Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Türkce

Tüm Olasılıkların Küresi

Hathor Gezegen Mesajı  ~ Tom Kenyon kanalıyla

Bu mesajda sizinle 3B realitesinde, aynı zamanda varlığınızın diğer boyutlarında sonuçları tezahür ettirmek için bir yöntemi paylaşmaya çalışacağız. Bu yöntem geometri ve bilincin doğası ile ilgili temel anlayışa dayanır. Tezahür araçları olarak kullanılmak için birçok geometriler vardır. En basit ve ironik olarak en etkili olanı paylaşmayı diliyoruz.

Tezahür ettirmek ile ilgili anlaşılacak ilk şey, her eylem için karşı bir eylemin olduğudur. Bu, sizler artık dualitenin var olmadığı bilincin yüksek boyutlarına erişinceye kadar, dualitenin doğasından dolayıdır. Bu yöntem 3B yaşamınızda yeni realiteler tezahür ettirmek için olduğundan, dualite bir faktördür.

Anlaşılacak bir diğer önemli veçhe zarar vermeme uyarısıdır. Bu prensip sizi olumsuz sonuçlardan korumak içindir ve bunu ifade etmenin en basit yolu, yaratımlarınızın kendinize veya başkalarına zarar vermemesi gerektiğidir.

Bu materyalin doğası nedeniyle, bilgiyi sizlere üç bölümde vereceğiz. Bu ilk kısım tezahürün geometrisini ele almaktadır.

İkinci bölüm bilincin ikili – olmayan hallerini ve varlığınızın yüksek alemleri ile nasıl konuşacağınızı ele alacak. Bilginin bu iki bölümü bu yılın Ekim ayının 1 nci gününe kadar tamamlanacak. Bu, 4 Kasım Pazar günü Yeni Realiteleri Tohumlama Sanatı başlıklı Hathor workshopu sırasında yapılacak olan Dünya Ses Meditasyonu için hazırlıktır.

Bu bilginin üçüncü bölümü bilincin ikili – olmayan halleri ile zaman ve mekanda sonuçlar yaratma üstatlığının birleştirilmesini kapsar. Bilginin bu birleşmiş hali bu yılın 1 Aralık tarihinden önce aktarılacak.

Kollektif ve bireysel olarak kozmik bir eşikte duruyorsunuz. 21 Aralık 2012’deki hizalanma yeni titreşim realitesine geçişi haber veriyor. Dünyanın bu tarihte sona ereceğine inanmıyoruz. Ancak, bildiğiniz şekliye dünya değişiyor.

Burada bu mesajda verdiğimiz bilginin amacı kendiniz ve insanlık için yeni realiteler tezahür ettirmenize yardımcı olmaktır. Bu yöntem tezahür ettirme işlemini büyük ölçüde hızlandırır ve algıladığınız şekliyle zaman hızlandığı için, hızlı şekilde çalışan bir yöntemin çok faydası olacağına inanıyoruz.

Yöntem

Bu yöntemde, niyetinizi yöneltmek için odak noktası olarak çakralarınızdan birini kullanırsınız. Aslında, tezahür ettirme yönünden, sır niyetin, bilincin ve enerjinin birliğinde yatar.

Genel olarak konuşursak, çoğu insan enerjinin odak noktası olarak irade ve kişisel güç ile ilişkili olan solar pleksusu kullanarak en büyük sonuçları elde edecektir.

Ayrıca diğer çakraları da denemenizi teşvik ediyoruz, buna kalp, boğaz, üçüncü göz ve taç dahil. Çoğu insan taç çakrasından yeni realiteleri tezahür ettirmenin doğal olarak çelişkili olduğunu görür, çünkü bu bölgede bilinç tüm fenomenleri yanılsama olarak görür ve tüm fenomenleri aşmaya eğilim vardır, bu nedenle bu çakradan çalışıldığı zaman herhangi bir şey yaratma içsel arzusu olmaz.

