Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Sfera wszelkich możliwości

Planetarne Przesłanie Hathorów przez Toma Kenyona

W tym przekazie postaramy się podzielić z Wami sposobem twórczego manifestowania w waszej rzeczywistości 3-D, jak również w innych wymiarach Waszej istoty. Metoda ta opiera się na podstawowym zrozumieniu dotyczącym geometrii i natury świadomości. Istnieje wiele geometrii które mogą być wykorzystane jako warsztat twórczy. Chcemy podzielić się jednym z najprostszych i jak na ironię, najbardziej efektywnych sposobów.

Pierwszą rzeczą do zrozumienia w manifestowaniu jest, że każdemu działaniu towarzyszy przeciwdziałanie. Wynika to z natury dualności aż do wyższych poziomów świadomości, które są poza dualizmem. Ponieważ metoda ta służy manifestowaniu nowych rzeczywistości w naszym życiu 3-D, dualizm jest czynnikiem.

Innym ważnym aspektem dla zrozumienia tego procesu jest napomnienie aby nie szkodzić. Zasada ta ma na celu ochronę przed negatywnymi konsekwencjami działania, a najprostszy sposób to utwierdzić się w tym, że twoje kreacje nie czynią krzywdy ani tobie, ani innym.

Ze względu na charakter tego materiału przekażemy informacje w trzech częściach. Ta pierwsza część opisuje geometrię tworzenia.

Drugą część poświęcimy na nie-dualne stany świadomości oraz w jaki sposób współdziałać z tymi wyższymi sferami swojej istoty. Te dwie części informacji zostaną skompletowane do pierwszego października tego roku. Jest to przygotowanie do Światowej Medytacji Dźwięku, która odbędzie się w niedzielę, 4 listopada podczas warsztatów „Hathor Intensive”, zatytułowanych Sztuka Zasiewu Nowej Rzeczywistości.

Trzecia część tych informacji obejmuje unię nie-dualnych stanów świadomości z mistrzostwem tworzenia/manifestowania w czasie i przestrzeni. Ta zespolona wiedza zostanie przekazana przed 1 grudnia tego roku.

Stoisz indywidualnie ale również jako członek społeczeństwa na kosmicznym rozdrożu. Dostrojenie do 21 grudnia 2012 zapowiada przejście do nowej rzeczywistości wibracyjnej. Dla przypomnienia, nie wierzymy, że świat skończy się w tym dniu. Jednak świat, jaki znamy, zmienia się.

Informacje, które przekazujemy w tym przesłaniu mają na celu pomóc Tobie w tworzeniu/zamanifestowaniu nowej rzeczywistości dla siebie i dla ludzkości. Metoda ta znacznie przyspiesza procesy twórcze, a od momentu jej przyswojenia, wierzymy, że szybko zadziała z wielkim pożytkiem dla wszystkich.

Metoda

W tej metodzie używa się jednej ze swoich czakr jako punktu skupiającego intencję. Istotnie, z punktu widzenia tworzenia/manifestacji, tajemnica tkwi w zjednoczeniu intencji, świadomości i energii.

Ogólnie rzecz biorąc większość ludzi osiągnie najlepsze rezultaty używając czakry splotu słonecznego, która jest związana z wolą i mocą osobistą, jako punktu skupienia energii.

Zachęcamy do eksperymentowania z innymi czakrami, w tym czakrą serca, gardła, trzeciego oka oraz korony. Większość ludzi zauważy, że manifestowanie nowej rzeczywistości z czakry korony jest wewnętrznie paradoksalne, ponieważ w tej lokalizacji świadomość postrzega wszystkie zjawiska jako złudne i istnieje tendencja do transcendencji wszelkich zjawisk, a więc trudno byłoby tworzyć coś podczas pracy z tą czakrą.

Dla naszych celów, którymi jest manifestowanie efektów w waszej rzeczywistości 3-D, większość z Was będzie korzystała ze splotu słonecznego jako najbardziej skutecznego punktu skupienia.

