Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Tektonische druk langs de Ring van Vuur

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

We gaven het in een eerdere mededeling al aan, de geologische tektonische activiteit is hoogstwaarschijnlijk aan het toenemen.

Het is nu aan jullie.

Er is een duidelijke toename van de spanning langs wat jullie de Ring van Vuur noemen  – die zich uitstrekt vanaf Nieuw-Zeeland tot Australië, via Indonesië, naar Japan en Noord-Rusland tot aan de westkust van zowel Noord- als Zuid-Amerika. Als gevolg van de interne trilling van de Aarde, zijn tevens de volgende gebieden mogelijkerwijs betrokken: het gebied dat jullie Yellowstone National Park noemen, de breuklijnen aan de oostkust van de Verenigde Staten, evenals Griekenland en Turkije.

Het zou kunnen dat je in toenemende mate last hebt van prikkelbaarheid, slaapstoornissen, een vreemd onverklaarbaar gevoel van uitputting, hoofdpijn en misselijkheid. Ben je zeer gevoelig, dan zou je bovendien last kunnen hebben van een trillerig gevoel op het cellulair niveau van je lichaam.

We zeggen niet dat massale aardbevingen immanent zijn, maar de kans is toegenomen. Dat geldt tevens voor zowel onderwater- als bovengrondse vulkanische activiteit.

De mensheid – en dus al het leven op aarde – bevindt zich op een scharnierpunt. We hebben al vaker vertelt wat er nodig is om deze krachten weer in balans te brengen, dus we zullen dat hier niet herhalen, eerdere berichten kun je nalezen op www.tomkenyon.com.

Besef dat de energievelden van jouw lichaam geworteld zijn in het grotere energieveld van de Aarde. Als gevolg daarvan zullen  jou symptomen verergeren, naarmate de tektonische spanningen toenemen. Dit is een biologische reactie. Op de momenten waarop jij last hebt van bovenstaande symptomen, raden we je aan om even te pauzeren en coherente  gevoelens – bijvoorbeeld waardering en/of dankbaarheid – in jezelf te genereren. Het hoogste niveau van coherentie – en tevens de meest efficiënte emotionele ruimte – is extase. Eerder hebben we al verschillende methoden gegeven om deze emotionele staat te creëren. Lukt jou dat nog niet, neem dan in ieder geval een moment voor jezelf – indien mogelijk stop je even met wat je aan het doen bent, rust en kom tot jezelf.

Wij  verwachten dat jullie in ieder geval de komende 10 jaar een toename van deze omstandigheden kunnen verwachten. In dit bericht willen we duidelijk maken dat de tektonische druk een mogelijke verklaring is voor enkele van de niet-alledaagse en vreemde fysieke, emotionele en mentale fenomenen die je ervaren hebt.

Sommigen van jullie zouden ook periodes kunnen hebben waarin het moeilijk is om mentaal gefocust te blijven. Het is alsof je hersenen niet in staat zijn om de aandacht vast te houden op de manier waarop je dat gewend was. Heb jij daar in ernstige mate last van, dan kan het moeilijk voor je zijn om logisch te denken. Er heerst een soort vaagheid in het mentale bewustzijn. Als je dit nog nooit eerder gehad hebt, dan zou dat niet alleen een gevolg kunnen zijn van de huidige tektonische druk, maar ook van de verschuivingen in de magnetische velden van de Aarde.

Wij hopen dat jullie onmiskenbaar beseffen dat de mensheid zich in het midden van een kritieke situatie bevindt.

Wij stellen voor dat jij je verdiept in de innerlijke techniek van Hologrammen – welke we eerder gaven, als een methode om jezelf in evenwicht te brengen – zeker nu de Aarde door deze overgangsprocessen heen aan het gaan is. Het betreft een eenvoudige methode die makkelijk te gebruiken is, daarom bevelen wij het van harte aan.

Ziehier de essentie van de Hologram van Balans samengevat: stel je voor dat je binnenin – en in het centrum – van een octaëder staat. Deze geometrische vorm bestaat uit twee vierkante piramides, die met elkaar verbonden zijn. Visualiseer deze denkbeeldige driedimensionale vorm zodanig dat je hoofd in de top van de bovenste piramide staat en je voeten op de top van de onderste. Alleen al het feit dat jij je bewust bent van deze geometrie rondom je, heeft een kalmerend en stabiliserend effect.

Als jouw kinderen last hebben van deze aardse overgangen, dan raden we aan om een spel met hen te spelen. Maak het niet te serieus, heb gewoon samen veel plezier. Help ze om een denkbeeldige octaëder om zich heen te creëren en doe het zelf ook. Vraag ze hoe ze zich voelen binnenin de octaëder. In de meeste gevallen zullen ze een gevoel van kalmte ervaren.  Vertel hen dat ze dit ‘denkbeeldige’ spel kunnen spelen wanneer ze maar willen. Maak er niet iets groots van. Je zal ze hiermee een schitterend en effectief innerlijk hulpmiddel geven, waardoor ze soepeler door  deze aardse overgangstoestanden kunnen bewegen. Vergeet het vooral zelf niet te gebruiken. Laat je niet misleiden door de eenvoud van deze geometrie. Visualiseer het eenvoudigweg zodra je onrust voelt.