3B realitenizde tezahür ettirmek olan amacımız için, bir çok insan solar pleksusun en etkili olduğunu görecektir.

Farkındalığınız mide çukurunuzun arkasında yerleşik olan solar pleksusta iken, etrafınızda evren büyüklüğünde bir küre veya top imgeleyin, kürenin merkezi solar pleksusunuzdur. Bu topu, bu küreyi imgelediğiniz zaman, kürenin yüzeyinde sonsuz sayıda noktaların bulunduğunu ve Tüm Olasılıkların Küresi adını verdiğimiz şeyi aktive ettiğinizi kavrayın.

Yeni realiteleri tezahür ettirmede zorluk, şu andaki realitenin tek var olan şey olduğuna inanma eğilimidir. Algıyı “kilitleme” ve kendi algınız ve dışsal kuvvetlerin şartlandırması ile kendiniz için hazırlanmış olan yolu izleme eğilimi vardır. Sonsuz olasılıkların küresini imgeleyerek, algınızın yumurtasında bir çatlak yaratırsınız. Yeni olasılıklar ve yeni realiteler olası hale gelir.

Sonraki adım seçmiş olduğunuz realitede yaşayan gelecekteki kendinizi imgelemektir. Bir nesne veya bir durum tezahür ettirmeyi seçiyorsanız, kendinizi gelecekte bu nesneye veya duruma sahip olarak imgeleyin. Eğer bu, kendinizde tezahür ettirmek istediğiniz bir nitelik veya bir yetenek ise, bu nitelik veya yeteneğe gelecekte sahip olduğunuzu imgeleyin.

Bu hayali Gelecek Benliği önünüzde size rahat hissettiren bir mesafeye yerleştirin. Çoğu insan bu alanın, bu mesafenin 3 – 9 metre olduğunu görecektir, ama bu Gelecek Benliği ne kadar yakına veya uzağa yerleştirdiğiniz önemsizdir. Size rahat hissettiren bir bölgeye yerleştirin.

Sonra, solar pleksusunuzdan bu Gelecek Benliğin solar pleksusuna giden düz bir hat imgeleyin. Solar pleksusunuzdan bu Gelecek Benliğin solar pleksusuna bu hizalanmayı tutarken, sessiz niyet vasıtasıyla niyetinizi enerjilendirmesi için Sonsuz Olasılıklar Küresini çağırın.

Sessiz niyetle, iradenizin hareket etmesini kastediyoruz. Yüksek sesle, hatta sessiz olarak herhangi bir şey söylemeye gereksinim yok. Sözcüklere gereksinim yok. Bu bir onaylama değil.

Kozmik kuvvetlerin niyetinize hizalanmasına neden olan kişisel iradenizin hareketidir.

Bu, bilincinizin temel doğasıyla tüm olasılıkların mevcut olduğu bilgisi ve beklentisinden gelir. Bu nedenle, önünüzde Gelecek Benliğinizi hissederken ve solar pleksusunuzdan gelecek Benliğinizin solar pleksusuna uzanan hattın farkında olurken, sadece iradenizi hareket ettirirsiniz. İradenizi hareket ettirmek ile, onun bir yerlere gittiğini kastetmiyoruz. O, Kürenin yüzeyinden enerjileri çekerek dönmeye başlayan sabit üreteç gibidir. İradenizin bu sessiz hareketinin sözcüklere ihtiyacı yoktur. Bu sadece hem niyettir ve Tüm Olasılıkların Küresinin, kendinizi Gelecek Benliğinize (yaratmayı dilediğiniz tezahür etmiş realiteyi yaşayan benliğiniz) hizalama basit eylemiyle size bu enerji hatlarını, bu yeni olasılıkları göndermesinin beklentisidir.

