Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Poznawcze i Emocjonalne Wyzwania Podczas Przechodzenia przez Węzły Chaosu

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

* Uwaga: Ta wiadomość dotyczy konkretnych wyzwań, które mają miejsce w związku z Węzłami Chaosu. Według Hatorów, Węzeł Chaosu występuje, gdy chaotyczne wydarzenia w wielu, pozornie niepowiązanych obszarach kosmosu (włączając w to Ziemię) wpływają na siebie, nasilając z kolei chaos kolejnych wydarzeń. Jako że Węzeł Chaosu rośnie w siłę, wiele obszarów naszej ziemskiej egzystencji zostaje nim dotkniętych.

Z natury swojej każdy Węzeł Chaosu stanowi wyzwanie dla wszelkich systemów biologicznych. Ten konkretny Węzeł Chaosu jest szczególnie trudny ze względu na liczne czynniki,  o których wspominaliśmy w poprzednich Przesłaniach Planetarnych. Podczas gdy rosną wyzwania dla waszego ekosystemu, systemu finansowego czy instytucji społecznych, w tym przesłaniu skupimy się na jednym konkretnym obszarze – pamięci oraz funkcjach poznawczych.

Przyspieszone nasilanie się obecnego Węzła Chaosu jest napędzane przez zmianę pola magnetycznego waszego Słońca – a dokładnie odwrócenie jego biegunów magnetycznych. Jest to zjawisko cykliczne i występuje w przybliżeniu co 11 lat . Właśnie kolejne przesunięcie pola magnetycznego Słońca jest już bardzo bliskie, a to będzie skutkowało wystąpieniem szeregu znaczących efektów energetycznych .

Ze względu na bliski związek między polami magnetycznymi Ziemi i Słońca, jesteście złapani w swego rodzaju kosmicznym uścisku. Wynika to z faktu, że pamięć jest funkcją pól magnetycznych – zarówno wewnętrznego pola magnetycznego, generowanego przez układ nerwowy jak i zewnętrznych pól magnetycznych, takich jak na przykład pole ziemskie. Ponadto pamięć ludzka jest też w dużym stopniu pod wpływem pola magnetycznego Słońca.

Ze względu na fakt, że pola magnetyczne zarówno Ziemi jak i Słońca są zmienne, możecie w związku z tym doświadczać pewnego rodzaju wyzwań poznawczych. Wyzwania te mogą objawić się jako tymczasowe usterki w pamięci krótkotrwałej, jako utrata zdolności do sekwencjonowania zadań w sposób, do jakiego jesteście przyzwyczajeni, jako wzrost skłonność do emocjonalnej zmienności lub niestabilności, zwłaszcza w okresach dużych zmian w obrębie  pól magnetycznych na Ziemi i / lub na Słońcu.

Energetyczny związek pomiędzy polem magnetycznym Słońca i Ziemi stanowi naprawdę złożony i fascynujący obszar badań. Jednakże dla celów niniejszego przekazu, który ma charakter praktyczny, nie będziemy wchodzili w szczegóły tego związku. Pozwólcie, że podsumujmy tę złożoną relację między Słońcem a Ziemią w ten sposób: wasze Słońce jest pod wpływem Centralnego Słońca galaktyki, które tak po prawdzie jest czarną dziurą. Ta czarna dziura wrzuca różne formy energii do  galaktyki, a one przechodzą następnie przez wasz układ słoneczny i bezpośrednio wpływają na wasze Słońce. Jest to właściwie kaskada energii jaka podąża dalej od Słońca do Ziemi, a więc z naszego punktu widzenia, wahania słonecznego i ziemskiego pola magnetycznego są katalizowane przez Centralne Słońce galaktyki. Jako istoty ludzkie, jako organizmy biologiczne, jesteście pod bardzo dużym wpływem tego kosmicznego procesu.

Jako, że zjawisko Węzła Chaosu nasila się, wielu z was będzie doświadczać zaburzeń poznawczych i emocjonalnych niestabilności lub będziecie w pewien sposób zaskakiwani. Te stany nierównowagi mogą trwać kilka chwil, kilka godzin lub w przypadku dużych wahań mogą utrzymywać się kilka dni. Wydarzenia te mogą być rzeczywiście swoistym czasem próby dla istot wcielonych tu na Ziemi.

To czym chcemy podzielić się z wami w tym przekazie jest prostą, praktyczną i bardzo skuteczną techniką do przywracania balansu i równowagi w obrębie połączeń nerwowych mózgu. Pomyślcie o tym jak o wzmacnianiu swoich sił do przeciwstawienia się chaosowi. Ta metoda wymaga poświęcenia każdorazowo jedynie trzech minut. Jeśli zastosujecie tą technikę kilka razy dziennie, zauważycie, że wzbudzi ona pewien rodzaj równowagi. Możecie powtarzać to ćwiczenie w ciągu dnia, kiedy tylko chcecie, szczególnie w chwilach kiedy odczuwać będziecie rozchwianie lub zaburzenia poznawcze. Nie polecamy jednak tej metody przed pójściem spać z uwagi na aktywizowanie procesów psychicznych, a to mogłoby wpłynąć na bezsenność.