Ze swoją świadomością skupioną na splocie słonecznym, który znajduje się zaraz za dołem żołądka – można sobie wyobrazić wszechświat wokół siebie na kształt kuli, której centrum jest twój splot słoneczny. Kiedy wyobrazisz sobie tą sferę/kulę, uświadom sobie też, że istnieje nieskończona liczba punktów na jej powierzchni i że aktywujesz to co nazywamy Sferą Wszelkich Możliwości.

Trudnością w manifestacji nowych rzeczywistości jest ludzka skłonność aby wierzyć, że obecna rzeczywistość jest wszystkim, co istnieje. Powszechna jest tendencja do blokowania postrzegania i podążania ścieżką, która została ułożona dla Ciebie przez własne postrzeganie oraz uwarunkowana przez siły zewnętrzne. Wyobrażając sobie sferę nieskończonych możliwości tworzysz pęknięcia, jeśli chcesz tak to określić, na skorupce jajka swojej percepcji. Nowe możliwości, nowe realia stają się wtedy prawdopodobne.

Następnym krokiem jest wyobrażenie sobie siebie w przyszłości, w rzeczywistości jaką chcesz sobie wybrać. Jeśli decydujesz się na manifestację przedmiotu lub sytuacji, wyobraź sobie siebie w przyszłości, mając ten przedmiot lub będąc w danej sytuacji. Jeśli ma to być jakaś nowa osobista cecha lub umiejętność którą chcesz zamanifestować, trzeba wyobrazić sobie posiadanie tej cechy lub umiejętności w przyszłości.

Umieść ten wyimaginowany obraz Przyszłej Jaźni przed sobą w pewnej odległości, którą uznasz za odpowiednią. Dla większości będzie to odległość od 3 do 10 metrów ale jak blisko lub daleko to będzie, to nie ma to znaczenia. Umieścić to w strefie, która da tobie odczucie komfortu.

Następnie wyobraź sobie linię prostą biegnącą od swojego splotu słonecznego do splotu słonecznego tej Przyszłej Jaźni. W czasie utrzymywania połączenia pomiędzy swoim splotem słonecznym a splotem słonecznym swojej Przyszłej Jaźni, poprzez cichą intencję wezwij Sferę Nieskończonych Możliwości, by napełniła energią Twój zamiar.

Przez cichą intencję rozumiemy ruch twojej woli. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek wypowiedzieć na głos, a nawet po cichu. Słowa nie są potrzebne. To nie jest afirmacja.

To poprzez ruch twojej osobistej woli, powodujesz podążanie kosmicznych sił za twoją intencją. Z wiedzy i oczekiwania wynika to, że wszystkie możliwości są dostępne dla Ciebie przez samą naturę Twojej świadomości.

Tak więc, kiedy odczuwasz swoje Przyszłe Ja przed sobą i jesteś świadomy linii od swojego splotu słonecznego do splotu słonecznego swojego Przyszłego Ja, po prostu uruchom swoją wolę. Mówiąc o uruchomieniu woli nie mamy na myśli że ona gdziekolwiek podąży. To jest jak uruchomienie stacjonarnego generatora, który zaczyna się kręcić, pobierając energię z powierzchni otaczającej go kuli. Ten cichy ruch twojej woli nie potrzebuje słów. To jest po prostu intencja i oczekiwanie, że Sfera Wszelkich Możliwości wysyła do ciebie te linie energii, te nowe możliwości, poprzez prosty akt zestrojenia się ze swoim Przyszłym Ja ( tym który żyje w zamanifestowanej rzeczywistości jaką życzysz sobie stworzyć).

Kiedy tylko to zrobisz, wiele punktów świetlnych na powierzchni Sfery będzie emanować energiami, które dostroją się do intencji i pojawią się wówczas linie sił pomiędzy tymi punktami światła na powierzchni Sfery a Twoim splotem słonecznym. Mogą być dziesiątki lub tysiące linii od powierzchni Sfery do twojego splotu słonecznego. Wzrastająca energia popłynie wzdłuż linii, którą utworzyłeś do swojego Przyszłego Ja.

