Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Pojawienie się zwielokrotnionych Węzłów Chaosu

Planetarne Przesłanie Hathorów przez Toma Kenyona

Wasza planeta wkracza w krytyczny stan przekształcenia, charakteryzujący się nasileniem ilości Węzłów Chaosu (Chaotic Nodes).

W naszym poprzednim przekazie omawialiśmy zmiany jakie mają miejsce na Waszej Ziemi w kontekście pojedynczych Węzłów Chaosu. Z naszej perspektywy w tej chwili mamy do czynienia ze Zwielokrotnionymi Węzłami Chaosu (Multiple Chaotic Nodes). Złożoność interakcji Węzłów dotyczy takich zjawisk jak anomalie pogodowe, zwiększenie liczby trzęsień ziemi czy erupcji wulkanicznych, krytyczne wyzwania dla eko-systemów planety, zmiany w rolnictwie i źródłach żywności tak samo jak i niestabilność polityczno-ekonomiczna.

Równolegle do Węzłów Chaosu, Słońce waszego Układu wchodzi także na wyższy poziom niestabilności i nieprzewidywalności. Samo w sobie wkracza w swój stan Zwielokrotnionych Węzłów Chaosu, napędzane przez własne cykle wewnętrzne ale także jest poddane wpływowi – jak to przekazaliśmy w poprzednich przekazach – Centrum Galaktyki.

Jest wiele fizycznych wyzwań, którym będziecie musieli stawić czoła w najbliższej przyszłości, ale nasz przekaz tym razem nie dotyczy fizycznego wymiaru tych trudności. Te zmiany i wynikające z tego wyzwania będą oczywiste dla każdego kto dostrzega więcej  niż tylko to, co powierzchowne w następujących właśnie wydarzeniach. W tym przekazie skupiamy się na emocjonalnym i duchowym kryzysie jakiemu stawiacie czoła.

Kiedy System wkracza w Zwielokrotnione Węzły Chaosu wzmaga to nacisk na te elementy czy istoty, które są obecne właśnie na poziomie wibracji, na którym Węzły Chaosu się wydarzają.

Pomówmy o tym w znaczeniu innym niż życie ludzkie. Z naszego doświadczenia wynika, że inne wymiary świadomości i istnienia także doświadczają własnej wersji Zwielokrotnionych Węzłów Chaotycznych. W ten sposób energetyczne wyzwania, którym stawiacie czoła nie ograniczają się tylko do Ziemi, ale rozciągają się na wszystkie wymiary świadomości i wszystkie istoty, włączając w to i te bezcielesne (istoty energetyczne bez ciała), powiązane z Ziemią i tą Galaktyką. Ale zejdźmy na Ziemię, do punktu waszego istnienia w czasie i przestrzeni.

Powiedzieliśmy wcześniej, że istoty żyjące w sferze istnienia, w trakcie pojawienia się zwielokrotnionych Węzłów Chaotycznych będą nieuchronnie znajdować się pod wpływem wzrostu liczby chaotycznych wydarzeń. W związku z chaosem związanym z pogodą, gospodarką żywnościową, problemami ekonomicznymi, nastąpi globalny wzrost społecznego niepokoju. Ten rodzaj niepokojów zwykle koncentruje się na fizycznym przetrwaniu ale w czasie gdy żądza przetrwania może prowadzić ludzi do pewnego rodzaju szaleństwa i nieracjonalności, jest coś bardziej podstępnego i ukrytego w obecnym stanie przekształcenia, w który wkroczyliście.

To ukryte niebezpieczeństwo związane jest z myślokształtami podtrzymywanymi przez wiodące religie i tradycje duchowe. Te myślokształty i systemy wierzeń utrzymują w Was pojęcie o odseparowaniu fizycznego i duchowego aspektu Waszej egzystencji. Świat fizyczny jest przedstawiany Wam w formie skażonej, natura postrzegana jest jako coś nad czym należy zapanować i zdominować (postępowanie takie jest w opozycji do postawy współtworzenia) i w efekcie Wasz świat po dopełnieniu życia jest miejscem, z którego się odchodzi.

Nie podzielamy tego poglądu. Nasze doświadczenie pokazuje, że świadomość jest ciągła od najwyższych wibracji światła do najniższych wibracji materii i każdy atom i subatomowa cząstka, z których składa się Wasz świat są uświęcone w swojej naturze – przez uświęcone rozumiemy relacje nawet tych najmniejszych cząstek do całości stworzenia.

Jako wpływ generowany przez wzrost Zwielokrotnionych Węzłów Chaotycznych, pojawią się tendencje u wielu osób do wchodzenia w swojej świadomości w różne urojenia i dysocjacje.

Ci którzy sztywno trzymają się przekonania o rozdzieleniu przestrzeni materii i ducha będą najbardziej podatni na te aberracje świadomości. I kiedy presja  na nich wzrośnie, ze względu na złożone interakcje Zwielokrotnionych Węzłów Chaosu, obserwować  będzie można wyraźną tendencję do oddzielania się ich coraz bardziej od rzeczywistości w wymiarze fizycznym. Tego typu oddzielenie będzie dalej napędzane przez religijne i duchowe formy myślowe w rodzaju „Koniec Czasów”, Dzień Sądu” czy „Oczyszczenie Ziemi”. Te umysłowe urojenia będą jakby wirusem zbiorowej psychozy, grup osób poddanych stresowi i przytłoczeniu przez globalny efekt związany z występowaniem Zwielokrotnionych Węzłów Chaosu.

