Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Polskie Archiwum

Pieśń Najwyższego Przeznaczenia dla Dzieci Ziemi

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

Oferujemy tę dźwiękową medytację jako narzędzie dla tych, którzy chcą pomóc przyszłym pokoleniom ludzi na waszej Ziemi.

Ta metoda opiera się na rytuale, w który angażujemy się za każdym razem, gdy rodzi się nowy Hator. Jego lub jej rodzice i wszyscy krewni, śpiewają Pieśń Najwyższego Przeznaczenia. Pieśń, która jest śpiewana dziecku, aby stworzyć harmonijne pole intencji, podążające przez całe życie za nim, jako istotą Hator. Chodzi o to, aby istota ta miała głęboki i niezakłócony dostęp do swoich sił duchowych, a ponieważ życie stawia przed nią wyzwania związane z egzystencją w dualistycznym wszechświecie, to głębokie źródło siły może być w łatwy sposób wykorzystane.

Kiedy zastanawiamy się nad przyszłością Ziemi i nad niezwykłymi okolicznościami, przed którymi stają dzieci, inkarnujące na waszej planecie, jesteśmy poruszeni współczuciem, aby zaśpiewać im tę pieśń w tym samym duchu, w którym śpiewamy Pieśń Najwyższego Przeznaczenia dla naszych własnych dzieci.

Ze względu na stale rosnącą liczbę i intensywność Węzłów Chaosu, które teraz się rozwijają i będą się rozwijać na waszej planecie, przyszłość ludzkości jest w stanie szybkiej i radykalnej transformacji. Istoty, które inkarnują w tych okolicznościach, staną w obliczu bezprecedensowych wyzwań fizycznych, umysłowych, emocjonalnych i duchowych

Z naszego punktu widzenia „celem życia” jest zaoferowanie pola ekspresji, dzięki któremu istota może odkryć swoją głębszą naturę będącą pod presją istnienia, aby rozwinąć wyższe duchowe cechy i zdolności, które przeniesie w inny czas życia, jak również w inne wymiary rzeczywistości, które są trans-biologiczne, co oznacza królestwa ucieleśnienia, składające się bardziej ze światła niż z materii.

Jeśli odczuwasz rezonans w stosunku do intencji tej medytacji dźwiękowej, zachęcamy cię do zaangażowania się w nią, gdy tylko będziesz czuł się wezwany. W swej naturze ta medytacja dźwiękowa zapewnia uzdrowienie i pocieszenie tym, którzy z nią pracują. Kiedy słuchacie kodów dźwiękowych – wiedzcie, że bez jakiegokolwiek działania z waszej strony – one aktywują i przybliżają ogromną, tajemniczą i nieskończoną matrycę świadomości, która wyraża się w skończonej rzeczywistości twojego obecnego fizycznego wcielenia.

Pozwól swojej świadomości spocząć w czakrze serca (pośrodku klatki piersiowej) i wyobraź sobie – w jakikolwiek sposób, który wydaje ci się naturalny – że wszystkie przyszłe pokolenia dzieci urodzonych na tej Ziemi są przed tobą. Z pewnością będzie to bardzo duża liczba istot. Wiele z nich będzie pochodzić z innych obszarów kulturowych czy ras niż twoja. Po prostu obejmij je swoją świadomością. To pierwszy krok: po prostu być ich świadomym w swojej żywej wyobraźni.

Następnym krokiem jest dodanie harmonicznej, wspierającej w przyszłym rozwoju ich życia. Wyślij im poczucie odwagi, pocieszenia i uznania (lub wdzięczności) w tym wielkim wyzwaniu jakiego podejmą się, wcielając się w świat, który jest tak niestały i ulegający transformacjom.

