Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

De Zonne Stormen binnengaan

Opmerking: Deze boodschap gaat over het KA lichaam (een term uit de oude Egyptische Alchemie) en behandelt hoe je dit unieke energielichaam kunt benutten om ascensie energieën van verhoogde zonneactiviteit naar jezelf toe te trekken. Voor diegenen die het KA lichaam niet kennen: je KA lichaam is een ‘onzichtbaar’ tweede lichaam van dezelfde vorm en grootte als je fysieke lichaam. Dit energielichaam omvat en doordringt het fysieke lichaam. Aan dit lichaam wordt soms gerefereerd als het etherische dubbel of de spirituele tweeling. De KA heeft overeenkomsten met wat het Chi lichaam wordt genoemd in sommige tradities (Taoïsme) en met het prana of etherische lichaam in sommige yoga tradities. Door zijn aard kan de KA hoogst weldadige energieën aantrekken en in het lichaam inbrengen die je spirituele evolutie versnellen.

Zoals we aangaven in een eerdere boodschap van 3 januari 2011 zijn jullie al enige tijd geleden een periode van verhoogde zonneactiviteit binnengegaan. We dringen er krachtig op aan dat jullie de boodschap ‘Deelnemen aan Zonnewinden’ lezen teneinde de diepere niveaus te begrijpen van wat we willen bespreken.

Jullie gaan nu een hogere periode van zonne- en galactische activiteit in, waarin de magnetosfeer van jullie Aarde wordt getroffen door grillige en steeds sterkere stromen van zonne-energie.

Jullie zullen een voortdurend toenemend aantal zonnevlammen en schommelingen zien die hoogst ongebruikelijk zijn. Deze schommelingen in de zon worden aangedreven door innerlijke krachten zowel als energiestromen van de centrale zon van jullie melkwegstelsel. In aanvulling op deze complexiteit van interacties komen er zeer intensieve energiestromen vanuit de diepere ruimte. Het magnetisch veld van jullie zon wordt beïnvloed en wordt feitelijk verdraaid, verwrongen en dit alles heeft een effect op het magnetische veld van jullie Aarde en dat van jullie lichamen.

Bij dit soort verhoogde zonneactiviteit zullen jullie een voortdurend toenemende intensiteit zien van weersafwijkingen, evenals toegenomen aardbevingen en vulkanische activiteit.

Het brandpunt van onze boodschap ligt niet bij de fysieke aspecten van deze zonneactiviteit, maar bij de emotionele en spirituele. Zoals we zeiden in onze boodschap ‘Deelnemen aan Zonnewinden’ versterken dit soort zonneschommelingen emotionele onbestendigheid en irrationeel gedrag. Velen van jullie zullen prikkelbaar zijn om onduidelijke redenen. Slaapstoornissen zijn ook een gebruikelijk aspect van deze verandering in zonneactiviteit.

Nu je deze verhoogde zonnestorm fase ingaat, hebben we twee suggesties waarmee je door deze verhoogde energieniveaus kan navigeren. De eerste is de eenvoudigste en is uitvoerig besproken in onze boodschap ‘Deelnemen aan Zonnewinden’, dus bespreken we die hier niet. Met een tweede methode kun je je fysieke lichaam verzachten en kalmeren via het element water. Hierbij doelen we op een andere eerdere boodschap, genaamd ‘Medicijnen van Licht’. Met deze methode bekrachtig je water met intentie vanuit je BA of Hemelse Ziel. De oorspronkelijke boodschap ging over het beschermen van jezelf voor virussen, bacteriën en radioactiviteit. We willen je verwijzen naar die boodschap, zodat je de methode goed begrijpt.

In dit gebruik van het Medicijn van Licht laad je water op met de intentie van het kalmeren van je fysieke lichaam, zodat het zich efficiënter en met meer gratie kan aanpassen aan de onbestendige aard van de zonne-energieën. Een ideaal moment om dit Medicijn van Licht te maken is net voordat je gaat slapen. Dat zal het Medicijn van Licht via het element water communiceren met de vloeistoffen in en tussen de cellen van je lichaam, wat een kalmerend en evenwicht brengend effect bewerkstelligt.