Metoda

W metodzie tej wykorzystujecie waszą tubę praniczną, która rozciąga się od czubka głowy w dół przez środek ciała do krocza, miejsca znajdującego się w połowie między odbytem i narządami płciowymi. Kanał ten (tj. tuba praniczna) pokrywa się z centralną osią pola magnetycznego ludzkiego ciała.

Jeśli złączycie kciuk i pierwszy lub drugi palec razem, utworzą one koło, będące mniej więcej średnicą waszej tuby pranicznej. Ten kanał energetyczny jest przewodem łączącym energie niebiańskie z ziemskimi.

Kolejny element zastosowany w tej metodzie, to bryła platońska zwana ośmiościanem (oktaedrem). Oktaedr jest bryłą składająca się z dwóch piramid o podstawach kwadratowych połączonych ze sobą podstawami. Ośmiościany występują w naturze, w wielu strukturach krystalicznych i molekularnych. Odnosiliśmy się do ośmiościanów w poprzednich przekazach, zwłaszcza gdy omawialiśmy Holon Równowagi. Na poziomie energii subtelnych ośmiościany nadają równowagę.

W tej metodzie wyobrażacie sobie oktaedr w środku głowy. Ma on wysokość około jednego cala (lub dwóch centymetrów). Ten wyobrażony oktaedr  jest w centrum waszej głowy, i co ciekawe jest to również miejsce gdzie znajduje się wasza szyszynka. Ośmiościan i szyszynka są jednocześnie w obrębie tuby pranicznej.

Metoda polega na poprowadzeniu subtelnych energii ziemskiego pola magnetycznego do tuby pranicznej poprzez krocze, a następnie podniesieniu tej subtelnej energii w górę, do oktaedru umiejscowionego w środku głowy. W tym samym czasie, subtelne energie pola magnetycznego Słońca wchodzą przez czubek głowy i także płyną do oktaedru w środku głowy. Spotkanie się tych dwóch subtelnych energii w oktaedrze prowadzi do reakcji alchemicznej. Dzięki strukturze oktaedru, uwolniona energia jest w swej naturze zrównoważona a efekt równoważenia rozciąga się na cały układ nerwowy. Jest to sposób bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo skuteczny i elegancki.

Na początku może się to wydawać uciążliwe, ale kiedy raz poczujecie jej moc, metoda ta może stać się tak naturalna jak oddychanie. Na całą metodę składa się pięć kroków.

Krok pierwszy: należy poczuć swoją tubę praniczną, która biegnie od korony na szczycie głowy przez środek ciała w dół do krocza. Następnie należy przedłużyć tubę w dół, do Ziemi. Niektórzy z was mogą odczuć, że tuba zagłębia się w Ziemi zaledwie na kilka centymetrów, podczas gdy część z was może poczuć dojście końca tuby pranicznej do samego środka Ziemi. To nie ma znaczenia jak głęboko w Ziemię wasza tuba praniczna się zagłębi, ważne żeby po prostu ona miała ​​kontakt z Ziemią.

Krok drugi: rozciągnijcie górną część swojej tuby pranicznej przechodzącej przez czubek głowy do punktu BA (BA to portal kosmiczny lub Gwiezdne Wrota), który znajduje się nad głową, w miejscu, w którym zetkną się palce dłoni kiedy podniesiecie wyprostowane ręce bezpośrednio nad głową. (Uwaga: podnoszenie rąk nad głowę służy tylko zorientowaniu się w lokalizacji punktu BA, nie musicie trzymać podniesionych rąk podczas przeprowadzenia tego całego ćwiczenia.

Krok trzeci: wyobraźcie sobie ośmiościan, mający wysokość około jednego cala (lub dwóch centymetrów), znajdujący się w środku głowy. To będzie główny obiekt skupienia uwagi podczas korzystania z tej metody.

Krok czwarty: teraz działacie wyłącznie za pośrednictwem intencji. Chociaż może być pomocne wypowiedzenie po cichu sentencji: “Z własnej woli wprawiam moje światy w ruch”. Następnie podczas naturalnego wdechu pozwalacie subtelnej energii z Ziemi, podnieść się w górę tuby pranicznej do oktaedru pozwalając jednocześnie subtelnej energii zejść z góry  swojej tuby pranicznej przez punkt BA także do oktaedru. Zrozumcie, że wprowadzacie subtelne energie związane z polami magnetycznymi Ziemi i Słońca.

