Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Deelnemen aan zonnewinden

Een planetaire Hathor boodschap
via Tom Kenyon

Opmerking:

Deze boodschap gaat over het KA lichaam (een term uit de oude Egyptische Alchemie) en bespreekt hoe je dit unieke energielichaam kunt benutten om ascensie energieën van de toegenomen zonneactiviteit naar je toe te trekken. Voor mensen die onbekend zijn met de KA; je KA lichaam is een ‘onzichtbaar’ tweede lichaam met dezelfde vorm en grootte als je fysieke lichaam. Dit energielichaam omvat en doordringt het fysieke lichaam. Aan dit lichaam wordt soms gerefereerd als het etherisch dubbel of de spirituele tweeling. De KA vertoont overeenkomsten met wat in sommige tradities (Taoïsme) het Chi lichaam wordt genoemd en in bepaalde yoga tradities het prana lichaam of het etherisch lichaam. Door zijn aard kan de KA hoogst weldadige energieën naar zichzelf en tot in het fysieke lichaam trekken, die de spirituele ontwikkeling versnellen.

De Boodschap

Jullie gaan nu een meer onbestendige tijd in in termen van planetaire veranderingen.

Jullie Zon, de zonnester van jullie planetaire systeem, verruimt zijn energetische potentieel en gaat een periode in van toenemende onbestendigheid, zonnevlammen en magnetische stormen. Terwijl deze acties werkelijk problemen zullen brengen in termen van jullie telecommunicatie en weerspatronen bevindt zich in deze zonneactiviteit ook een enorme ontwikkelingspotentieel dat we willen bespreken.

Net als jullie heeft jullie Zon een etherisch lichaam, een zonneKA, zo je wilt. Dit etherische lichaam van de Zon bestrijkt miljoenen mijlen voorbij de grenzen van de Zon zelf. Jullie Aarde bevindt zich ruimschoots binnen dit aura veld van de etherische zon en, net zoals de zonnevlammen en zonnewind die geladen deeltjes door jullie nabijheid blazen jullie fysiek beïnvloeden, hebben deze deeltjes ook een etherisch effect op jullie. Inderdaad zijn deze zeer geladen deeltjes, die een uitdaging vormen voor jullie fysieke dimensie, een soort voeding voor jullie KA, je eigen etherische lichaam.

Je mentale houding en emotionele/trillings staat bepaalt of deze zonnedeeltjes een bron van voeding en evolutie zijn of juist een bron van irritatie en de-evolutie.

In deze boodschap beogen we niet de vele fysieke uitdagingen te bespreken, die voor jullie zullen opkomen tijdens deze periode van toegenomen zonneactiviteit. Liever richten we ons op dingen die jullie zullen helpen om het grootste ontwikkelingsprofijt te halen uit wat zich voordoet met de Zon van jullie zonnestelsel.

Net zoals er erupties zijn van vuur en foton energie vanaf de Zon tijdens zonneactiviteit, zijn er ook uitbarstingen van spiritueel of interdimensionaal licht van binnenin ons KA lichaam. Inderdaad is vanuit een perspectief de toegenomen zonneactiviteit gelijk aan de toegenomen activatie van jullie eigen persoonlijke KA.

Er zijn verscheidene dingen die we voorstellen ten aanzien van het profiteren van deze evolutionaire katalysator. Deze katalysator waarover we spreken zal zich tot flink voorbij 2012 uitstrekken en heeft te maken met de stroming van wat we noemen zonnewinden. Dit zijn onderscheiden stromen van foton- en magnetische energie die door en rond jullie Aarde passeren. Door jezelf te openen voor deze onderscheiden vormen van energie en door deze te incorporeren in jullie KA lichaam versterken jullie je KA en versnellen jullie het ascensie proces voor jezelf enorm.

Terwijl deze zonne-energieën toenemen, zal hetzelfde gebeuren met de onbestendigheid en onzekerheid van jullie materiële wereld evenals jullie mentale en emotionele werelden. Irrationaliteit en impulsief gedrag zullen vaker voorkomen. Uitdagingen aan cognitief functioneren en geheugen zullen ook plaatsvinden tijdens verhoogde cycli van zonneactiviteit.

