Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Heart Portal Klankmeditatie

Een planetaire boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

De pandemie van het Covid-19 of Coronavirus is slechts één aspect van de huidige veelzijdige Chaotische Knoop (voor meer info zie Chaotic Node). Ook economische, politieke en sociale onrust zijn facetten van dit chaotische knooppunt. Nog eentje, maar minder zichtbaar is de verspreiding van angst – wat op zichzelf een soort van emotionele pandemie is.

Als gevolg van het kappen van de regenwouden en het smelten van de permafrost, worden helaas veel soorten ziekteverwekkers en microbiële levensvormen vrijgelaten in het milieu van de Aarde en dat zal voorlopig nog wel een tijdje zo doorgaan.

In het midden van al deze chaos gaat de klimaatverandering en het verlies van soorten onverminderd door.

Het enige nuttige hulpmiddel dat wij de mensheid – en alle overige levende wezens die dit enorme Chaotische Knooppunt binnengaan – in deze huidige omstandigheden kunnen geven, is onze kennis over het Ib-portaal.

De Ib

De Heart Portal Sound meditatie centreert zich rond je fysieke hart, de oude Egyptenaren noemden dit de Ib.

Het doel van deze meditatie is tweeledig. In de eerste plaats wordt hierdoor het Ib-portaal van het fysieke hart geactiveerd en dit komt zowel het fysieke hart, als het fysieke lichaam ten goede. Op de tweede plaats kan het worden gebruikt om andere dimensies van bewustzijn en bestaansgebieden te verkennen – waaruit men geestelijk voedsel en waardevolle transcendente informatie kan ontvangen.

De Ib (of het fysieke hart) is de grootste generator van elektromagnetische velden in je lichaam en inderdaad, je hele lichaam is omhuld en doordrongen van deze onzichtbare elektromagnetische velden van energie.

De geluidscodes van deze meditatie zijn akoestische parallellen uit de lichtsferen en deze zijn zeer gunstig voor je welzijn.

Voor de duidelijkheid zullen we onze instructies in twee delen verdelen.

Activatie van de Ib

Stel je een ruimte voor in de vorm van een bol die is samengesteld uit helder wit licht. Visualiseer dat deze lichtgevende bol je fysieke hart omgeeft. Het doel van deze bol is de energieën te omvatten die door de geluidscodes worden vrijgegeven in de ruimte van je hart, je zenuwen en spiervezels.

Laat je aandacht gewoon rusten in het gebied van je fysieke hart en sta de geluidscodes toe om spontaan te bewegen en de verschillende gebieden van je hart en de bol te laten trillen.

Probeer niets te laten gebeuren. De geluidscodes openen de subtiele energetische paden vanuit het hart naar de rest van je lichaam. De geluidscodes hebben ook invloed op de biofotonische structuren van het hart – en middels bioresonantie – op het hele lichaam.

Als je ervoor kiest om regelmatig met deze meditatie te werken, dan zul je ontdekken dat de geluidscodes delen van je fysieke hart doen resoneren en dat deze op hun beurt weer resoneren in andere delen van je fysieke lichaam. Het hele proces is een subtiele energie opschoning van je fysieke hart en lichaam, wat behoorlijk heilzaam en diepgaand kan zijn – vooral ook omdat je omgeving momenteel gevuld is met zowel fysieke als mentale en emotionele giftige stoffen.

Het herhalen van deze meditatie is een sleutel tot het verkrijgen van meesterschap, waarbij je de kinesthetische taal van het intercellulaire licht kunt herkennen in de melkweg die jij jouw lichaam noemt. Als je vanuit de ruimte naar afbeeldingen van sterrenstelsels en nevels kijkt, weet dan dat er iets soortgelijks in je lichaam zit, met inbegrip van de neurale netwerken van je hersenen.

Monkey Head Nebula
Foto van de Monkey Head Nevel, met dank aan Hubble Telescope

Omdat de geluidscodes parallellen zijn van spiritueel licht, ‘communiceren’ ze met het licht van je lichaam. Dit kan een enorm transformerend en genezend potentieel hebben, zolang jij dat toestaat.

Inter-dimensionale verkenning

De Ib is tevens een portaal naar andere dimensies van bewustzijn en bestaansgebieden.

