Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Український Архів

Печера Альтруїна

Планетарне послання Хаторів через Тома Кеньона

кам’яна печера зсередини. вихід з серпанковою імлою і туманом

 

Ви й ваша Земля разом з усіма її живими істотами проходите через великі перетворення.

Ви, безсумнівно, увійшли в шосте масове вимирання. І, на зміну відносній стабільності епохи Голоцену прийшов Антропоцен (тобто спричинені людьми зміни в екосистемі).

Зростання нестабільності екосистеми й надалі спричинятиме погодні аномалії. А зростаюче глобальне потепління буде причиною додаткового стресу для всіх біологічних форм життя. Справді, самі основи життя, великі й складні мережі рослинних форм життя зазнають і зазнаватимуть тиску, – аж до їхньої межі міцності. Вочевидь, наслідки цього тиску будуть руйнівними для сільського господарства. Але тиск на флору діє не лише на ті рослини, які ви споживаєте або годуєте ними своїх тварин, – він діє і на інші наземні та водні рослини, які є незамінними для виживання більшості видів тварин.

Вимирання відбувалися на вашій планеті й раніше, але, в цьому випадку, його передумовою була діяльність людства.

Щоб було зрозуміло, під масовим вимиранням ми не маємо на увазі докорінне знищення усіх форм життя. Натомість, ми говоримо про високу ймовірність того, що всі види зазнають згубного впливу і багато з них (але не всі) почнуть вимирати.

Дивлячись на можливі для вашої планети часові лінії з нашої точки зору, ми передбачаємо, що людство в цілому виживе, але значні втрати людських життів є неминучими (якщо не відбудеться дивовижного й стрімкого зростання дієвої міжнародної співпраці).

З точки зору вищих вимірів і, звісно, з огляду на те, що ми самі є світловими істотами, – метою людського життя не є біологічне виживання. Більш важливим є те, що людське життя надає унікальну “нішу” у Багатосвітті для швидкої духовної еволюції, – через досвід перебування на перехресті часу й простору, завдяки чому людина безпосередньо сприймає динамічний потік космосу. Цей над-стан постійних змін у космосі є нічим іншим, як вічним перетворенням енергії-в-світло-в-матерію і потім знову по колу, – так само, як нескінчена стрічка Мебіуса повертається до свого початку, наче змія, що хапає себе за хвіст.

Дивовижно споглядати цей танець буття звіддалік. Але знаходячись посеред нього, ви можете проживати доволі неприємні стани, – якщо не навчилися перебувати у стані свідомості, який виходить за межі усіх явищ.

Тиск на всіх втілених істот (особливо зараз) є надзвичайно великим. І, хоча ця метафора майже стала кліше, вона, тим не менш, є доречною. Людина дуже схожа на шматок вугілля. І, так само, як і з вугіллям: коли психіка людини зазнає дії тиску, він чи вона або зруйнується, або перетвориться на алмаз.

Рухаючись углиб 21-го століття з усіма притаманними йому технологічними досягненнями, ви водночас стикаєтесь зі зростаючими проявами шостого масового вимирання.

Яка дивна іронія!

Звісно, можливо (і, навіть, імовірно), що обдаровані творчі особистості й групи  однодумців (thought-tribes, спільноти людей, які поділяють схожі погляди й захоплення) створять нові технології, які допоможуть суттєво пом’якшити руйнівні наслідки шостого масового вимирання. З практичної точки зору, це те, що потрібно. І ми бачимо, як це розгортається несподіваним чином, коли людство прокидається до вирішення своїх екзистенційних проблем.

Цей період історії людства, хоча і обтяжений великими труднощами, не означає кінця історії людства. Навпаки, він може стати початком нового відродження творчості й співпраці, – якщо людство виявиться готовим гідно прийняти виклики. Дійсно, неочікувано для самого себе, людство має величезний резерв творчих здібностей і здатності адаптуватися до стресу.

Одним з ключів до розквіту в несприятливих умовах є мистецтво розширення вашої свідомості. Це розширення стосується як вашого усвідомлення зовнішнього світу (усвідомлення того, що насправді відбувається навколо вас), так і вашого усвідомлення свого внутрішнього світу (усвідомлення того, що ви тримаєте в своїй свідомості – тобто ваших мислеформ та емоційних реакцій, які ви створюєте в собі, і того, як ви проєктуєте їх на своє “зовнішнє оточення”). Ми взяли слова зовнішнє оточення в лапки, бо вважаємо, що насправді немає поділу на внутрішнє і зовнішнє. Те, що ви сприймаєте як зовнішню реальність, насправді є проєкціею і магічним проявом енергії-світла-матерії, джерелом яких є найглибші рівні вашої власної свідомості.

