Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Пространствена Познавателност

Хаторска Планетарна Медитация чрез Том Кениън

Ние обяснихме този процес в предишните комуникации, а за по-широкия контекст на това съобщение , бихме насочили вниманието ви към четири предишни съобщения, които сме дали :  Ескалиране на хаотични възли и събаряне на трето-измерната реалност, Преходни състояния на съзнанието, Петата перспектива : Надмогване на пространството и времето и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ .(https://tomkenyon.com/bulgarian-archives )

От наша гледна точка Шестото масово изчезване, за което говорихме в предишните си съобщения, се разгръща с ускорено темпо. Климатични аномалии се появяват, те ще продължат и ще дадат резултат в предизвикателства към земеделието и в снабдяването с храна в световен мащаб. А сблъсъците между културни ценности, международни отношения, социални и икономически институции ще продължат да дестабилизират света. Тази дестабилизация се дължи на увеличаването на Хаотичните възли, които също обсъдихме широко в предишните  съобщения.

Тези Хаотични възли са резултат на множество  свързани помежду си феномени. Причините за повишения интензитет на тези свързани Хаотични възли са комбинация от фактори. Някои от тях по своя произход са космически, някои от тях се дължат на случайността, а някои са резултат от човешка намеса.

Колективният ви опит на възприемано време се ускорява с безпрецедентна скорост. А „ вълните на напрежение” от това ускорено възприятие за време се дължат на високия темп на нововъзникващи технологии, от които все повече зависите.

Ускореното темпо на информацията, която трябва да обработвате, е извън възможностите ви като биологичен организъм и вие се измествате – като култура – към реалност, базирана  на технологиите.

В резултат на тази зависимост от технологиите, вие навлизате във вид техно-робство. А при  всички нови радикални технологии има добри и лоши страни в тази реалност.

Ако наистина бяхте благосклонен вид, ускоряването на технологичната ви култура би могло да подобри качеството на живота, но вие колективно не сте благосклонни  видове. И някои от новите технологии, които биха могли да подобрят живота на планетата, се управляват от сили, които искат да контролират и да заробват.

Същевременно има и благосклонни сили, които също работят с тези нови технологии, за да подобрят качеството на живота. В резултат на този противопоставящ се дневен ред, бъдещото влияние на технологиите върху  Земята и върху колективната ви съдба все още не е определено.

Връщайки се върху метафората за змията, която си сменя старата кожа, как да управлявате такова същество? Как да функционирате в свят, където много реалности са в конфликт помежду си? Как да оцелеете, да се опазите цели в ускореното темпо на промяната, кой ще оцелее в това – в смисъл, каква е вашата истинска природа?

От една страна, това, което изпитвате във вашия свят, по природа е катастрофално. От друга страна, това е силно еволюционно ускорение. С други думи, метаморфозата на вашия свят би могла да ви унищожи или да ви тласне в по-висши състояния на съзнанието. Изборът, на индивидуално ниво, между личното унищожение или издигане в по-висша измерна реалност е ваш.

Целта на това съобщение не е да говорим за планетарните предизвикателства пред човечеството и другите форми на живот, които обитават вашата Земя. По-скоро фокусът ни е върху това , което вие можете да направите , като личност, в разгара на такива силни предизвикателства.

Информацията в това съобщение идва от Етоса, десетото, единадесетото и дванадесетото измерение от нашата Хаторска реалност. От гледна точка на Хаторите, които са в Етоса, вашият космос ( както и нашият) е само един от многото, а всички тези безбройни „вселени” също така и съществата, които пребивават в тях, всички те се възприемат като илюзорни подобни на сън изображения от холографска светлина.

С други думи, вашата реалност, както и нашата,в основата си  е временна илюзия, създадена чрез холографски проекции от светлина, преходни по своята природа, нереални  и магически по природа.

Съществата, които пребивават в Етоса, са наши духовни учители, защото те надхвърлиха илюзорните ефекти на проектирана холографска светлина, която повечето същества възприемат като реалност. Етосът, вместо това , навлезе в чистото съзнание.

Вие също притежавате това вродено чисто съзнание, но то е затъмнено от въплъщението ви във време и пространство. Нервната ви система е здраво обвързана с петте ви сетива. Това е биологичен закон и необходимост за вашето физическо оцеляване, но чистото ви съзнание надхвърля всички сетивни феномени.

