Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Het Kosmische Venster

Een Hathor Planetaire Boodschap middels Tom Kenyon

In deze laatste boodschap van het jaar willen wij een energetische mogelijkheid bespreken voor het verheffen van je bewustzijn en verlichting van je geest, hart en lichaam. We noemen dit het kosmische venster want het is een opening middels welk je gemakkelijker de vermeende beperkingen van tijd en ruimte kunt overstijgen.

Het venster waar we in deze boodschap over spreken, begint op 21 december, 2012 (de Winter Zonnewende) en gaat drie dagen door, tot en met 23 december, 2012. Dit Kosmische Venster wordt twee keer per jaar bezocht tijdens zowel de Winter Zonnewende als de Zomer Zonnewende.

Naarmate ieder jaar vordert vinden diverse planetaire en galactische uitlijningen plaats en “kleuren” het venster middels welk je je geëxpandeerde aard kunt waarnemen. Er zijn ook andere kosmische vensters.

Twee van de meest voorkomende kosmische vensters van de Aarde treden op vlak voor zonsopgang en na zonsondergang. Deze twee vensters zijn dimensionale portalen waardoor u gemakkelijker door de sluiers kunt turen, die de werelden scheiden. Sjamanen zijn zich terdege bewust van deze gunstige momenten, maar het Kosmische Venster waar we in deze boodschap over spreken, is van groter belang, vanwege het op een lijn komen met de galactische kern, de Centrale Zon van jullie melkwegstelsel, die in feite een zwart gat is.

Deze specifieke en zeldzame uitlijning zal resulteren in een uitzenden van evolutionaire energieën door heel het melkwegstelsel heen. Jullie Aarde is een van de ontelbare planeten die deze energie van verheffing ontvangt.

Zoals wij het zien luidt deze kosmische uitlijning niet het einde van jullie wereld in, maar kondigt dit een nieuw begin aan. Hoe ieder van jullie zich bezighoudt met deze katalytische evolutionaire energieën is een persoonlijke keuze.

Veel individuen zouden deze intense energieën zeer wel kunnen ervaren als irritatie. Als je mentaal, emotioneel en energetisch niet bent voorbereid om naar een hoger niveau in jezelf te springen, kunnen deze energieën je het gevoel geven dat je je verstand verliest.

Daarentegen, als je in lijn bent met de opwaartse beweging dan zul je gedragen worden door deze energieën. Ze kunnen buitengewone vergezichten voor je openen wanneer je voor hen openstaat.

Deze periode van drie dagen is een ideale tijd om je leven te overpeinzen vanuit het gezichtspunt van geëxpandeerde bewustzijnstoestanden, om buiten je tijdlijn te stappen om gewaar te worden van de patronen van je leven en van je persoonlijke geschiedenis die je tot dit punt in tijd hebben gebracht.

Schrik niet terug voor die delen van je aardse ervaringen die misschien moeilijk zijn en zijn geweest. Er zijn in de schaduw schatten te vinden.

Sterker nog, het is vanuit de schaduw van jullie collectieve en persoonlijke geschiedenis dat nieuwe energieën zullen worden uitgebracht. Onze raad over hoe dit venster binnen te gaan heeft de Aethos Geluid Meditatie als middelpunt.

We raden je aan een eerdere boodschap, getiteld Het Aethos en Non-duale Toestanden van Bewustzijn te lezen om de methode beter te begrijpen. We raden je aan met de vijfminuten versie van de geluid meditatie te werken, tenzij je bekend bent met en je op je gemak voelt met de intens opwaarts gaande energieën van dit katalytische geluidstuk in de langere versie.

Wij raden je aan om op diverse momenten gedurende deze periode van drie dagen wat tijd te reserveren waarin je niet gestoord zult worden. Luister naar de Aethos Geluid Meditatie met je aandacht in je hartchakra, tenzij je hebt ontdekt dat het focussen in een andere chakra krachtiger ervaringen met zich meebrengt.

Stel je, na het beluisteren van de Aethos Geluid Meditatie, op welke wijze dan ook maar comfortabel voor je voelt voor dat een deel van jou boven jouw tijdlijn zweeft. Stel je voor dat dit deel van jou je hele geschiedenis en misschien ook wel de geschiedenis van vorige levens gewaar kan zijn.

Overpeins, rustend in deze transcendente geestestoestand, het mysterieuze geschenk en de last van je belichaamde leven.

