Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Wewnętrzny kryształowy pałac i Otwarcie korytarzy Amenti

Przekaz Planetarny Hathorów za pośrednictwem Toma Kenyona

Uwaga: Ten przekaz Hathorów zawiera instrukcje do potężnej medytacji zwanej W Kryształowym Pałacu i Otwarcie Korytarzy Amenti (The Crystal Palace Within and Opening the Halls of Amenti). Możecie wykorzystywać tę medytację z ogromną korzyścią dla siebie w każdym momencie, gdy tego pragniecie. Jednakże instrukcje do tego energetycznego procesu są ujawniane teraz dla tych, którzy decydują się uczestniczyć w Medytacji Hathorów służącej Aktywacji Świata, która odbędzie się 31 października 2010 r. Wówczas zbierze się grupa Seattle, Waszyngtonie, by uczestniczyć w medytacji. Informacja ta jest dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w całym warsztacie, ale chcieliby uczestniczyć w tej medyacji wraz z innymi uczestnikami na całym świecie.

Poprzez medytację będziemy mogli przekazać, to że masz dostęp do wyższych poziomów kreatywności, która jest cechą wrodzoną, i będziosz miał dostęp do tego, co nazywamy twoim Wyższym Umysłem – który jest po prostu aspektem twojej świadomości zbiorowej, która rozszerza się poza ograniczenia twojej świadomości indywidualnej, która jest aktualnie doświadczana w ramach ograniczeń czasu i przestrzeni. Ten Wyższy Umysł – ten międzywymiarowy aspekt twojej świadomości zbiorowej – jest potencjalnym źródłem ogromnej inspiracji, mądrości, wglądu i kreatywności.

Wewnętrzny kryształowy pałac odnosi się do szyszynki, ponieważ część jej struktury ma naturę krystaliczną. Te niewieklkie kryształy kalcytowe mają cechy piezoelektryków, które mogą reagować na wyższe sfery/królestwa światła. Aktywując te krystaliczne potencjały/siły w twojej szyszynce otwierasz portal/przejście do twojego wysższego umysłu, co może przynieść tobie i ludzkości napływ kreatywności, wglądu i rozwiązań problemów osobistych i zbiorowych.

Medytacja przebiega w 3 etapach

Etap 1

Pierwszy etap wiąże się z aktywacją czakry serca i wejściem w rezonans z Ziemią odczuwany w sercu. To połączenie poprzez serce łączy cię z mądrością Ziemi i procesem wstępowania, przez który przechodzi twoja planeta. Odbywa się to za pośrednictwem twojej czująłącej natury, szczególnie poprzez wysyłanie uczucia uznania i wdzięczności do samej Ziemi.

Jest to bardzo ważny aspekt tej konkretnej medytacji, ponieważ energia Ziemi jest obszerniejsza niż twoja. Może ci pomóc ustabilizować się w czasie tego procesu, i łączy cię z postępującym wstępowaniem, przez które przechodzi twoja planeta.

Na tym etapie medytacji koncentrujesz swoją uwagę na czakrze serca usytuowanej w środku klatki piersiowej i odczuwasz uznanie i wdzięczność dla Ziemi, jako takiej. W zależności od poziomu rozwoju, niektórzy z was bądą po prostu przebywali w uczuciu uznania i wdzięczności dla Ziemi.

Pozostali za was będą rzeczywiście odczuwali energie płynące od was do Ziemi.

Jeszcze inne osoby, o rozwiniętych zdolnościach międzywymiarowych, mogą płynąć w przestrzeni, wysyłając swoje uznanie lub wdzięczność dla Ziemi z miejsca, w którym się znajdą lub/i z bardzo rozszerzonego stanu istnienia. Istnieje więc wiele sposobów doświadaczania tego.

Faza ta jest również transformacją energetyczną zbiorowego myślokształtu utrzymywanego przez ludzkość. Tym myślokształtem jest przekonanie, że Ziemię można wykorzystywać, a nawet nadużywać jedynie dla celów gatunku ludzkiego nie zważając na to, jakie skutki wywiera to działanie na innych formach życia. Ten myślokształt musi zostać usunięty i przetransformowany, jeżeli ludzkość ma przetrwać tę fazę przejściową, w której się aktualnie znajdujecie. A więc dokonując tego prostego aktu wysłania uczucia uznania i wdzięczności do Ziemi, jednocześnie podłączacie się do procesu wstępowania Ziemi i przyczyniacie się do transformacji tego bardzo destrukcyjnego myślokształtu: że Ziemia stanowi wasze dominium i macie nad nią władzę.