Krok piąty: kiedy te dwie energie spotkają się w oktaedrze, znajdującym się w centrum głowy, pozwólcie sobie poczuć pulsowanie lub mieszanie się tych dwóch subtelnych energii.  Podczas wydechu pozwólcie tej zespolonej energii aby wypłynęła do mózgu i dalej rozpłynęła się po całym układzie nerwowym zgodnie ze swoją własna naturą. Należy przez to rozumieć, że energia ta ma wrodzoną inteligencję i popłynie tam, gdzie trzeba jeśli po prostu na to pozwolicie.

W zależności od stopnia waszej wrażliwości, będziecie mogli zlokalizować uczucie energii w środku głowy. Możecie doświadczyć tego, jak namacalnego ruchu energii przez mózg. Możecie dobrze wyczuwać impulsy światła emitowanego z oktaedru. A w niektórych przypadkach, oktaedr może się ruszyć i zacząć obracać. Są to pozytywne sygnały. Jeśli oktaedr zacznie się poruszać, wirować czy obracać, utrzymujcie jego lokalizację w centrum głowy. Choć możliwe są podróże do innych wymiarów przy użyciu oktaedru, w tej metodzie utrzymujcie jego pozycję w centrum głowy. W takim momencie energie wzbudzone w oktaedrze będą płynąć do mózgu i układu nerwowego. To wpłynie na balans energii i ożywi naturalne sieci neuronowe w mózgu, pomagając wzmocnić procesy poznawcze, pamięć i stabilność emocjonalną.

Ta prosta metoda może być waszym wielkim sprzymierzeńcem podczas przechodzenia przez kolejny etap tego Węzła Chaosu. Z naszego punktu widzenia ten Węzeł Chaosu rośnie w postępie geometrycznym, co oznacza, że staje on się coraz bardziej intensywny. Poziomy chaosu na Ziemi (tj. niepokoje społeczne, konflikty polityczne, stres ekologiczny, rozchwianie monetarne, niedobór zasobów itp.) eskalują w niespotykanym dotąd tempie. To wszystko wywiera duży nacisk na wasz system biologiczny.

Bardzo nalegamy aby ćwiczenie to stało się częścią waszej codzienności. Lepiej przejść przez portale chaosu z nienaruszonymi zdolnościami mentalnymi i emocjonalnymi.

Hatorowie
14 Października, 2013

Przemyślenia i  Obserwacje Toma

Według Hatorów, możemy spodziewać się zwiększonych wyzwań dla naszych funkcji poznawczych i pamięci w niedalekiej przyszłości, które zweryfikują to czy dostosujemy się lub też nie dostosujemy się, do nowych poziomów energetyki planetarnej i kosmicznej.

Temat funkcjonowania poznawczego i pamięci jest bardzo skomplikowany, i myślę, że mądrze tu Hathorowie zawęzili zakres do zaburzeń w działaniu funkcji poznawczych i pamięci, które są związane ze zmianami w polach magnetycznych Ziemi i Słońca.

Jeśli doświadczacie wyjątkowych zaburzeń w swoich zdolnościach poznawczych i pamięci, w sposób, który niesie negatywny wpływ na możliwość normalnego funkcjonowania dzień po dniu, to poza działaniami, o których Hatorowie mówią – myślę, że dobrze jest też skonsultować się z lekarzem. A to dlatego, że niektóre z tych wyzwań,  przejawiających się jako zaburzenia pamięci i psychicznego sekwencjonowania, mogą być objawem podstawowych problemów neurologicznych.

Katalizatorem dla tego konkretnego przesłania było pytanie, jakie do nich (Hatorów) skierowałem około miesiąc temu. Osobiście przeżywałem wtedy chwilowe, dziwne obniżenie mojego normalnego poziomu funkcjonowania poznawczego i to tak bardzo, że zapytałem ich, co się dzieje. Ich odpowiedzią jest istota tej wiadomości.

Po otrzymaniu tej techniki, próbowałem jej działania w różnych sytuacjach i kontekstach. Wyobrażam sobie, że każdy z was dostosuje ta metodę do swoich potrzeb – mam tu na myśli odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi wprowadzeniami przepływów subtelnych energii do tuby pranicznej. Osobiście odkryłem, że mi najbardziej odpowiada kiedy bez pośpiechu odczekuję kilka chwil na odczuwanie energetyki uwalnianej przez oktaedr. Zdarzało się też, że doświadczyłem pojawienia się kilku oktaedrów w dodatku wirujących w różnych kierunkach. Kiedy zapytałem o to Hatorów, odpowiedzieli, że zwiększenie ilości oktaedrów było przejawem wielowymiarowości i może przytrafiać się niektórym z was. Ważną sprawą według nich jest pozwolić oktaedrom na wirowanie w dowolnym kierunku, pamiętając jednak o utrzymaniu ich w centrum głowy.

