Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

De Planetaire Creatrix

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Je staat aan het begin van een escalatie van intergalactische energieën die vanuit de verre Ruimte naar je toe komen. Eerder gaven we al aan dat deze vloedgolf van activiteit – gerelateerd aan de uitbreiding van het bewustzijn – er aan staat te komen. Deze verruiming van het bewustzijn heeft niet alleen te maken met een grotere bewustwording van de subtiele en complexe facetten van jullie leven als aardse wezens, maar ook met de  intergalactische en inter-dimensionale facetten van je wezen.

Een van de uitwerkingen van deze vloedgolven van energie uit de verre Ruimte is een toename van wispelturigheid -met name emotionele wispelturigheid. Naarmate deze vloedgolven in aantal en intensiteit toenemen, zullen gevoelens van irritatie, slaapstoornissen, irrationele gedachten en onredelijk gedrag gaan oplopen. Deze zullen niet alleen uitwerking hebben in relaties onderling, maar ook op het collectieve vlak. De vloedgolven van energie uit de verre Ruimte zijn zowel negatief als positief. Vanuit het standpunt van de huidige gang van zaken – je gebruikelijke manier van leven en werken – zijn ze negatief, want deze vloedgolven zullen de bestaande structuren tot op de allerkleinste subatomaire en kwantumniveaus gaan afbreken. Dat zal veranderingen veroorzaken in jouw fysieke realiteit en je psyche.

De uitdagingen op het vlak van je psyche komen voort uit het feit dat jij je vastklampt aan je oude manieren van waarnemen en zijn. De collectieve weerslag kan behoorlijk verwoestend zijn voor jullie oude manier van leven in de wereld. De positieve uitwerking van deze vloedgolven van energie uit de verre Ruimte ligt in het feit dat ze een kans creëren. Telkens wanneer deze golven door jullie Zonnestelsel heen gaan, ontstaat er een moment waarop jij kan kiezen. Deze keuzemomenten doen zich voor zodra de vloedgolven de energetische structuren van je lichaam, geest en inter-persoonlijke relaties treffen. De keuzemomenten zijn de ineenstorting van je oude gewoontepatronen en vormen een kans om razendsnel en radicaal van richting te veranderen.

Deze vloedgolven van energie vanuit de verre Ruimte zijn daadwerkelijk als boodschappers die de deuren van jouw individuele gevangenis ontgrendelen en opengooien. Vervolgens ontstaat daar dat ene moment waarop jij de mogelijkheid hebt om te ontsnappen uit de door jezelf geconstrueerde gevangenis – of deze nu persoonlijk, inter-persoonlijk, collectief of mondiaal van aard is. De uitdaging ligt hierin, ben jij in staat dat moment te herkennen en je kans op vrijheid te pakken?

Deins  niet terug voor de gewaarwording – terwijl je oude manieren van zijn instorten en jij je ogen opent voor de schertsvertoningen in je leven. Er wordt nieuwe energie vrijgelaten in de kosmos, je aloude gewoontes om je te verstoppen, zullen niet meer werken. Vrijheid is te vinden in het loslaten van het oude – wat jou niet meer dient. Nogmaals, dit is de waarheid op het niveau van je subatomaire structuur van zijn, dwars door je ‘psyche’ en al je relaties heen.

Naarmate de vloedgolven krachtiger worden – en dat zullen ze – en de periodes ertussen korter, zal je de druk van de golven als meedogenloos gaan ervaren – en onder invloed van deze beukende energie, kan het aanvoelen als waanzin of gekkenwerk. Het gevoel van wanhoop kan toenemen. Wij willen graag dat je beseft dat je dit gevoel van wanhoop zelf teweeggebracht hebt, omdat het veroorzaakt wordt door je weerstand tegen de drukgolven van de evolutie, met name je spirituele evolutie. Grijp jij echter jouw kans en maak je gebruik van het moment van keuze – zodra de deuren van je gevangenis opengaan – dan kun je een nieuwe vorm van vrijheid vinden, een nieuwe manier van leven met jezelf en de wereld.

Degenen onder jullie die het meest gevoelig zijn voor energie zullen dit als eerste ervaren. Degenen die verstrikt zitten in de materiële ervaring van het leven en in hun dierlijke natuur, lijken er op het eerste zicht minder last van te hebben. Naarmate de drukgolven toenemen, zal ook hun gevoel van wanhoop toenemen. Niets voedt zo onmiskenbaar de wanhoop, als een vermeende bedreiging van je voortbestaan.

