Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Nie-Dualność i Matryca Tworzenia

Planetarne przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

W tym przesłaniu chcemy rozwiązać paradoks dotyczący sposobu tworzenia pozytywnych efektów, które z nie-dualnych stanów świadomości rozwijają się w czasie i przestrzeni, a stany nie-dualne są w swojej naturze poza czasem i przestrzenią, jakimi my je postrzegamy.

Nie-dualne stany świadomości, które my nazywamy Matką Wszystkich Rzeczy (np. Próżnia), są źródłem wszystkiego i źródłem manifestowania się rzeczywistości. Odkryliśmy, że używanie nie-dualnych stanów świadomości jako odskoczni do tworzenia pozytywnych efektów, generuje więcej mistrzowskich kreacji.

Jednym z paradoksów związanych z postrzeganiem nie-dualnych stanów świadomości jest fakt, że postrzegacie te stany poprzez system nerwowy, który jest mocno zakorzeniony w dualiźmie. Z pewnością kiedy czytacie te słowa lub też słyszycie je wypowiedziane, fale bioelektryczne w waszym mózgu i układzie nerwowym działają według dualistycznych szablonów.

Kiedy impulsy nerwowe biegną poprzez neurony, czas biochemicznych i elektrycznych zdarzeń odpowiedzialnych za myślenie i mentalne/emocjonalne postrzeganie współegzystuje w dynamicznej matrycy dualistycznej. W dodatku jeszcze, nie-dualność sama w sobie istnieje poza dualną rzeczywistością waszego systemu nerwowego.

Z praktycznego punktu widzenia wkraczacie w doświadczanie nie-dualności, kiedy wasz mózg/umysł wkracza w stany transu świadomości wyższego wymiaru. W tym wyjątkowym transie następuje połączenie lub przejście uwagi, poprzez które możecie doświadczyć waszej nie-dualnej natury.

W większości zaawansowanych stanów świadomości możecie działać w tym samym czasie, zarówno z poziomu relatywnych doświadczeń zmysłowych jak i nie-dualnych stanów świadomości. Innymi słowy możecie doświadczać świata zmysłów z całą jego złożoną dualnością a jednocześnie zapadać się w głęboki spokój, orientując się na swoją naturę nie-dualności.

Jest to jednak bardzo zaawansowana zdolność mózgu i większość ludzi, wkraczając w obszary ciała i umysłu ma tendencją działania w jednym obszarze lub w drugim. Jeśli już jednak potraficie działać w zaawansowanym stanie świadomości i jesteście zdolni do funkcjonowania w obu, dualności (w waszym wcieleniu) i nie-dualności (niezlokalizowanej świadomości) wówczas możecie pominąć kolejną część przekazu i przejść do części zatytułowanej: „Paradoks Tworzenia”.

Aethos

W naszym poprzednim przekazie opisaliśmy Aethos, ponieważ  wibracyjna natura jego dźwiękowych wzorców zawarta w Dźwiękowej Medytacji Aethos, pozwoliła większości uczestników na dostęp do nie-dualnych stanów świadomości.

Kiedy pracujecie z Dźwiękową Medytacja Aethos lub bezpośrednio kontaktujecie się z Aethos ważnym jest aby zrozumieć, że wasza świadomość i Aethos wibrują w różnych zakresach częstotliwości. Dla większości żyjących obecnie osób, Aethos posiada niezwykle wysoką wibrację i w efekcie może to powodować oczyszczanie niższych częstotliwości materii emocjonalnej. Po prostu musicie nauczyć się podążać za Medytacją Dźwiękową i to dlatego proponujemy wam popracować z pięciominutową wersją nagrania do czasu aż nie zrozumiecie oddziaływania Aethos  na waszą świadomość

W dalszym ciągu pracy z Dźwiękową Medytacją Aethos możecie dotrzeć do wyższych wymiarowo stanów transowych świadomości, w których zarejestrujecie przebłyski własnej nie-dualnej rzeczywistości.

Kontynuując swoją pracę uzyskacie możliwość pozostawania w stanie nie-dualnej świadomości przed dłuższe, stabilne okresy. Kiedy taki poziom mistrzostwa pracy z Aethos bezpośrednio i/lub przez Dźwiękową Medytację Aethos zostanie osiągnięty, będziecie mogli użyć go jak odskoczni do manifestowania pozytywnych rezultatów.

