Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Transmisja Światła: Dostrojenie Przysadki Mózgowej

Planetarne Przesłanie Hathorów przez Toma Kenyona

Z naszego punktu widzenia proces wzniesienia może być dostrzegany jako przepływ dwóch zbieżnych strumieni energii.

Pierwszy obejmuje twoje ciało KA, ciało twojej subtelnej energii (twojego bliźniaka duchowego lub duchowego sobowtóra). Każda metoda, która podnosi wibrację KA służy wzniesieniu.

Drugi strumień obejmuje ciało fizyczne i przemianę materii w światło. Całkowita przemiana materii w światło jest bardzo zaawansowaną formą wzniesienia i jest możliwa u osób daleko zaawansowanych w praktyce. Jednakże drobne formy tej przemiany są możliwe i manifestują się na różnych etapach procesu wznoszenia.

Medytacja dźwiękowa, którą Wam udostępniamy, jest sposobem na zwiększenie strumienia duchowego światła (światła między wymiarowego) wpływającego do waszego systemu hormonalnego. Podczas procesu wznoszenia hormony waszego biologicznego bezmiaru i wewnętrznej rzeczywistości ciała, przechodzą pewien rodzaj rafinacji.

Proponowana medytacja dźwiękowa jest łagodna lecz mocna i ułatwia ten ruch wznoszący.

MEDYTACJA

Chcielibyśmy przedstawić dwa sposoby pracy z tym tak zwanym Dostrojeniem.

Pierwsza metoda, dla początkujących, czyli tych, którzy są jeszcze mało zaznajomieni z wewnętrznymi przestrzeniami własnej świadomości. Drugi sposób jest dla bardziej zaawansowanych.

Obie metody działają bardzo dobrze. Rozpoznaj gdzie się znajdujesz w swoim rozwoju i odpowiednio dobierz jedną z nich dla siebie.

METODA PIERWSZA

W tym podejściu wystarczy utrzymać koncentrację uwagi w rejonie przysadki mózgowej, będącej głównym regulatorem systemu hormonalnego. Podobnie jak we wszystkich przekazanych poprzednio Dostrojeniach Wymiarowych, dźwięki jakie usłyszysz odpowiadają falowaniu w świecie świetlistym,  będą tworzyć one ruch energii w przysadce mózgowej tak długo, jak długo utrzymasz swoją uwagę na tym miejscu. Obszar ten znajduje się około jednego cala (2,6 cm) w głąb, poza nasadą nosa.

To na tym obszarze należy skupić swoją uwagę. Nie musi być to precyzyjne. Proste skierowanie (jakby ułożenie do odpoczynku) swojej uwagi na ten obszar wypełnia wszystkie wymagania. Kluczowym słowem jest tu „ułóż” swoją uwagę. To nie ma być koncentracja. Tak więc „ułóż” swoją uwagę na obszarze przysadki mózgowej i pozwól dźwiękom, które słyszysz oddziaływać na nią. Jeśli twój umysł zaczyna wędrować,  po prostu sprowadź go ponownie do miejsca uwagi, do przysadki.

METODA DRUGA

Tym bardziej zaznajomionym ze swoim światem wewnętrznym, radzimy żeby wyobrazili sobie w obszarze przysadki mózgowej biały kwiat lotosu unoszący się na gładkiej, nieskończonej powierzchni krystalicznej wody. To mentalne odczucie przeniesie mózg/umysł w stan większej wrażliwości i wytworzy pewną jakość świadomości  bardzo pomocną w tego rodzaju pracy transformacyjnej. Proponujemy biały kwiat lotosu ponieważ wszystkie kolory i częstotliwości zawierają się w nim. Można wyobrazić sobie kwiat lotosu z całkowicie lub częściowo rozchylonymi płatkami lub jeśli wolisz może to być zamknięty pąk.
Utrzymuj w umyśle obraz białego lotosu w obszarze przysadki mózgowej i tak jak przy pierwszej metodzie jeśli twój umysł powędruje gdzieś, sprowadź go do kwiatu lotosu i obszaru przysadki.

