Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti

Een planetaire Hathor boodschap via Tom Kenyon

N.B. Deze Hathor boodschap bevat instructies voor een krachtige energie meditatie genaamd ‘Het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti’. Jullie kunnen deze meditatie voor groot persoonlijk voordeel gebruiken wanneer je maar wilt. Echter, de instructies voor dit energetische proces worden in deze tijd vrijgegeven voor hen die ervoor kiezen deel te nemen aan een Hathor Wereld Meditatie die plaatsvindt op 31 oktober 2010. Er zal dan een groep samenkomen in Seattle, Washington, om deze meditatie te doen. Deze informatie is voor mensen die niet kunnen meedoen aan de volledige workshop, maar wel graag meedoen met de meditatie samen met anderen in de wereld.

Via de meditatie die we zo meteen gaan overbrengen, kunnen jullie toegang krijgen tot hogere niveaus van creativiteit, die jullie ingeboren zijn en tot wat we wel noemen je Hogere Geest, die eenvoudigweg een aspect is van jullie bewustzijn dat zich uitstrekt tot voorbij de gedwongen opsluiting van je bewustzijn zoals deze nu wordt ervaren binnen de dwang van tijd en ruimte. Deze Hogere Geest –dit interdimensionele aspect van jullie bewustzijn- is een potentiële bron van immense inspiratie, wijsheid, inzicht en creativiteit .

Het Innerlijke Kristallen Paleis verwijst naar de pijnappelklier, omdat een deel van zijn structuur kristallijn van aard is. Deze kleine calciet kristallen hebben piëzo-elektronische eigenschappen die kunnen reageren op de hogere rijken van licht. Door dit kristallijnen potentieel in je pijnappelklier te activeren, open je een poort naar je Hogere Geest, die jullie en de mensheid een grote toevloed van creativiteit, inzicht en oplossingen voor persoonlijke en collectieve problemen kan brengen.

De meditatie heeft drie fases.

Eerste fase

De eerste fase houdt een activatie van het hartchakra in en het binnengaan in een diepgevoelde resonantie met de Aarde. Deze schakeling door je hart verbind jullie met de wijsheid van de Aarde en het proces van ascensie waar doorheen je planeet evolueert. Dit doen jullie via je gevoelsnatuur en heel specifiek door waardering of dankbaarheid te sturen naar de Aarde zelf.

Dit is een heel belangrijk aspect van deze specifieke meditatie, omdat de energie van Moeder Aarde uitgestrekter is dan de onze. Deze kan helpen om jullie te stabiliseren in dit proces en het koppelt jullie aan aan de voortgang van ascensie waar jullie planeet doorheen gaat.

In deze fase van de meditatie breng je de focus van je aandacht bij je hartchakra, in het centrum van je borst en voel je waardering of dankbaarheid naar de Aarde voor het leven zelf. Afhankelijk van je niveau van ontwikkeling kunnen sommigen van jullie gewoonweg rusten in dit gevoel van waardering of dankbaarheid naar de Aarde.

Anderen onder jullie zullen deze energieën misschien werkelijk vanuit jezelf de aarde in kunnen voelen stromen.

Andere personen met gevorderde interdimensionele vaardighedenkunnen zichzelf zwevend door de ruimte aantreffen, terwijl zij hun waardering of dankbaarheid uitsturen naar de Aarde vanuit deze gunstige positie en/of vanuit een hoog ontwikkelde staat van zijn. Er is dus een groot aantal manieren om dit te ervaren.

Deze fase is ook een energetische transformatie van een collectieve gedachtevorm die door de mensheid wordt vastgehouden. Deze gedachtevorm is het geloof dat de Aarde kan worden gebruikt en zelfs misbruikt voor de eigen doelen van het mensdom zonder acht te slaan op de effecten op andere levensvormen.