W ten sposób doenergetyzowana zostanie nowa rzeczywistość. Przyszłe Ja staje się tym, co nazywamy “magnetycznym atraktorem.” Kontynuując pracę każdego dnia, zwiększasz siłę przyciągania twojej Przyszłej Jaźni. Rezultaty są wielowymiarowe. Tworzą się nowe sieci neurologiczne w mózgu, które pozwalają na manifestację nowej rzeczywistość. Magnetyczny atraktor zwiększa również siłę przyciągania do Ciebie nieoczekiwanych osób, niespodziewanych sytuacji i możliwości, które przyspieszą manifestowanie się tej rzeczywistości.

Wzmocnienie Magnetycznego Atraktora / Przyszłego Ja

Można przyspieszyć i wzmocnić manifestowanie nowej rzeczywistości w swoim życiu jeśli dodasz uczucie uznania  do działania przejawiającego. Należy przez to rozumieć, dodanie poczucia uznania dla przyszłej rzeczywistości w chwili przepływu energii ze splotu słonecznego do splotu słonecznego swojej Przyszłej Jaźni. Kiedy doświadczysz siebie w przyszłości, żyjąc w tej (tworzonej) rzeczywistości, doświadczaj uznania za obecność tego w swoim życiu. Dodanie uczucia uznania w matrycy tworzenia to potężny wzmacniacz intencji.

Temat uznania oraz aktu tworzenia jest bardzo obszerny, i to jest coś co mamy nadzieję, przerobimy w przyszłości, ale to jest zbyt skomplikowane, aby wyłożyć ten materiał tutaj.
Wystarczy powiedzieć, że z punktu widzenia ludzkiej świadomości dwa najpotężniejsze katalizatory wdrukowujące neurologiczne rzeczywistości i tworzące nowe realia zewnętrzne to strach oraz miłość. W ludzkiej zbiorowości strach był i nadal jest używany jako środek do kontroli i kierowania. Miłość, czy w tym przypadku uznanie, jest również silnym środkiem do tworzenia zewnętrznej rzeczywistości. Ten dualizm, w sposób jaki wyraża się w zbiorowej historii, jest w istocie obszarem, który warto poznać.

Teraz chcemy zwrócić uwagę na metodę bardziej zaawansowaną. Jeśli nie będziesz w stanie zastosować techniki zaawansowanej, nie martw się. Podstawowa metoda jest bardzo szybkim sposobem do osiągnięcia efektów. Po prostu zaawansowana technika przyspiesza ten proces jeszcze bardziej. Jeśli popracujesz z podstawową techniką wystarczająco długo zdobędziesz z pewnością mistrzostwo wymagane do prowadzenia techniki zaawansowanej.

Jest jeden, ostatni element, na który chcemy zwrócić uwagę przed omówieniem techniki zaawansowanej. Ten kluczowy element jest wymagany zarówno dla podstawowej jak i zaawansowanej techniki. Jest prosty, a prostota często umyka ludzkiej uwadze.

Musisz coś zrobić w przestrzeni, którą chcesz zamanifestować. Musisz podjąć akcję. Jeśli jest to coś w twoim życiu 3-D co chcesz zmienić, to po pracy z naszą metodą coś zrób – podejmij działanie w swoim życiu, które jest zgodne z wynikami, których oczekujesz. Być może wiąże się to pozyskaniem informacji na temat tego, czego chcesz, a może rzeczywiście zmieniaj sposób robienia rzeczy w swoim życiu, aby dostosować się do rzeczywistości, którą chcesz utworzyć.

Jeśli jest coś, w innej sferze świadomości, to należy podjąć działania w tej rzeczywistości. Zajmiemy się tym jak tego dokonać nie teraz tylko w kolejnym przekazie. Fundamentalną prawdą jest, że w celu stworzenia nowej rzeczywistości w każdej sferze świadomości lub istnienia, należy podjąć działania w sferze obecnej.

