Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

Тріліуми

Планетарне послання Хаторів через Тома Кеньона

У цьому посланні ми хочемо поділитися з вами простим, але дуже ефективним методом. Цей метод відкриває доступ до квантових можливостей, притаманних вашому тілу. З його допомогою ви зможете отримувати життєдайні тонкі енергії з інших вимірів свідомості.

Тріліуми

Тріліуми – це квантово-польові ефекти, які завжди виникають при поєднанні двох субатомних часток.

Коли з субатомних часток починають утворюватися атоми, ці квантово-польові ефекти посилюються.

Коли утворені атоми поєднуються у складні молекули, квантово-польові ефекти стають набагато складнішими і потужнішими.

З цієї точки зору, ваше фізичне тіло є складно організованим генератором взаємопов’язаних квантово-польових ефектів, – вони спонтанно виникають у клітинах вашого тіла і взаємодіють між собою.

Ці клітинні квантово-польові ефекти здатні утворювати досконало злагоджену систему квантових магнітів, яка притягує у клітини вашого тіла тонкі енергії з довкілля. Цей процес відбувається незалежно від того, усвідомлюєте ви його, чи ні. Це автоматична й рефлекторна дія клітинної матриці, яку ви називаєте своїм тілом.

Є кілька дивних речей, пов’язаних із Тріліумами. Одна з них – загадка їхньої природи. Вони діють незалежно від вашої свідомості, проте на них сильно впливають ваші найглибші, базові уявлення про природу реальності. Іншими словами, Тріліуми програмуються – на квантовому рівні – таємничою і незбагненною границею між свідомістю та матерією.

Дві людини можуть жити в однакових умовах, але притягувати до себе зовсім різні тонкі енергії, – в залежності від їхніх базових уявлень про світ. Ці відмінності можуть суттєво впливати на їхнє сприйняття “реальності” ( і на те, що вони вважають можливим). Відповідно, відрізнятиметься і те, що вони здатні здійснити у тих “реальностях”, які вони сприймають.

Хоча Тріліуми, безперечно, діють автоматично (притягують те, на що вони були запрограмовані), вони досить легко піддаються впливу вашого зосередженого наміру.

Іншими словами, ви можете впливати на те, які саме тонкі енергії притягуються до вас, використовуючи свою здатність свідомо зосереджувати намір.

Основна цінність роботи з Тріліумами, – можливість притягувати до себе життєдайні енергії, які відновлюють лад, з інших рівнів Космосу.

Це означає, що фізичний вимір, у якому перебуває ваше фізичне тіло, не є для вас єдиним джерелом енергій підтримки і піднесення.

Саме через здатність Тріліумів притягувати тонкі енергії підтримки й зцілення з інших вимірів (з-за меж фізичної планети), ми зараз ділимося з вами цією інформацією.

Планетарні зміни

У попередніх планетарних посланнях ми розглядали численні екологічні проблеми, які постали перед вашою планетою. Для того, щоб зрозуміти це послання у ширшому контексті, ми дуже радимо вам прочитати попереднє повідомлення під назвою Просторові знання. (Примітка: Ви можете знайти його на нашому сайті www.tomkenyon.com, у розділі, присвяченому Хаторам (Hathors)).

У тому посланні ми зробили деякі передбачення напрямків розвитку екосистеми вашої Землі – приділивши увагу процесу, який науковці-екологи називають шостим масовим вимиранням.

Коли ми говоримо про шосте масове вимирання, ми маємо на увазі те, що багато видів рослин і тварин щезали з вашої планети протягом кожної з п’яти попередніх епох.

З нашої точки зору, і з точки зору багатьох вчених-екологів, ви, безсумнівно, входите у шосте масове вимирання.

Сказавши це, ми маємо пояснити, що, хоча шосте масове вимирання є ймовірністю на вашій часовій лінії, воно не є невідворотним, – тому що хід подій може бути зміненим в останню мить. Однак, якщо людство не змінить свого нинішнього ставлення до природи й екосистеми Землі, шосте масове вимирання буде невпинно продовжуватися.

Шосте масове вимирання не означає, що усе людство буде знищеним, – натомість воно означає, що більшість людства зазнає впливу цього процесу.