De eerste stap in het benutten van deze zonne-energieën voor jullie bewustzijnverhoging is het begrijpen van hun aard en het geen weerstand bieden aan hun effecten.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het werkende beginsel dat de huidige toegenomen zonneactiviteit veroorzaakt niet zijn oorsprong vindt van het inwendige van de Zon zelf, maar eerder ontstaat vanuit de Centrale Zon van jullie eigen melkwegstelsel. Deze stroom van hoogst versnellende energieën van de Centrale Zon naar jullie Zon is de primaire reden voor het ontwikkelingspotentieel van deze specifieke cyclus van zonneactiviteit. Op haar beurt wordt de Aarde zelf ook beïnvloed, vooral via haar KA, haar eigen etherische lichaam.

Dus het eerste om te begrijpen is dat er geen vluchtweg is uit deze ontwikkelingsversneller. Je bent hier om het uit te zitten, of je dat nu leuk vindt of niet. Dus de eerste stap is om geen weerstand te hebben voor wat voor de deur staat.

De tweede stap is het te omhelzen en deze energieën met meesterschap te benutten en zogezegd ‘de staart van de draak’ te berijden. In dit geval houdt de draak verband met de Zon zelf en de staart met de zonnewinden. Jullie kunnen naar grote hoogten ascenderen in deze periode als jullie maar de moed en methode vinden om het te doen.

De derde stap in het benutten van de zonnewinden is om deze toe te staan om jullie KA direct, via een uitnodiging te beïnvloeden en dit doe je via je hart. Om precies te zijn kies je met een daad van persoonlijke wil om de trillingsboventonen van waardering en dankbaarheid binnen te gaan.

Het is belangrijk om te begrijpen waarom we dit voorstellen. Jullie drukken als zodanig geen waardering en dankbaarheid uit naar het universum voor de zonnewinden. Jullie kiezen ervoor om deze hoge emotionele staten in te gaan, omdat deze een Energie Aantrekker zullen creëren. Met andere woorden, jullie gaan een staat van waardering of dankbaarheid in om pragmatische redenen.

Deze emotionele staten verruimen de ontvankelijke boventonen van jullie KA, hetgeen jullie hele KA lichaam transformeert naar een ontvankelijke draaikolk, die foton- en magnetische energieën van de Zon naar zich toe trekt en daarmee de trillingsfrequentie in jullie KA, jullie eigen etherische lichaam snel verhoogt.

En het is via jullie KA dat jullie het ascensie proces ingaan. Er zijn –onnodig om te zeggen- vele paden en wegen om binnen te gaan in de ladder die omhoog leidt naar hogere staten van bewustzijn, maar ongeacht hoe het gedaan wordt of via welke spirituele achtergrond het wordt bereikt, is de KA, jouw KA het fundament.

Een Energie Aantrekker creëren

Bij deze eenvoudige, maar effectieve methode brengen jullie je aandacht in jullie tweede lichaam, je KA. Dit energie lichaam heeft dezelfde vorm en grootte als je fysieke lichaam, maar het is energetisch van aard, meer dan gemaakt van vlees en bloed. Het doordringt elke ruimte van jullie lichaam en zodoende bevindt elke cel in je lichaam zich binnen de KA. Jullie KA is ook hoogst ontvankelijk voor subtiele energieën, in het bijzonder voor alle vormen van licht en voor de geladen foton- en magnetische energieën die de zonnewinden omvatten.

Als jullie je bewustzijn laten rusten in je KA genereren jullie welbewust en doelbewust de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid door een daad van persoonlijke wil. Deze verschuift de boventonen van je KA naar een hoger trillingsniveau, wat nodig is om het een Energie Aantrekker te laten worden.

Terwijl jullie doorgaan om jezelf in de emotionele harmonie van waardering of dankbaarheid te houden, weten (beseffen) jullie dat jullie ondergedompeld zijn in de fotonische en subtiele energieën van de zonnewinden. Jullie baden letterlijk in deze energieën of jullie het je nu bewust zijn of niet. Als je dit bewustzijn bewaart samen met de emotionele staat van waardering of dankbaarheid zal je KA automatisch ascensie versterkende energieën van de zonnewinden in zich trekken.

