Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

Не-дуальність та Матриця Творення

Планетарне послання Хаторів через Тома Кеньона

У цьому посланні ми хочемо звернутися до парадоксу того, як ви створюєте позитивні  результати. Результати, які розгортаються в часі та просторі, ви створюєте з не-дуальних станів свідомості, – станів, які за самою своєю природою виходять за межі і часу і простору у вашому їх сприйнятті.

Не-дуальні стани свідомості, які ми називаємо Матірю Усіх речей (тобто Пустотою), є невичерпним джерелом та першопричиною проявленої реальності. Ми виявили, що не-дуальні стани свідомості можна використовувати в якості трампліну для створення позитивних результатів, – і тоді творіння будуть більш майстерними.

Один з парадоксів, пов’язаних зі  сприйняттям не-дуальних станів, – те, що ви фактично сприймаєте ці стани через вашу нервову систему, міцно вкорінену в дуальності. Дійсно, коли ви читаєте ці слова, чи чуєте їх, – біоелектричні флуктуації у вашому мозку та нервовій системі виникають на основі дуалістичної темплати.

Коли нервовий імпульс проходить через ваші нейрони, – миттєві біохімічні та електричні процеси, відповідальні за думки та ментальні/емоційні враження, співіснують у динамічній дуалістичній матриці. Але сама не-дуальність існує поза межами дуалістичної реальності вашої нервової системи.

З функціональної точки зору, – ви входите в усвідомлення не-дуальності, коли ваш мозок/розум входить у вищовимірний трансовий стан свідомості. У цьому унікальному трансовому стані існує канал, або зсув у свідомості, через який ви можете відчути вашу власну не-дуальну природу.

У вищих станах свідомості ви можете діяти одночасно у двох світах, – і у світі чуттєвого досвіду, який є відносним, і в не-дуальності. Іншими словам, ви можете сприймати проявлений світ у всій багатогранності його складної дуальності, – і в той же час відчувати глибокий спокій та центрованість вашої не-дуальної природи.

Але для цього потрібні навички роботи з мозком на дуже високому рівні. Більшість людей, наближаючись до цієї території, пов’язаної і з тілом, і з розумом, схильні діяти або в одному з цих світів, або в іншому. Якщо ви вже дієте у вищих станах свідомості і здатні одночасно діяти як в дуальності (тобто, у вашому втіленому житті) так і в не-дуальності (тобто, у нелокалізованому усвідомленні), – тоді ви можете пропустити наступний розділ та одразу перейти до розділу під назвою “Парадокс Творення.”

Аітос

Ми познайомили вас із Аітос у нашому попередньому повідомленні, – тому що вібраційна природа послідовностей звуків у Звуковій медитації Аітос дозволяє більшості людей увійти в не-дуальні стани свідомості.

Коли ви працюєте зі Звуковою медитацією Аітос, чи спілкуєтеся з Аітос безпосередньо, – важливо розуміти, що ваша свідомість та Аітос вібрують у різних частотних доменах. Для більшості втілених зараз людей Аітос є частотою дуже високого рівня. Тому взаємодія з ними інколи може спричиняти очищення (або звільнення) від низькочастотних емоцій. Ви просто маєте навчитися знаходити свій власний темп роботи зі Звуковою медитацією. Тому ми пропонуємо вам працювати з п’ятихвилинним варіантом, – доки ви ясно зрозумієте, які зміни у вашій свідомості створюють Аітос.

Якщо ви продовжите працювати зі Звуковою медитацією Аітос, – вона зрештою приведе вас у вищовимірний трансовий стан свідомості. У цьому стані ви зможете вловити проблиски вашої власної не-дуальної реальності.

При подальшій роботі з цією медитацією, ви зможете залишатися в не-дуальних станах свідомості без перерви на довший час. Коли ви досягнете такого рівня майстерності в роботі безпосередньо з Аітос та/або зі Звуковою медитацією Аітос, – ви будете готові використовувати не-дуальні стани як трамплін у творенні позитивних  результатів.