Czy korzystasz z pierwszej czy też z drugiej metody, katalityczne dźwięki spowodują ruch subtelnych energii w przysadce, tworząc całą kaskadę energetycznych efektów we wszystkich gruczołach składających się na całość układu hormonalnego. Kontynuując prowadzenie tego Dostrajania staniesz się bardziej świadomy jego subtelnych i fizycznych skutków.

Zalecamy przed rozpoczęciem słuchania, spędzenie kilku chwil na oddzielenie się od trosk życia codziennego. Narysuj linię pomiędzy tą krótką medytacją a resztą życia. Ta medytacja trwa około 5 minut i po zakończeniu słuchania proponujemy kilka chwil w ciszy odczuwając doznania z obszaru przysadki. Jeśli jesteś energetycznie wrażliwy i uważny, poczujesz subtelne zjawiska we wszystkich swoich gruczołach.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, to Dostrojenie jest subtelne lecz bardzo silne. A ten dziwny paradoks polega na skomplikowanym związku pomiędzy materią a energią.

Kiedy przenosicie się do bardziej subtelnych poziomów materii (np. cząstek subatomowych) znajdziecie tam więcej energii potencjalnej. Podobnie, kiedy przeniesiecie się w głąb subtelnych poziomów waszej własnej świadomości znajdziecie tam wzrost energii (np. moc świadomości)

Wzorce składające się na Dostrojenie są bardzo precyzyjne i tworzą skomplikowane relacje w subtelnych obszarach świadomości. Nie dajcie się zwieść prostocie metody. Ten sposób Dostrojenia jest silnym środkiem do przekształcenia świadomości.

Sugerujemy zatem aby każdy popróbował znaleźć swoją własna strefę komfortu z tym szczególnym rodzajem Dostrojenia.

Kiedy zwiększacie przepływ światła w przysadce mózgowej i całym układzie hormonalnym, uwalniacie moc oczyszczającą. Nadmienić należy też, że każdy z Was ma swoją własną strefę komfortu jeśli chodzi o odczucia podczas słuchania. Dla części z Was, słuchanie Dostrojenia raz dziennie będzie tym co zniesiecie łatwo (komfortowo). Inni będą czuli potrzebę słuchania wielokrotnego. Kiedy przystąpicie do regularnego słuchania Dostrojenia, odczujecie coś w rodzaju energetycznego zagnieżdżenia (energetic nesting) lub też rozszerzanie się strefy komfortu umożliwiające zwiększenie ilości odsłuchań w ciągu dnia. Ale najważniejsze jest twoje odczucie, Twoja strefa komfortu.

Jeśli będziesz słuchał Dostrojenia zbyt często jak na Twoje możliwości energetyczne dowiesz się, że przekroczyłeś granicę (crossed the line). Rozpoznasz, że uwolniłeś więcej energii w sobie niż możesz zużyć. Jest to efektem tego, że gruczoły składające się na Twój system hormonalny otrzymują nadmiar falowania światła (light fluctuation) poprzez przysadkę mózgową i rozpoczynają hamowanie wytwarzania wzorców energii i świadomości.

Podstawową wskazówka tutaj jest abyś postępował zgodnie ze swoimi odczuciami. Ci z Was którzy są nastawieni bardziej wojowniczo mogą próbować iść na całość. Ale zdawajcie sobie sprawę z tego, że przyspieszacie energetyczną transformację własnego systemu hormonalnego. I jeśli Wasz odbiór, Wasze myśli i odczucia przyspieszają za bardzo, wówczas lepiej trochę zwolnić. Zacznijcie słuchać Dostrojenia trochę rzadziej i znajdźcie Waszą własna strefę komfortu.

Transmisja Światła

Światowa Medytacja 11/11/11

Tym, którzy zechcą połączyć się z nami energetycznie, gdziekolwiek będziecie podczas Światowej Medytacji 11 Listopada 2011, zalecamy abyście pracowali z tym Dostrojeniem regularnie. Im bardziej wyćwiczycie Dostrajanie się i odczuwać będziecie większy komfort przy odbiorze jego subtelnych efektów tym więcej zyskacie ze wspólnej Medytacji Światowej kiedy będzie ona miała miejsce.