In eerdere mededelingen hebben we aanwijzingen gegeven voor het gebruik van het hologram van Balans. We raden je met klem aan deze techniek naar believen te leren beheersen. De wijze waarop je het leven ervaart, verandert in een ongekend tempo. Hoe jij doorheen de nauwe doorgang in deze chaos navigeren zal, hangt niet af van de uiterlijke gebeurtenissen, wel van de werking van jouw innerlijke kompas, je innerlijke intuïtieve richtingsgevoel.

In eerdere boodschappen hebben we suggesties gedaan voor het creëren van extase of gelukzaligheid. Dat deden we omdat extase en gelukzaligheid trillingsvelden zijn die jou in staat stellen om te ontsnappen aan het lagere trillingsveld dat op je planeet in stand wordt gehouden. Door gevoelens van extase en gelukzaligheid te genereren, of op zijn minst vreugde of geluk – los van de gebeurtenissen om je heen – ben je in staat jezelf te bevrijden uit de door jou zelf geconstrueerde gevangenis.

Vanuit ons perspectief – dat wil zeggen vanuit een andere dimensie dan de 3e dimensie waarin jullie zitten – zien we de Aarde verwikkeld in een acute strijd tussen krachten die jullie verstrikt houden en krachten die jullie zouden kunnen bevrijden. Wij willen hier heel helder over zijn: je zit in het midden van een strijd voor je ziel, je eigen spirituele essentie. Die essentie is de grootste schat die op Aarde bestaat – niet goud, zilver of diamanten, wel de ongrijpbare spirituele vonk die ieder van jullie bezit.

Of jij je nu bewust bent van die vonk of niet, dat doet er niet toe. Hoe dan ook is het van onschatbare waarde. De krachten die deze planeet al duizenden jaren in hun greep houden, worden bedreigd door deze vloedgolven van energie afkomstig uit de verre Ruimte. Die krachten zullen er alles aan doen om de menselijke geest onder controle te blijven houden, daar kun je van op aan. Toch zijn er anderen – in de grote dans van de kosmos – die jou willen bevrijden, want in je vrijheid kan de grote wedergeboorte van bewustzijn plaatsvinden, wat een gunstige invloed zal hebben op het hele universum. Daarom ook zijn er vele wezens uit evenzoveel rijken – die het menselijk leven als iets heiligs zien – hier aanwezig om jou te helpen.  Wij zijn slechts enkele van hen. Juist nu, op het punt van deze toenemende evolutionaire druk, is dit moment de beslissende gelegenheid om de kracht van het licht – het spirituele licht – op deze Aarde te vergroten.

Daarom presenteren we jullie ons plan voor de nabije toekomst. Als jij je geroepen voelt en je het eens bent met onze visie, dan nodigen we je uit om je bij ons aan te sluiten. We noemen dit plan de Planetaire Creatrix. Het is gebaseerd op inter-dimensionale natuurwetenschappen waarmee we – met jouw hulp – coherente en goedaardige vormen van energie naar de energetische matrix van je planeet gaan sturen.

Dit werk wordt mogelijk gemaakt door iets wat afgelopen Pasen is voorgevallen, toen Magdalena de zeven grote Aartsengelen noemde, die – door deze uitnodiging en het medescheppende vermogen van vele mensen over de hele wereld – afdaalden naar de rijken van het licht in de materie en hun hoog verheven trillingsvelden van energie doorgaven aan alle deelnemers en de Aarde zelf.

Binnenin de Aarde hebben ze ontelbare zaden van licht geplant. Deze zijn verspreid over de gehele wereld. Sommige bevatten een tijdscode en zullen de versterking van het spirituele licht in de loop van de tijd gaan vergroten. Sommige zullen pas geactiveerd worden, nadat specifieke vloedgolven van energie uit de verre Ruimte door jullie wereld heengaan. Deze zaden zijn specifiek ontworpen om keuzemomenten te creëren – mogelijkheden tot verlichting en een verhoogd spiritueel bewustzijn. Ze vormen een direct tegenwicht voor de krachten die alle vormen van leven willen controleren, manipuleren en opsluiten.

Van 6 tot 8 juli 2007 houden we in Seattle Washington een driedaagse bijeenkomst die we ‘The Creatrix’ zullen noemen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we fundamentele inzichten en technieken aanreiken aangaande inter-dimensionale natuurwetten en het vermogen om te manifesteren in de 3e dimensie.

Op zondag 8 juli tussen 14.00 en 16.00 uur – Pacific Time – zullen alle aanwezigen met behulp van de door ons aangereikte technieken de Planetaire Creatrix activeren. We zullen hierin worden bijgestaan door twee aardse geneeskrachtige bronnen – geluidstempels die we hebben opgericht – en door individuen van over de hele wereld die zich op één lijn met onze visie verbonden voelen.