На нашу думку, наступні двадцять п’ять років стануть початком швидкої та докорінної трансформації вашої планети, – і, відповідно, вашої колективної свідомості

По всьому світу зросте потужність ураганів, і це робитиме їх все більш руйнівними. Підвищення рівня океанів відбуватиметься з більшою швидкістю, ніж очікувалося. Людям, які живуть у низинній прибережній зоні, можливо, доведеться перебиратися в глибину материка, – швидше, ніж передбачають ваші вчені.

Усі ці екологічні зміни спричиняють потужний стрес виживання для дикої природи та для усіх рослинних форм життя, таких як дерева й діатомові водорості – крихітні мікроорганізми у світовому океані. Разом із деревами, діатомові водорості й інші види фітопланктону створюють більшу частину доступного кисню в земній атмосфері.

Величезні лісові масиви Землі знаходяться під загрозою через надмірні лісозаготівлі. Як дерева, так і фітопланктон зазнають негативного впливу кліматичних змін і забруднення довкілля токсикантами, – прямими та побічними продуктами ваших сучасних технологій. Відбувається закислення океанів, яке має руйнівний вплив як на океанічні, так і на наземні форми життя.

Якщо не зупинити шосте масове вимирання,  більшість людства стане частиною земної історії. Ті люди, яким вдасться вижити, змінять спосіб свого життя. Вони будуть служити природі, а не домінувати над нею, – і спільне розуміння потреби у співробітництві викарбується у свідомості кожного.

Відмінностям між людьми, пов’язаним з культурою та релігією, приділятимуть значно менше уваги, ніж зараз. Причиною цього буде потреба заради виживання відкласти вбік свої відмінності та знайти новий спільний ґрунт (до речі, як у прямому, так і в переносному сенсі).

Цей новий спосіб життя людства буде також більш сприйнятливим і відкритим до інших вимірів свідомості.

Це означає, що люди майбутнього матимуть прямий свідомий контакт із іншими істотами, – галактичними та міжгалактичними за своєю природою (тобто, з прибульцями), а також і з безтілесними розумами, такими як ангели й інші суто енергетичні істоти.

До кінця цієї наступної чверті століття зросте кількість людей, які досліджують галактику, – і людство також стане цивілізацією, яка мандрує в космосі.

Це, однозначно, буде складний для виживання час. Тому деякі люди намагатимуться залишити Землю з її жахливими екологічними змінами. Водночас, будуть інші, – ті, хто залишиться відданим рідній планеті. І це нове людство знайде нові творчі шляхи і до виживання, і до процвітання. Серед нових способів взаємодії з планетою Земля, яка зазнає змін, будуть цілком нові (зараз ще не створені) види їжі та ліків.

Повернемося до наступних двадцяти п’яти років, – зміни клімату неминуче спричинять нестачу їжі та води в усьому світі.

Через велике навантаження на всі біологічні системи і внаслідок погіршення якості води та повітря, життєздатність ваших джерел їжі, води та кисню буде неухильно знижуватися.

Іншими словами, стане все складніше здобувати їжу і все необхідне для життя на поверхні Землі, – там, де людство мало підтримку впродовж тисяч років.

Тріліуми як джерело підтримки з інших світів

Для вас Тріліуми є засобом під’єднання до джерел підтримки, які знаходяться у інших вимірах, – за межами поточної земної реальності. Вони є засобом привнесення у клітини вашого тіла різновиду живильних і доброзичливих енергій, які можуть зміцнити вас. Цікаво, що цей вид тонкої енергії може приймати різноманітні форми, наприклад, ставати манною небесною, – їжею неземного походження, описаною у Старому Заповіті й у Корані.

Майстерність у використанні своїх Тріліумів є дуже корисною навичкою, – оскільки ви все глибше входите у хаотичну природу планетарного перетворення, яке постає перед вами.

Найскладнішим моментом у використанні Тріліумів є їх простота. Ви не “РОБИТЕ” нічого, щоб активувати їх, – тому що вони активні 24 години на добу. Все, що вам потрібно зробити, – це визначити, які саме енергії ви притягуєте до себе. І це здійснюється просто через утримання зосередженої уваги.

Якщо, наприклад, ви потребуєте більше життєвих сил, або, можливо, відновлювальних/цілющих енергій, – увійдіть у розслаблений стан розуму і почніть усвідомлювати все ваше тіло (розуміючи, що кожна його клітина є квантовим магнітом). Як тільки ви зосередите увагу на обраному вами намірі, Тріліуми всередині вашого тіла почнуть притягувати до себе енергії з інших вимірів Космосу. Коли ваш розум відволікається, просто поверніть його назад, до усвідомлення вашого тіла і обраного наміру – з розумінням того, що ця проста дія зосередження уваги налаштовує ваші Тріліуми.