Отже…

Існує безліч шляхів розширення свідомості. І з розширеною свідомістю (розширеною в усвідомленні як зовнішнінього, так і внутрішнього світу) ви можете робити великі справи.

Раніше ми пропонували різноманітні засоби для досягнення багатьох станів усвідомлення внутрішнього світу. І ми радимо вам перейти до Archives (Архівів), щоб почитати про них. У багатьої з них застосовується звук – тому що ми є Майстрами Звуку, які використовують звуки й вібрації для досягнення позитивних результатів.

У цьому посланні ми ділимося новою звуковою медитацією для розширенння вашого усвідомлення свого внутрішнього світу, і, водночас, – для вашого енергетичного відновлення через потік тонких енергій світла. Ми називаємо цю звукову медитацію Печерою Альтруїна (The Cave of Altruin), що є своєрідною грою слів, як-от All-True-In.

Тривалість цього звукового поля всього 11 хвилин, але за такий короткий час ця медитація може глибоко змінити вашу свідомість і відкрити для вас широкий світ магічних перетворень.

Є кілька елементів, які потрібно брати до уваги, використовуючи Печеру Альтруїна.

Звукове поле є обертовим виром звуків. Воно змінить вашу свідомість, якщо ви без надмірної напруги зосередите увагу на самих звуках. Коли ваш розум відволікається, просто м’яко поверніть свою увагу до мінливих звукових візерунків.

Глибший рівень зцілення й трансформації  стає доступним для вас, коли ви слухаєте ці звуки, відпочиваючи в Печері Альтруїна, створеній вами в уявній реальності свого розуму.

Уявіть і відчуйте, що ви знаходитесь в прекрасній просторій печері. Стіни цієї печери – з лазуриту, темно-сині. Стіни, стеля і підлога печери повсюди оздоблені незчисленними дорогоцінними й напівдорогоцінними каменями, а також Самоцвітами Здійснення Бажань. Такі Самоцвіти Здійснення Бажань неможливо знайти у вашій тривимірній реальності, адже вони знаходяться у тонких сферах світла. Вживаючи термін Самоцвіти Здійснення Бажань, ми не маємо на увазі, що вони подарують вам здійснення ваших буденних земних бажань. Натомість їх випромінювання проявить ваші вищі здібності та якості. Саме ці вищі аспекти вашої природи потрібно проявити для вашого власного блага і для блага усіх істот, серед яких і велична істота – богиня Гайя. Вона зараз потребує вашої допомоги, так само, як і ви потребуєте її допомоги, щоб вижити й розквітнути.

Усі ці самоцвіти, напівдорогоцінні й дорогоцінні камені походять з іншої часової лінії, не з тієї, на якій знаходитесь ви. Вони з далекого майбутнього Землі, яка вже пройшла через велике потрясіння, і її екосистема зцілена й відновлена новими вібраційними реальностями в царстві мінералів.

Коли ви зосередите фокус своєї уваги на звуках і розслабитесь у створеному вами сенсорному досвіді Печери, ви увійдете в потужне поле тонких енергій, яке сприяє глибинному перетворенню. Тоді мінерали, прикріплені на  лазуритових стінах печери самі по собі, без жодного зусилля з вашого боку, спрямують до вас свої надзвичайні енергії зцілення й трансформації.

Звільніть себе від таких недуг, як пристрасті й жадібність. Не намагайтеся спричинити якісь події. Не намагайтесь спрямовувати тонкі енергії, які линуть до вас зі сфер світла. Дозвольте їм самим увійти у вас. Звільніться від будь-якого напруження й пориньте у дитячу невинність цікавості.

Печера Альтруїна є багатовимірною оазою для відновлення й святилищем для отримання високих вібраційних енергій. Енергії, які випромінюються з печери, можуть відновити вас психічно, ментально, емоційно й духовно. Відпочивайте в печері щоразу, коли ви відчуваєте потребу в глибокому відновленні й магічній транформації.

