Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Strumień ze Światów Wyższych

Planetarny przekaz Hatorów przez Toma Kenyona

W naszym ostatnim przekazie planetarnym zatytułowanym „Aetherium”, udostępniliśmy medytację dźwiękową by pomóc wam przechodzić przez gęstniejące poziomy ziemskiego chaosu, poprzez obniżanie stresu i poprzez podwyższanie spójności waszych ciał i umysłów.

W tym przekazie dajemy wam inną medytację dźwiękową, zatytułowaną „Strumień ze Światów Wyższych” (“A Stream from the Higher Worlds”). Zadaniem tego dźwiękowego sprzymierzeńca jest oczyszczenie utrzymywanej głęboko, psycho-duchowej oraz emocjonalnej negatywności i toksyczności.

Jako, że wasz świat wchodzi w coraz większe zapętlenie węzłów chaosu, koresponduje z tym wzrost wrogości i antagonizmów. Z uwagi na to, że ta emocjonalna toksyczność jest tak wszechobecna, może wpływać nawet na najbardziej zaawansowanych w rozwoju duchowym pośród was.

Zanim przejdziemy do wskazówek jak korzystać z tej medytacji, chcielibyśmy przedstawić bardzo ważną, choć złożoną koncepcję. Zachowując jak najbardziej zwięzłą formę, zrobimy to w możliwie najkrótszy sposób.

Tendencje Wymiarowe

Kiedykolwiek wchodzicie w silne, emocjonalne interakcje i korespondujące z nimi myślokształty, znajdujecie się w specyficznych wymiarach świadomości. To poziomy wibracyjne energii, która istnieje niezależnie od was i jest współkreowana przez wszystkie odczuwające istoty, doświadczające tych samych emocji i myślokształtów, włączając w to doświadczanie samych siebie.

Pozwólcie, że posłużymy się dwoma emocjami i dla przykładu weźmy złość i wściekłość. Z naszego punktu widzenia, wasza zbiorowość doświadcza ekstremalnej polaryzacji. Jeśli doświadczacie złości na coś, co się wam przytrafiło (tak jak to odbieracie), neurochemiczna rzeczywistość waszego ciała ulega zmianie. Jeśli ta reakcja złości narasta i zmienia się we wściekłość, wówczas dochodzi do wejścia w bardzo toksyczny wymiar przestrzenny i zgodnie z naturą wzajemnych powiązań przestrzeni wymiarowych, będziecie dzielić tą samą energetykę ze wszystkimi istotami, które pozostają w tej właśnie energetyce i emocjach.

Chcemy być bardzo precyzyjni w naszym wyjaśnieniu. Nie ma niczego złego w złości. Rzeczywiście czasem złość jest właściwą reakcją na jakąś sytuację. Ustanawia potrzebną granicę. Kiedy jednak złość nasila się i rozwija we wściekłość, staje się toksyczną trucizną dla waszej psycho-duchowej natury.

Poprzez termin Tendencje Wymiarowe (Dimensional Tendencies), rozumiemy to, że wszystkie istoty ludzkie (a także wiele zwierząt) przejawiają percepcyjne i emocjonalne zachowania, które są głęboko zakorzenione – to dotyczy znaczenia: Tendencje.
Tendencje te mogą was doprowadzić do nawykowych reakcji emocjonalnych jak choćby depresja, wrogość lub nienawiść – żeby wymienić trzy „negatywne” wymiary emocjonalne z całego rogu obfitości ludzkich doświadczeń.

Wyzwanie przychodzące wraz z Tendencjami Wymiarowymi związane jest z możliwością ubarwiania waszego życia myślokształtami i emocjonalnym echem, które nie tyle są waszą własną kreacją, ale kierowane są przez siły (np. przyzwyczajenia) pochodzące z nieświadomego umysłu.

Niektóre z Tendencji Wymiarowych – takie jak: miłująca dobroć, współczucie czy miłość własna – są pozytywne w swym znaczeniu. Będziemy mieli więcej do powiedzenia na ten temat w naszych przyszłych przekazach, ale teraz chcielibyśmy się skupić na negatywnym wpływie Tendencji Wymiarowych, tak żebyście byli ich świadomi w odniesieniu do siebie samych.

Tendencje Wymiarowe są także naśladowane i w tym sensie mogą być zaraźliwe. Jeśli na przykład ktoś ugrzęźnie w nienawiści, wówczas każdy pozostający w Tendencji Wymiarowej nienawidzenia – jakikolwiek by to nie był powód – będzie podatny na wmieszanie go w nienawiść.

