Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Uaktualnienie A Hathor Update

za pośrednictwem Toma Kenyona
Otwarcie Korytarzy Amenti

Pragniemy podziękować tym z Was, którzy uczestniczyli w Wielkim Eksperymencie: Wewenętrzny Kryształowy Pałac i Otwarcie Korytarzy Amenti. Poprzez wasze połączone serca i umysły na Ziemię spłynął potężny wir świadomości i Otwarcie Korytarzy Amenti było całkowitym sukcesem.

Rozwój mądrości i wiedzy będzie postępował w kilku etapach, a wszystkie będą korzystne dla przyszłych pokoleń ludzkości.

Mimo iż globalna medytacja się zakończyła, zachęcamy tych z was, którzy pragną w dalszym cięgu otwierać swoje Kanały Amenti – tzn. swój Wyższy Umysł – by kontynuowali tę medytację we własnym zakresie, kiedy uznacie za stosowne.

Ta prosta 3-etapowa medytacja będzie nadal ujawniała przed wami wielkie skarby waszej natury i zachęcamy was, byście z niej korzystali – wchodzili w tę medytację regularnie. Będzie on energetycznie łączyła was z mądrością Ziemi i procesem jej wstępowania. To bardzo pozytywne.

Jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli. Ziemia i przyszłe pokolenia zostały pobłogosławione tym przedsięwzięciem.

Hathorzy
3 listopada 2010

Kliknij tutaj, by uzyskać właściwe wskazówki do medytacji Kryształowy Pałac i Otwarcie Kanałów Amenti

Kliknij tutaj, by przejść do muzyki wykorzystywanej w czasie medytacji