Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

W tym przesłaniu chcemy przedyskutować trochę znaczących związków pomiędzy manifestacją rzeczywistości a nie-dualnymi stanami świadomości .

Umysł i Świadomość

Jednak zanim rozpoczniemy, chcielibyśmy rozróżnić znaczenie terminów świadomość (consciousness) i umysł ( mind) w jakim kontekście  używamy tych słów.

Dla nas świadomość jest transcendentna dla wszelkich zjawisk i nie jest ograniczona przez neurologiczną aktywność układu nerwowego. Ponadto, świadomość jest również transcendentna względem czasu i przestrzeni, dowodem to, że je postrzegacie. I faktem też jest, że właśnie dzięki świadomości możecie podróżować przez energetyczne wiry prowadzące poza ograniczenia wcielonej egzystencji.

Umysł, tak jak używamy tego terminu odwołuje się do doświadczania zmysłowego, psychicznego i emocjonalnego jakie są następstwem znaczących zmian dotyczących waszego układu nerwowego. Z pewnością kiedy czytacie te słowa, tworzycie ich własne znaczenie za pośrednictwem fizycznego mózgu i układu nerwowego.  Tworzycie znaczenie naszych słów poprzez okno swojego umysłu, ale to okno jest utworzone jak i nakładające określone ramy przez ograniczenia waszego systemu nerwowego.

Nasze przesłania są zakodowane lingwistycznie i w wielu miejscach składni (szyku zdań)  naszych komunikatów znajdują się wiry – tunele czasoprzestrzenne – przez które możecie chwilowo opuścić umysł wkraczając do nieskończonego misterium świadomości.

Jak Postrzegamy Wyższe Wymiary

Doświadczając tego na sobie, żyjemy w świadomości wielowymiarowej i w zależności od poziomu rozwoju osobistego manifestujemy się, od czwartego do dwunastego wymiaru. Do dziewiątego wymiaru mamy możliwość przełączania się pomiędzy naszą formą antropomorficzną, która jest podobna do ludzkiej a ciałem świetlistym.

Kiedy wstępujemy w dziesiąty wymiar wszelkie połączenia z naszą antropomorficzną formą znikają. Stajemy się dla wszelkich zamierzeń i celów, geometrycznymi formami światła. Postępując dalej w osobistej ewolucji możemy wyrażać się w dziesiątym, jedenastym i dwunastym wymiarze na wiele sposobów.

Każdy postęp w rozwoju świadomości niesie z sobą większe zrozumienie powiązań między wszelkimi istotami i aspektami kosmicznymi. Ten dziwny paradoks egzystencji staje się oczywisty kiedy wkraczamy w dziesiąty wymiar.

Wzajemne Powiązania i Nie-Dualność

Dzielimy się tą informacją, ponieważ podobna rzecz dotyka Was, jako że zmierzacie do wyższych wymiarów własnego bytu. Od wymiaru dziesiątego do dwunastego, świadomość wzajemnych powiązań rozszerza się i to samo dotyczy świadomości nie-dualności – Matki Wszystkich Rzeczy. To jest rzeczywiście paradoks świadomości, wspomniany wcześniej i to taki, który został określony przez niektóre wasze podstawowe filozofie.

Dla nas, osiągnięcie nie-dualności nie jest kierunkiem końcowym, ale raczej filarem do większego mistrzostwa i zrozumienia, jak tworzyć korzystne efekty.

Jak postrzegamy Nie-Dualność

W nie-dualnym stanie świadomości my, tak jak i wy doświadczamy zaniku przeciwstawieństw.  W nie-dualnych stanach świadomości, dualność – tak jak jest ona doświadczana w relatywnym świecie – znika i wchodzimy wówczas w wielkie odczuwanie skupionej uwagi i spokoju.

W najgłębszych stanach nie-dualności jest tylko czysta świadomość doświadczająca siebie samej.

Ważne jest uzmysłowienie sobie, że nie-dualne stany świadomości są relatywne dla obserwującego. Tak więc gdy doświadczacie nie-dualności poprzez swoją czakrę serca, możecie bardzo dobrze doświadczyć bezosobowej miłości – głębokiego poczucia kosmicznego połączenia.

Rzeczywiście, w tym stanie jedności pomiędzy nie-dualnością i sercem  możecie się zadurzyć, i właściwie bez żadnych zbędnych procesów zakochujecie się w kosmosie. I w tym jest ten paradoks serca, że czujecie się Kochani i wszystko co widzicie i czego jesteście świadkami jest też obdarzone Miłością.