Verblijf zo lang als jullie kunnen in deze staat van hoge ontvankelijkheid, terwijl je deelneemt aan de zonnewinden en je KA toestaat om deze krachtig transformerende en verhogende energieën te ontvangen.

Je zult enorm baat hebben bij de zonnewinden als je deze eenvoudige methode regelmatig en vaak gebruikt.

Innerlijke Kristallen Paleis Meditatie

We doen jullie ook de suggestie om van tijd tot tijd en op een regelmatige basis te experimenteren met de meditatie die we eerder gaven, getiteld Het Innerlijke Kristallen Paleis. (Link naar de instructies voor de meditatie, inclusief de geluidstrack vind je aan het einde van deze boodschap.)

Samenvatting

Zoals wij jullie huidige waarschijnlijke toekomst zien, staan jullie collectief voor een grote storm. Het geboorteproces van deze tempeest komt uit het diepste hart van de kosmos en is niets minder dan de voorbode van immense verandering. Wees niet bang voor zijn intensiteit. Omarm hem en berijdt hem op de hoogten van jullie eigen bewustzijn. Door dat te doen, zul je een licht worden voor jezelf en elkaar.

De Hathors.
3 januari 2011.

(informatie 3 januari gegeven, 27 januari op de site gezet.)


Link naar de Instructies en geluidbestand voor het Innerlijke Kristallen Paleis Klank Meditatie


Het Innerlijke Kristallen Paleis en het Openen van de Hallen van Amenti


Gedachten en Observaties van Tom

De Hathor methode om een Energie Aantrekker te Creëren is de centrale crux van deze boodschap. Na hiermee vele keren en in meerdere situaties gewerkt te hebben, kan ik oprecht zeggen dat deze ‘t ‘m levert. En deze methode is de aandacht van degenen die willen experimenteren met ascensie energetica zeker waard, vooral in zulke optimale tijden voor versnelde ontwikkeling (zoals de zonnewinden) als deze.

Een van de schoonheden van deze eenvoudige, maar elegante methode is dat deze de KA zeer snel opbouwt en zonder enige hocus pocus gedaan kan worden. Je kan er binnen een paar minuten meteen mee beginnen zonder enige inleiding. Maar er zijn een paar kritieke overgangsfases in de methode, waarvan ik denk dat het helpt om die toe te lichten.

Een beetje voorzichtigheid wordt geadviseerd

Voordat we verdergaan, voelt het voor mij goed om een waarschuwing af te geven. Dit is geen methode voor luie nieuwsgierigheidzoekers. Het opladen van het KA lichaam met extra energie is een krachtige en diepgaande onderneming waaraan je (naar mijn mening) niet onbezonnen moet beginnen.

Een reden hiervoor is dat wanneer de KA met energie gevuld wordt, er een opmerkelijke toename is van de waarschijnlijkheid dat je de fysieke wereld als illusionair zult ervaren.

Bijvoorbeeld na bijzonder krachtige sessies met de Methode (i.e. een Energie Aantrekker Creëren) ervaar ik mijn KA vaak (maar niet altijd) als even levendig werkelijk als mijn fysieke lichaam. Op deze momenten ben ik me op de gebruikelijke manier bewust van mijn fysieke omgeving (via mijn vijf zintuigen), maar deze heeft een surrealistische tonale kwaliteit en soms heb ik absoluut de indruk dat ik gelijktijdig in twee lichamen ben, mijn fysieke en mijn KA.

Dit is feitelijk een van de eerste verschuivingen van aandacht die kan plaatsvinden als je met de KA werkt. En ik denk dat men er goed aan zou doen om zich bewust te zijn van deze mogelijkheid. Dus als/wanneer het zich voordoet, is er geen reden om te denken dat je je mentale grip op de realiteit verliest. Dit is de reden dat ik dit punt zo intens behandel.

Ik denk dat het geoorloofd is te zeggen dat als je de Methode beoefent, je fysieke realiteiten uiteindelijk op nieuwe manieren zult voelen, vooral wanneer je KA een kritische massa bereikt. Met kritische massa bedoel ik die momenten waarop je KA in die mate is opgeladen dat het je perceptie van de realiteit beïnvloedt.

