Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Trilliumi

Un mesaj planetar hathor prin Tom Kenyon

În acest mesaj dorim să vă împărtășim o metodă simplă dar foarte eficientă de accesare a potențialelor cuantice ale corpului vostru. Această tehnică vă permite să accesați din alte dimensiuni ale conștiinței și să folosiți energii subtile care au un efect pozitiv asupra vieții.

Trilliumi

Trilliumii sunt efecte ale câmpului cuantic create de fiecare dată când se unesc două particule subatomice.

Atunci când din unirea particulelor subatomice încep să se formeze atomi, efectele câmpului cuantic sunt amplificate.

Când atomii se unesc pentru a crea molecule complexe, efectele câmpului cuantic devin mai elaborate și mărite.

Din această perspectivă, corpul vostru fizic este un generator coregrafiat într-o manieră elaborată, de efecte ale câmpului cuantic ce se împletesc și interacționează și care apar spontan din celulele corpului.

Aceste efecte ale câmpului cuantic celular tind să se transforme în factori de atracție cuantici coordonați impecabil, ce atrag  în celulele corpului energii din mediul vostru înconjurător. Acest proces se desfășoară indiferent că sunteți sau nu sunteți conștienți de el. Este o acțiune automată și reflexă a matricei  celulare pe care o numiți corp.

Există câteva ciudățenii cu privire la trilliumi. Una din ele este o dilemă ce are de-a face cu natura lor. Ei acționează independent de conștiența voastră, dar sunt profund influențați de convingerile voastre fundamentale despre natura realității. Cu alte cuvinte, trilliumii sunt programați – la nivel cuantic – de interconexiunea insondabilă și enigmatică dintre conștiință și materie.

Două persoane care trăiesc în același mediu pot atrage energii foarte diferite, în funcție de convingerile lor fundamentale. Aceste diferențe le-ar putea apoi influența considerabil atât percepțiile despre „realitate” (și ceea ce consideră ele a fi posibil), cât și ceea ce ar putea să realizeze de fapt în cadrul acelor „realități” percepute.

Deși trilliumii acționează automat în mod indiscutabil, în funcție de ceea ce au fost programați să atragă, ei sunt totodată destul de ușor influențați de intenția voastră fermă.

Altfel spus, puteți să influențați ceea ce vă aduc energiile subtile, folosindu-vă de puterea intenției voastre ferme conștiente.

Avantajul de a lucra cu trilliumii este acela că puteți atrage energii revitalizante și echilibrante din alte niveluri ale Cosmosului.

Asta înseamnă că nu sunteți îngrădiți să atrageți hrană și energii înălțătoare doar din dimensiunea fizică în care se află corpul vostru fizic.

Vă împărtășim aceste informații în acest moment tocmai datorită capacității trilliumilor de a atrage energii subtile benefice din alte dimensiuni aflate dincolo de planeta fizică.

Schimbări planetare

În mesajele planetare anterioare am abordat diverse probleme ecologice cu care se confruntă planeta voastră. Pentru a avea un context mai profund la mesajul de față, vă recomandăm călduros să citiți o comunicare anterioară, intitulată Conștiența spațială. (Notă: O puteți găsi în secțiunea Hathors de pe pagina noastră de Internet, www.tomkenyon.com).

În acel mesaj am făcut unele previziuni privind niște tendințe din ecosistemul Pământului – mai exact, ceea ce oamenii de știință ecologiști numesc a șasea extincție în masă.

Prin a șasea extincție în masă ne referim la faptul că numeroase specii de plante și animale au dispărut de pe planeta voastră în cursul celor cinci perioade anterioare.

Din perspectiva noastră și a multor oameni de știință ecologiști, este evident că intrați în perioada celei de-a șasea extincții în masă.

Acestea fiind zise, să clarificăm faptul că, deși a șasea extincție în masă este o probabilitate în linia voastră temporală, ea nu este o certitudine, întrucât cursul evenimentelor poate fi modificat în ultimul moment. Dacă, totuși, omenirea nu-și schimbă relația cu natura și cu ecosistemul Pământului, a șasea extincție în masă va continua cu aceeași intensitate.

