Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Hologram van Balans

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

In deze boodschap willen we enkele suggesties doen voor het beheer van jouw persoonlijke subtiele energieën voor, tijdens en na ondermeer aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.

Onder invloed van de energetische patronen van de Aarde zelf en de toenemende instabiliteit op Aarde, kunnen allerlei mensen gevoelig zijn voor de subtiele energetische effecten van aardse veranderingen die zich aan de andere kant van de wereld voordoen. Immers, de nabijheid van een aardbeving is niet de belangrijkste factor als het gaat om subtiele energie. Onderhavige informatie is met name bedoeld voor mensen die gevoelig zijn van aard. Dit betreft geestelijk gevorderde individuen die in een bewust proces van evolutie zitten. Ook geldt het voor kinderen en dieren die wij ‘de onschuldigen’ noemen.

Voorafgaand aan seismische bedrijvigheid worden er drukgolven uitgezonden vanuit het middelpunt van die activiteit en de bijbehorende breuklijnen. Deze drukgolven creëren letterlijk een verandering in de subtiele energie van de Aarde, afhankelijk van de kracht van de seismische gebeurtenis kunnen individuen duizenden kilometers verderop worden beïnvloed.

Als we kijken naar het Aardse raster en de breuklijnen die door de Ring van Vuur lopen – die zich uitstrekt van de noordoostelijke kust van Rusland, de kust van China, door Japan, naar beneden door Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland, tot aan de westkust van Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, eindigend voor de kust van Alaska, niet ver van zijn oorsprong voor de kust van Rusland – dan zien we een enorme toename van tektonische druk. We zien ook een toename van de seismische druk in het zogenaamde Yellowstone gebied van de Verenigde Staten. Kijkend naar de activiteiten van de breuklijnen van de Aarde, verwachten we onvoorziene beweging aan de oostkust van de VS en Canada. We kiezen ervoor hier niet gedetailleerd op in te gaan, dat lijkt ons zinloos vanwege de snelheid waarmee de toestand aan verandering onderhevig is.

Er bestaan complexe relaties in het netwerk tussen de Ring van Vuur en andere breuklijnen. Het gaat onder meer om ogenschijnlijk niet-verbonden lijnen die door delen van China, India, Pakistan, naar Turkije, Griekenland en Italië lopen. De geologische wetenschap heeft hier nog geen directe relatie gevonden, maar wij zien hier – kijkend naar aardse energieën – een directe relatie, niet zozeer vanwege de klassieke breuklijnstructuren, eerder vanwege harmonische relaties tussen de verschillende niveaus van de aarde, zoals de korst en de lagere niveaus die zich uitstrekken tot aan de mantel. Deze harmonische relaties worden niet enkel gedreven door de tektonische plaatbewegingen, maar ook door zonneactiviteit. Dit resulteert in een energetisch fenomeen – de Zon verkeert in een verhoogde periode van activiteit en dat zien we de komende jaren nog wel even zo doorgaan.

We hebben al eerder gezegd dat energiegolven uit de verre Ruimte – gerelateerd aan het bewustzijn zelf – jullie Zon troffen en van daaruit in de mantel van de Aarde terecht zijn gekomen. Het menselijk bewustzijn is in staat om veel van deze boventonen te verzachten of te transformeren, maar heeft tot nu toe zijn potentieel niet waargemaakt.

Wij voorspellen dat het een ruige rit gaat worden. Er is niet veel wat men kan doen om de aardse activiteiten in dit opzicht te verzachten of te veranderen. De Aarde staat aan het begin van een zelfreinigende actie. Wat we hier willen bespreken zijn de subtiele energieën die jij kunt beïnvloeden.

Als eerste dit, zodra de seismische activiteiten toenemen, ontstaat een neiging tot onrust, labiele emotionele gevoelens, verwarde denkpatronen, moeilijkheden met het korte termijn geheugen, ergernis, onredelijkheid, het gevoel verstrikt te zitten of gevangen te zijn. Vaak gaat dit gepaard met slaapstoornissen, een algemeen gevoel van depressie, wanhoop of onbehagen en de plotseling gewaarwording alsof je aan het leeglopen bent. Over het algemeen zullen deze symptomen het sterkst gevoeld worden door diegenen die het dichtst bij de getroffen breuklijnen zitten, maar ook gevoelige personen op grote afstand kunnen er behoorlijk last van hebben.

