van in mijn Toekomstige Zelf belichaamd zijn wendde in plaats van in mijn huidige zelf, bereikten de energieën hun hoogste punt. Wanneer de energie te intens werd voor de zone waarin ik mij comfortabel voel,  “knalde” ik spontaan uit ik mijn Toekomstige Zelf terug naar mijn huidige zelf. En op die momenten van reïntegratie met mijn huidige zelf, voelde het aan alsof mijn lichaam werd overspoeld met endorfine en leek de hele ervaring vreemd vermakelijk. Ik denk dat dit vermakelijke veroorzaakt zou kunnen worden door de sterke mentale indruk dat de hele wereld, waaronder ik, meer droomachtig dan werkelijk is en dat alle vormen (met inbegrip van fysieke lichamen) zowel vluchtig zijn als onderworpen aan verandering in een oogwenk.

Het Gebruik van Muziek

Het is niet noodzakelijk om muziek als achtergrond te gebruiken bij het doen dit proces. Ik heb met beide geëxperimenteerd en ik vind dat bepaalde soorten muziek kunnen helpen om een diepere ervaring te genereren. Dat gezegd hebbende merk ik dat ik meestal de voorkeur geef aan stilte om het proces te doen. Het is een kwestie van smaak en neurologische ontvankelijkheid of je geluid/muziek hierbij een nuttige bondgenoot vindt of niet.

Als je verkiest om muziek als achtergrond te gebruiken zou ik iets aanraden waarbij je geneigd bent om je aandacht naar binnen te richten, en als het psycho-akoestische van aard is, iets dat in ieder geval een toename in alfa-energie genereert. Ik raad je ook aan je muziek zachtjes af te spelen, zodat het je innerlijke ervaring niet overstemt.

Omdat er mensen zullen zijn die willen weten wat ik van mijn muziek aan zou raden, zal ik jou en mij wat tijd besparen en het gewoon opschrijven. Mijn huidige favoriete composities (van mij) die ik graag gebruik met de Bol van Alle Mogelijkheden zijn ofwel Infinite Pool: Entering the Holographic Brain (Oneindige Poel: Het Holografische Brein Binnengaan) of Lightship (Lichtschip).

De Hathor Wereld Meditatie op zondag, 4 november 2012

Terwijl de Bol van Alle Mogelijkheden zeker kan worden gebruikt om het creëren van persoonlijke uitkomsten te versnellen, delen de Hathors deze methode in de hoop dat anderen haar zullen gebruiken om positieve uitkomsten te creëren voor de mensheid terwijl we collectief een nieuwe tijdscyclus ingaan.

Om 15:00u PST op zondag 4 November  2012 zullen de Hathors een Wereldwijde Meditatie in gang zetten, gecentreerd om de Bol van Alle Mogelijkheden*.

Indien je van plan bent om samen met ons aan deze meditatie van nieuwe creatie deel te nemen, de Hathors hebben verzocht dat alle personen die zich aansluiten bij de meditatie voorafgaand aan het evenement enige ervaring hebben met het werken met de Bol. De laatste instructies en voorbereidende suggesties zullen op deze website worden geplaatst op 1 oktober 2012.

* Voor degenen van jullie die ervoor kiezen om samen met ons deel te nemen aan de driedaagse Intensive, De kunst van het zaaien van Nieuwe Realiteiten, van 2 tot 4 november in Seattle, Washington zullen we de Bol van Alle Mogelijkheden diepgaand verkennen, wat zal leiden tot een groter meesterschap van de methode. Bovendien zullen de katalytische klanken van de Hathors een belangrijke en dynamische rol spelen bij de overdracht van deze kennis.

Tom Kenyon