Het inbrengen van dit Medicijn van Licht voordat je je rust neemt, zal een heilzame inwerking op je hebben terwijl je ligt te rusten en tijdens je volgende cyclus van activiteit. Wij benoemen de slaap liever als ‘rustcyclus’, omdat de slaap voor velen van jullie erg omstreden is, daar deze steeds meer wordt verstoord. We doen je het voorstel dat je tijdens deze rustcycli je gehechtheid aan slaap zoals je deze kent loslaat. Naarmate je meer vrede hebt met de situatie zul je ontdekken dat je jezelf in kortere periodes van diepe ontspanning kunt regenereren.

Als je wakker wordt ’s nachts of wanneer je ook rust, stellen we voor dat je de methode van ‘Deelnemen aan Zonnewinden’ toepast om je KA lichaam op te laden. Als je toch wakker bent, kun je de gelegenheid evengoed benutten om je KA op te laden.

Terwijl je hiermee werkt, zul je ontdekken dat je jezelf kunt regenereren en nieuwe energie kunt geven in een kortere tijd dan je in het verleden kon.

Er is een derde methode die we willen aanbieden aan degenen met een gevorderd begrip van jullie KA.

Micro Wormgaten

Je KA lichaam doordringt je fysieke lichaam en heeft dezelfde vorm en grootte als je fysieke vorm. Er is geen enkel deel van je fysieke lichaam dat zich buiten je KA bevindt en hierdoor gaat, als je je KA lichaam oplaadt met energie, de overdaad aan energie (hierna over-energie) je organen en je fysieke lichaam in, wat je gezondheid en vitaliteit vergroot.

Je KA lichaam is samengesteld uit ontelbare deeltjes etherisch licht , waarin kernpunten liggen. Deze kernpunten in je KA zijn gekoppeld aan de mitochondrieën van je cellen. Mitochondrieën zijn de energieproducenten, de energiecentrales van je cellen. Afhankelijk van het type cel varieert het aantal mitochondrieën en deze organellen komen voor in het cytoplasma tussen de celkern en de celwand. De enige cellen die geen kern hebben, zijn je rode bloedcellen.

Het is mogelijk om je bewustzijn op dit niveau van je lichaam te brengen, zodat je je bewust bent van je mitchondrieën en de wormgaten in je KA kunt voelen. Deze wormgaten zijn intracellulaire poorten naar een hogere vibratie en werkelijkheid van je KA. Door deze poorten vanuit intentie te openen kun je de stroom van over-energie van je KA naar je fysieke lichaam enorm beïnvloeden.

Dit stelt je fysieke lichaam in staat om zich gemakkelijker af te stemmen op de snellere vibratie werkelijkheid van je KA. Via je KA ascendeer je naar hogere vibratie werkelijkheden. Via de poorten van je mitochondrieën kun je je fysieke lichaam helpen om zich gemakkelijker aan te passen aan deze snelle acceleratie.

We willen onze aandacht nu richten op het emotionele moeilijke parket van jullie situatie. Dit wast jullie onbewuste geesten schoon door zowel de tijdversnelling als de verhoging van vibratie werkelijkheden.

Zoals we eerder zeiden, zullen jullie een algemene toename opmerken in emotionele onbestendigheid en impulsief irrationeel gedrag. Als je deze effecten niet in jezelf ervaart, heb je dit ongetwijfeld zien voorkomen onder medemensen.

Jullie leven in een paradoxale dualiteit. Terwijl de oude energetische werkelijkheden uit elkaar vallen, worden nieuwe energiewerkelijkheden geboren. Maar het is deel van de menselijke conditie om gehecht te zijn aan de manier waarop het altijd was, de manier waarop je het verwacht.

Het moeilijke parket van het menselijke hart

Een van de grootste slachtoffers in dit proces is het mensenhart. We erkennen en voelen een diepe bedroefdheid en wanhoop in het collectieve mensenhart. Deels is dit toe te schrijven aan de disintegratie van werkelijkheden en jullie gehechtheid eraan. Want waarop bouw je immers je dromen als de fundamenten van je wereld verkruimelen?

Een ander aspect van deze harte-moeilijkheid heeft te maken met de giftige aard van de emotionele atmosfeer van jullie planeet. Terwijl de zonne-energieën toenemen, worden de spanningen tussen de polariteiten steeds zichtbaarder. De polarisering in menselijk bewustzijn tussen diegenen van jullie die de menselijke geest gevangen zouden zetten of deze juist vrij zouden maken worden steeds helderder.