Z naszej perspektywy, wasz świat wypełnił się jadem i jest przepełniony emocjonalnymi i duchowymi toksynami. Powodem przekazania medytacji dźwiękowej: Strumień ze Światów Wyższych jest asystowanie wam w najbardziej istotnym zadaniu, jakie widzimy do wykonania, czyli oczyszczaniu z toksyn swoich głęboko zakorzenionych pokładów emocjonalnych i duchowych.

Te wrażenia przychodzą do was z każdym negatywnym życiowym doświadczeniem (zarówno teraźniejszym jak i każdym innym). Skumulowana historia waszego życia (żyć) jest zakodowana w pamięci komórkowej waszych ciał i umysłów i/lub w waszych polach energetycznych. Ta medytacja dźwiękowa wykorzystuje zarówno odgłos strumienia jak i kody dźwiękowe, które my (Hatorowie) wygenerowaliśmy ze światów światła, a także z głosu Marii Magdaleny, która również wnosi kody dźwiękowe zaczerpnięte z przestrzeni światła. Zgranie tych elementów ze sobą, aby łagodnie i gruntownie uwolniły głęboko utrzymywane psycho-duchowe i emocjonalne toksyny zostało utworzone po to, aby was wesprzeć.

Medytacja ta ma dwa znaczenia, osobiste i zbiorowe. Chcielibyśmy omówić na początek jej wykorzystanie dla osobistej korzyści.

Jak pracować z tą Medytacją Dźwiękową

Są dwa sposoby pracy z tą medytacją dźwiękową: pasywna i aktywna.

Metoda pasywna jest do wykorzystania wtedy, gdy jesteście zbyt zmęczeni, aby skupić swoją uwagę. Na tym poziomie, po prostu wsłuchajcie się w dźwięki i muzykę, pozwalając się im zabrać dokądkolwiek.

Aktywna forma słuchania jest natomiast bardzo mocną drogą pracowania z tą medytacją.

Wyobraźcie sobie diament w waszej koronie, na czubku głowy. Nie musicie go widzieć, po prostu wyobraźcie go sobie w sposób najbardziej dla was odpowiedni.

Kiedy usłyszycie odgłos płynącego strumienia, odczujcie fizycznie, poczujcie i wyobraźcie sobie kryształowo czysty strumień płynnego, białego światła wpływającego do waszego ciała z diamentu korony waszej głowy. Pozwólcie temu strumieniowi światła płynąć w dół od głowy przez wnętrze waszego ciała, pozwalając mu na wypłynięcie przez palce dłoni i stóp.

Wyobrażajcie sobie jak ten strumień przepływa przez każdy organ ciała, każdą komórkę, tkankę a nawet każdy atom, z którego składa się wasze ciało. Możecie odczuwać, że jest to pomocne w relaksowaniu się przy wydychaniu w taki sposób, aby każdy kolejny wydech odprężał was bardziej jeszcze niż poprzedni. Główną ideą jest, aby się zrelaksować w strumieniu i kodach dźwiękowych. One wykonają pracę. Wy się po prostu odprężcie i dajcie strumieniowi oraz dźwiękom pozwolenie na przeniesienie przez najgłębsze poziomy waszej istoty.

Medytacja trwa 8 minut i 44 sekundy. Jeśli macie możliwość i czas, aby ten czas wydłużyć, możecie słuchać jej wielokrotnie, od początku do końca dla lepszego nasycenia, odprężenia i uzdrowienia. Praca z tą medytacją w sposób systematyczny, doprowadzi was do jeszcze lepszych rezultatów, zwłaszcza, gdy będziecie zamiennie słuchali jej z medytacją Aetherium, którą przekazaliśmy wcześniej.

Użycie tej Medytacji dla dobra kolektywu

Tych z was, którzy czują, że nadają na tych samych falach, dostarczając kolektywowi łagodnie oczyszczającej energii, zapraszamy do wykorzystania tej medytacji nie tylko dla siebie, ale także dla wzniesienia ludzkości i osiągnięcia korzyści przez wszystkie istoty odczuwające, jako, że wszystkie istoty czujące doświadczają korzyści, ale i strat/szkód związanych z ludzkimi emocjami i myślokształtami.

