Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Arhiva Română

Peștera Altruin 

Un mesaj planetar hathor prin Tom Kenyon

Peștera de stâncă din interior. La ieșire, ceață și pâclă sinistre

Voi și Pământul, împreună cu toate viețuitoarele lui, treceți prin niște transformări uriașe.

Ați intrat indiscutabil în cea de-a șasea extincție în masă. Iar relativa stabilitate a erei holocen a cedat locul erei antropogene (adică schimbări la nivel de ecosistem datorate acțiunii omului).

Instabilitatea crescândă a ecosistemului va continua să genereze tipare meteorologice anormale. Iar încălzirea globală în creștere va supune la un stres excesiv orice viață biologică. Într-adevăr, fundațiile vieții în sine, rețelele complexe și vaste ale formelor botanice de viață sunt și vor continua să fie suprasolicitate la maxim. De bună seamă că acest lucru va avea efecte amenințătoare asupra agriculturii. Dar suprasolicitarea formelor botanice de viață nu are loc doar la nivelul plantelor pe care le mâncați sau cu care vă hrăniți animalele, ci și la nivelul plantelor care trăiesc pe uscat și în apă, și care sunt indispensabile supraviețuirii majorității speciilor de animale.

Fenomene de extincție li s-au mai întâmplat până acum formelor de viață, dar în cazul de față, circumstanțele necesare producerii ei au fost create de activitatea umană.

Pentru a fi bine înțeleși, prin extincție în masă nu ne referim la distrugerea completă a tuturor formelor de viață. Ne referim mai degrabă la probabilitatea crescută ca toate speciile să fie afectate într-un mod nociv, iar ca multe dintre ele (dar nu toate) să dispară.

Examinând linia temporală probabilă a planetei voastre din perspectiva noastră, noi anticipăm că omenirea, ca întreg, va supraviețui, însă va fi inevitabilă o pierdere foarte mare de vieți umane (în afară de cazul în care apare minunea unei cooperări internaționale într-o manieră rapidă și eficace).

Din punctul de vedere al dimensiunilor mai înalte și, desigur, după înclinațiile pe care le avem ca ființe de lumină, viața umană nu are drept scop supraviețuirea biologică. Viața umană oferă mai degrabă o poziție ideală unică în cadrul Multiversului de a evolua spiritual cu rapiditate, trăind experiența confluenței timpului și spațiului, prin care oamenii percep direct fluxul dinamic al cosmosului. Această stare exaltată de schimbare constantă din cadrul cosmosului nu înseamnă nimic altceva decât transformări eterne ale energiei în lumină și în materie și apoi iar de la început, asemenea unei benzi Möbius infinite ce se întoarce spre sine ca un șarpe care își înghite coada.

De la distanță, acest dans al existenței este minunat de privit. Dar dacă te afli în mijlocul lui poate fi de fapt ceva cu totul tulburător, în afară de cazul în care ai învățat să rămâi într-o stare de conștiință ce transcende toate fenomenele.

Presiunile la care care e supusă o ființă întrupată (mai ales acum) sunt imense. Și deși metafora aceasta e pe punctul de a deveni un clișeu, ea este totuși valabilă. Ființa umană se aseamănă mult cu o bucată de cărbune. Or, la fel ca în cazul cărbunelui, atunci când se exercită presiune asupra psihicului unui om, acesta fie clachează, fie se transformă într-un diamant.

Pe măsură ce înaintați în secolul XXI, cu toate progresele lui tehnologice aferente, vă confruntați în același timp cu dovezi crescânde ale celei de-a șasea extincții în masă.

Cât de ciudat și ironic!

Desigur că e posibil (și chiar probabil) ca indivizi foarte creativi și grupuri de triburi-gând (o grupare de persoane care împărtășesc perspective și pasiuni similare) să creeze tehnologii noi care să ajute la atenuarea numeroaselor efecte devastatoare ale celei de-a șase extincții în masă. Din punct de vedere practic, este lucrul de care e nevoie. Iar noi îl vedem desfășurându-se în moduri surprinzătoare, pe măsură ce omenirea devine conștientă de impasul existențial în care se află.

Această perioadă din istoria umană, deși e plină de dificultăți serioase, nu trebuie să însemne sfârșitul istoriei umane, ci ea poate mai degrabă să introducă o nouă renaștere a creativității și cooperării, pe măsură ce omenirea se ridică la înălțimea situației și se ocupă fără ocolișuri de provocări. Într-adevăr, în ciuda ei însăși, omenirea are o rezervă imensă de creativitate și adaptabilitate în condiții de stres.