Wij zouden twee suggesties aanbieden om met deze uitdagingen voor je hart om te gaan. Via je hart worden nieuwe werkelijkheden geboren, waarmee we bedoelen: nieuwe werkelijkheden die het waard zijn om voor te leven.

Onze eerste suggestie kan veel te eenvoudig lijken en toch zijn, zoals vaak het geval is, de eenvoudigste dingen het meest krachtig. Hoe je dit doet, is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat je een emotioneel tegengif in jezelf creëert tegen de toxische vergiftiging van de emotionele atmosfeer van jullie planeet.

Naarmate haat en intolerantie toenemen, heb je een passage door deze duisternis te vinden. De simpelste en meest efficiënte manier die we voor jullie kennen, is de kleinste dingen in je leven te vinden die je waardeert en een aantal momenten in deze gevoelens van waardering te blijven gedurende je dag. Het maakt niet uit hoe klein deze gevoelens van waardering zijn. Uit het kleinste zaadje van waardering kunnen grootse dingen voortkomen. De aard van de trilling van waardering of dankbaarheid is een buitengewoon tegengif tegen emotionele vergiftiging. We doen jullie de krachtige suggestie om deze bondgenoot te cultiveren, terwijl je door deze volgende cyclus van zonnestormen heengaat.

Tenslotte bieden we jullie en klankmeditatie aan, gebaseerd op het hartchakra. Deze is afkomstig van een eerdere Hathor Intensive. De eerste fase van deze klankmeditatie roteert en activeert energieën in het hartchakra met het doel uit te zuiveren. De tweede fase van de meditatie is kalmerend en voedend. Wij geloven dat jullie deze klankmeditatie een nieuwe helpende bondgenoot zullen vinden.

Begrijp, terwijl je deze nieuwe fase van zonnestormen ingaat, dat ze buitengewone kansen voor evolutionaire vooruitgang zijn. Ze zijn ook, paradoxaal genoeg, beladen met gevaar van teloorgang vanwege hun intensiteit. Als je weerstand biedt aan de versnellingsenergieën zul je in deze passage grote moeilijkheden ervaren. Als je deze energieën omarmt en ze meester bent, onderwijl je weg vindend om met waardering en een flinke dosis humor door ze heen te navigeren, zul je grotere vrijheid vinden. Deze vrijheid, waarover we spreken, is een vrijheid van de menselijke spirit, het brein en het hart. Het woont op een bewustzijnsniveau dat niet wordt aangeraakt door de dualiteiten van je aardse bestaan.

De Hathors
1 april 2012.

Gedachten en Observaties van Tom

Allereerst wil ik onderkennen dat er nogal wat tijd zit tussen de laatste twee Hathor boodschappen. Telkens als ik naar ze toeging en informeerde naar (het gebrek aan) een nieuwe boodschap zeiden ze, dat ze alles wat ze wilden zeggen tot op dat moment al gecommuniceerd hadden. En dat ze een nieuwe boodschap zouden geven als de tijd rijp was, wat betekent: klaar voor weer een verschuiving.

Het feit dat ze nu naar voren zijn getreden met een nieuwe boodschap geeft volgens mij aan dat de spreekwoordelijke poep zich klaarmaakt, alweer, om in de ventilator terecht te komen (Engels spreekwoord: the shit hits the fan, vert.).

Medicijnen van Licht

Ik heb gemerkt dat hun methode om Medicijnen van Licht te creëren heel sterk helpt om het fysieke lichaam te kalmeren en in evenwicht te brengen gedurende de slaap of, zoals zij het noemen, tijdens slaapcycli. En hoe vaker ik de Medicijnen voor mezelf creëer hoe beter ik er in word. Ik veronderstel dat hetzelfde waar is voor velen van ons. De methode is absoluut de moeite waard en als ik de toonzetting van de Hathors correct lees, zal dit Medicijn van Licht toenemend belangrijk worden naarmate we dieper in deze volgende fase van zonnestormen naar binnen gaan.