Gedurende deze periode – Zondag 8 juli tussen 14.00 en 16.00 uur – zullen we veel van deze zaden – die door de aartsengelen met Pasen geplant zijn – activeren.

De Voorbereiding

Iedereen die deel wil nemen aan de Planetaire Creatrix – maar niet in staat is om het evenement fysiek bij te wonen – dient zich enigszins voor te bereiden. Wat in wezen zal gaan gebeuren op zondag 8 juli tussen 14 tot 16 uur, is dat je de centrale kolom van je subtiele energielichaam zal gaan gebruiken om te dienen als kanaal voor hoger dimensionaal licht en energie. Je laat deze door jou heen stromen naar dat deel van de Aarde waar jij je bevindt. Dit zal als punt van ingang fungeren in de planetaire matrix, want jullie zijn staande golfpatronen van aardse energieën en aangezien jullie lichaam uit aardse elementen bestaat, bezitten jullie van nature het recht en het inherente vermogen om deze energieën aan de Aarde te geven.

Hoe meer individuen hieraan deelnemen, hoe sterker de overdracht van deze zeer heilzame energie zal zijn. We vragen je om je uiterlijke activiteiten even opzij te zetten gedurende een periode van twee uur en je te concentreren op de centrale as, de centrale kolom van je subtiele lichaam. Laat de hogere dimensionale energieën door je kruin naar binnenkomen en via je lichaam de Aarde instromen.

Het is belangrijk dat je in deze periode van twee uur je eigen energie in overeenstemming brengt met de hogere dimensionale energieën. De meest efficiënte manier om dit te doen is door jezelf in het hologram van Balans te plaatsten en gevoelens van gelukzaligheid en extase te genereren met behulp van de methoden die we eerder hebben gegeven.

Voor je gemak plaatsen we deze informatie – over hoe je het hologram van Balans kunt creëren en hoe je extase kunt genereren via het hart – aan het einde van deze boodschap. Als jij je geroepen voelt om met ons mee te doen – waar je ook woont op deze Aarde – begin dan jezelf te trainen in de beheersing van het hologram van Balans en extatische toestanden. Zorg dat je tijdens het evenement in juli, twee uur lang in een staat van balans en vreugde of gelukzaligheid kunt verblijven, in zoverre als mogelijk binnen  jouw huidige evolutionaire staat. Voor iedereen die zich bij ons in de Planetaire Creatrix te wil voegen, maken wij een diepe buiging.

We buigen voor de vele spirituele lijnen die jij vertegenwoordigt en voor de vele intergalactische wezens die jij bent, we dagen je uit om jezelf te vergroten naar deze verruimde visie op jezelf – dat is wat dienstbaarheid aan je planeet van jou vergt. Oefen en beheers het hologram van Balans. Beheers het vermogen om dankbaarheid, vreugde en gelukzaligheid rechtstreeks te creëren, zonder de noodzaak van enige uiterlijke voorwaarde. Met deze twee dynamische velden – energetische balans middels het hologram van balans en extase via het pad van dankbaarheid – zal je in staat zijn om de hogere dimensionale energieën aan jouw Aarde over te dragen, ten behoeve van de mensheid. Het zal een zeer interessante en meeslepende twee uur durende ervaring worden.

Dit is een groots experiment, een gewaagde actie die de coördinatie van vele gebieden van zijn met zich meebrengt. Negen dagen voor de Creatrix – op 29 juni 2007 – zullen we meer gedetailleerde instructies geven over hoe te handelen tijdens deze twee uur durende periode van de eigenlijke Planetaire Creatrix.

De Hathors,

15 april 2007

Gedachten van Tom over deze Planetaire Boodschap

Ik wil nog wat informatie met je delen, welke niet in bovenstaande Hathor boodschap vermeld wordt, maar die later door mijn groep Hathor-gidsen via Judi en mij is doorgegeven naar aanleiding van enkele vragen die we nog hadden.

Ten eerste, zoals ze in de boodschap aangaven, komen er bewustzijnsverhogende golven naar ons toe vanuit de verre Ruimte, deze nemen zowel in frequentie als in kracht toe. De huidige golf – die hen er toe aangezet heeft bovenstaande boodschap door te geven – kwam op 12 april  laat in de avond aan in ons Zonnestelsel.

