Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Петата перспектива : Надмогване на пространството и времето

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Навлизането в по-висшите измерения на съзнанието изисква основна промяна във възприетото време и пространство.

Това е много важна промяна във възприятието,към която искаме да обърнем внимание, като използваме теоретична гледна точка и практическа техника, която включва използване на звукова медитация, която направихме за тази цел.

Теорията

Има много начини да се разглеждат по-висшите измерения. Това, което искаме да споделим, е основна схема на това как ние виждаме измеренията и предизвикателствата, пред които се изправяте, когато преминавате в реалност от по-висше измерение.

Вашата въплътена биологична реалност (т.е. вашето физическо тяло) е закотвена в трето и четвърто измерение на съзнанието, според нас.

Вие много сте свикнали с третоизмерността на вашия свят. Вашата нервна система е привързана и настроена към тази реалност. Вашият комплекс от мозък/ум/тяло е синхронизиран с физическата реалност на вашия свят. Самото ви биологично оцеляване зависи от вашето управление на пространството около вас. Освен това вашето тяло, ум и съзнание са закотвени във вашето възприятие за време.

Вашите по-висшеизмерни нива на съзнание обаче не са обвързани с тези ограничения. Те са свободни от пространствено  и времево ориентирани ограничения. Това се дължи на факта, че по-висшеизмерните ви тела нямат маса или физика и следователно не се влияят от гравитационните полета.

Времето силно се влияе от гравитационните полета. Освен това , вашето възприятие за време се влияе от условията. Комбинацията от гравитационни полета и социални условия доведе до това повечето хора да се намерят изоставени в ограниченията на пространство и време.

Прагматично казано, вашият опит на „реалност” е резултат от вибрационното ниво, с което се идентифицирате. Когато се идентифицирате с по-висшите измерения на съзнание, вие сте свободни от ограниченията на пространство и време, и действате в по-течна реалност.

Когато се идентифицирате само с биологичната си реалност, вие напълно попадате в капана на пространство и време.

В това съобщение ние ще представим метод, с който вие да промените личната си идентичност от ограниченията във възприетото време и пространство към свободата на по-висшите измерения, докато същевременно живеете всеки ден живота си в цивилизационна и измерна реалност, която е обвързана с тези ограничения (т.е. на пространство и време).

Но преди да включим този метод, трябва да се задълбочим малко повече в теорията.

Според нас, време е четвъртото измерение. За нас пространство и време са тясно свързани. Вашите учени потвърдиха теорията на Айнщайн, че големи обекти с маса генерират гравитационни полета, които променят и пространство , и време.

За нас петото измерение е първото измерение на съзнанието извън ограниченията на пространство и време( т.е. трето и четвърто измерения).  А същества в петото измерение нямат тегло и следователно не са обект на влиянието на гравитационните полета.

Докато петото измерение няма физика, при все че има форма, или обекти. Но от ваша гледна точка формите в петото измерение изглеждат ефимерни – без плътност или без реалност.

Гогато вие навлезете в петото измерение все още ще чувствате себе си с форма(т.е. тяло). А нещата в петото измерение ще ви се струват така плътно както формите, които изпитвате в настоящата си реалност. Но вашето изпитване за пространство ще е много по-течно и времето като референтна точка няма да съществува.

Някои казват, че всичките ви проблеми магически и незабавно ще се разрешат, когато навлезете в по-висшите измерения. При нас не е така. Просто предизвикателствата са различни. Възможностите също са различни, защото вие не сте възпирани от ограниченията на пространство и време ,каквито ги изпитвате в сегашната си въплътена реалност. Това ви дава повече възможности за творчество и за това, което ние наричаме „ измерна еволюция”.

Измерна еволюция е развиването на способността да сте наясно и да работите в множество измерения едновременно. Пътуването до това състояние на майсторство може наистина да е дълго и сложно, защото включва живеене в специфична измерна реалност чрез пряк опит. Например сегашният ви въплътен живот е – от гледна точка на измерната еволюция – възможност да станете майстори на третото и четвъртото измерения. Той също еи възможност да изпитате по-висшите измерения докато същевременно живеете въплътено съществуване. Живот, живян по този начин, бързо ускорява измерна еволюция, а това съобщение е кодирано с много нива на информация за тези от вас, които навлязоха в този радикален начин на съществуване.