Deze gedachtevorm moet verwijderd en getransformeerd worden wil de mensheid de passage waar hij nu voorstaat overleven. Dus wanneer jullie deze eenvoudige daad stellen van het sturen van waardering of dankbaarheid naar de Aarde schakelen jullie jezelf tegelijkertijd aan aan de ascensie van de Aarde en dragen jullie bij aan de transformatie van deze zeer destructieve gedachtevorm dat jullie heerschappij en macht over de Aarde hebben.

Op de Nieuwe Aarde zal bewaarderschap de grondtoon zijn, samen met een verstaan van de onderlinge verbondenheid van alle leven en een eren van de Aarde zelf.

Tweede fase

Nadat je minstens vijf minuten in dit trillingsveld van waardering of dankbaarheid naar de Aarde bent verbleven verleg je je aandacht van je hart naar de pijnappelklier in het centrum van je hoofd en luister je naar de Pineal Gland Attunement (Afstemming van de Pijnappelklier).

Deze specifieke klankmeditatie duurt iets langer dan vijf minuten en werd speciaal gecreëerd om jullie te helpen bij het activeren van ongebruikt potentieel binnen de kristallijnen structuur van je eigen pijnappelklier.

De klanken die je zult horen zijn overeenkomstig aan de schommelingen in de licht rijken. Ze zorgen voor een verfijnde afstemming van de ontvankelijkheid en subtiele perceptuele vermogens van deze klier. Het lijkt veel op het aanzetten en afstemmen van een antenne op de hogere rijken van licht en op wat we eerder je Hogere Geest hebben genoemd.

Voor de volledige duur van deze klankmeditatie, deze Afstemming, is je bewustzijn simpelweg in het centrum van je hoofd, in het gebied van je pijnappelklier. Jullie hoeven niets anders te doen dan je aandacht in dit gebied te houden. Als je geest afdwaalt, breng je die terug naar de pijnappelklier.

Laat de klanken resoneren en dit gebied in je hersenen activeren. Ook hier geldt: afhankelijk van je niveau van bewustzijn kunnen sommigen van jullie subtiele ongedefinieerde verschuivingen in dit gebied voelen. Anderen ervaren misschien complexe geometrieën van licht. Nog anderen kunnen zichzelf ervaren als buiten zichzelf terwijl ze feitelijke energieschommelingen in de pijnappelklier observeren. Daarnaast zijn er veel andere waarnemingsmogelijkheden en -perspectieven mogelijk.

Het belangrijkste in deze fase is om niet ‘te proberen’ iets te laten gebeuren. Sta gewoon toe dat het zich ontvouwt. Nadat deze fase van de meditatie afgerond is, ga je naar de derde en laatste fase, die we benoemen als het Openen van de Hallen van Amenti.

Derde fase

We gebruiken de term Hallen van Amenti op twee manieren. De eerste refereert aan een etherische schatkamer van informatie die onder de Sfinx in Caïro in Egypte ligt. Het tweede gebruik van de term betekent het binnengaan in een hoger trillende geestesstaat waardoor jullie contact maken met jullie eigen Hogere Geest. Deze tweede visie houd je vast wanneer je bezig bent met deze specifieke meditatie.

Deze fase van de meditatie geeft jullie onmiddellijk toegang tot jullie Hogere Geest en zijn ruim uitgestrekte potentieel. In tegenstelling tot in de andere twee fases van de meditatie is jullie bewustzijn in deze fase gelijktijdig op een veelvoud van plaatsen.

We zullen deze in volgorde aanbieden. Sommige personen zullen op enig moment maar één punt kunnen vasthouden. Anderen zullen meer dan één punt van bewustzijn gelijktijdig kunnen vasthouden. Houd gewoon zoveel punten vast als je kunt. Als je deze methode blijft gebruiken, zul je gaandeweg de vaardigheid ontwikkelen om een veelvoud van bewustzijnspunten tegelijk te omvatten en deze vaardigheid (om tegelijkertijd een veelvoud van perspectieven vast te houden) is een krachtige trainingsmethode om interdimensioneel bewustzijn te ontwikkelen.

