Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Cognitieve en emotionele uitdagingen tijdens Chaotische Knopen

Een Hathor planetaire boodschap middels Tom Kenyon

*Notitie: Deze boodschap gaat over specifieke uitdagingen die plaatsvinden in relatie tot Chaotische Knooppunten. Volgens de Hathoren treedt er een Chaotisch Knooppunt op wanneer chaotische gebeurtenissen in meerdere en schijnbaar niet verwante gebieden van de kosmos (met inbegrip van Aarde) op elkaar inwerken, hetgeen op zijn beurt meer chaotische gebeurtenissen genereert. Als een Chaotisch Knooppunt in kracht toeneemt, worden veel gebieden van ons Aardse bestaan ​​beïnvloed.

Alleen al door hun aard zijn Chaotische Knooppunten een uitdaging voor biologische systemen. Dit specifieke Chaotische Knooppunt is in het bijzonder een uitdaging vanwege tal van factoren die we in eerdere Planetaire Boodschappen hebben genoemd. Terwijl de problemen voor jullie eco-systeem, financiële systemen en culturele instellingen toenemen, zullen we ons in deze boodschap concentreren op een specifiek gebied – geheugen en cognitieve functie.

De versnelde escalatie van dit huidige Chaotische Knooppunt wordt aangedreven door een verschuiving in het magnetische veld van jullie Zon – door een omkering van zijn magnetische polen om precies te zijn. Dit is een cyclische gebeurtenis en vindt ongeveer iedere 11 jaar plaats. De volgende verschuiving van de magnetische velden van jullie Zon is nabij en zal een reeks belangrijke energetica in gang zetten.

Vanwege een intieme relatie tussen het magnetische veld van jullie Aarde en dat van de Zon, zijn jullie gevangen in een soort kosmische bankschroef. Dit komt door het feit dat het geheugen een functie van magnetische velden is – zowel van interne magnetische velden, zoals gegenereerd door jullie zenuwstelsel, als van externe magnetische velden, zoals dat van Aarde. Bovendien wordt het menselijk geheugen sterk beïnvloed door het magnetische veld van de Zon.

Vanwege het feit dat de magnetische velden van zowel de Aarde als van de Zon schommelen, kunnen jullie wellicht cognitieve uitdagingen ervaren. Deze problemen kunnen optreden als tijdelijke storingen in het korte termijn geheugen, een onvermogen om taken op volgorde uit te voeren op de manier zoals jullie gewend zijn, en een neiging tot emotionele wispelturigheid of instabiliteit, vooral tijdens periodes van hoge schommelingen in de magnetische velden van de Aarde en/of de Zon.

De energetische relatie tussen het magnetische veld van de Zon en dat van jullie Aarde is waarlijk een complex en fascinerend onderzoeksterrein. Maar voor het doel van deze boodschap, die praktisch van aard is, zullen we niet op de details van deze relatie ingaan. Maar laten we deze complexe relatie tussen de Zon en de Aarde op deze manier samenvatten – jullie Zon wordt beïnvloed door de Centrale Zon van jullie melkwegstelsel, welke in werkelijkheid een zwart gat is. Dit zwarte gat werpt verschillende vormen energie uit naar jullie melkwegstelsel, welke dan door jullie zonnestelsel gaan en jullie Zon rechtstreeks beïnvloeden. Vervolgens is er een waterval van energie vanuit jullie Zon naar jullie Aarde en aldus worden de schommelingen van de magnetische velden van jullie Zon en van de Aarde, vanuit ons perspectief, gecatalyseerd door de Centrale Zon van jullie melkwegstelsel. Als mensen, als biologische organismen, worden jullie heel erg beïnvloed door deze kosmische proces.

Als jullie huidige Chaotische Knooppunt verder escaleert, zullen velen van jullie meer cognitieve verstoringen en emotionele wispelturigheid of verwarring ervaren. Deze toestand van onevenwichtigheid kan een paar ogenblikken duren, een paar uur, of kan, ingeval van grote schommelingen, dagen duren. Dit zijn inderdaad moeilijke tijden voor belichaamde wezens op jullie Aarde.

Wat wij in deze boodschap met jullie willen delen is een eenvoudige, praktische en hoogst effectieve techniek voor het herstel van balans en evenwicht binnen de zenuwbanen van jullie brein. Beschouw het als een tegenkracht voor chaos. Deze methode vereist slechts drie minuten van jullie tijd. Als jullie deze techniek een paar keer per dag bezigen, zullen jullie merken dat dit een soort evenwicht geeft. Jullie kunnen deze techniek gedurende de hele dag, wanneer je maar wenst, herhalen, vooral wanneer je je onevenwichtig of cognitief uitgedaagd voelt. We raden je niet aan om deze methode voor het slapen gaan uit te voeren, omdat het de neiging heeft je mentale processen te verlevendigen en dit zou het slapen problematisch kunnen maken.

