Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Fukushima

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

Podzielimy nasze przesłanie na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła nasilenia się aktualnego Węzła Chaosu a w drugiej skupimy się na japońskiej elektrowni atomowej w Fukushimie.

Eskalacja aktualnego Węzła Chaosu

W odniesieniu do poprzedniego Węzła Chaosu, ten aktualny jest wysoce zmienny.

Z naszej perspektywy, ma to przede wszystkim związek ze zmianami pola magnetycznego Słońca. Faktycznie nasilenie się tego Węzła Chaosu związane jest bezpośrednio z tym, że Słońce weszło w fazę zmian swojego pola magnetycznego.

Obserwowane są anomalie obecne w tej fazie przesuwania się biegunów pola magnetycznego Słońca i wasi naukowcy mają problemy z wyjaśnieniem tego dziwnego zachowania. Jako, że Słońce weszło w bardziej dynamiczna fazę przemieszczenia się biegunów, włączając w to okres bezpośrednio po tym wydarzeniu, przewidujemy dalsze nasilenie się waszego obecnego Węzła Chaosu. Jakiekolwiek urządzenia techniczne czy też systemy biologiczne wykorzystujące pola elektromagnetyczne, będą obiektem zakłóceń podczas tej fazy zmian biegunów magnetycznych Słońca.

Nie dziwcie się więc jeśli wasze komputery lub urządzenia telekomunikacyjne będą błędnie działały. Jako organizmy biologiczne będziecie też poddawani stresom przez ten aktualny Węzeł Chaosu i w zależności od swojego poziomu odczuwania możecie doświadczać zakłócenia snu, niestabilności emocjonalnej, dysonansu poznawczego, „usterek” pamięci czy też niezdolności do sekwencjonowania mentalnego – w sposób jaki to do tej pory czyniliście

Chociaż wspominaliśmy o tych zakłóceniach w naszym poprzednim przesłaniu, myślimy, że zauważycie nasilenie tych zjawisk w czasie dynamicznego wejścia Słońca w fazę zmiany pól magnetycznych – wliczając w to czas bezpośrednio po zmianie biegunów.

Zalecamy zapoznanie się z naszą poprzednią wiadomością: https://tomkenyon.com/poznawcze-i-emocjonalne-wyzwania-podczas-przechodzenia-przez-wezly-chaosu , zawierającą prostą metodę mogącą Wam pomóc w czasie działania pod presją nasilającego się Węzła Chaosu.

Fukushima

Elektrownia atomowa w Fukushimie jest w krytycznej fazie likwidacji. Polega to na usuwaniu wysoce radioaktywnych prętów z jednego, z jej uszkodzonych reaktorów. Jest to bardzo niefortunne, że ma to miejsce właśnie podczas okresu nasilania się obecnego Węzła Chaosu ale taka jest właśnie natura dualizmu.

Fukushima stanowi bardzo poważne zagrożenie dla całego Basenu Pacyfiku i jeśli źródło promieniowania nie zostanie zablokowane, zagrozi to ostatecznie ekosystemowi całej planety.

Jest to bardzo złożony problem.

W trzech reaktorach podczas trzęsienia ziemi w 2011 roku, doszło do stopienia rdzeni. Nie ma obecnie technologii pozwalającej na zapanowanie nad takim poziomem radioaktywności. Oprócz wycieku ze zbiorników, gdzie w Fukushimie magazynowana była radioaktywna woda, podziemne strumienie płynące bezpośrednio pod Fukushimą do Pacyfiku zostały skażone bezpośrednio przez stopione rdzenie.

Z naszego punktu widzenia niesie to za sobą tragiczne konsekwencje.

Proponujemy korzystanie z konkretnej medytacji dźwiękowej w celu wsparcia duchów natury tego regionu, wsparcia ludzi zaangażowanych w niebezpieczną i ryzykowną operację likwidacji tego obiektu oraz dla inspiracji nowych technologii mogących przydać się w zakończeniu tego kryzysu. Ta dźwiękowa medytacja dedykowana jest tym z Was, którzy są oddani służbie planetarnej „dalekiego zasięgu”, jak to moglibyście określić.

Wydarzenia w Fukushimie będą przejawiały się w różnej formie przypuszczalnie przez następne dwie – trzy dekady, przynajmniej do czasu aż nie pojawią się nowe technologie pozwalające radzić sobie ze stopionymi rdzeniami i skażeniami podziemnych cieków wodnych płynącymi do Pacyfiku.