“Linie na piasku”

Z naszej perspektywy, “na piasku” ludzkiej świadomości narysowana została linia. A linia ta to nic innego jak granica rozdzielająca tych, którzy podtrzymują oddzielenie materii i ducha w sposób jaki przedstawiają to główne religie od tych, którzy tego nie czynią. Strona po której stoisz zdeterminuje w dużym stopniu to na co się otworzysz w warunkach planetarnej i osobistej przemiany. Wszyscy Inicjowani muszą określić dla siebie co jest prawdą a co nie, zwłaszcza jeśli chodzi o podtrzymywanie religijnych rozdziałów między materią a duchem. A przez pojęcie Inicjowani, rozumiemy po prostu tych, którzy starają się rozwijać swoją świadomość, niezależnie od sposobu lub tradycji duchowych swojego działania.

Ścieżka  Serca

Z naszego punktu widzenia, przekroczenie progu pomiędzy światem niższej i wyższej wibracji przede wszystkim prowadzi przez serce. To przejście świadomości jest w istocie wewnętrzną podróżą od dolnych do górnych czakr. Otwarcie wznoszącej spirali możliwe staje się tylko wówczas gdy Inicjowany zarówno przekracza jak i przemienia swoją osobistą obsesję bezpieczeństwa, seksu i władzy. Wejście na wznoszącą spiralę świadomości pojawia się wówczas gdy czakra serca energetycznie otworzy się i przepuści ten strumień.

Paradoks i trudność zarazem spowodowane są tym, że  żyjąc w dualnym świecie każda akcja powoduje przeciw akcję. Metaforycznie, jest to jak ziarnko piasku w muszli małża: drażni. Ale poprzez proces samorozwoju, podrażnienie (np. dualizm) prowadzi do wytworzenia perły, paradoksalnie coś wartościowego powstaje z czegoś co było problematyczne. Każdy adept musi wykreować taką perłę własnej przemiany dla siebie. Żadna religia, żaden mistrz, nauczyciel czy guru nie zrobi tego za was.

Może się to wydawać zbyt dużym uproszczeniem ale z doświadczenia wiadomo nam, że najlepszym katalizatorem w procesie ewolucji i najmocniejszym polem wibracyjnym do zapewnienia bezpieczeństwa przejścia pomiędzy stanami podczas transformacji (ten proces , przez który teraz kolektywnie przechodzicie) jest droga poprzez serce, Wasze serce. Bądźmy tu bardziej dokładni. Jako, że ilość Węzłów Chaosu wzrasta, wzrasta też zagrożenie dla psychicznej i emocjonalnej stabilności. W efekcie zwiększy się liczba osób doświadczających rozchwiania świadomości. Obserwować będzie można u takich osób skłonność do samo- destrukcji. A ponieważ każdy z Was połączony jest ze wszystkimi formami życia na tej planecie, będziecie w jakimś stopniu dotknięci zawirowaniami emocjonalnymi doświadczanymi przez innych. Dlatego w tej sytuacji bardzo korzystnym jest dla Was jako Inicjowanych, pielęgnowanie spójnego stanu emocjonalnego, do którego stale powracacie, wzmacniając go jako rodzaj pozytywnie działającego atraktora Będziecie wówczas otoczeni pewnego rodzaju bańką energetyczną. Umożliwi to Wam w sposób jasny dostrzegać i odpowiadać dualistycznemu światu w którym żyjecie,  a jednocześnie Wasza wibracyjna esencja pozostanie bezpieczna wobec narastającego chaosu i irracjonalności innych. Jak tego dokonać to Wasz wybór. Jest wiele dróg by to osiągnąć. My oferujemy Wam dwie. Pierwsza jest najprostsza i podstawowa ale jest zarazem drogą do tej bardziej zaawansowanej. Zdajemy sobie sprawę, że sporo osób czytających ten przekaz może być niezaznajomionych z tego typu informacjami a inni są bardzo zaawansowani i to jest powodem, dla którego przedstawiamy obie techniki.

Technika Podstawowa

Pierwsza metoda jest dla tych, którzy nie rozpoznali jeszcze bezmiaru własnej świadomości. Jest prosta lecz wysoce skuteczna. Polecamy regularne pielęgnowanie, tego spójnego stanu w ogrodzie swoich myśli. Aby to osiągnąć po prostu należy utrzymywać stan uznania i wdzięczności, bez przyczyny jego wzbudzenia. Innymi słowy, nie doszukujcie się czegoś w otoczeniu lub w swoim życiu aby z tego powodu odczuwać wdzięczność czy uznanie. Po prostu wejdźcie w ten stan wibracji wyłącznie z powodu chęci znalezienia się w nim. Ten stan wibracyjnej spójności ciała i umysłu oraz ten typ mentalno–emocjonalnego wznoszenia działa jako przeciwwaga do kierującej w dół spirali jakiej doświadczać będzie wiele osób. Polecamy wchodzenie w taki stan emocjonalny kilkanaście razy dziennie. Tylko minuta lub dwie to wszystko co potrzeba, ale przez wchodzenie w ten stan wibracyjny w ciągu dnia, ćwiczycie swój mózg/umysł/ciało w uzyskiwaniu stanu spójności kiedy tylko sobie tego życzycie. Będzie to bardzo pomocna i ważna umiejętność umysłu kiedy wkroczycie w dalszą fazę planetarnej przemiany (na przykład pojawienie się Zwielokrotnionych Węzłów Chaosu) – Powodem, dla którego twierdzimy, że ta umiejętność będzie Wam pomocna to efekty przypisane właśnie Zwielokrotnieniu Węzłów Chaosu (Multiple Chaotic Nodes)

Wielu z Was doświadczy natężenia frustracji w swoim codziennym życiu. To dlatego, że podejmowane działania coraz częściej nie doprowadzą do oczekiwanych wyników. Nawet ci z Was obdarzeni większym intelektem i doświadczeni w działaniu, napotkają na nieprzewidziane przeszkody i niekoniecznie przyczyna będzie po waszej stronie. Będzie to związane raczej z działaniami bądź brakiem działań innych osób jak również nieoczekiwanymi problemami spowodowanymi przez wzrost liczby chaotycznych zdarzeń w otaczającym Was świecie.