Technika zaawansowana

Po doenergetyzowaniu swojego Przyszłego Ja, jak opisano powyżej, można przenieść swoje poczucie tożsamości z bieżącego ja do swojej Przyszłej Jaźni. Oznacza to, że możesz przenieść swoją świadomość, lub część swojej świadomości, z ciała fizycznego do ciała swojej Przyszłej Jaźni. Doświadczasz teraz wcielenia w swoją przyszłą rzeczywistość. Kiedy odczuwasz siebie w tej rzeczywistości to możesz „spojrzeć” wstecz na siebie w swoim ciele fizycznym z punktu widzenia przyszłości. Wykonując to zadanie można wyczuć oscylacje lub wibracje zbieżności obu rzeczywistości. To tak, jakby fale energii z Twojej Przyszłej Jaźni, z którą się właśnie identyfikujesz, zderzały się z falami obecnego ja, które w tym momencie nie ma tej identyfikacji.

Energetyczny punkt gdzie fale z przyszłości zderzają się z falami teraźniejszości tworzy punkt próżni (void point) (a dokładniej “obszar próżni”), i to właśnie dzięki temu obszarowi, teraźniejszość może szybko przeskakiwać do  przyszłości. Dla wszystkich zamiarów i celów będziesz przeskakiwał linie czasowe.

Zalecamy zapoznanie się z jednym z poprzednich przekazów a zatytułowany on jest Sztuka Przeskakiwania Linii Czasu” (The Art of Jumping Timelines) aby stworzyć lepszy kontekst dla techniki zaawansowanej. Chociaż metoda ta może być używana do spełniania osobistych pragnień, dzielimy się nią w nadziei, że użyjecie jej w czasie Światowej Medytacji w dniu 4 listopada 2012 do zaszczepienia nowych, korzystnych realiów dla ludzkości.

Przygotowawcze instrukcje dla tych, którzy pragną uczestniczyć w Światowej Medytacji – skądkolwiek gdzie fizycznie się znajdziecie w pierwszą niedzielę listopada 2012-zostaną wysłane przed 1 października.

Jesteś Siewcą nowej rzeczywistości, czy tego chcesz, czy nie, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Naszym celem poprzez dzielenie się tą wiedzą jest zwiększenie prawdopodobieństwa dobroczynnego działania dla ludzkiej przyszłości. Tych z Was, którzy chcą przyłączyć się do nas w medytacji światowej, albo osobiście podczas warsztatów w Seattle, lub na odległość, prosimy o eksperymentowanie z tą metodą przed tym Wydarzeniem. Wybierz coś w swoim życiu, co chcesz zmienić. Pracuj z tą metodą codziennie.

Raz dziennie to wszystko co potrzeba. Przetestuj. Zobacz, jak to działa. Zrozum poprzez bezpośrednie doświadczenie, jak skuteczna jest ta metoda. Po jej opanowaniu będziesz w stanie wejść w służbę ludzkości. Wzywamy tych z was, którzy są na tyle zdyscyplinowani żeby dojść do poziomu mistrzostwa.

Hathorowie
19 Sierpnia, 2012

Obserwacje i Przemyślenia Toma

Uważam, że Sfera Wszelkich Możliwości to fascynująca konstrukcja mentalna. I od czasu kiedy moi Mentorzy zaczęli uczyć mnie tej techniki (około tydzień przed publikacją tego przekazu), pracuję z nią intensywnie.

Myślę, że przekaz jest dość oczywisty, ale chciałbym rozwinąć kilka punktów dotyczących metody.

W podstawowej technice, można sobie wyobrazić Kulę/Sferę rozmiaru wszechświata z centrum w twoim splocie słonecznym. Dla tych z was, którzy wizualizują, powinno być to dość łatwe do wyobrażenia. Ci z Was, którzy nie wizualizują, nie muszą przywoływać obrazu. Wyobraźcie sobie i poczujcie Sferę oraz nieskończoną ilość punktów światła na jej powierzchni przez jakiekolwiek odpowiadające Wam sensory.