Na Nowej Ziemi, zarządzenie (ang. stewardship) będzie stanowiło myśl przewodnią, wraz ze zrozumieniem wzajemnego połączenia wszelkich przejawów życia i oddawaniem czci samej Ziemi.

Etap 2

Po przebywaniu przez co najmniej pięć minut w polu wibracji uznania lub wdzięczności dla Ziemi, przenosisz swoją uwagę z czakry serca do szyszynki w samym środku głowy, słuchając jednocześnie „Dostrojenia do szyszynki” (Pineal gland attunement).

Ta szczególna medytacja dźwiękowa trwa nieco ponad 5 minut, i została stworzona konkretnie z myślą, by pomóc tobie aktywować niewykorzystane potencjały w krystalicznej strukturze twojej szyszynki.

Dźwięki, które usłyszysz, są analogiczne do to zmian cząstotliwości wahań w sferze światła. One dostrajają wrażliwość i subtelne zdolności percepcyjne tego gruczołu. Przypomina to bardzo włączenie anteny, a następnie dostrojenie jej do wyższych sfer światła i do czegoś, co wcześniej nazwaliśmy Wyższym Umysłem.

Przez cały okres trwania dźwiękowej medytacji, tego dostrojenia, twoja świadomość jest po prostu w centrum twojej głowy, w obszarze szyszynki. Nie pozostaje nic więcej do zrobienia, jak utrzymywać swoją uwagą w tym obszarze. Gdy twój umysł zaczyna „wędrować”, sprowadzasz go po prostu z powrotem do szyszynki.

Pozwól dźwiękom rozbrzmiewać i aktywować ten obszar twojego mózgu. Znowu, w zależności od poziomu świadomości, niektórzy z was mogą doświadczać subtelnych, nieokreślonych zmian w tym obszarze. Inni mogą doświadczać złożonych geometrii światła. Jeszcze inni mogą doświadczyć siebie poza sobą obserwując faktyczne zmiany energii w szyszynce. Istnieje jescze wiele innych możliwości percepcji.

Ważną rzeczą tutaj jest, by „nie próbować” sprawić, by coś się wydarzyło. Tylko pozwól, by to rozkwitło. Po zakończeniu tej fazy medytacji, przechodzisz do następnego etapu, który nazywamy „Otwarciem korytarzy Amenti” (Opening of Halls of Amenti).

Etap 3

Stosujemy termin „Korytarze Amenti” w dwojaki sposób. Pierwszy odnosi się do eterycznego magazynu informacji, który leży pod Sfinksem w Kairze, w Egipcie. Drugie użycie terminu oznacza wejście w wyższy stan wibracji umysłu, w którym możesz kontakować się ze swoim Wyższym umysłem. O tym drugim znaczeniu należy pamiętać wchodząc w tę konkretną medytację.

Ten etap medytacji daje ci bezpośredni dostęp do twojego Wyższego umysłu i jego szerokich możliwości. W odróżnieniu od pozostałych dwóch etapów medytacji, w tej fazie twoja świadomość znajduje się jednocześnie w wielu miejscach.

Przedstawimi je po kolei. Niektóre osoby będą potrafiły utrzymać uwagę jedynie w jednym punkcie. Inni będą mogli kontorlować więcej niże jeden punkt świadomości jednocześnie. Po prostu utrzymuj uwagę w jak największej liczbie punktów, jak potrafisz. Jeśli będziesz nadal wykorzystywał tę metodę, ostatecznie rozwiniesz zdolność jednoczesnego kontrolowania wielu punktów świadomości, a ta zdolność (utrzymywania wielu punktów widzenia w tym samym czasie) jest potężną metodą treningu w celu rozwinięcia świadomości międzywymiarowej.