В момента на биологичната ви смърт вие се изправяте срещу вечността, по –особено срещу вечната природа на собствената си пространствена осъзнатост.

В това послание Етосът предлага звукова медитация  и метод, който ви позволява да направите пряк контакт със собствената сипространствена осъзнатост и да надмогнете ограниченията на реалността, базирана на сетивата, както и възприетото време и пространство.

Разделяме това съобщение на две части.

В съобщението  представяме основната звукова медитация и основен метод за осъществяване на контакт със собствената ви пространствена осъзнатост – това , което наричаме Пространствена Познавателност. В следващото съобщение ще представим по-хармонично комплексна звукова медитация, както и ще изследваме някои от напредналите приложения на метода.

Както казахме по-рано, всички технологии, независимо от тяхната природа, са ножове с две остриета. Те могат да бъдат използвани по позитивни и по негативни начини. По-рано ние обсъдихме тази тема във връзка с външните технологии, от които вие ставате все по-зависими.

Но сега ние споделяме вътрешна технология на съзнанието.

Тя също е нож с две остриета.

Единствената причина, поради която този метод се дава, е да ви даде сила да надхвърлите и да трансформирате многото реалности, пред които сте изправени. Това се постига чрез временно премахване на препятствията във вашата осъзнатост спрямо пространствената природа на собственото ви съзнание. Чрез осъществяване на контакт с вечната реалност на собствения ви Ум ( т.е. на вашата трансцеденталнаприрода), вие може да изпитате вид свобода, доволство, блаженство и щастие дори в разгара на трудните и предизвикателни ситуации.

Макар и някои от вас да четат това, вече може да са осъществили  контакт с пространството на съзнанието, повечето човешки същества са уловени в мрежата на сетивния си опит.

Когато осъществявате контакт със собствената си пространствена осъзнатост, т.е. Пространствена Познавателност, вие сте в състояние да се справите с трудни ситуации по-ефективно. Това е  така, защото вие не се идентифицирате като същество, което е обвързано единствено с всяка ситуация. По-скоро вие пребивавате в разширено състояние на Ума, в което не чувствате натиска на сетивния опит, както обикновено правите.

Когато напредвате в по-голямо майсторство на Пространствена Познавателност , вие разбирате , че ситуациите , с които се сблъсквате, не са такива, каквито изглеждат. Те не са така солидни или непоклатими, както на вас ви се струва. Те са временни вълни на части от холографска светлина. И вие разбирате магическата природа на всички феномени, независимо дали те са смятани за „добри „ или „лоши”.

А понеже вие притежавате разширено състояние на съзнанието, можете да повлияете на ситуациите с повече майсторство. Това е сякаш вие да сте над ситуацията, а не да сте хванати в нейната мрежа. Тази способност ще ви служи много, тъй като вашият свят се завихря в много Хаотични Възли, които се свързват, за да създадат масивни цунамита от физическа, умствена, духовна и планетарна промяна.

Занимавайки се със себе си и с вашия свят от позицията на разширена осъзнатост е правилната употреба на Пространствена Познавателност.

Но има опасност някои от вас да използват Пространствена Познавателност като средство да избягат от третоизмерната реалност на вашия живот. Метафорично казано, това е другото острие на ножа.

Наистина, от наша гледна точка, все повече човешки същества навлизат в кваси-психотични  състояния на ума. Наблюдава се увеличаване на неразумно деструктивно поведение по целия свят. Тези нараняващи видове поведение парадоксално са тип бягство чрез действие на безсмислено разорение. Друг вид бягство е да се пребивава в балона на кваси – доволството, щастието и блаженството и да не се обръща внимание на нищо и никого около вас. Това не е духовно майсторство; това е бягство в илюзията.

Ако, обаче,  осъществите истински контакт с Пространствена Познавателност и се срещнете с променящите се реалности на вашия свят в това състояние на Ума, вие ще изградите трансцедентна трансформационна сила, която ще ви помогне по много начини.

Природата на Пространствена Познавателност

Мястото на съзнанието ( т.е. Пространствена Познавателност )е най-дълбокото пространство във вас и надхвърля всички феномени, включително и света, който вие възприемате чрез вашите сетива.