Ваша наука, яка вивчає нервову систему, розглядає трансові стани інакше, ніж ми. Для нас не всі трансові стани свідомості є однаковими. Вищовимірні трансові стани є не просто проявами функцій мозку, – вони є вродженою людською здатністю, за допомогою якої ви можете входити у канал. Цей канал поєднує вас з іншими аспектами вашої буттєвості, – не обмеженими часом та простором, які ви сприймаєте.

Іншими словами, коли ви входите у вищовимірний трансовий стан, ви практично виходите за межі проявів нейробіологічної активності у вашій нервовій системі. Хоча тісний зв’язок між вашим мозком/розумом та  нейробіологічними реаліями вашої нервової системи зберігається, – один із аспектів вашої свідомості звільняється від цих обмежень. Ми називаємо це каналом. Ця назва є одночасно і метафорою, і досить точним описом, – тому що канал фактично є порталом, який поєднує вас із необмеженими аспектами вашої природи.

Коли ви слухаєте Звукову медитацію Аітос, ви підключаєтесь до каналу. Цей канал веде за межі часу та простору. Однією з ознак того, що ви увійшли у нього, є відчуття підвішеності. Ви нібито якимось чином відокремлені від ваших сенсорних відчуттів та від ваших власних розумових та емоційних процесів – ви продовжуєте усвідомлювати їх, але не ототожнюєтеся з ними. Це інколи називають відділенням. Але, з точки зору вищих вібраційних енергій, – цей стан розуму веде вас до каналу. І через канал ви можете увійти в більш розширене відчуття себе, яке виходить за межі часу та простору.

По суті, завдання створення позитивних результатів включає вихід за межі “ящику” сприйняття, – за обмеження вірувань, які ведуть вас до висновку, що ви спіймані у пастку лінійного потоку часу.

Це сприйняття часу може відповідати дійсності, – для вашого фізичного тіла на вашому нинішньому еволюційному рівні. Але воно не є істинним для вашої свідомості. Вам потрібно лише знайти канал, який веде до розширених станів свідомості та буттєвості. З цієї точки зору, Звукова медитація Аітос є засобом створення вищовимірного трансового стану свідомості, – і через цей стан ви отримуєте  доступ до каналу.

Ми пропонуємо вам працювати зі Звуковою Медитацією Аітос, поступово збільшуючи тривалість звукових сесій (тобто, кількість прослуховувань п’ятихвилинної звукової медитації протягом однієї сесії), – для того, щоб ви самі змогли відчути ці стани свідомості. Входження у трансовий стан є навичкою мозку. І в цій навичці, як і в усіх інших, деякі люди є більш майстерними. Проте, кожна людина може розвинути цю навичку.

Коли ви впевнитеся, що можете входити у ці трансові стани свідомості, і знаєте, як входити у канал, – ви готові до більш глибокого рівня творення.

Тут, на цьому порозі, – між обмеженими часом та простором та розширеним відчуттям себе, яке виходить за межі часу та простору, – починається магія.

Також тут, на цьому порозі, виникає дивний парадокс.

Парадокс Творення

Ви могли прийти на поріг з метою створення певного результату. Але, коли ви входите у розширені стани вашої буттєвості, – потреба у створенні певних результатів стає менш нагальною. Справді, у найбільш розширених станах свідомості практично відсутнє бажання творити будь-що. Це відбувається тому, що в найбільш розширених станах вашої буттєвості відновлюється ваш зв’язок з власною природою, яка виходить за межі усіх явищ. І у цьому стані розуму у вас немає потреби ні в чому.

Парадокс полягає в тому, що ви живете в обох реальностях – трансцендентній реальності вашої власної природи, яка не потребує нічого, та у вашому втіленому житті людської істоти (яка дійсно може потребувати існування певних результатів).

Тут виникає інший парадокс. Якщо ви здатні створювати результати зі справжньою неприв’язаністю, – тобто з найбільш повного внутрішнього відчуття вашої необмеженої природи, вашого найбільш розширеного відчуття буттєвості, – ви будете більш майстерними у створенні певних результатів.

Це відбувається завдяки тому, що в розширених станах буттєвості ви не створюєте тиску. Через тиск виникають силові лінії, які обмежують ваші творіння. І, якщо досі є щось, у чому ви дійсно відчуваєте потребу, – природно, навколо цього буде тиск. Ви лише люди. Але існує секрет подолання цієї перешкоди. Навіть якщо ви дуже потребуєте, щоб щось існувало на вашій часовій лінії, – ви швидше отримаєте це в реальності через дію по створенню результатів, якщо увійдете у відчуття, що ви не потребуєте існування будь-чого. Це справді дивний парадокс.