Langs de breuklijnen die onder invloed staan, worden er meerdere frequenties gegenereerd. Sommige daarvan zijn ELF’ s – extreem lage frequenties – die zich in een langzaam golfpatroon verplaatsen en duizenden kilometers door de Aarde kunnen bewegen. Andere frequenties bevinden zich in het hoge bereik en kunnen niet door het menselijk oor worden gehoord, enkele diersoorten zijn wel in staat deze te horen. Echter, dat je het niet kunt horen, wil niet zeggen dat het geen invloed op je heeft. Immers, deze ultra hoge frequenties – voortkomend uit breuklijn activiteiten – zijn zeer storend voor de subtiele energievelden van mens en dier, net als veel van de ELF’ s. Tijdens dergelijke seismische activiteiten kan je plotseling op onverklaarbare wijze hoofdpijn krijgen, wat vervolgens zonder aanwijsbare reden weer over gaat. Als we naar de feitelijke seismische activiteiten gaan, dan zien we de drukgolven vertaald naar een fysieke aardbeweging. Dit is geen giswerk, het is vrij duidelijk wanneer jij je in het midden van een aardbeving bevindt. Na zo’n seismische gebeurtenis ontstaan er allerlei complicaties op het gebied van boventonen. Naschokken maken daar deel vanuit op het fysieke vlak. Een ander aspect zijn de complexe frequenties die vanuit de breuklijn worden gegenereerd terwijl deze in de nieuwe configuratie indalen. Nogmaals, sommige van deze frequenties zijn ELF’ s en kunnen duizenden kilometers ver weg worden gevoeld. Andere bevinden zich in het ultrahoge bereik, beide zullen een negatieve invloed hebben op mens en dier.

Op het grove fysieke vlak hebben het we advies gegeven – aan degenen die in mogelijk getroffen gebieden wonen – om voedsel en water op te slaan voor als een calamiteit zich voordoet – dit vanuit praktisch oogpunt. Het is trouwens voor iedereen op elke locatie op Aarde zinvol om enige voorraad in huis te nemen, voor het geval instabiele weerpatronen die delen van de Aarde beïnvloeden, die niet getroffen worden door de aardbevingen.

Waar we het nu over willen hebben, kan het beste worden omschreven als ultranatuurkunde en het beheer van je subtiele energieën, voor in het geval dat jij beïnvloed wordt door seismische activiteit. Eerder hebben we reeds verschillende keren het hologram van Balans – de octaëder – beschreven. Deze methode is – hoewel eenvoudig – zeer effectief bij het terug in evenwicht brengen van je subtiele energieën. Deze  vorm heeft ook nog een andere eigenschap. Het kan je beschermen op momenten van extreme aardse veranderingen, maar dan zal jij wel het vermogen om deze vorm naar believen te visualiseren wel zodanig onder de knie moeten hebben, dat jij tijdens zo’n aardse gebeurtenis jouw angst weet te omzeilen om naar dit hologram te gaan.  Wat we nu gaan beschrijven is uiterst complex, we doen een poging het zo eenvoudig mogelijk te brengen.

Wij zien dat de Aarde bezig is te evolueren naar een andere energetische toestand. Op momenten van extreme aardactiviteit verandert het gebied rond de breuklijn in een supergeleider. Door het hologram van Balans – de octaëder – om je heen te visualiseren,  kun jij deze supergeleidende toestand intact doorlopen. Tevens geeft deze geometrie jou een betere toegang tot het aspect van je wezen dat buiten tijd en ruimte valt en stelt je zo in staat om intuïtief fysiek naar de meest geschikte locatie te gaan.

Voor degenen die zich op grote afstand van een seismische gebeurtenis bevinden, gelden enkele van dezelfde principes. Hoewel je fysieke lichaam misschien niet wordt beïnvloed door de seismische activiteiten van de Aarde, kunnen de subtiele energielichamen dat wel, vooral wanneer je gevoelig van aard bent. Voel jij  onrust – zoals we eerder hebben gesuggereerd – visualiseer het hologram van Balans dan automatisch, haast als een reflex. Dit zal je in staat stellen om een aantal van de negatieve effecten voor jezelf te verzachten.

Ook voor degenen die zich in extreem onstabiele weersomstandigheden bevinden, kan hetzelfde hologram een beschermend effect hebben. In dergelijke gevallen is er geen sprake van een supergeleidende toestand, aangezien dit enkel ontstaat door de activiteit van breuklijnen in een epicentrum. Door je te verbinden met het facet van je wezen buiten tijd en ruimte, ben je in staat intuïtief en op een evenwichtige wijze te handelen.