Het kan je bewustzijn en/of jouw subtiele energielichaam – door de oude Egyptenaren de KA genoemd – naar de spirituele rijken brengen. De KA staat ook bekend als je Spirituele Tweeling of Etherische Dubbel – aangezien de KA eruitziet als je fysieke lichaam en uit energie bestaat in plaats van uit vlees en bloed. Als zodanig beweegt het volgens de wetten van de Kwantummechanica in plaats van de Newtoniaanse fysica. Met andere woorden, je KA is niet gebonden aan de zwaartekracht of de beperkingen van tijd en ruimte.

Verschuif je aandachtsfocus naar de lichtgevende bol rond je fysieke hart, om je Ib te gebruiken als een Inter-dimensionaal Onderzoeksvat (IDO).

Focus nu op een intentie waar jij jouw bewustzijn heen wilt laten gaan. Elk bestaansgebied, elke spirituele wereld en elke spiritueel leraar is voor jou beschikbaar, zolang je een duidelijke en zuivere intentie hebt.

Laat je bewustzijn rusten in de helderwitte lichtgevende bol rondom je hart en laat de geluidscodes de meerdere poorten activeren die vanuit de bol verbonden zijn met andere bestaansgebieden..

Als je dit doet, kan de bol gaan draaien als een gyroscoop. Wormgaten kunnen opengaan en/of het zou kunnen dat je plotseling niet meer bewust bent van je fysieke lichaam en je in plaats daarvan merkt dat je in de ruimte of in andere dimensies zweeft. Als je via de bol reist, dan vertoef jij óf in je KA-lichaam, óf in puur bewustzijn – dat wil zeggen helemaal zonder vorm.

Deze manier van werken met de Ib kan, zoals eerder vermeld, zowel diepgaande herstellende energieën als transcendentale kennis overbrengen – die beide van onschatbare waarde voor je zullen blijken te zijn als je met de rest van de planeet en de mensheid door dit huidige Chaotische Knooppunt reist.

Ten slotte is de Ib een instrument van onschatbare waarde op het moment van overlijden. Als je niet al een middel gevonden had, om te beïnvloeden in welke dimensie of wereld je na je dood terecht gaat komen, dan is deze methode het ontdekken waard.

Om een zeer complex fenomeen tot op zijn eenvoudigste facetten te ontleden, de trillingskwaliteit van je Ib zal bepalen in welke dimensies van bewustzijn of wereld(en) jij je bevindt nadat je door de dood bent heeb gegaan. Door met de IDO te werken om spiritueel geavanceerde gebieden te verkennen en ermee te communiceren, zul jij je Ib zuiveren, met als resultaat dat je jouw doorgang door de dood positief beïnvloedt.

Opstijgen in het midden van Chaotische Knooppunten

Het is hier dat we even tussendoor iets willen zeggen over onze kijk op het doel van het leven. Vanuit een spiritueel perspectief is het doel van mens zijn niet louter fysieke overleving, het leven is eerder een veld van mogelijkheden waarmee je spiritueel meesterschap kunt ontwikkelen. Vanuit dit gezichtspunt zijn jullie allemaal bezoekers van de plek die jullie Aarde noemen.

Haal wat je kunt uit je ervaring als mens zijnde, want het is één van de meest unieke staten van zijn in het universum. Ook willen we ten zeerste aanraden om binnenin jezelf een kijkje te nemen naar de wonderbaarlijke, met licht gevulde gebieden van je wezen. Deze gebieden – die binnenin jou gevestigd zijn – kunnen een diepe bron van voedsel en troost voor je zijn, in een periode waarin de mensheid zich ogenschijnlijk in het onbekende stort.

Deze bijzondere verheven weg is niet voor iedereen weggelegd. Echter als jij iemand bent die ernaar streeft om naar boven gericht te leven, dan nodigen we jou uit op dit minder bereisde pad. Moge je worden opgetild door het nooit eindigende licht en de compassie welke binnen eenieder van jullie gevestigd is.

De Hathors Maart 19, 2020

Tom’s gedachten en observaties

Deze meditatie is als een hoorn des overvloeds, gevuld met een schat aan transformatiemateriaal voor diegenen die bereid zijn dit unieke portaal van bewustzijn volledig binnen te gaan.

De oude Egyptenaren noemden dit portaal de Ib of het fysieke hart. Volgens hen is het zowel de zetel van de ziel, als de bron van wilskracht. Zij geloofden dat op het moment van overlijden iemands hart in de geestenwereld werd gewogen door de godin Maat. Met behulp van een veer werd gekeken of de Ib belast is door de ervaringen van iemands leven, of dat het ‘zo licht is als een veertje…’. Als de Ib licht genoeg is, zou men toegang kunnen krijgen tot de hogere werelden. Als iemands hart gebukt gaat onder spijt en de wisselvalligheden van het leven, dan dient men naar één van de lagere werelden te gaan.