Het eerste en primaire focuspunt ligt in een gebied dat we aanduiden als het BA punt. Dit ligt niet op de plaats van je Hemelse Ziel of Hoger Zelf, het is gewoon een energetische ingang. De BA verwijst naar je Hemelse Ziel en vanuit een andere invalshoek is het je Hoger Zelf. Als je je handen fysiek boven je hoofd zou optillen, zou het BA punt liggen daar waar je vingers elkaar raken. (Let er op dat je in deze meditatie niet werkelijk je handen boven je hoofd houdt. Dit is alleen om het aan te geven.)

In deze laatste fase van de meditatie is jullie bewustzijn bij het BA punt en sturen jullie waardering en dankbaarheid naar dit aspect van jezelf dat buiten tijd en ruimte ligt. Je stuurt in het bijzonder waardering of dankbaarheid voor de toevloed van wijsheid, inzicht, creativiteit en inspiratie, evenals voor mogelijke oplossingen voor problemen waarmee jullie misschien te maken hebben.

Dit is een heel belangrijk deel van deze fase. De Harmonie –de trillingssignatuur- van waardering of dankbaarheid activeert de BA, jullie Hemelse Ziel of Hoger Zelf. Door deze actie openen jullie een poort in je Hogere Geest en beëindigen jullie ook nog een andere beperkende negatieve gedachtevorm, die de mensheid eonen lang heeft geplaagd.

De gedachtevorm is niets minder dan het geloof dat jullie afgescheiden zijn van jullie eigen goddelijkheid, dat jullie op de een of andere manier minder dan zouden zijn en het niet zouden verdienen om de gaven en talenten van jullie eigen godheid te ontvangen.

Deze gedachtevorm werd geïntroduceerd om jullie via jullie religies te controleren. Het is een hoogst beperkende en beschadigende gedachtevorm, omdat deze de toegang belet tot jouw hogere wijsheid, jouw spirituele visie, jouw vermogen om waarheid van valsheid te onderscheiden en jouw vermogen om je werkelijkheid al naar gelang je wensen te veranderen.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe verraderlijk deze beperkende gedachtevorm is, noch kunnen we genoeg benadrukken wat een betekenisvolle actie het voor jullie is om deze nieuwe gedachtevorm (dat er geen scheiding is tussen jou en jouw eigen Hemelse Ziel, Hoger Zelf of Goddelijkheid) stevig in stelling te brengen, terwijl jullie je waardering of dankbaarheid sturen naar je BA.

Jullie vragen, pleiten, smeken of bidden niet tot je Hemelse Ziel, je Hogere Zelf of een god. Jullie openen simpelweg een leiding naar een nieuw deel van je eigen wezen. Terwijl jullie verdergaan in deze fase zullen jullie een respons voelen van je Hemelse Ziel ; een beweging van je BA punt naar en in je pijnappelklier.

Dit is de afdaling van energie van jullie Hogere Geest samen met inzichten en empowerments in dat aspect van jullie zijn dat jullie kennen als je lichaam en geest. Deze empowerments hebben de vorm van spirituele lichtpatronen, waar jullie je wel of niet bewust van kunnen zijn.

Terwijl jullie het afdalen van energie vanuit je BA punt toestaat om door te gaan, omvat jullie tweede focuspunt de pijnappelklier, waarbij jullie de neerwaartse beweging van energie van de Hemelse Ziel in de kristallijnen structuur van de pijnappelklier zelf toelaat.

Als jullie kunnen, breng dan tegelijkertijd je bewustzijn in een derde punt: je hartchakra in het centrum van je borst, zodat de toevloed verder stroomt van de Hemelse Ziel tot in de pijnappelklier en van daar in het hartcentrum. Stuur dan waardering of dankbaarheid naar je Hemelse Ziel en naar je BA voor de openbaring van je Hogere Geest.

Als laatste voor degenen die meer gevorderd zijn: breng je bewustzijn naar een vierde punt, dat ligt in het eigenlijk centrum van de Aarde zelf, zodat de toevloed van je Hogere Geest van de Hemelse Ziel naar je pijnappelklier stroomt, naar je hartchakra en door naar beneden, het centrum van de Aarde in.

