Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Transformacja Samoograniczających Myślokształtów i Przekonań.

Planetarne przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

W związku z Galaktycznym Przesileniem jakie miało miejsce 21 grudnia 2012 roku, doświadczacie teraz zwiększonego napływu katalitycznych, ewolucyjnych energii. Ten stan rzeczy jest potencjalnie wznoszący ale również uciążliwy ze względu na wzrost polaryzacji ludzkości.

Skoncentrujemy się w naszych komentarzach na aspekcie wznoszącym tych nowych energii.

W efekcie nasilania się duchowego światła jakie dociera do układu słonecznego, wasze wyższe aspekty wymiarowe stają się coraz bardziej osiągalne.

W rzeczywistości wymiary te zawsze były osiągalne, jako że są one częścią waszej natury, ale wraz z przejściem przesilenia galaktycznego, niektóre zasłony uniosły się lub kontynuują swój  proces odsłaniania.

Wasze doświadczenia będą się różnić w zależności od indywidualnych zdolności wyczuwania subtelnych energii. Ale zmiana nastąpiła i wpłynie bez wątpienia na przebieg oraz podstawy historii ludzkości.

Jak to zostanie rozegrane na waszej osi czasu to się jeszcze okaże. To czym chcielibyśmy się tu zająć to metody i sposoby postępowania jakich możecie użyć aby pozytywnie wpłynąć na przebieg wydarzeń oraz osobistą ewolucję poprzez transformację samoograniczających form myślowych i przekonań.

Rozważania Filozoficzne

Z naszych obserwacji wynika, że pewne utrudnienia zostały wszczepione wam przez wasze religie i duchowe filozofie. Podczas gdy tego typu rozważania mogą się wydawać abstrakcyjne, faktycznie jednak określone formy myślowe wpływają na waszą percepcję i z natury swojej, ograniczają wasze doświadczenie w świecie materii.

Wiele, chociaż nie wszystkie religie czy duchowe tradycje, niewłaściwie postrzegają świat materii. Twierdzą, że niebo, raj czy inna wersja perfekcyjnej egzystencji, leży poza waszym doświadczeniem jako wcielonego człowieka.

Wydaje się, że niektóre z nich postrzegają waszą fizyczność jako błąd lub “grzech”, i że jesteście skażeni już przez sam fakt posiadania ciała. Chociaż może dystansujecie się intelektualnie od tego rodzaju przekonań, to takie myślokształty przemieszczają się poprzez zakamarki waszej kultury.  Wpływają one na to, jak większość ludzkości postrzega siebie samą.

Jeśli świadomie lub nieświadomie akceptujecie taki myślokształt, to stajecie się nim związani i będzie to wywoływało napięcie pomiędzy waszymi pozacielesnymi aspektami (np. waszą wielowymiarowością) a życiem cielesnym. Z naszej perspektywy jest to sytuacja niefortunna.

Postrzegamy świadomość jako jedno continuum, od najwyższych poziomów wibracyjnych, gdzie głównie króluje nie-dualność, w dół poprzez obszary światła, do światów materii. Z pewnością istnieją granice wibracyjne pomiędzy nimi, ale świat materialny jest tak samo uświęcony jak najwyższe królestwa światła i czystej świadomości.

Kiedy osiągniecie ten stopień zrozumienia, będziecie mieli dostęp do wszystkich wymiarów waszej istoty, co wpłynie na wzrost waszej duchowej odwagi, zdolność do głębokich wglądów, kreatywność jak i zdolność do leczenia i samoleczenia.

Chcielibyśmy zaproponować metodę, dzięki której wskoczycie w taką rzeczywistość – by doświadczyć jej bezpośrednio. Korzystanie z tej metody systematycznie, przyspieszy przejście od ograniczonego odczuwania siebie do waszej większej, wielowymiarowej Jaźni.

Niektórzy z was będą mogli dokonać przejścia szybko. Inni będą potrzebowali więcej czasu. Ile im to zajmie, zależy od stopnia “skażenia” ograniczającymi formami myślowymi.