Eén van de geheimen van de Egyptische Hoge Alchemie was het verschuiven van je gehechtheid aan de verschijnselen in de fysieke wereld, naar het Hogere Zelf of de BA – dat van nature negatieve levensimpressies omzet in de vrijheid van grenzeloos bewustzijn, met het vermogen om doorheen de illusies van de fysieke wereld te schouwen.

Opmerkelijk is het geloof van de Tibetaanse boeddhisten, zij menen dat het hart de zetel is van de Onverwoestbare Druppel – een gedistilleerde essentie waarin al je levenservaringen zijn opgeslagen en die je meeneemt naar andere rijken van bewustzijn.

De instructies van de Hathors zijn zeer duidelijk, evenals de redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen om veel met deze meditatie te oefenen, het is niet nodig hier verder op in te gaan.

Echter, na zelf veel met deze meditatie gewerkt te hebben, denk ik dat het nuttig is om enkele van de verschijnselen te beschrijven die ik zelf opgemerkt heb en waarvan ik vertrouw dat ze zullen worden ervaren door diegenen die

deze ervaring volledig in willen gaan. Ik ga hier op in, niet om jouw ervaring te voorprogrammeren, want zoals met alle dingen zal ieder van ons zijn eigen unieke ervaring beleven.

Enkele van de openingen die door deze meditatie worden gecreëerd, kunnen behoorlijk treffend en geestveranderend zijn. Enig idee hebben van de mogelijkheid dat dergelijke verschijnselen zouden kunnen optreden, zal je – denk ik – helpen om met meer rust de transformationele ruimte in te gaan wanneer je het portaal van Ib (d.w.z. je fysieke hart) volledig betreedt.

Contra-indicaties

Alertheid

Luister niet naar deze meditatie in situaties die alertheid vereisen – zelfs niet als je een gevorderde Psychonaut of Argonaut van de Geest bent. Dit vanwege het feit dat de geluidscodes het Ib-portaal van je hart activeren (als jij dat toestaat), wat op zijn beurt stromen van interdimensionale energie en multidimensionale informatie opent. Afhankelijk van jouw neurologische toestand op dat moment, kunnen deze stromen licht of intens zijn. Als ze intens zijn, dan kunnen ze een buitengewoon geestveranderend effect hebben – met als resultaat ingrijpende wijzigingen in de manier waarop jij tijd en ruimte waarneemt. Dit soort veranderde bewustzijnstaten kunnen ook resulteren in een tijdelijke loskoppeling van de wereld van ruimte en tijd. Het is tijdens deze diep veranderde staten van bewustzijn dat men bij machte is om enorme hoeveelheden energie, mentale waarneming en emoties te genezen en te transformeren. Het is echter niet verstandig om deze staten van veranderde waarneming binnen te gaan als je – bijvoorbeeld – probeert auto te rijden of machines te bedienen. Duh.

Epilepsie of Toevallen

Als jij aan epilepsie lijdt of epileptische aanvallen ervaart, raad ik je ten zeerste aan eerst naar de soundtrack te luisteren op een zeer zacht – nauwelijks hoorbaar – volume. Zodra jij je op je gemak voelt met de geluidscodes en de meditatiemethode zoals beschreven door de Hathors, dan kun je het volume langzaam gaan verhogen.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze geluidscodes een aanval zouden kunnen veroorzaken, maar ik heb de neiging om beschermend te zijn als het gaat om het begeleiden van mensen naar mogelijk diepgaande veranderde staten van bewustzijn. De enige reden waarom ik het onderwerp epilepsie zelfs ter sprake breng met betrekking tot deze meditatie, is het feit dat het fysieke hart via de nervus vagus is verbonden met de twee slaapkwabben van de hersenen. Wetenschappelijke studies tonen duidelijk aan dat de hersenen diepgaand kunnen worden beïnvloed door de elektromagnetische velden die door het hart worden gegenereerd en door bolussen van energie die van het hart naar de hersenen kunnen stromen. Nogmaals, dit zal waarschijnlijk voor niemand een probleem zijn. Maar om je aan de kant van de veiligheid te vergissen, begin je met luisteren op een nauwelijks hoorbaar niveau en verhoog je vervolgens langzaam het volume.

