Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Chaotische knooppunten en Dimensionele Afstemmingen

In een van onze vorige uitwisselingen hebben we het concept van chaotische knooppunten besproken. Vanuit ons perspectief geloven we dat jullie op het toppunt van een dergelijk knooppunt zijn.

Bij het voorspellen van chaotische gebeurtenissen sta je voor een raadsel, omdat chaos door zijn aard onvoorspelbaar is. Maar binnenin de stroom van chaotische gebeurtenissen bevindt zich een substructuur die de stroom van chaos die je ervaart, voedt. Gebaseerd op ons begrip van deze substructuur (het kwantum veld) voorspellen we dat een Chaotisch Knooppunt zich zal manifesteren ergens in de komende 90 dagen. In werkelijkheid zou het zich binnen enkele uren na deze boodschap kunnen voordoen of weken na het tijdkader dat we voorspellen. (N.B. zie de eerdere Hathor boodschap Chaotische Knooppunten).

Desondanks, ongeacht de feitelijke timing van dit Chaotische Knooppunt geloven we dat het zich op een veelvoud van manieren zal laten zien, zoals in de internationale financiële wereld, uitdagingen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, planetaire veranderingen van de aarde inclusief aardbeving en vulkanische activiteit en toenemende weersafwijkingen. Al deze gebeurtenissen zullen de vindingrijkheid van jullie regeringen oprekken om adequaat met zulke dingen om te gaan.

Zoals we eerder zeiden is de aard van een Chaotisch Knooppunt zodanig dat er een veelvoud van effecten is, die niet voorspeld kunnen worden. Daarom willen we niet ingaan op de specifieke aspecten van chaos waarvan wij geloven dat ze zich zullen voordoen, maar liever strategieën bespreken om energetisch en spiritueel met de chaos om te gaan.

We stellen voor dat jullie je perspectief over chaos opschuiven en het niet zien als een ongemak en een moeilijkheid, maar liever als een groeiversnelling. Hoe zulke gebeurtenissen je beïnvloeden berust in hoe je ze bekijkt.

Wat we hiermee bedoelen, is dat het menselijke bewustzijn geneigd is in een spoor vast te zitten, te anticiperen hoe dingen zullen zijn en actie te nemen op basis van die voorspellingen. Wanneer deze werkelijkheid niet overeenkomt met de verwachting, roept dit bij de meeste mensen grote innerlijke barensweeën op. En toch, door de feitelijke aard van Chaotische Knooppunten storten jullie voorspellende vermogens ineen middenin een veelvoud van waarschijnlijkheden.

Bij de meeste mensen veroorzaken chaotische gebeurtenissen een angstreactie, aangezien de stabiliteit waarop men rekent om passende actie te voorspellen ogenschijnlijk is verdwenen. En terwijl angst absoluut een begrijpelijke reactie is, is het maar één van veel mogelijke antwoorden. Daarom moedigen we jullie aan om je geest te oefenen om onmiddellijk uit het gebruikelijke spoor van zelfbeperking en verwachting te springen zodra jullie geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen.

Vanuit een energetisch standpunt gezien heeft wat er met jullie gebeurt in een gegeven situatie meer te maken met jullie trillingsfrequentie, wat de toestand van je bewustzijn betekent, dan op welke plaats je je fysiek bevindt.

Vandaar dat twee mensen die op dezelfde plaats chaotische gebeurtenissen ervaren enorm verschillende emotionele reacties kunnen hebben. Waar de ene persoon verlamd kan zijn van angst, boosheid en wrok zou de andere persoon het moment als grappig kunnen ervaren. Hij of zij ‘snapt’ de kosmische grap, wat het plotse en onverwachte besef is dat de werkelijkheid die iedereen als ‘echt’ ervaart niet meer is dan het verzinsel van hun eigen geest.

Wanneer chaotische gebeurtenissen de status quo verstoren, verschijnt er kort een deuropening, een kans zo je wilt, om omhoog te springen in bewustzijn, om te ontwaken uit de droom. Maar ontwaken uit een collectieve droom komt alleen voor als je bereid bent om over de drempel te stappen.

Voor een persoon die mentaal en emotioneel bereid is om de chaotische gebeurtenissen te omarmen als groeiversnelling zal de nabije toekomst vol zitten met leuke voorvallen, onverwachte prettige ontdekkingen en een gevoel wakker te worden uit een massadroom die de mensheid de laatste duizenden jaren in de greep heeft gehouden.