A șasea extincție în masă nu vrea să spună că întreaga omenire va fi distrusă, dar ea înseamnă cu adevărat că o foarte mare parte a omenirii va fi afectată.

Părerea noastră este că următorii douăzeci și cinci de ani vor inaugura o transformare radicală și rapidă a planetei voastre și, prin urmare, a conștiinței voastre colective.

Intensitatea furtunilor de pe glob va crește, făcându-le din ce în ce mai distructive. Nivelul oceanelor va crește mai rapid decât s-a anticipat. Iar cei care trăiesc în zonele joase de coastă s-ar putea trezi că trebuie să se mute pe continent, mai devreme decât au prezis oamenii voștri de știință.

Toate aceste schimbări ecologice provoacă un stres imens în ceea ce privește supraviețuirea în rândul faunei și florei și a tuturor formelor de viață botanice, precum arbori, alge brune și microoganisme minuscule din oceanele voastre. Împreună cu arborii, algele brune și alte organisme din fitoplancton sunt responsabile de producerea unei mari cantități din oxigenul utilizabil al Pământului.

Marile rezervații forestiere de pe Pământ sunt amenințate de împăduriri excesive, iar atât arborii cât și organismele din fitoplancton sunt afectate negativ de schimbările climatice și de creșterea toxicității în lume, generată de tehnologiile voastre moderne. Oceanele devin prea acidificate, fapt ce produce ravagii atât la nivelul formelor de viață oceanice, cât și al celor de pe uscat.

Dacă a șasea extincție în masă continuă neschimbată, atunci cea mai mare parte a omenirii va deveni o parte din istoria Pământului. Acele grupuri mici și izolate de oameni care vor reuși să supraviețuiască vor reprezenta o altă clasă de ființe. Ele vor fi mai degrabă administratori decât stăpânitori ai naturii, iar înțelegerea colectivă despre nevoia de cooperare va fi întipărită în conștiința fiecăruia.

Divizările dintre oameni în ceea ce privește cultura și religia vor fi mult mai puțin importante decât acum, datorându-se faptului că, pentru a supraviețui, oamenii vor fi nevoiți să lase deoparte diferențele dintre ei și să găsească un nou teren comun (apropo, o spunem atât la modul figurativ, cât și literal).

De asemenea, această nouă clasă de oameni va fi mai receptivă și deschisă la alte dimensiuni ale conștiinței.

Asta înseamnă că oamenii din viitor vor avea un contact conștient direct cu alte ființe de natură galactică și intergalactică (adică extraterestre), precum și cu inteligențe incorporale, precum îngeri și alte ființe de energie.

Până la sfârșitul acestui sfert de secol, un procent crescând al omenirii va întreprinde explorări galactice, iar omenirea va deveni și o civilizație care va transporta oameni în spațiu.

În mod sigur va fi o perioadă neobișnuită în care să trăiești, căci unele ființe umane încearcă să scape de schimbările ecologice teribile ale Pământului. În același timp, vor exista oameni care vor continua să fie dedicați trăirii unei vieți limitate la pământ, iar această nouă categorie de oameni va găsi modalități noi și creative de a supraviețui și prospera. Aceste modalități noi de interacțiune cu un Pământ în curs de schimbare vor include noi tipuri de alimente și remedii ce nu au fost încă create.

Reîndreptându-ne atenția spre următorii douăzeci și cinci de ani, în mod inevitabil, din cauza schimbărilor climatice hrana și apa vor fi într-o cantitate insuficientă în unele zone ale lumii.

Din cauza stresului suferit de toate sistemele biologice și ca urmare a deteriorării calității apei și aerului, sursele voastre de hrană, hidratare și oxigenare vor fi în mod constant secate de vitalitate.

Cu alte cuvinte, va fi tot mai greu să se extragă substanțe nutritive și hrană din mediul Pământului, pe care omenirea s-a bazat mii de ani.