Ми пропонуємо вам експериментувати з притяганням до себе багатьох різновидів позитивних життєдайних тонких енергій, які ви хочете відчути у клітинній матриці, яка є вашим тілом. Кількість різновидів енергій, які ви здатні притягувати до себе за допомогою ваших Тріліумів, є, насправді, нескінченою.

Ви використовуватимете можливості Тріліумів значно ефективніше, якщо увійдете у змінений стан свідомості, – тому що ця здатність виходить за межі звичайного людського сприйняття.

Ми створили Звукову медитацію Тріліум, щоб допомогти вам здійснити зсув у сприйнятті реальності. Посилання на цей аудіофайл знаходиться наприкінці цього послання.

Все, що ви маєте зробити для використання можливостей Звукової медитації Тріліуми, – зосередити увагу на своєму тілі під час прослуховування і поринути у звукові коди цієї медитації. Потім зосередьтеся на обраному вами намірі, знаючи, що цим ви активуєте Тріліуми всередині вас. За самою своєю природою, ваші Тріліуми почнуть притягувати у ваше тіло тонкі енергії з інших вимірів свідомості, – у відповідності до наміру, на якому ви зосередилися.

Активація ваших Тріліумів буде значно ефективнішою і потужнішою, якщо, слухаючи звукову медитацію, ви увійдете у гармонійний емоційний стан вдячності.

Замість того, щоб пояснювати, чому це так, ми вважаємо за краще послатися на попереднє послання Хаторів, яке називається The Multiverse Sound Meditation; ви можете знайти його на сторінці нашого сайту (www.tomkenyon.com), присвяченій Хаторам (Hathors).

Ми бажаємо вам великих успіхів у досліджені Тріліумів. І ми віримо, що це найбільший дарунок, який ми можемо дати вам зараз.

Хай це знання стане благословенням для вас і для тих, кого ви любите, а також принесе користь усім живим істотам – тому всі ви усі разом переступаєте через поріг у більшу планетарну невизначеність.

Хатори
21 вересня, 2018

Думки та спостереження Тома

На початку цього повідомлення Хатори згадують своє попереднє послання під назвою Просторові Знання. Тому я хочу розпочати свій коментар із першого речення того послання:

 “Ваш світ знаходиться в епіцентрі процесу докорінного перетворення.

Особисто я вважаю слова докорінне перетворення дуже відповідним терміном для позначення трансформації, або зміни форми.

Побіжний перегляд історії життя на Землі ясно підтверджує, що ми знаходимось в епіцентрі процесу докорінного перетворення. І форма життя (тобто, те, як ми живемо), безсумнівно, змінюється. Частиною цих змін є те, що ми, як світова культура, все більше психологічно віддаляємося від природи. Внаслідок цього від’єднання від наших природних коренів (та з інших причин) формується колективна зневага до природи, яка і далі руйнуватиме все біологічне життя, включаючи нас самих, – якщо ми не змінимо докорінно свого суспільного ставлення до природи і своєї поведінки по відношенню до неї.

Я не збираюся обговорювати передбачення Хаторів щодо ближнього майбутнього Землі, тому що їхні пояснення є зрозумілими і точними.

Стосовно їхніх передбачень, я пригадав вислів, який колись прозвучав у субкультурі самовдосконалення: “Правда звільнить вас, але спершу вона може вас розлютити.

На мою думку, в цьому твердженні є значна доля правди, коли справа стосується  розпізнавання будь-якого стереотипу, чим би він не був: особистою психологічною схильністю, суспільною нормою чи пасткою нашого нинішнього ставлення до земної екосистеми, яка швидко змінюється.

Ще на початку нашого спілкування наприкінці 1980-х, Хатори пояснили мені: з точки зору духовної еволюції, події, чи зовнішні ситуації у нашому житті, є менш важливими, ніж зроблені нами внутрішні вибори.

Вони вважають, що вибори, які ми робимо у різних складних життєвих ситуаціях, формують найглибші рівні нашої свідомості, – і ці внутрішні якості визначатимуть, куди ми потрапимо в наступних інкарнаціях. Іншими словами, наші вибори у нинішньому житті безпосередньо впливають на якість нашого життєвого досвіду, а також на можливості, які ми отримаємо у наступних втіленнях, – незалежно від того, де ми будемо здобувати свій життєвий досвід: десь у матеріальних світах, чи у сферах світла.