 

O metodă de a înflori în condițiile unor dificultăți copleșitoare este arta de a vă mări gradul de conștientizare atât exterioară (ceea ce se petrece de fapt în jurul vostru), cât și interioară (ce mențineți în conștiința voastră – adică tiparele voastre de gândire-creație, tiparele emoționale pe care le creați în voi înșivă și felul cum le proiectați în „mediul exterior” vouă). Punem în ghilimele cuvintele „mediu exterior” deoarece din perspectiva noastră nu există de fapt interior versus exterior. Ceea ce percepeți ca fiind realitate exterioară este de fapt o proiecție și un aranjament magic de energie-lumină-materie ce-și are originea în nivelurile cele mai adânci ale propriei conștiințe.

Acum…

Există nenumărate modalități de mărire a conștientizării. Iar cu ajutorul unei conștientizări (atât exterioară, cât și interioară) mărite, puteți înfăptui lucruri mărețe.

În trecut, v-am oferit diverse mijloace de a atinge numeroase tipuri de conștientizare interioară. V-am recomanda așadar să mergeți la Arhive pentru a citi despre ele, multe dintre ele incluzând folosirea sunetului – căci noi suntem Artizani ai sunetului care folosesc sunetul și vibrația în scopul de a influența rezultate pozitive.

În mesajul de față, vă împărtășim o nouă meditație cu sunet pentru a ajunge la o conștientizare interioară crescută, în timp ce vă punem la dispoziție o restaurare energetică prin intermediul fluxului de energii subtile ale luminii. Numim această meditație cu sunet Peștera Altruin/The Cave of Altruin, numele ei fiind un fel de joc de cuvinte, ca în All-True-In [All/tot, toate; true/adevărat, autentic, real; in/în interior. N.t.].

Câmpul de sunet are o durată de numai 11 minute, dar în acest timp scurt el poate să vă modifice profund conștiința și să vă deschidă către o lume vastă de transformări magice.

Există câteva elemente de avut în vedere când folosiți Peștera Altruin.

Câmpul de sunet este un vortex acustic rotitor ce vă va modifica starea de conștiință, dacă vă veți concentra atenția relaxată pe sunetele în sine. Când mintea se abate, îndreptați-vă cu blândețe atenția înapoi la arhitectura tiparelor acustice ce se schimbă constant.

Un nivel mai profund de vindecare și transformare vă devine disponibil dacă ascultați sunetele în timp ce vă odihniți în Peștera Altruin, pe care o creați în tărâmurile imaginare ale minții voastre.

Imaginați-vă și simțiți că vă aflați într-o peșteră frumoasă și spațioasă. Pereții sunt de culoare albastru închis, ca a lapisului. În pereții, tavanul și podeaua peșterii sunt încrustate nenumărate nestemate din pietre prețioase, semiprețioase și Pietre prețioase ce îndeplinesc dorințe. Tipul acesta de Pietre prețioase ce îndeplinesc dorințe nu se găsește în realitatea voastră 3D, el existând mai degrabă în tărâmurile subtile ale luminii. Prin termenul de Pietre prețioase ce îndeplinesc dorințe, nu insinuăm că ele v-ar îndeplini dorințele lumești. Mai curând, emanațiile lor aduc în prim-plan atributele și calitățile voastre mai înalte. E necesar ca aceste aspecte superioare ale naturii voastre să fie aduse în față, spre bineIe vostru și al tuturor ființelor, inclusiv spre binele măreței ființe – Zeița Gaia – care are nevoie acum de ajutorul vostru, la fel cum voi aveți nevoie de ajutorul ei pentru a supraviețui și prospera.

Toate aceste bijuterii, pietre semiprețioase și nestemate sunt din altă linie temporală decât a voastră. Ele sunt dintr-un Pământ aflat în viitorul îndepărtat, care a trecut prin Marele Tumult, iar ecologia lui a fost vindecată și restaurată cu ajutorul unor realități vibraționale noi din regnul mineral.

Când combinați focalizarea atenției asupra sunetelor cu relaxarea voastră într-o experiență senzorială a Peșterii creată de voi, intrați într-un câmp de energie subtilă puternic transformatoare. Mineralele încastrate în pereții albastru închis ai Peșterii își vor proiecta atunci spre voi, în mod spontan, fără niciun efort din partea voastră, extraordinarele lor puteri de vindecare și transformare.