Ми розуміємо, що деякі з читачів цього послання досягли високого рівня самосвідомості. І ви могли вже відкрити суть цієї істини, пов’язаної з не-дуальністю та мистецтвом створення результатів.

Коли ви знаходитесь у центральній точці свідомості (тобто у не-дуальності), – мудрим вибором буде зачекати перед створенням певних результатів. Ми говорили про це в іншому контексті у попередньому посланні, яке ми назвали Перехідні_стани_свдомості.

У тому посланні ми розглянули, на що схоже перебування в Пустоті після смерті. Ми звернули вашу увагу на те, що очікування викликає у багатьох людей відчуття незручності. Вони поспішають вийти з Пустоти, чи не-дуальності, – у творення нового життя (фізичного життя чи досвіду в іншому вимірі).

Ми говоримо тут про два дуже різних досвіди, – які, проте, є на диво схожими. Після смерті, у перехідних станах, коли ви здійснюєте контакт з Пустотою, або не-дуальністю, існує багато варіантів вибору. Одна з можливостей – поквапитися в нове життя або нове проявлення (у фізичній сфері, або в якійсь іншій сфері свідомості). Інша можливість – зачекати, залишитись на деякий час у Пустоті, або не-дуальності. Там ви зможете отримати розширене відчуття себе, – перед тим, як рухатись у новий цикл існування.

Існує подібність між цим післясмертним станом та станом потреби в існуванні результату. Ми радимо вам не поспішати у створення нових результатів, а навчитися входити через канал у розширені стани вашої буттєвості. І у цих розширених станах ви можете розглянути ваш бажаний результат, – неначе ви його вже отримали.

Не поспішайте у творення, а побудьте у цьому розширеному стані деякий час. Перебуваючи у розширених станах буттєвості, ви відчуєте енергетичні стосунки вашого бажаного результату з невидимими силами та ситуаціями у тих сферах вашого життя, де ви бажаєте його виникнення. Іншими словами, – пройти через канал у стани розуму, які виходять за межі часу та простору, буде мудрим вибором. У цих розширених станах ви отримаєте більш глибокі інтуїтивні осяяння та розуміння того, що має існувати, щоб ваш бажаний результат з’явився як реальність.

Існує ще одна причина використовувати вихід через канал у розширені стани вашої буттєвості в якості стратегії для творення. Вона пов’язана з полярністю протилежностей. Оскільки ваш результат створюється у світі дуальності, він підлягає дії принципів полярності. Завжди існує сила, яка протидіє здійсненню будь-якої дії. І чим радикальнішою є зміна, тим сильніша сила протидії.

Ви можете бачити, як цей принцип діє на усіх рівнях, – від субатомних сфер до особистої творчості, у взаємодії з іншими, в соціальних та культурних ситуаціях. Якщо ви увійдете у розширене відчуття природи власної буттєвості, яка виходить за межі часу та простору, і залишитесь там, споглядаючи ваш бажаний результат, – ви, як ми сказали раніше, зрозумієте енергетичну природу вашого бажаного результату і його взаємозв’язки з ситуаціями у вашому житті, у яких ви бажаєте прояву цього результату.

Більше того, ви зможете розглянути протидію, яка виникне, коли ваш результат проявлятиметься у тривимірній реальності.  Ви отримаєте глибші інтуїтивні осяяння та розуміння послідовності реалізації цього бажання. І з цими глибшими осяяннями вам буде легше ухилятися від протидії, яка виникає при створенні будь-якого результату.

У нашому посланні Сфера_усіх_можливостей ми представили метод створення результатів у вашому житті. Ми показали, як притягувати до себе сили та ресурси, які знаходяться за межами вашої часової лінії.

У нашому останньому посланні Аітос_та_не-дуальні_стани_свідомості ми розглянули можливості, пов’язані з не-дуальностю. Також ми розповіли, як входити в усвідомлення не-дуальності, використовуючи Аітос в якості моста.