Chociaż jest to piękny stan świadomości, nie jest to czysta nie-dualność. Kiedy wznosisz się do wyższych czakr, doświadczanie nie-dualności zmienia się.  Kiedy przebywasz w czakrze korony, doświadczasz nie-dualności w jej czystej formie – czysta świadomość świadoma siebie samej. W wyższych wymiarach nie-dualności nie ma żadnego odczucia osobowego ja.

Paradoksem tworzenia jest to, że rozwija się ono z najczystszych stanów nie-dualności do najbardziej spolaryzowanych stanów egzystencji. Tak więc świadomość posiada dwa pozornie sprzeczne stany relatywnej egzystencji ( np. wasze życie zawarte w czasie i przestrzeni) oraz nie-dualny stan świadomości, w którym wszystkie polaryzacje i konflikty znikają.

Z naszej perspektywy, jak wspomnieliśmy wcześniej, nie-dualne stany świadomości wspierają dochodzenie do większego, twórczego mistrzostwa a nie są końcowym punktem czy też celem ewolucji.

Połączenie (interconnectedness) przeciwko Jedności (oneness)

Tutaj czujemy potrzebę omówienia ważnego rozróżnienia pojęcia połączenia (interconnectedness) oraz koncepcji “jedności” (oneness). My nie stosujemy tych pojęć zamiennie.  Na świecie istnieje wiele definicji “jedności” i nie jest możliwe wyszczególnienie tu wszystkich ich subtelności i znaczeń.

Zamiast tego zwrócimy naszą uwagę na to, co według nas stanowi fundamentalne rozróżnienie. Niektórzy uważają, że połączenia (interconnectedness) to to samo co jedność (oneness), i że z chwilą wejścia w wyższe stany świadomości i wyższe wymiary bytu scalacie się z bąblem światła, w którym wszystkie rozróżnienia znikają. To nie jest nasze spojrzenie.

Wzajemne powiązanie lub połączenie jest uznaniem, że wszystkie istoty i wszystkie aspekty wszechświata są we wzajemnej relacji a jednocześnie posiadają swe unikalne różnice. Różnice te są wyjątkowe i unikalne. Czasem są irytujące, czasem są wzbogacające. Ale wszystkie te różnice są częścią gobelinu manifestującej się rzeczywistości i żadna z nich nie jest zbędna.

Jedną z trudności jakie widzimy w koncepcji jedności propagowanej przez niektóre osoby z ruchu New Age lub komun Osobistego Wzrostu jest to, że unikalne różnice pomiędzy ludźmi są piętnowane ponieważ wszystko musi być “jednym” więc właściwe granice energetyczne pomiędzy indywidualnościami mają być i są przez nich pomijane. Ponadto, niektórzy używają tego system wierzeń (w tym przypadku: jedności – “oneness”) jako pretekstu do uniknięcia osobistej odpowiedzialności. Z naszego doświadczenia nabytego poprzez przejścia kolejnych wymiarów, pozostajemy wyjątkowymi jednostkami i wyższe wymiary naszego bytu nie pozbawiają nas naszej unikalności a tylko dają nam większe możliwości w tworzeniu.

AETHOS

Chcemy teraz przekazać Wam sposób dostępu do jednego z naszych skarbów kultury, który nazywamy Aethos (wymawia się: AH-EE-THOS). Aethos to pasmo świadomości zakorzenionej w czystej nie-dualności.

Kiedy Hator wkracza w dziesiąty wymiar ma wiele możliwości  i dróg manifestacji. Niektórzy z nas wybierają chwilowe dołączenie do wspólnoty wibracyjnej. Wspólnota ta składa się z poszczególnych Hatorów z dziesiątego, jedenastego i dwunastego wymiaru.   Istoty te wkraczają w nie-dualność z własnej woli i decydują się na pozostanie przez jakiś czas w tej wibracji świadomości dla dobra pozostałych istot.

Większość istot pozostaje w Aethos czasowo, podczas gdy niektóre nie skłaniają się do jego opuszczenia.  Kiedy istota dociera do Aethos, wszelkie osobiste cechy zostawia za sobą. Istota, która pozostaje w Aethos nie ma imienia. Wszystkie cechy tożsamości zostają zastąpione przez całkowite zanurzenie się w nie-dualności. Istoty utrzymują tą wibrację nie-dualności dla dobra innych, ponieważ nie-dualność jest Matką Wszystkich Rzeczy będąc podłożem wszelkiego istnienia.