Houd je niet bezig met hoeveel verwijzingspunten je kunt omvatten. Het omvatten van het eerste punt, het BA punt, is genoeg om mee te beginnen.

Zoals we eerder zeiden, zullen jullie, als jullie doorgaan met deze meditatie, gaandeweg meer punten van bewustzijn gelijktijdig kunnen omvatten. Het doel van deze meditatie is het activeren van jullie ongebruikte potentieel en vaardigheden binnen jullie interdimensionele natuur en het toegang geven tot jullie eigen Hogere Geest, die jullie vervolgens kunnen gebruiken om je leven te bezielen met nieuwe inzichten, nieuw begrip, nieuwe vormen van inspiratie en nieuwe creatieve oplossingen voor problemen waarmee jullie te maken kunnen krijgen (hetzij individueel, hetzij collectief).

Door het feit dat jullie verbonden zijn met alle leven helpen jullie je medemensen om dit ook te bereiken als jullie jezelf openstellen voor het potentieel van jullie eigen Hogere Geest.

We presenteren jullie deze meditatie in deze tijd voor diegenen onder jullie die willen meedoen als we de planetaire activatie doen op zondag 31 oktober van dit jaar, 2010.

We vragen jullie om veelvuldig door dit proces heen te gaan voor de feitelijke gebeurtenis, zodat jullie goed bekend zijn en het tot op een zekere hoogte meester zijn.

Op 31 oktober om 3 uur Pacific Standard Time(PST) zullen diegenen van ons die samen gekomen zijn bij de gebeurtenis in Seattle beginnen met deze meditatie. Jullie zijn uitgenodigd om met ons mee te doen waar jullie ook maar zijn in de wereld. Door een gemeenschappelijke trillingsstaat (waardering of dankbaarheid) zullen we samen tijd en ruimte overstijgen. We zullen het Innerlijke Kristallen Paleis verlevendigen en de Hallen van Amenti Openen ten gunste van jullie zelf en ten voordele van de mensheid.

Samenvatting

Samengevat duurt deze meditatie, die we het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti noemen ongeveer 15 minuten. De eerste 5 minuten worden besteed aan het sturen van waardering of dankbaarheid naar de Aarde met het begrip dat jullie ook een gedachtevorm versterken en toevoegen aan het planetaire raster, als tegenwicht tegen de vernietigende gedachtevorm dat de mensheid heerschappij en macht over de Aarde heeft. Jullie vervangen deze verraderlijke gedachte door een nieuwe dat mensen zowel co-creatoren met de Aarde zijn als bewaarders van het leven.

Nadat je minstens vijf minuten hebt besteed aan dit trillingsveld van waardering of dankbaarheid aan de Aarde, gaan jullie de tweede fase in, die iets meer dan 5 minuten duurt. Deze bevat het luisteren naar de Pineal Gland Attunement (Pijnappelklier Afstemming), waarbij jullie de klank het werk voor je laten doen en simpelweg jullie bewustzijn in het centrum van je hoofd houden.

In de derde fase, die 5 minuten duurt, beweegt jullie bewustzijn naar het BA punt boven het hoofd. Tijdens deze fase sturen jullie waardering of dankbaarheid naar je Hemelse Ziel, je Hoger Zelf, waarbij jullie een leiding openen naar je eigen Hogere Geest en begrijpen dat jullie door deze actie niet alleen de verbinding opent met een hoger aspect van jullie zelf, maar gelijktijdig ook een negatieve gedachtevorm transformeren, die de mensheid vasthoudt.

Deze gedachtevorm is dat jullie minder zijn dan jullie eigen godheid en dat jullie er geen directe toegang toe verdienen, maar een tussenpersoon nodig hebben. Vanuit ons perspectief hebben jullie geen persoon, entiteit of organisatie nodig om intermediair te zijn tussen jullie en jullie Hoger Zelf, jullie eigen Godheid, jullie eigen Goddelijkheid.