Wasza nauka związana z neurologią postrzega stany transowe inaczej niż my. Dla nas nie wszystkie stany transowe są takie same. Wyższe wymiarowo stany transowe nie są tak po prostu wyrazem funkcji mózgowych; są one nieodłączną ludzką zdolnością pozwalającą wam wkraczać w kanał, łączący was z innymi aspektami waszej istoty, będącymi poza ograniczeniami czasu i przestrzeni.

Innymi słowy, kiedy wkraczacie w wyższy wymiarowo stan transowy, praktycznie obserwujecie z zewnątrz aspekty aktywności neurologicznej wewnątrz waszego systemu nerwowego. W czasie gdy wasz mózg związany jest przez neurologiczną rzeczywistość układu nerwowego część waszej świadomości nie jest już dłużej utrzymywana przez te ograniczenia. Nazywamy to kanałem, i jest to w pewnym sensie metafora chociaż właściwie jest to trafny opis, ponieważ niczym tunel łączy was z szerszymi aspektami waszej natury.

Podczas słuchania Dźwiękowej Medytacji Aethos łączycie się z tym kanałem. Jedną z oznak wejścia w kanał prowadzący poza czas i przestrzeń jest uczucie zawieszenia. Daje się to odczuć jako oddzielenie od swoich własnych procesów mentalnych i emocjonalnych – jesteście wciąż ich świadomi ale nie identyfikujecie się z nimi. Czasem jest to określane jako oddzielenie, ale w kontekście energii o wyższych wibracjach, ten stan umysłu prowadzi was do połączenia, do tunelu, poprzez który docieracie do bardziej rozwiniętego odczuwania siebie samego, będąc poza czasem i przestrzenią.

Zasadniczo, zadanie tworzenia pozytywnych efektów wymaga wyjścia poza obszar percepcji, poza ograniczenia wierzeń, prowadzących do uwięzienia w liniowo płynącym czasie.

Odczuwanie czasu może być właściwe dla waszego ciała fizycznego na aktualnym poziomie rozwoju, ale nie jest takie dla waszej świadomości. Wszystko to, co powinno zaistnieć, to żebyście znaleźli połączenie, kanał, który prowadzi do rozszerzonego stanu uważności i bycia. Z tego punktu widzenia Dźwiękowa Medytacja Aethos jest sposobem wygenerowania wyższego wymiarowo stanu transu świadomości, umożliwiającego dostęp do tego łącznika.

Proponujemy abyście pracowali z Dźwiękową Medytacja Aethos w pięciominutowych sekwencjach, tak abyście mogli sami doświadczyć tego stanu transu świadomości. Wchodzenie w stan transu jest umiejętnością mózgu i podobnie jak z wszelkimi innymi umiejętnościami, niektórzy będą na nią bardziej podatni a inni mniej. Jednakże wszyscy mogą ją u siebie rozwinąć.

Kiedy nabierzecie przekonania, że potraficie wchodzić w ten stan transu świadomości, i że wiecie już jak wchodzić w połączenie, jesteście gotowi na głębszy poziom manifestacji.

To tutaj znajduje się próg pomiędzy ograniczonym czasem i przestrzenią a rozszerzonym odczuwaniem siebie samego poza czasem i przestrzenią, tu zaczyna się magia.

To także u tego progu pojawia się dziwny paradoks.

Paradoks Tworzenia

Być może dotarliście do tego progu z pragnieniem stworzenia konkretnego efektu, ale kiedy wchodzicie w poszerzone stany waszego bycia, potrzeba zamanifestowania tej rzeczy staje się jakby mniej pilna. Z pewnością w najbardziej poszerzonych stanach świadomości nie ma praktycznie woli tworzenia czegokolwiek. Dzieje się tak dlatego, że w tych najbardziej rozbudowanych stanach swojego jestestwa jesteście w kontakcie ze swoją własną naturą, która jest transcendentna względem wszystkich zjawisk i w tym stanie umysłu nie macie żadnych potrzeb..

Paradoksem jest to, że żyjecie w obu rzeczywistościach – w transcendentnej rzeczywistości swojej własnej natury, która niczego nie potrzebuje oraz swojej własnej, ucieleśnionej egzystencji jako istota ludzka, która może z pewnością pragnąć przejawienia się pewnych efektów.