Kiedy dotrzecie do kresu możliwości, możecie uruchomić Wasz atraktor wdzięczności i uznania, i użyć go w sytuacji emocjonalnego wzburzenia. W przeciwnym razie zaraza masowej histerii z pewnością Was dosięgnie. Pomyślcie o tej technice jak o kamizelce ratunkowej. Jest to coś pasywnego, w czym po prostu przebywasz i to tworzy pole wibracji, które z natury swojej zabezpiecza Waszą emocjonalną i duchową istotę.

Technika Zaawansowana

A to druga technika, którą chcemy się podzielić z tymi z Was, którzy są bardziej obeznani ze swoimi światami wewnętrznymi.

Omawialiśmy pierwszą część tej metody w poprzednim przekazie nazwanym Ekstaza i Serce   (Ecstasy and the Heart). Technika ta wymaga skupienia się na fizycznym sercu, nie na czakrze serca, i w czasie tego skupienia na fizycznym sercu wejdźcie w stan wdzięczności i uznania (jak w metodzie przekazanej wcześniej). Efekt utrzymywania Waszej uwagi na fizycznym sercu podczas doświadczania wdzięczności i uznania stwarza odczucie błogości lub nawet ekstazy o ile utrzymacie oba stany równocześnie wystarczająco długo.

Jak tylko wejdziecie w błogość lub ekstazę staniecie się świadomi przestrzeni pomiędzy atomami swojego ciała i otoczenia. To jest rodzaj przełączenia uwagi umysłu a opiera się na rzeczywistości kwantowej wskazującej, że w fizycznej materii 99% to pustka. Oczywiście , z powodu ograniczeń systemu nerwowego nie dostrzegacie swoimi zmysłami pustki między atomami, które składają się na Wasze ciała i środowisko. Ale nie-lokalny (non-local) aspekt Waszej świadomości, który nie jest skrępowany ograniczeniami fizycznej rzeczywistości może doświadczać tej przestrzeni. Końcowy etap tej techniki wymaga przełączenia uwagi. Jako, że stajecie się świadomi tej pustki w swoim ciele oraz pustki w przestrzeni wokół, wykonacie paradoksalny wyczyn świadomości. Wyślijcie wdzięczność i uznanie, którego doświadczacie, zarówno do pustki swojego ciała jak i do pustki wokół Was a także do cząstek materii, z których składa się Wasze ciało jak i cząstek, z których składa się Świat wokół. To utrzymanie obu, pustki i materii w wibrującym królestwie wdzięczności i uznania, może ujawnić swoją naturę życia zawartego i nie-zawartego w ciele fizycznym lub formie a jednocześnie świadomego nieograniczoności przez żadną formę. Jeśli wytrwacie, to możecie doświadczyć otwarcia przed Wami cudownych drzwi prowadzących do głębszych pojęć natury wznoszenia.

W odniesieniu do wyboru metody, proponujemy abyście zaczynali w miejscu gdzie aktualnie się znajdujecie. Pierwsza metoda jakkolwiek prosta jest wysoce skuteczna w ochronie przed zarazą ludzkiej irracjonalności i podniesie Was w górę z prądem wznoszącym spirali nawet gdy będziecie otoczeni osobami porwanymi nurtem przeciwnym, skierowanym w dół.

Kiedy uznacie, że jesteście na to gotowi można zgłębiać metodę zaawansowaną. Nie jest to jednak współzawodnictwo w wyścigu i walka o to kto będzie pierwszy u celu. Jedynym wymaganiem jest abyście utrzymywali stan wdzięczności i uznania tak często jak to tylko możliwe i wzbudzali go w sobie bez przyczyny. Królestwo tych wibracji będzie Waszym sojusznikiem podczas przechodzenia procesu planetarnego wznoszenia.

Kolejnym sojusznikiem w przejściu jest medytacja przekazana Wam w poprzednich przesłaniach. Nazwaliśmy ją Medytacją Wewnątrz Kryształowego Pałacu (The Crystal Palace Within), i zachęcamy Was do eksperymentowania z nią. Jeśli przemawia do Was, korzystajcie z niej często gdyż łączy Was ona z mądrością Gai (Ziemi) i ożywia centralne połączenie z Waszą wyższą Istotą. Ten Klejnot znajdujący się w Waszych głowach to Szyszynka.

Tych, którzy planują przyłączyć się do Ogólnoświatowej Medytacji 11 listopada tego roku (11.11.11) prosimy żeby popracowali z Medytacją Wewnątrz Kryształowego Pałacu (The Crystal Palace Meditation) tak często jak to możliwe aby przygotować się do następnego Dostrojenia Wymiarowego (Dimensional Attunement)

Dostrojenie Wymiarowe (Dimensional Attunement) to będzie medytacja dźwiękowa stworzona w celu transmisji światła  do przysadki mózgowej,  głównego regulatora systemu hormonalnego. Udzielimy wskazówek jak użyć tej medytacji dźwiękowej we własnym zakresie oraz jak to zrobić podczas medytacji światowej,  która będzie miała miejsce 11/11/2011.

