Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Extase en het hart

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

In deze boodschap willen we spreken over het opwekken van extase door je te concentreren op het hart. We spreken in dit geval niet over het hart chakra, maar verwijzen naar het fysieke hart, specifiek naar de hartspier.

Deze techniek draait om jouw concentratie of aandacht, vergezeld van de emotie van dankbaarheid en/of waardering.

Zodra je jouw aandacht op het hart richt, kun je een stroom van subtiele energie opmerken.

Vanuit ons perspectief gezien, werkt het punt waarop jij je aandacht richt, net als het oog van een draaikolk. Dat geldt vooral met betrekking tot  jouw fysieke lichaam en het veld daar omheen – je energieveld -, wat van oudsher het aura genoemd wordt.

Jouw vermogen om een brandpunt van aandacht te creëren, komt niet enkel voort uit hersenactiviteit. Het is een inspanning op vele niveaus van bewustzijn. Het maakt niet uit waar jij je aandacht op richt binnen het energieveld van je lichaam, altijd veroorzaakt het een onmiddellijke stroom van subtiele energie naar dat specifieke punt of gebied, met als gevolg een verlevendigend effect op de cellen van je lichaam en/of de lichtgevende vezels waaruit je energielichaam bestaat.

Je focus creëert trouwens een vervormend effect op de subatomaire niveaus, ook wel kwantumveld effecten genoemd.  Deze kwantumveld effecten creëren afzonderlijke stromen van energie, geometrie en harmonie in je.

De verandering van je kwantumvelden door middel van de kracht van je focus is een belangrijk vermogen en we sporen je aan om dit te leren beheersen. De toepassingsmogelijkheden zijn talrijk, het cultiveren van extase is er slechts één van.

In deze methode gebruik je jouw vermogen om focus of aandacht vast te houden, samen met de emotie van waardering en/of dankbaarheid. Deze twee emoties hebben een coherent effect op je energieveld en op de ritmische magnetische uitstraling van je fysieke hart. Deze combinatie van focus en coherente emotie kan worden gebruikt om een hoge staat van extase te genereren.

Zoals we al eerder gezegd hebben, is het genereren van extatische bewustzijnstoestanden een belangrijke evolutionaire katalysator. Met klem raden we je aan om te leren gedurende de hele dag door extatische toestanden te creëren.

We beseffen dat het dagelijks leven voor velen van jullie misschien niet bevorderlijk is voor de cultivatie van dergelijke toestanden, toch dringen we erop aan om op verschillende momenten gedurende de dag te oefenen op het bereiken van deze toestanden, al is het maar voor een paar minuten per keer. Een beetje tijd doorbrengen in extase is beter dan helemaal geen tijd.

Deze werkwijze zal een harmonische verbinding of relatie met de Aarde – als een bewust levend wezen – tot stand brengen, alsook met de harmonische golven van de versnelde evolutie die door jullie melkwegstelsel stromen.

Met deze techniek richt je jouw aandacht op het fysieke hart. Zodra je dat doet, genereer je het gevoel van waardering en/of dankbaarheid. Het gaat niet om de gedachte aan waardering en/of dankbaarheid, maar eerder het doorvoelen van de emotie. Enkel de gedachte zal de subtiele energieën die nodig zijn om extase te genereren, niet activeren – alleen het daadwerkelijke gevoel is in staat om deze energiestromen in jou op gang te brengen.

Terwijl jij je concentreert op het fysieke hart en een gevoel van waardering en/of dankbaarheid opwekt, begint er een golf van energie door het hele lichaam te stromen – gedragen door de magnetische velden van het hart en wat door het fysieke hart wordt uitgestraald om vervolgens je hele lichaam te omhullen. Zodra de energie doorheen het lichaam begint te stromen, ontstaat er een spontaan gevoel van extase wat reikt tot in je cellulaire lagen.

Experimenteer met deze techniek. Voel wat er in je lichaam gebeurt zodra jij je op je hart concentreert en de gevoelens van waardering en dankbaarheid genereert. Voel fysiek wat er op cellulair niveau lijkt te gebeuren, terwijl de biljoen (of zo) cellen van je lichaam deze coherente energie van dankbaarheid of waardering ontvangen.