Tutaj też pojawia się kolejny paradoks. Jeśli jesteście zdolni do stworzenia jakiegoś efektu z poziomu prawdziwego oderwania, czyli z poczucia swojej pełnej, transcendentnej natury, swojego najbardziej rozwiniętego poczucia istnienia, osiągniecie mistrzowski szczyt w tworzeniu konkretnych wyników.

Wynika to z faktu, że w rozszerzonych stanach istnienia nie tworzycie napięć. Napięcie tworzy linie sił ograniczających wasze kreacje. Jeśli jest coś czego naprawdę potrzebujecie to naturalnie pojawi się napięcie wokół tego. To jest takie ludzkie. Ale mamy na to lekarstwo i ujawnimy jeden z sekretów. Nawet jeśli jesteście w dużej potrzebie czegoś co ma pojawić się w waszym życiu, w waszej linii czasowej, doświadczenie tego będzie bardziej prawdopodobne poprzez akt tworzenia kiedy wejdziecie w uczucie, że niczego nie potrzebujecie. To z pewnością jest dziwny paradoks.

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy spośród czytających to, osiągnęli wysoki poziom samoświadomości, i że już odkryli jądro tej prawdy, sedno sprawy odnoszące się do nie-dualności i sztuki tworzenia.

Kiedy jesteście w centrum uważności (np. w nie-dualności) pojawia się mądrość oczekiwania przed tworzeniem konkretnych efektów. Omawiamy to w kontekście innej wiadomości, w jednym z poprzednich przekazów zatytułowanymPrzejściowe Stany Świadomości

W tamtym przekazie omawialiśmy jak to jest być w Próżni po śmierci i wskazywaliśmy że wielu czuje się niekomfortowo podczas oczekiwania a później wydostawania się z Próżni, lub nie-dualności, w przestrzeń tworzenia nowego życia, będącego życiem fizycznym czy też może doświadczeniem innego wymiaru

Omawiamy tu dwa bardzo różne doświadczenia, które jednak są dziwnie podobne. Otóż po śmierci, w stanie przejściowym, kiedy doświadczacie kontaktu z Próżnią lub nie-dualnością, jest wiele możliwości. Jedna z opcji, to popędzić do nowego życia, nowego przejawienia, może być, że w obszarze fizycznym lub innym obszarze świadomości. Inna opcja to poczekać, pozostać w Próżni lub w nie-dualności aby osiągnąć rozwinięte odczucie siebie przed wyruszeniem w nowy cykl istnienia.

Można dostrzec rezonans pomiędzy odczuwaniem stanu po śmierci i odczuciem stanu potrzeby pojawienia się efektu. Sugerujemy, żeby zamiast dążyć do kreowania nowych efektów nauczyć się jak wchodzić przez kanał do rozszerzonych stanów waszej istoty i w tym rozszerzonym stanie kontemplować jak to było w chwili kiedy pożądaliście rezultatów.

Nie spieszcie się z przejawianiem pozostając w tym rozszerzonym stanie przez jakiś czas. Kiedy jesteście w tym rozszerzonym stanie istnienia, dostrzeżecie jak pożądany rezultat utrzymuje się w energetycznej relacji z niewidzialnymi siłami i sytuacjami w waszym życiu tam, gdzie pragniecie aby on się objawił. Innymi słowy, jest mądrość w przechodzeniu przez kanał, w stany świadomości, które przemieniają czas i przestrzeń,  i w tych rozszerzonych stanach będziecie mieli głębszy wgląd i zrozumienie w to co ma się pojawić aby wasze największe pragnienia urzeczywistnić.

Kolejny powód do wejścia w to połączenie i rozszerzone stany swojej istoty jako strategii przejawiania, to wykorzystanie polaryzacji przeciwieństw. Ponieważ efekt waszego tworzenia przejawi się w świecie dualnym, podlega zasadzie polaryzacji. Każdemu działaniu zawsze towarzyszy reakcja przeciwna, a im bardziej radykalna zmiana następuje tym mocniejsza siła reakcji się objawia.