Op deze momenten blijf je –en zul je waarschijnlijk- de wereld ervaren via je vijf zintuigen, maar je zou ook door het spel van Maya (de illusie van de zintuigen en de zintuiglijke wereld) kunnen heenkijken. Dit kan amusant zijn, opvrolijkend en gelukzalig of, eerlijk gezegd, heel desoriënterend.

Feitelijk kan het opladen van de KA resulteren in, zoals ik eerder noemde, de heel vreemde perceptie van gelijktijdig twee lichamen hebben, het ene fysiek en het andere energetisch. Terwijl dit eigenlijk een teken van vooruitgang is in termen van de ontwikkeling van de KA kan het mentaal een uitdaging zijn als je er niet op voorbereid bent.

Mentale desoriëntatie veroorzaakt doordat je de wereld ziet als een illusie zou niet onderschat moeten worden, vooral als je intellectueel en filosofisch niet voorbereid bent voor zo’n perceptie.

Dit brengt ons natuurlijk bij het filosofische raadsel: is de wereld echt of is het een illusie, opgezet door de dans van subatomische deeltjes en gedreven door de quarks en kwinkslagen van de kwantum velden? Voor mij is de wereld zowel werkelijk als onwerkelijk. En wat onze perceptie ervan bepaalt, hangt af van wat er in onze hersenen gebeurt en in het geval van de KA ook in onze etherische tweeling.

De Niyama van ethische discipline

(Toevoeging van de vertaler: De Patanjali yoga kent vijf niyama’s of gedragsregels van individuele discipline betreffende reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfbeschouwing en toewijding aan het Allerhoogste. Bron: Wikipedia.)

Ik vind zelf dat iemand die kiest om zijn of haar KA op te laden met ascensie energieën enige filosofische onderbouwing moet hebben over persoonlijke ethiek; wat je jezelf wel toestaat om te doen en wat je jezelf niet toestaat om te doen.

De reden hiervoor is dat wanneer je KA energetisch opgeladen wordt, er op een natuurlijke manier bepaalde soorten mentaal/spirituele krachten ontstaan. Het is (naar mijn mening) van het grootste belang om te begrijpen dat soms ook naar-het-leven-negatieve aspecten van je bewustzijn naar boven kunnen komen. Deze inherent onaangename situatie (d.w.z. het nederige besef dat er iets negatiefs in je leeft) is feitelijk een gelegenheid voor groter zelfinzicht (als je ervoor kiest om zelfbewustzijn te verkiezen boven onbewustheid).

Heel eenvoudig gesteld kan de Niyama van discipline je helpen bij het begrenzen van gedrag, of het nu openlijk is (wat betekent: in de uiterlijke wereld) of subtiel (wat betekent: in je innerlijke werelden).

Het is aan jou om te bepalen welke ethische discipline je kiest. Maar voor diegenen die hierover niet veel hebben nagedacht, bied ik hier een eenvoudige, hoogst heilzame niyama:

“Ik zal mijn uiterste best doen om geen schade te doen aan mezelf en anderen.”

In het je uiterste best doen om geen schade te doen aan jezelf en anderen creëer je een mentale bondgenoot die jou en anderen dient terwijl je de Ladder van je eigen bewustzijn beklimt naar hogere staten van zijn.

Maar … als je deze eenvoudige discipline over gedrag, of een andere die je zelf gekozen hebt, niet kunt of wilt omarmen dan doe ik je krachtig de suggestie dat je ver blijft van deze manier om je KA op te bouwen.

Praktische suggesties

Volgens de Hathors zal iedereen die leeft beïnvloed worden door de zonnewinden, of ze de energie nu uitnodigen of niet. Voor sommige van ons zullen deze energieën ronduit gekmakend zijn en moeilijk om mee te worstelen. Anderen onder ons zullen deze zelfde energieën gebruiken om op te rijzen en omhoog te schuiven op de tonale schaal van geascendeerd bewustzijn.

Er bestaan veel graden en gradaties in het ascensie proces. En als je niet eerder de Hathor boodschap hebt gelezen met de titel De Kunst van het Tijdlijn Springen dan stel ik voor dat je overweegt om dat te doen. Het geeft uitleg over het basisconcept en hoe je ermee om kunt gaan. Je vindt het in het Nederlandse deel van de Hathor Archieven op onze website.