Eliberați-vă de disconfortul de a depune strădanii și a înțelege. Nu încercați să faceți să se întâmple nimic. Nu încercați să direcționați energiile subtile care curg spre voi din tărâmurile luminii. Lăsați-le să vină în voi după voia lor. Abandonați-vă inocenței ca de copil a curiozității relaxate.

Peștera Altruin este o oază multidimensională de restaurare și un sanctuar în care să primiți energii de vibrații înalte. Energiile care emană din Peșteră vă pot însufleți fizic, mental, emoțional și spiritual. Odihniți-vă în Peșteră ori de câte ori simțiți nevoia de restaurare profundă și de transformare magică.

Din străfundul inimilor și minților noastre colective, vă trimitem vouă – frații și surorile noastre actualmente pământeni – o piatră prețioasă multifațetată de lumină strălucitoare albă transparentă. Această piatră prețioasă nu reprezintă altceva decât conștiența clară înnăscută, care deși e ascunsă adesea de actul de a înțelege și a te strădui, este mereu prezentă în inima/mintea tuturor ființelor din cuprinsul Multiversului.

E timpul să vă treziți și să primiți cu brațele deschise oportunitățile extraordinare ce există pe planeta voastră în timp ce Marea Zeiță Gaia trece în noi realități vibraționale. Și fie ca Peștera Altruin să fie pentru voi un adevărat sanctuar.

Hathorii
15 mai 2022
Insula Orcas

Gânduri și observații

Această meditație acustică mi-a venit în cel mai neașteptat mod. Mentorii mei hathori mi-au spus că doresc ca, pe la miezul nopții, să merg în studio ca să înregistrez codurile acustice ale piesei Peștera Altruin.

La momentul respectiv, ne aflam în mijlocul unei mari furtuni geomagnetice provocată de o EMC (Ejecție de masă coronală) din Soare. Am pregătit sistemul de înregistrare și le-am spus pe un ton malițios că ne aflăm în plină furtună solară, fiind posibile unele provocări tehnice. Mi-au replicat imediat pe un ton la fel de malițios că nu vor fi probleme tehnice și să nu fiu circumspect în privința erupțiilor solare, a EMC-urilor sau a furtunilor geomagnetice. Au mai adăugat că „singurul motiv pentru care să fii înfricoșat de astfel de evenimente cosmice este în cazul în care omul încearcă să opună rezistență expansiunilor radicale ale conștiinței”.

Surprinzător, în ciuda furtunii solare în desfășurare, nu au fost probleme tehnice cu înregistrarea.

De când am primit această meditație acustică, Judi și eu am lucrat cu ea de multe ori și în numeroase condiții (însemnând propriile furtuni emoționale). Iar eu am câteva sugestii.

Există trei elemente principale care fac ca meditația de față să aibă efect.

Primul element îl reprezintă codurile acustice, care creează un vortex acustic rotitor. Acesta, în și de la sine, modifică starea de conștiință, și desigur că puteți doar să ascultați sunetele și să călătoriți interdimensional. Într-adevăr, am constatat că această matrice tonală e foarte favorabilă psihonavigării… excepțional de favorabilă.

Al doilea element care face ca meditația să aibă efect este crearea în tărâmul imaginar al propriei conștiințe, a unei peșteri luminoase.

Hathorii sunt foarte expliciți cu privire la atributele peșterii. E nevoie să fie spațioasă, potrivit preferințelor personale. Pereții peșterii au culoarea albastră închis ca a lapisului… similară cu limita stratosferei, dincolo de care atmosfere noastră  întâlnește spațiul cosmic. Pereții peșterii sunt încrustați cu nestemate și pietre prețioase scânteietoare ce emană lumină și sunet. Aceste pietre prețioase și nestemate sunt dintr-o altă linie temporală a Pământului decât cea din prezent. Ele sunt dintr-un viitor îndepărtat, în care Pământul a trecut în sfârșit prin prefacerile lui actuale și ecosistemul a fost vindecat. În această nouă realitate vibrațională, regnul mineral al Pământului a fost revitalizat, iar pe planetă au apărut noi nestemate și pietre prețioase. Ele dețin niște capacități vindecătoare și reconfortante remarcabile. Iar toate acestea devin disponibile când intri în Peșteră și te odihnești în ea.

Datorită faptului că Peștera Altruin se află în lumea imaginară, puteți alege să o faceți cât de confortabilă doriți. Dacă e prea mică, faceți-o mai spațioasă. Dacă e prea mare pentru voi, faceți-o mai mică. Iar dacă podeaua peșterii e prea abrazivă, faceți-o mai fină sau chiar imaginați-vă că plutiți deasupra ei.