Micro wormgaten

Ik was heel geïntrigeerd door hun opmerkingen over het bestaan van micro wormgaten tussen de mitochondrieën van onze cellen en de kernpunten van licht in onze KA. Ik vroeg hen hiernaar na de channeling sessie en zij zeiden dat het een heel complex en rijk veld van informatie was, dat zij plannen te bespreken in toekomstige boodschappen.

Ik wilde hierover echter meer informatie, vroeger of later en veronderstelde dat veel lezers hetzelfde zouden willen. Onder druk gezet zeiden mijn mentoren dat deze micro wormgaten bruggen zijn tussen dimensies van vibraties, hetgeen betekent tussen de dichtheid van materie (onze lichamen) en de minder dichte licht rijken van onze KA’s.

De Hathors ervaren alle dimensies als een continuüm. Met andere woorden de lager vibrerende werkelijkheden van onze fysieke lichamen zijn intiem verbonden met de hoger vibrerende werkelijkheden van ons bewustzijn. De afbakeningen tussen materie en ons bewustzijn zijn grotendeels een zelf beperkend concept volgens hen. Door te werken met onze eigen mitochondriale micro wormgaten kun we bewuster dimensies overbruggen wanneer deze zich in ons lichaam uitdrukken.

Tenslotte zal, volgens de Hathors, het bewaren van een bewustzijn van deze mitochondriale wormgaten terwijl je in een staat van waardering of dankbaarheid bent, hun energetische effecten enorm versterken.

Het moeilijk parket van het hart

Ik tref mezelf in de loop van de dag of zelfs in het voorbijgaan van een uur … soms in minuten om eerlijk te zijn, vaak aan middenin veel conflicterende emotionele toestanden.

De ene minuut kan ik surfen op de golven van kosmische energie met een onthechte geamuseerdheid en bij tijden zelfs gelukzaligheid. Het volgende moment kan ik holderdebolder in de ‘golven’ van zelf gecreëerde emotionele onrust vallen.

Ik heb opgemerkt dat mijn emotionele ‘wegvaagmomenten’ zich voordoen wanneer ik mijn centrum kwijt ben. En het is me kristalhelder geworden dat het niet zozeer is wat er om me heen gebeurt als wel mijn reactie op wat ik ‘denk’ dat er gebeurt, wat mijn emotionele toestand bepaalt.

Het punt dat de Hathors maken ten aanzien van de toenemend giftige aard van onze planetaire emotionele atmosfeer is naar mijn mening juist. Hun simpele aanbeveling om een emotioneel tegengif te cultiveren tegen deze collectieve giftigheid door de tijd te nemen om de kleine dingen in het leven te waarderen, is ontwapenend effectief. Ik heb deze suggestie bij talloze gelegenheden getest en ik kan eerlijk zeggen dat het bijzonder goed werkt.

De Hart Chakra Klank Meditatie

De hart chakra klank meditatie waaraan ze refereren, is te vinden in de Sound Gifts (Klank Cadeaus) sectie van de website (www.tomkenyon.com).

Als je klikt op een van de links hieronder wordt je geleid naar de Listening Agreement (Luister Overeenkomst) in de Sound Gifts sectie van de website (www.tomkenyon.com). Nadat je leest en klikt op de Agreement krijg je toegang tot alle gratis geluidsbestanden in de Sound Gifts sectie, inclusief een getiteld My first experience with the Hathors (Mijn eerste ervaringen met de Hathors).

De meditatie waaraan de Hathors in deze boodschap refereren, is getiteld Heart Chakra Sound Meditation: A Shamanic Hathor Sound Exploration (Hart Chakra Klank Meditatie, Een Shamanistische Hathor Klank Exploratie). Er worden suggesties gegeven in het hoofd deel van de tekst en aan het eind ervan is er een link naar het geluidsbestand met de mogelijkheid te luisteren en/of te downloaden.

Voor diegenen van jullie die de Hathor boodschappen al enige tijd volgen, is deze klank meditatie energetisch heel verschillend van de Heart Dimensional Attunement (Hart Dimensionale Afstemming), die zij gaven in een eerdere boodschap (zie Sound Gifts). Die Hart Afstemming werd gecreëerd om het hart ’af te stemmen’ op toekomstige mogelijkheden en tijdlijnen.