Pierwszy i podstawowy punkt koncentracji mieści się w obszarze, który nazywamy „punktem BA”. Nie jest to miejsce, w którym, się mieści Niebiańska dusza czy Wyższe Ja, jest to po prostu energetyczny punkt wejściowy (wlot). BA odnosi się do twojej Niebiańskiej duszy, lub patrząc na to z pewnego punktu widzeniam, do twojego Wyższego Ja. Gdybyś fizycznie unisół ręce nad głowę, w punkcie, gdzie spotykają się palce mieści się punkt BA. (Zauważ, że w tej medytacji w rzeczywistości jednak nie podnosisz rąk nad głowę. Jest to jedynie punkt odniesienia).

W tej ostatniej fazie medytacji, twoja uwaga jest skupiona w punkcie BA i wysyłasz uznanie lub wdzięczność tego aspektu ciebie, który jest poza czasem i przestrzenią. Dokładniej wysyłasz uznanie lub wdzięczność za napływ mądrości, wglądu, kreatywności i inspiracji, jak również przypływ możliwych rozwiązań problemów, z którymy aktualnie się mierzysz.

Jest to bardzo ważna część tego etapu. Harmoniczna (składowa) – wibracyjny podpis – uznania lub wdzięczności uaktywnia BA, twoją Niebiańską duszę lub Wyższe Ja. Tym działaniem otwierasz portal do twojego Wyższego umysłu, a jednocześnie kończysz z ograniczającym negatywnym myślokształtem, który nękał ludzkość od eonów lat.

Ten myślokształt to ni mniej ni więcej przekonanie, że jesteś oddzielony od twojej boskości – że w jakimś sensie jesteś czymś gorszym lub nie zasługujesz na otrzymywanie darów twojej własnej boskości.

Ten myślokształt został wprowadzony, by cię kontrolować przez religie. Jest to bardzo ograniczający i niszczący myślokształt, ponieważ kwestionuje twój dostęp do twojej wyższej mądrości, twojej duchowej wizji, twojej zdolności do rozróżniania prawdy od fałszu i twojej zdolności do zmieniania rzeczywistości zgodnie z twoim życzeniem.

Trudno jest wystarczająco mocno podkreślić, jak bardzo podstępny jest ten ograniczający myślokształt, podobnie jak trundo wystarczająco mocno wyrazić, jak ważnym z waszej strony działaniem jest utrzymywanie tego nowego myślokształtu (że nie ma roddzielenia pomiędzy tobą a twoją własną Niebiańską duszą, twoim Wyższym Ja lub Boskością), gdy wysyłasz swoje uznanie lub wdzięczność do twojego BA.

Nie prosisz, nie błagasz, nie żebrzesz u lub modlisz się do twojej Niebiańskiej Duszy, twojego Wyższego Ja lub boga. Po prostu otwierasz kanał do innej części twojej istoty. Gdy pozostaniesz w tej fazie, poczujesz odpowiedź twojej Niebiańskiej duszy – ruch z punktu BA w dół do szyszynki.

Jest to zejście energii od twojego Wyższego umysłu wraz ze zrozumieniem/wglądem i prawami do tego aspektu ciebie, które znasz jako ciało i umysł. Te prawa są w formie duchowych wzorców światła, których możesz być świadomy lub nie.

Jeśli pozwolisz na zejście enegii dalej w dół z punktu BA, drugim punktem skupienia jest szyszynka. pozwolisz tym samym na ruch energii w dół, od Niebiańskiej duszy do krystalicznej struktury samej szyszynki.

Jeśli potrafisz jednocześnie świadomie sprowadzić świadomość do trzeciego punktu, twojej czakry serca w centrum klatki piersiowej, wówczas przepływ nastąpuje od Niebiańskiej Duszy do szyszynki i dalej do centrum serca. W tym momencie prześlij swoje uznanie lub wdzięczność do twojej Niebiańskiej duszy, do twojego BA, za objawienie twojego własnego Wyższego umysłu.

Na koniec dla tych z was, którzy są bardziej zaawansowani, umieście swoją świadomość w czwartym punkcie, który mieści się w samym centrum Ziemi, w ten sposób strumień energii twojego Wyższego umysłu płynie od Niebiańskiej Duszy do twojej szyszynki, twojej czakry serca i dalej w dół do centrum Ziemi.