Als je op een “ingewikkelde” of moeilijke situatie stuit die je uit je transcendente toestand omlaag haalt naar de emotionele ketel van spijt, woede, wanhoop en/of hopeloosheid, pauzeer en wend je weer tot de Aethos Geluid Meditatie en stijg als het ware op haar vleugels op naar je transcendente aard en begin weer te peinzen. Voor sommigen van jullie kan dit vele cycli in beslag nemen.

We stellen voor dat jullie dit net zo vaak ondernemen als waar je je bij op je gemak voelt gedurende deze periode van drie dagen. Wij raden jullie aan om, als je jezelf in kunt houden middels de kunst van het geduld, de verleiding om uitkomsten te creëren uit de weg te gaan tot het laatste deel van dit venster, hetgeen in de avond van 23 december zal zijn. Hoe dieper je je leven op de manier die we hebben beschreven overpeinst, hoe krachtiger je creaties zullen zijn.

In een vorige Planetaire Boodschap, getiteld De Bol van Alle Mogelijkheden, deelden we een methode om positieve uitkomsten in je leven te manifesteren. We raden aan dit te lezen indien je niet over een eigen methode voor manifesteren beschikt. Het zaaien van nieuwe realiteiten gedurende de laatste fase van dit Kosmische Venster zal een grote hulp zijn voor je creaties.

Tot slot vragen we je om, gedurende de laatste delen van het Kosmische Venster op de avond van de 23e, de krachten van jouw bewustzijn bij te dragen voor een planetaire uitkomst. Stel je planetaire samenwerking voor en de collectieve (h)erkenning door de mensheid van de onderlinge verbondenheid van het leven zoals we die beschreven in Het Aethos en Non-duale Toestanden van Bewustzijn.

Het grote schip van de mensheid is klaar om van richting te veranderen. Wees, als de winden van verandering tegen de zeilen van deze metaforische schip duwen, niet bezorgd als het schip slagzij maakt ​​wanneer of de ene of de andere boord tegen de wateren van collectieve emotie duwt.

De kiel zal uw schip veilig stellen. De kiel is je menselijke hart en wat er ook om je heen gebeurt, steek je kiel diep in het water en je zult een veilige doorgang vinden.

De Hathoren
4 december, 2012

Tom’s Gedachten en Observaties

Voor de praktische kant van de zaak wil ik een deel van deze boodschap verduidelijken voor diegenen die misschien niet bekend zijn met boven hun tijdlijn te zweven.

De basismethode is om gewoon naar de Aethos Geluid Meditatie te luisteren met gewaarzijn in je hartchakra. (Als je al hebt geëxperimenteerd met dit geluidstuk en vindt dat je levendiger ervaringen hebt wanneer je je mentale focus in een andere chakra plaatst, dan kun je ervoor kiezen om je aandacht daarin te concentreren.)

Na het beluisteren van de vijfminuten versie van de geluid meditatie, stellen de Hathoren voor …. Stel je voor dat een deel van jou boven jouw tijdlijn zweeft. Stel je voor dat dit deel van jou je hele geschiedenis en misschien ook wel de geschiedenis van vorige levens gewaar kan zijn.”

Als je een ervaren Argonaut van the Geest bent, dan heb je waarschijnlijk jouw eigen wijze om door de knoop van waargenomen tijd en ruimte te glippen om je geëxpandeerde aard te ervaren. En vanuit dit aspect van jezelf kun je zogezegd je leven “zien” vanuit een positie buiten de beperkingen van het leven. En zoals de Hathoren zeiden, zullen sommige van jullie merken dat je misschien ook andere levens kunt overpeinzen.

Indien dit soort breinvaardigheden nieuw voor je zijn en je niet weet hoe verder te gaan met deze fase van de overpeinzing, heb ik een paar suggesties.

Suggestie Nummer Een:

Stel je een lijn vóór je voor. Word deze lijn gewaar op wat voor manier dat ook maar comfortabel aanvoelt. Deze meditatie is op geen enkele wijze een visualisatie en het is irrelevant of je nu wel of niet iets ziet.

Je zult er natuurlijkerwijs toe geneigd zijn om deze denkbeeldige tijdlijn in je eigen primaire sensorische modaliteit  te voelen (oftewel het zintuig dat je het meest gebruikt bij het je herinneren van gebeurtenissen in het verleden of het je verbeelden van gebeurtenissen in de toekomst). Voor sommigen van jullie zou dit kunnen betekenen dat je de tijdlijn op de een of andere wijze “voelt”, vooral als je een kinetische verwerker van informatie bent. Anderen (auditieve verwerkers genoemd) zouden een innerlijke stem kunnen hebben die de tijdlijn beschrijft, terwijl visuele verwerkers de neiging zullen hebben om een mentale indruk van het “zien” van de tijdlijn te hebben. Ga mee in de manier waarop je de tijdlijn gewaar wordt wanneer je je die voorstelt.