Trilliumii ca sursă de hrană din alte lumi

Trilliumii sunt un mijloc prin care să accesați surse de hrănire aflate în alte dimensiuni ale existenței, exterioare realității actuale a Pământului. Ei sunt un mijloc de a aduce în celulele corpului un gen de hrană și de energii binefăcătoare ce vă pot fortifica. În mod interesant, acest tip de energie subtilă poate lua multe forme, inclusiv de mană, o sursă de hrană comestibilă, despre care s-a vorbit atât în Vechiul Testament, cât și în Coran, și care are își are obârșia în altă lume.

Controlul asupra trilliumilor voștri constituie o foarte bună abilitate pe care să o aveți pe măsură ce pătrundeți mai adânc în natura haotică a transformării planetare ce urmează.

Cel mai dificil aspect legat de trilliumi este simplitatea lor. Pentru a-i activa nu „FACEȚI” nimic, căci ei sunt activi 24 de ore pe zi. Tot ce aveți de făcut este să atribuiți o calitate energiilor pe care le atrageți spre voi, lucru ce este realizat în mod simplu prin menținerea unei intenții ferme.

De pildă, dacă aveți nevoie de mai multă vitalitate sau, poate, de energii reconfortante/vindecătoare, intrați într-o stare mentală relaxată și deveniți conștienți de întregul corp, având înțelegerea că fiecare celulă este un factor de atracție cuantic. De îndată ce vă stabiliți intenția aleasă, trilliumii din corp vor începe să atragă spre ei energii din alte dimensiuni ale Cosmosului. Când mintea vi se abate, readuceți-o înapoi la conștientizarea corpului și a intenției alese – având înțelegerea că acest simplu act de intenție fermă vă va angrena trilliumii.

Vă îndemnăm să faceți experiențe cu atragerea spre voi a numeroase tipuri de energii subtile cu efect pozitiv asupra vieții voastre, pe care doriți să le simțiți în matricea celulară care este corpul vostru. Calitățile pe care le atribuiți energiilor pe care le atrageți prin intermediul trilliumilor sunt practic infinite.

Veți avea mult mai multă eficiență în accesarea potențialelor trilliumilor dacă intrați în stări de conștiință modificate, întrucât această aptitudine se află în afara domeniului percepției umane obișnuite.

Am creat Meditația acustică Trillium în scopul de a vă ajuta în acțiunea de a vă schimba realitatea perceptuală, iar linkul către acest fișier audio este dat la sfârșitul mesajului.

Pentru a folosi potențialele Meditației acustice Trillium, tot ce aveți de făcut este să vă odihniți atenția în corp, în timp ce ascultați și vă relaxați în codurile acustice ale meditației. Concentrați-vă apoi asupra intenției alese, știind că, procedând astfel, vă activați trilliumii din voi. Prin însăși natura lor, trilliumii vor începe să atragă în corp energii subtile din alte dimensiuni ale conștiinței, potrivit naturii intenției voastre ferme.

Activarea trilliumilor va fi mult mai eficientă și puternică dacă în timp ce folosiți meditația acustică intrați și într-o stare emoțională coerentă, precum aprecierea sau recunoștința.

Decât să explicăm de ce se întâmplă astfel, vă îndrumăm spre un mesaj hathor anterior, intitulat Meditația acustică multiversulpe care îl găsiți în secțiunea Hathors de pe pagina de Internet (www.tomkenyon.com).

Vă urăm mult succes în explorările voastre cu trilliumii. Este, credem noi, cel mai mare dar pe care vi-l putem oferi în acest moment.

Fie ca aceste cunoștințe să fie o binecuvântare pentru voi și cei iubiți – precum și un beneficiu pentru toate ființele vii –, în timp ce treceți în plan colectiv pragul spre o mai mare incertitudine planetară.

Hathorii
21 septembrie 2018

Gândurile și observațiile lui Tom

Întrucât hathorii și-au început comunicarea referindu-se la un mesaj anterior al lor, intitulat Conștiența spațială, aș vrea să-mi încep comentariile chiar cu prima propoziție din acel mesaj:

„Lumea voastră se află în mijlocul unei metamorfoze uriașe.”