Możecie obserwować tą zasadę obowiązującą na wszystkich poziomach, od obszarów subatomowych do typowo ludzkich, dotyczących współoddziaływania z innymi, w sytuacjach społecznych czy kulturalnych. Kiedy wchodzicie w rozszerzoną naturę swojej istoty, która jest transcendentna względem czasu i przestrzeni, i kiedy przebywacie tam kontemplując pożądany wynik kreacji, jak powiedzieliśmy wcześniej, zrozumcie energetyczną naturę swojego pożądanego dzieła i jego związek z sytuacjami w waszym życiu tam gdzie to dzieło ma się zamanifestować.

Ponadto możecie kontemplować przeciw-reakcje pojawiające się, kiedy wasze kreacje wkraczają w rzeczywistość trójwymiarową. Uzyskacie większy wgląd i zrozumienie konsekwencji wprowadzenia tych pragnień w życie i z tym głębszym wglądem możecie w sposób bardziej wyrafinowany uniknąć przeciw-sił powstających w związku z przejawieniem się efektów tworzenia.

W naszym przesłaniu “Sfera Wszelkich Możliwości”, przedstawiliśmy sposób manifestowania rezultatów w naszym życiu oraz jak przyciągnąć do swojego życia siły i zasoby, które znajdują się poza osią czasu.

W naszym poprzednim przekazie “Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości”, omawialiśmy zasoby nie-dualności, ujawniając sposób, jak wejść w obecność nie-dualności korzystając z Aethos jak z mostu.

W tej wiadomości scalamy obydwa przekazy w celu tworzenia właściwych kreacji, dzięki użyciu nie-dualności, jako swego rodzaju odskoczni. Dlatego też aby maksymalnie skorzystać z tych informacji musicie przeczytać i zrozumieć oba poprzednie przekazy. Powinniście pracować ze Sferą Wszelkich Możliwości  tak jak to opisaliśmy oraz z Dźwiękową Medytacją Aethos  jak to sugerowaliśmy w Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości. Po wykonaniu tych dwóch zadań będziecie gotowi do użycia trzeciego elementu, stanowiącego połączenie obu poprzednich, otrzymując w efekcie trójjedyną siłę.

Kiedy już nauczycie się jak wykorzystywać Sferę, oraz po opanowaniu z pomocą Dźwiękowej Medytacji Aethos, sposobu wchodzenia w kanał prowadzący do rozszerzonych stanów istnienia, jesteście gotowi wejść na kolejny poziom kreacji.

Chcemy to opisać w sposób prosty i jednoznaczny.

Krok Pierwszy.

W tej części po pierwsze wchodzicie w nie-dualność. Jeśli nie potrzebujecie Dźwiękowej Medytacji Aethos to nie jest to wymagane. Jeśli Medytacja Dźwiękowa jest potrzebna jako wsparcie energetyczne, użyjcie jej. Ale jakkolwiek pójdziecie w wyznaczonym kierunku celem jest to samo – wejść poprzez kanał w wyższy wymiarowo stan transu świadomości,  gdzie doświadczycie rozszerzonych stanów swojej istności.

Krok Drugi.

Zastosujcie Sferę tak jak to zostało opisane w naszym przekazie Sfera Wszelkich Możliwości . Jest to krótka wersja ale bardzo polecamy abyście zapoznali się z całym przekazem.

Pozostając w rozszerzonym odczuwaniu swojej istoty, odczuwacie swój splot słoneczny. Następnie poczujcie Sferę, obejmującą cały wszechświat. Wtedy wyobraźcie sobie naprzeciwko siebie, wasze Przyszłe Ja.

Przyszłe Ja jest ucieleśnieniem upragnionych przez was efektów. Po utworzeniu połączenia pomiędzy swoim splotem słonecznym i splotem słonecznym swojego Przyszłego Ja, Sfera rozpoczyna działanie i linie sił energetycznych popłyną do waszego splotu słonecznego ze Sfery a następnie te zasoby energetyczne popłyną z waszego splotu słonecznego do splotu słonecznego waszego Przyszłego Ja.

To jest właśnie ten moment, to połączenie, kiedy jesteście gotowi na następny krok, który znacząco rozwija i przyspiesza proces tworzenia. Pokrótce opisaliśmy to w przekazie Sfera Wszelkich Możliwości  ale chcemy teraz wejść w to głębiej. Zastosowanie tej emocjonalnej siły jest kluczowym elementem służącym do przejawienia pozytywnych kreacji i to właśnie na to chcemy teraz zwrócić uwagę.