Jeśli odczuwacie chęć przyłączenia się i rezonujecie z dźwiękami tej medytacji, zapraszamy was do przyłączenia się, do tego planetarnego dzieła.

Aby w pełni uczestniczyć w tej medytacji dźwiękowej i pozytywnie wpłynąć na całą sytuację należy osiągnąć wewnętrzną jasność, moc (męstwo) wibracji i wytrwałość. Jest to wezwanie do duchowego mistrzostwa w obliczu tych tragicznych okoliczności.

Pozwólcie nam opisać teraz wspomniane cechy.

Jasność

Jasność, wymagana tutaj to rozpoznanie, że jako istoty twórcze posiadacie możliwość i prawo będąc ludźmi żyjącymi na tej planecie jako wspólnota, zmieniać efekty wydarzeń. Odbywa się to poprzez jasność celu i jasność emocji. To zjednoczenie myśli i celu połączone spójną emocją wytworzy najbardziej oczekiwane rezultaty.

Moc / Męstwo Wibracji

Ujmując to metaforycznie, pływacie w obszarze szczątków globalnego, energetycznego tsunami. Jesteście świadkami upadku cywilizacji jaką znaliście oraz narodzin całkiem nowej. Konsekwencją tak radykalnej zmiany w krótkim przedziale czasu jest ogarniający lęk.

Aby przyłączyć się do tej globalnej medytacji, tej formy planetarnej służby, powinniście wznieść się poza wasze odczucia strachu. Powinniście wejść w wysoce spójny stan emocjonalnej wibracji gwarantujący skuteczność takich działań.

Wytrwałość

Ponieważ sytuacja w Fukushimie będzie niewiele się zmieniała w ciągu wielu następnych lat, to nie jest krótkoterminowe działanie mistrzostwa duchowego. Wymaga to ponownego wchodzenia w to, podczas medytacji, wiele, wiele razy. Zadanie włączenia się do wspólnego dzieła tj. transformowania sytuacji w Fukushimie poprzez wysoce spójny stan emocji i jasności celu, wymaga waszej wielokrotnej uwagi. Innymi słowy kiedy wyczujecie medytacyjne odczucie tego stanu, będziecie mogli wejść w niego ponownie kiedykolwiek odczujecie taką potrzebę i trwać to powinno do czasu  aż sytuacja w Fukushimie zostanie całkowicie opanowana.

Medytacja

Dźwięki składające się na medytację przekazują energię uzdrawiającą duchom natury regionu otaczającego Fukushimę. Przekazują także wsparcie ludziom zaangażowanym w likwidację elektrowni.

Odsłuchiwanie tej medytacji dźwiękowej, idealnie wprowadzi was w stan wibracyjnego rezonansu, który będziecie mogli opisać jako ekstazę, bezosobową miłość, uznanie i wdzięczność. Pozostając w jednym z takich stanów lub we wszystkich naraz przez cały czas trwania tej medytacji, wyobrażajcie sobie pozytywne efekty w jakiejkolwiek formie one się wam zwizualizują.

Jeśli nie wiecie jak wejść w stan ekstazy i życzylibyście sobie poeksperymentować z takim spójnym stanem bycia, rekomendujemy przeczytanie przesłania zatytułowanego „Ekstaza i Serce” (https://tomkenyon.com/ekstaza-i-serce) (wersja angielska: Ecstasy and the Heart ), która przedstawia prostą metodę wygenerowania takiego stanu świadomości.

To nie jest tak ważne, który spójny stan świadomości wykorzystacie, czyli np. ekstazę, bezosobową miłość, uznanie czy wdzięczność.  Koniecznością jest jednak osiągnięcie wysoce spójnego stanu, dzięki któremu wyjdziecie poza strach, aby być skutecznym w czasie tej medytacji.

Nie wiedząc w jaki sposób będzie to zrealizowane utrzymujcie jasną intencję, że sytuacja w Fukushimie jest opanowana z korzyścią dla życia na tej planecie.

Ta wspólna intencja uruchomi efekt pola kwantowego. Celem tej energetyki jest inspiracja dla odkrycia nowych technologii i nowych sposobów radzenia sobie w przypadku takich katastrof.

Medytacja trwa 3 minuty i 28 sekund.