Personal, consider că este extraordinar de potrivit cuvântul metamorfoză, întrucât termenul e folosit pentru a indica o transformare sau o schimbare a formei.

O privire rapidă asupra istoriei vieții pe Pământ va dezvălui în mod clar faptul că ne aflăm în mijlocul unei transformări radicale. Iar forma vieții (însemnând felul în care trăim viața) se schimbă în mod indiscutabil. O parte din această schimbare o constituie faptul că noi, ca și cultură mondială, devenim din punct de vedere psihologic tot mai deconectați de natură. Efectele acestei deconectări de originile noastre naturale contribuie la o indiferență colectivă față de natură, având consecințe sinistre asupra întregii vieți biologice (inclusiv asupra noastră), dacă nu ne schimbăm radical atitudinile sociale și comportamentul față de natură.

Nu o să discut despre previziunile hathorilor privind viitorul apropiat al Pământului, întrucât comentariile lor sunt clare și la obiect.

Referitor la previziunile lor, îmi amintesc de o remarcă făcută în subcultura autodezvoltării acum câtva timp: „Adevărul vă va elibera, dar mai întâi vă va irita“.

Socotesc că este mult adevăr în acea afirmație când vine vorba de recunoașterea unui tipar, fie că e o tendință psihologică personală, o normă socială sau situația noastră dificilă actuală legată de ecosistemul Pământului ce se schimbă cu rapiditate.

Hathorii mi-au spus clar chiar de la începutul comunicărilor lor, în anii 1980, că în ceea ce privește evoluția spirituală, evenimentele sau situațiile exterioare nu sunt la fel de importante ca alegerile interioare pe care le facem.

Poziția lor este că alegerile pe care le facem cu privire la diversele provocări ale vieții ne vor modela nivelurile cele mai profunde ale conștiinței, iar aceste atribute interioare vor determina locul unde vom ajunge în încarnări viitoare. Cu alte cuvinte, alegerile noastre în legătură cu viața proprie actuală ne vor influența direct calitatea experienței, precum și ocaziile ce ne vor fi oferite în alte vieți, indiferent că ele vor fi trăite undeva în lumile materiei sau în tărâmurile de lumină.

Din această perspectivă, viața noastră modernă împreună cu incertitudinea și haosul aferente ne oferă o ocazie favorabilă fără precedent de a ne mișca ascendent în conștiință într-un ritm foarte rapid – dacă chiar alegem să facem acele alegeri care ne întăresc forța motrice ascendentă a conștiinței.

Ținând cont de această prioritate, aș vrea să subliniez câteva lucruri referitoare la prezentarea făcută de hathori despre trilliumi.

Mai întâi de toate, există o plantă perenă care face flori, numită trillium, dar care nu are nicio legătură cu termenul folosit de hathori – în afara faptului că această plantă are factori de atracție cuantici, la fel cum au toate organismele biologice.

Când facem această lucrare, există câteva puncte importante de avut în vedere. Hathorii recomandă cu fermitate să intrați într-o stare emoțională coerentă când vă angrenați trilliumii. De când am primit informațiile despre trillium, ca pregătire pentru ultimul eveniment cu hathorii, am lucrat cu trilliumii în multe moduri și în situații diverse. Și, din experiența personală, pot spune că trilliumii mei sunt foarte mult potențați atunci când mă aflu într-o stare emoțională coerentă.

Cei mai mulți dintre noi trăiesc în diverse nișe emoționale, în funcție de experiența pe care o au pe moment. Dacă vi se întâmplă să vă percepeți pe voi și lumea din perspectiva unei emoții incoerente (precum frica, ostilitatea, tristețea sau multe alte forme de incoerență emoțională la care noi, oamenii, suntem supuși), e posibil să constatați că vă este greu să vă folosiți cum se cuvine trilliumii. Drept rezultat, nu veți putea atrage spre voi energiile revitalizante din Cosmos, așa cum intenționați.