De Methode

Deze methode houdt zich bezig met je pranische buis, die zich uitstrekt vanaf de kruin van je hoofd naar beneden door het centrum van je lichaam naar je perineum, dat halverwege je anus en je genitaliën ligt. Dit kanaal (i.e., de pranische buis) volgt de centrale as van het magnetische veld van je lichaam.

Als je je duim en wijs- of middelvinger bij elkaar brengt en een cirkel vormt, is dit ongeveer de maat van je pranische buis. Dit energiekanaal is een leiding voor het verbinden van hemelse en aardse energieën.

Een ander deel van de methode behelst een platonische solide, octaëder genaamd. Een octaëder is een achtzijdige vaste lichaam, dat in essentie bestaat uit twee piramides, met een vierkant als basis, welke met hun bases verbonden zijn. Octaëders komen in de natuur voor in vele kristallijne en moleculaire structuren. We hebben in eerdere boodschappen verwezen naar octaëders, specifiek toen we de Holon van Evenwicht bespraken. Op een subtiel energieniveau geven octaëders balans.

Bij deze methode stel je je een octaëder voor in het midden van je hoofd. Hij is ongeveer een inch (of twee centimeter) hoog. Deze ingebeelde octaëder is in het midden van je hoofd en, interessant genoeg, is dit ook de locatie van je pijnappelklier. De octaëder en je pijnappelklier bevinden zich ook in je pranische buis.

De methode bestaat eruit subtiele energieën vanuit het magnetisch velde van de Aarde aan te trekken tot de pranische buis middels je perineum, om vervolgens deze subtiele energie omhoog te trekken tot in de octaëder die middenin je hoofd zit. Tegelijkertijd komen subtiele energieën vanuit het magnetische veld van de Zon binnen middels je kruin en dalen af tot in de octaëder die middenin je hoofd zit. Wanneer deze twee subtiele energieën elkaar ontmoeten binnenin de octaëder, creëren zij een alchimistische reactie. Door de structuur van de octaëder is het de aard van de energie die vrijkomt, om evenwicht te brengen en dit balancerende effect breidt zich uit doorheen je hele zenuwstelsel. Het is een zeer eenvoudige, doch effectieve en elegante methode.

In eerste instantie lijkt het misschien omslachtig, maar als je het eenmaal hebt gevoeld, zal de methode net zo natuurlijk worden als ademen. Er zijn vijf stappen in de methode.

Stap een: krijg een gevoel voor je pranische buis, die van de kruin aan de bovenkant van je hoofd omlaag door het centrum van je lichaam loopt tot je perineum. Breid de buis uit tot in de aarde. Sommigen van jullie zullen merken dat hij slechts een paar centimeter de Aarde in gaat, waar anderen van jullie zullen merken dat hij tot in het centrum van de Aarde afdaalt. Het maakt niet uit hoever je pranische buis de Aarde in gaat, zolang hij maar contact maakt met de Aarde.

Stap twee: vervolgens verleng je het bovenste deel van je pranische buis langs je kruin naar je BA punt (een kosmische doorgang of sterrenpoort), dat boven je hoofd is gelokaliseerd in het gebied waar je vingers elkaar zouden raken als je je armen recht boven je hoofd omhoog zou steken. (Notitie: het boven je hoofd uitsteken van je armen is enkel voor referentie doeleinden. Je houdt je handen niet omhoog wanneer je de methode gebruikt).

Stap drie: je stelt je een octaëder voor die ongeveer een inch hoog is (of twee centimeter), middenin je hoofd. Dit zal het primaire brandpunt van aandacht zijn gedurende de methode.

Stap vier: deze handeling wordt enkel middels intentie gedaan. Het kan helpen om de volgende zin in stilte op te zeggen: “Door mijn eigen wil zet ik mijn werelden in beweging.” Dan adem je op natuurlijke wijze, het de subtiele energie vanuit de aarde mogelijk makend om omhoog te komen in je pranische buis, de octaëder in, terwijl je tegelijkertijd ​​subtiele energie af laat dalen vanaf de bovenkant van je pranische buis, via het BA punt, tot in de octaëder. Begrijp dat je subtiele energieën aantrekt, gerelateerd aan het magnetische veld van de Aarde en het magnetische veld van de Zon.

Stap vijf: sta jezelf, als deze twee energieën elkaar ontmoeten in de octaëder die middenin je hoofd is gelokaliseerd, toe om het pulseren of het samensmelten van deze twee subtiele energieën te voelen. Sta deze gecombineerde energie toe om, wanneer je uitademt, naar buiten te stromen, je brein en je zenuwstelsel in, in overeenstemming met haar eigen aard. Hiermee bedoelen we dat zij een aangeboren intelligentie heeft en daar naartoe zal stromen waar het heen moet, indien je dat toelaat.