У цьому посланні ми поєднуємо разом два останні повідомлення, – щоб створювати  позитивні результати з використанням не-дуальності в якості трампліну. Тому, –для найкращого використання цієї інформації, – вам потрібно прочитати і зрозуміти два попередні послання. Ви маєте отримати досвід роботи зі Сферою_усіх_можливостей, як було описано, та попрацювати зі Звуковою Медитацією Аітос, як було запропоновано в Аітос_та_не-дуальні_стани_свідомості. Коли ви виконаєте ці два завдання, ви будете готові використати третю силу, – триєдину силу, яка виникає з поєднанням двох перших.

Коли ви навчилися використовувати Сферу і навчилися входити у канал, який веде до розширених станів свідомості, через Звукову Медитацію Аітос, – ви готові до цього рівня творення.

Дозвольте нам зробити наш опис максимально простим.

Крок перший. На цьому етапі ви спершу входите в не-дуальність. Якщо ви не відчуваєте необхідності у використанні Звукової медитації Аітос, то вам вона не потрібна. Якщо вам потрібна ця Звукова медитація для енергетичної підтримки, – тоді ви маєте її використовувати. Але, яким би шляхом ви не рухались, мета залишається однаковою, – увійти через канал у вищовимірні перехідні стани свідомості, і через них відчути розширені стани вашої буттєвості.

Крок другий. Використайте Сферу, як було описано у нашому попередньому посланні (Сфера_усіх_можливостей). Ми наводимо тут скорочений опис, але дуже радимо вам прочитати це послання повністю.

Зберігаючи розширене відчуття вашої буттєвості, ви починаєте відчувати ваше сонячне сплетіння. Потім ви починаєте відчувати Сферу, яка охоплює весь Всесвіт. Після цього уявляєте ваше Майбутнє Я, яке знаходиться перед вами.

Це Майбутнє Я є втіленням вашого бажаного майбутнього результату. Як тільки ви встановите зв’язок між вашим сонячним сплетінням та сонячним сплетінням вашого Майбутнього Я, Сфера активується. Потоки енергії почнуть рухатися зі Сфери у ваше сонячне сплетіння. Далі ці енергетичні потоки потечуть з вашого сонячного сплетіння у сонячне сплетіння вашого Майбутнього Я. З цього моменту ви готові до наступного кроку, який значно посилює та прискорює процес творення. Ми коротко згадали цей крок у посланні Сфера_усіх_можливостей, але зараз ми хочемо розглянути його глибше. Використання сили емоцій є одним із ключів до створення позитивних результатів. І саме на це ми зараз хочемо звернути вашу увагу.

Крок третій.

Вдячність та конструювання нових реальностей

Відповідно до нашого розуміння, при створенні результатів можна використати три гармоніки.

Першою з них є нейтральність. Дійсно, існує можливість створювати результати з чисто ментального простору, – без будь-якої емоційної тональності.

Однак, як людська істота, ви володієте силами, які майже не використовуєте. Одна з найпотужніших серед них, – здатність вашого серця створювати гармонійні поля. Ці поля є реальною силою. Вони впливають на реальність вашої власної системи тіло-розум, реальність вашого найближчого оточення та на локальні квантові поля.

Два первинні емоційні вібраційні поля, які використовуються для створення результатів, є діаметрально протилежними. Це, – знову ж таки, – є проявом принципу дуальності у дії.

Першою емоційною гармонікою є страх. Дійсно, існує можливість створювати результати з розуміння, основаного на страху. Багато ваших культурно-соціальних творінь виникли завдяки страху перед іншими культурами та іншими суспільствами. Ваша військова зброя є чудовим прикладом. Вона створена зі страху.

Ми не кажемо, що немає причин боятися певних зустрічей чи ситуацій. Однак, ми стверджуємо: результати, створені з розуміння, основаного на страху, дуже відрізняються від створених із любові.

Це приводить нас до іншого емоційного вібраційного стану, який ви називаєте  безособовою любов’ю. Вона не має нічого спільного з любовним тяжінням між людьми. Це зовсім інша категорія, прояв розвиненого серця, яке вібрує в резонансі з більшим полем безособової любові, – невід’ємною частиною невидимих сил, які рухаються через ваш Всесвіт. Практично, створюючи результати з вібраційного стану любові, ви притягуєте до себе невидимі сили з самого Всесвіту. З нашої точки зору, Всесвіт, у якому ви живете, є переплетенням трьох вібраційних полів – нейтральності, страху, та/або любові. Це дуже складна тема, на обговорення якої у цьому посланні ми не маємо часу.