Prin urmare, atunci când angrenați trilliumii, primul pas este să vă faceți o evaluare sinceră, pentru a determina unde vă aflați din punct de vedere emoțional.

Apropo, această autoevaluare se bazează pe pragmatism, neavând nimic de-a face cu autocritica. Prin natura noastră, cei mai mulți dintre noi sunt expuși la tot felul de emoții incoerente, iar schimbările rapide din lumea noastră contribuie cu siguranță la o incoerență mărită, în numeroase cazuri.

Sarcina noastră e să recunoaștem starea în care ne aflăm și, dacă este una incoerentă (adică negativă), să găsim o modalitate de a trece la o stare coerentă. Hathorii au abordat această temă într-unul din mesajele lor anterioare, intitulat Meditația acustică Multiversul. În el s-a discutat despre o metodă de a trece la o stare emoțională coerentă, după plac. O descriere mai detaliată a acelei metode puteți găsi mergând la secțiunea Articles/Articole de pe pagina de Internet și făcând click pe titlul Aprecierea și recunoștința-o introducere elementară [articolul tradus în română se găsește în aceeași secțiune Hathors, selectând limba română și defilând apoi în partea de jos a paginii, la Articolele de Tom Kenyon. N.tr.].

A doua și ultima idee referitoare la trilliumi pe care vreau să o subliniez este aceea că atragerea de energii revitalizante folosind această metodă este, în esență, o stare pasivă. Nu „FACEȚI” nimic ca să vă activați trilliumii, întrucât ei atrag mereu energii spre ei și în celulele din corp, din mediul vostru.

Pentru a fi eficienți în această lucrare, tot ce faceți este să mențineți forma-gând sau intenția pentru tipul de energii pe care vreți să le atrageți în corp. Acest lucru nu se realizează prin concentrare, care ar fi, în cel mai bun caz, contraproductivă din cauză că provoacă o tensiune mentală, iar trilliumii se activează cel mai bine atunci când mintea e relaxată și doar menține liniștită o intenție.

În mod ironic, simplitatea angrenării trilliumilor constituie probabil cea mai dificilă parte. Cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți să muncească din greu pentru a realiza ceva. Dar când e vorba despre energii subtile (precum trilliumii), cu cât depuneți mai puțin efort, cu atât este mai bun rezultatul.

Notă: Un fragment din Meditația acustică Trillium, prezentată pentru prima orară în 2018 la ultimul atelier de lucru Hathor, a fost postat la secțiunea Listening/Ascultare. Acest câmp acustic este foarte util atunci când se lucrează cu trilliumii și vă este disponibil gratuit, pentru uz personal. Puteți găsi linkul către acest fișier audio la finalul comentariilor mele.

Meditația are o durată de 5:53 minute. Dat fiind că am lucrat cu această versiune scurtă, pot spune că este timp mai mult decât suficient pentru a-i activa pe trilliumi, conform instrucțiunilor hathorilor. Aceia dintre voi care vor să rămână mai mult timp în receptivitatea trilliumilor lor, pot oricând mări durata de ascultare reluând meditația.

E posibil ca aceia dintre voi care îmi cunosc înregistrările anterioare să recunoască piesele de bază ale Meditației acustice Trillium din piesa Worlds Ascending/Lumi în curs de înălțare, apărută prima oară pe CD-ul Ascension Codes/Coduri de înălțare. Ceea ce este diferit la această piesă este faptul că hathori din dimensiuni mai înalte – cunoscute sub numele de Aethos – cântă peste înregistrarea originală, lucru care o face să fie destul de neobișnuită din punct de vedere acustic și energetic.

Meditația acustică Trillium/The Trillium Sound Meditation se află în secțiunea Listening/Ascultare, pe adresa www.tomkenyon.com. Dacă ați primit acest mesaj de la noi, puteți face click pe linkul de mai jos, fiind conduși la pagina cu acordul de la secțiunea Listening. După ce acceptați condițiile de ascultare, veți avea  acces instantaneu la o multitudine de meditații acustice, prelegeri, precum și interviuri, toate putând fi ascultate și/sau descărcate pentru uz personal. Defilați în josul paginii, până găsiți titlul Trillium Sound Meditation Excerpt/Fragment din Meditația acustică Trillium.