Metoda

Metoda ta używa Centralnego Kanału energetycznego biegnącego od korony na czubku głowy przez centrum ciała do krocza (łac. perineum), punktu pomiędzy genitaliami a odbytem. Niektórzy określają ten kanał jako Tuba Praniczna, Kolumna Centralna lub Tajemniczy Kanał.

W tej metodzie, na początku wyczuwacie i wyobrażacie sobie kanał biegnący od krocza w górę, przez centrum ciała do punktu korony na czubku głowy.

Następnie wyobraźcie sobie, że kanał wydłuża się osiągając punkt powyżej głowy. Możecie zlokalizować ten punkt wznosząc na chwilę oba wyprostowane ramiona w górę, łącząc palce dłoni ponad głową. Tam gdzie palce dłoni stykają się ze sobą, znajduje się to miejsce. Według Alchemii Egipskiej, punkt ten jest energetycznym portalem waszego BA, waszej Świętej Duszy. BA jest aspektem waszej Istoty, która istnieje poza czasem i przestrzenią takimi jakimi wy je postrzegacie, wasze BA jest źródłem ogromnej duchowej wnikliwości i możliwości. Dla nas ten punkt jest tylko jednym z kilkunastu bram do waszej wielowymiarowości.

Kontynuując, przedłużacie wasz Kanał Centralny, poprzez krocze do Ziemi. W zależności od osobistej energetyki, kanał ten może przesunąć się kilkanaście centymetrów do Ziemi lub też zagłębić się w nią na kilka kilometrów. W niektórych przypadkach Kanał Centralny może osiągnąć samo centrum Ziemi. Poprzez to rozciągnięcie Kanału Centralnego do wielowymiarowego portalu powyżej waszej głowy oraz do Ziemi, symbolicznie dokonujecie połączenia świata materii oraz królestwa światła. Niektórzy określają to jako związek Ziemi i Nieba lub jako zaślubiny Ziemi i Nieba.

Następnym krokiem w tej metodzie jest włączenie Dźwiękowej Medytacji Aethos podczas utrzymywania uwagi na całym kanale biegnącym od portalu ponad głową poprzez centrum waszego ciała aż w głąb Ziemi.

Proponujemy abyście pracowali z pięciominutową wersją ścieżki dźwiękowej na początek. W związku z wysoko wibracyjną naturą Aethos będziecie mogli rozpocząć duchowe oczyszczanie waszego Kanału  Centralnego,  podczas utrzymywania uwagi w sposób jaki przedstawiliśmy powyżej.

Jak tylko będziecie kontynuowali pracę medytacyjną w takiej formie, wydobędziecie na powierzchnię swojej świadomości wszelkie formy myślowe jakie “zadomowiły się”, żeby to tak określić, w waszych systemach czakr oraz pamięci komórkowej.

Końcowym punktem oczyszczania z ograniczających przekonań i myślokształtów jest zdanie sobie sprawy, że jesteście Żywym Misterium. Jesteście związkiem materii i światła. To dzięki swej naturze, jesteście Mostem Pomiędzy Światami posiadając przez to dostęp do wszelkich skarbów w nich zgromadzonych.

Myślcie o tej metodzie jak o duchowym porządkowaniu. Wy określacie czy z przywoływanymi podczas medytacji przekonaniami chcecie dalej żyć czy nie. Jeśli nie, wyrzućcie je jak stary połamany mebel, który już do niczego wam nie jest potrzebny. Jeśli wam go szkoda zatrzymajcie go, jeśli nie, pozwólcie mu odejść.

Kiedy poczujecie się komfortowo z pięciominutowym nagraniem, spróbujcie z wersją trzydziestominutową lub z kilkoma pięciominutowymi odsłuchaniami w jednej sesji medytacyjnej. Jednakże NIE WYKONUJCIE tej medytacji częściej niż raz dziennie przynajmniej do czasu kiedy będziecie gotowi na podróże w inne światy.