Wykorzystanie tej medytacji dla dobra kolektywu nie jest tożsame z działaniem dla siebie samego. Dzieje się tak, dlatego, że nie możemy dawać tego, czego nie mamy sami. Każdy musi wypracować w sobie pewien poziom spokoju i czystości, pozbawionych elementów toksycznych, aby móc działać w ten sposób na rzecz kolektywu.

Kładąc na to nacisk, zamieszczamy instrukcję do wykorzystania podczas tej medytacji, na rzecz dobra świadomości zbiorowej.

Wyobraźcie sobie Ziemię naprzeciwko siebie, w formie, jaka jest dla was najbardziej naturalna. Możecie znajdować się blisko niej lub w dowolnym oddaleniu. Nie ma to znaczenia. Wyobraźcie sobie wielki diament ulokowany na Biegunie Północnym. Kiedy usłyszycie odgłos płynącego strumienia, pozwólcie, aby ten strumień czystego, białego światła spływał z diamentu poprzez centralną oś Ziemi, aż do ujścia przy Biegunie Południowym. Pozwólcie strumieniowi i kodom dźwiękowym przemieszczać się na wskroś całej planety uzyskując efekt uspakajający i oczyszczający.

Po zakończeniu medytacji, czy to dla siebie czy dla świata, proponujemy abyście, jeśli to możliwe, poświęcili kilka minut na odpoczynek, pozwalając subtelnym energiom spocząć w waszych ciałach i umysłach. Ma to bardzo korzystne działanie. Naszą sugestią jest, więc nie kończenie okresu medytacji zbyt szybko.

Światowa Medytacja Dźwiękowa

Wzywamy do światowej medytacji dźwiękowej przy wykorzystaniu Strumienia ze Światów Wyższych, jako sposób na wprowadzenie do całej zbiorowości efektu uspokojenia i oczyszczenia poprzez bezpośrednie antidotum na jad psycho-duchowych toksyn, jakie przemieszczają się niczym zaraza po waszej planecie.

Kluczowym punktem tej medytacji w Nowym Jorku, jaka będzie miała miejsce 2-go Października, będzie wydarzenie nazwane: ”Wewnętrzne Strumienie: Światy Uzdrowienia” (Inner Streams: Worlds of Healing). Grupa, która zbierze się na tym jednodniowym wydarzeniu, spędzi ostatnie 30 minut na Światowej Medytacji, o której piszemy powyżej. 

Podczas tej medytacji dźwiękowej zostanie przedstawiona rozszerzona wersja Strumienia ze Światów Wyższych i my (Hatorowie), naprzemiennie z Marią Magdaleną, dołączymy nasz śpiew do tych kodów dźwiękowych. Ta triada dźwięków i siły psychicznej dosłownie uderzy energią spokoju planetarnego oczyszczania i uzdrawiania.

Powód, dla którego Maria Magdalena dołączy do nas jest oczywisty i przekonywujący. Okres zdominowania i uległości kobiet zbliża się ku końcowi. Kobiecość musi się podnieść i zbalansować względem męskości. Alchemiczny symbolizm ikonograficzny pełni Księżyca musi być w równowadze względem Słońca. Odnosi się to do wewnętrznej symboliki psychiki a nie do obiektów astronomicznych.

Energetyka pierwszego uderzenia utrzyma się przez dwadzieścia cztery godziny. To znaczy, że możecie w pełni dołączyć do pierwszej fali energetycznej w dowolnym okresie tego dwudziestoczterogodzinnego przedziału czasu z dowolnego miejsca, gdziekolwiek przebywacie.

Druga harmoniczna będzie utrzymywała się przez czterdzieści dni. Jeśli ktokolwiek poczuje wewnętrzne wezwanie do służby dla wyższego dobra, działając w ten sposób (i będzie miał wystarczający hart ducha by to uczynić) zwracamy się z prośbą o przyłączenie się do medytacji światowej, kiedykolwiek pozwoli na to osobisty rozkład zajęć, w ciągu tego czterdziestodniowego okresu.

Jednakże nie zapominajcie podczas tego czterdziestodniowego okresu by stosować tą medytację na początek dla siebie samych. Inaczej mówiąc, oczyśćcie się najpierw sami przed wykorzystaniem jej dla dobra świata.

Trzecie uderzenie jest dla tych z was, którzy są Adeptami lub Inicjowanymi lub są na progu stania się nimi. Będziecie wiedzieli i wyczuwali poprzez siłę gnozy (bezpośredniego wiedzenia), kiedy pojawi się właściwy moment do przyłączenia się do Medytacji Światowej.