По самата си природа Пространствена Познавателност е пропито с качествата на доволство, щастие и блаженство. Те са му присъщи и съществуват независимо от това, което може да се случва в сетивната и /или умствената/емоционалната реалности на вашето съществуване. С други думи, докато може да сте ядосани, тъжни или затънали в други „негативни” мисли, емоции или ситуации, мястото на съзнанието е незасегнато от тях. Това е другата причина , поради която Пространствена Познавателност може да бъде такава безценна помощ за вас, когато се занимавате с ускоряващото се темпо на промяна във вашия свят.

То също е космическо по природа ( в смисъл, че е вечно и безгранично като самия космос)и е самоосъзнато. Това е , което може да се нарече чиста осъзнатост – осъзнатост, която осъзнава себе си.

Когато навлезете напълно в Пространствена Познавателност, вие сте в мир и имате ясно усещане, че сте неограничавани или освободени от ситуациите около вас. Това е друго безценно качество на Пространствена Познавателност (т.е. мястото на съзнанието).

За човешките същества, най-ефикасният начин за навлизане в Пространствена Познавателност е чрез пространствените способности на дясната церебрална полусфера. Тази част от неврофизиологията ви е майстор на пространствено възприемане и чрез използване на тази присъща способност вие по-лесно ще навлезете в пряк опит на Пространствена Познавателност .

Звуковата Медитация

Основна Пространсвена Познавателност звукова медитация е дълга 5:56 мин. Вие можете, ако искате, да я пускате отново и отново , особено когато изследвате по-дълбоко нейните възможности.

Най-добре е да я слушате със слушалки, така че звуковите модели да са основното ви сетивно възприятие. Благодарение на факта, че вие насочвате вниманието си към вътрешното пространство по време на медитацията, не я слушайте в ситуации, които изискват вие да сте внимателни. Медитацията трябва да бъде единственият фокус на вниманието ви.

По време на първия звън на купата, извикайте усещане за широко пространство. Няма значение какво е пространството, стига да го усещате голямо и космическо за себе си. Може да е върхът на планина, голям открит район или всякаква пространствена среда по ваш избор. Видът пространство, с кето избирате да работите, е нематериален. Това, което е важно, е това пространство да се усеща като голямо.

Когато продължите да слушате звуците, уверете се, че усещате усещането за пространство. Вие не визуализирате пространство , не мислите за него. Вие пре-създавате усетеното усещане, че сте обградени от много голямо пространство. Визуализацията или мисълта за пространство няма да активира частите от мозъка/ума ви, които генерират пряк опит на Пространствена Познавателност . Само усетеното усещане , че сте обградени от голямо пространство ще активира невралните пътища, които ще ви позволят да изпитате вашата собствена пространствена природа.

След като сте генерирали усетеното усещане да сте обградени от голямо пространство , осъзнайте себе си като осъзнаващи усещането за пространственост. Този прост акт да осъзнавате, че сте наясно с пространствеността е семето на огромно проникновение и майсторство. Не се подвеждайте по неговата ежедневна простота.

Веднъж след като сте поддържали усетеното усещане за пространственост, докато сте наясно , че осъзнавате пространството, вие сте навлезли в предверието, така да се каже, на огромния замък на Пространствена Познавателност .

Има една последна и все пак критична стъпка в този процес – прибавянето на високо съгласувана емоция като признателност или благодарност. Прибавянето на  тези емоционални качества, ще гарантира, че вие навлизате в по-висше измерение на Пространствена Познавателност.

Всъщност, признателността или благодарността  са еталони на всички по-висши измерни реалности, които са доброжелателни по природа.

За тези от вас, които се затрудняват спонтанно да генерират признателност или благодарност, представете си това : вашата способност да сте самоосъзнати е един от най-големите дарове , който притежавате. Това семе на самоосъзнатост пътува с вас, когато умирате и ви позволява да изпитате не-веществените светове. Независимо от това в какъв свят се инкарнирате, дори когато се инкарнирате като енергия или същество-дух, вашият вроден капацитет да сте самоосъзнати пътува с вас. По този начин, култивирането на самоосъзнаване и усъвършенстването му е огромен и незаменим принос за вашето самоосъзнаване.

Усъвършенстване и Използване на Звуковата Медитация

За тези от вас, които сте наясно с изкуството на психо-навигация, вие можете да повишите опита си от пространственост по този начин : представете си, че не само сте обградени от голямо пространство, но и че няма граници между вашето вътрешно пространство и външното пространство около вас. С други думи, механизмите, които поставят граници на вашето съзнание,са временно спрени, позволявайки на вашата осъзнатост да се разшири в и да се идентифицира с много по-голямо пространство , с което обикновено сте свикнали. Това ще активира по-дълбоките потенциали на дясното ви полукълбо и неговите пространствени възможности.