Dat fiind că până acum am lucrat cu meditația de multe ori, consider că unul dintre comentariiIe hathorilor e deosebit de important.

„Eliberați-vă de disconfortul de a depune strădanii și a înțelege. Nu încercați să faceți să se întâmple nimic. Nu încercați să direcționați energiile subtile care curg spre voi din tărâmurile luminii. Lăsați-le să vină în voi după voia lor. Abandonați-vă inocenței ca de copil a curiozității relaxate.”

Chiar e de ajutor dacă ne putem relaxa în interiorul peșterii și nu încercăm să facem să se întâmple lucruri. Cu alte cuvinte, nu vă jucați cu curenții de lumină, nu încercați să-i direcționați prin corp spre locul unde gândiți voi că ar trebui să se ducă… sau nu îi influențați în niciun fel. Doar lăsați-i să fie, iar voi fiți curioși.

Hathorii au folosit de asemenea termenul de Pietre prețioase ce îndeplinesc dorințe, o idee ce ar putea fi nouă pentru unii cititori. Ea se referă la anumite tipuri de pietre prețioase care au o natură foarte metafizică și care nu se găsesc în planul terestru al existenței. Mai degrabă, ele se află în tărâmurile mai subtile ale luminii, fiind expresii ale conștiinței pure. Ele nu vă îndeplinesc dorințele lumești. În schimb, vă însuflețesc aspectele elevate ale naturii voastre și ajută în a vă exprima atributele pozitive în beneficiul vostru și al altor ființe. Nu e nimic de făcut, în sine, cu emanațiile de la Pietrele prețioase ce îndeplinesc dorințe. Ele curg în corpul și în mintea voastră la fel ca toate emanațiile benefice ce vă vor fi transferate din peștera de culoarea lapisului.

Al treilea și cel din urmă element care face ca această meditație să fie realmente eficientă îl constituie ascultarea cu corpul și nu doar cu urechile a codurilor acustice. Asta înseamnă, simplu, să vă lăsați să simțiți emanațiile energiei care vin din Peșteră, pe măsură ce ele se dezvăluie și pătrund în corp. Când mintea pleacă la plimbare, reveniți cu atenția înapoi la corp și relaxați-vă între expirații. Dacă sunteți ca mine, mintea va hoinări de multe ori. Asta nu e o problemă, atât timp cât reveniți blând cu atenția înapoi la treaba voastră din prezent – să vă relaxați în energiile vibraționale ale codurilor acustice și să le dați voie să se dezvăluie și să intre în corpul și mintea voastră.

Toate cele trei elemente sunt necesare, dacă alegeți să folosiți această meditație pentru scopul principal în care au creat-o hathorii: să vă ajute să vă ridicați vibrațional la nivelul care e cerut în prezent din partea voastră, în timp ce Pământul trece zvârcolindu-se prin transformarea lui în curs. Am ales metafora cu zvârcolirea pentru că în felul acesta își leapădă șerpii pielea veche. Și e ceea ce pare că face Pământul din numeroase puncte de vedere. Problema este că, dacă ne identificăm cu vechile realități (pielea veche), vom fi supuși la mult mai mult stres și încordare decât dacă ne identificăm cu noile realități vibraționale (pielea cea nouă)… chiar dacă, la modul sincer, multora dintre noi nu le este încă clar care vor fi aceste noi realități vibraționale.

Iisus a vorbit, într-una din pildele sale, despre această chestiune a energiilor de vibrație nouă, când a spus că nu se pune vin nou în burdufuri vechi.

Burdufurile vechi (realitățile fizice al corpului nostru) nu sunt capabile să facă față afluxului intens de energii cosmice noi ce ne inundă planeta. Mulți dintre noi cedează sub presiunea a prea mult prea repede.

Această meditație este, sincer vorbind, un mijloc de a aduce spre voi, din tărâmurile de lumină mai înalte ale conștiinței, o mulțime de energii binevoitoare și care vă fac viața mai plăcută. Ea este un fel de oază vibrațională la care puteți merge iar și iar, când simțiți nevoia de o restaurare profundă.

Cei care sunt familiarizați cu celelalte înregistrări ale mele pot recunoaște piesa de bază pentru Peștera Altruin de pe CD-ul The Aethos. Aethos e numele colectiv dat învățătorilor spirituali ai hathorilor, iar ei emană coduri de sunete non-duale. Deși bâzâitul v-ar putea aminti de sunetul produs de sintetizator, el a fost de fapt creat prin suprapunerea mai multor piese ale vibrațiilor acustice Aethos, pe care le-am transmis prin channeling acum câțiva ani. Așadar, la crearea meditației Peștera Altruin nu s-au folosit instrumente electronice.