Als je klaar bent voor een snelle uitbreiding van bewustzijn en activatie van je KA die deze methode brengt, heb ik een paar praktische suggesties.

Allereerst: vind je punt van balans. Als je werkt met de Methode zul je je eigen persoonlijke comfortzone vinden, wat betekent: hoe veel toegenomen energie in je KA jij kunt hanteren. Als je doorgaat om met de Methode te werken, zul je meer energie kunnen hanteren.Maar duw de rivier niet op, zogezegd. Wees zachtmoedig voor jezelf en wees gematigd.

Ik stel ook niet voor om dit te doen voordat je gaat slapen, want dat zou je wel eens niet kunnen slapen! Nogmaals, ieder van ons is anders en sommige van jullie kunnen dit enorm rustgevend vinden. Ik vind dat niet.

Overgangsfases van de Methode

Er bestaan drie fundamentele fases in deze techniek.

Eerste fase

Breng je bewustzijn in je KA lichaam, je spirituele tweeling of je etherische dubbel, zoals de KA soms genoemd wordt. Omdat de KA dezelfde vorm en grootte heeft als je fysieke lichaam is de binnenruimte van je volledige fysieke lichaam doordrongen door dit energielichaam.

Tweede fase

Terwijl je de focus van je aandacht op het volledig KA lichaam houdt (van je hoofd tot je tenen) verschuif je je emoties naar de boventoon van waardering of dankbaarheid. Dit doe je door je simpelweg het gevoel van waardering of dankbaarheid te herinneren. Dit creëert de boventoon nodig om de Energie Aantrekker op te bouwen. Deze emotionele toon is absoluut noodzakelijk om de Energie Aantrekker te creëren zoals de Hathors deze in hun boodschap beschrijven.

Derde fase

Besef (weet), terwijl je je mentale bewustzijn gefocust houdt in je KA en gelijktijdig de boventoon van waardering of dankbaarheid behoudt, dat je in een zee van foton- en magnetische energie bent. Je bent ondergedompeld in zonnewinden zonder dat je iets hoeft te doen. Zodra je dit concept succesvol vasthoudt samen met de aandacht in je KA en het behouden van de boventoon van waardering of dankbaarheid, zal je KA automatisch beginnen om de ascensie versterkende energieën van de zonnewinden naar binnen te trekken.

Dit kan een lastige fase zijn voor beginners, want de foton- en magnetische energieën van de zonnewinden presenteren zich niet via de vijf zintuigen. Deze energieën zijn te subtiel om bemerkt te worden via de zintuigen. Maar het Ka lichaam kan en zal ze wel opmerken en ze in zichzelf naar binnen trekken net zoals (om een biologische metafoor te gebruiken) een plant de aanwezigheid van water bemerkt en dit naar zichzelf toetrekt voor zoveel als nodig.

Nogmaals, ieder persoon is uniek in hoe hij of zij de fysieke wereld en de subtiele wereld van bewustzijn waarneemt. Deel van het ontdekkingsproces dat de creatie van een energie Aantrekker met zich meebrengt, is om te ontdekken hoe deze subtiele foton- en magnetische energieën zich aan jou presenteren. Terwijl je verdergaat om met de Methode te werken zul je steeds bekender en vertrouwder raken met hoe jij persoonlijk deze unieke subtiele energieën ervaart.

Een Experiment in Bewustzijn en Healing

Een van de fascinerende dingen rond deze methode om energie naar de KA te trekken is dat deze ook gebruikt kan worden om healing en transformerende energie naar het fysieke lichaam te sturen.

Omdat de KA elke ruimte van het fysieke lichaam doordringt, is er geen weefsel, orgaan of systeem dat buiten de KA valt. Als gevolg hiervan is het mogelijk om ascensie energieën (d.w.z. via de zonnewinden) niet alleen in je KA te trekken, maar ook in het fysieke lichaam. Dit is natuurlijk een theoretische stelling, die door jou bewezen moet worden als waar of niet in directe ervaring, jouw ervaring.