Afhankelijk van je niveau van gevoeligheid kun je een sensatie van energie middenin je hoofd voelen. Je kunt dit ervaren als een tastbare energie, die zich door je brein beweegt. Je zou heel goed pulsen van licht kunnen voelen, uitgestraald door de octaëder. En in sommige gevallen kan de octaëder gaan draaien of roteren. Dit zijn allemaal positieve signalen. Als je octaëder begint te bewegen, draaien of roteren, houd hem dan in het midden van je hoofd. Hoewel het mogelijk is om naar andere dimensies te reizen met behulp van de octaëder, houd je bij deze methode de octaëder in het midden van je hoofd. Dit opdat de energieën, opgebouwd binnen de octaëder, je brein en je zenuwstelsel binnen kunnen stromen. Dit zal balancerende energieën geven en de neurale netwerken van je brein verlevendigen, hetgeen zal helpen jouw cognitieve processen, geheugen en emotionele stabiliteit te versterken.

Deze eenvoudige methode kan een grote bondgenoot voor je zijn als jullie door de volgende fase van dit Chaotische Knooppunt gaan. Vanuit ons perspectief neemt dit Chaotische Knooppunt toe in een geometrische progressie, wat betekent dat het steeds intenser wordt. De niveaus van chaos op jullie Aarde (d.w.z., sociale onrust, politieke conflicten, ecologische spanningen, monetaire onzekerheid, gebrek aan hulpbronnen, enz.) escaleren allemaal in een steeds sneller tempo. Dit zal bovenmatig veel spanning aan je biologische systemen geven.

Wij raden jullie sterk aan om deze eenvoudige methode deel uit te laten maken van jullie dagelijkse leven. Het is beter om door de portalen van chaos te gaan met jullie mentale en emotionele vermogens intact.

De Hathoren

14 oktober, 2013

Tom’s gedachten en observaties

Volgens de Hathoren kunnen we in de toekomst toenemende uitdagingen verwachten voor onze cognitieve en geheugenfuncties terwijl we ons aanpassen – of falen ons aan te passen – aan nieuwe niveaus van planetaire en kosmische energetica.

Het onderwerp van cognitief functioneren en geheugen is zeer complex en ik denk dat het verstandig is op te merken dat de Hathoren alleen die uitdagingen voor het cognitief functioneren en het geheugen bespreken die gerelateerd zijn aan veranderingen in de magnetische velden van de Aarde en de Zon.

Indien je dramatische tekorten ondervind in je cognitieve vermogens en je geheugen, welke je vermogen aantasten om normaal in je dagelijkse leven te functioneren – buiten de tijdelijke problemen waar de Hathoren het over hebben – denk ik dat het verstandig is om een beroepsmedicus te raadplegen. Dit omdat enkele van de uitdagingen in mentale sequentie en geheugen, die de Hathoren bespreken, ook tekenen kunnen zijn van een onderliggend neurologisch probleem.

De katalysator voor deze specifieke boodschap was eigenlijk een vraag die ik hen (de Hathoren) ongeveer een maand geleden stelde. Ik ervoer persoonlijk een tijdelijke en vreemde verlaging van mijn gebruikelijke niveau van cognitief functioneren – zozeer, dat ik hen vroeg wat er gaande was. Hun reactie was de essentie van deze boodschap.

Sinds de ontvangst van de techniek heb ik hem in meerdere situaties en contexten uitgeprobeerd. Ik stel me voor dat ieder van ons onze eigen juiste timing met deze methode zal vinden – in de betekenis van hoe lang te wachten alvorens de volgende instroom van subtiele energieën de Pranische buis in te trekken. Ik heb persoonlijk opgemerkt dat het het beste is om de dingen niet te overhaasten en wat tijd te nemen om de energetica te voelen, die door de octaëder worden vrijgegeven​​. Bij enkele gelegenheden heb ik meerdere octaëders opgemerkt, allemaal in andere richtingen draaiend. Toen ik de Hathoren hiernaar vroeg, zeiden ze dat het ontstaan ​​van meerdere octaëders een expressie van interdimensionaliteit was en kon optreden bij sommige mensen. Het belangrijkste, volgens hen, is om de octaëders te laten draaien op wat voor manieren ze ook maar willen, maar ervoor te zorgen dat ze altijd middenin het hoofd blijven.