We zeiden het al, het gebied rond het epicentrum heeft tijdens extreme seismische activiteit de neiging om supergeleidend te zijn. Vanuit ons gezichtspunt bestaan die supergeleide toestanden uit geometrische vormen,  we zouden ze kunnen beschrijven als bloemen of sneeuwvlokken. Voor de fysieke materie op Aarde zijn ze zeker zeer destructief, maar vanuit de ruimte en vanuit het inter-dimensionale perspectief zijn de complexe geometrische vormen van deze supergeleidende velden mooi en wij zien een directe relatie tussen deze velden en graancirkels. Graancirkels zijn een vorm van informatie, die nog ontcijferd moet worden. Supergeleidende velden rond epicentra van aardbevingsactiviteit zijn ook vormen van informatie. Het zijn geen toevallige effecten van tektonische platen die op elkaar inslaan. Dat is slechts een klein stukje van de puzzel. Weliswaar is de tektonische wrijving – en de gevolgen ervan – wat men op het niveau van de 3e dimensie ervaart, vanuit andere dimensies worden andere dingen gezien.

Wij menen dat de supergeleidende velden in relatie tot de Aarde gaan toenemen – of het nu gaat om seismische activiteit, graancirkels of elektromagnetische onregelmatigheden. Wij denken dat het de Aarde zelf is, die via deze  fenomenen communiceert. Het merendeel van de graancirkels  – de echte, niet die zijn nagemaakt – is  inter-dimensionale communicatie vanuit de Aarde. Sommige zijn afkomstig van inter-dimensionale wezens die in wisselwerking staan met de Aarde. Dit soort graancirkels zijn tekenen – een levend verslag van een inter-dimensionaal gesprek tussen de Aarde en haar inter-dimensionale bezoekers.

De Aarde is als bewust wezen niet alleen onderdeel van haar Zonnestelsel en de Melkweg, maar ook van de verre Ruimte op een manier die jullie natuurkundigen nog niet begrijpen. De Aarde maakt een opwaartse beweging in het bewuste bewustzijn. Ze is als een slang, een slang die haar oude huid aan het verliezen is. Of de mensheid deel gaat uitmaken van de nieuwe Aarde, dat is vooralsnog niet duidelijk. Wel is helder dat de Aarde in beweging is. Voor spiritueel evoluerende individuen is dit niet iets om bang voor te zijn. Het is een buitengewone kans om de ultradimensionale natuurwetten in actie te ervaren, want naarmate de supergeleidende velden op Aarde in hun verschillende vormen toenemen, krijg jij steeds vaker de gelegenheid om deze energetische toestanden naar hogere en meer exquise bewustzijnstoestanden te brengen. Sommigen zijn daadwerkelijk als deuropeningen naar hogere dimensies van de Aarde en tevens een uitnodiging om jouw gehechtheid aan het oppervlaktebewustzijn los te laten – zowel letterlijk als figuurlijk – om zo het buitengewone mysterie en de schitterende geboorte van een nieuwe Aarde te kunnen beleven.

Op het moment van jouw eigen fysieke geboorte in dit leven, wist je niet wat er gebeurde – alleen dat er een grote druk op je werd uitgeoefend en er sprake was van een beweging die jij niet kon stoppen. Deze gebeurtenis is voor de Aarde in veel opzichten hetzelfde. Nieuwe werelden ontspruiten in het midden van de wereld en jij staat er met je neus bovenop.

Wat de reden is waarom jij hier nu bent, dat is aan jou.

De Hathors,

3 februari 2007

Gedachten en Observaties van Tom

Er zijn verschillende dingen die me te binnen schieten als ik deze laatste boodschap van de Hathors lees. Ten eerste is dit de meest ontnuchterende boodschap die ze hebben gegeven over de veranderingen op Aarde. Ze doen nooit voorspellingen, maar spreken liever in mogelijkheden die zich voor zouden kunnen doen. Ze hebben me keer op keer verteld dat een situatie kan worden veranderd of afgewend door de macht van keuze. Dat geldt zeker ook voor wat ze nu zeggen, maar ditmaal is de toon van de boodschap toch anders. Ook is het hoogst ongebruikelijk dat ze binnen twee weken twee planetaire boodschappen hebben gegeven, dat is nooit eerder voorgevallen.