Krok trzeci.

Wdzięczność i Konstrukcja Nowych Rzeczywistości

W naszym rozumieniu kreacji są trzy harmoniczne składowe, które mogą być użyte do realizacji tego zadania. Pierwszym jest neutralność i z pewnością jest możliwe aby tworzyć efekty z poziomu przestrzeni mentalnej całkowicie pozbawionej zabarwień emocjonalnych.

Jednakże, jako istoty ludzkie, posiadacie jako jedną z większych mocy, zdolność tworzenia pól harmonicznych poprzez serce. Są to rzeczywiste siły oddziaływujące na rzeczywistość waszego systemu ciało-umysł, rzeczywistość waszego otoczenia i przyporządkowanego temu pola kwantowego.

Dwa podstawowe, emocjonalne pola wibracyjne używane do tworzenia są względem siebie w całkowitej opozycji. Jest to – przypominamy – podstawa dualizmu w działaniu.

Pierwszą, emocjonalną harmoniczną jest strach. Rzeczywiście, możliwe jest tworzenie efektów w opartym na strachu zrozumieniu i wiele spośród waszych społeczno-kulturalnych dzieł opartych jest na strachu przed innymi kulturami i społeczeństwami. Perfekcyjnym przykładem tego jest różnego rodzaju broń. Stworzono ją ze strachu.

Nie mówimy tu, że nie ma powodu do bania się pewnego rodzaju spotkań czy sytuacji. Mówimy jednak, że efekty kreacji wynikające z poczucia strachu różnią się od tych stworzonych z miłości..

To prowadzi nas do drugiego, emocjonalnego pola wibracji, jaki nazwalibyście bezosobową miłością. Nie ma to nic wspólnego z zakochiwaniem się ludzi między sobą. Jest to tutaj całkiem inna kategoria będąca wyrazem rozwiniętego serca, które wibruje w rezonansie z większym polem bezosobowej miłości, stanowiącym część niewidzialnych sił przemieszczających się przez wasz wszechświat. Z praktycznego punktu widzenia, jeśli kreujesz, będąc w wibracyjnym polu miłości, przyciągasz do siebie te niewidzialne siły wszechświata. Widzimy to tak, że wszechświat, w którym żyjecie jest konglomeratem trzech pól wibracyjnych – neutralności, strachu i/lub miłości. Jest to bardzo złożony temat i nie będziemy się nim zajmować w tym przekazie.

Na Uwięzi

Kiedy wykorzystacie emocjonalne pola wibracyjne do własnych kreacji, wytworzycie prawdziwy ładunek energii z własnego serca. Nie jest to zjawisko mentalne; jest to prawdziwa energia, fala która porusza się na zewnątrz z waszego serca, zarówno serca fizycznego jak i czakry serca, poprzez ciało, do waszego otoczenia.

Ta emocjonalna harmoniczna, tworzy rodzaj energetycznej smyczy, która dosłownie wpływa na ekspresję waszego zamiaru, kształtując fale intencji poprzez wibracyjną jakość początkowej emocji – strachu albo miłości.

W naszej metodzie tworzenia pozytywnych efektów nigdy nie używamy strachu. Zawsze korzystamy z miłości. Jest to po prostu pragmatyczny wybór. W niepamiętnych czasach odkryliśmy, że miłość jest najwyższą mocą, prowadząca do pozytywnych rezultatów.

W praktyce, po utworzeniu swojego Przyszłego Ja, przechodzicie do Kroku Trzeciego, który wymaga dodania emocjonalnej wibracji miłości, doświadczanej jako wdzięczność i uznanie. .

Wdzięczność jest po prostu wzmocnioną formą uznania. Jeśli doświadczycie emocji wdzięczności lub uznania względem waszego Przyszłego ja, wzmocnicie je siłami swojego serca a wówczas siły waszego Przyszłego Ja jako magnetycznego atraktora wzrosną wykładniczo.

Wasze Przyszłe Ja stanie się wtedy magnetycznym atraktorem, przyciągającym do swojej linii czasowej zasoby i energie z przestrzeni kosmicznej znajdującej się poza waszą aktualną  linią czasową.