Отже, з цієї точки зору, наше теперішнє життя з його непевністю та безладом надає нам небувалу можливість дуже швидкого піднесення рівня нашої свідомості – якщо ми вирішимо робити вибори, які посилять висхідну спрямованість нашої свідомості.

Пам’ятаючи про це, я би хотів зробити деякі зауваження стосовно того, як Хатори представили Тріліуми.

Насамперед, існує вид багаторічних квітучих рослин, які називаються Тріліуми (Trillium). Але ці рослини не мають безпосереднього відношення до терміну, використаного Хаторами, – окрім того, що вони, як і всі живі істоти, мають квантові магніти.

Є кілька важливих моментів, на які слід зважати при виконанні цієї роботи. Хатори дуже радять входити у гармонійний емоційний стан, коли ви використовуєте свої Тріліуми. З моменту отримання інформації про Тріліуми при підготовці до останнього семінару Хаторів, я працював з Тріліумами багатьма різними способами і у різних ситуаціях. І я можу з власного досвіду підтвердити, що мої Тріліуми значно підсилюються, коли я перебуваю у гармонійному емоційному стані.

Більшість із нас живе у різних емоційних нішах, – в залежності від того, що ми переживаємо в даний момент. Коли ви сприймаєте себе і світ з точки зору негармонійних емоцій (таких як страх, ворожість, сум, чи один із багато інших різновидів емоційних дисбалансів, до яких ми, люди, схильні), – вам може бути складно використовувати свої Тріліуми правильно. Внаслідок цього, ви будете нездатні здійснити свій намір: притягнути до себе відновлювальні енергії з Космосу.

Тому першим кроком до використання Тріліумів має бути чесна самооцінка, – для того, щоб визначити, у якому емоційному стані ви знаходитесь.

До речі, ця самооцінка ґрунтується на практичних засадах, і не має нічого спільного з самокритикою. Більшість із нас, за своєю природою, має схильність до усі видів негармонійних емоцій. І швидкі зміни у нашому світі у багатьох випадках посилюють ці дисбаланси.

Нашим завданням є розпізнати, в якому стані ми знаходимося. І, якщо цей стан є негармонійним (тобто, негативним), – знайти спосіб перейти у гармонійний стан. Хатори розповідали, як це зробити, в одному із своїх попередніх послань під назвою The Multiverse Sound Meditation (Звукова медитація Багатосвіття). У тому повідомленні було розглянуто спосіб переходу у гармонійний емоційний стан. Ви можете знайти більш детальний опис цього методу в розділі нашого сайту Articles (Статті), натиснувши на заголовок Appreciation and Gratitude: A Basic Primer (Вдячність обумовлена та не обумовлена: Базовий посібник для початківців).

Друге (і останнє) зауваження, яке я хотів би зробити стосовно Тріліумів: притягання до себе відновлювальних енергій з використанням цього методу є, по суті, пасивним станом. Ви не “РОБИТЕ” нічого, для того, щоб активувати ваші Тріліуми, – тому що вони завжди притягують до себе і в клітини вашого тіла енергії з довкілля.

Все, що ви робите для того, щоб досягти успіху в цій роботі, – це утримання мислеформи  тих енергій, які ви хочете притягнути у ваше тіло (тобто, свого наміру). Це робиться не через зосередження, яке у кращому випадку буде непродуктивним, а може дати зворотній ефект, – тому що зосередження створює різновид ментального тиску. Тріліуми краще активуються, коли розум перебуває у стані спокою і просто м’яко утримує намір.

Як це не дивно, саме простота використання Тріліумів є, мабуть, найскладнішою частиною цієї справи. Більшість із нас звикли багато працювати для того, щоб щось трапилося. Але коли справа стосується тонких енергій (таких як Тріліуми), – чим менше зусиль ви докладаєте, тим кращий результат отримуєте.

Примітка: Уривок зі Звукової медитації Тріліум, яка була вперше представлена на останньому семінарі Хаторів у 2018 році, розміщено у розділі нашого сайту Listening (Прослуховування). Ці звукові поля дуже допомагають працювати з Тріліумами. Вони безкоштовно надаються вам для особистого використання. Ви можете знайти посилання на цей аудіо файл наприкінці моїх коментарів.