Zodra jij eenmaal in staat bent om extase te creëren – zoals hierboven beschreven –  op het moment dat jij dat wenst – als een wilsbesluit – experimenteer dan vervolgens met je energieveld – ook wel het energetisch lichaam genoemd.

Bij het werken met deze gevorderde methode is je aandacht opnieuw gericht op het hart, wat inmiddels gevoelens van waardering en dankbaarheid genereert. Zodra je de extase in je lichaam voelt ontstaan, verplaats je jouw aandacht naar het veld rondom je lichaam. Dit energieveld lijkt – vanuit het gezichtspunt van een helderziende – erg veel op een lichtgevend ei, met het breedste deel rondom de schouders en de punt bij de voeten. De centrale lijn of as die door het midden van dit veld loopt, komt overeen met het centrum van je fysieke lichaam – en loopt via de kruin op je hoofd omlaag naar het perineum. Deze lijn is de centrale as van het magnetisch veld dat het subtiele energielichaam omvat. Dit  energetische veld of lichaam kan zich van enkele centimeters tot meters en zelfs kilometers boven het hoofd en onder de voeten uitstrekken. In bepaalde sterk geladen energietoestanden kan deze as en het subtiele energielichaam zich zelfs nog veel verder uitbreiden dan dat.

Door je aandacht te verschuiven naar deze centrale as en naar het energetische veld dat je lichaam omringt, laat je de extase vanuit het fysieke lichaam het veld instromen. Dit is zeer positief en creëert krachtige harmonische patronen die jou doen resoneren met de golven van de versnelde evolutie die door jullie melkwegstelsel stromen.

Onderschat de krachten van deze techniek niet. Hoewel het zeer eenvoudig is, is het diepgaand en effectief. Het zal je in een hogere staat van resonantie en vibratie brengen. En dit is, vanuit ons perspectief, cruciaal om door de energetische portalen en transformerende energieën te gaan die de Aarde nu ervaart en voorlopig nog zal blijven ervaren.

Er zijn dingen die we je graag willen vertellen over je aard en jouw bestemming, maar dat zal waarschijnlijk niet begrepen worden, tenzij je op zijn minst in een staat van extase verkeert.

Dit komt omdat het referentiepunt van het bewustzijn niet alleen wordt bepaald door vertrouwen, maar ook door iemands emotionele harmonie. Zonder dat je in extase bent, zou het zijn alsof je een zonsopgang probeert te beschrijven aan iemand die blind is en niet het vermogen heeft te zien wat jij beschrijft.  Voor zo’n persoon zou het niets meer zijn dan een fantasie die je beschrijft. Zou die persoon plotseling kunnen zien, dan kon hij of zij de zonsondergang rechtstreeks waarnemen en verifiëren dat je beschrijving accuraat is. Wat ooit slechts een mythe was, zal nu als echt worden gezien.

Zo laten we je op dit moment achter met iets wat voor jou een mythe lijkt, maar wat wij als vanzelfsprekend beschouwen. Jullie zijn scheppende wezens, bezig met het creëren van jullie toekomst en de toekomst van de volgende generaties. In jullie hart ligt de sleutel tot het Mysterie van de Mysteries besloten. De grens die de opening naar dit mysterie markeert,  is je vermogen om in extase te komen. Wees moedig en vind je pad, vind jouw manier om omhoog gericht te leven richting deze verheven staat van zijn. Weet echter dat extase niet het einde van je weg is. Het is slechts het begin.

Probeer de methode die we je hier getoond hebben. Experimenteer met de methoden die we eerder gaven en die we nog gaan geven. Ervaar extase zo vaak als je kan. Weet dat wanneer je dit doet, je in gemeenschap treedt met alle verheven wezens en meesters die de mensheid ooit hebben gediend en nog zullen dienen. Weet dat wanneer je dit doet, je in gemeenschap treedt met je Zelf.

Vreugde en blijdschap,

De Hathors,

18 april 2005