Dla niektórych ludzi oznacza to, że będą oni mieli odczucie dotykania sfery i jej punktów światła. Innym z kolei, wewnętrzny głos opisze wygląd kuli i świetlnych punktów. Niektórzy ludzie doświadczą Sfery w więcej niż jednej modalności sensorycznej, tj. np. widząc ją i czując jej dotyk itd.

Ważnym punktem tutaj, jest zaangażowanie modalności sensorycznej, którą należy wykorzystać w sposób naturalny bez marnowania czasu aby na siłę „zobaczyć” kulę, punkty światła lub swoje Przyszłe Ja.

Kolejny punkt dotyczy wielkości Sfery. Hathorowie sugerują kulę wielkości wszechświata tak, aby można było pobrać subtelne energie ze wszystkich punktów kosmosu.

Jest to ciekawy pomysł, ponieważ fizycy określają wszechświat jako nieskończony w rozmiarze. Obecne pomiary obserwowalnego wszechświata wskazują na jego średnicę wynoszącą około 46 miliardów lat świetlnych. Jest to ogromna ilość przestrzeni praktycznie nie do ogarnięcia dla większości z nas. Kiedy zwróciłem się do moich mentorów z pytaniem o to wyzwanie dla percepcji, powiedzieli …

“Rzeczywistość jest o wiele szersza, niż zdolność do wyobrażenia, jednakże działaj tak jak możesz, poszerzaj swoją percepcję do nieskończoności a będzie to miało wyraźne korzyści w zakresie ewolucji wielowymiarowej świadomości.”

Innymi słowy, działaj jak najlepiej, aby wyobrazić sobie siebie wewnątrz przestrzeni naprawdę WIELKIEJ, każdy obejmie taki wszechświat, jaki jest w stanie w tym momencie ogarnąć.

Niektórzy ludzie czują dyskomfort podczas tworzenia dużych mentalnych przestrzeni. Jeśli jesteś jedną z tych osób, nie martw się tym – po prostu zaczynaj od mniejszej Kuli – niech będzie ona tak mała, jak chcesz o ile jesteś przez nią całkowicie otoczony.

Jako człowiek (ze swoimi wielowymiarowymi aspektami) masz wewnętrzną zdolność do wykorzystania pełnego potencjału Sfery Wszelkich Możliwości. Ale skuteczne wykorzystanie Sfery zależy od dwóch niezastąpionych elementów nastawienia psychicznego: twojej intencji oraz oczekiwań.

Innymi słowy, musisz mieć jasne pojęcie o nowej rzeczywistości (tj. o wyniku), którą chcesz wprowadzić w swoje życie. Bez dokładności nie możesz wykorzystać mocy intencji. Bądź dokładny i jednoznaczny w tym co zamierzasz sprowadzić do przejawionej rzeczywistości.
Hathorowie również wspomnieli o tym, że podczas twórczego przejawiania się w świecie dualnym, zachodzi przeciw-reakcja twórcza. Im bardziej drastyczna zmiana w nowej rzeczywistości tym bardziej drastyczna reakcja na ten proces. Trzeba być tego świadomym.

Hathorowie zdecydowanie sugerują tworzenie efektów, które są nieszkodliwe dla siebie i innych. Ma to na celu ochronę przed przeciw-reakcją.

Musisz także zdawać sobie sprawę, że masz zarówno zdolność, jak i prawo do wezwania wielowymiarowej pomocy podczas tworzenia nowej rzeczywistości. Tego typu oczekiwanie ma kluczowe znaczenie podczas pobierania energii ze Sfery do splotu słonecznego (od tłum.: lub innej czakry jeśli nie zdecydowałeś się pracować ze splotem słonecznym).