В по-напреднало приложение на този принцип вие разширявате усещането си за пространство, за да включите цялата вселена и всички светове, както и всички многобройни измерения, които обхващат вашия космос. Присъединяването в пространственост по този начин, за повечето хора, ще създаде най-дълбока промяна в пространственото възприятие.

Ако включите тези разширени методи за достъп до пространственост, важно е да се върнете към нормалното си чувство за личност след като завършите медитацията. Това най-лесно се постига просто като отворите очите си и ангажирате периферната си нервна система. Нежно потъркайте ушите си, тъй като основните меридиани на системата ви от телесни органи може да се открие в ушите ви , както и в стъпалата ви. Ако ви е трудно да се върнете в третоизмерната реалност след дълбоко изследване на пространствена осъзнатост,  можете също така да потъркате краката си, ръцете си и торса си, което ще стимулира ума/мозъка ви да произведе допълнителни импулси и да ви върне към нормална сетивна реалност.

Самата звукова медитация е направена, за да подкрепи дясното ви полукълбо, за измести фокуса на вниманието ви в усещане за разширено пространство. В най-простото и приложение вие просто може да седите с медитацията , следвайки стъпките, които описахме, така че да достигнете до осъзнаване, че осъзнавате пространствеността, свързани с чувство на признателност и благодарност.

Тогава, вие бихте могли, ако искате, да работите с нея само като със звукова медитация, към която се връщате от време на време, за да освободите възприятието си и да започнете процеса на възприемане на мястото на съзнанието , което надхвърля сетивния ви опит в света.

Крайната цел на тази медитация е , обаче, да тренира мозъка/ума ви да навлезе волево в Пространствена Познавателност. А след това в ежедневния ви живот да навлизате в Пространствена Познавателност без да използвате звуковата медитация. Това просто действие накрая  ще тренира мозъка/ума ви да присъства в две реалности едновременно – реалността на Пространствена Познавателност (и свободата на простраствена осъзнатост, която тя носи) успоредно с акта на справянето с реалностите на вашия опит в третото измерение.

В крайна сметка това ще ви даде по-голямо майсторство над ситуациите, с които се сблъсквате в живота си, защото няма да се идентифицирате с мрежата на реалността, базирана на сетивата. Вместо това ще се идентифицирате с истинската си природа (т.е. трансцедентна осъзнатост). Чувството ви за Себе си ще се е разширило далеч отвъд границите на личната ви идентичност, за да включи вечната пространственост на полето на съзнанието. Този тип Пространствена Познавателност и надхвърля, и , все пак, парадоксално включва личната ви идентичност. С този по-голям обхват на самоосъзнатост, вие можете по-добре да посрещате предизвикателствата на бързо променящия се свят. И в момента на смъртта си е по-вероятно да сте развили способността да решите накъде да се отправите след това – което означава в какъв живот или измерно съществуване да идете.

Това е един от най-големите подаръци на Етоса и той ви се предлага, тъй като светът ви навлиза в най-опасен преход. Независимо от това какво усещате, че се случва около вас, ние ви насърчаваме да осъществявате контакт със собствената си Пространствена Познавателност

, защото тя е голям съюзник, трансформатор на съдбата, и носи със себе си множество необикновени способности, които ще са от полза и за вас, и за променящия се ваш свят.

Хаторите
12 ноември 2017г.

Мисли и наблюдения на Том

Две неща ме поразиха в това конкретно съобщение на Хаторите.

Първото беше тяхната гледна точка по отношение на настоящия смут на Земята. Те споменаха за увеличаващи се планетарни трудности в няколко от предишните си съобщения, но това все пак има най-силен изказ. Имам предвид особено този абзац :

От една страна, това, което изпитвате във вашия свят, по природа е катастрофално. От друга страна, това е силно еволюционно ускорение. С други думи, метаморфозата на вашия свят би могла да ви унищожи или да ви тласне в по-висши състояния на съзнанието. Изборът, на индивидуално ниво, между личното унищожение или издигане в по-висша измерна реалност е ваш.”

Мисля, че идеята за унищожението срещу издигането в по-високите измерни реалности е истинската връзка или жизненоважната идея на това съобщение.