Uważam, że lepiej jest zastosować technikę składającą się z krótkich sesji w ciągu dnia niż przeprowadzać dłuższe sesje, które sam testowałem przy kilku okazjach. Z perspektywy widzę, że trzy minuty to idealny czas na wykonanie takiego ćwiczenia. Kiedy eksperymentowałem ze znacznie dłuższymi sesjami, czasami czułem się zbyt „naładowany”, co oznacza , że zbyt dużo energii wpływało do mojego układu nerwowego odbijając się natychmiast w moim odczuwaniu komfortu. Celem tej metody jest wprowadzanie krótkich ładunków spójnych energii do układu nerwowego, okresowo w ciągu dnia, w celu równoważenia. Bardzo podoba mi się w tej metodzie to, że jest ona niezwykle praktyczna. Może być wykorzystana praktycznie w dowolnym miejscu i czasie, gdy tylko nie jesteście zaangażowani w coś wymagającego uwagi.

Hatorowie przedstawiają aktualny Węzeł Chaosu, o którym mowa w niniejszym przesłaniu, jak o narastającej energetycznej fali tsunami ogromnych rozmiarów, która już jest i będzie w dalszym ciągu wpływała na wielu poziomach, na nasze codzienne życie. Innymi słowy, jak mój nauczyciel algebry w siódmej klasie mawiał: “Będzie coraz gorzej, zanim się poprawi”.

Hatorowie zawsze stoją na stanowisku, że podróż Inicjowanych (czyli tych z nas którzy dążą do podniesienia świadomości,  niezależnie od “duchowych” tradycji jakie wybieramy) jest bardziej związana z tym, co dzieje się w nas samych, niż z tym, co się dzieje wokół nas. To nie znaczy, że nie możemy i nie powinniśmy wpływać na świat wokół nas, ale znaczy to, że skarb życia (tj. duchowe złoto samo-oświecenia) znajdziemy wewnątrz.

Jako, że wchodzimy głęboko w aktualny Węzeł Chaosu, który prawdziwie jest „kolosem” jak i zresztą następne po nim, myślę, że wszyscy będziemy musieli znaleźć naszą osobistą drogę do wewnętrznej równowagi w świecie, który wydaje się coraz bardziej szalony z dnia na dzień.

Dla mnie, wewnętrzna równowaga nie jest celem samym w sobie, ale jest z pewnością kluczowym sprzymierzeńcem. Bez poczucia wewnętrznej równowagi trudno jest znaleźć ten nasz wewnętrzny skarb – duchowe złoto, o którym wspomniałem wcześniej.

Mam nadzieję, że ta prosta technika do odzyskiwania równowagi poznawczej zostanie przez was odebrana jako przydatna w tych trudnych czasach. Czy będziecie z niej korzystali czy też nie, to nie ma większego znaczenia. Ale znalezienie sposobu do osiągania równowagi pośród narastającego chaosu będzie dla wszystkich prawdziwym celem i wyzwaniem.

Mimo, że nie wspomnieli teraz o dwóch metodach do osiągania poczucia równowagi emocjonalnej, jakie przedstawili w poprzednich wiadomościach, chciałbym również odnieść się do Holonu Równowagi (https://tomkenyon.com/holon-rownowagi), jak również do Aethos (https://tomkenyon.com/aethos-i-nie-dualne-stany-swiadomosci) – głębokiej medytacji dźwiękowej, którą Hatorowie przekazali aby wprowadzać nas w niedualne stany świadomości. Oba te przekazy można znaleźć, w sekcji „Hatorów” strony internetowej.

©2013 Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

Można kopiować ten przekaz i rozpowszechniać przez różne media nie pobierając za to żadnych gratyfikacji, przekazując jednocześnie informacje o autorze i prawach autorskich.

Informacje nie związane bezpośrednio z tym przekazem:

Z przyjemnością zapowiadamy, że w formacie mp3 do ściągnięcia z naszej strony, jest nagranie warsztatu Hatorów pt. Sfera Wszelkich Możliwości (The Sphere of All Possibilities), warsztat odbył się w Seattle, w stanie Washington w 2012, opis warsztatu (po angielsku) znajduje się w tym linku

Nowa książka “Antologia Arkturiańska”, The Arcturian Anthology napisana przez Toma Kenyona i Judi Sion, z wstępem Hathorów, została właśnie wydana ale juz właściwie nakład jest na wyczerpaniu. Drugie wydanie jest w druku.  Książka wydana jest razem z płytą CD zawierająca medytację dźwiękową Arkturian. Sprawdźcie w Sklepie na naszej stronie internetowej:  (www.tomkenyon.com) czy książka jest dostępna w sprzedaży.