Nie wywieszamy wam tego ostrzeżenia jako rodzaju “kosmicznej marchewki”, do wciągnięcia was w coś. Jest to wezwanie do duchowej trzeźwości aby was wyplątać z kulturowo wzmocnionych, negatywnych i ograniczających form myślowych.

Ta prosta medytacja może przynieść ogromne korzyści, pozwalając na oczyszczenie siebie z przekonań i myślokształtów ograniczających was w przeszłości.

Jeśli czujecie potrzebę przekształcenia waszych ograniczających myślokształtów i przekonań, proponujemy korzystanie z tej medytacji jak najczęściej.

Hatorowie
20 Lutego, 2013

Przemyślenia i Obserwacje Toma

Po otrzymaniu tego przekazu poprosiłem  moich mentorów aby podzielili się swoimi przemyśleniami na temat wydarzenia związanego z przesileniem 21 grudnia 2012.

Ich zdaniem podczas tego szczególnego zrównania galaktycznego, nastąpiła seria przepływów intensywnego światła duchowej energii z centrum galaktyki. I jak to wcześniej mówili,  zrównanie w żaden sposób nie zwiastowało końca planety. Miało ono na celu zapoczątkowanie nowej fali katalitycznych i ewolucyjnych energii.

Wyobrażam sobie całkiem sporą grupę rozczarowanych ludzi, kiedy rankiem 22 grudnia, stwierdzili, że nic szczególnego na zewnątrz się nie wydarzyło po tym całym wielkim halo.  Historia ludzkości pełna jest podobnych, katastroficznych przepowiedni, które się nie spełniły. Szybkie przeszukanie Internetu według frazy: ”historia przepowiedni końca świata” da wam obraz mnogości historycznych przepowiedni zagłady, które przychodziły i znikały.

Ale jeśli Hatorowie mają rację, to fizyczna planeta nie kończąc swojego istnienia w momencie przesilenia 2012, weszła w nową epokę.

Hatorowie podkreślają swoją obserwację, że ludzkość poddana została działaniu strumienia duchowego światła, którego przepływ możliwy był dzięki zrównaniu galaktycznemu. Jak ten rodzaj zastrzyku świetlnego wpłynie na każdego z nas, będzie różniło się pomiędzy poszczególnymi osobami.

Ponadto, Hatorowie przekonani są, że ten strumień światła działa w nas już samoistnie, poprzez nasze indywidualne struktury atomowe – dosłownie, wchodząc w interakcje z naszym wewnętrznym światłem i materią.

Poprosiłem ich o dodatkowe wyjaśnienie bo było to trochę niejasne. Spytałem, co mają na myśli mówiąc o interakcji pomiędzy materią a światłem.

Ich spojrzenie na wspomniane interakcje opiera się na założeniu, że materia i światło są ściśle powiązane, i pod pewnymi względami stanowią dwie strony tego samego medalu. Związek między światłem a materią został wyrażony przez Alberta Einsteina w słynnym równaniu E=mc2. Z tego punktu widzenia, nasze ciała składające się z materii mogłyby teoretycznie przekształcić się w światło pod pewnymi warunkami – dodałbym, pod ekstremalnymi i nietypowymi warunkami.

Ale to co zaintrygowało mnie w ich odpowiedzi najbardziej to ich odbiór natury samego światła. Dla nich światło fizyczne i światło duchowe są ze sobą ściśle powiązane. Zakres częstotliwości jaki określamy mianem „światła” (w zrozumieniu elektromagnetycznego widma częstotliwości, które widzimy naszymi oczami) jest tylko małą częścią całego spektrum energetycznego.

Według Hatorów, światło duchowe wibruje z dużo większą częstotliwością niż światło fizyczne (szybciej też niż jakiekolwiek inne kategorie energii w widmie elektromagnetycznym).  Jednakże z uwagi na ich bliski związek, światło duchowe może przesunąć się w dół skali częstotliwości w kierunku światła fizycznego, pod pewnymi warunkami i na odwrót.