От наша гледна точка вие притежавате форма, която е хуманоидна, чак до девето измерение. Всяко следващо измерение на съзнанието е по-фино (по-малко плътно) от това преди него. За тези, които навлизат в девето измерение, формата, както я познавате, напълно изчезва и вие ставате по-геометрични по естество.

Когато навлезем в десето измерение, ние ставаме сфери. Ние не сме сферите, които се показват на фотографиите, които някои хора обясняват като кълба. Истинските кълба, за разлика от фотографските артефакти или измами, са междуизмерни същества, които имат сферична геометрия. И ако се вгледате по-отблизо, тези сфери ще разкрият сложни лабиринти вътре. Сферичната природа на междуизмерните същества е сходство и много различни видове същества имат тази геометрична форма.

Когато навлезем в десетото измерение, някои от нас стават това, което наричаме Етос Aethos, което дискутирахме в други съобщения.

Но позволете ни да обърнем вниманието си обратно към вас. Колективно човечеството бързо е притегляно в петото измерение. Това е неизбежна еволюционна промяна, промяна, изпълена и с опасности, и с възможности, а сега ние желаем да обсъдим някои от предизвикателствата, които се изправят пред вас, когато правите този преход.

За целта на тази дискусия ние бихме желали да разделим тези предизвикателства на три обширни категории : 1) естествени предизвикателства към преходите в съзнанието, 2) влияния, предизвикани от хората и 3) извънземна намеса.

Естествени предизвикателства

Преходите в по-висшите измерения са трудни по причина на радикалните различия във възприемането между съществата, които са обвързани с гравитацията, и тези, които не са. С други думи, на прага между вашата трета и четвърта измерна реалност и петоизмерната ви реалност вие се сблъсквате със „стена” от възприятийни различия.

Наистина някои личности, които изпитват петоизмерна реалност, мислят, че полудяват. Това е, защото възприетото пространство и време временно са спрени. Възприемането е по-течно в по-висшите измерения и когато навлезете в тях, вие стоите извън собствения си живот. Това е все едно да си откъснат от реалността и нуждите на земното си съществуване, което може да създаде огромно облекчение или огромно страдание в зависимост от личното ви психологическо състояние.

Когато съзнанието ви се промени в петото измерение, променя се и вашата идентичност. Вие просто не можете да се идентифицирате със земното си съществуване по начините, по които се идентифицирахте преди. Това предизвикателство, от наша гледна точка, е всъщност най-трудно, когато за първи път навлезете в петото измерение. Преходът от петото в по-висшите измерения е по своята същност по-лесен, защото вече сте свикнали с изчезването на пространството и времето като ограничения.

Преходът в петото измерение (и нагоре)изисква от ваша страна финес, ако ще завършвате задачата да изживеете живота си, докато приемате тази разширена реалност.

Една от бъдещите способности на човечеството в колективен план ще е способността да се живее в трето и четвърто измерения – което значи пространство и време, каквито ги познавате –  и същевременно живот в петото измерение, където пространство и време не се възприемат като ограничения.

Тази двойна реалност ще предложи на хората огромни творчески прозрения и способности, но както повечето напредъци и това за всеки е различно. Най-вероятно много от вас, които четат това съобщение, са далеч напред в този преход в сравнение с мнозинството от хората. Това може да ви накара да се чувствате като странник, живеещ в странна земя.

Влияния, предизвикани от хората

Вашият преход от трето и четвърто измерна реалност в пета и нагоре се усложнява като цяло от човешки или културни влияния.

От гледна точка на измерната еволюция постройката на цялата ви цивилизация е основана на една илюзия. Илюзията е, че вашият свят е толкова солиден и пространството и времето са непоклатими реалности, които не могат да бъдат засегнати от вашето съзнание.

Въпреки че сте биологично принудени да приемате изискванията на трето и четвърто измерения в ежедневието си, да обръщате внимание на възприетото пространство и време е различно от вярването, че  те са единствената реалност.

Вашите териториално основани философски, религиозни и политически системи процъфтяват върху поддържането на тази илюзия. Но по наше мнение къщата от карти, която наричате човешка цивилизация, в крайна сметка ще се срути и радикално ще еволюира, тъй като все повече хора се освобождават от ограничения живот, който е ориентират единствено към по-ниските измерни реалности.

Позволете ни да обърнем вниманието си сега към други влияния, които могат и негативно отразяват прехода ви в по-висшите измерни реалности.