Dla niektórych z was te działania będą kontynuowane jeszcze przez wiele miesięcy lub lat. Więcej szczegółów o ramach czasowych Medytacji Światowej, podanych zostało poniżej, wliczając w to link do pliku dźwiękowego medytacji.

Pozostajemy w najwyższych światach naszego jestestwa, które zawierają Aethos – nie-dualną przestrzeń kolektywnego urzeczywistnienia – i w najgłębszych przestrzeniach naszych serc, z przekonaniem, że to przedsięwzięcie przyniesie korzyści wam oraz wszystkim żyjącym istotom na waszej planecie.

Kłaniamy się wam, współtwórcy swojego przeznaczenia.

Niech światło waszej własnej wyższej świadomości oświetla wam drogę.

Hatorowie
15 Sierpnia 2016


Przemyślenia i Obserwacje Toma

Myślę, że instrukcje Hatorów, jak pracować z tą niezwykłą medytacją dźwiękową są jasne i proste. Mając już za sobą wielokrotne jej odsłuchanie, myślę, że jest bardziej efektywna, kiedy utrzymacie na niej całą swoją uwagę. Unikajcie wykonywania innych czynności podczas jej słuchania!

Mogę potwierdzić, że kilkukrotne odsłuchanie tego pliku audio, w jednej sesji, prowadzi do oczyszczania głębszych poziomów. Jednym z paradoksów tej medytacji dźwiękowej jest to, że pomimo oczyszczania na tak głębokich poziomach, dokonuje tego podczas głębokiego odprężenia i pielęgnacji.

Kiedy Hatorowie zaproponowali mi pracę przy tej medytacji dźwiękowej, w tak krótkim czasie po opublikowaniu Aetherium, trochę zwątpiłem. Zostałem jednak poinformowany, że tym razem dojdzie do synergicznego współtworzenia pomiędzy nimi i Marią Magdaleną. Zaintrygowany, poprosiłem o więcej szczegółów i powiedziano mi wówczas, że zadaniem Strumienia ze Światów Wyższych jest łagodne oczyszczanie ciała/umysłu z głębokich pokładów toksyn i emocjonalnej negatywności, poprzez wykorzystanie unikalnej energetyki „wyższych światów światła”. Powiedzieli mi również, że Maria Magdalena poprowadzi proces nagrywania.

Jeśli chodzi o samo dokonanie zapisu… odgłosy strumienia zostały nagrane na Orkadach, wyspach, gdzie często doświadczałem ducha natury. Główny głos słyszany na nagraniu należy do Magdaleny, a głosy poboczne należą do Hatorów. Muzyczny rdzeń tego ewolucyjnego katalizatora został zaczerpnięty z krótkiej medytacji dźwiękowej, nagranej podczas Spirali Wzniesienia (The Spiral of Ascension), – warsztatów z 2015 roku. Te fascynujące fale dźwięków otwierają pole energetyczne na oczyszczające i uzdrawiające energie wyższych wymiarów.

Dokonałem odkrycia, że medytacja ta jest niezwykle głęboka, i wówczas też zostałem zaskoczony prośbą Hatorów i Magdaleny o przeprowadzenie Światowej Medytacji Dźwiękowej w czasie jednodniowego wydarzenia (2 października) podczas „Symphony Space” w Nowym Jorku, zatytułowanego Wewnętrzne Strumienie: Światy Uzdrowienia.

Kiedy rozpocząłem prace przy tworzeniu tego wydarzenia – wiele miesięcy temu – poczułem, że będzie tam wiele mocnej i uzdrawiającej energii uwalnianej dla dobra wszystkich uczestników nowojorskich warsztatów. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że Hatorowie zwrócą się z prośbą o włączenie ich energii w to wydarzenie i to nawet w mniejszym stopniu niż M (w odniesieniu do Magdaleny), czy też ich połączonej energii, mającej się rozprzestrzenić na cały świat.