Deze specifieke Hart Chakra Klank Meditatie werd echter gecreëerd om patronen van emotionele respons die jullie in je hart bewaren in het bewuste gewaarzijn te brengen. Vanuit dit perspectief komt emotionele vrijheid voort uit helderheid, niet uit ontkenning. Zodoende is het eerste deel van de klank meditatie erg catalytisch in de zin dat het opgesloten energiepatronen doet vibreren en roteren in je hartchakra. Voor sommige mensen kan deze fase een beetje zijn als door een wapenrusting heen breken, terwijl het voor anderen een vrij zachtaardig proces van loslaten kan zijn. De laatste fase van de klank meditatie geeft het net gereinigde hart kalmte, healing en versterkende energieën. Ik vind deze klank meditatie persoonlijk een helpende bondgenoot en ik luister er op een vrij regelmatig basis naar, vooral als ik me emotioneel overweldigd of geblokkeerd voel. Als je de tijd en aandrang hebt om je hartchakra dieper te exploreren, zou je kunnen experimenteren met twee of drie keer per luistersessie naar deze klank meditatie te luisteren. Ik heb persoonlijk ervaren dat achtereenvolgens een tweede of derde keer luisteren vaak diepere niveaus van inzicht blootlegt en soms ook diepere niveaus van healing.

Volgens mijn Hathor mentoren is het in het algemeen geen goed idee om de twee klankmeditaties direct na elkaar te beluisteren tenzij je bereid bent om grote emotionele en energetische verschijnselen te hanteren.

Links naar de eerdere Hathor boodschappen genoemd in deze boodschap zijn hieronder genoemd. Als je deze online leest, kun je gewoon op de link klikken. Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of je leest hem op een andere manier kun je de Hathor boodschappen vinden in de Hathor Archives (archieven) op de website (www.tomkenyon.com). De geluidsbestanden bevinden zich op de website onder de Sound Gifts sectie.

Klik hier voor de Heart Chakra Sound Meditation  (Hart Chakra Klank Meditatie), (geplaatst in Sound Gifts)

Klik hier voor Partaking from Solar Winds (Deelnemen aan Zonnewinden), (geplaatst in Hathor Archies)

Klik hier voor Medicines of Light (Medicijnen van Licht), (geplaatst in de Hathor Archives).

Informatie die los staat van deze boodschap

Dit jaar zijn er drie Hathor workshops gepland; een eendaagse Hathor Intensive in München, een eendaagse Hathor Intensive in Wenen en een driedaagse Hathor Intensive in Seattle. Ik zal ook een eendaagse klank exploratie workshop geven in Zürich. Voor direct contact met de organisatoren in Europa kun je klikken op de links hieronder of ze kopiëren en plakken in je internet browser.

München: www.tomkenyon.com/momanda.de of email: tomkenyon@momanda.de

Wenen: www.prana.at of email: burgi.sedlak@prana.at

Zürich: admin@crystalsun.ch of boek direct online: http://www/crystalsun.ch/tomkenyon-2012 .

Voor informatie over de bijeenkomst in Seattle, The Art of Seeding New Realities, (De Kunst van het Zaaien van Nieuwe Realiteiten) ga je naar de Calendar (Kalender) op www.tomkenyon.com of email naar tomkenyonoffice@yahoo.com.

Een zeldzaam optreden op de Oostkust

Ik kom zelden op de Oostkust van de USA, maar op 7 juli zal ik in Manhattan (New York) in de Peter Norton Symfonie Ruimte een eendaagse Sound Intensive geven genaamd Ascent (Ascensie). Ik geloof dat dit een bijzonder diepgaande transformationele ervaring zal worden door het feit dat ik veel catalytische klanken zal gebruiken als middel om de subtiele energetische werelden van onze chakra’s binnen te gaan met het doel te healen en onaangeraakt potentieel los te maken.

Ik voel me er vooral toe aangetrokken om deze specifieke workshop onder je aandacht te brengen, omdat ik nieuw materiaal zal presenteren over de chakra’s en hun relatie tot zowel de djed van de klassieke Egyptische alchemie (soms het heilige pad van de chakra´s genoemd) als de shushumna of het pad van kundalini shakti.