Nie przejmuj się liczbą punktów odniesienia, które potrafisz utrzymać, utrzymanie uwagi w pierwszym punkcie, którym jest punk BA, już wystarczy na początek.

Jak powiedzieliśmy, jeśli będziesz kontynuował medytację, ostatecznie będziesz w stanie utrzymać uwagę większej liczbie punktów świadomości jednocześnie. Celem medytacji jest uaktywnienie niewykorzystanych potencjałów i możliwości w twojej międzywymiarowej naturze, i danie ci dostępu do twojego własnego Wyższego umysłu, którego możesz następnie użyć, by tchnąć w twoje życie nowe wglądy, nowe zrozumienie, nowe formy inspiracji i nowe kreatywne rozwiązania problemów, z którymi masz do czynienia (indywidualnie bądź jako zbiorowość).

Jako że jesteście połączeni z wszelkimi przejawami życia, kiedy otwierasz się na możliwości twojego własnego Wyższego umysłu, pomagasz innym wpółtowarzyszom gatunku ludzkiego, by osiągneli również to samo.

Przedstawiwamy tę medytację teraz tym z was, którzy pragną przyłączyć się do nas, gdy będziemy przeprowadzali uaktywnienie planety w niedzielę, 31 października tego roku (2010).

Prosimy, byście przeszli przez ten proces wielokrotnie przed faktyczną datą, tak abyście zaznajomili się nieco z tym procesem i wyćwiczyli go w pewnym zakresie.

31 października 2010 r. o godzinie 3 po południu wg strefy czasowej Zachodniego Wybrzeża USA [tzn. + 8 godzin w Polsce (23:00 31. października)] ci z nas, którzy zbiorą się w Seattle wejdą w tę medytację. Zapraszamy do przyłączenia się do nas, gdziekolwiek na świecie jesteście. Przez wspólny poziom wibracji (uznanie lub wdzięczność) razem przekroczymy czas i przestrzeń. Ożywimy Wewnętrzny Kryształowy Pałac i Otworzymy korytarze Amenti z korzyścią dla was samych i dla całej ludzkości.

Podsumowanie

Podsumowując, ta medytacja, którą nazywamy Wewnętrznym Kryształowym Pałacem i Otwarciem Korytarzy Amanti trwa ok. 15 minut. Pierwsze pięć minut jest poświęconych wysyłaniu uznania lub wdzięczności do Ziemi, rozumiejąc przy tym, że tworzymy także myślokształt i dodajemy go siatki planetarnej. Stanowi on przeciwwagę dla destrukcyjnego myślokształtu, że Ziemia to dominium ludzkości, która ma nad nią władzę. Zastępujecie ten podstępny myślokształt nowym, że ludzie są współtwórcami i wraz z Ziemią i zarządzają życiem.

Po spędzeniu co najmniej pięciu minut w tym polu wibracji uznania lub wdzięczności dla Ziemi, przechodzicie do drugiej fazy, która zajmuje nieco ponad 5 minut. Wymaga ona słuchania Pineal Gland Attunement (Dostrojenie szyszynki). Pozwalając, by dźwięk wykonał tę pracę za was, utrzymujecie po prostu świadomość w środku waszej głowy.

W trzeciej fazie, która będzie trwała 5 minut, wasza świadomość przenosi się do punktu BA, powyżej waszej głowy. W czasie trwania tego etapu wysyłacie uznanie lub wdzięczność do waszej Niebiańskiej Duszy, waszego Wyższego Ja, otwieracie kanał do waszego własnego Wyższego umysłu, rozumiejąc przy tym, że poprzez to działanie nie tylko otwieracie połączenie z wyższym aspektem was samych, ale jednocześnie transformujecie myślokształt utrzymywany przez ludzkość.

Tym myślokształtem jest to, że jesteście czymś gorszym niż wasza własna boskość, że nie zasługujecie na bezpośredni dostęp, ale potrzebujecie pośrednika. Patrząc z naszej perspektywy nie potrzebujecie nikogo, żadnej istoty ani organizacji, która byłaby pośrednikiem pomiędzy tobą a twoim Wyższym Ja, twoim własnym Bóstwem, twoją własną Boskością.