Cokolwiek możecie zrobić aby zwiększyć siłę magnetycznego atraktora wyjdzie na dobre, a z naszego doświadczenia, najbardziej wydajnym i efektywnym  sposobem zwiększenia magnetyzmu atraktora jest zastosowanie emocjonalnej wibracji pola wdzięczności. Kiedy wzmacniacie siłę przyciągania swojego atraktora (w tym przypadku: swojego Przyszłego Ja) poprzez zastosowanie wdzięczności, przyspieszycie tempo z jakim przyciągnie on nową rzeczywistość do was. Z pewnością skoro jest to tak skuteczne, to możecie też oczekiwać narastania liczby nieoczekiwanych zdarzeń w rodzaju szczęśliwych zbiegów okoliczności. Nie powinniśmy jednak podkreślać tej końcowej informacji zbyt mocno.

Powróćmy jeszcze raz do fazy przejściowej, o której wspominaliśmy wcześniej. Faza ta pojawia się, kiedy wejdziecie w wyższy wymiarowo stan transu i wkroczycie w kanał do rozszerzonego odczuwania siebie samego skąd transcendentnie doświadczacie czasu i przestrzeni.

W tym rozszerzonym stanie świadomości poświęćcie chwilę aby kontemplować wasze upragnione efekty. Nie tylko będziecie mogli zrozumieć następstwa tych rzeczy kiedy przejawią się w trójwymiarowej rzeczywistości, możecie zbadać jego przyszłe urzeczywistnienie. W wielu przypadkach możecie zbadać rzeczywistość żądanych efektów bez konieczności ich tworzenia w trójwymiarze.

Dzielimy się tymi wiadomościami ponieważ z naszego punktu widzenia niespełnione pragnienia często cofają istoty ludzkie do innego życia, w cykl życia i śmierci..

Być może w waszych obecnych okolicznościach nie możecie doświadczyć pewnych efektów lub pragnień, ale możecie doświadczyć ich w rozszerzonych stanach istnienia poza czasem i przestrzenią. Poprzez szczegółowe zbadanie swojego upragnionego efektu będąc w rozszerzonym stanie, dojdziecie do konkluzji, że „tak”, chcecie wprowadzić to pragnienia do waszego trójwymiarowego życia lub może nie chcecie więcej mieć potrzeby manifestowania go. Jest pewna moc podejmowania decyzji i im głębszy wgląd posiadacie tym decyzja będzie lepsza.

Zachęcamy was więc do wchodzenia poprzez to połączenie w waszą rozszerzoną naturę, która wykracza poza czas i przestrzeń w chwilach kontemplacji. Kontemplujcie przed działaniem. Ta chwila przerwy będzie wam dobrze służyła. Jako twórcy posiadacie mądrość w czekaniu i w tym czekaniu będziecie wiedzieli kiedy czas jest “właściwy” i okoliczności są “właściwe” dla tych upragnionych efektów jakie mają nastąpić w waszej linii czasowej. Mamy nadzieję, pragnienie i oczekiwanie, że użyjecie tej metody do kreowania pozytywnych rezultatów dla siebie samych, dla waszych ukochanych i dla świata.

Przekaz ten uzupełnia nasze bieżące komunikaty dotyczące „Sfery Wszelkich Możliwości” oraz „Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości” jako środka tworzenia pozytywnych efektów w waszym życiu.

Hatorowie
15 Listopada, 2012

Obserwacje i Przemyślenia Toma

Jedną z rzeczy jaka natychmiast przykuła moją uwagę w tym przekazie była koncepcja wyższego wymiarowo stanu transu.

Stan transu pojawia się gdy aktywność fal mózgowych zmienia się w taki sposób, że następuje wzrost aktywności fal theta i/lub fal alfa, a skupienie uwagi przenosi się tak, że  mniej odczuwane są bodźce z zewnętrznego świata a bardziej te z wewnętrznego świata odczuć .

Jako przeszło dwudziestoletni praktyk Eriksonowskiej metody hipnozy, korzystałem ze stanów transu wielokrotnie, by pomóc moim pacjentom (i sobie samemu) w celu osiągnięcia korzystnych stanów świadomości.

Swego rodzaju płynność świadomości, która pojawia się podczas transu często uzyskuje dostęp do niecodziennych stanów ciała i umysłu. Spostrzegłem, że te niezwyczajne wglądy i energie mogą z powodzeniem wzbogacić czyjeś życie. Obowiązującą tu zasadą jest faktyczne zintegrowanie tego w swoim życiu.