Tijdens deze fase laten jullie een toevloed van energie toe om af te dalen van jullie Hogere Geest, waartoe jullie toegang hebben via jullie Hemelse Ziel, jullie Hoger Zelf, naar en in de pijnappelklier. Als je meer focuspunten kan omvatten laat deze toevloed dan naar en in je hartchakra bewegen in het centrum van je borst en uiteindelijk naar het centrum van de Aarde.

De timing van deze meditatie is zowel gunstig/genadig als een voorteken. Jullie zijn bij een kritieke passage in de ascensie van de Aarde. Jullie zijn niet krachteloos te midden van de groeiende chaos om jullie heen, verre daarvan. Jullie hebben machten en vermogens in jullie die erop wachten om door jullie aangestuurd te worden.

De Hathors,
Baja, Mexico
29 Augustus 2010.


Gedachten en Observaties van Tom

Het eerste dat me opviel in deze laatste boodschap van de Hathors is dat ze twee hoogst schadelijke gedachtevormen noemen die onze wereldcultuur beïnvloeden.

Naar hun mening zijn deze twee gedachtevormen een soort mentaal/emotioneel en spiritueel vergif dat ons eigenlijke zelf en de wereld waarin we leven beïnvloedt.

De eerste van deze gedachtevormen laat het geloof voortduren dat we heerschappij hebben over de Aarde en dat zij gebruikt en misbruikt kan worden zoals wij wensen. Een deel van de stutten van onze huidige wereldwijde ecologische crisis kan direct worden teruggeleid naar deze gedachtevorm die buitengewoon bondig is uitgedrukt in het boek Genesis. Kort geleden las ik een aantal artikelen van geleerden die suggereerden dat de King James vertaling (officiële Engelse Bijbel vertaling, vert.) van deze tekst feitelijk een verkeerde interpretatie was van de specifieke Bijbel passage in kwestie (Genesis 1:26-28). Maar verkeerd geïnterpreteerd of niet, het heeft brandstof gegeven aan menselijke arrogantie die ten grondslag ligt aan een groot deel van onze filosofie zowel als onze culturele, wetenschappelijke en technologische attitudes. De schade vanuit deze gedachtevorm beïnvloedt ons ecosysteem, het eigenlijke weefsel van het leven zelf.

De tweede beschadigende gedachtevorm die zij noemden leidt ook terug naar wortels in religie. Dit is het geloof dat we op de een of andere manier gescheiden zijn van ons eigen Hoger Zelf, Goddelijkheid, Godheid of welke naam je het ook wilt geven. Het eindresultaat van deze gedachtevorm is dat we verbannen zijn uit de rijken van licht en geest door onze zelfveroordeling. De Hathors zijn heel duidelijk over hun houding ten opzichte van deze gedachtevorm. Er bestaat naar hun mening geen scheiding tussen ons en onze Hemelse Zielen, onze Hogere Zelven of onze Goddelijkheid (weer, welke naam je het ook wilt geven). We hebben geen intermediair nodig tussen ons en onze goddelijke natuur. En het eeuwige voortduren van dit geloof in onze onwaardigheid om de gaven en talenten van de lichtrijken te ontvangen, belet ons feitelijk om de gratie en heling te ontvangen die ons geboorterecht zijn. Dit soort helende gratie van de lichtrijken vloeit naar ons toe van een ander aspect van onszelf, niet van een kracht buiten ons.

De meditatie: het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti

Fase een

In fase een van de meditatie, als je waardering of dankbaarheid naar de Aarde stuurt vanuit je hartchakra (in het centrum van je borst) doe je dit met een verstaan dat de Aarde iets van immense waarde is, die gekoesterd en beschermd moet worden, niet iets om te onderwerpen en beroven.