Deze golf zal ongeveer negen dagen duren tot 21 april. Ze vertelden ons dat we gedurende deze periode vooral naar het nieuws moesten kijken, omdat er sprake zou zijn van toenemend irrationeel gedrag, vernielzucht en onregelmatigheden in ons weer – dat heeft inderdaad plaatsgevonden. Kort daarna zou er een nieuwe reeks golven door ons Zonnestelsel en onze Aarde heen gaan. Volgens hen zullen deze opeenvolgende golven – op een enkele uitzondering na – sterker zijn dan de vorige. Met andere woorden, we zijn er na 21 april nog niet vanaf. Golf na golf zal er jarenlang – het is niet een kwestie van maanden – bewustzijnsstimulerende energie over ons heen worden gestort.

Je kunt op verschillende manieren kijken naar de uitwerking van deze gezanten vanuit de verre Ruimte. Enerzijds zijn het evolutionaire versnellers die enorme hoeveelheden persoonlijke en collectieve energie kunnen vrijmaken. De Hathors gebruikten hiervoor de metafoor van het openen van de deuren van onze persoonlijke gevangenissen – met gevangenissen doelen ze op onze manieren van leven in relatie tot ons zelf, elkaar en de Aarde. Als we als soort willen overleven, dan moeten we onze manier van leven veranderen. Punt. Meer kan ik er niet van maken.

Er wordt hier een enorm potentieel ontketend, dat tevens extreem desoriënterend kan zijn. Misschien heb je zelf al een aantal van deze bijwerkingen ervaren – slaapstoornissen, een toename van irrationele gedachten, ongewone gevoelens van uitzichtloosheid en/of wanhoop, extreme plotselinge en onverklaarbare vermoeidheid, evenals emotionele wispelturigheid.

Even een belangrijke kanttekening tussendoor: enkele van deze symptomen kunnen ook wijzen op een klinische depressie, waarvoor jij mogelijk professionele hulp nodig hebt. Zijn je symptomen niet constant – lijken ze even snel te verdwijnen als ze opgekomen zijn, dan is het hoogstwaarschijnlijk niet gerelateerd aan een klinische depressie – dan kunnen ze een gevolg zijn van de energetische effecten waar de Hathors het over hebben. Als deze symptomen zich echter constant voor doen, dan zou je kunnen lijden aan een klinische depressie, je doet er dan goed aan je huisarts te raadplegen.

De Hathors vermelden het in bovenstaande boodschap niet specifiek, maar je zou ook last kunnen hebben van een gevoel van fysieke desoriëntatie. Dat zou zich kunnen uiten in een ongewoon gevoel alsof de wereld draait of kantelt. Daarnaast zou het gebruikelijke gevoel van dimensionaliteit – je perceptie van fysieke ruimte en inter-dimensionale ruimte – op de een of andere manier kunnen veranderen en/of vervormen. Als je niet weet wat ik hiermee bedoel, laat deze opmerking dan aan je voorbij gaan.

Hoewel het waarschijnlijk goed is om geïnformeerd te zijn over die golven vanuit de verre Ruimte met hun uitdagende uitwerking, is dat niet de belangrijkste reden voor deze boodschap van de Hathors. Met trompetgeschal spreken ze de gehele  spirituele wereldgemeenschap aan. Ze roepen duizenden, misschien wel tienduizenden mensen over de hele wereld op om zich te verenigen in wat zij – de Hathors – de Planetaire Creatrix noemen.

Voor diegenen die in Seattle Washington bij de eigenlijke bijeenkomst op 6-8 juli 2007 aanwezig zullen zijn, gaan de Hathors twee en halve dag vóór het evenement nog  ter voorbereiding specifieke geluidsmeditaties en instructies doorgeven over hoe het inter-dimensionale bewustzijn gebruikt kan worden als sleutel tot manifestatie. Deze kennis van hoe te manifesteren zal – naar mijn mening – van immense waarde zijn voor ons allen, op zondag verschuift de focus van persoonlijke naar de planetaire dienstbaarheid tijdens de Planetaire Creatrix.

Mijn persoonlijke gedachten over de voorbereiding

Aan degenen die het evenement in Seattle niet bij kunnen wonen, vragen de Hathors enige vorm van voorbereiding. Train jezelf in het creëren van het hologram van Balans (zie de instructies hieronder). Ze vragen je ook jezelf  te trainen in het genereren van staten van gelukzaligheid of extase. Als je niet in staat bent om naar believen gevoelens van gelukzaligheid of extase te genereren, dan hebben de Hathors een methode gegeven om extase te creëren door middel van dankbaarheid en focus op het hart (zie instructies hieronder). Deze vereniging van dankbaarheid en gerichtheid op het fysieke hart creëert een verschuiving in het bewustzijn die uiteindelijk leidt tot extase, zolang je er maar lang genoeg met je aandacht bij blijft.

