Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Het Openen van de Hallen van Amenti

Een planetaire Hathor boodschap via Tom Kenyon

Laatste instructies voor de Wereld Meditatie op 31 oktober 2010.

De subtiele energie voor deze wereldwijde meditatie zal beginnen om 12.01 u. Pacific Daylight Savings Time (hierna afgekort tot PDST; 21.01 u. Nederlandse tijd, vert.) op 31 oktober en zal onverminderd doorgaan tot 12.01 u. (21.01 u. Nederlandse tijd) de volgende dag, maandag 1 november 2010.

Om 3 uur ’s middags PDST (middernacht in Nederland) zal de groep, bijeen in Seattle Washington, beginnen met een één uur lange meditatie, die beschreven is in onze vorige planetaire boodschap “Het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti”.

We verzoeken jullie om deze boodschap opnieuw te bekijken, zodat jullie de opeenvolging van deze meditatie begrijpen. Tijdens de één uur durende samenkomst –waaraan je bent uitgenodigd om energetisch deel te nemen als je wilt- zullen we drie keer door het meditatieproces heen gaan, wat ongeveer 45 minuten zal duren. Dit is een krachtige en tegelijkertijd subtiele energie.

Als jullie ervoor kiezen om deel te nemen aan deze één uur lange periode raden we jullie dringend aan om, nadat je drie maal door de meditatie heen bent gegaan, 15 minuten in stilte en rust door te brengen. Afhankelijk van je niveau van ontwikkeling en bewustzijn kun je het gevoel hebben dat je tegelijkertijd naar veelsoortige gebieden van bewustzijn bent gebracht en het kan een tijdje duren voordat je jezelf weer hebt geheroriënteerd op driedimensionale tijd en ruimte. Daarom is de periode van 15 minuten stilte en rust geen verwennerij, maar een absolute noodzaak om de uitgestrekte gebieden van bewustzijn, die geopend zullen worden, in je te integreren.

Tijdens deze periode van 24 uur, van 12.01uur (in Nederland 21.01) op 31 oktober tot 12.01 uur op 1 november PDST zouden jullie veel baat kunnen vinden bij het door de meditatie heen gaan zoals we beschreven in onze eerder boodschap “Het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti”.

Dit is met andere woorden een planetaire golf van energie waaraan jullie kunnen deelnemen. Het is niet nodig om je meditatie gelijktijdig te doen met de groep in Seattle tenzij je dat wilt. Wel verwachten we de grootste intensiteit van de vrijgekomen energieën tijdens deze periode van één uur als de groep in Seattle bijeen is en verscheidene uren erna.

Het doel van deze wereldwijde meditatie is tweeledig. Het eerste is het activeren en openen van jouw persoonlijke toegang tot jouw eigen hogere geest, gesymboliseerd door de metaforische term “Hallen van Amenti”. Het doel van deze persoonlijke activatie is om jou de gaven te brengen van jouw eigen hogere geest –nieuw creatief denken, samen met wijsheid- voor het verheffen van jouw eigen leven en het verheffen van jouw relaties én je gemeenschap door het mysterieuze ontstaan van persoonlijke moed en inspiratie. Dit zullen de gaven zijn die naar jou toekomen als je je eigen Hallen van Amenti opent, wat betekent: je eigen Hogere Geest.

De tweede betekenis van de term “Hallen van Amenti” heeft betrekking op het energetische werk dat we zullen ondernemen namens de gehele mensheid en toekomstige generaties. Het is een subtiele energie die onafhankelijk van jullie zal opereren en noch over jullie gaat noch over de groep die in Seattle bijeen is.

De actie van het Openen van de Hallen van Amenti zal multidimensionale energieën met zich meebrengen, waarmee wij ons bezighouden gedurende de periode van vierentwintig uur die we hierboven noemden en met name tijdens de één uur lange periode dat de groep in Seattle in meditatie is. We zullen deze buitengewone multidimensionale hulpbronnen orkestreren om de feitelijke Hallen van Amenti te openen, die zetelen in de etherische gebieden en waarvan het fysieke anker ligt onder het Gizeh Plateau in Egypte. Dit zal goed zijn voor de moed en inspiratie van de gehele mensheid en om nieuwe soorten begrip en nieuwe technologieën samen met wijsheid in de wereld te brengen voor de verheffing van alle leven.

Voor diegenen onder jullie die ervoor kiezen om aan deze meditatie mee te doen, zullen tijd en ruimte getranscendeerd worden en jullie zullen vliegen op de vleugels van jullie eigen hogere natuur.

De Hathors

11 oktober 2010


Tom zijn Gedachten en Obervaties

In hun stelling hierboven werden de Hathors poëtisch toen ze zeiden …

“Het doel van deze persoonlijke activatie is om jou de gaven te brengen van jouw eigen hogere geest –nieuw creatief denken, samen met wijsheid- voor het verheffen van jouw eigen leven en het verheffen van jouw relaties én jouw gemeenschap door het mysterieuze ontstaan van persoonlijke moed en inspiratie.”

Ik beken dat ik een liefhebber van poëzie ben, maar ook van helderheid. Dus na het doorgeven van deze boodschap vroegen Judi en ik hen om die zin op een andere manier te verwoorden. Ze antwoordden hiermee …

“Als een mens zijn/haar Hogere Geest bereikt en toegang krijgt tot de trillingsgaven van dat gebied (van zijn of haar hogere bewustzijn) zal zij of hij vervuld zijn van inspiratie en moed. En dit soort inspiratie en moed zou de hele wereld kunnen veranderen door acties die dan ondernomen worden door dat individu.”