Jedno ze zjawisk podczas transu umysłu możemy nazwać sprzeniewierzeniem czasu, w znaczeniu takim, że obserwujemy czas inaczej w transie niż w normalnym stanie czujności.

Medytowanie generuje transowe stany umysłu, więc jeśli medytowaliście wielokrotnie to prawdopodobnie natknęliście się na przypadki kiedy wydawało się, że czas zegarowy upływał wolniej lub szybciej niż na to wskazywało wasze subiektywne odczucie. Rzeczywiście w transie umysłu takim jak na przykład medytacja, czas może nabrać niezwykłych właściwości, zgodnie z którymi możecie doświadczyć narodzin czy śmierci kosmosu lub też wykroczyć w ogóle poza postrzeganie czasu.

Ta zmiana postrzegania czasu jest dość powszechna gdy chodzi o trans. Jednak Hatorowie wyjątkowo tu podkreślają, że rodzaje transów różnią się znacznie między sobą. Jeśli trans jest generowany przez, lub w celu wejścia w stan istnienia, w którym wykraczamy poza czas i przestrzeń, wchodzimy w inna domenę

Kiedy neurologiczna aktywność w mózgu (np. zmiana jego stanu) jest podobna zarówno do zwykłego stanu transu i wyższego wymiarowo stany transu, to według Hatorów jest to bardzo duża różnica.

W wyższych wymiarowo stanach transu, jesteście prowadzeni do bardzo rozszerzonych stanów istnienia, które dzięki swojej naturze, wykraczają poza czas i przestrzeń. Jest to bardzo rozległe, nie-lokalne odczuwanie siebie samego, gdzie magia manifestacji wkracza w wyższy porządek przejawiania.

Dźwiękowa Medytacja Aethos jest metodą akustyczną służącą wstępowaniu w wyższe wymiarowo stany transowe. I mogę stwierdzić, że w tym zakresie metoda ta jest bardzo efektywna.

Hatorowie twierdzą jednak, że ta dźwiękowa medytacja jest jedynie środkiem do celu. Ważne jest w tym przypadku żeby osiągnąć nie-dualny stan umysłu a nie to w jaki sposób tego dokonujemy.

Według Hatorów, nie-dualne stany świadomości mogą skutecznie służyć za odskocznię do tworzenia pozytywnych efektów. I to jest sedno tego, czego dotyczy ten przekaz.

Nie-Dualność

Hatorowie nie definiują pojęcia nie-dualność bo wyjaśnili to w poprzednim przekazie (Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości). W najprostszej postaci, nie-dualność to stan obecności, w którym rozróżnienie pomiędzy podmiotem a przedmiotem zanika. Nie ma TY (tego, który doświadcza) oddzielonego od tego co jest doświadczane. Jest to wysoce niezwykły stan obecności, a kiedy wejdziecie w niego głębiej, wasze doświadczenie siebie samych przełącza się tak, że stajecie się dla wszelkich zamiarów i celów, czystą świadomością świadomą tylko siebie samej – bez śladu cielesności lub świadomości sensorycznej.

W niektórych zachodnich tradycjach mistycznych ten transcendentny stan jest określany czasem zdawkową frazą Jestem Który Jestem. W normalnych stanach świadomości, w których podmiot (ty) i przedmiot, są wyraźnie postrzegane jako zdecydowanie różne, stwierdzenie to wydaje się co najmniej dziwne. Jednak w stanie mistycznej kontemplacji staje się oczywiste i dokładnie opisuje odczucie Jaźni pojawiającej się w nie-dualności

Chociaż metoda wchodzenia w nie-dualność poprzez Aethos może być wyjątkowa dla Hatorów, idea nie-dualności i jej znaczenie z pewnością nie należy do nich. Podstawowe filozofie jak na przykład filozofia starożytnych Indii, Taoizm i Buddyzm, wliczając w to odłam Dozgchen Buddyzmu Tybetańskiego jak i Bon Po będący szamańską linią poprzedzającą Buddyzm w Tybecie, wszystkie mówią o tym obszarze umysłu chociaż innymi językami.

Kanał/Połączenie

Łącznik, o którym Hatorowie mówią w kółko, to próg w przejściu pomiędzy normalną obecnością w 3D a rozszerzonym, nie-lokalnym  odczuciem Jaźni i jest on bardziej metaforą aby opisać przełączenie się jakie następuje w świadomości.