Хаторите , по мое мнение, гледат истината в очите. И казват, че всички форми на живот на Земята са в опасност.

Като ресурс за противодействие на този опасен преход, те включват необикновен потенциал, който наричат Пространствена Познавателност и казват, че когато методът е свързан със звуковата медитация, озаглавена по същия начин, вие можете пряко да изпитате пространствената  (т.е.  вечната) природа на собственото си съзнание.

Тази способност са се изпитате като пространствена осъзнатост ще, както се казва, ви позволи да насочвате масивните промени , които всички ние срещаме, с по-голямо майсторство, защото няма да усещате напрежението на сетивно  базираната реалност такова, каквото по принцип го възприемате. Има вид изящество, което се появява, когато изпитваме ситуации от по-широкото вътрешно пространство, което е самоосъзнато.

Хаторите също казват, че в по-напредналите фази на Пространствена Познавателност вие ще „виждате” през илюзията на този свят като солидна реалност. Вместо това ще възприемате, че всички неща са всъщност преходни изложения на холографска светлина и че мулти строфите са магически по природа.

Работейки и със звуковата медитация, и с метода, който  описаха , аз мога да потвърдя, че те работят, за да създадат по-голямо усещане за вътрешно пространство, което е самоосъзнато. А това ми позволява да бъда по-изобретателен, когато , именно когато , ангажирам Пространствена Познавателност в ежедневието си. С други думи, ако не се ангажирам съзнателно с този ресурс, лесно мога да бъда хванат в стреса на собствените си сетивни, умствени/емоционални творения, както и с натиска на ускоряващата се времева линия.

Второто нещо, което ме порази в това съобщение, е , че Пространствена Познавателност е по същество необикновено състояние на умствено възприятие, наречено Самадхи (или вътрешно насочена осъзнатост). В по-дълбоките си състояния Самадхи  (т.е.Пространствена Познавателност ) разкрива вечното и пространствено състояние на съзнанието , което е блажено и самоосъзнато.

Макар че методът и контекстът на  Пространствена Познавателност са със сигурност уникални , те безспорно споделят малко от философската територия , дискутирана в йога на древна Индия, която проследява корените им назад към Упанишадите и също Джогчен или Голямото Съвършенство, които достигнаха зенита си в Тибет.

Финални мисли

Пространствена Познавателност – и звуковата медитация, и методът за работа с това състояние на пространствена осъзнатост – със сигурност не е за всеки. Ако не резонирате със звуковата медитация или метода, просто се откажете.

Ако наистина чувствате връзка с този подход, това вероятно се дължи на Измерна Тенденция . Хаторите , между другото, споменаха Измерни Тенденции в едно от предишните си съобщения. Когато ги попитах какво по-точно  имат предвид чрез този термин, те казаха, че Измерните Тенденции са вибрационни честотни ленти от фина енергия ,които влияят на съзнанието.

Тези модели на фина енергия изникват от особено силни персонализирани опити. Тези модели може да произлизат от опити в предишен живот, инкарнации или от други не-физически измерения на съзнанието. Крайният резултат от тези фини енергии е, че те влияят на това как ние реагираме на опита си в света и как действаме в света.

Ако се чувствате привлечени от концепцията и метода на Пространствена Познавателност , както е представена от Хаторите, това вероятно се дължи на възможността да сте изследвали илюзорната природа на „сетивната реалност” в предишни животи и/или в други измерения на съзнанието. С други думи, вие създадохте Измерна Тенденция, която ще ви задвижи да изследвате този вид езотерично знание в бъдещи животи.

Да си направите труда  да овладеете Пространствена Познавателност  , по мое мнение, си струва. И ако изберете да изследвате това забележително състояние на Ума, желая ви голямо спокойствие в изследванията ви.

И накрая, нека многото постижения, които ще отбележите от овладяването на Пространствена Познавателност  да са от полза за вас и за всички съзнателни същества.

Кликнете тук Click here, за да слушате или изтеглите Звукова медитация Пространствена Познавателност ( Бележка : Когато кликнете върху линка, ще бъдете отведени до страница за съгласие с условията за ползване на раздела за слушане. След като се съгласите, ще имате незабавен достъп до звуковите медитации, части от лекции, цял магазин за звуколечение, както и аудио и видео интервюта. Всичко това се предлага безплатно за ваша лична употреба).

Превод : Tauno