Załączymy plik Dostrojenie Przysadki Mózgowej (Pituitary Dimensional Attunement) (medytację dźwiękową) w dziale Prezenty Dźwiękowe (Sound Gifts) na stronie internetowej w końcu Września lub na początku Października.

Podsumowanie

Tak jak powiedzieliśmy to na początku tego przesłania, wchodzicie w krytyczny czas stanu przejścia. Dla tych nie znających naszego przesłania zatytułowanego Przejściowe Stany Świadomości Transition States of Consciousness, gorąco polecamy zapoznanie się z tym materiałem.

Wasza Ziemia wkracza w niebezpieczny moment swojego ruchu w górę. Wiele aspektów Waszej rzeczywistości będzie zmieniać się na Waszych oczach, gwałtowniej niż możecie to sobie teraz wyobrazić. W związku z przyspieszeniem czasu,  transformacja Waszej cywilizacji przyspieszy wykładniczo. Wasze słowo „transformacja” dosłownie oznacza wyjście poza formę i w ten sposób zmienią się struktury rzeczywistości (w znaczeniu formy myśli i przekonań jak również zewnętrzne realia życia), które będą przechodzić gwałtowne zmiany. Wymagana będzie większa płynność (fluidity) świadomości. Bardzo istotna jest ochrona wibracji Waszej istoty. Wchodzicie w czas wstrząsów a w dodatku pojawiają się ogromne możliwości dla własnego rozwoju osobistego.

Zdajemy sobie sprawę, że nasili się polaryzacja w społeczeństwie jak tylko zwiększy się ilość i intensywność pojawiania się Węzłów Chaosu (Chaotic Nodes). I mimo pozostawania w zasięgu tej polaryzacji jeśli Wasze serca/umysły pozostaną otwarte, doświadczycie momentów głębokiego zjednoczenia z innymi, nawet obcymi ludźmi, kiedykolwiek spojrzycie im w oczy i rozpoznacie świętość tej chwili, świętość życia i świętość Ziemi.

Nasze myśli i błogosławieństwa są z Wami

Hathorowie
12 Sierpnia, 2011


Tom – Myśli i Obserwacje

Hathorowie twierdzą, iż obecnie spotykamy się z nasileniem ilości Węzłów Chaosu, co skutkuje zwiększonym występowaniem chaotycznych zdarzeń i sytuacji na całym świecie.

Hathorowie w swoim przekazie wymienili kilka z tych Węzłów, mających bardzo duży wpływ na Ziemski ekosystem. Powodują one tworzenie dziwnych wzorców pogodowych, które z kolei negatywnie oddziaływają na rolnictwo, zasoby żywnościowe, jak również mają wpływ na zmiany zachodzące na Ziemi (powstawanie trzęsień ziemi, wybuchy wulkanów), nie wspominając o gwałtownych zmianach ekonomicznych i politycznych.

Hathorowie w swoim przekazie nie poświęcają dużo czasu na fizyczne szczegóły tych kataklizmów. Przedstawiają całkiem prawidłowo, tak sądzę, że każdy kto spojrzy „pod powierzchnię” bieżących wydarzeń może poznać konsekwencje działań Węzłów Chaosu.

Główne cele ich przekazu są następujące. Po pierwsze, w jaki sposób  każdy z nas może stworzyć wibrujące pole ochronne (vibrational field of protection) jako, że ludzkość zbiorowo wkracza w stan przekształcenia ( doświadcza też w tym odpowiednio powiększającego się ogólnoświatowego chaosu) oraz po drugie zwracają uwagę na fakt ukrytego zagrożenia paradoksalnie nie fizycznego ale duchowego.

Odrzucają oni przekonania wynikające ze światowych religii oraz duchowych tradycji związane z toksycznym oraz zdradzieckim wpływem ich głównego nurtu myślowego – przede wszystkim opinie, iż natura/przyroda jest celem zniewolenia oraz zdominowania zgodnie z  naszą własną wolą (jako przeciwieństwo do postawy współtworzenia ze światem naturalnym/przyrodą – aby użyć własnych słów Hathorów). Po drugie, ma miejsce wieczny rozłam i walka pomiędzy duchem a materią. Hathorowie są przekonani o  toksyczności tych myślokształtów oraz systemie przekonań, o których wspomnieli w swoich ostatnich dwóch przekazach.

Współpracuję z Hathorami od dwudziestu lat, są oni zazwyczaj łaskawi, jeśli chodzi o innych pozwalając im na posiadanie własnej opinii.  Zwykle nietypowym jest dla nich aby podjąć twarde stanowisko.

Po otrzymaniu tego ostatniego przekazu, zapytałem jednego z moich Hathorskich mentorów  o ten niespotykany atak na dwa powszechne myślokształty znajdujące się w wielu religiach jak i duchowych tradycjach. Jego odpowiedź była następująca : Ludzkość znajduje się w tej chwili w punkcie zwrotnym i te dwa wcześniej wspomniane myślokształty są toksyczną trucizną, która zatruła i dalej zatruwa nasze zbiorowe zbliżenie się do życia samego w sobie   (wg niektórych z tych tradycji życie jest albo karą, błędem i/lub fikcją)

Hathorowie uważają te pojęcia za urojenia, gdyż wg ich postrzegania nie ma rozdzielenia pomiędzy duchem (tzn. między wymiarowymi rzeczywistościami) a materią.

W istocie, jak mówią, widzą oni świadomość jako jednolite kontinuum od najwyższych wibracji światła do najniższych wibracji materii. Materia jest dla nich z natury rzeczy święta ponieważ jest przejawem tego kontinuum. Tyle tylko, że rzeczy wolniej poruszają się w świecie materii niż w sferze światła.