З глибини спільного простору, який поєднує наші серця й розуми, ми посилаємо вам – нашим наразі зв’язаним із Землею братам і сестрам – багатогранний дорогоцінний камінь чисто-білого сяючого світла. Цей дорогоцінний камінь є нічим меншим, ніж  вроджена чиста свідомість, яка, хоча часто є прихованою під жадібністю й пристрастями, завжди присутня в серцях/розумах усіх істот у всьому Багатосвітті.

Настав час прокинутися і використати виняткові можливості, які відкриваються на вашій планеті, коли велика богиня Гайя переходить у нові вібраційні реальності. І хай Печера Альтруїна стане для вас справжнім святилищем.

Хатори
15 травня, 2022
Острів Оркас

Думки та спостереження

Ця звукова медитація виникла цілком несподівано. Мої наставники Хатори сказали мені, приблизно опівночі, що вони хочуть, щоб я пішов у студію і записав звукові коди Печери Альтруїна.

У той час ми перебували в епіцентрі великої геомагнітної бурі, викликаної ВКМ (викидом корональної маси) сонця. Я налаштував систему звукозапису й іронічно зауважив, що ми знаходимося в епіцентрі сонячної бурі й можливі технічні складнощі. Вони жартома відповіли, що технічних проблем не має бути і що непокоїтися через сонячні спалахи, ВКМ, чи геомагнітні бурі не потрібно. І додали, що “єдиною причиною боятися таких космічних явищ є намагання чинити опір докорінному розширенню свідомості.”

Дивно, але ніяких технічних труднощів не виникло – незважаючи на сонячну бурю, яка тривала.

Отримавши цю звукову медитацію, ми з Джуді працювали з нею багато разів і в різних умовах (я маю на увазі наші власні емоційні бурі). І тому я можу дати кілька порад.

Є три основні елементи, завдяки яким ця медитація працює.

Першим елементом є самі звукові коди, які створюють обертовий звуковий вир. Це само по собі змінює свідомість, і ви, звісно, можете просто слухати звуки й мандрувати між вимірами. Дійсно, я виявив, що ця тональна матриця є дуже сприятливою для психо-навігації… надзвичайно сприятливою.

Другим елементом, завдяки якому ця медитація працює, є створення світлосяйної печери в уявній реальності вашої власної свідомості.

Хатори дуже точно описали, якою має бути ця печера. Вона має бути настільки просторою, наскільки вам хочеться. Стіни цієї печери – з лазуриту, темно-сині… схожі на край стратосфери, де наша атмосфера переходить у глибокий космос. Стіни печери оздоблені сяючими дорогоцінними каменями й самоцвітами, які випромінюють світло й звук. Це самоцвіти й дорогоцінні камені з іншої часової лінії, не з тієї, на якій знаходиться наша Земля нині. Вони з далекого майбутнього, у якому Земля остаточно вийшла з нинішніх потрясінь і її екосистема вже зцілена. У цій новій вібраційній реальності мінеральне царство Землі було відновлене, і на нашій планеті виникли нові дорогоцінні камені та самоцвіти. Вони мають дивовижні цілющі й відновювальні властивості. І все це стає доступним для вас, коли ви входите в печеру й відпочиваєте там.

Оскільки Печера Альтруїна знаходиться в уявному світі, ви можете зробити її настільки зручною, наскільки захочете. Якщо вона надто мала, зробіть її просторішою. Якщо вона занадто велика для вас, зробіть її меншою. А якщо підлога печери є надто твердою й шорсткою – зробіть її м’якшою або взагалі уявіть, що ви літаєте над нею.

Я працював з цією медитацією багато разів, і вважаю один з коментарів Хаторів особливо важливим.

“Звільніть себе від таких недуг, як пристрасті й жадібність. Не намагайтеся спричинити якісь події. Не намагайтесь спрямовувати тонкі енергії, які линуть до вас зі сфер світла. Дозвольте їм самим увійти у вас. Звільніться від будь-якого напруження й пориньте у дитячу невинність цікавості.”

Це дійсно допомагає, – просто розслабитися у печері й не намагатися щось зробити. Іншими словами, не грайтеся з потоками світла й не намагайтесь спрямовувати їх у своє тіло, туди, куди на вашу думку вони мають рухатися… та не впливайте на них у жоден спосіб. Просто дозвольте їм бути і спостерігайте з цікавістю.