Al enige tijd zeggen de Hathors dat we aan het begin staan van veranderingen van de Aarde. De recente toename van krachtige stormen en de wereldwijde verandering in weerpatronen lijken daar op te wijzen. Sinds de Hathors mij voor het eerst planetaire informatie gaven, hebben ze zich altijd strikt aan de stelling gehouden dat het menselijk bewustzijn op creatieve wijze in wisselwerking staat met de subtiele energieën van de planeet en dat deze wisselwerkingen tot op zekere hoogte aardbevingsactiviteit en zelfs weerpatronen beïnvloeden. Dit concept staat ver af van de opvattingen van de moderne wetenschap en toch voelt het juist voor mij.

Omdat de Hathors zo graag het hologram van Balans over willen dragen, dacht ik dat het nuttig zou zijn om wat dieper op deze geometrie in te gaan. We hebben verschillende e-mails gekregen van mensen over de hele wereld die om opheldering vragen. Dit is wat de Hathors zeiden in hun vorige bericht gezegd hebben, slechts twee weken voor dit bericht.

 “We stellen voor dat je gaat experimenteren en spelen om zo deze zeer eenvoudige geometrie onder de knie te krijgen. Draag het voortdurend doelgericht met je mee in je bewustzijn, zodat je er naar believen gebruik van kunt maken, zowel voor jezelf als voor diegenen met wie je verbonden bent.

Het betreft een hologram en het specifieke exemplaar waar we naar verwijzen is de Octaëder – het hologram van Balans. Stel je voor dat je wordt omringd door een piramide van licht die boven je uitsteekt en een bijpassende piramide onder je. De onderkant van beide piramiden is vierkant, de punt van de ene wijst naar boven en die van de andere naar beneden. Visualiseer jezelf in het midden ervan. Ga jij liggen, dan lig je op de vierkante basis waar beide piramides elkaar raken. Ze zijn elkaars spiegelbeeld. Maak ze zo groot of zo klein als je zou willen, zolang ze jou maar volledig omsluiten.

Sta of zit je, dan loopt de as van de octaëder door het midden van je lichaam, zodanig dat als je een lijn door de punt van de bovenste piramide naar beneden trekt naar de punt van de onderste, deze lijn door het midden van je lichaam gaat. Deze octaëder brengt je energie in balans. Het symboliseert het in evenwicht brengen van het mannelijke en vrouwelijke aspect van bewustzijn. Laat je niet misleiden door zijn eenvoud! Het is een krachtig instrument om subtiele energieën in evenwicht te brengen.”

De octaëder is een van de vijf driedimensionale geometrische vormen die gezamenlijk bekend staan als de Platonische lichamen. De octaëder heeft in totaal acht zijden – ‘octa’ betekent acht. De bovenste piramide heeft vier zijden, net als de onderste. De bases van beide piramides komen samen om een vierkant te vormen. Platonische lichamen komen veelvuldig voor in de natuur, vooral in de structuren van kristallen, maar ook in atomaire en moleculaire configuraties. Esoterisch gezien heeft elk Platonisch lichaam specifieke energetische invloeden. Sommige mensen hebben ons gemaild met de vraag of de octaëder hetzelfde is als de stertetraëder, dat is het niet. De stertetraëder bestaat uit twee driehoekige piramides  en deze zijn niet aan de basis verbonden, ze gaan in elkaar over. De stertetraëder heeft ook een andere energetische uitwerking dan de octaëder.

Hoogstwaarschijnlijk hadden de Hathors verschillende geometrische patronen kunnen gebruiken, maar ik vermoed dat ze voor de octaëder gekozen hebben vanuit een pragmatisch oogpunt. De octaëder is voor de meeste mensen gemakkelijker te visualiseren dan sommige van de meer gecompliceerde geometrische vormen.

Toen ik voor het eerst deze informatie kreeg – over het hologram van Balans – kwam dat op mij vrij simplistisch over. Echter soms is de eenvoudigste weg het beste. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit hologram een gevoel van evenwicht veroorzaakt. De opmerking in de vorige Hathor boodschap over het sturen van balans naar gebieden op Aarde of personen in nood via het hologram van Balans, vond ik zelf het meest interessant.

In de onderhavige boodschap benadrukken de Hathors de noodzaak om zo snel mogelijk te leren hoe je een hologram van balans kunt visualiseren, als in een reflex. Als ze het bij het rechte eind hebben over wat ons te wachten staat, dan is dat waarschijnlijk een goed advies.