Osobiste Zabezpieczenie

Jeśli mieszkacie w obszarze Basenu Pacyfiku, sugerujemy przejrzenie naszego przekazu Medycyna Światła ( https://tomkenyon.com/medycyna-swiatla). Wyjaśniony jest tam proces obejmujący system umysł / ciało / duch, który uruchamia wasze wyższe aspekty wymiarowe by chronić formy ekspresji biologicznej, czyli np. ciało fizyczne.

Podsumowanie

To przesłanie jest wezwaniem do konkretnej i bardzo wymagającej formy służby na rzecz planety. Będziecie wiedzieć, czy to powołanie do udziału w Służbie Planetarnej trafiło do was,  kiedy poczujecie odpowiedź w swoim sercu/umyśle oraz odczujecie ożywienie swojej istoty.

Mówiliśmy o tym już wcześniej ale jeszcze raz powtórzymy, “Podróż Inicjowanej Osoby jest sztuką stosowania Świadomości w życiu”. I to dzięki jej stosowaniu możecie osiągać większe mistrzostwo.

Tym, którzy poczuli powołanie aby przyłączyć się do tej szczególnej służby planecie, przesyłamy naszą największą wdzięczność.

Hatorowie
26 Listopada 2013

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Krótko po trzęsieniu ziemi w Japonii w 2011 roku, które poważnie uszkodziło elektrownię atomową Daiichi w Fukushimie, byłem w stanie medytacji kiedy nieoczekiwanie znalazłem się na zwizualizowanym klifie wybrzeża Japońskiej wyspy.

Tybetański mnich buddyjski o imieniu Yabsong Rinpoche siedział obok mnie. Wskazał w dół i powiedział: „Wkrótce cały świat będzie cierpiał tak jak Japonia”

Wydaje się, że jego słowa okazały się niestety prorocze.

Nie leży to w zakresie tego przekazu aby dyskutować wiele spośród sygnałów zagrożenia ekologicznego wskazujących na Fukushimę. Każdy zainteresowany odkrywaniem coraz większych zasobów danych poza powierzchownym traktowaniem tematu tego kryzysu przez media głównego nurtu, może znaleźć wiele materiałów w Internecie wpisując słowa kluczowe: „Promieniowanie w Fukushimie”, „Stopione reaktory w Fukushimie” czy „Gruzy Fukushimy”

Chciałbym zachęcić was do rozumnego przeglądania tych informacji o katastrofie, z których wiele jest błędnych. Fakty są same w sobie przerażające, ze nie należy dodatkowo wchodzić w nieuzasadnione spekulacje. Dla zachowania jasności proponuję czytanie sprawozdań z uznanych źródeł naukowych, zwłaszcza specjalizujących się w dziedzinie energii jądrowej, ekologii i nauk morskich a także z zakresu epidemiologii (np. dotyczących wzrostu liczby zachorowań na raka czy innych chorób związanych z rozprzestrzenianiem się skażenia promieniotwórczego zwłaszcza w Japonii i Ameryce Północnej). Mógłbym wskazać kilka źródeł informacji np. Huffington Post (www.huffingtonpost.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian . com) i Greenpeace (www.greenpeace.org).

Tło Dźwiękowej Medytacji Fukushima

Po tym jak Hatorowie poprosili mnie do channelowania tej medytacji dźwiękowej by pomóc w kryzysie, zapytałem – nie ukrywam, że trochę sceptycznie – aby wytłumaczyli jak ta medytacja mogłaby zmienić bieg wydarzeń tej prawdziwej klęski. Przecież promieniowanie tego typu, uwolnione w Fukushimie jest wysoce toksyczne i szkodliwe dla większości form życia biologicznego wliczając w to człowieka, który wspiął się na najwyższy szczebel drabiny ewolucyjnej, na pozycję, którą osobiście uważam za bardzo wątpliwą.

Wytłumaczyli mi, że medytacja dźwiękowa skupi się na trzech obszarach wspomnianych w ich przekazie: 1. Pomocy duchom natury tego obszaru, 2. Pomocy ludziom podejmującym się wykonania zadania pod presją bardzo niekorzystnych okoliczności, 3. Inspiracji innych ludzi, naukowców i technologów do stworzenia nowych technologii zdolnych do zapanowania nad bezprecedensowymi wyzwaniami Fukushimy.