Stel je vervolgens voor dat je geboorte aan de ene uiteinde van deze lijn is en het huidige moment van je leven het deel van de lijn dat je recht voor je hebt. Het andere uiteinde van de lijn, nog niet bepaald, is je dood. Voor sommige mensen zal hun geboorte meer naar links zijn, terwijl anderen haar meer naar rechts gewaarworden. Het maakt niet uit waar het geboortepunt van je leven is.

Het doel van deze overpeinzing is je gewaar te worden van je leven en de keuzes die je hebt gemaakt, vanuit het gezichtspunt van je geëxpandeerde aard. Stel je, om deze verandering in perspectief (of gezichtspunt) te bereiken, voor dat een deel van jou boven het deel van de tijdlijn zweeft dat recht voor je fysieke lichaam is. Misschien zul je merken dat dat “drijvende deel van jou” net boven je is, of misschien heel ver boven je. Laat het “deel” zweven naar de positie die het wil, en observeer dan je tijdlijn en je persoonlijke geschiedenis vanuit deze locatie buiten de beperkingen van je fysieke lichaam.

In deze boodschap stellen de Hathoren voor om te luisteren naar de Aethos Geluid Meditatie van vijf minuten (met het gewaarzijn in je hartchakra) en vervolgens de situaties in je leven te overpeinzen vanuit het gezichtspunt dat boven je ingebeelde tijdlijn ligt.

Een van de gevolgen van dit perspectief (i.e., buiten en boven je tijdlijn) is dat je minder geïdentificeerd bent met de specifieke gebeurtenissen van je leven en meer geïdentificeerd met de geëxpandeerde aspecten van je aard. Deze geëxpandeerde gewaarwording van jezelf overstijgt de verhalen van je leven – je persoonlijke geschiedenis – en verbindt je met een aspect van je bewustzijn dat niet gehinderd wordt door de omstandigheden van je verleden. Middels het verschuiven van je zelf-identiteit van “je leven“, zoals het wordt ervaren in de tijdlijn, kun je contact maken met jouw grotere Zelf dat jouw persoonlijke geschiedenis heel anders ziet dan de “jij”, die jouw leven als mens leeft.

Deze verschuiving van perspectief brengt zowel een grotere gewaarwording van zelfmededogen (of zelfliefde) met zich mee als een soort genade die vaak diegenen van ons, die ons leven als belichaamde wezens leven, ontgaat.

Ik heb met de basale methode die de Hathoren beschrijven gewerkt, maar vind het krachtiger om een paar minuten naar de Aethos Geluid Meditatie te luisteren alvorens mijn leven te overpeinzen, en dan verder te gaan met het luisteren naar de uitgebreide versie van de geluid meditatie, terwijl ik boven mijn ingebeelde tijdlijn (die recht voor mijn fysieke lichaam is) mijn leven bekijk.

Ik merk dat het in mijn hartchakra houden van mijn focus en het boven mijn tijdlijn zweven tijdens het luisteren, veel meer energie creëert, voor diepere inzichten zorgt en een zeer interessante soortement holografische visuele beelden genereert wanneer ik bij een belangrijke gebeurtenis in mijn verleden uit kom.

Ik overliep deze observatie met een van mijn mentoren en hij zei dat deze wijze van werken zeer effectief was, maar te sterk zou kunnen zijn voor degenen voor wie de geluid meditatie nieuw is.

De reden hiervoor is dat de Aethos Geluid Meditatie, een zeer hoge trillingsenergie zijnde, een geestelijk zuiveringsproces in de luisteraar op gang kan brengen. Dus praktisch gesproken, denk ik dat het het beste is om eerst te werken met de vijfminuten versie, alvorens je te wagen aan de langere versie van dertig minuten. Maar kijk, als je eenmaal gewend bent aan de geluid meditatie, of de methode die ik zojuist heb beschreven voor jou werkt.

Suggestie Nummer Twee:

Sommige mensen zijn gewoon niet goed in het zich voorstellen van geometrische vormen, evenwijdige lijnen, en nog slechter in het werken hiermee. Als jij een dergelijk persoon bent werkt de nu volgende suggestie heel goed.