De Hathors zien de twee woorden waardering en dankbaarheid als onderling verschillend. Waardering is precies dat, waardering voor iets, in dit geval voor de Aarde en het leven zelf. Dankbaarheid is echter een veel dieper en sterker gevoel dan louter waardering. Sommige personen zijn niet in staat om dankbaarheid te voelen om verscheidene redenen. Maar de meeste mensen kunnen op zijn minst waardering voelen, wat de reden is dat de Hathors deze twee mogelijkheden geven. Als je dankbaarheid naar de Aarde en het mysterie van het leven voelt, geweldig, blijf bij dat gevoel. Als je alleen waardering kunt voelen, is dat geen enkel probleem. Blijf bij dat gevoel en gaandeweg kan het veranderen in dankbaarheid.

Deze fase van de meditatie duurt vijf minuten. Dit stelt je in staat om de trillingssignatuur van waardering of dankbaarheid binnen te gaan en jezelf energetisch aan de wijsheid en aanwezigheid van Gaia te verbinden.

Dit kan in stilte of met muziek gedaan worden. Ik heb ervoor gekozen om de eerste vijf minuten van Worlds Ascending van mijn meest recente CD Ascension Codes hieraan te koppelen, omdat het voor mij een gevoel oproept van vreugde en verbondenheid. Aan het einde van deze boodschap vind je een link naar dit audio bestand, dat voor persoonlijk gebruik tijdens deze meditatie kunt benutten. (Kom a.u.b. tegemoet aan mijn verzoek op de Sound Gift pagina van mijn website en gebruik deze muziek niet voor andere doelen.)

Fase twee

In fase twee van de meditatie verschuif je je aandacht van je hartchakra naar je pijnappelklier in het centrum van je hoofd. De Hathors noemen deze fase van de meditatie ‘het Innerlijke Kristallen Paleis’, waarbij een Pineal Gland Attunement (Pijnappelklier Afstemming) klankmeditatie wordt gebruikt die 5.47 minuten duurt. Alles wat je doet in deze fase van de meditatie is de focus van je aandacht in het centrumgebied van je hoofd houden, waar je pijnappelklier zetelt. Voor meer informatie over deze unieke klank meditatie ga je naar de Hathor sectie van de website en scroll je de lijst met Planetaire Hathor Boodschappen langs tot aan Chaotische knooppunten en Dimensionele Afstemmingen, toegevoegd op 8 oktober 2009.

Derde fase

In de derde en laatste fase van deze meditatie open je je eigen Hallen van Amenti om de terminologie van de Hathors te gebruiken. Hier open je een innerlijke poort naar je eigen Hogere Geest, een bron van wijsheid, inzicht, creativiteit en inspiratie van de hogere rijken van je eigen wezen. Het is belangrijk te beseffen dat dit toegang geeft tot een interdimensioneel aspect van jezelf. Het is niet iets buiten jezelf, hoewel het in onze normale staat van bewustzijn zo zou kunnen lijken voor de meesten van ons.

De Hathors hebben ons verscheidene focuspunten gegeven om mee te experimenteren. De meeste beginners zullen het waarschijnlijk houden bij één focuspunt, maar zoals de Hathors aangeven, zul je na een tijdje werken met deze meditatie gaandeweg in staat zijn om gelijktijdig een veelvoud van focuspunten vast te houden. Hun aanwijzingen over hoe te werken met deze focuspunten zijn behoorlijk duidelijk denk ik, dus bespreek ik ze verder niet.

Deze laatste fase van de meditatie duurt 5 minuten en net als in de eerste fase kan deze in stilte gedaan worden. Voor diegenen onder jullie die ondersteund worden door het gebruik van katalyserende klank (zoals die van mij) stel ik voor dat je luistert naar hetzelfde bestand van vijf minuten van Worlds ascending die ik koos voor de eerste vijf minuten van de Meditatie.

Na deze laatste fase van de meditatie is mijn suggestie dat je een tijdje rust neemt en met jezelf bent om de subtiele energie te voelen en waar te nemen die zich ontvouwt na afronding van de meditatie.