Hier is dus de streep in het zand, bij wijze van spreken. Voor degenen die anderen de schuld willen blijven geven voor problemen waarmee ze te maken hebben, voor degenen die liever doodgaan dan wakker te worden uit de droom die ze collectief dromen, zal dit komende Chaotische Knooppunt extreem moeilijk zijn om mee te worstelen. En zoals we al zeiden, is dit slechts de eerste van veel knooppunten die nog komen. Maar voor iemand die het idee omarmd heeft dat Chaotische Knooppunten groeiversnellingen zijn, zal het een ander verhaal zijn.

Het gaat er nogmaals niet om op welke plaats jullie je fysiek bevinden, het gaat om jullie trillingsfrequentie, jullie bewustzijnsstaat.

In het verleden hebben we jullie vele handvaten gegeven om jullie te helpen terwijl je door de poorten beweegt die een nodig en onvermijdelijk aspect zijn van de ascensie van de aarde en de mensheid. Sommige van de methodes die we gedeeld hebben, bevatten heilige geometrie. Sommigen ervan brengen emotioneel meesterschap met zich mee en wat wij noemen ‘extase en het hart’. We zouden jullie willen voorstellen om deze eerdere boodschappen te raadplegen en te werken met de handvaten, die we gegeven hebben.

Want hoewel we het al twee keer gezegd hebben, zeggen we het nog een derde keer. Het is een fundamenteel principe, waarvan we zouden willen dat je het begrijpt.

Het maakt niet uit waar jullie fysiek zijn. Het gaat om de staat van jullie trillingsfrequentie, jullie staat van bewustzijn die er het meeste toe doet.

We willen nu graag aandacht schenken aan een heel eenvoudige methode om je trillingsfrequentie te veranderen.

Wanneer je bent in wat wij noemen ‘een samenhangende trillingsfrequentie’ ga je door chaotische gebeurtenissen heen met een groter meesterschap, verhoogde intuïtie en een ruimer bewustzijn van hoe je voor jezelf de droom creëert. Deze drie elementen maken je bewustzijn vrij en vormen een positieve aantrekkingskracht, zodat je middenin de chaos doorgangen (i.e. de juiste acties) vindt die je door de chaotische gebeurtenissen zullen leiden. Dit is het soort spiritueel meesterschap dat je door de komende tijden zal gidsen.

Hoewel jullie in staat zijn tot zeer sophisticated en ingewikkeld samenhangende emotionele toestanden willen we de meest eenvoudige bespreken. Jullie zouden deze ‘vreugde’ of ‘waardering’ noemen. Als je in een toestand van vreugde of waardering bent, verandert je trillingsfrequentie en ben je aan het begin van een continuüm van trilling dat zich omhoog beweegt.

Dus hoe je het ook doet –en er zijn veel manieren om dit te doen- we moedigen je aan om vreugde en waardering te kiezen als de primaire gevoelsmatige stemmingen waarin je leeft. Dit is mentale en gevoelsmatige oefening die we beschouwen als essentieel om je voor te bereiden op wat er op je af komt.

Je cultuur hypnotiseert jullie ertoe te geloven dat je een reden moet hebben om vreugde of waardering te voelen, maar wij zeggen als spirituele meesters: jullie hebben de mogelijkheid om deze respons te creëren ongeacht wat er om je heen gebeurt.

Jullie hebben met andere woorden geen reden nodig om vreugde of waardering te voelen. Als je jezelf erin oefent te voelen en te leven in dit trillingsveld zal je door de komende chaotische tijden heengaan met meer meesterschap, een verhoogde intuïtie en onverwachte prettige ontdekkingen.

Dimensionele afstemmingen

We willen een klank cadeau met jullie delen, wat wij een Dimensionele Afstemming noemen, om jullie door de energetische poort te helpen die de aarde nu passeert.

Dimensionele Afstemmingen is een serie klankpatronen die jullie jullie trillings snelheid verschuiven via specifieke acties in energiecentra binnen jullie subtiele lichaam. In toekomstige uitwisselingen zullen we veel Dimensionele Afstemmingen aanbieden, gebaseerd op hoe wij de overgang van de aarde en de mensheid waarnemen van zijn huidige dimensie naar hogere velden van bewustzijn.