W prawdziwym Hathoriańskim stylu, mówią, że każdy nowicjusz (tzn. każdy dążący do życia we wzroście świadomości) musi podjąć decyzje dotyczące religijnie utrwalonych rozłamów pomiędzy duchem a materią. Innymi słowy, nie mówią nam w co wierzyć (nawet nie powinni). Niemniej niewątpliwie przedstawiali nam swoje stanowisko „krystalicznie jasno”

Zbiorowe szaleństwo

Omówili oni także sytuację, w której wielu z nas doświadczy znaczących objawów niepokoju/stresu ze względu na bardziej intensywny wpływ Węzłów Chaosu.

Jednym z rezultatów stresu związanego z naturą ludzką wg. Hathorów będzie wzrost umysłowej i emocjonalnej niestabilności. Co więcej uważają, iż „ pojawi się tendencja dla wielu ludzi do wchodzenia w stany urojeń i dysocjacji świadomości

Psychospołeczna historia ludzkości całkiem jasno myślę pokazuje iż kiedy społeczne, ekonomiczne i/lub środowiskowe napięcia osiągają określony punkt krytyczny, problemy ze zdrowiem psychicznym jak grzyby po deszczu pojawią się w ludzkiej zbiorowości.

Psychiatra Carl Jung przewidział wkrótce po zakończeniu I wojny światowej, w oparciu o dręczące sny jego pacjentów wybuch II wojny światowej. Intensywność i podobieństwa koszmarów badanych pacjentów wskazały, że ludzka zbiorowość była głęboko zaburzona i zakłócona przez coś co miało ulec materializacji w niedługiej przyszłości.

W rzeczywistości, nowa dziedzina społeczno-psychologiczna zwracała uwagę na złożone interakcje społecznej i ekonomicznej presji, jak tworzą one reakcje na stres u ludzi i jak tego rodzaju stres może doprowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym. W związku z tym uważam badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego za bardzo interesujący kawałek materiału. Dla zainteresowanych tymi sprawami odsyłam do dokumentu zatytułowanego: “Social Stressors and Social Resources and their Health Consequences,” NIMH Office of Prevention and Special Projects, Bethesda, MD, August 17-19 1995.

Można również przeszukać internet i znaleźć ten dokument przez wklejenie poniższego adresu do wyszukiwarki:

http://www.mhsip.org/nimhdoc/socioeconmh_home2.htm

Ale skierujmy naszą uwagę z powrotem do komentarzy Hathorów mówiących o wzroście  stanów urojeń i dysocjacji świadomości, podają oni przykład tego jako oczekiwanie wielu na nadejście tzw. Judgment Day /Dnia Sądu.

Scenariusz końca świata

Pomysł, że jesteśmy blisko apokaliptycznej wizji końca świata nie jest niczym nowym. Niedawno, współczesny prorok obliczył, że koniec świata nastąpi 21 Maja 2011 roku. Opierał się on na tym co nazwał skrupulatną analizą Biblii. Jego wizja apokaliptycznego końca świata przeszła przez dużą grupę fundamentalnych ewangelicznych Chrześcijan. W dziwnym podsumowaniu ubiegłego tysiąclecia wielu z tych oddanych wierzących rzuciło pracę podczas gdy inni przekazali swoje oszczędności całego życia aby wykupić całe strony reklam oraz postawić billboardy w celu ocalenia niewiernych od wiecznego potępienia poprzez dołączenie ich do grupy w czasie tych ostatnich dni.

Kiedy przyszedł  i minął 21 maj  oraz zawitał 22 maj, nieświadomi, że to po prostu nie miało się wydarzyć wielu z tych „wierzących” było bez wątpienia wstrząśniętych. Inni jednakże nie opuścili okrętu i teraz mówią, że 21 maja był błędem w obliczeniach a poprawną datą końca świata jest 21 października 2011r.

Osobiście myślę, że kalendarz Majów jest czymś na podobieństwo kosmicznego licznika odległości. Kiedy kończy się kalendarz,  po prostu przekręca się i zaczyna odliczanie nowego cyklu czasu. Twierdzenie, że koniec świata nastąpi 21 grudnia przyszłego roku jest dla mnie jak mówienie, że mój samochód zniknie kiedy licznik kilometrów przekroczy 100 000 mil, po prostu tego nie kupuję.

Podczas różnych okazji pytałem Hathorów co myślą na temat końca kalendarza Majów i ich stanowisko jest zgodne. Koniec Wielkiego Odliczania Majów nie oznacza wg nich końca świata ale oznacza zakończenie świata jaki znamy do tej pory. Wierzą także, że potężny strumień energii będzie uwolniony 21 grudnia 2012 z Rdzenia Galaktyki, który czasami jest nazywany Centralnym Słońcem. Jednocześnie ten strumień będzie miał przekształcający wpływ na ludzkość ale to nie oznacza dla niech sygnału o końcu gatunku ludzkiego.

W rzeczywistości niektóre z ich przekazów dotyczących ludzkości skupiają się na kosmicznych wydarzeniach mających mieć miejsce w 2023r. Innymi słowy nie dostrzegają oni wkrótce końca rasy ludzkiej, ale obserwują radykalne zmiany zachodzące w globalnej świadomości ludzkości.

Ukryte i Niewypowiedziane konsekwencje

Historia w końcu oczywiście odkryje kto ma rację a kto się myli w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z końcem świata / End of the World stuff – to jest przypuszczenie oczywiście, przy założeniu że istnieje w rzeczywistości jakaś przyszłość dla ludzkości.