Ik merk dat het beter is om de techniek in korte sessies de hele dag door te doen dan in langere sessies, die ik bij enkele gelegenheden heb getest. Achteraf gezien denk ik dat drie minuten een ideale tijd is om deze methode uit te voeren. Toen ik experimenteerde met veel langere sessies, werd ik soms teveel “opgevoerd”, wat wil zeggen dat er teveel energie voor mijn comfort zone mijn zenuwstelsel instroomde. De bedoeling van deze methode is om de hele dag door, periodiek korte uitbarstingen van coherente energieën het zenuwstelsel binnen te voeren, met als doel balans. Wat ik leuk vind aan deze methode is dat het zeer praktisch is. Het kan vrijwel overal en op elk moment worden gedaan wanneer je niet bezig bent met iets, waarvoor je aandacht vereist is.

De Hathoren zien het huidige Chaotische Knooppunt, in dit bericht genoemd, als een groeiende tsunami-achtig energeticum van immense proporties, dat op vele niveaus van onze dagelijks leven van invloed is en zal blijven. Met andere woorden, zoals mijn leraar Algebra van de brugklas altijd zei: “Het wordt erger voordat het beter wordt.”

De Hathoren hebben altijd op het standpunt gestaan dat de reis van een Ingewijde (dat wil zeggen, diegenen van ons die ernaar streven om omhoog te gaan in bewustzijn, ongeacht de “geestelijke” tradities die we misschien volgen) meer gaat over wat er binnenin ons gebeurt dan over wat er om ons heen gebeurt. Dit betekent niet dat we geen invloed op de wereld om ons heen kunnen of mogen uitoefenen, maar dat de schat van het leven (i.e., het geestelijke goud van zelf-verlichting) binnenin wordt gevonden.

Naarmate we dit huidige Chaotisch Knooppunt dieper ingaan, dat waarlijk een “kanjer” is alsook degenen die erop volgen, denk ik dat we allemaal onze eigen weg naar innerlijk evenwicht zullen moeten vinden in een wereld die met de dag krankzinniger lijkt te worden.

Voor mij is innerlijk evenwicht niet het doel, maar het is absoluut een sleutel bondgenoot. Zonder een gevoel van innerlijk evenwicht is het moeilijk om de schat binnenin ons te vinden – het geestelijke goud dat ik eerder noemde.

Het is mijn hoop dat je deze eenvoudige techniek voor het herwinnen van een gevoel van cognitief evenwicht heilzaam zult vinden in deze moeilijke tijden. Of je deze techniek al dan niet gebruikt is echter onbelangrijk. Maar het vinden van een manier om een ​​gevoel van evenwicht te bereiken, temidden van een groeiende chaos, is naar mijn mening een set van bekwaamheid, van vitaal belang voor ons allemaal.

Hoewel ze twee methoden voor het bereiken van een gevoel van emotionele balans niet hebben genoemd, die zij in eerdere berichten gaven, wil ik ook verwijzen naar de Holon van Evenwicht en het Aethos (een diepe klank meditatie die de Hathoren gaven om non-duale bewustzijnsstaten binnen te gaan). Beide zijn gratis te vinden in de Hathor sectie van de website.

©2013 Tom Kenyon  Alle rechten gereserveerd  www.tomkenyon.com

Je mag deze boodschap kopiëren en verspreiden in welke media je maar wilt, zolang je er maar geen geld voor vraagt, haar op wat voor manier dan ook verandert, de auteur noemt en deze volledige notitie van auteursrechten toevoegt.

Informatie, niet gerelateerd aan deze boodschap:

We zijn blij te kunnen aankondigen dat we nu mp3-download versies van de Hathor workshop (De bol van alle mogelijkheden), die in Seattle, Washington in 2012 plaatsvond, beschikbaar hebben op onze website. Voor een beschrijving van de workshop set, klik hier.

Onze nieuwe boek, The Arcturian Anthology door Tom Kenyon en Judi Sion, met een inleiding door de Hathoren, is net uitgegeven, maar was binnen een paar dagen uitverkocht. De tweede druk ligt bij de drukker en zal binnenkort beschikbaar zijn op onze website. Het boek wordt geleverd met een begeleidende cd van Arcturische Geluid Meditaties. Controleer the Store op onze website (www.tomkenyon.com) om te weten wanneer het boek verzonden kan worden.

©2013 Tom Kenyon  Alle rechten gereserveerd  www.tomkenyon.com

Je mag geen gebruik maken van mijn muziek bij enige video, afbeelding, meditatie of kopie, daar overheen gezet. Je mag mijn muziek niet op You Tube zetten of op andere dergelijke media. De boodschap zelf mag worden gekopieerd en gedeeld, maar niet mijn muziek. Ik heb het auteursrecht voor al mijn muziek en deze mag niet worden gebruikt, verspreid, of op enigerlei wijze in wat voor medium dan ook worden gekopieerd.