De eerste Dimensionele Afstemmingen die we aanbieden gaat over de pijnappelklier, die in zich een kristallijnen structuur heeft en vanuit ons perspectief werkt als een kosmische antenne, waarmee je indrukken, informatie en energie van de licht rijken van zijn ontvangt.

We doen je de suggestie dat je, als je naar de Dimensionele Afstemming luistert, je bewustzijn in het midden van je hoofd brengt en je voorstelt, terwijl je naar de klanken luistert, dat deze voortkomen uit je pijnappelklier, die zich in het midden van je hoofd bevindt. Deze verschuiving in je waarnemingsvoorstelling zal de klankpatronen in staat stellen om effectiever met je te werken.

Paradoxaal genoeg is er binnen de kristallijnen structuur van je pijnappelklier een oneindige wereld van subtiele indrukken, kennis en informatie.

Afhankelijk van je mate van zelfbewustzijn en ontwikkeling kun je de effecten van deze Dimensionele Afstemming ervaren als een eenvoudige energie beweging binnen het centrum van je hoofd, of je kunt de complexe golfpatronen van licht ervaren die deze Dimensionele Afstemming voortbrengt. En je kunt de stromen van deze licht en informatie-energie ervaren door de volledige zenuw netwerken van je hersenen en in sommige gevallen door je hele lichaam en zelfs je subtiele lichamen.

We stellen jullie voor dat je naar deze afstemming luistert en voor jezelf beslist of deze waardevol voor je is. Voor sommige mensen kan het verschillende ‘luistersessies’ vragen om dit besluit te nemen. Als je het gevoel hebt dat deze Dimensionele Afstemming een positieve invloed heeft op je stemming, je denkprocessen en je subtiele bewustzijn dan stellen we je voor er minstens één keer per dag naar te luisteren, of vaker als je wilt.

In essentie zijn de klankpatronen van de Dimensionele Afstemming een geluidsafspiegeling van ingewikkelde golfpatronen die uit licht zijn opgebouwd. Je hoort klank patronen en harmonieën, maar dit is een auditieve afspiegeling van wat er voorkomt in de rijken van licht. Met andere woorden, als je deze Dimensionele Afstemming gebruikt, terwijl je focust op je pijnappelklier, stimuleer je complexe ontwikkeling versnellende lichtgolven die grote doorwerking hebben op je spirituele reis.

We bieden je dit cadeau gratis aan met het begrip dat wie oren heeft om te horen dit zal herkennen als muziek van de sferen, een roep naar huis en het openen van een doorgang naar een grootse lotsbestemming die op je wacht.

De Hathors, 9 oktober 2009


Tom zijn gedachten en observaties

Allereerst wil ik onze lezers verzekeren dat een Chaotisch Knooppunt niet het einde van de wereld betekent. En als de Hathors het juist hebben zullen er reeksen van komen voor en ruimschoots na 2012.

Deze boodschap is er niet een van somberheid en doem, zoals ik die lees, maar een ontnuchterende roep om wakker te worden.

In plaats van naar grootschalige chaotische gebeurtenissen te kijken als catastrofes moedigen de Hathors ons aan ze te zien als ontwikkeling versnellers, deuropeningen waardoor we uit onze droomweefsels kunnen stappen naar een ruimere waarnemingswerkelijkheid.

Zij noemen dit een kosmische grap, het plotse inzicht dat wij allemaal op aarde onze waarnemingen van de werkelijkheid creëren en verzinnen.

In de late jaren tachtig toen de Gasten met Grote Oren (een van mijn vele koosnamen voor de Hathors) begonnen mij dingen door te geven, zeiden ze vanaf het begin dat de aarde een ascensie proces onderging, waarbij de planeet en alle leven erop hogere dimensies van bewustzijn zou binnengaan.

Hoe dit er werkelijk uit gaat zien (als het inderdaad gebeurt) is voor iedereen een gok, maar volgens de Hathors is een van de feiten van de ascensie dat chaotische omstandigheden onvermijdelijk zijn. Ze zijn de signatuur van een zich ontwikkelend systeem dat zich naar een hogere energetische rust staat toe beweegt.