Енергетичний звязок

Коли ви накладаєте емоційні вібраційні поля на ваші творіння, ви створюєте справжню сферичну хвилю енергії з вашого серця. Це не ментальне явище; це реальна енергія, хвилева форма, яка рухається з вашого серця (і з фізичного серця, і з серцевої чакри), – через усе ваше тіло у простір навколо вас.

Ці емоційні гармоніки створюють різновид енергетичного звязку. Він безпосередньо впливає на вираження вашого наміру, – надає форму хвилям наміру через вібраційну якість  вашої основної емоції (страху чи любові).

У нашому методі створення позитивних результатів ми не використовуємо страх.  Ми завжди використовуємо любов. Це просто прагматичний вибір. Ще у прадавні часи ми відкрили для себе, що любов є вищою силою, – і творення з любові дає більш позитивні результати.

Практично, після створення вашого Майбутнього Я, ви переходите до Кроку три. Він полягає у додавання емоційної вібрації, – любові. Ви відчуваєте її як вдячність.

Ви можете бути вдячними за щось корисне, чи приємне для вас. Але, коли ваша вдячність посилюється, вона перестає залежати від дій інших. Якщо ви відчуваєте вдячність до вашого Майбутнього Я, ви намагнічуєте його енергією вашого серця, – і магнетична сила вашого Майбутнього Я зростає експоненційно.

Таким чином, ваше Майбутнє Я стає магнітом, який притягує на вашу нинішню часову лінію ресурси та енергії з космосу (з-за меж вашої часової лінії).

Все, що ви можете зробити для збільшення потужності вашого магніту, буде доречним. Ми знаємо з власного досвіду, що найбільш дієвим способом збільшення потужності вашого магніту є застосування емоційного вібраційного поля вдячності. Коли ви посилюєте ваш магніт (тобто, ваше Майбутнє Я), додавши вдячність, – ви збільшуєте швидкість, з якою ваш магніт притягує до вас цю реальність. Насправді, це настільки ефективно, що ви можете очікувати почастішання інтуїтивних осяянь. Важливість цієї останньої стадії  неможливо перебільшити.

Давайте ще раз повернемося до перехідного стану, який ми згадували раніше. Цей етап настає після того, як ви увійшли у вищовимірний трансовий стан і увійшли у канал, який веде до розширеного відчуття себе, необмеженого часом і простором.

У цьому розширеному стані свідомості знайдіть час на споглядання вашого бажаного результату. Ви не тільки матимете можливість зрозуміти обставини,  які  виникнуть при входженні цього результату в тривимірну реальність, – ви зможете дослідити наслідки отримання цього результату. У багатьох випадках ви можете дослідити реальність, у якій ви маєте бажаний результат, без створення його у тривимірній реальності.

Ми ділимося цією інформацією, тому що, у нашому баченні, нездійснені бажання часто повертають людину у наступне втілення, у новий цикл життя і смерті

Можливо, ви не можете отримати певні результати чи здійснити якісь свої бажання у ваших теперішніх обставинах. Але ви можете пережити це в розширених станах буттєвості за межами часу і простору. Детально дослідивши ваш бажаний результат у цих розширених станах, ви прийдете до висновку: “так”, я  бажаю привнести це бажання у своє тривимірне життя, – або, можливо, ви більше не матимете потреби створювати цей результат. У здійсненні вибору є сила. І, чим глибшим буде ваше інтуїтивне осяяння, тим мудрішими будуть ваші вибори.

Таким чином, ми заохочуємо вас входити у канал і поєднуватися з вашою безмежною природою, яка виходить за межі часу та простору, – для споглядання. Поміркуйте, перед тим, як діяти. Ця пауза буде дуже корисною для вас.