Pozostawać w Aethos, to wznosić się w nie-dualność.

Wasze doświadczenie  bycia w Aethos będzie różniło się od doświadczeń innych, wyniknie z waszego poziomu rozwoju a także problemów w dualności jakim obecnie stawiacie czoła.

Ale niezależnie jak złożone czy trudne będą Wasze osobiste sprawy, bycie w obecności Aethos wzniesie Was i dlatego przekazujemy Wam te informacje w tym właśnie czasie.

Dla tych z Was, którzy są bardzo zaawansowani, wystarczy usłyszenie imienia Aethos i zrozumienie jego nie-dualnej natury, aby dzięki tym środkom zjednoczyć się z nie-dualnością.

Jednak wiele osób poczuje w sobie, że droga ta, czy też metoda jest trudna. W związku z tym oferujemy Wam dźwiękowy skarb, który będzie Was prowadził. Ta dźwiękowa medytacja jest analogią do królestwa światła, miejsca lokalizacji Aethos.

Aethos emituje wibracje światła i mogą być one obniżone do zakresu słyszalności dla ludzkiego ucha. Tak więc to co będziecie słyszeli podczas Dźwiękowej Medytacji Aethos, to tłumaczenie światła na dźwięk. Jest to harmoniczna esencja Aethos jaka manifestuje się w dziesiątym wymiarze.

Proponujemy abyście eksperymentowali ze słuchaniem tego unikalnego skarbu dźwiękowego na różne sposoby. Pierwszy z nich to słuchanie z poświęceniem całej uwagi dźwiękom. Pozwólcie dźwiękom być w centrum Waszej uwagi a jeśli wasz umysł powędruje gdzieś dalej po prostu sprowadźcie go na powrót do dźwięku.

Drugi sposób to słuchanie ze skupieniem uwagi na czakrze serca pośrodku klatki piersiowej.

Później słuchanie z uwagą skupioną na czakrze gardła.

Następnie, słuchajcie tego z punktem skupienia na czakrze trzeciego oka (Adżnie), umiejscowionej  pomiędzy oczami na nasadzie nosa.

I w końcu, słuchajcie Dźwiękowej Medytacji Aethos z uwagą skupioną na czakrze korony, na szczycie głowy.

Wyczuwajcie i doświadczajcie różnic jakie powstają kiedy słuchacie Dźwiękowej Medytacji Aethos przez te różne czakry. Większość z Was zorientuje się, że czuje się bardziej naturalnie słuchając Dźwiękowej Medytacji Aethos  skupiając się na jednej konkretnej czakrze. Niech ta czakra będzie Waszym punktem skupienia, podczas przygotowań do dźwiękowej medytacji  jaka będzie miała miejsce podczas Medytacji Światowej.

Ewolucyjny Test na Inteligencję

Z naszego punktu widzenia jednym z wyznaczników rozwiniętej świadomości jest rozpoznawanie wzajemnych powiązań. To rozpoznawanie jest ewolucyjnym testem inteligencji a Wasz gatunek jest teraz pośrodku drogi. Ludzkość nie może kontynuować życia, wspólnie tak, jak to robiła do tej pory – żyjąc w złudzeniu że ludzie mogą plądrować Planetę bez konsekwencji dla Ziemi, dla jej miliardów form życia czy też dla ludzkości samej w sobie.

Medytacja Światowa

Celem Światowej Medytacji jest dodanie wibracyjnej jakości do emocjonalnej atmosfery Waszej Planety.

Macie niezbywalne prawo do zrobienia tego ponieważ jesteście wcieleni w tym czasie i przestrzeni, i aktualnie żyjecie na tej Ziemi.  Jako mieszkańcy tej Planety, macie prawo do sprzyjania pozytywnym rezultatom.

Szczególnym celem tej Światowej Medytacji jest przyspieszenie zbiorowego rozpoznawania przez ludzkość wzajemnych powiązań i przejście od miazmatów i urojeń zbiorowej historii do nowych konstelacji kulturowych przekonań, które będą służyć ludzkiemu, wyższemu przeznaczeniu. Zostanie to wykonane za pośrednictwem waszej wyobraźni – mocą waszej woli i intencji – połączonej z twórczym potencjałem obecnym w nie-dualnych stanach świadomości.