Korzystałem z tej metody przez kilka miesięcy aż to teraz i nigdy nie doświadczyłem prawdziwego połączenia czy też tunelu prowadzącego mnie do rozszerzonych stanów istnienia. Lecz po zastosowaniu metody wraz ze sposobami z tego przekazu, teraz czasem obserwuję przypadki kiedy przełączanie ze świadomości 3D na nie-lokalną obecność, faktycznie przyjmuje formę tunelu. Zaciekawiło mnie to, że nie doświadczałem przełączania się jako przejścia przez kanał lub tunel przed wyjaśnieniem przez Hatorów, że dzieje się to w taki sposób.

Najważniejsze jest tutaj, że może wystąpić lub może nie wystąpić doświadczenie kanału/tunelu prowadzącego do rozszerzonych stanów waszej istoty kiedy zastosujecie tą metodę. Sposób jak się tam dostaniecie nie jest tak istotny jak fakt, że dotrzecie do miejsca przeznaczenia, więc chciałbym wam zasugerować żebyście podążali niezależnie od tego, jak przełączenie się wam objawia – z lub bez widocznego łącznika.

Dźwiękowa Medytacja  Aethos

Pracując z Dźwiękową Medytacją Aethos przy wielu okazjach i w różny sposób w ciągu ostatnich miesięcy, myślę, że ważne jest aby podkreślić jeden z komentarzy Hatorów w tym przesłaniu:

Dla większości osób Aethos jest na bardzo wysokim poziomie częstotliwości i w efekcie może powodować oczyszczanie niższych częstotliwości materii emocjonalnej. Po prostu musicie nauczyć się podążać za Medytacją Dźwiękową i to dlatego proponujemy wam popracować z pięciominutową wersją nagrania do czasu aż nie zrozumiecie oddziaływania Aethos  na waszą świadomość.

I jeszcze krótki komentarz. Dźwiękowa Medytacja Aethos jest potężnym, ewolucyjnym katalizatorem który otwiera wrota percepcji do poszerzonych stanów istnienia, wliczając w to nie-dualne stany świadomości. Jednak w zależności od waszej sytuacji oraz aktualnego poziomu wibracji, podróż do nie-dualności może potrwać dłużej lub krócej. Wskazówką jest tu jej odsłuchiwanie w granicach własnej strefy komfortu, i stąd sugestia aby dawkować ją sobie w pięciominutowych fragmentach do chwili zrozumienia jak działa ona na was.

Uwaga: znajdziecie linki do Dźwiękowej Medytacji Aethos umieszczonej na końcu Przesłania Hatorów zatytułowanego: The Aethos and Non-dual States of Consciousness –„Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości” oraz w części naszej strony internetowej zatytułowanej:  Listening – Do Posłuchania.

Myśli końcowe

Przenosząc na chwilę punkt skupienia, chciałbym podziękować wszystkim członkom naszego świata sangha (naszej duchowej wspólnoty), którzy łączyli się z Hatorami w ich Światowych Medytacjach przez te wszystkie lata. Związek naszych serc i myśli w służbie planetarnej był co najmniej mówiąc inspirujący.

Chciałbym też zwrócić się do tych wielu tłumaczy, którzy poświęcili swój czas tłumacząc przesłania Hatorów na swoje ojczyste języki. Była to i jest, prawdziwie praca z miłością z waszej strony i chciałbym utwierdzić was w waszej pracy, dziękując za nieustające wysiłki.

Obyśmy wszyscy dostąpili przejścia przez czekającą na nas Wielką Zmianę. Obyśmy stali się świadkami własnego i obserwowanego wokół nas wzrostu odwagi do tego, by żyć życiem w nowy sposób. Obyśmy byli wzbogaceni poprzez misterium pozytywnych zbiegów okoliczności, nieoczekiwanie obfitującego w cudowne zdarzenia. Obyśmy nie tracili swojego poczucia humoru, bo kiedyś on może być naszym największym sprzymierzeńcem. I bądźmy błogosławieni zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy tym na kogo czekaliśmy, wywieśmy powitanie i przygotujmy miejsce dla siebie samych przy stole Wielkiego Misterium.

Tom Kenyon