Podczas Medytacji Światowej, sekwencja Dostrojenia będzie powtarzana siedmiokrotnie przez grupę zebraną w Seattle. Będą oni utrzymywali swoje skupienie na Medytacji ale energetyka Medytacji jak również trzydniowe zgromadzenie w Seattle przekroczy zarówno czas jak i przestrzeń. Innymi słowy możecie wkroczyć w głębokie stany świadomości podczas tego wydarzenia niezależnie od miejsca, w jakim fizycznie wtedy będziecie.

Daty i terminy

Sama Medytacja Światowa będzie trwała od godziny 21 do godziny 22 w dniu 11 Listopada PST (Uwaga: jest to czas od 5 do 6 rano w sobotę 12 Listopada według czasu środkowo europejskiego GMT)

Jeśli wybierzecie podróż energetyczną w czasie tej specyficznej, godzinnej medytacji, sugerujemy abyście wysłuchali Dostrojenia siedmiokrotnie i potem usiądźcie w ciszy 20 – 30 minut z uwagą pozostającą w obszarze przysadki mózgowej. Jeśli to możliwe zalecamy późniejszy odpoczynek w pozycji leżącej.

Energie transformujące rozprzestrzenią się wokół tej Medytacji przez okres trzech dni, który zacznie się o godzinie 19, 11 Listopada 2011 i potrwa do godziny 16, 13 Listopada czasu PST. Medytacja związana z Dostrojeniem Przysadki Mózgowej będzie najsilniejsza właśnie w tym czasie. (Na stronie www.timeandate.com można znaleźć odpowiednią relację czasową)

Udostępniamy to Dostrojenie Przysadki Mózgowej w czasie sprzyjającym chociaż niepewnym dla wznoszenia się ludzkiej świadomości. Czynimy to z nadzieją, że pomoże ona w odzyskaniu Wam suwerennej woli jako współtwórców. Według naszego poglądu, ten szczególny rodzaj Dostrojenia będzie Wam służył jako narzędzie transformacji przez wiele jeszcze lat w przyszłości.

Ze wszystkich Dostrojeń Wymiarowych jakie Wam daliśmy, to jest najcenniejsze.
Podczas jej tworzenia, Dostrojenie to było zrodzone i nasycone energią transformacji od 5 do 12 wymiaru z naszej wielowymiarowej rzeczywistości

Ze swojej natury, to Dostrojenie dostarcza subtelnej ale mocnej energii ewolucyjnej. Wielu spośród Was wykorzysta to Dostrojenie do tego aby bardziej jasno dostrzec tajemnicę udziału we współtworzeniu swojej rzeczywistości. I jak odsłonięcie zasłony separującej fizyczną rzeczywistość od świata subtelnego tak nastąpi przebudzenie się do nowej wizji samego siebie jak również do nowego rozumienia swojego miejsca w kosmosie.

Hathorowie

27 Września, 2011


Tom – Przemyślenia i Obserwacje

Najlepiej jest, jeśli słuchacie tego szczególnego Dostrojenia używając słuchawek stereofonicznych. Wynika to z faktu, że wzorce dźwięku stereo tego nagrania tworzą złożone ruchy wirów subtelnej energii. Wiry te kręcą się i przemieszczają gdziekolwiek umieścisz swoje centrum uwagi. Jeśli zdecydujesz się słuchać tego Dostrojenia bez słuchawek, pomocnym wtedy będzie odseparowanie lewego i prawego głośnika aby uzyskać wyraźniejszy efekt przestrzenny.