Co ciekawe, Hatorowie są zdania, że wraz z nowymi technologiami pojawią się też takie, które oparte będą o „bazę biologiczną” i zostaną wynalezione przez biologów pracujących nad komórkami a także przez badaczy pracujących z grzybami.

Hatorowie twierdzą, że kiedy Medytacja prowadzona będzie prawidłowo, osoby pracujące z nią będą w efekcie tworzyć pole kwantowe, wpływające na przyszłe efekty w obszarze Fukushimy. W istocie, ci którzy będą medytowali, wykonają Skoki Czasowe (Jumping Timelines), jak to Hatorowie nazwali wcześniej.

W mojej opinii, jest to bardzo ważna informacja ponieważ dostarcza teoretyczną wiedzę, jak takie ulotne rzeczy jak medytacje mogą wpływać na tak straszną sytuację w rzeczywistości trójwymiarowej. Dlatego proponuję przeczytanie poprzedniego przekazu Hatorów pt. Sztuka przeskakiwania Linii Czasu (Jumping Timelines), jeśli jeszcze tego nie czytaliście. (Uwaga: Kliknijcie na link powyżej lub przejdźcie do www.tomkenyon.com i kliknijcie na zakładce Hathors. Zostaniecie przeniesieni do Archiwum Hatorów. Po wybraniu języka polskiego, wystarczy przejść do wiadomości zatytułowanej Sztuka Przeskakiwania Linii Czasu).

Wyobrażam sobie, że niektórzy z Was chcieliby wiedzieć co stało się ze mną podczas procesu nagrywania więc dołożę wszelkich starań aby to opisać, chociaż szczerze mówiąc uważam, że słowa nie uchwycą niesamowitej skali energii i tego kosmicznego wsparcia oferowanego ludzkości w tych trudnych przejściach. Jeśli kogoś z was to nie interesuje to proszę przejść do akapitu Medytacja, gdzie szczegółowo wyjaśniam jak ja przeprowadzić.

Zstąpienie Światła

Wraz z  pierwszymi nutami channelingu, który stał się podstawową ścieżką zapisu, psychicznie wyczuwałem wieżę białego światła, zstępującego z przestrzeni do reaktorów Fukushima i otaczającego je sąsiedztwa.

Podczas nagrywania przekazywanych dźwięków, światło często zmieniało się do formy fioletowego płomienia, który interpretuję jako moc transformacji bardzo trudnych warunków energetycznych. Również wyraźnie wyczuwałem inne kolory z widma światła, zwłaszcza złoty, srebrny, niebieski i purpurowy – wskazując według mnie na to, że wiele istot duchowych ze sfer światła także wspomagały ten proces.

W pewnym momencie podczas procesu nagrywania, którego część miała miejsce we wczesnych godzinach porannych, ogarnęło mnie uczucie uniesienia kiedy przekazywane dźwięki zaczęły płynąć z Królestwa Duchowego do duchów natury wokół Fukushimy. Przez chwilę byłem zalany uczuciem całkowitej rozpaczy pochodzącym od duchów natury tego regionu, tak bardzo, że musiałem zatrzymać nagrywanie i doprowadzić się do normalnego stanu równowagi emocjonalnej, abym mógł kontynuować pracę.

W około jednej trzeciej nagrania, prawdopodobnie możecie usłyszeć trzy różne głosy w stereo, po lewej, po prawej i w centrum. Są to  głosy trzech Wysokich Bóstw (w moim języku oznacza to wysokość na skali wibracji w obszarze pomiędzy Wysokim Astralem a poziomem Eterycznym). Dla mnie te głosy niosą poczucie duchowego męstwa i siły zmieszanej z miękkim i delikatnym współczuciem.

Te niezwykłe istoty kierowały swoją energię i całkowitą intencję we wsparcie zarówno duchów natury tego regionu, jak również ludzi, którzy mają do czynienia z niełatwym zadaniem likwidacji elektrowni.

Medytacja

Czas nagrania wynosi 3:28 minuty.