Terwijl ik denk over de situatie in de wereld, de voortdurende financiële moeilijkheden, de toenemende kracht van stormen, verhoogde aardbeving activiteit in de Ring van Vuur, de meest recente uitdagingen rond het H1N1 virus evenals de recente en vreemde gelijktijdige uitbarstingen van zes vulkanen in Rusland, vraag ik me af of we al niet midden in een Chaotisch Knooppunt zitten.

Maar toen ik het de Hathors vroeg na het uitwerken van deze boodschap, zeiden ze dat we net in het begin van een Bell Curve zitten, die zich zal laten zien als een voortdurend toenemend aantal schijnbaar op zichzelf staande chaotische gebeurtenissen. Dit is in wezen hun definitie van een Chaotisch Knooppunt (N.B. Voor meer begrip van hun kijk op Chaotische Knooppunten https://tomkenyon.com/chaotic-nodes/ (Engelstalig, vert.)

Voor de goede orde, dit is pas de tweede keer dat de Hathors een feitelijke tijdlijn ten aanzien van gebeurtenissen hebben voorspeld. De laatste keer dat ze dit deden, was twee jaar voor de huidige financiële melt-down. In die boodschap voorspelden ze een financiële melt-down in een tijdkader van tussen ongeveer zes maanden tot twee jaar na het doorgeven van de boodschap. In dat geval vond de manifestatie van hun voorspelling plaats op de rand van wat ze voorspeld hadden, maar duidelijk binnen dat tijdkader. Deze keer gaven ze de waarschuwing dat het moeilijk is om een Chaotisch Knooppunt te voorspellen vanwege de onvoorspelbare aard van chaos op zich. En dus vind ik het interessant dat ze zich op zichzelf aangewezen maken.

Historisch gezien vind ik wezens die in andere dimensies van bewustzijn bestaan erg slecht in het voorspellen van exacte data, hoewel ze soms wel het algemene thema van gebeurtenissen met succes voorspellen. Dus zou ik niet verrast zijn als de Hathors er naast zouden zitten met hun tijdlijn. Maar ik voel wel dat ze in de roos zitten met de algemene richting van dingen.

Ik denk dat velen van ons een heel werkelijk gevoel hebben dat de dingen uit de hand gelopen zijn en we op de rand van een soort afgrond staan. Wat de afgrond uiteindelijk blijkt te zijn, wordt waarschijnlijk niet duidelijk voor ons totdat we die genomen hebben. Achteraf bekijkend ziet je het berucht beter dan van tevoren.

Hoe dan ook, de Hathors moedigen ons in deze boodschap aan om de kunst van het in een oogwenk opschuiven naar vreugde en waardering meester te worden, zonder er enige reden voor nodig te hebben. Ze zijn er heel duidelijk over dat dit soort spiritueel meesterschap essentieel is om de chaos die onze kant opkomt te hanteren, los van wanneer die komt.

Mijn persoonlijke ervaring met vreugde en waardering is dat als het me lukt om in deze gevoelstoestand te blijven, mijn trillingsveld verandert. En dit brengt inderdaad voort wat de Hathors noemen een positieve aantrekkingskracht, die me (soms op mysterieuze en onvoorziene manieren) meer dingen brengt om vreugde en waardering over te voelen.

Als meer en meer mensen in een toestand van angst en zorg verkeren door toegenomen chaotische voorvallen wordt de emotionele atmosfeer van de aarde nog moeilijker om mee te worstelen. En als je invoelend bent of juist spiritueel gevoelig dan weet je waar ik het over heb.

Voor mij is het meest belangrijke onderdeel van deze boodschap een oproep aan ons om meesters van vreugde en waardering te worden, zodat we hogere trillingsvelden kunnen binnengaan en blijven dragen. Daardoor kunnen we door chaotische gebeurtenissen heen bewegen met een groter gevoel van gemak en bescherming, hoe en wanneer ze zich ook voordoen.

Dimensionele Afstemmingen

Het tweede deel van deze boodschap gaat over wat de Hathors Dimensionele Afstemmingen noemen. Dit zijn in wezen klank codes die ons zullen helpen terwijl we ons naar boven bewegen in het ascensie proces.

Ze hebben aangegeven, dat ze verscheidene van deze klank meditaties zullen delen naar de mate dat zij de noodzaak voelen.