Vergeet tijdlijnen helemaal, en luister in plaats daarvan vijf minuten naar de de Aethos Geluid Meditatie met gewaarzijn in je hartchakra. Denk onmiddellijk na het luisteren, na over je leven en de cruciale gebeurtenissen in je verleden. Houd je focus in je hartchakra terwijl je dit doet. Houd dan, wanneer je een “ingewikkelde” of emotionele lading raakt, je focus in je hartchakra terwijl je de gebeurtenis(sen) overpeinst. Keer, wanneer de emotionele lading zich te veel opbouwt, terug naar de vijfminuten durende versie van de geluid meditatie, je focus in je hart houdend totdat de emotionele lading van de herinnerde gebeurtenis(sen) langzaam uit je geest verdwijnt. Stop met de geluid meditatie wanneer je weer een geëxpandeerde gewaarwording van jezelf krijgt, en keer terug naar de overpeinzing van de gebeurtenis(sen) in het verleden. Blijf op deze manier met je verleden werken totdat je de indruk van geheugen/herinneringen hebt geneutraliseerd.

Het doel van de meditatie is om je leven te bekijken vanuit een geëxpandeerde gewaarwording van jezelf. En vanuit deze geëxpandeerde gewaarwording van jouw persoonlijke identiteit (i.e., buiten waargenomen tijd en ruimte), zal je zienswijze van jezelf en je verleden veranderen.

Het Mysterieuze Geschenk

Een zin in deze boodschap bleek van bijzonder belang voor mij te zijn, en dook op in het deel van de communicatie waarin de Hathoren het doel van deze specifieke overpeinzing bespraken.

Overpeins, rustend in deze transcendente geestestoestand, het mysterieuze geschenk en de last van je belichaamde leven.”

Het is interessant dat de Hathoren, die voornamelijk in de vierde tot en met de twaalfde dimensie verblijven, belichaamd leven zouden zien als zowel een geschenk als een last. Wat bedoelden ze hiermee? Ik had mijn eigen gedachten over de zaak, maar ging naar mijn mentoren en vroeg hen om het te verhelderen.

In wezen zeiden zij dat het menselijk leven een zeldzame en kostbare gelegenheid is om dimensionaal meesterschap te leren, in de betekenis van het vermogen om door tijd en ruimte te navigeren, onderwijl opererend vanuit de realisatie transcendent te zijn aan tijd en ruimte. Dit is het geschenk van belichaming, zoals zij het bezien, omdat de spanning tussen onze oneindige aard en de eindige beperkingen van ons lichaam datgene is waaruit een groter spiritueel meesterschap ontstaat.

De last van menselijk belichaamd leven komt, vanuit hun perspectief, voort uit het feit dat wij mensen zitten ingeklemd tussen de beperkingen van tijd, plaats en omstandigheid –  waarvan het meeste dient om onze gewaarwording van beperking te versterken.

Voeg daarbij de niet aflatende kracht van entropie en de steeds voortdurende aantrekking van de zwaartekracht van de Aarde, en je echt iets om mee te worstelen.

Sterker nog, de taak van het contact maken met onze oneindige grenzeloze aard opererend binnen de realiteit van fysieke en culturele beperkingen is, in vele opzichten, een Herculische inspanning. En dat is de reden waarom het leven, om een ​​uitdrukking van Joseph Campbell te lenen, de reis van de held (of heldin) is.

Opmerking: Wat tussen haakjes staat is van mij. De eigenlijke zin, toegeschreven aan Campbell, is de Reis van de held. Mijn persoonlijke gewaarwording is dat hij de mannelijke vorm gebruikte om naar zowel mannen als vrouwen te verwijzen – want dat was (en is nog steeds) de sociale conventie. Hoewel sommigen zouden kunnen denken dat het muggenziften is om zowel de held als de heldin te kaderen, denk ik dat het opnemen van het feminiene in de mythische sjabloon van heldhaftigheid van vitaal belang is. Sociale realiteiten worden gevormd door zowel fysieke noodzaak als mythische/religieuze symboliek. Sterker nog, vanuit mijn gewaarwording van dingen is mythische symboliek een potente kracht die door het weefsel van cultuur beweegt en ons op manieren beïnvloedt waarvan we ons grotendeels niet bewust zijn. In de realiteit van het aardse leven worden vrouwen vaak in de rol (en/of noodzaak) van heldhaftig zijn gegoten, net zoals mannen dat vaak worden. Ik denk dat het tijd is om mannen en vrouwen in deze kwestie op gelijke voet te zetten.