Click aici pentru a asculta și/sau descărca Meditația acustică Trillium.

©2018 Tom Kenyon Toate drepturile rezervate www.tomkenyon.com

Aveți permisiunea de a împărtăși acest mesaj în orice mijloc mass-media, atât timp cât nu cereți bani pe el, nu îi modificați conținutul și menționați numele autorului, incluzând și prezenta notă de copyright. Am rugămintea să rețineți că permisiunea e valabilă doar pentru mesajul scris, nu și pentru meditația acustică.

Informații care nu au legătură directă cu acest mesaj

Înregistrările de la ultimul atelier de lucru Hathor, The Art of Psycho-navigating Spatial Cognizance/Arta psihonavigării în conștiența spațială, sunt disponibile acum sub formă de CD-uri sau mp3-uri. Titlul setului de înregistrări din atelierul de lucru este Multiverse, și îl puteți găsi la secțiunea Store/Magazin de pe adresa www.tomkenyon.com. Setul de înregistrări include întreaga Meditație acustică Trillium.

În plus, suportul teoretic destul de amplu al acelui atelier de lucru a fost postat la secțiunea Articles, cuprinzând mai multe informații despre trilliumi, precum și contextul în care au fost prezentați. Pentru a găsi acest material, mergeți la secțiunea Articles de pe pagina de Internet și căutați titlul The Art of Psycho-navigating Spatial Cognizance.

Informații științifice despre planeta noastră în curs de schimbare:

Notă: După ce am primit acest mesaj hathor deosebit, am făcut o mică investigație a studiilor actuale despre mediul înconjurător și am decis să împărtășesc patru (4) articole. Din considerație pentru aceia dintre voi care poate că doresc să evite informații pe care le-ar considera tulburătoare emoțional, nu recomand lectura acestor articole, întrucât ele înfățișează o imagine sinistră a ecosistemului planetei noastre.

Carl Edward Rasmussen de la Universitatea Cambridge a postat pe 14 septembrie 2018 un scurt articol, accesibil nespecialiștilor, despre schimbările climatice. Titlul este ironic: Is Paris 2015 Already Underwater?/Este oare Paris 2015 deja sub apă? Articolul a fost preluat de câteva surse alternative de știri. Iată unul din numeroasele linkuri către articol:

https://dissidentvoice.org/2018/09/is-paris-2015-already-underwater/

Un articol din Scientific American despre starea critică a balenelor ucigașe de pe glob abordează efectele poluării oceanelor. Puteți citi articolul accesând linkul:

https://www.scientificamerican.com/article/earth-talks-killer-whales/

Un articol publicat de World Watch Institute abordează câteva dintre schimbările importante din mediul antarctic. Puteți citi articolul intrând pe:

http://www.worldwatch.org/node/5958

În data de 27 iulie 2018, Serviciul Congresului SUA a publicat un raport intitulat Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress/Schimbări în Arctica: context și probleme pentru Congres. El este un studiu amplu ce tratează multe dintre provocările și oportunitățile din mediul arctic.

https://news.usni.org/2018/07/31/report-congress-changes-arctic

© 2018 Tom Kenyon Toate drepturile rezervate www.tomkenyon.com

Nu e permisă folosirea muzicii mele în videoclipuri, imagini grafice, meditații sau suprapusă peste ele. Nu este permisă postarea muzicii mele pe You Tube sau pe oricare mijloc mass-media de acest gen. E permisă copierea și împărtășirea mesajului, dar nu și a muzicii mele. Dețin drepturi de autor pentru muzica mea și nu e permisă folosirea, distribuirea sau copierea ei sub nicio formă și în niciun mijloc de comunicare.

 

Traducere: Ana Nicolai