Екосистемата ви върви надолу спираловидно, като предизвиква оцеляването на все повече биологични организми. Това създава огромен стрес за всички животни и растения, както и за хората. Някои от заплахите към екосистемата ви по природа са космически като слънчевата активност и гама и други форми на радиация от дълбокия космос. Някои от заплахите идват от промените в самата Земя, но голяма част от деградацията на екосистемата ви е предизвикана от човека, включително  – но не единствено – въглеродни емисии и окисляване на океаните ви.

Няма да отнемаме време или пространство ( шегичка ), за да дискутираме повече това, защото то е много сложно. Но всеки, който вярва, че всичко е наред с екологичната реалност на планетата ви, се заблуждава.

Това ни води към властимащите, които се обогатяват за сметка на другите. В този случай имаме предвид корпорации, които разпространяват дезинформация за екосистемата, за да могат да поддържат доходите си за сметка на формите на живот на планетата ви.

Това е тест за интелигентност за човечеството и ако не се събудите колективно и не видите, че сте били манипулирани и от вас са се възползвали властимащите и видимата, и невидимата екосистеми ще продължат да деградират и ще бъдете изправени пред бъдеще, за което не си струва да се живее.

Извънземна намеса

Част от това, което наричаме извънземна намеса, е генетично по природа и има общо с ранната генетична намеса от стана на Анунаки. Тази извънземна цивилизация създаде това, което е по същество робска раса, с цел да се търси злато, от което те отчаяно се нуждаят, за да подсилват енергетиката на намаляващата им атмосфера. Беше предприет генетичен експеримент, в който ранни примати на земята бяха генетично променени от Анунаки, за да служат като работници, като роби за целта на мините. Така, вградена в самия генетичен код на вашата биология, стои дълбоко насадена тенденция да се покланяте и да боготворите това, което възприемате като „божествени същества”.

Ранните хора възприемаха Анунаки( и много други галактически и  интергалактически пътешественици )като богове, но тези същества бяха просто толкова технически напреднали, че самото им присъствие и действия изглеждаха като магически на по-малко еволюиралите мозъци.

Точката на преход от ограниченията на трето и четвърто измерно съществуване към по-голямата свобода на петото измерение и нагоре може да създаде емоционално предизвикателство. Това се дължи на факта, че огромната свобода, изпитвана в по-висшеизмерната реалност, може да бъде временно объркваща. Този тип объркване се причинява от два фактора 1) изчезването на възприетото пространство и време като отправни точки и 2 ) манипулацията на Анунаки.

Ако не сте се освободили от генетичния шаблон на Анунаки на раболепие и поклонение, опитът ви в по-висшите измерения може да е заразен.

Това се дължи на простата истина, че има много междуизмерни същества, извънземни и други, които ще са щастливи да запълнят празнината – ще се хранят от подчинението ви  на волята им и ще тържествуват върху вашето преклонение.

Ако изберете това, тогава такава ще е вашата реалност. Ние не съдим, когато избирате това или не го избирате, но мислим, че такъв избор би бил нещастен.

Целта на нашето съобщение е засилване и свобода, така че ви предупреждаваме, като навлезете в пето и по-висшите измерения, да избягвате имплантирани извънземни заблуди, че има други същества, на които трябва да се покланяте. Уважавайте ги, ако те заслужават уважение, да. Но да се покланяте на когото и да било? Никога!

Смъртта и Петото измерение

Когато промените идентичността си в петото измерение, личната ви история в този живот изглежда като сън. Това е, защото надмогнахте сензорните котви на въплътения си живот и цялата ви история, и всички истории на тази вселена се изпитват като сън.

В определени етапи на дълбоко разширено съзнание, тази подобна на сън природа на живота може да се изпита пряко. Но за повечето човешки същества този опит излиза единствено чрез прехода, който вие наричате смърт.

Има два вида смърт, за които искаме да говорим. Първият вид смърт е психологическата и духовна метаморфоза, която настъпва , когато се промените в петоизмерната реалност. Това често може да се почувства като вид смърт, защото обичайната ви ориентация от сензорно базирани реалности във вашия живот изчезва. Кой сте вие? Каква е целта на живота ви? Тези фундаментални екзистенциални въпроси са дълбоко повлияни от преходите в пето и по-висшеизмерните реалности.