Być może pesymiści mają rację, koniec świata nastąpi w wyniku sądu ostatecznego spowodowanego przez rozgniewanego Boga, albo jak potwierdzają niektórzy zwolennicy  starożytnych interwencji obcych cywilizacji, wówczas gdy powrócą Anunnaki w celu zrewidowania genetycznie zmodyfikowanej ich niewolniczej siły roboczej tzn. gatunku ludzkiego

Możliwe jak wierzą niektórzy, iż „Wielka Dobroczynność” powróci i ocali nas przed nami samymi. Koniec kalendarza Majów wprowadza nas do nowego Wieku Bogów i wszystkie koszmarne rzeczy, które mają miejsce wokół nas będą jak zły sen kiedy się budzimy

Być może Majowie mają racje twierdząc iż koniec świata nastąpi w momencie końca ich kalendarza.

Myślenie o końcu świata niesie, przynajmniej dla mnie, niektóre wewnętrzne problemy niezależnie od ich pochodzenia. Dla jednego jest to, ze swej natury – samoistne i zasadniczo wpływa osłabiająco. Co ważne zbyt dużo czasu spędzanego nad zagłębianiem się w liczne scenariusze końca świata może naprawdę prowadzić do bardzo negatywnych stanów umysłu.

Niewypowiedzianą konsekwencją tego typu myślenia jest fakt zmniejszenia wszelkich działań jakie możemy podjąć w naszym życiu a nasza siła do działania, do zmiany sytuacji w naszym życiu jest jedną z naszych najważniejszych cech.

Wibrujące Pola Ochrony

W tym przekazie, Hathorowie podają dwie metody w celu poradzenia sobie z chaotyczną naturą stanu przekształcenia, w który wchodzi nasza planeta. Obie te metody zajmują się sercem i/lub stanami emocjonalnymi z nim związanymi. To nie jest zaskakujące, ponieważ Hathorowie powiedzieli mi, że najbardziej skuteczny i bezpieczny środek w celu przyśpieszenia duchowej ewolucji prowadzi przez serce oraz poprzez emocje uznania i wdzięczności.

Pierwsza metoda, którą się z nami dzielą jest dla tych, którzy są początkującymi w tego typu działaniach. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem i praktyką, możesz przejść do następnej sekcji, ponieważ informacje zawarte poniżej są bardzo podstawowe.

Bardziej zaawansowane techniki są zawarte w treści  The Advanced Technique/Philosophical Considerations – Zaawansowane techniki/Filozoficzne rozważania.

Technika podstawowa

Chodzi o to aby wejść w emocje, uczucie stanu uznania lub wdzięczności i wchodzić w ten stan ciała i umysłu bez powodu. Trzeba go tylko po prostu doświadczyć.

Innymi słowy , nie patrzysz na rzeczy w swoim życiu do których czujesz uznanie i wdzięczność. Wchodzisz po prostu w ten stan przez akt woli.

Kiedy przebywasz w tym  stanie ciała i umysłu tworzysz tzw. pozytywny atraktor/ positive attractor, który w pozytywny sposób wpływa na twój nastrój, myślenie, oraz zachowanie jak również na twoje wibrujące pole energii.

Hathorowie sugerują wchodzenie w ten stan wdzięczności i uznania kilka razy dziennie – tak abyśmy stali się „mistrzami” w wykonywaniu tej czynności – tzn., abyśmy praktycznie na życzenie i niezależnie od pory dnia mogli się w nim znaleźć.

Mówią, że ta umiejętność będzie nam pomocna i przysłuży się nam jak również innym 7 miliardom ludzi na Ziemi w momencie pojawienia się konsekwencji działań tak wielu Węzłów Chaosu. Innymi słowy – stan wdzięczności i uznania jest antidotum, umysłową/emocjonalną ochroną przed chaotycznie wywołaną reakcją na stres.

Praktyka czyni mistrza, czyli im częściej będziecie dokonywali „przerzuceń” do stanu wdzięczności i uznania tym bardziej sprawniejsi w tym się staniecie. Ten rodzaj emocjonalnego ćwiczenia mózgu jest właśnie tym – umiejętnością, i jak wszystkie umiejętności, mistrzostwo uzyskujemy przez dokonywanie powtórzeń. Musimy stworzyć w naszych mózgach  neuro-obwody abyśmy mogli na nie liczyć w momencie kiedy przyjdzie taka potrzeba.

Jeśli jesteś typem osoby, z dobrze rozwiniętą siecią neuronową, która umożliwia Ci dostęp do twoich emocji, możesz prawdopodobnie po prostu przypomnieć sobie uczucie wdzięczności lub uznania, i jeśli to robisz , zauważysz iż jakość twoich emocji zmienia się w spójne i pozytywne uczucie wdzięczności i uznania. Teraz wszystko co musisz zrobić to spowodować wejście w ten stan kilka razy na dzień. Rób to jako rodzaj umysłowego eksperymentu. Rób to w sytuacjach kiedy jest to łatwe i gdy jest to trudne, jak wtedy kiedy jesteś zdenerwowany, niecierpliwy albo zły. Zobacz co się dzieje kiedy ingerujesz we własne umysłowe /emocjonalne doświadczenie z tym spójnym emocjonalnym stanem wdzięczności i uznania, i pamiętaj im więcej będziesz ćwiczył tym bardziej biegły staniesz się w tych czynnościach.

Jeśli jesteś typem osoby, która nie posiada bezpośredniego dostępu do swoich emocji, możesz spróbować memory recall metod/metody przywołania pamięci. Polega ona tym, że kiedy pamiętasz zdarzenie albo sytuację w której doświadczyłeś emocji, wówczas zaczynają one wracać do twojej świadomości kiedy sobie o tym przypominasz.