Ik noem deze toepassing van de Methode (het Creëren van de Energie Aantrekker) Een Experiment in Bewustzijn en Healing, omdat elk van ons zijn eigen manier zal vinden om te werken met het healing potentieel ervan dat uniek is voor elk van ons. Misschien dat een paar dingen die mijn zijn opgevallen toen ik op deze manier met mezelf werkte, anderen tot hulp kunnen zijn.

Mijn eigen persoonlijk ervaring is dat, nadat ik de energieën van de zonnewinden in mijn Ka trek en mijn KA lichaam zichzelf een tijdje laat opbouwen, ik mijn aandacht verschuif naar een gebied in mijn lichaam dat ‘healing’ nodig heeft. En omdat energie bewustzijn volgt, bewegen de subtiele energieën van mijn Ka naar het gebied waarop ik gefocust ben.

Dit is geen concentratie. Ik herhaal: geen, concentratie. Het is net zo makkelijk als een ademteug nemen of een veer optillen. De subtiele energieën in je KA zullen moeiteloos bewegen naar waar dan ook in je lichaam waar jij je aandacht naartoe brengt, als jij die beweging toestaat.

Terwijl de stroom van subtiele energie van mijn KA naar een ander deel van mijn lichaam vloeit dat ‘ondersteuning’ of ‘healing’ nodig heeft, voel ik de weefsels in dat gebied energetisch gevuld raken, een beetje –hoewel aanmerkelijk minder intens- zoals wanneer mijn KA energetisch gevuld wordt door de zonnewinden (bijv. via de Energie Aantrekker). Voor mij vertoont dit energetisch gevuld raken van mijn cellen zich als een fysieke sensatie die of koesterend en/of energievullend is in het gebied waarop ik gefocust ben. Soms zijn er verscheidene vertoningen van interdimensionale percepties, zoals licht en soms zelfs een innerlijk (of helderhorend) geluid.

Als je ervoor kiest om deze velden van mogelijkheden voor jezelf te onderzoeken, zul je ongetwijfeld bekend raken met hoe jij deze subtiele energieën van healing ervaart als ze van je KA in je fysieke lichaam stromen.

Iets om in overweging te nemen, is dat healing en transformerende energieën van de KA een sneller trillingsgetal hebben (in verhouding met het fysieke lichaam). Daarom kun je merken dat er een soort psycho-spirituele ontgifting plaatsvindt als er veel energie congestie bestaat in een orgaan of gebied van het lichaam waarop je je focust.

Het is zeker positief om healing en transformerende energie van de KA naar een gebied in je fysieke lichaam te sturen zonder enige vervelende reacties. Als je echter toch iets vervelends ervaart, vooral mentaal/emotioneel, zou je kunnen overwegen om een artikel te lezen dat ik enige tijd geleden heb geschreven, getiteld Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations (niet in het Nederlands vertaald) die je kunt vinden in het Articles deel van de website.

Mijn andere suggestie is om wat water te drinken als je een bijzondere sterke reactie in je fysieke lichaam hebt ervaren na het doen van het Experiment (in Bewustzijn en Healing).

Laatste Gedachten

Ik doe je de suggestie om in het begin met korte sessies te experimenteren met de Methode (gewoon de Energie Aantrekker zichzelf laten opbouwen, zoals beschreven door de Hathors). Kies een tijd en ruimte waar je niet gestoord wordt. Vijf tot tien minuten is meer dan voldoende tijd om mee te beginnen. Nadat je de KA oplaadt, neem je een paar minuten om je KA te voelen, je fysieke lichaam te voelen en ook je directe omgeving zoals die zich aan je presenteert via de vijf zintuigen. Dit voelen van je KA, je fysieke lichaam en de omgeving zal je helpen om de opgeladen energieën effectiever te integreren. Herinner je dat de werkelijkheid van de KA de werkelijkheid van de fysieke wereld en je fysieke lichaam niet omzeilt. Het is een toevoeging aan het fysiek-materiële; het is feitelijk een meerdere dimensie van bewustzijn.

Hoe lang en hoe vaak je werkt met de Methode is een heel subjectief gegeven voor ieder. Naast het beginnen aan dit werk vanuit nieuwsgierigheid denk ik dat een van het belangrijkste is om blij te zijn als je de Energie Aantrekker creëert. Want tenslotte, zou jij als creator niet willen dat blijheid een onderdeel is van wat je creëert?