Niektórzy z was mogą od czasu do czasu poczuć ogarniający strach, rozpacz, smutek i inne emocje związane z własnymi obawami dotyczącymi przyszłości. Jeśli pojawią się w tobie takie uczucia, odłącz się od utrzymywania przed sobą obrazu przyszłych dzieci Ziemi. Skoncentruj się wówczas na czakrze serca i pozwól, aby kody dźwiękowe przekształciły twój własny ból i niepokój o przyszłość. Po prostu bądź z kodami dźwiękowymi i pozwól, aby pojawiające się uczucia pozostały, nie próbując zmieniać tych emocji w jakikolwiek sposób. W końcu połączenie twojej świadomości i bólu emocjonalnego wraz z energią kodów dźwiękowych przekształci te uczucia i stworzy dla ciebie inną przestrzeń emocjonalną. Być może trzeba będzie pracować z kodami dźwiękowymi w ten sposób kilka razy i przy wielu okazjach, aby „wyczyścić” własne negatywne odczucia dotyczące przyszłości.

Nie pracuj z medytacją dźwiękową jako środkiem do wysyłania pozytywnych intencji przyszłym pokoleniom, dopóki sam nie będziesz emocjonalnie czysty.

Ważne jest, aby zrozumieć, że trzeba osiągnąć pewien stopień mistrzostwa duchowego, aby utrzymać pole wibracyjne niezbędne do przekazania pozytywnych zamiarów. Upewnij się, że możesz utrzymać ten pozytywny poziom przez cały czas trwania medytacji dźwiękowej.

Jeśli nie jesteś w stanie utrzymać tego pozytywnego pola wibracyjnego w swojej rzeczywistości emocjonalnej, pracuj z kodami dźwiękowymi wyłącznie w celu samooczyszczenia, w sposób jaki opisano powyżej. Uczyń to celem medytacji, a nie wysyłanie pozytywnych zamiarów przyszłym pokoleniom. Kiedy wyczyścisz wystarczającą ilość swojego materiału emocjonalnego, tak aby utrzymać pozytywną przestrzeń na czas trwania medytacji, dopiero wtedy możesz zaangażować się z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

Wraz z upływem czasu zdarzą się chwile, będące wyjątkowo korzystne do pracy z medytacją jako środkiem do generowania pozytywnego wpływu dla przyszłych pokoleń. Jeśli poczujesz związek z tą pracą, zawsze wyczujesz, kiedy nadejdzie ten moment. Mówiąc ogólnie, kosmiczne połączenia, manifestujące się jako księżyc w nowiu, księżyc w pełni i inne znaczące kosmiczne układy, stwarzają wysoce produktywne możliwości pracy z tą medytacją dźwiękową.

Tym z was, którzy czują powołanie do regularnej pracy z tą medytacją, dziękujemy w imieniu dzieci Ziemi i wszystkich przyszłych pokoleń.

Z naszej perspektywy cała świadomość w kosmosie, bez względu na to, jakie formy może przybierać, jest częścią misternie połączonego gobelinu światła i energii.

Zmiana w dowolnym obszarze kosmosu wpływa na inne obszary. Zatem ci, którzy pracują z tą dźwiękową medytacją, w celu wysłania pozytywnego zamiaru, wiedzcie, że z całą pewnością,  rozsiewacie nasiona korzystnych emanacji do ogromnego gobelinu życia.

Niech wszystkie istoty zostaną uzdrowione i wzniesione, aby wiedzieć, że są – bez wyjątku – żywym wcieleniem Wielkiej Tajemnicy i niech ich życie zostanie pobłogosławione przez to urzeczywistnienie.

Hatorowie
21 Października, 2019

Obserwacje i Przemyślenia Toma

Ta medytacja dźwiękowa jest rozbrajająco prosta, a pracując z nią przy różnych okazjach, mogę potwierdzić komentarz Hatorów, że:

„ta medytacja dźwiękowa zapewnia uzdrowienie i pocieszenie tym, którzy z nią pracują”.

Kilka razy czułem zdenerwowanie w związku z wydarzeniami na świecie i postanowiłem wtedy pracować z tą medytacją. W każdym przypadku czułem, że wchodzę w bardziej otwarty, pełny i pokojowy stan psychiczny/emocjonalny.