E foarte recomandat să folosiți căști în timp ce ascultați această meditație acustică. Difuzoarele de la computer și telefonul mobil pur și simplu nu satisfac cerințele. Codurile acustice ale emanațiilor de lumină au fost plasate în diferite locuri spațiale. Această separare stereo vă va facilita considerabil experiența din interiorul Peșterii. Iar singurul mod de a percepe această separare este să ascultați înregistrarea cu separare stereo deplină. Iată de ce recomand cu căldură să folosiți căști stereo.

Un alt lucru foarte important este să nu ascultați această meditație acustică în situații care cer vigilență, cum ar fi conducerea autovehiculului. Acest lucru nu e spus cu nonșalanță. În funcție de gradul vostru de receptivitate, ar putea să apară un Pod Einstein-Rosen perceptual (adică o gaură de vierme), iar voi v-ați putea trezi într-o altă lume perceptuală… ceea ce nu-i deloc bine dacă sunteți la volan!

Dacă decideți că vă place meditația acustică suficient de mult pentru a o folosi frecvent, avem rugămintea să o descărcați pe dispozitivul vostru și nu să contați pe serverul nostru.

Desigur că nu sunteți limitați la durata de 11 minute a meditației înregistrate. Dacă doriți să lucrați cu ea pe durate mai lungi, ascultați-o în reluare. Personal, prefer pentru explorare durate mai lungi, așa că am creat o versiune extinsă, despre care puteți afla detalii mai jos. Dar efectiv puteți folosi tasta reluare.

Sangha Celestă

Sangha Celestă e un experiment în conștiință non-localizat prin care îi poți trimite Pământului energii coerente de afirmare a vieții. Pentru cei care simt dorința de a ocroti Pământul și toate viețuitoarele lui, aceasta e o oportunitate unică de a se angrena în serviciu planetar. Pentru mai multe informații despre această acțiune și participarea la ea, mergeți la The Celestial Sangha de pe pagina noastră de Internet, la adresa www.tomkenyon.com sau click aici.

Click aici pentru a asculta și/sau descărca Meditația The Cave of Altruin/Peștera Altruin. Notă: Link-ul vă va conduce la Listening Section/Secțiunea de ascultare. După ce sunteți de acord cu Listening Agreement/Acordul de ascultare, veți avea acces deplin la o abundență de meditații acustice, prelegeri, videoclipuri și compoziții muzicale. Toate acestea sunt disponibile gratuit.

©2022 Tom Kenyon Toate drepturile rezervate www.tomkenyon.com

Ai voie să faci copii ale acestui mesaj și/sau să îl postezi via mass-media socială, atât timp cât nu ceri bani pe el, nu-i alterezi în niciun fel conținutul și incluzi această notă de copyright. Însă nu e permisă postarea în niciun fel de format a meditației acustice, indiferent de motiv, fără consimțământul scris din partea autorului.

Informații care nu au legătură directă cu prezentul mesaj

Două articole noi au fost postate la secțiunea Articles de pe pagina de Internet. Primul este direct legat de acest mesaj hathor și e intitulat Ecology Restoration: Thought Tribe Resources. Al doilea articol este The Power of Nothing, the Relativity of Perception and the Exquisite and Precarious Acquisition of Knowledge During Altered States of Consciousness. Mă gândesc că ele ar putea fi de interes pentru oricine e interesat de stările modificate.

Versiuni digitale în format electronic ale cărților The Hathor MaterialThe Magdalen ManuscriptThe Arcturian Anthology, and Mind Thieves sunt acum disponibile prin Kindle Books la Amazon.com

CD-urile care însoțesc cărțile Învățătura hathor și Antologia arcturiană sunt acum disponibile în format mp3 ce se poate descărca de pe magazinul online sau click aici.

Dacă doriți să lucrați cu o versiune extinsă a piesei Peștera Altruin, un câmp de sunet continuu de 61 de minute este acum disponibil sub formă de mp3 ce se poate descărca. Intrați pe magazinul online sau click aici.

Ateliere de lucru și tururi

Ca răspuns la numeroasele întrebări pe care le-am primit din toată lumea cu privire la ateliere de lucru și tururi, nu am planuri de predare în 2022. Totuși, e posibil ca în viitorul apropiat să ofer ceva online. Dacă vă înscrieți pentru Contact pe pagina noastră principală (www.tomkenyon.com), veți primi înștiințări despre evenimente care urmează înainte ca ele să fie anunțate public.