Для творчих істот існує мудрість в очікуванні. І в цьому очікуванні ви будете знати, коли настане “правильний” час і коли складуться “правильні”  обставини для прояву вашого бажаного результату на вашій часовій лінії. Ми хочемо, щоб ви використали цей метод для створення позитивних результатів, – для себе, для тих, кого ви любите, і для світу. І ми сподіваємося, що ви зробите це.

Це послання завершує цикл повідомлень, які стосуються використання Сфери усіх можливостей та Аітос (не-дуальних станів свідомості) як засобу створення позитивних результатів у вашому житті.

Хатори
15
листопада, 2012


Думки та спостереження Тома

У цьому посланні мене одразу вразили декілька речей. Одна з них – концепція вищовимірних тансових станів.

Трансові стани виникають тоді, коли хвильова активність мозку змінюється в напрямку зростання тета та/або дельта активності. Фокус уваги при цьому зміщується: менше уваги приділяється сприйняттю зовнішнього світу через органи чуття, а більше – внутрішнім світам сприйняття.

Я понад двадцять років практикую Еріксонівський медичний гіпноз. Багато разів я використовував трансові стани, щоб допомогти моїм клієнтам (а також собі) досягти більш продуктивних станів свідомості.

Плинність свідомості, яка існує у трасових станах, часто відкриває доступ до незвичних станів фізичного тіла та розуму. І я виявив, що ці незвичайні осяяння та енергії можуть принести дуже велику користь, – якщо їх успішно інтегрувати в життя людини. Ключовою фразою тут є “якщо їх успішно інтегрувати в життя людини”.

Одним із явищ, пов’язаних з трансовими станами є те, що можна назвати “викраденням часу. Це означає, що у трансових станах ми відчуваємо час інакше, ніж у звичайних станах, відмінних від сну.

Медитація створює трансові стани свідомості. Якщо ви багато медитували, то могли помітити, що час за годинником інколи здається повільнішим чи швидшим, ніж ваше суб’єктивне відчуття часу. Насправді, у трансових станах свідомості, таких як медитація, час може змінюватися фантастично. Завдяки цьому ви здатні пережити всю велич народження та смерті космосу, – чи взагалі повністю перестати відчувати час.

Ця зміна сприйняття часу є цілком звичайною, коли йдеться про транс. Однак, Хатори наполягають на тому, що не всі трансові стани є однаковими. Коли транс створюється з метою входження у розширені стани буттєвості, які виходять за межі часу і простору (або виникає при досягненні цієї мети), – ми входимо в іншу область.

Нейробіологічна активність у мозку (тобто, зміна його станів) дуже подібна у звичайних трансових станах і у вищовимірний трансових станах. Але Хатори стверджують, що існує суттєва відмінність.

У вищовимірних трансових станах вас виводять до дуже розширених станів буттєвості. Ці стани за самою своєю природою виходять за межі як часу, так і простору. І саме у цьому розширеному нелокалізованому відчутті себе магія творення досягає свого найвищого прояву.

Звукова медитація Аітос є акустичним методом входження у вищовимірні трансові стани. І маю сказати, що я впевнився у її високій ефективності.

Однак, як наголошують Хатори, ця звукова медитація є лише засобом досягнення мети. Важливим є входження у не-дуальні стани свідомості, а не те, як ми їх досягаємо.

Хатори вважають, що використання не-дуальних станів свідомості в якості трампліну для створення позитивних результатів є дуже ефективним. І саме цій темі присвячена основна частина послання.

Не-дуальність

Хатори не дають визначення поняття не-дуальності, тому що вони розглядали цю тему в попередньому посланні  (Аітос_та_не-дуальні_стани_свідомості).

Найпростіше не-дуальність можна визначити як стан свідомості, в якому зникає різниця між суб’єктом та об’єктом. Не існує вас (того, хто сприймає) відділеного від того, що сприймається. Це дуже незвичний стан свідомості. І, якщо ви глибоко увійдете у нього, ваше відчуття себе зміниться. Ви, для всіх ваших намірів та цілей, станете чистою свідомістю, яка споглядає сама себе, – без будь-якого сліду тілесного або сенсорного усвідомлення.

У деяких західних духовних традиціях цей трансцендентний стан інколи передають загадковою фразою Я Є Те, Що Я Є. У звичайних станах свідомості, відмінних від сну, в яких суб’єкт (ви) та об’єкт ясно сприймаються як повністю відмінні, це твердження здається щонайменше дивним. Однак, у станах містичного споглядання воно є самоочевидним і точно описує відчуття свого Я, яке виникає у не-дуальності.