Dit perspectief waardeer ik echt en het is een gezichtspunt dat de Hathors al lang hebben, sinds mijn eerste ontmoeting met hen jaren geleden. Zij hebben altijd gezegd dat transformatie van het collectief zich zal voordoen via transformatie van individuen.

Mij spreekt ook aan hoe ze deze verandering beschrijven (de instroming van moed en inspiratie) en hoe zij zien dat deze onze relaties (hoe we omgaan met elkaar) en uiteindelijk onze gemeenschappen beïnvloeden.

Tijdens deze meditatie zijn jullie samen met duizenden en duizenden anderen, die deel zijn van een wereldwijde sangha (spirituele gemeenschap). We komen uit veel verschillende landen en diversiteit is waarschijnlijk een van onze waarmerken. Velen van ons spreken verschillende talen en verschillen in filosofie, religie en spiritueel pad. En de meeste van ons zullen elkaar nooit persoonlijk ontmoeten. Maar ieder van ons die samenkomt in deze meditatie zal het Grote Mysterie binnengaan, waarin onze harten en geesten samen één zullen worden voor een enkelvoudige creatieve daad, de verheffing van alle leven.

Timing

De Hathors zullen de subtiele energie voor het Openen van de Hallen van Amenti beginnen om 12.01 u. ’s middags PDST (21.01 u. Nederlandse tijd) op zondag 31 oktober en zullen er 24 uur mee doorgaan tot 12.01 u. PDST op maandag 1 november. Zoals ze stelden, kunnen jullie je op elk moment tijdens deze 24 uur verbinden met de energie van de meditatie. Maar zoals zij impliceren zal het meest krachtige punt van de subtiele energie liggen in de periode dat de groep in Seattle bijeen is voor de meditatie. Dit zal plaatsvinden om 3.00 uur ’s middags en tot 4 uur ’s middags duren (van middernacht tot 01.00 u. ’s nachts in Nederland). Dit is gebaseerd op PDST, omdat het noordwesten van de Verenigde Staten nog steeds deze tijdzone zal gebruiken wanneer de workshop plaatsvindt. Je kan verschillende internet sites voor tijdberekening vinden, inclusief de World Clock, om je eigen lokale tijd te berekenen. We voegen hier een link in naar de World Time Clock.

Ik wil nogmaals speciaal het belang benadrukken van die 15 minuten rust en stilte nadat je drie maal door de meditatie heen gegaan bent, zoals de Hathors voorstellen. Deze meditatie kan een krachtige geest-veranderende ervaring zijn, vooral wanneer je aaneengesloten drie volledige opeenvolgingen doorloopt. Te zeggen dat men een beetje gedesoriënteerd zou kunnen zijn in de driedimensionale werkelijkheid direct na de meditatie is naar mijn mening een understatement. Zoals ze zeiden is deze periode van rust en stilte geen persoonlijke verwennerij. Het is een essentiële noodzaak om de ervaring te integreren.

Praktische dingen

We hebben de capaciteit van onze server vergroot om veelvuldiger downloads aan te kunnen van de meditatie muziek “Het Innerlijke Kristallen Paleis”, die je vindt in de Sound Gifts sectie van de website. Het zou enorm helpen als jij zelf de muziek op je computer of mp3 zou downloaden vóór de feitelijke meditatie liever dan het direct af te spelen vanaf onze website. Elke nieuwe wereldwijde Hathor activatie lijkt meer en meer mensen aan te trekken en als teveel mensen gelijktijdig op de play- of download-knop klikken tijdens het uur van de meditatie, zou onze server overvraagd kunnen worden ondanks onze beste bedoelingen en inspanningen. Dus download de meditatie muziek alsjeblieft vóór de meditatie, zodat je deze niet vanaf onze site hoeft af te spelen tijdens het meditatie uur.

Het is essentieel dat je de volledige beschrijving van de meditatie leest en deze minimaal een keer, maar bij voorkeur meerdere keren ervaart vóór de wereldwijde meditatie, zodat je bekend bent met de overgangen en geestestoestanden die deze klankmeditatie teweeg brengt. Om deze belangrijke beschrijving van de meditatie te lezen klik hier.

Als je de tijd en de impuls hebt, beveel ik je ook dringend aan om De kunst van het Tijdlijn Springen van 3 augustus 2010 te lezen. Ik stel je voor deze boodschap te lezen, omdat ik geloof dat dit een van de verschijnselen is die zullen plaatsvinden tijdens deze Hathor activatie, namelijk dat diegenen van ons die in meditatie zijn tijdelijk van tijdlijn zullen verspringen naar een meer welwillende, weldadige expressie van de wereld met bijbehorende mogelijkheden voor versnelde ontwikkeling.

De Hathors hebben mij verteld dat deze wereldwijde meditatie een duizelingwekkend werkingsveld zal hebben, zowel voor ons die ervoor kiezen om mee te doen als voor de ruimere menselijke familie. Het is een gedurfde en stoutmoedige stap die we samen zetten en moge, terwijl we in volle vlucht naar onze hogere natuur gaan, de zegeningen van dit collectieve oprijzen zich uitstrekken naar jou en wie je dierbaar zijn.

Tom Kenyon