Zaawansowani praktycy, którzy pracują z subtelną energią nie będą mieli z tym problemu. Jeśli jesteś jednym z nich, podejdziesz do tego “jak kaczka do wody”, jak to mówią (od tłum. w Ameryce). Ale jeśli nie masz doświadczenia z naturą subtelnej energii i jej związku z intencją, to może to stanowić pewną przeszkodę.

Hathorowie uświadamiają, że Sfera Wszelkich Możliwości daje dostęp właśnie do możliwości wielowymiarowych, a metoda jest sposobem, aby dopasować się do tej wieloaspektowej rzeczywistości.

Wielu, jeśli nie większość z nas myśli o tworzeniu nowej rzeczywistości (jako efektu działania) dla siebie w sposób liniowy. To jest jak nasze życie, toczące się wyłącznie po linii prostej, a my robimy konkretne rzeczy wzdłuż naszej linii czasu 3D, a to co robimy przyczynia się do tego, co chcemy osiągnąć.

Ale Hathorowie mówią, że oprócz pracy w sposób, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, możemy skorzystać z wielowymiarowych możliwości. Te nowe możliwości, które potencjalnie istnieją (ale jeszcze nie w rzeczywistości 3D) mogą zasilić nasz pożądany efekt urzeczywistniając go w szybszym tempie, niż gdyby po prostu „tyrać” w pocie czoła jak to robimy zwykle w naszym 3D, kiedy chcemy aby rzeczy się zdarzyły.

Kiedy tworzysz jasną intencję tego co chcesz stworzyć, należy skupić swoją świadomość na splocie słonecznym i wyobrazić sobie swoje Przyszłe Ja. Następnie należy wyczuć linię między swoim splotem słonecznym i splotem słonecznym swojej Przyszłej Jaźni. Ta linia staje się kanałem dla wielowymiarowych energii i pozwoli ona przekształcić wyobrażoną Przyszłą Jaźń w magnetycznego atraktora, ujawniając efekt jaki chcesz utworzyć w rzeczywistości w znacznie szybszym tempie.

Hathorowie dają jasną informację, że pracując z tą metodą raz dziennie, znacznie zmniejszy się czas potrzebny do przejawienia się nowej rzeczywistości. Osobiście stwierdziłem, że przejście całego procesu trwa tylko 5 minut, co sprawia, że jest to bardzo efektywna metoda.

Hathorowie również podkreślają fakt, że trzeba zrobić coś, co wyrazi tą przyszłą rzeczywistość. Innymi słowy, zróbcie coś w 3D, co jest zorientowane na pożądany efekt. Stosując tą metodę bez faktycznego robienia czegoś w zewnętrznej rzeczywistości swojego życia jesteś znacznie mniej skuteczny niż wtedy gdy angażujesz zarówno swoje wewnętrzne i zewnętrzne światy.

Mimo  tego, że Hathorowie jasno wyłożyli metodę punkt po punkcie, przejdę jeszcze krok po kroku dla tych, którzy wciąż mają wątpliwości. Dla kogo jest to zrozumiałe proszę, nie krępujcie się przeskoczyć do sekcji Technika Zaawansowana gdzie omówione są niektóre niuanse dotyczące kolejnego tematu.

Technika Podstawowa

Krok 1: Jasno wyspecyfikuj, co chcesz stworzyć. Będzie to stanowić podstawę dla Przyszłej Jaźni, którą będziesz tworzyć. W szczegółach tkwi moc, więc bądź konkretny.

Krok 2: Umieść swoją świadomość w splocie słonecznym, znajduje się on zaraz za dołem żołądka.

Krok 3: Wyobraź sobie siebie wewnątrz Sfery/Kuli, która jest wielkości wszechświata (lub mniejszej jeśli jest tobie niewygodnie pracować z tak rozległą przestrzenią). Twój splot słoneczny zlokalizowany jest w samym centrum tej Sfery.