Siz bunu yaparken, Kürenin yüzeyindeki birçok ışık noktası niyetiniz ile uyumlanan enerjiler yayar ve Kürenin yüzeyinin üzerindeki bu ışık noktaları ve solar pleksusunuz arasında kuvvet hatları olur. Kürenin yüzeyinden solar plesusunuza düzinelerce ya da binlerce hat olabilir. O zaman enerji artışı Gelecek Benliğinize yaratmış olduğunuz hat üzerinde akar.

Bu, yeni realiteyi enerjilendirir. O zaman bu Gelecek Benlik bizim “manyetik çekici” adını verdiğimiz şey haline gelir. Siz her gün bununla çalışmaya devam ettikçe, Gelecek Benliğinizin manyetik çekimini artırırsınız. Bunun sonucu çok boyutludur. Beyninizde, nörolojiniz vasıtasıyla bu yeni realiteyi tezahür ettirmenizi sağlayan yeni nörolojik ağlar yaratmaya başlarsınız. Bu manyetik çekici ayrıca bu realitenin tezahürünü hızlandıran beklenmeyen insanları, durumları ve fırsatları size çekerek, mutlu tesadüfleri de artırır.

Manyetik Çekicinin/Gelecek Benliğin Kuvvetlendirilmesi

Eğer tezahür ettirme eyleminize minnettarlık unsurunu da eklerseniz, hayatınızda bu yeni realitenin tezahür etmesini hızlandırabilir ve büyütebilirsiniz. Bununla, solar pleksusunuzdan Gelecek Benliğinizin solar pleksusuna akan enerji akışını duyumsarken, gelecek realiteniz için minnet duygusu eklemenizi kastediyoruz. Kendinizi gelecekte deneyimlerken, (yarattığınız) bu realiteyi yaşarken, hayatınızda buna sahip olmanın minnettarlığını deneyimleyin. Yaratma matriksinde minnettarlığın eklenmesi niyetiniz için güçlü bir yükselticidir.

Minnet konusu ve yaratım eylemi çok zengindir ve gelecekte keşfetmeyi umduğumuz bir şeydir, ama burada giremeyeceğimiz kadar çok karmaşıktır.

İnsan bilinci açısından, nörolojik realiteleri damgalamak ve yeni dışsal realitelerin yaratımı için en güçlü iki katalizörün ya korku ya da sevgi vasıtasıyla olduğunu söylemek yeterli. Korku, kollektif insanlıkta kontrol ve şu andaki ve gelecek sonuçları yönlendirme araçları olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Sevgi veya bu durumda minnettarlık da dışsal realiteleri yaratmak için güçlü bir araçtır. Bu dualite, kendisini kollektif tarihinizde ifade ettiği gibi, aslında keşfetmeye değer bir bölgedir.

Şimdi dikkatimizi yöntemin ileri aşamasına çevirmeyi diliyoruz. Eğer ileri tekniği uygulayamazsanız, buna üzülmeyin. Temel yöntem sonuçlar yaratmak için çok hızlı bir araçtır. İleri teknik sadece bu süreci daha çok hızlandırır.

Eğer temel teknik ile yeteri kadar uzun süre çalışırsanız, ileri tekniği uygulamak için gerekli olan ustalığı kazanırsınız.

İleri teknği anlatmadan önce dikkatinize getirmek istediğimiz son bir aşama vardır. Bu çok önemli aşama hem temel hem de ileri teknik için gereklidir. Bu basittir, ama çoğu zaman insanlar basitliği anlamaz.

Tezahür ettirmeyi dilediğiniz alemde bir şeyler yapmalısınız. Eyleme geçmelisiniz. Eğer değiştirmeyi dilediğiniz 3B yaşamınızdaki bir şey ise, yöntem ile çalıştıktan sonra bir şeyler yapın – yaratmayı dilediğiniz sonuç ile uyumlu olan bir eyleme geçin. Bu belki istediğiniz şey hakkında bilgi elde etmek olabilir ya da belki yaratmayı dilediğiniz realite ile hizalanmak için hayatınızda şeyleri nasıl yaptığınızı değiştirmek olabilir.