Тривалість цього звукового фрагменту становить 5:53 хвилин. Маючи досвід роботи зі скороченою версією, я можу сказати, що цього часу більш ніж достатньо для активації Тріліумів за вказівками Хаторів. Для тих із вас, хто бажає залишатися у сприйнятті своїх Тріліумів, – ви завжди можете використати повтор для продовження тривалості прослуховування.

Ті з вас, хто знайомий із моїми попередніми записами, можуть помітити, що основою Звукової медитації Тріліум є звукова медитація Піднесення Світів (Worlds Ascending), яка вперше з’явилася на CD диску Коди піднесення (Ascension Codes). Новий запис відрізняється тим, що Хатори вищої вимірності – відомі, як Аітос – співають поверх початкового. І це робить його дуже незвичайним як акустично, так і енергетично.

Звукова медитація Тріліум знаходиться у розділі Listening (Прослуховування) сайту www.tomkenyon.com. Якщо ви отримали це послання від нас, ви можете натиснути на посилання внизу, і ви будете переадресовані до Угоди про Прослуховування сторінки Listening (Прослуховування). Щойно ви погоджуєтесь з умовами прослуховування, ви одразу отримуєте доступ до багатьох звукових медитацій, лекцій та інтерв’ю. Все це ви можете послухати та/або завантажити для особистого використання. Просто прокрутіть список вниз до заголовка  Trillium Sound Meditation Excerpt (Фрагмент_Уривок із_зі звукової медитації Тріліум).

Натисніть тут, щоб послухати  та/або завантажити Звукову медитацію Тріліум.

©2018 Всі права захищені www.tomkenyon.com

Ви можете ділитися цим посланням у будь-якому інформаційному середовищі чи форматі, – поки ви не берете за нього плату, ніяким чином не змінюєте його зміст, вказуєте автора та включаєте повністю цю примітку про авторські права. Будь-ласка, зверніть увагу: цей дозвіл стосується лише текстової частини послання, а не звукової медитації.

Інформація, яка безпосередньо не стосується цього послання

Записи з останнього семінару Хаторів, The Art of Psychonavigating Spatial Cognizance (Мистецтво психо-навігації у Просторових Знаннях), зараз доступні у вигляді CD-дисків чи mp3-файлів. Заголовок цього набору записів із семінару, – Multiverse (Багатосвіття), ви можете знайти його у Крамниці (the Store) на www.tomkenyon.com. Цей набір записів містить повний варіант Звукової медитації Тріліум.

Окрім того, досить великий обсяг роздаткового матеріалу до цього семінару розміщено в розділі Articles (Статті). Ці вказівки містять більше інформації про Тріліуми, а також про контекст, у якому вони були представлені. Щоб знайти ці матеріали, перейдіть до розділу нашого сайту Articles (Статті) і знайдіть заголовок The Art of Psycho-navigating Spatial Cognizance.

Наукова інформація про зміни на планеті:

Примітка: Після отримання цього особливого послання Хаторів, я ознайомився з останніми дослідженнями довкілля і вирішив поділитися чотирма (4) різними статтями. Пересторога для тих, хто бажає уникати інформації, яка може стурбувати вас емоційно: я не раджу читати ці статті, – тому що вони відображають жахливу картину стану екосистеми нашої планети.

Карл Едвард Расмуссен з Кембріджського університету 14 вересня 2018 року розмістив у Інтернеті коротку і зрозумілу для нефахівців статтю про зміни клімату. Заголовок є іронічним: Is Paris 2015 Already Underwater?( Чи вже затоплено Париж у 2015?)  Ця стаття була поширена кількома різними новими альтернативними джерелами. Ось одне із багатьох посилань на цю статтю:

https://dissidentvoice.org/2018/09/is-paris-2015-already-underwater/

Стаття у Scientific American про складне становище косаток по всьому світу розглядає наслідки забруднення океанів. Ви можете прочитати цю статтю за наступним посиланням:

https://www.scientificamerican.com/article/earth-talks-killer-whales/

Стаття, випущена Інститутом всесвітнього спостереження, розглядає деякі важливі зміни у природному середовищі Антарктики. Ви можете прочитати цю статтю за посиланням:

http://www.worldwatch.org/node/5958

27-го липня 2018 року служба Конгресу США оприлюднила доповідь під назвою Зміни в Арктиці: ситуація та питання для Конгресу. Це велике дослідження, яке обговорює багато проблем і можливостей арктичного регіону.

https://news.usni.org/2018/07/31/report-congress-changes-arctic

Переклала Наталія Стусь