Хатори також використали термін Самоцвіти Здійснення Бажань, – ідею, яка може бути новою для деяких читачів. Термін стосується певних видів дорогоцінних каменів, метафізичних за своєю природою; їх не можна знайти на земному плані буття. Вони перебуваюють у найтонших сферах світла і є проявом чистої свідомості. Вони не подарують вам здійснення ваших буденних земних бажань. Натомість вони наповнюють енергією вищі аспекти вашої природи та допомагають проявити притаманні вам позитивні властивості, – з користю як для вас, так і для інших істот. Власне кажучи, з випромінюванням Самоцвітів Здійсннення Бажань нічого не потрібно робити. Вони течуть у ваше тіло й розум так само, як і всі сприятливі випромінювання, потік яких лине до вас із лазуритової печери.

Третій і останній елемент, який робить цю медитацію дійсно ефективною, – це прослуховування звукових кодів усім своїм тілом, а не лише через слух. Це означає просто дозволити собі відчувати, як  потоки енергії, що виходять з печери, огортають вас і проникають у ваше тіло. Коли ваш розум відволікається, просто поверніть свою увагу назад до свого тіла і розслабляйтесь, коли видихаєте. Якщо ви схожі зі мною, ваш розум буде часто відволікатися. Це не є проблемою, доки ви м’яко повертаєте вашу увагу до поставленої задачі – розслабитися у вібраційних енергіях звукових кодів й дозволити їм огортати вас і входити у ваші розум і тіло.

Всі три елементи потрібні, якщо ви збираєтеся використовувати медитацію з тією метою, з якою Хатори її створили, – допомогти вам підвищити свої вібрації до того рівня, який вимагається від вас, коли Земля звивається, проходячи свою теперішню трансформацію. Я обрав метафору звивання, тому що саме так змії скидають свою шкіру. І з багатьох точок зору здається, що Земля саме це й робить. Проблема полягає в тому, що коли ми ототожнюємося зі старою реальністю (старою шкірою), стрес та напруга, яких ми зазнаємо, будуть значно більшими, ніж тоді, коли ми ототожнюємося з новою вібраційною реальністю (новою шкірою)… Хоча, щиро кажучи, багатьом з нас досі не зрозуміло, якою саме буде ця нова вібраційна реальність.

Ісус говорив про ці нові вібраційні енергії в одній із своїх притч, коли сказав, що не можна налити молоде вино в старі міхи.

Стара шкіра (фізична реальність наших тіл) не пристосована для того, шоб взаємодіяти з потужним потоком нових космічних енергій, які линуть на нашу планету. Багато хто з нас не справляється з необхідністю робити дуже багато й надто швидко.

Насправді ця медитація є засобом, за допомогою якого ви можете притягнути до себе необмежений обсяг сприятливих і життєдайних енергій із вищих світлових сфер свідомості. Вона є різновидом вібраційної оази, до якої ви можете приходити знову й знову, коли відчуваєте потребу в глибокому відновленні.

Ті, хто знайомий з моїми іншими записами, можуть упізнати основну звукову доріжку Печери Альтруїна з CD-диску The Aethos (Аітос). Аітос – це колективне ім’я духовних вчителів Хаторів, які випромінюють не-дуальні звукові коди. Хоча звук гудіння може нагадати вам синтезатор, насправді вони були створені накладанням кількох доріжок звукових вібрацій Аітос, які я записав через ченелінг кілька років тому. Отже, жоден електронний інструмент не використовувався для створення Печери Альтруїна.

Я дуже раджу вам використовувати стерео навушники або «вкладиші», слухаючи цю медитацію. Динаміки комп’ютера чи сотового телефону просто не підходять для цього. Звукові коди, які передають випромінювання світла, були розташовані в різних точках простору. Це стерео розділення дуже сприяє отриманню досвіду всередині Печери. І єдиним способом почути це розділення є прослуховування звукозапису з повним стерео розділенням. Тому я дуже раджу використовувати лише стерео навушники або «вкладиші».

Також, дуже важливо не слухати цю звукову медитацію в ситуаціях, які вимагають уваги, як-от водіння машини. Це не жарт. Залежно від вашого рівня сприйнятливості, у вашому сприйнятті може виникнути міст Айнштайна-Розена (тобто тунель, який з’єднує різні точки простору-часу), і ви можете виявити, що опинилися в іншому світі сприйняття… а це не є добре, якщо ви ведете машину!