Światowa Medytacja odbędzie się 4 Listopada pomiędzy godziną 3:00 a 4:00 po południu czasu PST (standardowy czas Pacyfiku). Podczas gdy medytacja będzie miała zasięg globalny, jej energetyczny punkt węzłowy będzie w Seattle, w stanie Waszyngton, podczas finałowej godziny medytacji “Hathor Intensive”, którą nazwaliśmy „Sztuka Zasiewu Nowej Rzeczywistości” (The Art of Seeding New Realities).

Na czas trwania tej medytacji, Aethos wejdzie w przestrzeń stworzoną przez uczestników “Hathor Intensive”. Z punktu węzłowego, Aethos rozszerzy swoją energetykę na cały świat do wszystkich, którzy zdecydują się do nas dołączyć w tym przedsięwzięciu (w Medytacji Światowej).

Nie ma znaczenia gdzie na Ziemi będziecie wtedy fizycznie. Ponadto kiedy formalnie medytacja zacznie się o 3:00 po południu i skończy o 4:00 po południu, energetyka wygenerowana przez Aethos pozostanie obecna przez 25 godzin. Innymi słowy Aethos utrzyma swoją emanację z dziesiątego wymiaru do tych osób, które przyłączą się do Światowej Medytacji począwszy od 4 Listopada od godziny 3:00 po południu (PST) do 5 Listopada, do godziny 4:00 po południu (PST)

Możecie przyłączyć się do Światowej Medytacji  w każdej chwili w tym dwudziestopięciogodzinnym okresie.

Faktycznie możecie podłączyć się do tej szczególnej medytacji, kiedykolwiek zażyczycie sobie dostroić formę myślową wzajemnego połączenia zbiorowości ludzkiej. Jako, że wspólnie wkraczacie w bardziej intensywne fazy transformacji planetarnej, ci którzy zestroili się z rzeczywistością wzajemnych połączeń będą „wiedzieli” kiedy jest sprzyjający moment by wysłać ten myślokształt do innych ludzi za pośrednictwem tej szczególnej medytacji.

Podejmując tą medytację, ważne jest aby zrozumieć, że nie wpływacie bezpośrednio na efekty wydarzeń, lecz raczej “dostrajacie” pozytywny myślokształt do zbiorowości ludzkiej.   Co też poszczególni ludzie wybiorą lub nie wybiorą w odniesieniu do zrozumienia wzajemnych powiązań, zależy wyłącznie od suwerennych przekonań każdego z nich.

Ponadto Aethos nie zrobi niczego i faktycznie nie ma takiej możliwości aby ingerować w ludzką świadomość. To istota ludzka musi podjąć decyzję czy dostosować się do wibracji Aethosa. Innymi słowy Aethos nie podejmuje działania. On tylko emanuje swoją naturą, którą jest nie-dualna świadomość.

Rzeczywista Medytacja

Podczas medytacji proponujemy abyście zaczęli od słuchania “Dźwiękowej Medytacji Aethos”. Podczas tej części skupiajcie swoją uwagę na czakrze serca chyba, że intuicyjnie wyczuwacie, że lepiej dla Was będzie skupić uwagę na innej czakrze.

Po wysłuchaniu Dźwiękowej Medytacji Aethos, pozostańcie w ciszy z uwagą skupioną na czakrze serca (lub na innej jeśli tak wybierzecie). Po krótkim czasie skupiania się na wybranej czakrze, wyobraźcie sobie, że któraś część Was (np. Wasze ciało KA lub wasz eteryczny “bliźniak” ) wznosi się nad wami gdziekolwiek jesteście fizycznie na Ziemi. Wyobraźcie sobie i poczujcie, że drudzy Wy, którzy wyglądacie dokładnie jak fizyczni Wy, unosicie się sto kilometrów ponad powierzchnią planety, gdzie podajecie sobie ręce z innymi, którzy jak Ziemia długa i szeroka przyłączyli się także do tej medytacji

To połączenie rąk jest symbolicznym przedstawieniem myślokształtu, który nazywamy współzależnością. Jest to rozpoznanie i przyswojenie sobie że cała ludzkość jest wzajemnie połączona, i że połączenie to istnieje jednocześnie na równi z niepowtarzalnymi różnicami wszystkich jednostek.