И така на онези от вас, които четат това, които преминават в петото измерение – или по-високо- ние ви казваме „не се страхувайте от чувството за вашата смърт”. Чувствата ви за предстоящата ви смърт може би изникват във вас като резултат от преминаването ви в по-висшеизмерна реалност, а не са предвестник на физическата ви смърт.

Вторият вид смърт, който искаме да обсъдим, е смъртта на биологичната ви реалност (т.е. физическото ви тяло). При окончателното завършване на процеса на смъртта вие повече няма да получавате сензорни сигнали от външния свят и опитът ви на пространство  и време( каквито сега ги изпитвате) ще бъде заличен. Това може да е доста объркващо, ако не сте подготвени. То също може и да е доста вълнуващо, ако разбирате природата на това, което се случва.

Ако напълно и изцяло се идентифицирате само като биологичен организъм, моментът на вашата смърт може да е плашещ. Ако, обаче, вече сте изпитали свободата на петоизмерната реалност или на по-висшите реалности, преходът ви през смъртта ще е по-лесен.

В края на биологичната ви смърт, спрямо нашия опит и гледна точка, ще се изправите пред три портала. Първият е тунел от светлина. Вторият е портал, отворен чрез енергиите на гуру или спасител. А третият е портал или тунел, който  води в мрак.

Тунелът от светлина е генериран от централния ви канал, който продължава от перинеума към коронната ви чакра, прилича на тунел или тръба. В момента на смъртта съзнанието ви се придвижва нагоре през този тунел, който се отваря в друго измерение на съзнанието чрез коронната ви чакра.

От другата стана на този тунел има ярка светлина и може да се намерите усещайки, че сте на мост, който пресича поток или река. На другия бряг на моста са онези хора от предишния ви живот, животът, който току-що е приключил. Може да  усетите тези, които са умрели преди вас, включително и домашни любимци, които сте имали , защото духовете на животните също обитават тази реалност. Ако има незавършени връзки или проблеми, които все още трябва да се разрешат с тези хора или същества, може да почувствате копнеж да навлезете в тази светлина  и като правите това , вие навлизате отново в колелото на прераждането и ще се въплътите – най-вероятно на Земята.

Вторият портал е създаден от личната воля на гуру или спасител. Навлизането в този портал ще ви насочи във вибрационното поле на гуруто или спасителя, с когото имате дълбока лична връзка. А за онези от вас на този път навлизането в това измерение на съзнанието ще е изпълнение на дълбоко желание да бъдете с това същество. Нашето предупреждение тук е, че ще навлезете в реалност, определена не само от еволюционното постижение на вашия гуру или спасител, но също и от неговите или нейните ограничения.

Третият портал се отваря в мрак. А навлизането в този портал ви води в Празнотата, нищото, от което всичко произлиза. Ако изберете този портал и сте се подготвили да се справите с това ниво на свобода, вие ще сте свободни да изследвате други измерения на този космос и отвъд него, което означава състояния на съществуване, които надмогват всички физически феномени. В тази реалност на съществуване вие може да станете изследовател на други реалности, ако изберете това.

Някои личности припадат, когато се изправят пред необятността на Празнотата. Те се впускат да избират нова реалност, вместо да отделят време да си починат в потенциала на всички неща. Ние говорихме за това в предишно съобщение, наречено Преходни състояния на съзнаниетоTransition States..

Ние не ви съдим заради портала, в който навлизате чрез измерната промяна, която вие наричате смърт.Но мислим, че ще ви е от полза да знаете предварително какво ви очаква, за да можете да се подготвите за тези избори, пред които ще бъдете изправени на другата страна на земния си опит.

Смъртта не е край. Тя е просто завършване на едно пътуване през пространство и време. Смъртта е предвестник на нови потенциални реалности, а вие ще създадете тези реалности чрез изборите, които направихте през живота си, както и чрез изборите, които правите в момента на смъртта си.

Сега ще обърнем вниманието си към прост метод за трениране на съзнанието  да навлезе в по-висшите измерения и да навлезе в свободата на трансцендентната ви реалност – неограничена от границите на възприетото ви пространство и време. Този метод се основава на използването на проста звукова медитация за изследване на свободата на съзнанието , която изниква, когато промените идентичността си в по-висшите измерения.