Хоча метод входження у не-дуальність через Аітос створений саме Хаторами, ідея не-дуальності та її важливості пов’язана не лише з ними. Прадавні філософські вчення давньої Індії, таоїзм та буддизм, включаючи лінію Дзогчен тібетського буддизму, а також Бон По (шаманська традиція, яка передувала буддизму у Тібеті), – усі говорять про цю сферу розуму, хоча і різними мовами.

Канал

Канал, який Хатори постійно згадують, як поріг між звичайним тривимірним усвідомленням і розширеним нелокалізованим відчуттям себе, є більше, ніж метафорою для опису зсуву у свідомості.

Я використовував цей метод багато місяців. І я не відчував справжнього каналу, чи тунелю, який веде до розширених станів свідомості. Але, попрацювавши з методом, який Хатори дали у цьому посланні, я почав інколи відчувати зсув від нормального тривимірного усвідомлення до нелокалізованого усвідомлення як портал. Цікаво, що я не відчував цей зсув як канал чи портал, – до того, як Хатори його так описали.

Підсумовуючи сказане: при застосуванні цього методу ви можете відчувати канал (чи тунель), який веде вас у розширені стани вашої буттєвості, – а можете і не відчувати його. Як ви туди дістанетесь, не так важливо. Головне, – прибути до місця призначення. Тому я раджу вам приймати перехід таким, яким він постає перед вами, – у вигляді каналу чи без нього.

Звукова медитація Аітос  

Я працював зі Звуковою медитацією Аітос у багатьох ситуаціях та у багатьох формах за останні декілька місяців. І я вважаю важливим виділити одне зауваження Хаторів з цього послання:

Для більшості втілених зараз людей Аітос є частотою дуже високого рівня. Тому взаємодія з ними інколи може спричиняти очищення (або звільнення) від низькочастотних емоцій. Ви просто маєте навчитися знаходити свій власний темп роботи зі Звуковою медитацією. Тому ми пропонуємо вам працювати з п’ятихвилинним варіантом, – доки ви ясно зрозумієте, які зміни у вашій свідомості створюють Аітос.

Я приєднуюсь до цього зауваження Хаторів. Звукова медитація Аітос є потужним еволюційним каталізатором, який відкриває сприйняттю доступ до розширених станів буттєвості, – в тому числі й до не-дуальних станів свідомості. Однак, в залежності від вашого досвіду та вашого нинішнього вібраційного рівня, подорож до не-дуальності може бути тривалою, а може і швидкою. Головною настановою є слухати звукову медитацію у межах вашої зони комфорту. Тому Хатори радять спочатку слухати п’ятихвилинний варіант, – доки ви зрозумієте, як на вас впливає ця звукова медитація.

Примітка: Ви знайдете посилання на Звукову медитацію Аітос наприкінці планетарного послання Хаторів Аітос_та_не-дуальні_стани_свідомості, а також у розділі нашого сайту Listening (Прослуховуання).

Заключні роздуми

Трохи змінивши тему, я хочу подякувати усім вам, – учасникам нашої світової духовної спільноти (сангхи), які приєднувалися до Світових Медитацій Хаторів протягом цих багатьох років. Єднання ваших сердець та розумів у служінні планеті надихає, – і це не є перебільшенням.

Я також хочу відмітити працю багатьох перекладачів, які присвячували свій час перекладам послань Хаторів на свої рідні мови. Це дійсно була робота любові. І я хочу відзначити її і дякую вам за ваші тривалі зусилля.

Хай усі ми знайдемо легкий прохід через майбутній Великий Перехід. Хай ми відчуємо в собі та навкруги зростання сміливості жити по-новому. Хай ми будемо збагачені даром інтуїції, – джерелом безлічі несподіваних чудес. Хай ми не втратимо наше почуття гумору, яке інколи є найкращим помічником. І хай ми будемо благословенні розумінням того, що ми є ті, на кого чекають. І ми розстелимо нашу скатертину і займемо своє місце за столом Великої Таїни.

Том Кеньон