W tej fazie pozwalasz na przepływ energii w dół: od twojego Wyższego umysłu, do którego masz dostęp poprzez Niebiańską Duszę, twojego Wyższego Ja, do szyszynki. Jeśli potrafisz utrzymać uwagę w większej liczbie punktów, pozwalasz na dalszy przepływ energii do twojej czakry serca w centrum klatki piersiowej, na koniec do środka Ziemi.

Czas tej medytacji jest zarówno sprzyjający, jak brzemienny w skutki. Przebywacie w krytycznym momencie wznoszenia się Ziemi. Nie jesteście jednak bezsilni w chaosie, który jest wokół was, zupełnie nie. Macie moc i zdolności w sobie, które czekają na rozkaz.

Hathorzy Baja, Meksyk
29 sierpień, 2010


Przemyślenia i uwagi Toma

Pierwsza rzecz, która mnie uderza w tym ostatnim przekazie Hathorów to nazwanie dwóch bardzo szkodliwych myślokształtów, które wpływają na kulturę światową.

Ich zdaniem, te dwa myślokształty są pewnego rodzaju trucizną mentalną/emocjonalną i duchową, która ma wpływ na nas samych i świat, w którym żyjemy.

Pierwszy myślokształt utrwala przekonanie, że mamy władzę nad Ziemią i że możemy ją wykorzystywać, a nawet nadużywać do woli. Jest to po części powodem naszego aktualnego kryzysu ekologicznego na świecie. Zostało to zwięźlej przedstawione w księdze Genezis. Czytałem ostatnio kilka prac badaczy sugerujących, że tłumaczenie Biblii Króla Jakuba (z 1611 r) było w rzeczywistości błędnym tłumaczeniem konkretnego ustępu biblii, o którym mowa (Genesis 1:26-28). Ale źle przetłumaczony, czyż nie podsyca ludzkiej arogancji, która jest podstawą naszej filozofii oraz naszej kultury, postaw naukowych i technicznych. Szkoda wynikająca z tego myślokształtu dotyka naszego ekosystemu, prawdziwej fabryki samego życia.

Drugi szkodliwy myślokształt, o którym mówią Hathorzy, ma również swoje korzenie w religii. Jest to przekonanie, że jesteśmy w jakiś sposób oddzieleni od naszego Wyższego Ja, naszej Boskości, Bóstwa lub jakkolwiek to nazwiecie. Końcowym skutkiem takiego myślokształtu jest to, że jesteśmy wypędzeni z królestwa światła i ducha przez nasze własne potępienie. Hathorzy bardzo jasno przedstawiają swoją postawę wobec tego myślokształtu. Ich zdaniem nie ma oddzielenia pomiędzy nami a naszymi Niebiańskimi duszami, naszymi Wyższymi Ja, lub naszą Boskością (znowu, jakąkolwiek nazwę temu nadacie). Nie potrzebujemy pośredników pomiędzy nami a naszą boską naturą. A utrzymywanie/utrwalanie tego przekonania o naszej bezwartościowości, niegodności, by otrzymać dary królestwa światła, w rzeczywistości powstrzymuje nas od otrzymywania łaski i uzdrowienia, które są naszym prawem przysługującym od urodzenia. Ten rodzaj łaski uzdrowienia z królestwa światła płynie do nas z innego aspektu nas samych, a nie od siły poza nami.

Medytacja: Wewnętrzny kryształowy pałac i Otwarcie korytarzy Amenti

Etap 1

W pierwszej fazie medytacji, kiedy wysyłacie uznanie lub wdzięczność dla Ziemi z waszej czakry serca (w centrum klatki piersiowej), robicie to ze zrozumieniem, że Ziemia jest czymś niezwykle cennym, co należy pielęgnować i chronić, a nie czymś, co należy sobie podporządkować i obrabować.