Когато ескпериментирате с този праг на съзнанието, който ние наричаме Петата Перспектива, предупреждаваме ви да избягвате изкушението да бягате. Предлагаме този метод не като средство да избягате от реалностите на въплътеното си съществуване, а като средство за увеличаване и обогатяване на житейския ви опит, като ви се предоставя  достъп до петото измерение и нагоре.

По-висшеизмерните реалности , неограничавани от границите на възприето пространство и време, преплетени с  реалностите на биологичното ви съществуване, създават мощен катализатор на измерна еволюция и по наше мнение това трябва да се празнува , а не да се избягва.

За тези от вас, които четат това, които  са на ръба на физическата си смърт, тази звукова медитация може да ви помогне да навлезете в по-благ преход.

Петата Преспектива

Петата Преспектива е съвсем просто признанието, че вие не сте ограничени от пространство или време. Това е фоайе или вход в петото измерение и оттам също в по-висшите измерения.

Това е директно възприятие, не просто мисъл или идея. Това е интуитивен опит, генериран чрез активирането на способността на дясното ви мозъчно полукълбо за пространствено майсторство.

Когато навлезете в разширено състояние на пространственост чрез пряк опит, настъпва промяна в съзнанието. Вие ставате очевидци на подобната на сън природа на живота ви, историята ви и на всички феномени около вас. Това усещане за свобода, това надмогване на възприето пространство и време, може да ви позволи да се справите с реалностите на въплътеното си съществуване по по-творчески и находчиви начини и ето затова ние включваме този метод.

Както по-рано ви предупредихме, това няма за цел да е форма на бягство. Но наистина има изкушение в Петата Перспектива , което има нужда да обсъдим по-ясно преди да продължим.

Когато навлезете в Петата Перспектива, което е надмогване на възприетото  пространство и време, всичко, квързано с живота ви и света около вас, ви изглежда като сън. Вие сте отдалечени  от всичко това и може да ви се стори , че сякаш ежедневието ви е като танц, от който не се интересувате.

Ако останете в Петата Перспектива без да ангажирате реалностите на въплътения си живот, вие ще навлезете в балон, но по отношение на имерната еволюция вие няма да имате полза от такова бягство.

Можем да си представим, че оставането в балона на Петата Перспектива би било най-добрият избор за някои личности в много редки случаи. Но за повечето хора Петата Перспектива е най-добре да се използва като трамплин за по-дълбоки прозрения и творчество.

Когато работите със звуковата медитация, ще тренирате ума/мозъка си да навлиза в Петата Перспектива. Пространствената природа на звуковите шаблони ще създаде отговор в мозъка/ума /тялото ви, който отваря портал в Петата Перспектива и накрая ще се намерите в разширено състояние на осъзнатост. Колкото повече работите със звуковата медитация, толкова по-силна става тази ваша способност. Накрая вие стигате до ниво , където може да навлизате в Петата Перспектива в разгара на ежедневните си дейности – и това е целта!

Когато сте изправени пред трудна ситуация в живота си и можете едновременно да пребивавате в Петата Перспектива , напрежението от ситуацията намалява. Това се дължи на факта, че съзнанието ви е по-малко обвързано с обстоятелствата. Вие имате малко „свободно пространство”, така да се каже,  и в тази вътрешна свобода спонтанно ще се появят у вас нови творчески прозрения и способности за разрешаване на проблеми.

Медитацията

Наричаме тази медитация Мост между Световете. Тя стимулира умствено състояние, което ви позволява да изпитате свободата на Петата Перспектива.

Предлагаме ви да слушате тази звукова медитация със слушалки, за да може акустичната информация да се насочи директно в мозъка ви без присъствието на други звуци от околната среда.

Когато започнете да слушате, просто си спомнете чувството да сте обградени от огромно пространство. Именно чувството на обграденост от пространство е това, което активира способностите на дясното полукълбо на мозъка ви. Да мислите, че сте обградени от голямо пространство, няма да активира този потенциал. Вие трябва кинестетично да чувствате или усещате себе си, обградени от голямо пространство.

Ако сте Нпреднал изследовател на съзнанието, може да задълбочите този опит чрез усещане , че няма бариера между външното пространство около вас и вътрешното пространство на тялото ви. С други думи, границите на вашето тяло временно изчезват и не остава нищо, освен пространство. Вие просто поддържате това състояние на мисълта , докато слушате звуковата медитация. Когато умът ви се разсее, върнете се към осъзнаването на пространството и към звуците, които чувате. Когато завършите медитацията , предлагаме ви да отделите няколко минути, за да усетите какво  се случва във вас.