Kontynuując ten dialog, okazało się, że zarówno Hatorowie jak i Magdalena uważają, że nasz świat jest tak rozbity przez negatywność i wrogość, że to postawiło ludzkość na skraju samozniszczenia. W związku z tym połączyli swe siły – tak to można określić – by wprowadzić energetykę oczyszczającą i uzdrawiającą do ludzkiej zbiorowości. Zostało to zrobione dla dobra wszystkich czujących istot znajdujących się na Ziemi, nie tylko ludzi. Nie jest to energia, która ma wyłącznie zasilić ludzkość, raczej jest ona polem oczyszczającej, uwalniającej i uzdrawiającej energii dla wszystkich, którzy potrafią z niego czerpać. Uważam to za bardzo ważny aspekt Światowej Medytacji Dźwiękowej. Podczas globalnych medytacji w przeszłości, kierowanych przez Hatorów, nic nie zostało nałożone na zbiorowość ani na nikogo indywidualnie. Podczas tych wydarzeń nad całym światem są rozprzestrzeniane pola oczyszczającej i uzdrawiającej energii. Wszystkie istoty mają możliwość czerpania korzyści z tej energetyki dla siebie samych lub też niełączenia się z nią w ogóle.

W swoim przekazie Hatorowie zgłosili udział M w tej wielce niezwykłej dźwiękowej medytacji, ale ja chciałbym jeszcze dodać parę rzeczy do tego połączenia. Wiele problemów, z którymi nasz świat w chwili obecnej się zmaga, w prosty sposób wynika z układu patriarchalnego i jego dominacji nad elementem kobiecym na wszystkich poziomach życia – zaczynając od ekonomicznego i społecznego traktowania kobiet a kończąc na ich dostrzegalnej niższości we wszystkich głównych religiach i duchowych tradycjach.

Na symbolicznym poziomie Ziemia jest naszą Matką, a jako kolektyw, ludzkość ją gwałci.

Zatrucie naszych oceanów wzrasta a struktura ekosystemu jest na skraju załamania, na co wskazuje coraz liczniejsza grupa ekologów. Podczas gdy pojawia się wiele wyzwań, co do możliwości kontynuowania życia na ziemi, co jest efektem kreowanych przez ludzkość procesów fizycznych, jest też bardziej subtelna siła działająca tutaj. Nazwałbym ją filozoficzno-religijną i symboliczną dewaluacją kobiecej zasady w każdej z jej wielu form.

Nie jest to jednakże po prostu biologiczny wyraz kobiecości, który jest tak zdewaluowany i w niektórych przypadkach otwarcie atakowany. Wewnętrzny i psychologiczny wyraz kobiecości jest też postrzegany w aktualnej patriarchalnej wizji świata. Odnoszę się tu do kobiecej części ludzkiej psychologii, którą Carl Jung określił, jako anima. Anima (wewnętrzna kobiecość) mieszka zarówno w mężczyźnie jak i kobiecie, tak jak i wewnętrzny mężczyzna, czyli animus, mieszka w każdym mężczyźnie jak i kobiecie. Są to dynamiczne siły mające wpływ na dokonywane przez nas jako istoty ludzkie, decyzje-wybory w bardzo rzeczywisty sposób.

W mojej opinii, do czasu, kiedy anima i animus nie zostaną wewnętrznie zbalansowani w naszej ludzkiej psychice, będziemy w dalszym ciągu dokonywali naszych niezrównoważonych wyborów lekceważących lub dyskredytujących aspekt kobiecości. Atakowanie obu – zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej – kobiecości, oddziałuje na nas podobnie jak robią to inne formy życia w niebezpieczny sposób.

Zarówno kobiety jak i planeta cierpią przez kulturowe nasycenie animusa (zasady męskiej), która jest głęboko zakorzeniona w dominujących filozofiach, religiach i socjo-ekonomicznych systemach. Ale to nie tylko kobiety cierpią z powodu tego rozregulowania. Mężczyźni cierpią również, w związku z utratą całej gamy możliwości, jaka byłaby do wykorzystania z ludzkiego potencjału, jak chociażby głębokie odczuwanie czy wiedza intuicyjna.

Tym, którzy nie znają Marii Magdaleny, dodającej swój duchowy wkład w nadchodzącą Światową Medytację Dźwiękową, proponuję, aby zerknęli do działu Mary Magdalen na naszej stronie internetowej, aby poczuli, co kryje się za tą siłą kobiecej obecności. Ta Magdalena nie jest prostytutką, o której wspomina Nowy Testament, w co wierzy wielu chrześcijan.

Jeśli interesują was szczegóły dotyczące kryzysu ekologicznego, z jakim nasza planeta się teraz boryka a także inne fascynujące informacje o procesach wzniesienia w relacji do – jak to nazywamy – „operacji narastającego porządku” szukajcie w dziale Artykuły (Articles) klikając na: The Spiral of Ascension—Class Handouts. (tłum.: tylko w języku angielskim)

Wracając do medytacji dźwiękowej, Strumień ze Światów Wyższych jest subtelnym falowaniem silnej energetyki do osobistego oczyszczania i uzdrawiania, ale może też służyć ludzkiej zbiorowości, jeśli z taką intencją zostanie wykorzystany.