Naast hun opmerkingen over de escalerende veranderingen op de Aarde, vond ik één deel van de informatie zowel interessant als problematisch. Met name de opmerkingen over de breuklijnen van aardbevingen en over hoe deze supergeleidende toestanden kunnen veroorzaken. Nu ben ik geen natuurkundige en dus ik zit hier in een lastig parket, maar zoals ik het begrijp, hebben supergeleidende toestanden te maken met de geleiding van elektriciteit door metalen. Normaal gesproken is er sprake van weerstand tegen de stroom van elektriciteit in metalen. Echter wanneer metalen onderkoeld zijn, dan daalt de weerstand tegen elektriciteit. Zo heeft kwik op het absolute nulpunt bijvoorbeeld geen weerstand tegen de stroom van elektriciteit. Onder bepaalde omstandigheden associeert men supergeleidende toestanden met antizwaartekracht. Dit is het probleem. Aardbevingen worden op fysiek niveau veroorzaakt door wrijving, de wrijving tussen de tektonische platen om precies te zijn. Wrijving creëert warmte, geen koude.

Vermoedelijk is de hitte in het epicentrum van een beving heel erg hoog. Hoe kan er dan een supergeleide toestand ontstaan?

Ik besprak dit dilemma met de Hathors. Ze bevestigden de aanwezigheid van hitte als gevolg van wrijving. Echter blijkt dat op een bepaald moment tijdens seismische activiteit, het elektromagnetische op een ongewone wijze wordt beïnvloedt door de onderliggende inter-dimensionale aard van de aardbeving. Het effect van verschuivende dimensies creëert een soort van dimensionale bubbel in de vorm van een donut, die – heel even maar – een zeer hoge supergeleidende toestand produceert. Met andere woorden, te midden van de grote hitte – die wordt geproduceerd door rotsen die tegen elkaar aan schuren – ontstaat er een kortstondig moment waarop de inter-dimensionale natuurwetten een supergeleidende toestand produceert. Volgens de Hathors gaat het hologram van Balans een positieve wisselwerking aan met dit soort supergeleidende toestanden.

Uiteindelijk werd ik geraakt door hun laatste regel, “Wat de reden is waarom jij hier nu bent, dat is aan jou”. Ik wens jou en je geliefden een gracieuze doorgang door dit oog van de naald. Zodra de Aarde letterlijk of figuurlijk onder onze voeten begint te bewegen, vergeet dan vooral niet om je kans te grijpen en vervuld van extase over de golven te surfen van de altijd aanwezige grootsheid van het leven.

Verdere toelichting op het hologram van Balans

We hebben verschillende e-mails ontvangen met vragen over het hologram van Balans. De volgende informatie is erop gericht deze vragen te beantwoorden, het is niet bedoeld voor de gevorderde leerling van heilige geometrie. Ik houd het doelbewust eenvoudig en wel hierom, ten eerste heb je geen complex begrip van het hologram van Balans nodig om hem te kunnen gebruiken. Ten tweede worden veel mensen afgeschrikt door de complexiteit van geometrische vormen. Aangezien deze hologram zeer effectief op eenvoudige wijze te gebruiken is, ga ik het niet moeilijker maken. Met andere woorden, ik kies ervoor om niet in te gaan op de finesses van de verschillende Platonische lichamen en/of de fijne kneepjes van het esoterisch werken ermee.

Ziehier een schets van een octaëder, een plaatje is meer waard dan duizend woorden.

Een octaëder bestaat uit twee vierkante piramides die aan de basis met elkaar verbonden zijn.

Het hologram van Balans creëer je door een octaëder van licht om je heen te visualiseren met de kracht van je verbeelding.

De kleur maakt niet uit, die zou ook spontaan kunnen veranderen, afhankelijk van je gemoedstoestand. Persoonlijk maak ik die van mij altijd  met helder wit licht. Dat is mijn voorkeur, geen stelregel. Gelukkig bestaan er weinig stelregels als het hierom gaat, Godzijdank, en ook de Godin bedankt! 😉

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat je volledig ingesloten bent in de ruimte van de octaëder. Ga jij bijvoorbeeld liggen, dan zal de basis van beide piramides – waar ze elkaar in het midden van de octaëder ontmoeten – hoogstwaarschijnlijk recht onder jou zijn. Evengoed zou jij jezelf  overal binnen de geometrie kunnen plaatsen. Je kan naar boven zweven of naar beneden zakken of in een hoek kunnen schuiven. Dat maakt niet uit. Het is ook niet nodig om de hoeken in een bepaalde richting – zoals het noorden, zuiden, oosten, westen, enz. – te oriënteren. Er zijn ook geen gebeden, bezweringen of speciale ademhalingen nodig. Het geheel is vrij eenvoudig, gelukkig maar, bovendien werkt het!