Когато сте усвоили способността да навлизате в Петата Перспектива чрез използването на тази звукова медитация, вие сте готови да завършите и  да изследвате като използвате тази способност в разгара на житейските си обстоятелства. Обединението на ограниченията на въплътения ви живот със свободата на по-висшеизмерните реалности създава най-интересен парадокс и чрез навлизането в този парадокс вие силно ще ускорите измерната си еволюция.

Хаторите
20 април 2015г.

Мисли и наблюдения на Том

Тази звукова медитация (Мост между Световете) е дълга около 12 минути. Но когато започнете да експериментирате с метода на слушане на звуците, докато навлизате в Петата Перспектива(т.е. да чувствате пространственост), не се чувствайте длъжни да медитирате в тази медитация до пълния и край. Някои хора ще открият, че няколко минути са всичко, с което те могат да се „справят” и ако сте от тези хора, бих ви казал просто бавно да удължавате времето, според зоната си на комфорт.

Парадоксално някои хора биха искали медитацията да е по-дълга. Ако сте от тези хора, просто бих натиснал бутона за повтаряне колкото пъти искате. Ако престанете да се занимавате с ежедневните си неща като пране и миене на съдове ,мисля , че може да  сте се увлекли и трябва да се върнете малко назад. Става дума за баланс.

Линк до този аудио файл има в края на моя коментар.

Не е препоръчително да слушате тези звуци или да ескпериментирате с Петата Перспектива в ситуации, изискващи внимание, като например шофиране или работа с машини, защото комбинацията им е доста смущаваща за ума.

Онези от вас, които са слушали Елеватрон The Elevatron  , ще забележат силни прилики, аз ви предлагам да прочетете предишното послание на Хаторите, Ескалация на Хаотични Възли и събаряне на третоизмерната реалност Escalation of Chaotic Nodes and Dismantling of 3 D Reality, за да получите усещане за какво е тази фундаментална хармония.

Техническа бележка : За тези от вас, които са любопитни относно техническите разлики между двете звукови медитации, Мост между Световете е разширена версия на Елеватрон с контурна EQ, за да засили привичните си успокояващи ефекти. Работейки с медитацията в множество настройки, аз чувствам, че този звуков отрязък е доста ефективен като средство за постигане на Петата Перспектива.

В това съобщение Хаторите обясняват две от предишните си съобщения, Етосът The Aethos и Преходни състояния Transition States. Мисля , че прочитането на двете съобщения ще е полезно , особено на Преходни състояния. Ако кликнете на заглавията по-горе, ще стигнете до съобщенията или може да ги откриете в раздел Хатори на сайта (www.tomkenyon.com) и да ги намерите според заглавието.

Опитните Изследователи на Ума ще могат да навлезат в Петата Перспектива доста лесно. Ако сте новобранци  в изследването на вътрешните си светове , Петата Перспектива може да ви се стори малко непозната, защото е в рязък контраст с ежедневното възприятие на реалността на повечето хора. Но Петата Перспектива е в основата си умение на мозъка, начин да се активира пространствената интелигентност на дясното полукълбо на мозъка ви.

Именно чрез посредничеството на дясното полукълбо ще можете да изследвате необятността на вътрешното пространство. Докато резултатът от това умение на мозъка  е доста екзотично състояние на ума, както всяко мозъчно умение, то може да се развие. Просто е нужно време и опит с метода.

Всеки път, когато работите със звуковата медитация, както предлагат Хаторите, ще изграждате нови неврологични вериги в мозъка си, които накрая ще ви позволят да навлизате в Петата Перспектива и да надмогвате пространство и време с истинско майсторство – даже и ако никога не сте опитвали нещо подобно преди.

Тайната е в повтарянето. Колкото повече работите с Петата Перспектива чрез звуковата медитация, толкова по-ефективен ще стане мозъкът ви в произвеждането на това необичайно и продуктивно състояние на ума.

Кликнете тук Click here , за да слушате или да изтеглите звуковата медитация Мост между Световете.

Том Кениън

Превод: Tauno

Всички права запазени : ©2015 Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com
You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this complete Copyright notice. Do note that the sound meditation, A Bridge Between the Worlds, including all audio files in the Listening section are for your personal use only. They may not be posted on any website or used for any purpose without the author’s written permission.