Eğer bu, bilincin başka bir alemindeki bir şey ise, o zaman o alemde eyleme geçmelisiniz. Gelecek mesajlarda bunu nasıl yapacağınıza değineceğiz, ama şimdi değil. Temel gerçek şu ki, bilincin veya varoluşun herhangi bir aleminde yeni bir realite yaratmak için o alemde eyleme geçmelisiniz.

İleri Teknik

Yukarıda tanımlandığı gibi gelecek Benliğinize enerji gönderdikten sonra, öz kimliğinizi şu andaki benliğinizden Gelecek Benliğinize değiştirin. Bu, farkındalığınızı veya farkındalığınızın bir kısmını fiziksel bedeninizden Gelecek Benliğinize getirmeniz anlamına gelir. Şimdi gelecek realitedeki bedenlenmenizi deneyimliyorsunuz. Kendiniz bu realiteye tam olarak bedenlenmiş hissederken, gelecek bakış açısından fiziksel bedeninize “geriye” bakın. Siz bu görevi gerçekleştirirken, iki realite birbirine yakınlaşırken bir salınım veya titreşim hissedersiniz. Bu sanki şu anda özdeşleşmiş olduğunuz Gelecek Benliğinizden gelen enerji dalgalarının, bu anda özdeşleşmediğiniz şimdiki benliğinizin dalgaları ile çarpışması gibidir.

Gelecekten gelen dalgaların şu andaki benliğinizin dalgaları ile çarpıştığı enerjisel nokta bir boşluk noktası (veya daha doğru olarak “boşluk bölgesi”) yaratır ve bu nokta (bölge) vasıtasıyla, şu andaki realiteniz gelecek realitenize hızla değişebilir. Tüm niyetler ve amaçlar için zaman çizgilerini sıçramış olursunuz.

İleri teknik için daha büyük bir ortam yaratmak için, daha önce verdiğimiz Zaman Çizgilerinde Sıçrama Sanatı başlıklı mesajı okumanızı kuvvetle öneririz. Bu yöntem kişisel amaçlar için kullanılabilirken, insanlık için yeni hayırlı realitelerin tohumunu atmak için 4 Kasım 2012’deki Dünya Meditasyonu sırasında kullanmanız umuduyla paylaşıyoruz.

Kasım 2012’nin ilk Pazar günü fiziksel olarak nerede olursanız olun, Dünya Meditasyonuna katılmayı dileyenler için hazırlık talimatları 1 Ekim’e kadar gönderilecek.

Sizler ister hoşunuza gitsin ister gitmesin, ister bilincinde olun ya da olmayın, yeni realitelerin tohum ekicilerisiniz. Bu bilgiyi paylaşmaktaki niyetimiz insanlık için hayırlı bir gelecek olasılığını artırmaktır. Dünya Meditasyonuna Seattle’daki workshopta kişisel olarak veya uzaktan katılmayı seçenleriniz için, bu olaydan önce bu yöntemi uygulamanızı istiyoruz. Hayatınızda değiştirmeyi dilediğiniz bir şeyleri seçin. her gün bu yöntemi kullanın.

Tek gerekli olan günde bir kez yapmanızdır. Bunu test edin. Nasıl çalıştığına bakın. Bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu direkt deneyimden anlayın. Sonra, bu yöntemde ustalaşarak insanlığa hizmette hızlanabilirsiniz. Üstatlığın bu seviyesine yükselmeye yeterli disipline sahip olanlarınızı çağırıyoruz.

Hathorlar
19 Ağustos 2012

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Tüm Olasılıkların Küresinin büyüleyici zihinsel bir yapı olduğunu görüyorum. Danışmanlarım tekniği bana öğrettiğinden bu yana (mesajı vermeden yaklaşık bir hafta önce), bu yöntemle yoğun şekilde çalışmaktayım.