Chociaż Hatorowie opisali medytację całkiem dobrze, dla jasności przedstawiam poszczególne kroki:

1) Wejdźcie w spójny stanu emocji, takiej jak uznanie, wdzięczność, bezosobowa miłości i / lub ekstazę. Świadomie wprowadźcie się w stan uznania, wdzięczności, bezosobowej miłości i / lub ekstazy według własnej możliwości. Najprostszym spójnym stanem świadomości dla większości ludzi, jest zwyczajna wdzięczność. Jeśli jesteście bardziej biegli w tych sprawach, możecie wybrać jeden z bardziej złożonych spójnych stanów emocjonalnych, jeśli chcecie. Ale aby być jasne, prosta wdzięczność czy uznanie wystarczy do osiągnięcia spójnego stanu, aby medytacja była skuteczna. Jak to Hatorowie jasno podkreślają, trzeba być w spójnym stanie umysłu i emocji, a to pozwala na wykroczenie poza strach, co gwarantuje skuteczność medytacji.

2)    Słuchajcie medytacji dźwiękowej pozostając w tym spójnym stanie emocjonalnym.

3)    Wyobrażajcie sobie w jakikolwiek naturalny dla siebie sposób, że sytuacja w Fukushimie została opanowana dzięki sprzyjającym warunkom..

Taki typ wiedzenia (knowingness) nie jest bynajmniej wyrazem bezczynnej nadziei czy fantazji z naszej strony. Jest to technika intencji, wprowadzenia w życie zamiaru poprzez związek spójnej emocji i mentalnej jasności umysłu.

Ta energetyzująca jasność jest tym co tworzy efekt pola kwantowego, który Hatorowie opisali mi kiedy pytałem jak medytacja może w rzeczywistości przyczynić się do zmiany realnej sytuacji.

Innymi słowy, jako ci, rozlokowani wokół całego świata przyłączymy się do medytacji, wprawimy w ruch energie, które utworzą inny, pozytywny efekt. W jakiej formie to się objawi tego nie wie nikt. Ale jeśli medytacja odniesie sukces dzięki naszym wspólnym wysiłkom, oczekiwałbym obserwowalnego wzrostu zarówno szczęśliwych okoliczności jak i nowych, twórczych działań zmierzających do rozwiązania problemów w Fukushimie.

Podejrzewam, że w naszym świecie sangha, będzie wiele różnych odmian medytacji. Ważne jest aby pracować z każdą w sposób jak najbardziej naturalny i wiarygodny dla siebie. Ci z was, którzy są doświadczeni w tworzeniu efektów poprzez stany medytacyjne, z pewnością wiedzą jak to osiągnąć. Dla tych z was, dla których jest to nowa forma medytowania, moja podstawowa sugestia to wejść w stan spójności emocjonalnej jaki sobie wybraliście i oddać mu się całkowicie. Kiedy dacie się ponieść i prawdziwie doświadczycie spójności wybranej emocji, w efekcie będziecie mogli zaobserwować wyłanianie się głębokiego odczucia. Ten rodzaj odczuwania pochodzi z własnego serca/umysłu i ujawnia on wam jak postępować poprzez swoją twórczą wyobraźnię. Innymi słowy, po wprowadzeniu się wystarczająco głęboko w stan spójności uruchamiając swoją intencję i wyobrażając sobie jej skutek, pomysły spontanicznie pojawią się w umyśle.

Jedną z wielu rzeczy, które cenię sobie o tej medytacji dźwiękowej jest to, że jest krótka i skuteczna. Przestawia ona mój mózg w stan otwarcia dość szybko, i ze względu na czas trwania uważam, że można ją łatwo dopasować do swojego rozkładu dnia.

Medytację tą należy wykonywać samodzielnie kiedykolwiek stwierdzicie, że macie na to ochotę. W tej chwili nie ma planu przeprowadzenia globalnej medytacji światowej w jednym terminie.

Ważne jest aby pamiętać, że nie jest to przedsięwzięcie jednorazowe. Jeśli ten eksperyment ze świadomością ma być skuteczny, medytacja będzie musiała być wykonywana przez wielu z nas, na całym świecie, wiele razy przez wiele lat, jeśli nie dekad. Rzeczywiście, dla tych z was, którzy zdecydują się podjąć tą formę służby planetarnej, medytacja jest powołaniem do obecności. Ponadto, ten poziom pracy wymaga odpowiedniego poziomu duchowego męstwa i wytrwałości, który jest dla większości z nas wyzwaniem.

Myśl Końcowa

“Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego poziomu świadomości, który go stworzył.”               

Albert Einstein

Kliknij tutaj aby wysłuchać i/lub pobrać Dźwiękową Medytację Fukushima  (3:28 min)

©2013  Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You can make copies of this message and share it in any media you desire so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. The Fukushima Sound Meditation is for your personal use only and may not be posted on any Internet site.