Tak więc, pierwszym krokiem jest przypomnienie sobie czegoś w przeszłości do czego czułeś uznanie i wdzięczność. Nie ma znaczenia co było powodem. Mogło to być coś dużego, albo małego, Naprawdę nie jest ważne jak długo czułeś ten stan

Kolejnym krokiem jest przypomnienie sobie rzeczywistej pamięci. Zapamiętaj sytuację i szczegóły gdzie byłeś. Sprowadź swoje zmysły do tego doświadczenia. Wyobraź siebie będącego rzeczywiście w tej sytuacji, zobacz, usłysz i poczuj siebie w tym miejscu. Kiedy właściwie „dostroisz” swoją pamięć do tego, co miało miejsce, wówczas poczujesz wdzięczność i znów odczujesz te emocje.

Ostatnim krokiem jest pozwolić pamięci na  zanikanie w ten sposób, iż to co zostanie jest po prostu samym stanem uczucia. Jeśli odpoczywasz w tym spójnym stanie wdzięczności i uznania, zapoznaj się z jego jakością. W końcu będziesz w stanie przypomnieć sobie stan wdzięczności i uznania bez konieczności podążania do pamięci. Na tym etapie, jesteś gotowy wejść w spójny stan wdzięczności i uznania kilka razy dziennie. I pamiętaj praktyka czyni mistrza.

Niektórzy ludzie nie potrafią bezpośrednio  wejść w stan wdzięczności albo uznania ani też poprzez metodę przywołania go z pamięci. Związane jest to z wieloma różnymi czynnikami, również takimi jak jakość ich neuronowych  połączeń w mózgu oraz szczególnych doświadczeń z historii ich życia. Innymi słowy kiedy osoby te szukają czegoś w przeszłości do czego czują wdzięczność i uznanie, niestety dociera do nich pustka. Nie potrafią oni po prostu przypomnieć sobie żadnych pozytywnych doświadczeń, które mogłyby wyzwolić tego typu uczucia.

Jeśli zdarzy Ci się być tego typu indywidualnością możesz stworzyć nową sieć neuronową w swoim mózgu, która pozwoli Ci doświadczyć spójnego stanu wdzięczności i uznania mimo że nigdy wcześniej w życiu nie doświadczyłeś tego stanu.

Aby to zrobić będziesz zaangażowany w coś co możemy nazwać twórczą fantazją/creative fantasy. Jak dziwne mogłoby to się wydawać w pewnych sytuacjach ciało/umysł nie potrafi rozróżnić rzeczywistego wydarzenia od wyimaginowanego.

Podczas tworzenia uzdrawiającej fantazji, uwalniasz silne reakcje lecznicze w swoim ciele/umyśle, mimo iż źródłem tych bodźców jest twoja wyobraźnia.

Tak więc, pierwszym krokiem w tej szczególnej metodzie jest myślenie o czymś do czego czułeś wdzięczność i uznanie. Nie jest ważne, czym jest to wyobrażenie. Może to być coś naprawdę dużego albo prostego. To po prostu musi być coś, co sprawi, że poczujesz wdzięczność i uznanie

Następnie, zaczynasz budować fantazję przez wyobrażanie siebie w tej sytuacji i odbierając cokolwiek to jest co sprawi że czujesz uznanie i wdzięczność. Wyobraź siebie całkowicie w tej sytuacji tak jakby to się działo w tej chwili. Zobacz to, poczuj to swoimi zmysłami, usłysz dźwięki. Kiedy wypełniasz swoje zmysły, fantazja stanie się coraz bardziej realna dla Ciebie. Kiedy czujesz wzrastające w tobie emocje uznania i wdzięczności, pozwól opaść fantazji tak abyś pozostał w tym uczuciu.

Czasami ludzie mają drugorzędne reakcje na fantazje w odniesieniu do uczucia wdzięczności oraz uznania. Te wtórne reakcje mogą zawierać takie uczucia jak smutek, żal, złość, że nigdy nie mieli oni czegoś w życiu, co mogłoby wpłynąć, aby poczuli, czym jest wdzięczność lub uznanie.

Jeśli tak się zdarzy , pozwól sobie na doświadczenie reakcji wtórnych. Chodzi o to aby nic nie przykrywać szczególnie autentycznych emocjonalnych reakcji w swoim życiu. Chodzi o to aby wprowadzić nowe uczucie stanu, z którym możesz pracować.

Jeśli pozwolisz sobie na to aby poczuć wystarczająco długo wtórne reakcje, będą one w końcu zanikać w swojej intensywności. W tym momencie powróć do fantazji i pozwól aby uczucie wdzięczności i uznania zaczęło znów wzrastać. Później odpocznij pozostając w tym spójnym stanie tak długo jak długo będziesz się czuł z tym dobrze, abyś zaczął rozpoznawać jego jakość

Niektórzy ludzie z dużą ilością wtórnych reakcji mogą potrzebować kilku przejść przez tą metodę kreatywnej fantazji. Trzymaj się tego, jest to na prawdę warte wysiłku.

Kiedy czujesz narastające  uczucie wdzięczności lub uznania w wyniku pracy z fantazją bez udziału reakcji wtórnych jesteś gotów aby rozpocząć eksperymentowanie z opisanym powyżej spójnym stanem. Eksperymentuj. Wypróbuj to we wszystkich rodzajach sytuacji. Im więcej ćwiczysz z wchodzeniem, zgodnie z własną wolą w stan wdzięczności i uznania, tym większym mistrzem stajesz się w tym działaniu.