Ten, z którym połączysz ręce może równie dobrze mieszkać w odległym zakątku Ziemi. On lub ona mogą mieć inny światopogląd. On lub ona mogą wyznawać inną religię niż ty lub nie wyznawać żadnej religii. Osoba, której ręce trzymasz może stawiać czoła zupełnie innym problemom niż ty z uwagi na jego lub jej miejsca zamieszkania na Ziemi i kulturę z jaką przyszło jemu lub jej być w zgodzie. A jednak mimo tych różnic jesteście wzajemnie połączeni.

Łączyć się będą w tym morzu wzajemnych powiązań królestwa Bogiń, Duchy Ziemi, Żywiołaki i niezliczone inne ziemskie formy życia a także sama Ziemia. Ci z Was, którzy są świadomi wielowymiarowości, mogą doświadczyć połączenia z inteligencją międzygalaktyczną równie dobrze jak z ciałami kosmicznymi wliczając w to Słońce czy też Centralne Słońce – czarną dziurę formującą centrum waszej galaktyki.

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z was czytających te słowa, są tak zniechęceni jakością i stanem w jakim jest ludzkość, że mogą mieć trudność czy wręcz niemożność podania rąk innym ludziom. Jeśli jesteś jednym z nich, proponujemy podanie rąk duchom natury i wtedy poprzez takie działanie również dołączysz do potencjału transformacyjnego.

Przygotowanie do Medytacji Światowej

Jeśli zdecydujecie się dołączyć do nas podczas Medytacji Światowej, prosimy żebyście rozpoczęli pracę z Dźwiękową Medytacją Aethos regularnie. Powodem tego przygotowania jest możliwość oswojenia się ze stanami świadomości powstającymi w was dzięki Aethos.

Jeśli doświadczacie teraz trudnych problemów w życiu, proponujemy abyście słuchali Medytacji Dźwiękowej Aethos przynajmniej raz dziennie.  Ma to na celu pomóc w przejściu do innych stanów świadomości i z tej perspektywy wasze problemy zmniejszą się lub też zdolność radzenia sobie z nimi powiększy się.

Wynikiem tego jest wasze wzniesienie a my potrzebujemy tak wiele wzniesionych osób jak to tylko możliwe, które przyłączą się do Medytacji Światowej. Ujmując to inaczej… jeśli jesteście przesyceni osobistymi toksynami, pracujcie z Dźwiękową Medytacją Aethos codziennie, po pierwsze dla własnego dobra a po drugie dla całej społeczności.

A tak przy okazji, jesteście zaproszeni do słuchania Dźwiękowej Medytacji Aethos i używania jej jako osobistego narzędzia transformującego nawet jeśli nie planujecie przyłączenia się do Medytacji Światowej.

Dźwiękowa Medytacja Aethos: Końcowe Refleksje

Z przyjemnością oraz wielkim oczekiwaniem przedstawiamy wam Dźwiękową Medytację Aethos. Ufamy, że przyniesie wam ona poczucie spokoju i większe możliwości do radzenia sobie z tymi chaotycznymi wydarzeniami waszego świata.

Oczekujemy również, że Aethos otworzy drogę do waszej własnej nie-dualności, i że jako przejawione istoty twórcze połączycie razem dwie rzeczy – niepowtarzalność waszego życia i moc nie-dualności.

Niech zjednoczenie stanie się dobrodziejstwem dla Was i Waszych Bliskich

Hatorowie
20 Września, 2012

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Uważam, że to przesłanie Hatorów jest jednym z najgęściej upakowanych informacjami i ciągle po wielokrotnym już czytaniu znajduję nowe poziomy objawień.

Omawiają kilka obszarów zagadnień ale ja ograniczę moje komentarze do Aethos i Medytacji Dźwiękowej, która będzie stanowiła pierwszą część Medytacji Światowej 4 Listopada.

Aethos

Moje pierwsze zetknięcie z Aethos miało miejsce około rok temu w czasie przygotowań do “Hathor Intensive” – medytacji, nazwanej Transmisje  Światła (Transmissions of Light). Kilka miesięcy przed tym wydarzeniem przeżywałem swoje cykliczne obawy egzystencjalne, kiedy jeden z moich mentorów przeprowadził mnie poprzez światy do dziesiątego wymiaru gdzie poinstruował mnie aby po prostu “siedzieć” z Aethos.