Kiedy poprosiłem ich o bardziej dokładne wyjaśnienie stosowania przez nich określenia światło duchowe, odpowiedzieli że ten rodzaj światła jest wyrazem świadomości i zwykle spotykany jest tylko podczas głęboko odmiennych stanów świadomości – jak pewne typy Samadhi (trans jogi) lub podczas mistycznej kontemplacji. Dzieje się tak z powodu tego, że światło duchowe nie może być postrzegane z poziomu zmysłów fizycznych ale wyłącznie za pośrednictwem najgłębszych poziomów świadomości.

Kiedy więc Hatorowie powiedzieli: “silne interakcje pomiędzy materią  a światłem zaszły w naszych wnętrzach“, odnieśli się zarówno do fizycznego jak i duchowego światła.

Typowo ludzkie jest to, że każdy z nas inaczej odbiera zwiększony poziom interakcji pomiędzy światłem i materią. Niektórzy z nas wydają się wspinać w rozwoju świadomości, część z nas wydaje się dreptać w miejscu i jest też grupa, która wydaje się tracić zmysły. Irracjonalnie, niepokojąco duża liczba osób może kierować się w stronę szaleństwa.

Wraz ze wzrostem oscylacji materii w światło i światła w materię, Hatorowie są zdania, że będziemy świadkami zarówno przyspieszenia ludzkiej irracjonalności jak i oświecenia (w znaczeniu wzrostu duchowej świadomości). Świat będzie wydawał się coraz bardziej rozhuśtany pomiędzy samo-destrukcją a samo-zrozumieniem. Z tego i wielu innych jeszcze powodów, myślą oni, że bardzo pomocnym – o ile nie obowiązkowym –   będzie pozbywanie się starych form myślowych i przekonań.

Hatorowie postrzegają formy myślowe i przekonania jako oddzielne kategorie. Myślokształty są koncepcjami dotyczącymi rzeczywistości i kiedy określona kultura akceptuje taką formę myślową jako prawdę, staje się ona uznaną rzeczywistością –   bez znaczenia czy dana forma myślowa jest  poprawna czy nie.

Kiedy jednostka wypracowuje formę myślową będącą osobistym spojrzeniem na rzeczywistość, myślokształt taki staje się przekonaniem.

Metoda: Krok po Kroku

1. Wyobraźcie sobie i poczujcie swój Kanał Centralny biegnący przez centrum ciała, od krocza, w górę do waszej korony.

2. Rozciągnijcie Kanał Centralny do punktu BA ponad głową. W celu zlokalizowania tego punktu, podnieście na chwilę oba wyprostowane ramiona w górę i zetknijcie razem końcówki palców. Tam gdzie palce stykają się ze sobą,  jest główny obszar punktu BA.

3. Następnie rozciągnijcie Kanał Centralny w kierunku Ziemi tak daleko jak tylko jest to dla was wygodne.

4. Umieśćcie swoją uwagę wewnątrz Kanału Centralnego.

5. Włączcie Dźwiękową Medytacje Aethos skupiając cały czas swoją uwagę na Kanale Centralnym. Zacznijcie pracować z pięciominutową wersją medytacji dźwiękowej do czasu, aż nie będziecie zaznajomieni z oddziaływaniem tej metody na was.

6. W tym punkcie Metody macie dwie opcje.

Opcja 1:

Pierwsza opcja polega na pracy z danym myślokształtem lub ograniczającym przekonaniem, z jakim wiecie, że możecie mieć do czynienia. Podczas utrzymywania uwagi w Kanale Centralnym, pozwólcie energetyce myślokształtu/przekonania pojawić się wewnątrz kanału. Jego energetyka zaprezentuje się wam  w specyficznej modalności sensorycznej lub formie będącej dla was naturalną. Możliwe więc, że zobaczycie czy też poczujecie ją w jakiś sposób. Będziecie tego mogli doświadczyć w dowolny sposób (sposoby). Kiedy forma ta się ujawni, utrzymujcie swoją uwagę na niej podczas gdy medytacja dźwiękowa będzie w trakcie odtwarzania. Jeśli wasz umysł powędruje gdzieś w tym czasie, sprowadźcie go z powrotem. Utrzymujcie pracę z tą energetyką do czasu kiedy poczujecie pewien rodzaj otwarcia czy też rozluźnienia w obszarze, gdzie energetyka tego myślokształtu/przekonania się znajdowała.