Fysieke en Etherische reacties

Zodra jij je op je hart concentreert terwijl je naar de geluidscodes luistert, zullen de geluiden de neiging hebben om ruimtes in je fysieke hart te laten trillen – zolang je maar de intentie vasthoudt.

Jouw ervaringsniveau met gerichte aandacht en de mate van je onbewuste toestemming om een uitgebreide bewustzijnstaat te ervaren, zullen bepalen hoe diep jouw ervaring aanvankelijk zal zijn. Als je echter regelmatig met deze meditatie werkt, dan zul je gevoeliger en bewuster worden voor de subtiele energieën en interdimensionale openingen in je hart.

Twee belangrijke signalen tonen je vorderingen in deze meditatie. Ten eerste, het gevoel dat de geluidscodes verschillende delen van je fysieke hart letterlijk doen trillen en – via bio-resonantie – ook andere delen van je lichaam. Het vrijkomen van deze subtiele energieën is zeer gunstig voor zowel lichaam als geest. De mate waarin jij

je hiermee in toenemende mate op je gemak voelt, zal het gevoel van hart- en lichaamsresonantie voor deze geluidscodes verdiepen.

Een tweede teken van vooruitgang kun je merken aan de mate waarin jij je aandacht gefocust kunt houden op de heldere verlichte bol die jouw hart omringt, hierdoor zullen de geluidscodes het Ib-portaal openen naar de multidimensionale realiteiten die met je hart verbonden zijn.

Ik kom hier in de verleiding om enkele van de wonderbaarlijke ervaringen en genezing te beschrijven die kunnen optreden als je dit niveau betreedt, maar ik ga dit niet doen. Als ik een deel van dit innerlijke territorium in kaart zou brengen, hoe goed mijn bedoelingen ook zijn, dan zou ik per ongeluk invloed uitoefenen op jouw ervaring. Dus ik laat het aan jou over om in volkomen onschuld deze mysterieuze en uitgestrekte innerlijke wereld binnen te gaan. Dat is de beste manier.

De oorsprong van deze meditatie

De soundtrack voor deze meditatie is afkomstig van een live opname – tijdens een intensieve met de titel Biophotonic Human – waarin de Hathors een klankonderzoek deden wat zich concentreerde op het hartchakra. Ze kozen ervoor om de specifieke geluidscodes van deze meditatie te hergebruiken om het Ib-portaal te activeren, aangezien deze codes zeer effectief en efficiënt zijn gebleken als het gaat om het activeren en openen van het Ib-portaal.

Het feit dat de Hathors een klankmeditatie kozen die oorspronkelijk diende om het hartchakra de Ib (het fysieke hart) te laten activeren en de multidimensionale aard ervan zegt iets over de diepe verbindingen tussen het fysieke hart en hartchakra.

Een elektronische afwijking

We zien in de geluidsmeditatie een interessante elektronische afwijking na ongeveer 10:48 minuten. Dit is een lichte blip, volgens de Hathors een energetisch effect dat ontstond als gevolg van de hogere dimensies die de elektronica aantasten. Het is vaker in het verleden voorgekomen dat de subtiele energie tijdens een geluidsoverdracht de elektronische schakelingen van de digitale recorders beïnvloedden. Ik stond op het punt om deze blip te verwijderen, toen de Hathors tussenbeide kwamen en mij vertelden dat het deel uitmaakte van de informatie en niet mocht worden verwijderd. Het is erin gelaten – en hoe vreemd het ook mag klinken – het is onderdeel van de verzonden boodschap.

Voor degenen onder jullie die de workshop opnames Biophotonic Human in bezit hebben, deze geluidsmeditatie vind je CD6 Track 5.

Biofotonica is een belangrijk en fascinerend onderzoeksgebied dat het bestaan van biologisch licht heeft gedocumenteerd – en nog steeds doet. Met andere woorden, onze biologische cellen zenden meetbaar en kwantificeerbaar licht uit. Als je niet bekend bent met dit gebied in de wetenschap en meer wilt weten, dan raad ik je aan om naar het tabblad Articles te gaan op de website en de Biophotonic Human Class Handouts. te zoeken. Hier vind je een basisbeschrijving van dit wetenschapsgebied met zowel wetenschappelijk materiaal als bronnen voor de leek

Voorts raad ik je aan om naar deze opname te luisteren met een koptelefoon of oordopjes om het maximale psycheakoestische effect te verkrijgen.

De volledige Hathor-uitzending van de Biophotonic Human workshop duurt 11:06 minuten.