Mesajın kendisini iyi açıkladığını düşünüyorum, ama yöntem ile ilgili bir kaç noktayı genişletmek istiyorum.

Temel teknikte, etrafınızda evren büyüklüğünde bir Küre imgeliyorsunuz, solar pleksusunuz Kürenin merkez noktası oluyor. Gözünde canlandıranlar için, bunun imgelenmesi oldukça kolay. Gözünde canlandıramayanlar için, görsel imgelere kaygılanmayın. Hangi duyusal yöntemde rahatsanız, onunla Küreyi ve yüzeyindeki sonsuz ışık noktalarını imgeleyin ve hissedin.

Bazı insanlar için, bu Kürenin ve ışık noktalarının hissedilmesi – duyumsanması anlamına geliyor. Diğerleri için, içsel bir ses onlara Küreyi ve ışık noktalarını tanımlar. Bazı insanlar Küreyi tek bir duyusal yöntemden fazlasıyla deneyimler, örneğin onu görür ve hisseder, duyumsar, vs.

Burada önemli olan nokta doğal olarak kullandığınız duyusal yöntem/yöntemler ile çalışmak ve Küreyi, ışık noktalarını veya Gelecek Benliğinizi “görmeye” çalışarak zamanınızı harcamamaktır.

Bir diğer nokta Kürenin büyüklüğü ile ilgilidir. Hathorlar kozmosun tüm veçhelerinden süptil enerjiler çekebilmeniz için evren büyüklüğünde bir Küre tavsiye ediyorlar.

Bu ilginç bir fikir, çünkü bazı fizikçiler evrenin büyüklüğünün sonsuz olabileceğini önerdiler. Gözlenebilir evrenin şu andaki ölçümleri onun yarıçapının yaklaşık 46 milyar ışık yılı olduğunu gösteriyor. Bu muazzam bir uzay hacmi, tüm pratikliğinde muhtemelen çoğumuzun kavrayamayacağı bir hacim. Bu idrak zorluğu hakkında danışmanlarıma sorduğum zaman, şöyle dediler…

Realite sizin kavrayabileceğinizden çok daha engindir; bununla birlikte, gerçekte eğer zihinsel algınızı sonsuzluğa genişletebilirseniz, çokboyutlu farkındalık/evrim açısından belirgin yararları vardır.”

Başka deyişle, kendinizi gerçekten, gerçekten BÜYÜK bir uzayda, kavrayabileceğiniz evrenden çok daha fazlasını kuşatan bir uzayda algılayabilmek için elinizden geleni yapın.

Bazı insanlar uzayın büyük zihinsel genişliğini yaratmakta rahat değiller. Eğer siz bu insanlardan biriyseniz, buna üzülmeyin – sadece Küreyi daha küçük yapın – Küre tarafından tamamen çevrelendiğiniz sürece istediğiniz kadar küçük yapabilirsiniz.

(Çokboyutlu veçheleri olan) bir insan varlığı olarak Tüm Olasılıklar Küresinin tam potansiyeli ile çalışma özgün kapasitesine sahipsiniz. Ama Küre ile başarılı şekilde çalışmak, iki zorunlu zihinsel tutuma bağlıdır: niyetiniz ve beklentiniz.

Başka deyişle, hayatınıza getirmeyi dilediğiniz yeni realite (örneğin sonuç) ile ilgili net bir fikre sahip olmalısınız. Belirlilik olmadan, niyet güçlerinizi çalıştıramazsınız. Tezahür etmiş realiteye getirmeyi dilediğiniz şey hakkında spesifik ve net olun.

Hathorlar ayrıca dualistik evrende bir sonuç yaratıldığında, yeni yaratıma karşıt – tepkiler olduğundan söz ediyorlar. Yeni realitede ne kadar çok etkili değişim varsa, o kadar etkili tepkiler olabilir. Bunun farkında olun.