De Hathors presenteren deze meditatie ruimschoots voor de feitelijke Hathor Wereld Activatie op 31 oktober 2010. De reden is dat jullie zoveel als praktisch mogelijk is met de meditatie kunnen werken voor de feitelijke dag. Hoe meer je bekend bent met de energetica en overgangen van deze specifieke meditatie, hoe meer je deze meester zult zijn tegen de tijd dat je de meditatie samen met anderen van de totale wereldgemeenschap kunt doen.

De meditatie is ook een hoogst effectief instrument om hogere niveaus van je eigen bewustzijn te bereiken. En als zodanig kan deze gebruikt worden voor groot persoonlijk voordeel. Zoals met alle krachtige energetische processen moet je er ook bij deze op letten jezelf niet overmatig te stimuleren. Als je te veel energie ervaart om je prettig bij te voelen of als de geest veranderende effecten op een verwarrende manier doorlopen tot in je dagelijks leven, stop dan een tijdje met de meditatie en neem een ruimere tussentijd tussen je meditatie sessies in.

Het meditatie audio bestand

Ik heb een opeenvolging van muziek gecreëerd in deze meditatie, die je vrijelijk persoonlijk kunt gebruiken. Deze bestaat uit drie (3) aparte audio nummers die volgens de specificaties van de instructies van de Hathors getimed zijn. Het eerste en derde nummer zijn identiek, duren elk vijf minuten en zijn het eerste deel van Worlds Ascending van mijn CD Ascension Codes.

Het middelste nummer is 5.47 minuten lang en is de Pineal Gland Dimensional Attunement (Dimensionele Afstemming van de Pijnappelklier).

Als je dit audio bestand downloadt, zul je zien dat de drie nummers gescheiden zijn door ongeveer 5 seconden stilte. Wanneer het ene nummer eindigt en het volgende begint, is dat het signaal om naar een nieuwe fase van de meditatie te gaan zoals beschreven in de Hathor boodschap hierboven.

Een praktisch verzoek

Als je ervoor kiest het bestand te downloaden dat ik beschikbaar heb gesteld voor gebruik tijdens deze meditatie, wacht dan a.u.b. niet tot de dag van de gebeurtenis. En gebruik a.u.b. niet onze server om het bestand af te spelen. Anders gezegd: download de audio bestanden a.u.b. op je eigen computer en speel ze daarop af. Steeds meer mensen van over de hele wereld nemen deel aan dit werk. En hoewel we een server met een grote capaciteit hebben, heeft die zijn grenzen. Als te veel mensen onze server gebruiken als afspeler of gelijktijdig downloaden, valt de server stil en krijgt niemand toegang tot de audio bestanden.

Het audio bestand voor de meditatie downloaden

Als je klikt op de onderstaande link naar het audio bestand voor deze meditatie wordt je meegenomen naar een luisteraarsovereenkomst (Listener’s agreement) op het Sound Gifts deel van mijn website. Hierin staat dat je de audio bestanden voor persoonlijk gebruik gratis kunt beluisteren en het beschrijft dat de muziek geen onderdeel is van het openbare domein, wat betekent dat je deze volgens de wet niet kunt gebruiken voor enig ander doel. (Er zit copyright op en de muziek is beschermd volgens Internationaal Copyright.) Als je klikt op de regel “I agree to the terms and conditions” (Ik ga akkoord met de voorwaarden) krijg je toegang tot alle gratis audio bestanden op de website. Scroll gewoon naar beneden tot je de titel vindt van het bestand dat je wilt.

Om de voorgestelde muziek te downloaden voor het Innerlijke Kristallen Paleis klik hier.

Laatste opmerking

Ik raad je sterk aan om de vorige Hathor boodschap De Kunst van het Tijdlijn Springen te lezen, toegevoegd op de website op 3 augustus 2010, als je dit al niet gedaan hebt. Je kunt deze vinden in de Archieven van het Hathor deel van deze website.

Als je deze email als doorgestuurd hebt ontvangen en je wilt aanmelden voor toekomstige boodschappen, dan kun je gaan naar onze Contact page and subscribe (aanmelden via de contact pagina).