De Overpeinzing van het Leven

Het kwam bij me op, na ontvangst van dit bericht, dat de methode die de Hathoren gaven voor het overpeinzen van ons leven tijdens het Kosmische Venster op elk moment een krachtig transformerende middel zou zijn – in het bijzonder tijdens levensovergangen.

Ik overliep dit met mijn mentoren, en ze zeiden ja, de methode kan op elk moment voor groot heil worden gebruikt. Het is gewoon zo dat dit specifieke Kosmische Venster bijzonder geladen is met katalytische energieën, wat de reden is dat ze de techniek in deze tijd naar voren brachten.

Hoewel ik het eerder heb besproken denk ik dat het nuttig zou zijn om terug te keren naar het centrale punt van de methode voor degenen onder jullie die deze techniek wensen te gebruiken nadat we door deze specifieke uitlijning zijn gegaan.

Het cruciale concept achter de methode is onze gewoontehandeling van identificatie met onszelf. Normaal gesproken identificeren we ons met onszelf middels ons lichamelijk bestaan​​. We ervaren ons leven als een lineaire beweging door tijd en ruimte.

Dit is onze biologische realiteit, en als menselijke zoogdieren zijn we hieraan gebonden via ons zenuwstelsel en de noodzaak om ons te oriënteren op de realiteit van de fysieke wereld om te overleven.

Echter, er is een aspect van onszelf dat transcendent is aan tijd en ruimte, of er op zijn minst een beetje van is gescheiden.

Hoe je tot deze geëxpandeerde gewaarwording van jezelf komt is niet van belang. Wat belangrijk is, is de handeling om buiten de doos van je eigen identificatie met jezelf te stappen.

De Aethos Geluid Meditatie is een manier om buiten “de doos” te stappen. Er zijn vele andere wijzen om dit ook te doen. Hoe je er komt is niet van belang. Het in een geëxpandeerde gewaarwording van jezelf stappen is echter van vitaal belang. Het is vanuit deze geëxpandeerde gewaarwording van Zelf dat je je leven kunt overpeinzen vanuit een perspectief dat niet gebonden is door de verhalen en de conflicten van je leven.

Er is kracht in dit te doen.

Laatste Gedachten

De Hathoren zeggen dat de derde en laatste dag van het Kosmische Venster, 23 december, een potent venster is voor persoonlijk manifesteren. En als je deze mogelijkheid wilt onderzoeken door het gebruik van hun methode van creëren, stel ik voor dat je hun planetaire boodschap, De Bol van Alle Mogelijkheden leest.

Het is tijdens deze laatste fase van het Kosmische Venster dat de Hathoren een verzoek naar voren hebben. Ze vragen ons om de krachten van onze intentie toe te voegen aan een specifieke planetaire uitkomst – de collectieve (h)erkenning van de onderlinge verbondenheid van het leven en de noodzaak voor planetaire samenwerking tussen de volkeren van de wereld (in tegenstelling tot conflicten).

Hun suggestie over hoe deze taak te volbrengen verschijnt in een van hun eerdere boodschappen, Het Aethos en Non-duale Toestanden van Bewustzijn. Je vindt een link naar de Aethos Geluid Meditatie aan het einde van deze boodschap en je kunt ook een link naar de geluid meditatie vinden in de Luister sectie van de website.

Je kunt alle eerder gegeven Hathor Planetaire boodschappen in de Archief sectie van de website vinden door op het Hathoren tabblad te klikken dat op de startpagina verschijnt.

Informatie die niet aan deze boodschap is gerelateerd

We hebben verscheidene nieuwe audiobestanden in de Luister sectie van de website gezet, met inbegrip van een fragment uit een Hathor Intensive, genaamd Transmissies van Licht.

De potente geluid meditaties die plaatsvonden gedurende de Intensive zijn verzameld op een enkele CD, die draait om de zeven endocriene klieren met als doel deze met geestelijk licht te injecteren. Deze nieuwe opname is nu beschikbaar, zowel als fysieke CD en/of als mp3 audiodownload.

Klik hier voor meer informatie over Transmissies van Licht.

Tom Kenyon

©2012 Tom Kenyon Alle rechten gereserveerd www.tomkenyon.com

Je mag kopieën van deze boodschap maken en verspreiden naar welke media je maar wilt, zolang je er niet voor laat betalen, het op geen enkele wijze verandert, de auteur noemt en deze hele mededeling van copyright toevoegt. De meditaties in de Luister sectie zijn enkel voor uw persoonlijke luisterervaring en mogen niet worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming van Tom Kenyon. Zij mogen op geen enkele andere website of sociale media site worden geplaatst.