Instrukcje do Światowej Medytacji Dźwiękowej 2 Października 2016

Światowa Medytacja Dźwiękowa rozpocznie się 2 października 2016 o godzinie 20:00 EDST lub o północy z 2 na 3 października GMT (Greenwich Mean Time). (Sprawdźcie World Time Clock by ustalić dokładny czas dla waszego obszaru). Grupa w Nowym Jorku będzie medytowała przez 30 minut. W tym czasie wykonana będzie rozszerzona wersja Strumienia ze Światów Wyższych a głosy Hatorów i Magdaleny przejdą przeze mnie. Towarzysząca temu energetyka szybko rozprzestrzeni się z Nowego Jorku po całej planecie i utrzyma się przez następne dwadzieścia cztery godziny, co oznacza, że nie jest konieczne abyście medytowali razem z zebraną w Nowym Jorku grupą, kiedy globalna medytacja się rozpocznie. Możecie tego dokonać w dowolnym czasie podczas tego dwudziestocztero godzinnego przedziału czasu i ciągle w pełni partycypować w jej intencjonalnych efektach, którymi jest łagodne wprowadzenie, oczyszczających i uzdrawiających energii do ludzkiego kolektywu.

Jeśli zdecydujecie się na przyłączenie do Dźwiękowej Medytacji Światowej podczas tego dwudziestoczterogodzinnego okienka, proponuję dwukrotne jej odsłuchanie dla siebie, zgodnie z instrukcją daną przez Hatorów w powyższym przekazie. Po tym, odsłuchajcie ją dwukrotnie dla dobra kolektywu – również zgodnie z wyżej przedstawionymi wskazówkami Hatorów. Po czterokrotnym w efekcie odsłuchaniu medytacji, zalecam odpoczynek przez kilka minut (lub dłużej, jeśli czas na to pozwala), aby subtelne energie osiadły w waszych ciałach/umysłach. Proszę nie słuchajcie medytacji z naszej strony, ale ściągnijcie ją na swój komputer wcześniej.

Na poziomie świadomości, gdzie Światowa Medytacja Dźwiękowa się rozwija, nie ma oddzielenia pomiędzy nami w czasie lub przestrzeni, możecie więc w pełni brać udział w niej, gdziekolwiek w tym czasie się znajdziecie. Łącząc się w tej medytacji, znajdziecie się w sferze przebywania wykraczającego poza wszelkie granice ludzkiej egzystencji. Dla tych, łączących się z nami z daleka, rozwijam moją najgłębszą wdzięczność i uznanie.

I na koniec, chciałbym zwrócić uwagę na ważny aspekt tego rzadkiego wystąpienia. Jak niektórzy z was, pracujących już wcześniej ze mną wiedzą, często wyczuwam energetykę mającego nastąpić wydarzenia. W oparciu o moją psychiczną percepcję zgromadzenia w Nowym Jorku, jakie nastąpi drugiego października, czuję, że kiedy Hatorowie i Magdalena zjednoczą swoją energię, podczas tego wydarzenia i podczas Medytacji Światowej, uwolnią potężne pole energetyczne, które wpłynie na doświadczenie zmiany życia wszystkich istot na to gotowych.

Innymi słowy, jeśli masz możliwości, aby przyłączyć się do tego wydarzenia w Nowym Jorku, polecałbym rozważenie tego.

Po więcej informacji dotyczących tego zdarzenia, proszę kliknij tutaj lub idź do zakładki Calendar na stronie www.tomkenyon.com

Kliknij tutaj aby odsłuchać i/lub zapisać Strumień ze Światów Wyższych ( A Stream from the Higher Worlds). Zostaniesz przeniesiony do strony gdzie uzgodnione zostaną zasady korzystania z zasobów (the Listening Agreement). Po akceptacji warunków uzyskasz dostęp do plików audio umieszczonych w tej sekcji, wyłącznie do osobistego wykorzystania.

©2016 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and share it in any media you wish so long as you do not alter its content in any manner, do not charge for it, credit the author and include this entire copyright notice. Do note that the sound meditation, A Stream from the Higher Worlds, as well as all audio files in the Listening section may not be replicated or posted on any Internet website as it is copyrighted intellectual property.