Ta medytacja dźwiękowa trwa 13:51 minuty i jest kompletną, nieredagowaną medytacją dźwiękową, przekazaną podczas sesji zamykającej warsztaty w Seattle w Waszyngtonie w 2018 r., które były nazwane: The Luminous Ones.

Po otrzymaniu tego przekazu, zadałem moim Hatoriańskim Mentorom kilka pytań, które moim zdaniem mogą nasunąć się niektórym osobom czytającym tę wiadomość.

Po pierwsze, podczas gdy zwracali się do tych dzieci, które będą inkarnować w przyszłości, nie wspominali o dzieciach już obecnych na Ziemi. Czy tę medytację można skierować do tych, którzy już się inkarnowali i są jeszcze w okresie dzieciństwa? Krótka odpowiedź brzmi „tak”, ale z zastrzeżeniem. Ważne jest, aby zrozumieć, by nie narzucać odbiorcom tej medytacji żadnych form myślowych, przekonań ani agend. Jedynym celem tej medytacji jest połączenie istot z ich wewnętrznymi siłami duchowymi i zasobami – a nie, i powtarzam, nie narzucajcie im żadnego ze swoich zasobów.

Ponieważ spodziewałem się wielu e-maili od miłośników zwierząt, zapytałem moich mentorów, czy medytacja ta mogłaby zostać wykorzystana również w celu skierowania pozytywnych zamiarów na istoty inne niż ludzkie, takie które jeszcze nie wcieliły się na tej planecie. Ich komentarz brzmiał – tak. W rzeczywistości powiedzieli, że niektóre dusze zwierząt są bardziej zaawansowane niż niektóre dusze ludzkie, a ponieważ transformacje planetarne, w które teraz wkraczamy, mają wpływ na wszystkie czujące istoty, medytacja dźwiękowa będzie również bardzo korzystna dla królestwa zwierząt. Powiedzieli też, że jeśli zdecydujesz się skierować pozytywne zamiary zarówno na zwierzęta jak i na ludzi, należy to zrobić podczas oddzielnych sesji.

Następny komentarz dotyczył duchowego zrównania. Według Hatorów niektórzy ludzie odczuwają większą bliskość do zwierząt niż do ludzi, a jeśli tak jest, po prostu zaakceptuj tę preferencję i wykorzystaj medytację do pracy wyłącznie z królestwem zwierząt.

Ich ostatni komentarz na ten temat był dla mnie dość interesujący. Powiedzieli, że ci, którzy używają medytacji do pracy wyłącznie z królestwem zwierząt, mogą w końcu zaobserwować u siebie poczucie nieoczekiwanego współczucia wobec ludzi, ponieważ wielu (jeśli nie większość) ludzi jest głęboko zranionych przez postrzegane oddzielenie od świata zwierząt i brak interakcji z królestwem zwierzęcych dusz.

I wreszcie odkryłem, że te kody dźwiękowe mają kilka interesujących właściwości.

Wspominam o tym dla tych z was, którzy są Uzdrowicielami Dźwiękowymi, odkrywcami Psychoakustyki i/lub Psychonautami Umysłu.

Kody dźwiękowe tej konkretnej medytacji są ułożone w nietypowych relacjach harmonicznych i przestrzennych. Wierzę, że te relacje harmoniczne i przestrzenne są częściowo odpowiedzialne za fluktuacje kwantowe i wielowymiarowe pola rotacyjne subtelnej energii, które wytwarzają drobne energetyczne tunele czasoprzestrzenne. Uważam ponadto, że dzięki tym nieskończenie małym tunelom czasoprzestrzennym (zwanymi też mostami Einsteina-Rosena) jesteśmy w stanie stworzyć pozytywny generator intencji dla przyszłych pokoleń.

