Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Wie Zijn de Hathors?

De Hathors geven aan dat ze een groep van inter-dimensionale, intergalactische wezens zijn, verbonden met het oude Egypte via de Tempels van de Godin Hathor, evenals met een aantal andere prehistorische culturen. Aan het einde van de jaren ’80 zochten ze ‘contact’ met mij tijdens een meditatie, ze begonnen me les te geven over de vibrationele aard van de kosmos, het gebruik van heilige geometrie als manier om de hersenwerking te stimuleren en het gebruik van klank om spirituele ervaringen van het psyche te stimuleren. Hoewel ik zeer geboeid was door de informatie die ik ontving, voelde ik me destijds behoorlijk ongemakkelijk bij hun zelf omschreven komaf. Ik was immers een praktiserend psychotherapeut, betrokken bij hersenonderzoek. Kortom, ik was een rationalist en deze wezens – wie ze ook waren en waar ze ook vandaan kwamen – pasten niet in mijn toenmalige kijk op de werkelijkheid.

In de bijna twintig jaar sinds dat eerste contact heb ik met regelmaat hun ‘innerlijke technologieën’ uitgeprobeerd en getest en altijd heb ik zowel hun methodes als hun gezichtspunten als bijzonder verhelderend ervaren.

Hoewel de Hathors belangrijke informatie aanbieden in de vorm van taal, is hun primaire wijze van communicatie die van versnellende klankpatronen. Ik ‘channel’ deze klanken via mijn stem tijdens ‘klank meditaties’ die ik aanbied in workshops en meerdaagse bijeenkomsten. Persoonlijk vind ik het een interessant gegeven dat mijn stembereik – en daarmee ook mijn geest – zich in al de jaren dat ik met hen gewerkt heb, heeft uitgebreid.  Toen ik begon had ik een bereik van bijna drie octaven, inmiddels zijn het er bijna vier. Dit toegenomen stembereik doet zich enkel voor als ik daadwerkelijk de klanken van andere dimensies channel.

In het boek “Het Hathor Materiaal” – wat ik samen met Virginia Essene  geschreven heb – introduceren zij zichzelf als volgt:

“Wij zijn de Hathors. We komen in liefde en laten een nieuw werkelijkheidsideaal voor jullie klinken. Als jullie klaar zijn voor het opbouwen van de nieuwe wereld, nodigen we jullie uit met ons mee te gaan op een reis van hart en geest. Wij zijn jullie oudere broeders en zusters. We vergezellen jullie al een groot deel van jullie evolutie op deze planeet. In oeroude tijden waren we al bij jullie – zelfs al in de lang vervlogen dagen voordat enig spoor van ons in jullie huidige geschreven geschiedenis te vinden is. Wij zijn van nature energetisch en inter-dimensionaal en onze oorsprong ligt in een ander universum. Via Sirius, dat een poort is naar jullie universum, kwamen we naar jullie zonnestelsel en uiteindelijk naar de etherische regionen van Venus.

In het verleden hebben we in het bijzonder met en door Hator – de vruchtbaarheidsgodin van het oude Egypte – gewerkt. We hebben ook contact gemaakt met de Tibetaanse lama’s in de beginperiode van het Tibetaanse Boeddhisme. Hoewel we samengewerkt hebben met enkele oude culturen op Aarde, zijn we een intergalactische beschaving met buitenposten in het jullie bekende universum en daarbuiten.

Wij zijn wat je een verlichte beschaving zou kunnen noemen – een groep wezens die op een bepaald trillingsniveau leven, zoals ook jullie een energetisch signatuur hebben. Onze trillingssnelheid is alleen hoger dan die van jullie. Niettemin zijn we allemaal deel van het Mysterie, deel van de liefde die alle universa tezamen bindt.

Wij zijn gegroeid, net zoals jullie gegroeid zijn, op weg naar de Ene Bron van Al dat is. Net als jullie zijn we in vreugde en door verdriet gegroeid. In de uitgestrektheid van het grote geheel gezien, zitten wij een beetje hoger op de spiraal van bewustzijn dan jullie; daarom kunnen we jullie wat wij geleerd hebben aanbieden als vrienden, mentoren en medereizigers op het pad dat terugleidt naar de herinnering aan Al Dat Is.

Wij zijn geen redders; wij zijn niet jullie Messias. We willen op niet mis te verstane wijze uit een dergelijke projectie stappen, zodanig dat de lezer begrijpt dat wij eenvoudigweg oudere broers en zussen zijn, die het begrip willen delen, dat ze uit eigen ervaring hebben geleerd. Voel je vrij om ons aanbod wel of niet aan te nemen.  Jullie geloof dat een of andere buitenaardse intelligentie jullie zal komen verlossen, is slechts een projectie van het menselijk bewustzijn, dat is ons standpunt. De hoop dat iets of iemand je zal komen redden, de hoop dat je niet iets binnenin jezelf zal moeten veranderen, de hoop dat je geen verantwoordelijkheid moet dragen, dat is een ijdele hoop en niet erg realistisch.

Het geloof dat je in patronen van lusteloosheid en onbewustzijn kunt blijven hangen, om vervolgens iets te nemen wat – of iemand te hebben die – jou zonder enige inspanning van jouw kant gaat transformeren, is pure dwaasheid. Dat gaat niet gebeuren. Buitenaardse intelligenties die op Aarde landen, die bestaan zeker, maar die mensen die op anderen rekenen voor de verheffing van hun bewustzijn gaan van een koude kermis thuiskomen.

Het verhogen van jouw bewustzijn is – op alle niveaus – een proces van zelfbesef en meesterschap en het vraagt van jou dat je alle niveaus van jouw bestaan verheft. Dat is hoe wij het zien en zelf ook al millennia lang gedaan hebben.

Met het aanbieden van onze hulp willen we ons echter op geen enkele wijze bemoeien met jullie andere spirituele helpers en kosmische relaties, noch met welke godsdienstige overtuigingen, religieuze banden of enig andere hulporganisatie dan ook. Desondanks is er een heleboel dat we graag met jullie willen delen.

Sanat Kumara kennen we goed, immers hij was het die ons vroeg om dit universum binnen te treden. Als een Verrezen Meester heeft hij talloze verantwoordelijkheden – die in verband staan met de verheffing van de planeet Aarde en dit zonnestelsel – op zich genomen. Hij zet zich in voor evolutionaire verheffing en de evolutie van het bewustzijn in het zonnestelsel, en dat is ook wat wij doen.”

Wil je meer weten over de Hathors en hun boodschap? Lees dan het boek ‘Het Hathor Materiaal, berichten van een verlichte beschaving’. Je vindt het in de webshop op onze website www.tomkenyon.com

Daar vind je ook onder andere onderstaande Klankmeditaties en meer materiaal van de Hathors.

Infinite Pool: Entering the Holographic Brain – in deze klankmeditaties stimuleren dertien Hathors via mijn stem het corpus callosum in het brein. Dit is een krachtig instrument om veranderende geestestoestanden te stimuleren.

Sound Transformations, dit bevat een aantal klankmeditaties uit workshops van de Hathors.

Tom Kenyon

Nederlandse Vertaling MvT