Nadat ik deze meditatie meerdere keren had gedaan, besloot ik ook een uitgebreide versie te posten die de volledige transmissie drie keer herhaalt, om een continu geluidsveld te creëren. Drie herhalingen geeft mij de diepste transformationele ervaring. De eenvoudige handeling om op de herhaalknop te drukken, bracht me telkens uit de

verworven bewustzijnsstaat. Wil je diep werken met deze klankmeditatie, dan zou je de uitgebreide versie nuttig kunnen vinden. Het is 33:18 minuten lang.

Belangrijke opmerking: deze geluidmeditatie, alsook diegene die vermeld worden in de informatie hieronder, worden je kosteloos ter beschikking gesteld, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom en mogen niet worden gepost of gedeeld met anderen zonder mijn schriftelijke toestemming. Als je een doorgestuurde versie van dit bericht hebt ontvangen en de link werk niet, ga dan naar het tabblad Listening op www.tomkenyon.com. Zodra je akkoord gaat met de luistervoorwaarden, heb je gratis toegang tot een breed scala aan soundmeditaties, lezingen en interviews. Blader gewoon doorheen de lijst totdat je de titel vindt waarnaar je op zoek bent.

Dropbox – waar de mp3’s elektronisch zijn ondergebracht – heeft het weergaveformaat gewijzigd. Als je op één van de onderstaande links klikt, kom je direct bij het audio bestand. Als de pagina verschijnt, zie je een aantal verticale lijnen. Deze lijnen geven het volumeniveau van de opname weer.

Helemaal links onderaan staat een pijl, het klassieke afspeelpictogram. Klik hierop om het afspelen te starten. Als je tevreden bent met wat je hoort en het bestand wilt downloaden, dan vind je de download opties rechtsboven de verticale lijnen. Er is ook een commentaargedeelte, deze gaan rechtstreeks naar mij en ik lees ze ook. Als je echter vragen hebt, dan kun je deze ook aan mij richten via office@tomkenyon.com.

De Ib Portal Sound Meditation (11:06 min), click here om te beluisteren of te downloaden.

De Ib Portal Sound Meditation Extended Version (33:18 min), click here om te beluisteren of te downloaden.

Informatie die niet rechtstreeks verband houdt met dit bericht.

De eerste boodschap die ik van de Hathors ontving, werd gegeven op 8 februari 2003. In de loop van deze laatste zeventien jaar hebben de Hathors veel degelijke meditaties gegeven en fundamentele concepten gepresenteerd over bewustzijn, intenties en resultaten die in deze huidige periode van enorme uitdaging en onzekerheid, nuttig kunnen zijn.

De meest heldere en praktische berichten heb ik verzameld, ik heb elk bericht en geluidsbestand kort beschreven, daarbij heb ik aangegeven waar ze over gaan en waarbij ze mogelijk nuttig kunnen zijn. Je kunt het vinden in de The Hathor Navigator. Ik hoop dat dit een waardevol hulpmiddel is, aangezien je gemakkelijk kunt verdwalen in de hoeveelheid materiaal die de afgelopen zeventien jaar is doorgegeven. Je kunt op de titel hierboven klikken om daar rechtstreeks heen te gaan. Je kunt het ook vinden op het tabblad Articles op www.tomkenyon.com en naar beneden te scrollen totdat je de The Hathor Navigator vindt.

Lament for Whales is een opname die ik een tijdje geleden heb gemaakt en die eerder in de sectie Listening was gepost. Tijdens het bekijken van de inhoud van de website merkte ik echter dat de opname op de een of andere manier beschadigd was. Ik heb dat bestand verwijderd en een schone versie van de opname geladen. Ik denk dat het de moeite waard is om te luisteren. Je kunt op de onderstaande link klikken of u kunt naar het tabblad Listening gaan en door de lijst scrollen totdat je de titel vindt.

Klik hier om Lament for Whales.te beluisteren en / of te downloaden.

© 2020 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden www.tomkenyon.com

Je mag kopieën maken van dit geschreven bericht in elk formaat en het met anderen delen, zolang je het op geen enkele manier wijzigt, er geen kosten voor in rekening brengt en deze volledige copyrightmelding opneemt. Deze toestemming is niet van toepassing op de geluidmeditatie. Als jij je vrienden en familie de geluidsmeditatie wilt laten horen, kun je ze deze e-mail rechtstreeks sturen door op de knop Delen hieronder te klikken, of je kunt ze naar het tabblad Hathors van de website www.tomkenyon.com sturen.