Hathorzy postrzegają słowa „uznanie” i „wdzięczność„, jako różne formy. Uznanie to po prostu uznanie dla czegoś lub za coś. W tym przypadku to uznanie dla Ziemi za samo życie. Wdzięczność jednak jest czymś znacznie głębszym i mocniejszym uczuciem, niż zwykłe uznanie. Z wielu powodów niektóre osoby nie są w stanie odczuwać wdzięczności. Ale większość może przynajmniej odczuwać uznanie, dlatego Hathorzy dali te dwie możliwości. Jeśli odczuwasz wdzięczność dla Ziemi i tajemnicy życia, to wspaniale, bądź z tym uczuciem. Jeśli możesz jedynie odczuwać uznanie, to też nie problem. Niech tak będzie, a w końcu może się ono zamienić we wdzięczność. Ten pierwszy etap medytacji trwa 5 minut. W ten sposób możesz wejść w wibrację uznania lub wdzięczności i połączyć się energetycznie z mądrością i obecnością Gai

Można to zrobić w ciszy lub z towarzyszeniem muzyki. Jeśli wybrałeś, że na te pierwsze pięć minut puścisz Worlds Ascending (Wznoszące się światy) z mojej ostatniej płyty CD, Ascension Codes (Kody wstępowania), ponieważ – moim zdaniem – wywołuje ona uczucie radości i połączenia. Na koniec tego przekazu znajdziesz link do tego pliku audio i możesz ją wykorzystać na własny użytek w czasie tej medytacji (Proszę uszanuj moją prośbę na stronie Sound Gifts (Prezenty dźwiękowe) na mojej stronie internetowej i nie wykorzystuj jej do żadnych innych celów.)

Etap 2

W drugiej fazie medytacji przenosisz swoją uwagę z czakry serca do szysznki usytuowanej w samym środku twojej głowy. Hathorzy nazywają tę fazę medytacji Wewnętrznym kryształowym pałacem. Wykorzystuje się w niej medytację dźwiękową Pineal Gland Attunement (Dostrojenie szyszynki), która trwa 5:47 minut. Wszystko co macie zrobić w tej fazie medytacji, to utrzymywać skupioną uwagę w centralnym obszarze głowy, gdzie mieści się szyszynka. Więcej informacji na temat tej wyjątkowej medytacji dźwięku znajdziesz w części poświęconej Hathorom na mojej stronie internetowej; przewiń listę Hathor Planetary Messages (Przekazy planetarne Hathorów) do Chaotic Nodes (Chaotyczne węzły) i Dimensional Attunements (Dostrojenie wymiarów), zamieszczone 8 października 2009.

Etap 3

W trzeciej i ostatniej fazie trzeciej tej medytacji otwierasz swoje własne Korytarze Amenti, używając terminologii Hathorów. Tutaj otwierasz wewnętrzny portal do własnego Wyższego umysłu, źródła mądrości, zrozumienia/wglądu, kreatywności i inspiracji z wyższego królestwa twojej istoty. Ważne by zdać sobie sprawę, że jest to dostęp do międzywymiarowego aspektu ciebie samego. Nie jest to coś poza tobą, mimo iż w normalnym stanie naszej świadomości może się to większości z nas takim wydawać.

Hathorzy podali kilka punktów skupienia, z którymi masz eksperymentować. Większość początkujących będzie musiała skupić się na jednym punkcie, ale Hathorzy wskazują, że jeśli przez pewien czas medytujesz w ten sposób, w końcu będziesz mógł utrzymać uwagę w kilku punktach jednocześnie. Ich wskazówki, jak pracować z tymi punktami koncentracji są dość jasne, więc nie będę ich dalej omawiał.

Ta ostatnia faza medytacji trwa 5 minut i podobnie jak pierwsza może przebiegać w ciszy. Tym z was, którzy wspierają się wykorzystaniem katalizującego dźwięku (jak robię to ja), proponuję słuchanie tych samych 5 minut pliku dźwiękowego z Worlds Ascending (Wstępujących światów), które wybrałem dla pierwszego etapu medytacji.

Proponuję, byście po zakończeniu tej ostatniej fazy medytacji odpoczęli przez chwilę i byście po prostu pobyli ze sobą, by poodczuwać i poczuć subtelne energie, które rozwiną się po zakończeniu medytacji.