Krok 4: Wyobraź sobie przed sobą, swoje Przyszłe Ja. Dla większości będzie to odległość 10 – 30 stóp (czyli około 3 – 9 metrów), ale to jak blisko to będzie lub jak daleko, to tylko kwestia twojego własnego odczucia. To wyimaginowane Przyszłe Ja to  jesteś “Ty”, które będzie doświadczać efektów, jakie chcesz stworzyć. Jest ono ucieleśnieniem tej przyszłej rzeczywistości. Gdy utrzymasz jasną wizję tego wyobrażonego Przyszłego Siebie, jesteś gotowy, aby przejść do kroku 5.

Krok 5: Wyobraź sobie linię, która biegnie od twojego splotu słonecznego do splotu słonecznego twojej Przyszłej Jaźni.

Krok 6: Nastaw się na pobierania energii ze Sfery Wszelkich Możliwości do splotu słonecznego. Stąd energia popłynie na zewnątrz, do splotu słonecznego Twojej Przyszłej Jaźni. Pobieranie rozpocznie się, gdy zdasz sobie sprawę, że Sfera Wszelkich Możliwości jest gotowa dla Ciebie poprzez fakt twojego istnienia jako wielowymiarowej istoty ludzkiej. Następnie aktywujesz Sferę poprzez akt cichej intencji.

Krok 7: Tak długo, jak czujesz się wygodnie z tym doświadczeniem, pozwalaj Sferze przekazywać energie do swojego splotu słonecznego i dalej, do splotu słonecznego twojej Przyszłej Jaźni.

Krok 8: Jeśli czujesz się gotowy, dodaj uczucie uznania do swojego doświadczenia w celu wzmocnienia magnetycznego atraktora, który jest twoją Przyszłą Jaźnią.

Uwaga: Dla większości ludzi podczas skupienia mentalnego, jest rzeczą normalną, że uwaga zaczyna „wędrować” w czasie tego typu pracy energetycznej. Kiedy więc uwaga odchodzi z centrum skupienia, delikatnie wprowadzić ją ponownie do obszaru, w którym pracujesz. Nie osądzaj, bez zniecierpliwienia, sprowadź ją z powrotem do centrum skupienia.

Krok 9: Jeśli dopełnisz procesu co trwa kilka minut, poświęć jeszcze parę minut aby pobyć z sobą. Najlepiej jest pozostać w ciszy, po to aby integrować subtelne energie uwolnione podczas pracy.

Technika Zaawansowana

Według mnie ten fragment metody jest najbardziej intrygujący. Może dlatego, że odczuwam zderzanie się dwóch fal w końcowej fazie procesu. To tak, jakby fale stojące mojej obecnej rzeczywistości pokrywały się z falami mojej Przyszłej Jaźni. Zderzenia tych dwóch fal, faktycznie, tworzą punkt próżni (void point) lub jak Hathorowie wyjaśniają – obszaru próżni (void region). Ten obszar interakcji przebiegu fal wydaje się być silną matrycą transformującą.

Ponadto pobieranie energii i potencjału ze Sfery wydaje się o wiele bardziej intensywne podczas prowadzenia techniki zaawansowanej.

No i na koniec znalazłem ciekawą anomalię wokół przestrzennego przesunięcia, które Hathorowie zaproponowali podczas końcowych etapów pracy z tą techniką. Może zaobserwujecie wystąpienie podobnego zjawiska, dlatego o nim wspominam.

Po pierwsze, dostrzegłem, że „patrzenie” wstecz na moje teraźniejsze Ja z perspektywy widzenia przestrzennego mojej Przyszłej Jaźni jest lekko dezorientujące. W końcu udało mi się osiągnąć tą zmianę (od tłum. przeniesienie swojej świadomości na świadomość Przyszłego Ja), a gdy do tego doszło, energia płynąca ze Sfery zmieniła swój zwrot. Doświadczenie to stało się bardzo intensywne, i czułem jak silnie naładowane fale energii przepływają do mojego obecnego Ja od mojej Przyszłej Jaźni.