Hathorlar kendinize ve başkalarına zararsız sonuçlar yaratmanızı kuvvetle tavsiye ediyorlar. Bu sizi  (ve başkalarını) hatalı yaratımlardan korumak içindir.

Ayrıca yeni realiteleri yaratırken, kendinize çok boyutlu yardım getirme yeteneğine ve dürüstlüğüne sahip olduğunuzda net olmalısınız. Bu tür beklenti Küreden solar pleksusunuza enerji indirmek için çok önemlidir.

Süptil enerji ile çalışan ileri uygulayıcıların bununla problemi olmaz. Eğer siz onlardan biriyseniz, dedikleri gibi “tereyağından kıl çeker gibi” yaparsınız. Ama eğer süptil enerjinin doğası ve onun niyet ile ilişkisinde deneyimli değilseniz, o zaman bu bir engel olabilir.

Hathorlar, Tüm Olasılıkların Küresinin çok boyutlu olasılıklara eriştiğini ve yöntemin bu çok fasetli realiteye erişmeniz için bir araç olduğunu ileri sürüyor.

Birçoğumuz kendimiz için yeni bir realiteyi lineer bir tarzda yaratmayı düşünürüz. Bu sanki hayatımız yalnızca düz bir çizgide sergileniyor gibidir ve yaratmayı dilediğimiz şeye katkıda bulunan 3B zaman çizgimizdeki spesifik şeyleri yaparız.

Ama Hathorlar alışmış olduğumuz şekillerde çalışmaya ilave olarak, çok boyutlu olasılıklardan çekebileceğimizi söylüyorlar. Potansiyel halinde var olan (ama henüz 3B realitesinde olmayan) bu yeni olasılıklar arzuladığımız sonucu enerjilendirebilir ve sadece şeyleri gerçekleştirmek için olağan 3B şeyleri yaparak ağır ilerlemekten daha hızlı tezahüre getirebilir.

Yaratmayı dilediğiniz şeyin net niyetini oluşturduğunuzda, farkındalığınızı solar pleksusa getirin ve kendinizin gelecekteki bir versiyonunu imgeleyin. Sonra solar pleksusunuz ve Gelecek Benliğinizin solar pleksusu arasında bir hattı duyumsayın. Bu hat çok boyutlu enerjilerin iletkeni olur ve imgelediğiniz Gelecek Benliğin manyetik bir çekici haline gelmesini sağlar, yaratmayı dilediğiniz sonucu çok daha hızlı bir şekilde realiteye getirir.

Hathorlar bu yöntem ile günde bir kez çalışmanın yeni bir realite yaratmak için gerekli zamanı büyük ölçüde azaltacağında çok netler. Kişisel olarak ben tüm süreçten geçmenin sadece 5 dakika aldığını gördüm, bu da bunu çok zaman etkili bir yöntem yapıyor.

Ayrıca Hathorlar gelecek realiteyi ifade eden bir şeyler yapmanız gerektiği gerçeğini vurguluyorlar. Başka deyişle, 3B’de arzuladığınız sonuca yönelik olan bir şeyler yapın. Hayatınızın dışsal realitesinde bir şeyler yapmadan yöntemi kullanmak, hem içsel hem de dışsal dünyalarınızda çalışmanızdan çok daha az etkilidir.

Hathorların yöntemi tartışması net ve tam yerinde olmasına rağmen, bu yöntem ile ilgili hala soruları olanlar için bunu adım adım sergileyeceğim. Eğer kapsanan adımlarda net iseniz, konuyla ilgili daha ince noktaların bazılarını tartıştığım İleri Teknik bölümüne atlayabilirsiniz.

Temel Teknik

Adım 1: Yaratmayı dilediğiniz şeyin spesifiklerinde net olun. Bu yaratıyor olacağınız Gelecek Benliğin temelini oluşturur. Ayrıntılarda güç vardır, bu nedenle spesifik olun.