Tot slot zijn er nog twee fenomenen die we willen bespreken. Het eerste heeft te maken met wat men het inter-dimensionale rasterwerk van de Aarde zou kunnen noemen, een reactie op de veranderingen van de Aarde. Het tweede betreft het inter-dimensionale rasterwerk van je eigen bewustzijn en lichaam.

Het energetisch en inter-dimensionale rasterwerk van de Aarde worden beide door de geologische formaties van de Aarde gecreëerd, tevens is dit rasterwerk ook verantwoordelijk voor het creëren van diezelfde geologische formaties. Met andere woorden, het rasterwerk is zowel oorzaak als gevolg.

De vorm van de Ring van Vuur lijkt op een slang die in zijn staart bijt. Dit symbool staat in de alchemie bekend als de Ouroboros en heeft een diepe esoterische betekenis. Naarmate de tektonische druk langs de Vuurring toeneemt, ontstaan er etherische scheuren – of spleten – in het rasterwerk van de Aarde, daar waar de tektonische druk optreedt. Woon jij in de buurt van één van deze gebieden, dan kun je hierdoor diepgaand worden beïnvloed.

Eén van de effecten – naast hoofdpijn, misselijkheid, lusteloosheid en verwarring – is een scheur tussen de werelden. Letterlijk gezien zal jij de driedimensionale werkelijkheid van de Aarde én een aspect van haar inter-dimensionale werkelijkheid tegelijkertijd ervaren. Dit proces lijkt op dat van een slang die zijn huid afwerpt zodra deze te klein geworden is – beweegt de slang, dan ontstaan er scheuren in de oude huid om de nieuwe te onthullen. Metaforisch gezien is dit wat er met de Aarde gebeurt via de activiteiten van de Vuurring, ook wel Slangenring genoemd.

Nog ander een effect hiervan is dat er scheuren of energetische openingen in jouw eigen energetische lichaam kunnen ontstaan – het maakt niet uit waar jij je op Aarde bevindt. Deze scheuren worden niet alleen veroorzaakt door de energie van tektonische druk, ook door uitbarstingen van emotionele energie – bijvoorbeeld redeloosheid of een plots inzicht. Op deze momenten vertoef jij – opnieuw – tussen de werelden in. De fysieke wereld zal op dat moment weinig substantieel of solide lijken – zowaar – is dit de waarheid van je illusie.

Maak je geen zorgen over wat anderen denken of voelen. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven, je eigen gedachten en je eigen gevoel. Kies ervoor te leven in de overvloed van vreugde – zoveel als jij creëren kunt, in het midden van een dergelijke chaos.

Dit is de weg die je naar omhoog leidt, los van wat er om jou heen gebeurt.

De Hathors

26 mei 2006

Gedachten en Observaties van Tom

Ik meen dat deze boodschap vrij vanzelfsprekend is, toch er zijn een aantal dingen die ik onder de aandacht wil brengen. Het eerste is hun opmerking over extase. In een aantal vorige berichten leggen de Hathors uit hoe je dat kan creëren. In het bericht ‘Extase en het Hart’ is de methode het meest duidelijk en gemakkelijk te volgen. Je vindt het op onze website op het tabblad Hathors of klik hier.

Voorts zou ik nog iets willen zeggen over de desoriëntatie – waarover de Hathors spraken – en die voortkomt uit de tektonische druk in de Aarde. Dit is niet hetzelfde als het gevoel van desoriëntatie wat een gevaarlijke medische aandoening kan signaleren – met name een beroerte. Ervaar jij een gevoel van desoriëntatie, wat gepaard gaat met plotseling pijn, een gevoel van  zwakte en/of ernstige hoofdpijn zonder bekende oorzaak, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

In het type desoriëntatie waar de Hathors over spreken, is er geen sprake van pijnsymptomen of een vermindering van het neurologisch vermogen. Dit type desoriëntatie wordt veroorzaakt door een verschuiving van de aandacht – van hoe we de wereld normaal gesproken ervaren als een driedimensionale ruimte, naar de wereld als een inter-dimensionale ruimte. Op zulke momenten lijkt de wereld een illusie, alsof de fysieke materie zelf illusionair lijkt. Volgens de Hathors zijn dit soort ervaringen – of ze nu veroorzaakt worden door spirituele praktijken of door de drukgolven van tektonische activiteit – voorlopers, een soort van voorbereidende ervaringen – van het opstijgen van het bewustzijn naar multi-dimensionale realiteiten. Maar op geen enkel moment in dit proces is er sprake van pijn of functieverlies.

Tom Kenyon,

26 mei 2006

Nederlandse Vertaling MvT