Natychmiast się uspokoiłem i wszedłem w to, co rozpoznałem jako stan w rodzaju Samadhi (trans yogi), w którym zagłębiałem się głębiej i głębiej w nie-dualny stan świadomości. Niepokój, który tak wyraźnie zajmował mój umysł przez ostatnie godziny nagle rozproszył się w kilka minut. I to, w końcu niemały wyczyn, zostało dokonane przeze mnie „siedzącego” w obecności Aethos.

Jak to Hatorowie wspominają w swoim przesłaniu, idea nie-dualności ukazana jest w różnych podstawowych filozofiach, spośród których część sięga wstecz do Upaniszad i do Bhagavad Gity w starożytnych Indiach, nauczania nie-dualności w wielu mitach i sagach jak również podstawowych naukach Buddyzmu, by przywołać tylko niektóre.

Aethos, w obecności którego “siedziałem”, jak mówiłem wcześniej, był dziesiąto- wymiarowym Hatorem i kiedykolwiek odczuwałem tą istotę poprzez jasnowidzenie, wyraźnie widziałem “To”, jako świetlistą kulę składającą się z trzynastu wirujących sfer osadzonych jedna w drugiej. Według mojego odczucia, podział częstotliwości ustanowiony przez te wirujące sfery w efekcie wytworzył energetykę nie-dualności, która tak bardzo na mnie wpłynęła.

Odniosłem się do tej istoty jako „To” ponieważ nie miała ona jakichkolwiek oznak płci. Hatorowie, których spotykałem, będąc z wymiarów od czwartego do dziewiątego, posiadali zarówno ciała świetliste jak i cechy antropomorficzne wskazujące na płeć natomiast Hatorowie z wymiarów 10, 11 i 12 pojawiają się wyłącznie jako geometryczne formy świetlne.

Dźwiękowa Medytacja Aethos

Podczas nagrywania Dźwiękowej Medytacji Aethos, prowadził mnie dziesiątowymiarowy Hator. Z inżynieryjnego punktu widzenia, było to fascynujące doświadczenie. Jako, że dokonałem oddzielnego nagrania ośmiu ścieżek składających się na całe nagranie, ta istota zmieniała mój głos w znaczący sposób względem poprzednio nagranych dźwięków. Po dopracowaniu ścieżki wiodącej po prostu dokładałem w pętli kolejne ścieżki, zgodnie z “Jego” wskazówkami, w porządku jaki mógł przybliżyć fluktuacje światła składające się na „Jego” istotę. Nie dokonałem żadnej manipulacji dźwięku – w znaczeniu stosowania dźwięków syntetycznych czy też pogłosów lub innych dźwięków dodanych do mojego głosu. Dźwięki jakie słyszycie w Dźwiękowej Medytacji Aethos są całkowicie naturalne i wolne od jakichkolwiek dodatkowych efektów,  co można z trudem przyjąć po ich odsłuchaniu.

Na końcu tego przesłania, znajdziecie dwa linki do dwóch różnych wersji tej medytacji dźwiękowej.  Pierwsza trwa pięć minut i cztery sekundy. To pierwsze podejście testowe i proponuję abyście od tego zaczęli. Zobaczcie co się przed wami otwiera podczas tych pięciu minut jakie zabierze słuchanie.

Pracujcie z tym pięciominutowym plikiem audio według zasad jakie podali Hatorowie. Początkowo po prostu słuchajcie z uwagą skupioną na dźwiękach. Następnie słuchajcie z uwagą skupioną na czakrze serca. Później słuchajcie z uwagą skupioną na czakrze gardła. Następnie słuchajcie z uwaga skupiona na trzecim oku a w końcu słuchajcie z uwagą skupioną na czakrze korony. Możecie też zdecydować o oddzieleniu kolejnych sesji odsłuchiwania z uwagi na “przeładowanie energetyczne”.

Druga wersja jest dla tych, którzy zdecydują o dołączeniu do Medytacji Światowej, która będzie miała miejsce 4 Listopada i dla tych, którzy zechcą wkroczyć w obecność Aethos na dłuższy czas.  Ten plik audio ma 30 minut długości, czas jaki Hatorowie spędzą w Aethos przed symbolicznym połączeniem rąk w finałowej fazie Medytacji Światowej

Jeśli planujecie połączyć się z nami w Medytacji Światowej, zdecydowanie namawiam do rozpoczęcia słuchania tej rozszerzonej wersji na długo przed 4 Listopada. A to dlatego, żebyście nabrali doświadczenia z różnymi stanami umysłu, które medytacja dźwiękowa wytworzy w was.