Якщо ви вирішите, що медитація подобається вам настільки, щоб використовувати її часто, просимо вас завантажити її на ваш пристрій, а не прослуховувати з нашого сервера.

Звісно, немає потреби обмежуватись 11-хвилинною тривалістю записаної звукової медитації. Якщо ви бажаєте працювати з нею протягом більш тривалого часу, просто натисніть кнопку повтору. Особисто я надаю перевагу більш тривалим зануренням у звук, тому я створив розширену версію, про яку ви можете прочитати нижче. Але справді, можна просто натиснути на повтор.

Небесна сангха

Небесна сангха є нелокалізованим експериментом у свідомості, через який ви можете посилати Землі гармонійні життєстверджуючі енергії. Для тих, хто відчуває бажання захистити Землю та її живих істот, це є унікальною можливістю долучитися до служіння планеті. Щоб отримати більше інформації про це починаня і про те, як стати його учасником, перейдіть до The Celestial Sangha на головній сторінці сайту www.tomkenyon.com або натисніть тут.

Натисніть тут щоб прослухати та/або завантажити звукову медитацію Печера Альтруїна (The Cave of Altruin Sound Meditation). Примітка: Посилання приведе вас до розділу Прослуховування (Listening). Після того, як ви погодитесь з умовами Угоди про прослуховування, вам буде надано повний доступ до безлічі звукових медитацій, лекцій, відео й музичних композицій. Все це буде доступне вам безкоштовно.

©2022 Том Кеньон, усі права захищені www.tomkenyon.com

Ви можете копіювати це послання та/або розміщати його в соціальних медіа, доки ви жодним чином не змінюєте його зміст, не стягуєте за нього плату і повністю наводите цю примітку про авторські права. Однак звукова медитація не може бути розміщена, у будь-якому форматі й з будь-якої причини, без письмової згоди автора.

Інформація, безпосередньо не повязана з цим посланням

В розділі сайту Articles (Статті) було розміщено дві нові статті. Перша з них безпосередньо стосується цього послання Хаторів і називається Ecology Restoration: Thought Tribe Resources. (Відновлення екології: можливості груп однодумців). Друга стаття – The Power of Nothing, the Relativity of Perception and the Exquisite and Precarious Acquisition of Knowledge During Altered States of Consciousness (Сила нічого. Відносність сприйняття та отримання знань у змінених станах свідомості – глибина й нестабільність). На мою думку, вона може бути цікавою для будь-кого, хто має справу зі зміненими станами.

Електронні версії книг The Hathor Material (Матеріали Хаторів)The Magdalen Manuscript (Манускрипт Магдалини)The Arcturian Anthology (Арктуріанська антологія), and Mind Thieves (Викрадачі розуму) зараз доступні через видавництво Kindle Books на сайті Amazon.com

Додаткові аудіозаписи до книг Матеріали Хаторів (The Hathor Material) та Арктуріанська антологія (The Arcturian Anthology), які раніше надавалися на CD-дисках, зараз доступні у вигляді mp3-завантажень у онлайн магазині сайту (Store) або за_посиланням.

Якщо ви маєте бажання працювати з розширеною версією аудіозапису The Cave of Altruin (Печера Альтруїна), зараз доступне звукове поле тривалістю 61 хвилину у вигляді mp3 завантаження. Перейдіть до онлайн магазину (Online Store) або натисніть тут.

Семінари й подорожі

Відповідаючи на численні запити стосовно семінарів і подорожей, отримані нами з усього світу, я повідомляю, що не планую проводити семінари у 2022 році. Однак, можливо я незабаром запропоную якийсь захід онлайн. Якщо ви підпишетесь на нашу розсилку в Contact (Контактах) на головній сторінці сайту (www.tomkenyon.com), ви зможете отримувати повідомлення про майбутні події раніше, ніж про них буде оголошено публічно.

Переклала Наталія Стусь
Відредагувала Наталія Волинець

 

© 2022 Том Кеньон, усі права захищені www.tomkenyon.com

Ви не можете використовувати мою музику для того, щоб накладати на неї будь-яке відео, графіку, медитацію або текст. Ви не можете розміщати мою музику на YouTube, або в будь-яких подібних медіа. Саме послання можна копіювати й поширювати, але мою музику – ні. Я зберігаю авторські права на всю мою музику, і вона не може бути використана, поширена, або скопійована, – у будь-який спосіб і на будь-яких носіях.