Praca z jednym myślokształtem/przekonaniem może potrwać nawet przez kilka sesji z uwagi na jego szczególną gęstość lub głębokie osadzenie.

Opcja 2:

Druga opcja polega na użyciu Dźwiękowej Medytacji Aethos do sprowadzenia energetyki stłumionej (lub nieświadomej) formy myślowej do świadomej uwagi.

Kiedy wasza uwaga skupiona jest wewnątrz Kanału Centralnego, zauważcie co tam powstaje. Podczas odczuwania energetyki Kanału Centralnego, skupcie się na nim z pełną uwagą. To pozwoli wam odkryć myślokształt jaki do niej jest podłączony. Gdyby wasza uwaga gdzieś powędrowała, sprowadźcie ją z powrotem do wyczuwanej energetyki.

Możliwe jest wytworzenie się więcej niż jednej formy energetycznej w Kanale Centralnym. W takim przypadku, intuicyjnie skupcie się na jednej formie i pracujcie do czasu wyczucia jej otwarcia lub odpuszczenia w rejonie, w którym forma ta/przekonanie występowało. Wtedy możecie w kolejnej sesji wrócić do pozostawionej formy myślowej jeśli czujecie, że dalej jesteście skłonni to zrobić.

Tak jak w Opcji 1, często więcej niż jedna sesja będzie potrzebna do pracy z zagęszczonymi lub głęboko osadzonymi myślokształtami/przekonaniami.

Będziecie wiedzieli, że myślokształt/przekonanie został przetransformowany kiedy pojawi się odczucie zmiany gęstości lub otwarcia. Jeśli nie odczujecie tego w obszarze gdzie dana energetyka się pojawiła, kontynuujcie skupianie się na tej przestrzeni słuchając ciągle Dźwiękowej Medytacji Aethos do chwili kiedy otrzymacie czyste odczucie otwarcia lub rozluźnienia tego obszaru.

Jeśli jednak nie osiągniecie takiego odczucia zakończenia procesu, powróćcie do Metody ponownie w innej sesji, w celu dalszego transformowania myślokształtu/przekonania

Odczujecie coś nowego wewnątrz siebie kiedy w pełni przekształcicie formy myślowe/przekonania. I najprawdopodobniej będziecie odczuwać nowe mentalne, emocjonalne i/lub duchowe zasoby jakich nie mieliście wcześniej.

Będziecie musieli wracać do Metody wielokrotnie jeśli myślokształty/przekonania będą szczególnie zagęszczone (uparte) lub głęboko osadzone.

Końcowe Przemyślenia

Wierzę, że ta Metoda posiada moc zmiany osnowy gobelinu percepcyjnej rzeczywistości poprzez transformację  świadomościową samoograniczających form myślowych i przekonań.

Ta zdolność do postrzegania świata w nowy sposób, jak wierzę, jest jednym z większych (choć często pomijanych) potencjałów.

Moc zmieniania naszej percepcyjnej rzeczywistości jest nie mniejsza niż możliwość przekształcania zarówno siebie jak i świata.

Kliknięcie tutaj odeśle was do strony gdzie można będzie odsłuchać lub ściągnąć Dźwiękową Medytacje Aethos. Uwaga: pojawi się strona z Warunkami Odsłuchania (Listening Agreement Page), należy wyrazić zgodę przyjmując warunki Autora (ostatnie zdanie tekstu).  Odszukajcie  Dźwiękową Medytację Aethos ( the Aethos Sound Meditation). Można wybrać wersję pięciominutową jak i  trzydziestominutową.

Jeśli Planetarne Przesłania Hatorów są dla was nowością może zainteresuje was pierwszy materiał dotyczący Aethos. Można go znaleźć w dziale Archiwum Hatorów (Hathor Archives) pod tytułem Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości (The Aethos and Non-dual States of Consciousness.)

©2013 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com