Nie słuchaj tego Dostrojenia podczas prowadzenia samochodu oraz w sytuacjach wymagających Twojej pełnej uwagi

Pracowałem z Dostrojeniem używając zarówno pierwszej,  jak i drugiej, bardziej zaawansowanej metody. I tak jak powiedzieli  Hathorzy obydwie metody działają całkiem dobrze

Metody te objaśniono w sposób oczywisty, z jednym wyjątkiem dotyczącym metody białego lotosu. Kiedy wyobrażasz sobie „biały kwiat lotosu unoszący się na nieruchomej i nieskończonej tafli czystej wody” wyobrażasz sobie lotos i taflę wody w ten sposób, że czujesz się z tym dobrze. Innymi słowy nie jest to w tym przypadku ćwiczenie wizualizacyjne. Jeśli zamierzasz zobaczyć rzeczy swoim „okiem umysłu” wtedy możesz uzyskasz wizualne wrażenie postrzegania lotosu i wody. Jeśli natomiast nie jest twoim zamiarem wizualizowanie rzeczy, wówczas doświadczysz lotosu i wody w odczuciu zmysłowym w sposób, w jaki czujesz się najbardziej komfortowo.

Osobiście mogę potwierdzić subtelną moc tego Dostrojenia. Na podstawie mojego własnego doświadczenia zgadzam się z powtarzanymi sugestiami Hathorów aby znaleźć swoje własne strefy komfortu. Ten mały kawałek muzyki może naprawdę generować subtelne, energetyczne oczyszczenie.

Moje wrażenie po krótkiej pracy z tym fragmentem muzyki prowadzi mnie do stwierdzenia, iż Dostrojenie tworzy ruchome wiry subtelnej energii w mojej przysadce mózgowej, stąd te subtelne energie poruszają się przez cały mój układ hormonalny.

Dostrojenie ma działanie natury uspakajającej, pielęgnującej i regenerującej. Jeśli jednak słuchać go zbyt długo prowadzi do akcji oczyszczającej. W tym przypadku odczuwałem rozdrażnienie i rozterkę. Taka sytuacja mówi mi, że przekroczyłem granice swojego komfortu lub jak to określili Hathorzy – mojego energetycznego zagnieżdżenia. (my energetic nesting)

Ilekroć słucham Dostrojenia, czuję że otwieram się na ożywcze oddziaływania między wymiarowego światła. Odnoszę również wrażenie, że te ożywcze energie prowadzą czasem do mieszania się we mnie różnych rzeczy. Kiedy to ma miejsce myślę wtedy, że to jest jak porządki domowe. I nie przestaję sprzątać bo wzbiło to „kurz” w powietrze. Mobilizuję się do dalszego działania. Staram się być cierpliwy bo wiele jest pokoi w moim wewnętrznym domu i wiele z nich wymaga uporządkowania.

Odkryłem i stale odkrywam, głębię transformacyjną tego Dostrojenia. Uważam za najbardziej fascynujące zbadanie styku pomiędzy świadomością i materią, a w szczególności świadomością i materią składającą się na moje własne ciało. Czuję ogromne możliwości tego Dostrojenia, do samodzielnego poszukiwania i poznawania samego siebie.

To Dostrojenie jest w mojej opinii niczym elegancki statek służący do zwiedzania głębi znajdujących się w Was.

I w tym duchu życzę Wam moi koledzy Argonauci Umysłu, podróży głębokich i satysfakcjonujących.

Tom Kenyon

Kliknijcie tutaj w celu odsłuchania lub ściągnięcia pliku Dostrojenie Wymiarowe Przysadki Mózgowej –  the Pituitary Dimensional Attunement Uwaga: po kliknięciu na powyższy link, przedstawione zostanie Porozumienie dla Słuchaczy w sekcji Dźwiękowe Prezenty (Sound Gifts). Po zaakceptowaniu warunków możecie słuchać i ściągać pliki audio według życzenia.

Osoby zainteresowane tematem energetycznego oczyszczania mogą znaleźć pomoc w artykule: Psycho-duchowe odtruwanie – Psycho-spiritual Detoxification

Osoby, dla których koncepcja wzniesienia jest nowa zachęcamy do zapoznania się z tekstem Przesłania Hathorów: Sztuka Przeskakiwania Linii Czasu