Hathorzy przedstawiają tą medytację ze znacznym wyprzedzeniem, kiedy będzie miała miejsce Aktywacja Świata przez Hathorów, 31 października 2010 r. Powodem jest chęć dania wam możliwości, by popracować z tą medytacją tak wiele razy, jak to jest możliwe zanim nadejdzie ta właściwa chwila. Im bardziej obeznani będziecie z energiami i przebiegiem tej konkretnej medytacji, tym bardziej wprawieni będziecie, gdy nadejdzie czas przyłączenia się do innych w społecznościach na całym świecie.

Medytacja jest bardzo skutecznym narzędziem dostępu do wyższych poziomów waszej świadomości, i jako taką można ją prowadzić regularnie z korzyścią dla siebie. Ponieważ jest to potężny proces energetyczny, uważajcie by nie pobudzić się zanadto. Jeśli poczujecie zbyt dużo energii, alb gdy skutki zmieniające świadomość pojawiają się w normalnym życiu, w stopniu przeszkadzającym, na chwilę zaprzestańcie prowadzenia medytacji, a następnie zróbcie większe przerwy pomiędzy sesjami medytacji.

Plik audio z medytacją

Stworzyłem sekwencję muzyczną do tej medytacji, którą możecie wykorzystać bezpłatnie do odsłuchu indywidualnego. Składa się ona z 3 oddzielnych ścieżek dźwiękowych (3), które czasowo odpowiadają wskazówkom Hathorów. Pierwsza i trzecia ścieżka są identyczne, każda z nich trwa pięć minut, i stanowią pierwszą część Worlds Ascending, z mojej płyty CD zatytułowanej Ascension Codes.

Środkowa ścieżka trwa 5:47 minut i stanowi Pineal Gland Dimensional Attunement.

Gdy będziecie ściągać ten plik audio, zobaczycie, że każdą z tych 3 ścieżek oddziela 5-sekundowa cisza. Gdy jedna ścieżka się kończy, a druga zaczyna, jest to sygnałem do przejścia do nowej fazy medytacji, jak to opisują Hathorzy w powyższym przekazie.

Prośba praktyczna

Jeśli zdecydowałeś się na ściągnięcie pliku, który przygotowałem do wykorzystania w czasie medytacji, proszę nie czekaj do ostatniej chwili i nie wykorzystuj naszego serwera jako odtwarzacza. Innymi słowy proszę zgrać pliki audio na swój własny komputer i odgrywać je z tego komputera. Coraz więcej osób przyłącza się do tej pracy na całym świecie, i pomimo iż nasz serwer ma dużą pojemność, jest ona jednak ograniczona. Jeżeli zbyt wiele osób korzystałoby z naszego serwera jako odtwarzacza, lub ściągało pliki jednocześnie, zablokowałyby serwer i nikt nie będzie mógł uzyskać dostępu do plików audio.

Ściąganie Pliku medytacji audio

Kiedy klikniesz na link poniżej do pliku audio przeznaczonego do medytacji, poprowadzony zostaniesz do zakładki Listener’s Agreement (Umowa z Słuchającymi) w sekcji Sound Gifts (Podarunki dźwiękowe) na mojej stronie internetowej. Umowa ta stwierdza, że możesz bezpłatnie wykorzystywać pliki audio do indywidualnego słuchania. Jest tam również uwaga, że muzyka nie stanowi domeny publicznej, co oznacza, że nie może być wykorzystana zgodnie z prawem dla żadnych innych celów. (Zawarowana jest prawami autorskimi i chroniona międzynarodowym prawem autorskim). Klikając na linię “I agree to the terms and conditions” (Zgadzam się na warunki umowy) możesz ściągnąć bezpłatne pliki audio. W tym celu po prostu przewiń w dół, by znaleźć tytuł, który Cię interesuje.

By ściągnąć sugerowaną sekwencję muzyczną Crystal Palace Within Meditation kliknij tutaj.

Uwaga końcowa

Mocno polecam przeczytanie poprzedniego Przekazu Hathorów: Sztuka przeskakiwania linii czasu (The Art of Jumping Timelines), przesłanego 3 sierpnia 2010 r., jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.

Przekaż przyjacielowi | Uaktualnij swój profil