Chociaż przynależność do nienarodzonych jeszcze pokoleń jest jedynym przedmiotem tej medytacji dźwiękowej, uważam, że tworzymy również pozytywny efekt dla nas samych poprzez akt służenia wyższemu dobru przekraczającemu nasz własny interes.

Kliknik tutaj aby posłuchać i / lub pobrać Pieśń Najwyższego Przeznaczenia dla Dzieci Ziemi (A Song of Highest Destiny for the Children of Earth)

Uwaga: po kliknięciu powyższego linku nastąpi przejście do strony Listening Agreement (Umowa Korzystania z Materiałów Dźwiękowych). Po zaakceptowaniu warunków będziesz mieć dostęp do szerokiej gamy plików audio, w tym medytacji dźwiękowych, wykładów i wywiadów. Wszystkie one są oferowane bezpłatnie do użytku osobistego. Aby zlokalizować Pieśń Najwyższego Przeznaczenia dla Dzieci Ziemi, po prostu przewijaj w dół, aż znajdziesz ten tytuł.

Wiadomości nie związane bezpośrednio z tym przekazem

Ślad węglowy

W ramach naszych wysiłków na rzecz zmniejszenia śladu węglowego i wyeliminowania stosowania tworzyw sztucznych wprowadzimy pewne zmiany w naszej działalności wydawniczej.

Zmiany te obejmą ostateczne wycofanie większości fizycznych płyt CD, ostatecznie zastępując je tylko plikami do pobrania. W tej chwili większość nagrań jest nadal dostępna jako fizyczne dyski CD, ale kiedy zapasy wyczerpią się, nie będziemy ich uzupełniać. Jeśli chcesz otrzymać  płyty CD z nagraniami warsztatowymi i innymi kompozycjami muzycznymi, sugerujemy, aby zawczasu je kupić.

Rozpoczęliśmy również długoterminowy projekt konwersji wszystkich naszych książek na formaty PDF do pobrania. W tej chwili nie planujemy usuwać fizycznych kopii naszych książek, i przez jakiś czas będziemy oferować zarówno papierowe egzemplarze jak i pliki PDF.

Należy pamiętać, że wdrożenie projektu PDF zajmie trochę czasu. Jeśli jesteś zarejestrowany, aby otrzymywać powiadomienia e-mail o dostępności nowych produktów lub warsztatów, otrzymasz automatyczne powiadomienie. Jeśli nie jesteś zarejestrowany i chcesz to zrobić, po prostu przejdź do zakładki Kontakt na stronie głównej.

The Luminous Ones

Jak wspomniano w powyższym przesłaniu, Pieśń Najwyższego Przeznaczenia dla Dzieci Ziemi jest kompletną, niezredagowaną medytacją dźwiękową z Warsztatu w Seattle, który został nazwany The Luminous Ones.

Nagrania na żywo z tego wydarzenia są obecnie dostępne zarówno jako płyty CD, jak i pliki audio do pobrania w formacie mp3.

To wydarzenie było niezwykłe ze względu na szeroką gamę istot niebieskich, które przekazywały swoje świetliste energie. Ten zestaw nagrań, składający się z szesnastu medytacji dźwiękowych, obejmuje transmisje dźwiękowe z linii hatoriańskiej, hinduskiej i szamańskiej, a także godną uwagi medytację dźwiękową od XIII-wiecznego mistrza dżogczen, Longchenpy.

Kliknij tutaj by wejść do Sklepu by uzyskać więcej informacji

 

 ©2019 Tom Kenyon All Rights Reserved. Możesz dzielić się tą informacją z kimkolwiek jednak bez zmieniania jej w żaden sposób, bez pobierania gratyfikacji oraz umieszczając informacje o prawach autorskich. Dotyczy to wersji drukowanej. Medytacje dźwiękowe mogą być wykorzystywane jedynie do osobistego użytku. Jeśli chcesz przekazać medytację dźwiękową przyjaciołom, wskaż im naszą stronę internetową lub zwróć się o zgodę do Autora.