Of je nu staat of zit, de as van de octaëder – de denkbeeldige lijn die door de toppen van beide piramides heengaat – komt overeen met de centrale as van jouw lichaam – de denkbeeldige lijn die door de kroon aan de bovenkant van je hoofd en door je perineum loopt. Het centrale vlak van de octaëder – de plaats waar de twee piramides samenkomen en een vierkant vormen – kan overal op je lichaam worden uitgelijnd. Misschien lijn jij het uit op je hart, je hoofd of je voeten. Het maakt wat betreft het balancerende effect niet uit. Experimenteer ermee, misschien werkt de ene uitlijning voor jou beter dan de andere. Dus waar jij je binnenin de octaëder bevindt, hoe jij deze oriënteert of welke kleur jij verkiest, het maakt allemaal niet uit, zolang de octaëder je maar geheel omhult.

Nog een laatste punt wat betreft de geometrie, er werd me gevraagd of de octaëder hetzelfde is als de stertetraëder? Nee, dat is het niet. Dit zijn twee verschillende geometrische vormen. Ik ga doelbewust niet in op de details van de verschillen. Ik stel voor om met behulp van je internet zoekmachine de fascinerende wereld van Heilige geometrie te verkennen. Met één muisklik ligt daar een wereld van interessante informatie binnen handbereik!

In de boodschap van 18 januari 2007 gaven de Hathors informatie over het sturen van het hologram van Balans naar plaatsen of personen in nood om hen zo een balancerende energie aan te bieden. In dit geval creëer je op vergelijkbare wijze het hologram van Balans, met dit verschil dat jij er niet in zit, maar je visualiseert de octaëder om de personen of het betreffende gebied heen. Met andere woorden, als ik een hologram van Balans naar een gebied op Aarde stuur, dan stel ik me dit gebied voor binnen een octaëder.

Je kunt het hologram van Balans naar overal op Aarde – of waar dan ook in het universum – sturen. Dit is een soort van welwillende beweging die je maakt – wel met dit voorbehoud, bemoei je niet met de realiteit van anderen. Iedereen heeft het recht op zijn of haar lijden. Alleen omdat jij of ik iemand een meer vindingrijke staat toewensen, wil niet zeggen dat ze dat zelf ook willen. Eenieder heeft het recht om verdrietig, boos, verward of wat dan ook te zijn, zolang als ze dat zelf willen. Soms is die grens wat troebel. Misschien heb je een vriend of een familielid in nood en wil jij helpen. Echter jouw eigen intenties op anderen projecteren, dat is niet de bedoeling. Als de ander dat niet wilt, is dat een misbruik van de subtiele energie. Stuur het hologram daarom ook nooit als iets wat je de ander op dwingende wijze oplegt, maar slechts als een uitnodiging. Bied hen als het ware een adempauze aan, stuur een hologram als een energetisch geschenk van evenwicht, zonder de verplichting aan de ander om dat ook te moeten accepteren. Dat lijkt mij de juiste werkwijze.

Maak een er een spel van om te leren hoe het hologram van Balans te gebruiken. Experimenteer, draai de vorm, verander hem van kleur en/of grootte. Zoek uit wat voor jou het beste voelt. Oefen zowel op verschillende momenten van de dag als op verschillende soorten plekken. Niemand die zal weten wat je aan het doen bent. Doe het terwijl je aan het winkelen bent, de vuilnis buiten zet, je huisdier eten geeft of een wandeling maakt. Doe het zelfs terwijl je naar die verschrikkelijke reclames op TV aan het kijken bent.  De lijst van waar en wanneer je een hologrampauze kunt nemen is vrijwel eindeloos. Van belang is genoeg te oefenen, zodanig dat wanneer jij uit balans bent – emotioneel of energetisch – je zonder nadenken de octaëder weet te visualiseren.  Zo zal het hologram een bondgenoot worden, één van je beste vrienden. Anders dan bij een hond, hoef je deze niet te voeden of uit te laten, bovendien zal hij je krant niet verscheuren.

Tom Kenyon

Nederlandse Vertaling MvT