De ascensie van levenskracht (sekhem) langs de djed omhoog of de ascensie van kundalini omhoog langs de shushumna transformeert bewustzijn en opent de deuren van perceptie naar rijken van bewustzijn niet begrensd door tijd, plaats en omstandigheid. Deze transcendente ruimte is een machtig reservoir van healing en diep inzicht, dat alleen bereikt kan worden via niet-gebruikelijke bewustzijnsstaten.

In de loop van deze workshop zal ik jullie laten zien hoe je deze diepe transformerende rijken van bewustzijn binnen kunt gaan zelfs als je nooit hebt gemediteerd of geen achtergrond hebt in hetzij yoga hetzij alchemie. Dit is omdat we deze niet-gebruikelijke bewustzijnsstaten primair zullen binnengaan door middel van hemelse klank, wat het soort klanken is waarbij ik (in hoorbare tonen) de onuitsprekelijke klanken van de hemelse woorden een stem geef.

Voor mij persoonlijk is deze specifieke gebeurtenis uiterst veelbetekenend,  want in termen van mijn onderwijs is deze gemarkeerd als het Draaien van het wiel, wat betekent dat ik publiekelijk voor de eerste keer een nieuw niveau van verstaan zal presenteren ten aanzien van de oerkracht genaamd sekhem (of levenskracht) en kundalini shakti (de oerbron van transcendent bewustzijn).

In het bijzonder zal ik een andere filosofische visie presenteren evenals praktische methodes voorbij het traditionele pad en manieren die we geërfd hebben van uiteenlopende spirituele tradities.

Als mij gevraagd zou worden om dit (niveau van) verstaan in een notendop te omschrijven, zou ik zeggen dat het een verschuiving is van de patriarchale werking om met onze chakra’s te werken naar een op het vrouwelijke gebaseerde werking.

In deze benadering forceren we onze innerlijk energieën niet om zich aan onze persoonlijke wil te conformeren, liever bewijzen we hulde aan het vrouwelijke archetype dat ik simpelweg de Ongeziene Innerlijke Helende Godin noem. Middels dit eerbiedigen en erkennen van onze eigen ingeboren vrouwelijke potentieel en oer intelligentie staan we Haar toe op omhoog te rijzen en de Grootse Ascensie door onze eigen chakra’s te maken. Het is dankzij deze innerlijke reis van persoonlijke bevrijding dat Zij de nectar en het cadeau van hernieuwd leven geeft.

Naar mijn observatie is in de loop van spirituele en transformationele leringen het Draaien van het Wiel altijd een krachtig opgeladen spirituele gebeurtenis. Fysiek aanwezig te zijn wanneer het Wiel gedraaid wordt, is een zeldzaam geschenk voor persoonlijke transformatie. Als je maar enigszins kan deelnemen aan deze gebeurtenis, zul je naar mijn overtuiging diep aangeraakt en getransformeerd worden.

Kaarten voor de workshop in New York zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de kassa van de Peter Norton

Symfonie Ruimte. Ga naar hun website www.symphonyspace.org en klik vooruit op hun kalender links bovenaan totdat je bij juli komt. Klik dan op 7 juli en de besteloptie voor Tom zijn workshop komt naar voren. Je kunt deze link ook in je browser kopiëren – plakken of er op klikken www.symphonyspace.org/event/7392-tom-kenyon-ascent .

De Peter Norton Symfonie Ruimte is gevestigd  op 2537 Broadway op de 95e straat. Je kunt er beschrijvingen van al deze workshops lezen, evenals van anderen door te kijken op de Calendar van onze website (www.tomkenyon.com).


© 2012 Tom Kenyon All right Reserved. www.tomkenyon.com

Je mag kopieën maken van deze boodschap en deze verspreiden op allerlei media, zolang je de boodschap op geen enkele wijze verandert, er geen geld voor vraagt en wel de auteur noemt en deze copyright regels erbij vermeldt.

Als je toekomstige Hathor Planetaire Boodschappen wilt ontvangen, ga dan naar de website (www.tomkenyon.com) en klik op Contact. Volg de aanwijzingen op om je naam te laten bijschrijven op onze Hathor mailinglijst, om actualiseringen van Tom zijn agenda te ontvangen of allebei. We geven email informatie aan geen enkele andere partij.