Adım 2: Farkındalığınızı mide çukurunuzun arkasına, solar pleksusunuza getirin.

Adım 3: Kendinizi evren büyüklüğünde (veya bu kadar geniş uzayda rahat değilseniz daha küçük) bir Kürenin içinde imgeleyin. Solar pleksusunuz bu Kürenin tam merkezinde olsun.

Adım 4: Önünüzde Gelecek Benliğinizi imgeleyin. Çoğu insan için bu yaklaşık 3 – 9 metre uzakta olacaktır, ama bu Benliği size doğru hissettirdiği kadar uzağa koyun. Bu hayali Gelecek Benlik, yaratmayı dilediğiniz sonucu deneyimleyecek olan “siz”dir. O gelecek realitenin bedenlenmesidir, 5 nci adıma geçmeye hazırsınız.

Adım 5: Solar pleksusunuzdan Gelecek Benliğinizin solar pleksusuna işleyen bir hat imgeleyin.

Adım 6: Tüm Olasılıkların Küresinden solar pleksusunuza enerji indirmeyi harekete geçirin. Buradan enerji Gelecek Benliğinizin solar pleksusuna doğru aksın. Tüm Olasılıklar Küresinin çok boyutlu bir insan varlığı olarak varoluşunuzun erdemiyle sizin için mevcut olduğunu kavrar kavramaz enerji indirme başlar. Sonra sessiz niyet eylemiyle Küreyi aktive edin.

Adım 7: Deneyimde rahat olduğunuz sürece, Kürenin solar pleksusunuza ve Gelecek Benliğinizin solar pleksusuna enerjileri indirmesine izin verin.

Adım 8: Eğer çok istekli hissediyorsanız, Gelecek Benliğiniz olan manyetik çekiciyi kuvvetlendirmek için, deneyime minnettarlık hissi ekleyin.

Not: Bu tür enerji çalışmasında çoğu insanın zihinsel dikkatinin dalıp gitmesi normaldir. Eğer dikkat odağınız değişirse nazikçe onu çalışmakta olduğunuz bölgeye geri getirin. Yargılamayın, sabırsız olmayın, sadece kendinizi elinizdeki göreve geri getirin.

Adım 9: Tamamladığınız zaman, bundan geçtikten sonra kendinizle olmanız için bir kaç dakika ayırın. Süreç boyunca salıverilmiş olan süptil enerjileri bütünleştirebilmeniz için bu süre esnasında sessiz kalmak en iyisidir.

İleri Teknik

Yöntemin bu kısmının en ilgi çekici olduğunu görüyorum. Belki bunun nedeni son aşama sırasında dalga formlarının çarpışmasını hissediyor olabilmemdir. Sanki şu andaki realitemin durağan dalgaları, Gelecek Benliğimin durağan dalgaları ile üst üste biniyor gibi. Bu iki dalganın çarpışması bir boşluk noktası veya Hathorların açıkladığı gibi boş bir bölge yaratır. Bu dalgaformu kesişim bölgesinin güçlü bir dönüşüm matriksi olduğu görülüyor.

Ek olarak, Küreden enerjilerin ve potansiyellerin indirilmesinin, İleri teknik sırasında çok daha yoğun olduğu görünüyor.

Son olarak, tekniğin son aşamaları sırasında Hathorların ileri sürdüğü uzamsal değişim ilginç anormalliğini gördüm. Benzer bir fenomen ile karşılaşabilirsiniz, bu nedenle bundan bahsediyorum.

Öncelikle, Gelecek Benliğimin görüş açısından ve uzamsal perspektifinden şu andaki benliğime “geri bakma”nın biraz kafa karıştırıcı olduğunu gördüm. En sonunda değişimi yapabildim ve bu gerçekleştiği zaman Küreden gelen enerjiler alışılmışın dışına çıktı. Deneyim çok yoğunlaştı ve Gelecek Benliğimden şimdiki benliğime enerji akışının güçlü yüklenmiş dalgalarını hissedebildim.