Kiedy przerzuciłem się całkowicie do odczuwania siebie w mojej Przyszłej Jaźni, bardziej niż mojej obecnej Jaźni, energetyka osiągnęła swój maksymalny punkt. W chwili kiedy skumulowana energia stała się zbyt intensywna dla mojej odczucia komfortu, spontanicznie “wyskoczyłem” z mojego Przyszłego Ja z powrotem do mojego obecnego Ja. I w tym momencie reintegracji w swojego obecnego siebie, czułem jak mój organizm był zalewany endorfinami i całe doświadczenie zdawało się być dziwnie zabawne. Myślę, że to rozbawienie może zaistnieć ze względu na silne psychiczne wrażenie, że cały świat, a w nim ja sam, jest bardziej bajkowy niż rzeczywisty i że wszystkie formy (w tym ciała fizyczne) są ulotne, podlegające dowolnym zmianom w mgnieniu oka.

Korzystanie z Muzyki

Nie ma potrzeby korzystać z muzyki w tle, podczas wykonywania tego procesu. Eksperymentowałem z muzyką i bez, i stwierdziłem, że niektóre rodzaje muzyki mogą pomóc generować głębsze doświadczenie. Mimo, że tak stwierdziłem, to uważam, że w  większości wolę prowadzić ten proces w ciszy. Jest to kwestia gustu i neurologicznej podatności czy dźwięk / muzyka stanie się użytecznym sojusznikiem czy nie.

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z muzyki w tle, to proponuję coś, co sprawi, że poczujesz skłonność do zwrócenia uwagi do wewnątrz i ma psychoakustyczny charakter, coś, co przynajmniej generuje wzrost aktywności alfa. Proponuję także ustawić niską głośność, tak aby nie tłumić wewnętrznego doświadczenia.

Ponieważ niektórzy z was zapytają co z mojej muzyki bym zaproponował, oszczędzę wam czasu i napiszę to tutaj. Moje obecnie ulubione kompozycje (z moich utworów), które lubię wykorzystywać w procesie uruchamiania Sfery Wszelkich Możliwości to Infinite Pool: Entering the Holographic Brain  oraz  Lightship.

Światowa Medytacja Hathorów w niedzielę 4 listopada 2012

Sfera Wszelkich Możliwości z pewnością może być stosowana do przyspieszenia osobistych zmian, jednakże Hathorowie dzielą się z nami tą metodą, w nadziei, że inni będą jej używać do tworzenia pozytywnych skutków dla ludzkości, jako, że wspólnie wchodzimy w nowy cykl czasu.

O godzinie 15:00 PST w niedzielę, 4 listopada 2012 r. Hathorowie zainicjują ogólnoświatową medytację skoncentrowaną na Sferze Wszelkich Możliwości.

Jeśli planujecie dołączyć do nas w tej nowej twórczej medytacji, Hathorowie zwrócili się z prośbą o przygotowanie się do pracy ze Sferą przed tym wydarzeniem. Końcowe instrukcje i przygotowawcze porady będą publikowane na tej stronie przed pierwszym października 2012.

Dla tych, którzy zdecydują się dołączyć do nas podczas trzydniowych warsztatów, „Sztuka Zasiewu Nowej Rzeczywistości” od 2 do 4 listopada w Seattle w stanie Waszyngton, zgłębimy Sferę Wszelkich Możliwości, co poprowadzi do wielkiego mistrzostwa w tej metodzie. Ponadto, katalityczne dźwięki Hathorów będą odgrywać kluczową i dynamiczną rolę w przekazywaniu tej wiedzy.

Tom Kenyon

Wiadomość nie związana z tym przekazem….

Jeśli chcecie obejrzeć zwiastun filmu dokumentalnego o pracy Toma, kliknijcie link poniżej lub skopiujcie go do swojej przeglądarki:
http://www.woodycreekpictures.com/main/archives/category/current-films/tom-film

© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com