Hier is het probleem. Voor sommige mensen kan het met dankbaarheid focussen op het hart – als gevolg van onopgeloste emotionele conflicten – in eerste instantie gevoelens van verdriet, boosheid, enz. naar de oppervlakte van het bewustzijn brengen. Is dat het geval, dan stel ik voor om te blijven werken met de methode totdat deze gevoelens zijn opgelost of getransformeerd.

Herhaling is de sleutel tot beheersing. Uiteindelijk zal deze methode je in extase brengen, maar het kan zijn dat je eerst wat onaangenaam persoonlijk materiaal moet doorleven.

Deze situatie doet me denken aan het verhaal van een jongen die een ezel kreeg voor kerstmis. Hij ging de schuur in waar de ezel was en het enige wat hij zag was een grote hoop mest. Hij zei: “Ik kan het niet zien, maar ik weet dat er hier ergens een ezel is.”

Dus met andere woorden, als je op een hoop stront stuit, zodra jij je op je hart concentreert, weet dan dat daaronder extase of gelukzaligheid op jou te wachten ligt. Je hebt twee opties, afhankelijk van waar je in je training bent wanneer de Planetaire Creatrix begint. Als je de weg naar gelukzaligheid of extase hebt ontdekt, dan kun je twee uur lang in deze zeer plezierige staat van lichaam en geest rusten.

Waarschijnlijker is het dat je – net als ik – in staat bent deze gevoelens ongeveer twee minuten te genereren, waarna jouw geest er weer vandoor gaat en jij vervolgens de gevoelens van extase weer verlaten hebt. Begin in dat geval weer opnieuw en herhaal dit zo vaak als nodig, gedurende twee uur. Heb jij nog niet ontdekt hoe je naar believen extase of gelukzaligheid kunt creëren, dat is geen probleem – zolang je op z’n minst maar hebt geleerd hoe jij je op gevoelens van dankbaarheid kunt richten. Probeer dan tijdens de Planetaire Creatrix twee uur lang deze gevoelens van dankbaarheid of waardering vast te houden.

Wat je praktisch gezien gaat doen tijdens de Planetaire Creatrix, is hogere spirituele energieën in de Aarde laten vloeien – via een centraal energiekanaal dat door je lichaam loopt, vanaf de kruin aan de bovenkant van je hoofd naar beneden via je perineum in de Aarde. Met andere woorden, je fungeert als een stemvork en verankert deze zeer heilzame energieën in het gebied van de Aarde waar je woont. (Zoals de Hathors al zeiden, worden we in dit proces bijgestaan door twee Hathor-geluidstempels, één in New Mexico en één in Costa Rica).

Wil dit werken, dan dien jij je te bevinden in een staat van evenwichtige en coherente energie. Het hologram van Balans wekt een gevoel van evenwicht en coherentie wordt gecreëerd door gevoelens van extase die voortkomen uit dankbaarheid. Als je te zijner tijd nog geen extase kunt creëren middels dankbaarheid,  ga dan eenvoudigweg voor dankbaarheid.  Ben jij niet in staat om naar believen gevoelens van waardering en dankbaarheid te genereren (zie de instructies), dan zal de afdaling van spirituele energie niet in staat zijn om via jou in de Aarde te verankeren en dat is dan het enige wat zal gebeuren. Goede intenties zijn hier niet voldoende. Een basisniveau van meesterschap is vereist voor degenen die met ons willen deelnemen in de geest.

Dus, voel jij je geroepen om mee te doen, dan vraag ik je om te beginnen met het oefenen van de methoden hieronder. Ik doe zeker mee. Deze uitnodiging wordt door de Hathors uitgebreid naar alle personen die een gemeenschappelijke visie hebben op de heiligheid van het leven, ongeacht persoonlijke overtuiging, religie, filosofie of levensstijl. Als jij meent dat de waarheid van deze onderneming juist is en je voelt je geroepen om deel te nemen, dan nodigen wij je uit om je bij ons aan te sluiten. Zoals eerder gezegd, zullen de laatste instructies voor deelname tijdens de Planetaire Creatrix op 29 juni op deze website worden gegeven.

Tom Kenyon

Nederlandse Vertaling MvT

Klik hier om te leren hoe je extase kunt genereren.

Klik hier om te leren hoe jij het hologram van Balans kunt visualiseren.