Şimdiki benliğimden çok, Gelecek Benliğimde bedenlenmiş olma hissine tam olarak geçtiğimde enerjiler en yüksek noktasına ulaştı. Enerji rahatlık bölgem için çok yoğun olduğunda, Gelecek Benliğimden şimdiki benliğime anında fırladım. Ve şimdiki benliğime geri yeniden bütünlenme anlarında, bedenimin endorfinler ile dolup taştığını ve tüm deneyimin tuhaf şekilde eğlenceli olduğunu hissettim. Bu eğlenmenin ben dahil tüm dünyanın gerçek olmaktan çok rüya benzeri olduğu ve (fiziksel bedenler dahil) tüm formların hem fani hem de bir göz kırpışında değişime maruz olduğu kuvvetli zihinsel izleniminden dolayı olduğunu düşünüyorum.

Müzik Kullanmak

Bu işlemi yaparken arka plan olarak müzik kullanmaya gerek yok. Her ikisi ile de deneyler yaptım ve belirli türde müziğin daha derin bir deneyim üretebileceğini gördüm. Zamanın çoğunda süreci uygularken sessizliği tercih ediyorum. Bunda müziğin yardımcı olup olmayacağını görmeniz, bir tat alma ve nörolojik alıcılık konusudur.

Eğer arka plan olarak müzik çalmayı seçerseniz ve eğer bunun doğası psikoakustik ise, en azından alfa aktivitesinde artış üretiyorsa, dikkatinizi içinize döndüren bir şeyleri öneririm. Ayrıca müziğinizi kısık sesle çalmanızı öneririm, böylece içsel deneyiminizi rahatsız etmez.

Bazı insanlar hangi müziği önereceğimi bilmek istedikleri için, sizi kurtaracağım ve bunları buraya yazacağım. Tüm Olasılıklar Küresi ile kullanmayı sevdiğim şu andaki en favori besteler ya Infinite Pool: Entering the Holographic Brain ya da Lightship.

Hathor Dünya Meditasyonu, 4 Kasım Pazar, 2012

Tüm Olasılıklar Küresi kişisel sonuçların yaratılmasını hızlandırmak için kullanılabilirken, Hathorlar bu yöntemi, bizler kollektif olarak yeni bir zaman döngüsüne girerken başkalarının insanlık için pozitif sonuçlar yaratmak için kullanmaları umuduyla paylaşıyorlar.

4 Kasım 2012 Pazar günü saat 3 pm’de (PST), Hathorlar Tüm Olasılıkların Küresi etrafında merkezlenmiş Dünya çapında bir meditasyon yaptıracaklar*.

Eğer bu yeni yaratım meditasyonunda birze katılmayı planlıyorsanız, Hathorlar  meditasyona katılacak herkesin olaydan önce Küre ile çalışmalarını istediler. Son talimatlar ve hazırlık önerileri 1 Ekim 2012’ye kadar bu websitesinde duyurulacak.

*Üç günlük Yeni Realiteleri Tohumlama Sanatı Çalışmasına katılmayı seçenler için, Tüm Olasılıklar Küresini daha ayrıntılı keşfedeceğiz, bu yöntemin daha büyük üstatlığına götürecek. Dahası, Hathorların katalizör sesleri bu bilginin aktarımında anahtar ve dinamik bir rol oynayacak.

Tom Kenyon

Bu Mesaj ile İlgisi Olmayan Bilgi

Tom ve çalışması hakkında belgesel bir filmin şu andaki tanıtma filmini izlemek isterseniz, aşağıdaki linke tıklayın.

http://www.woodycreekpictures.com/main/archives/category/current-films/tom-film

(Çeviri: Saffet Güler)