Wskazówki odnośnie Medytacji Światowej

Jak to Hatorowie ujęli, energetyka Aethos będzie rozciągnięta na wszystkich uczestników Medytacji Światowej przez okres 25 godzin, począwszy od 3:00 po południu (PST) 4 Listopada aż do 4:00 po południu (PST) 5 Listopada. Znaczy to, że możecie dołączyć do medytacji i przyłączyć się do światowej sangha (wspólnoty) kiedykolwiek, w tym przedziale czasu.  Dla uzyskania precyzyjnych danych o czasie Medytacji w Seattle, odnośnie swojej strefy czasowej odsyłam was do stron wskazujących czas światowy, przykładowo: http://www.timeanddate.com/worldclock/

Rozpocznijcie Medytację od wysłuchania Dźwiękowej Medytacji Aethos przez 30 minut. Potrzebne to jest do podniesienia stanu waszej świadomości i uruchomienia kreacji, jak to Hatorowie stwierdzili, że nie-dualne stany świadomości są filarami rozwoju stanów kreatywności.

Następnie wyobraźcie sobie że wasze KA (wasz eteryczny bliźniak) lub jakaś wersja was, płynie w górę jakieś 100 kilometrów ponad miejsce w jakim się znajdujecie na planecie. Potem wyobraźcie sobie, że łapiecie się za ręce z innymi unoszącymi się wokół Ziemi. To podanie rąk  jest aktem wyobraźni uznającej znaczenie wzajemnego połączenia. Jak to Hatorowie wyjaśnili, ten rodzaj wzajemnych połączeń nie neguje naszych różnic. Jest zawarciem się w nich. Akt połączenia rąk ponad Ziemią uznaje, że jesteśmy wszyscy połączeni włączając w to inne formy życia, nawet energetyczną formę inteligencji.

Jak długo pozostaniecie w tym wyobrażonym stanie, zależy wyłącznie od was. Sugeruję 5 do 10 minut. Jeśli wasz umysł powędruje w inną stronę, a z dużym prawdopodobieństwem tak się będzie działo, po prostu skupcie swoją uwagę ponownie na „sobie”, pływającym 100 kilometrów ponad Ziemią.

Zakończenie Medytacji Światowej jest też doskonałym momentem do skorzystania ze Sfery Wszelkich Możliwości (The Sphere of All Possibilities) aby doenergetyzować osobiste efekty jakie chcielibyście zamanifestować. Jeśli nie zapoznaliście się z tym Planetarnym Przesłaniem Hatorów, byłoby dobrze zrobić to przed nadchodzącą Światową Medytacją.

Przypuszczalnie odbędzie się wszystko jak podczas poprzednich Światowych Medytacji Hatorów, będzie to niosło za sobą przyjęcie dużego ładunku energetycznego. Jeśli przebieg medytacji będzie dla was bardzo intensywny, będzie dobrze odpocząć po wszystkim, nawet położyć się jeśli to będzie możliwe.

Jeśli będziecie mocno skupieni, możecie dołączyć do Medytacji powtórnie, tyle razy ile zechcecie podczas dwudziestopięciogodzinnego okresu. Wasza strefa komfortu wskaże wam kiedy odpocząć.

Uwaga: jeśli zdecydujecie się na pracę z trzydziestominutową Medytacją Dźwiękową Aethos, proszę ściągnijcie ją sobie na swój komputer zamiast obciążać nasz serwer. Dodatkowo, w dniu medytacji serwer obciążony za bardzo nie obsłuży wszystkich chętnych.

Ważne: Nie należy słuchać Dźwiękowej Medytacji Aethos w sytuacjach wymagających uwagi, takich jak np. prowadzenie auta czy obsługiwanie urządzeń.

Nie planujcie odsłuchiwania tych plików w dniu medytacji. Powinieneś ściągnąć je przed tym czasem i być gotowym.

Click here for The Aethos Sound Meditation (5 mins 4 secs)

Click here for The Aethos Sound Meditation (30 mins)

Tom Kenyon

 

©2012 Tom Kenyon – Wszystkie prawa zastrzeżone www.tomkenyon.com

Możecie kopiować to przesłanie i rozsyłać je za pośrednictwem wszelkich mediów o ile nie pobieracie za to wynagrodzenia. Materiały dołączone do przesłania (pliki audio) nie mogą być zamieszczane na jakichkolwiek innych stronach. Są one wyłącznie do osobistego odsłuchiwania.