Jest jeszcze inna, często nieoczekiwana korzyść z wykonywania tego ćwiczenia. Jeśli dowolnie wchodzisz w spójny stan wdzięczności lub uznania tworzysz tzw. pozytywny atraktor/ positive attractor  i w końcu będziesz przyciągał sytuacje, ludzi, możliwości, które sprawią,  że będziesz czuł wdzięczność lub uznanie w swoim życiu.

Technika zaawansowana / Rozważania filozoficzne

Myślę, że całkiem istotne jest rozważenie filozoficznych skutków Techniki Zaawansowanej przed wejściem w dalsze szczegóły. Powodem tego wahania z mojej strony jest to, że zaawansowane techniki zmieniają dogłębnie  funkcjonowanie mózgu i wewnętrzną percepcję. Przekonany jestem również, że każdy z Was powinien wiedzieć w co wchodzi tak aby zdecydować czy faktycznie jest to coś, z czym chce eksperymentować czy też nie.

Czytając instrukcje Hathorów do tej metody, zauważyłeś że jest w tej technice moment kiedy koncentrujesz się na fizycznym sercu podczas odczuwania wdzięczności i uznania.

Jeśli pozostaniesz w tym stanie wystarczająco długo, doznasz nieoczekiwanego odczucia błogości i ekstazy. Wówczas, według Hathorów, pozostaniesz w tej błogości podczas kontemplacji (będziesz tego świadomy) odczuwając pustkę i przestrzeń obejmującą Twoje ciało.

Tego rodzaju dualne poczucie błogości i przestrzeni tworzy głębokie zmiany wewnętrznej percepcji. Jest to rodzaj uwolnienia, kiedy wprost doświadczasz nieskończoności i nielokalnej natury swojej własnej świadomości. Będąc w tym stanie wewnętrznej uwagi, przekraczasz ograniczenia twojego ciała i otaczającego cię świata.

Wkroczyłeś w nieskończony stan umysłu, nieznający żadnych ograniczeń.

Jeśli tak daleko wszedłeś w tą technikę, proponuję abyś spędził jak najwięcej czasu w tym rozszerzonym stanie świadomości i naprawdę nacieszył się tym przed pójściem krok dalej. Mówię to, bo właśnie dla mnie osobiście jest to niezwykle kojący stan umysłu i ciała.

W następnym kroku wysyłasz wdzięczność zarówno do przestrzeni okalającej Twoje ciało jak również do materii z jakiej Twoje ciało się składa – pamiętaj, że cała materia, wliczając w to Twoje ciało, w 99% składa się z pustki.

Wyobrażam sobie, że każdy z nas doświadczy tego na swój sposób. Dla mnie jest to doświadczenie dosłownie poruszające trzewia. Jestem sprowadzany ze stanu nieograniczoności umysłu do stanu, w którym związany jestem ograniczeniami ciała i jednocześnie doświadczający wyjścia poza nie. Innymi słowy jestem zarówno nie-lokalny jak i lokalny w tym samym czasie. To naprawdę dziwny stan.

Kiedy pozostaję w tym dualnym stanie nielokalnej i lokalnej świadomości wystarczająco długo, zaczynam doświadczać napływu energii do własnego ciała właściwie gdzieś od wewnętrznych jego obszarów. Moje ciało zaczyna wówczas wchodzić w swego rodzaju ruch wirowy (siedzę wyprostowany lub ze skrzyżowanymi nogami), znany w jodze jako kriyas. Kriyas – są znakiem że energie subtelne przemieszczają się przez ciało.

Ta faza omawianej techniki, przynajmniej dla mnie, nie jest odpoczynkiem gdyż utrzymuje napięcie i energetyzuje.

Według Hathorów, ta część Techniki Zaawansowanej generuje przepływ subtelnych energii z między wymiarowych przestrzeni ciała do ciała energetycznego KA i stamtąd do komórek ciała fizycznego przez mitochondria i dalej do DNA. Nie sposób określić w tym zapisie czy to co się dzieje jest faktycznie tym co się objawia w odczuciach. Przekazuję tylko, czego dowiedziałem się od Hathorów kiedy pytałem o moje osobiste doświadczenia z tą metodą.

Mówią Oni, że takie energetyzowanie przejścia przez KA/mitochondria/DNA udostępni wgląd w proces i naturę wzniesienia jeśli osoba praktykująca będzie stosowała tą technikę wystarczająco długo.

I to jest samo sedno filozoficznego dylematu. Zaawansowana Technika zmienia postrzeganie wewnętrzne w taki sposób, że będziecie doświadczali  nielokalnych (transcendentnych) aspektów swojej istoty jak również jej aspektów lokalnych.

Ponadto tworzy ona pomost pomiędzy aspektem materialnym (cielesnym) a aspektem,  który jest transcendentalny dla Twojego ucieleśnienia   Jednym z efektów tego mostu świadomości jest wprowadzenie do ciała bardzo silnej dawki energetyki z aspektu, który jest transcendentalny dla Twojego ciała.

Nie polecałbym tej techniki nikomu kto wierzy w rozdzielenie pomiędzy materią a duchem lub kto myśli, że dochodzi do walki pomiędzy duchem a ciałem. Technika ta na swoim podstawowym poziomie przyczynia się do uduchowienia materii. I jeśli nie jest to coś co ciebie interesuje nie polecałbym w ogóle wchodzenia w tą technikę.

Oto dwa linki do naszej strony, które mogą okazać się pomocne w odniesieniu do ostatniego przesłania Hathorów.

Cats and Dogs; Appreciation or Gratitude
https://tomkenyon.com/sound-gifts

The Crystal Palace Within: An Energy Meditation
https://tomkenyon.com/sound-gifts