De eerste Dimensionele Afstemming gaat over de pijnappelklier, die min of meer in het centrum van je hoofd zit. Dit is een fascinerende klier om verschillende redenen. Een van de meer exotische aspecten van deze klier heeft te maken met het feit dat deze ingebed is in kristallijnen structuren die van calciet gemaakt zijn.

Volgens de Hathors fungeren deze kristallen als kosmische antennes en zijn ze in staat om ons te verbinden met de rijken van licht en met andere bewustzijnsdimensies. Zij beschouwen deze klier als essentieel in het ascensie proces en dus is deze eerste Dimensionele Afstemming bedoeld om de kristallijnen structuren binnen de pijnappelklier te activeren en stimuleren teneinde onze verbinding met andere velden van zijn te openen en verdiepen. Het netto resultaat hiervan is volgens de Hathors een toename van spirituele inzicht, intuïtie en begeleiding van die aspecten van ons die zich buiten de beperkingen van tijd en ruimte bevinden.

Het kan sommigen van jullie interesseren om de omstandigheden te kennen waaronder deze opname tot stand kwam. Evenals bij veel andere klank meditaties werd deze aan me doorgegeven in de ongoddelijke uren na middernacht. Ik werd speciaal wakker gemaakt nadat ik naar bed was gegaan en geïnstrueerd om naar de studio te gaan om stemopnamen vast te leggen. Het grootste deel van het opnemen gebeurde in de zes uur die overbleven voor de volle maan van oogstmaand oktober.

Ik stel voor dat je de suggestie van de Hathors hierover volgt. Luister ernaar en kijk of het je aanspreekt. Je zou na een paar luistersessies moeten kunnen zeggen of dit iets is dat je voedt en of het effectief is of niet.

Als het niets voor je doet, laat het dan achterwege. Maar als het bij jou zo werkt als bij mij, zal je verbaasd staan over zowel de subtiele energie van deze klankmeditatie als zijn effectiviteit. Ik luister er meer keren per dag naar en vaak in een verlengde sessie, waarin ik het nummer verscheidene keren herhaal. Ik merk dat het op deze manier focussen op de pijnappel gedurende een langere periode de ervaring verdiept en het geeft mijn pijnappel een gevoel alsof deze veranderd is in een baken van licht.

Luisterinstructies

Het doel van het luisteren naar deze opname van 5.47 minuten is het stimuleren van een toegenomen bewustzijn en het activeren van energetisch potentieel binnen de kristallijnen structuren die liggen in de pijnappelklier.

In deze esoterische visie werken de pijnappel kristallen (die liggen binnen de pijnappelklier) als een soort kosmische antenne die op hoger trillende velden van licht afgestemd kan worden. Dit is feitelijk de bedoeling van het luisteren naar deze psycho-akoestische versneller.

Het is het beste om naar deze klank meditatie te luisteren met een stereo koptelefoon. Elke soort koptelefoon -of zelfs oortjes- werkt prima.

Breng bij het beluisteren van de opname de focus van je aandacht naar het centrum van je hoofd, waar de pijnappelklier zich bevindt. Stel je voor dat de klanken uit de pijnappelklier komen, hoewel de klanken in werkelijkheid via je oren binnenkomen. Deze eenvoudige verschuiving in de voorstelling van je waarneming zal een meer krachtige geest-veranderende ervaring bewerkstelligen.

Als je wilt kun je meer keren naar de opname luisteren in één luistersessie. Let er echter wel op dat het herhaald beluisteren van deze opname een soort psycho-spirituele schoonmaak reactie kan creëren. Als je zo een reactie ervaart, stop dan met luisteren. Neem een pauze en luister dan maar één keer per dag totdat je energetische systeem zich heeft aangepast aan de toegenomen licht activatie van de pijnappelklier.

Een belangrijke opmerking: Normaliter worden in het productieproces van een opname bepaalde frequenties afgezwakt, zodat de opname op een groot scala van verschillende systemen afgespeeld kan worden. In dit geval is echter geen enkele frequentie afgezwakt om duidelijke redenen. Dit betekent dat als je afluistert op een systeem van niet zo goede kwaliteit de boxen moeite kunnen hebben om alle frequenties weer te geven. Je systeem kan met andere woorden de klanken verstoren en/of je kunt een vibratie in de boxen horen. Dit probleem kan volledig vermeden worden door met een koptelefoon naar de opname te luisteren, wat sowieso de beste manier is om te luisteren.